Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/0440(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0050/2013

Predkladané texty :

A7-0050/2013

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 18/04/2013 - 5.5
CRE 18/04/2013 - 5.5
Vysvetlenie hlasovaní
PV 22/10/2013 - 8.2
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0181
P7_TA(2013)0430

Prijaté texty
PDF 281kWORD 21k
Utorok, 22. októbra 2013 - Štrasburg
Európska demografická štatistika ***I
P7_TA(2013)0430A7-0050/2013
Uznesenie
 Text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 22. októbra 2013 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskej demografickej štatistike (COM(2011)0903 – C7-0518/2011 – 2011/0440(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2011)0903),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 338 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0518/2011),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 11. septembra 2013, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci a stanoviská Výboru pre regionálny rozvoj a Výboru pre ústavné veci (A7-0050/2013),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní(1);

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Táto pozícia nahrádza pozmeňujúce návrhy prijaté 18. apríla 2013 (Prijaté texty, P7_TA(2013)0181).


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 22. októbra 2013 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2013 o európskej demografickej štatistike
P7_TC1-COD(2011)0440

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) č. 1260/2013.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia