Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2012/0359(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A7-0308/2013

Podneseni tekstovi :

A7-0308/2013

Rasprave :

PV 21/10/2013 - 12
CRE 21/10/2013 - 12

Glasovanja :

PV 23/10/2013 - 11.4
CRE 23/10/2013 - 11.4
Objašnjenja glasovanja
PV 02/04/2014 - 18.9
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P7_TA(2013)0439
P7_TA(2014)0264

Usvojeni tekstovi
PDF 442kWORD 36k
Srijeda, 23. listopada 2013. - Strasbourg
Primjena i provedba međunarodnih trgovinskih pravila ***I
P7_TA(2013)0439A7-0308/2013

Amandmani koje je Europski parlament usvojio 23. listopada 2013. na prijedlog Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o ostvarivanju prava Unije na primjenu i provedbu međunarodnih trgovinskih pravila (COM(2012)0773 – C7-0415/2012 – 2012/0359(COD)(1))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Tekst koji je predložila Komisija   Izmjena
Amandman 1
Prijedlog Uredbe
Naslov
Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o ostvarivanju prava Unije na primjenu i provedbu međunarodnih trgovinskih pravila
Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o ostvarivanju prava Unije na primjenu i provedbu međunarodnih trgovinskih pravila i o izmjenama Uredbe Vijeća (EZ) br. 3286/94
Amandman 2
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 2.
(2)  Od presudne je važnosti da Unija posjeduje odgovarajuće instrumente za učinkovito ostvarivanje svojih prava u okviru međunarodnih trgovinskih sporazuma kako bi sačuvala svoje gospodarske interese. To je osobito slučaj kada treće zemlje uvode restriktivne trgovinske mjere koje umanjuju koristi koje gospodarski subjekti Unije imaju na temelju međunarodnih trgovinskih sporazuma. Unija bi trebala moći reagirati brzo i fleksibilno u okviru postupaka i rokova utvrđenih međunarodnim trgovinskim sporazumima koje je sklopila. Unija stoga treba usvojiti zakonodavstvo kojim se utvrđuje okvir za ostvarivanje njezinih prava u konkretnim slučajevima.
(2)  Od presudne je važnosti da Unija posjeduje odgovarajuće instrumente za učinkovito ostvarivanje svojih prava u okviru međunarodnih trgovinskih sporazuma kako bi sačuvala svoje gospodarske interese. To je osobito slučaj kada treće zemlje uvode restriktivne trgovinske mjere koje umanjuju koristi koje gospodarski subjekti Unije imaju na temelju međunarodnih trgovinskih sporazuma. Unija bi trebala moći reagirati brzo i fleksibilno u okviru postupaka i rokova utvrđenih međunarodnim trgovinskim sporazumima koje je sklopila. Unija stoga treba usvojiti zakonodavstvo kojim se utvrđuje okvir za ostvarivanje njezinih prava u konkretnim slučajevima i osigurati odgovarajuća sredstva kako bi se osiguralo da se dostupna sredstva učinkovito koriste za te instrumente.
Amandman 3
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 2.a (nova)

(2a)  Pri izboru mjera s ciljem osiguravanja učinkovitog ostvarivanja prava Unije treba uzeti u obzir njihovu mogućnost poticanja dotičnih trećih zemalja ne samo na pridržavanje pravila međunarodne trgovine, nego i na njihovu mogućnost olakšavanja situacije gospodarskih subjekata i država članica na koje su restriktivne trgovinske mjere koje su poduzele treće zemlje imale najveći utjecaj. Mjerama donesenim u skladu s ovom Uredbom ne bi se smio ograničiti pristup Unije sirovinama koje su presudne za europske industrije.
Amandman 4
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 3.
(3)  Mehanizmima za rješavanje sporova u okviru WTO-a i drugih regionalnih ili bilateralnih sporazuma nastoji se pronaći pozitivno rješenje svih sporova između Unije i druge potpisnice ili drugih potpisnica tih sporazuma. Međutim, Unija treba suspendirati koncesije ili druge obveze, u skladu s tim pravilima o rješavanju sporova, ako su se druge mogućnosti u traženju pozitivnog rješenja spora pokazale neuspješnima. Mjerama koje Unija poduzima u takvim slučajevima nastoji se potaknuti dotične treće zemlje da se pridržavaju relevantnih međunarodnih trgovinskih pravila kako bi se ponovo uspostavila situacija koja omogućuje obostranu korist.
(3)  Mehanizmima za rješavanje sporova u okviru WTO-a i drugih regionalnih ili bilateralnih sporazuma nastoji se pronaći pozitivno rješenje svih sporova između Unije i druge potpisnice ili drugih potpisnica tih sporazuma. Međutim, Unija treba suspendirati koncesije ili druge obveze, u skladu s tim pravilima o rješavanju sporova, ako su se druge mogućnosti u traženju pozitivnog rješenja spora pokazale neuspješnima. Mjerama koje Unija poduzima u takvim slučajevima nastoji se potaknuti dotične treće zemlje da se pridržavaju relevantnih međunarodnih trgovinskih pravila kako bi se ponovo uspostavila situacija koja omogućuje obostranu korist. Unija uvijek treba upotrijebiti najučinkovitiji mehanizam za rješavanje sporova koji ima na raspolaganju.
Amandman 5
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 4.
(4)  Prema Sporazumu WTO-a o zaštitnim mjerama članica WTO-a koja namjerava poduzeti zaštitnu mjeru ili produžiti provedbu zaštitne mjere treba nastojati održati u osnovi istovjetnu razinu koncesija i drugih obveza u odnosu na druge članice izvoznice na koje bi ta zaštitna mjera mogla imati štetan utjecaj. Slična se pravila primjenjuju u okviru drugih trgovinskih sporazumima, uključujući regionalne ili bilateralne međunarodne trgovinske sporazume, koje je Unija sklopila. Unija treba poduzeti mjere za ponovo postizanje ravnoteže suspenzijom koncesija ili drugih obveza ako dotična treća zemlja ne provede zadovoljavajuća usklađenja. Mjerama koje Unija poduzima u takvim slučajevima nastoji se potaknuti treće zemlje na uvođenje mjera za poboljšanje trgovine kako bi se ponovo uspostavila situacija koja omogućuje obostranu korist.
(4)  Prema Sporazumu WTO-a o zaštitnim mjerama članica WTO-a koja namjerava poduzeti zaštitnu mjeru ili produžiti provedbu zaštitne mjere treba nastojati održati u osnovi istovjetnu razinu koncesija i drugih obveza u odnosu na druge članice izvoznice na koje bi ta zaštitna mjera mogla imati štetan utjecaj. Slična se pravila primjenjuju u okviru drugih trgovinskih sporazumima, uključujući regionalne ili bilateralne međunarodne trgovinske sporazume, koje je Unija sklopila. Unija treba poduzeti mjere za ponovo postizanje ravnoteže suspenzijom koncesija ili drugih obveza ako dotična treća zemlja ne provede odgovarajuća i razmjerna usklađenja. Mjerama koje Unija poduzima u takvim slučajevima nastoji se potaknuti treće zemlje na uvođenje mjera za poboljšanje trgovine kako bi se ponovo uspostavila situacija koja omogućuje obostranu korist.
Amandman 6
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 5.
(5)  Člankom XXVIII. GATT-a iz 1994. i s njime povezanim Memorandumom o razumijevanju uređuju se promjene ili povlačenje koncesija utvrđene popisom carinskih tarifa članica WTO-a. Članice WTO-a na koje bilo koja takva promjena utječe imaju pravo pod određenim uvjetima povući u osnovi istovjetne koncesije. U takvim slučajevima Unija bi trebala usvojiti mjere za ponovno postizanje ravnoteže, osim ako se ne postigne dogovor o kompenzacijskim usklađenjima. Djelovanje Unije time bi se usmjerilo na poticanje trećih zemalja na provedbu mjera za poboljšanje trgovine.
(5)  Člankom XXVIII. GATT-a iz 1994. i s njime povezanim Memorandumom o razumijevanju te člankom XXI. Općeg sporazuma o trgovini uslugama (GATS) i postupcima povezanima s njegovom provedbom uređuju se promjene ili povlačenje koncesija i obveza utvrđenih popisima carinskih tarifa i konkretnih obveza članica WTO-a. Članice WTO-a na koje bilo koja takva promjena utječe imaju pravo pod određenim uvjetima povući u osnovi istovjetne koncesije ili obveze. U takvim slučajevima Unija bi trebala usvojiti mjere za ponovno postizanje ravnoteže, osim ako se ne postigne dogovor o kompenzacijskim usklađenjima. Djelovanje Unije time bi se usmjerilo na poticanje trećih zemalja na provedbu mjera za obnavljanje uzajamnih koristi i poboljšanje trgovine.
Amandman 7
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 6.
(6)   Unija treba moći ostvariti svoja prava na području javne nabave, s obzirom na to da se u Sporazumu o javnoj nabavi WTO-a navodi da svi sporovi do kojih na temelju njega dođe ne dovode do suspenzije koncesija ili drugih obveza obuhvaćenih bilo kojim drugim sporazumom WTO-a.
(6)   Od presudne je važnosti za Uniju da ima mogućnost brzog ostvarenja svojih prava na području javne nabave ako jedna od potpisnica ne ispoštuje svoje obveze u okviru Sporazuma o javnoj nabavi WTO-a ili u okviru bilo kojeg bilateralno ili regionalno obvezujućeg sporazuma. Djelovanje Unije treba se usmjeriti na održavanje u osnovi istovjetne razine koncesija na području javne nabave.
Amandman 8
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 7.
(7)   Ova bi se Uredba trebala usmjeriti na mjere s kojima Unija ima iskustva u pogledu njihova osmišljavanja i primjene; mogućnost proširenja opsega primjene ove Uredbe na uslužne sektore i prava na intelektualno vlasništvo trebala bi se pravodobno ocijeniti u vezi s posebnosti svakog područja.
(7)   Ovom bi se Uredbom Uniji trebala omogućiti uspostava potpunog i učinkovitog okvira za poduzimanje mjera bez odgode. Međutim, mogućnost da se njezino područje primjene proširi novim mjerama koje obuhvaćaju nova područja trgovine, kao što su prava na intelektualno vlasništvo, treba smatrati dijelom studije koja se provodi u isto vrijeme kao i izvješće o ocjeni funkcioniranja ove Uredbe iz članka 10. te se treba iznijeti Europskom parlamentu.
Amandman 9
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 9.
(9)  Komisija treba ocijeniti funkcioniranje ove Uredbe najkasnije tri godine nakon prvog slučaja njezine provedbe kako bi se ocijenila i, po potrebi, poboljšala njezina učinkovitost.
(9)  Komisija treba ocijeniti funkcioniranje ove Uredbe najkasnije pet godina nakon prvog slučaja donošenja provedbenog akta u skladu s ovom Uredbom kako bi se ocijenila njezina provedba i, po potrebi, poboljšala njezina učinkovitost. Komisija treba uključiti u svoja izvješća o strategiji Europa 2020. analizu relevantnosti ove Uredbe, osobito u pogledu njezinih mogućnosti da ukloni prepreke u trgovini.
Amandman 10
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 9.a (nova)

(9a)  Komisija treba redovito obavještavati Europski parlament o svojoj namjeri da provede mjere trgovinske politike u skladu s ovom Uredbom. Te informacije trebaju obuhvaćati iscrpan opis konkretnog slučaja i predviđenih mjera, štete nastale industrijskim aktivnostima u Uniji, obrazloženje predviđenih mjera i njihova mogućeg učinka. Nakon poduzimanja mjera Komisija treba obavijestiti Europski parlament o stvarnom učinku mjera.
Amandman 11
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 9.b (nova)

(9b)  Prilikom ocjene općeg interesa Unije u pogledu usvajanja mjera izvršenja, istovremeno težeći ostvariti ujednačen pristup, Komisija treba posebno uzeti u obzir situaciju proizvođača u Uniji. Komisija treba izvijestiti Europski parlament o tome kako je odredila opći interes Unije u pojedinačnim slučajevima.
Amandman 12
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 10.a (nova)

(10a)  Komisija treba redovito izvještavati Europski parlament, osobito ako Unija predmet uputi tijelu za rješavanje sporova. Nakon svake odluke tijela za rješavanje sporova kojom se Uniji odobrava poduzimanje mjera, Komisija treba pred odborom Europskog parlamenta nadležnim za međunarodnu trgovinu iznijeti svoju namjeru o poduzimanju ili nepoduzimanju takvih mjera. Ako Unija odluči poduzeti mjere, Komisija pred Europskim parlamentom treba prisutne izvijestiti o izabranim mjerama.
Amandman 13
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 13.a (nova)

(13a)  Na zahtjev Europskog parlamenta Komisija treba redovito sudjelovati u Dijalogu o rješavanju sporova i provedbi mjera predviđenom u ovoj Uredbi.
Amandman 14
Prijedlog Uredbe
Članak 1. – uvodni dio
Ovom se Uredbom određuju pravila i postupci za osiguravanje učinkovitog ostvarivanja prava Unije na suspenziju ili povlačenje koncesija ili drugih obveza u okviru međunarodnih trgovinskih sporazuma, s ciljem:
Ovom se Uredbom određuju pravila i postupci za osiguravanje učinkovitog i pravodobnog ostvarivanja prava Unije na suspenziju ili povlačenje koncesija ili drugih obveza u okviru međunarodnih trgovinskih sporazuma, s ciljem:
Amandman 15
Prijedlog Uredbe
Članak 1. – točka a
(a)  reagirati na kršenja međunarodnih trgovinskih pravila koja vrše treće zemlje, a koja utječu na interese Unije, s ciljem pronalaska zadovoljavajućeg rješenja.
(a)  reagirati na kršenja međunarodnih trgovinskih pravila koja vrše treće zemlje, a koja utječu na interese Unije, s ciljem pronalaska zadovoljavajućeg rješenja koje olakšava situaciju pogođenih gospodarskih subjekata u Uniji.
Amandman 16
Prijedlog Uredbe
Članak 1. – točka b
(b)   ponovo postići ravnotežu koncesija ili drugih obveza u trgovinskim odnosima s trećim zemljama u slučajevima izmjene načina postupanja s uvezenom robom iz Unije.
(b)   ponovno postići ravnotežu koncesija ili drugih obveza u trgovinskim odnosima s trećim zemljama u slučajevima izmjene načina postupanja s robom ili uslugama iz Unije.
Amandman 17
Prijedlog Uredbe
Članak 2. – točka b
(b)   „koncesije ili druge obveze” znači carinske koncesije ili bilo koje druge pogodnosti koje se Unija obvezala primijeniti u trgovini s trećim zemljama na temelju međunarodnih trgovinskih sporazuma kojih je potpisnica,
(b)   „koncesije ili druge obveze” znači carinske koncesije, konkretne obveze na području usluga ili bilo koje druge pogodnosti koje se Unija obvezala primijeniti u trgovini s trećim zemljama na temelju međunarodnih trgovinskih sporazuma kojih je potpisnica,
Amandman 18
Prijedlog Uredbe
Članak 3. – stavak 1. – točka d
(d)  u slučajevima promjene koncesija članice WTO-a u skladu s člankom XXVIII. Općeg sporazuma o carinama i trgovini (GATT) iz 1994., ako nisu dogovorena nikakva kompenzacijska usklađenja.
(d)  u slučajevima promjene koncesija ili obveza članice WTO-a u skladu s člankom XXVIII. Općeg sporazuma o carinama i trgovini (GATT) iz 1994. ili članka XXI. Općeg sporazuma o trgovini uslugama (GATS), ako nisu dogovorena nikakva kompenzacijska usklađenja.
Amandman 19
Prijedlog Uredbe
Članak 4. – stavak 1.
1.  Ako je potrebno poduzeti mjere kako bi se zaštitili interesi Unije u slučajevima navedenima u članku 3. stavku 1., Komisija usvaja provedbeni akt kojim se određuju odgovarajuće mjere trgovinske politike. Takav se provedbeni akt donosi u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 8. stavka 2.
1.  Ako je potrebno poduzeti mjere kako bi se zaštitili interesi Unije u slučajevima navedenima u članku 3. stavku 1., Komisija usvaja provedbeni akt kojim se određuju odgovarajuće mjere trgovinske politike. Takav se provedbeni akt donosi u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 8. stavka 2. Komisija propisno obrazlaže Europskom parlamentu izbor mjera trgovinske politike predviđenih člankom 5.
Amandman 20
Prijedlog Uredbe
Članak 4. – stavak 2. – točka d
(d)  Koncesije koje su u trgovini s trećim zemljama povučene u okviru članka XXVIII. GATT-a iz 1994. i s njime povezanog Memoranduma o razumijevanju smatraju se u osnovi istovjetnim koncesijama koje je, u skladu s uvjetima iz članka XXVIII. GATT-a iz 1994. i s njime povezanog Memoranduma o razumijevanju, promijenila ili povukla navedena treća zemlja.
(d)  Koncesije ili obveze koje su u trgovini s trećim zemljama promijenjene ili povučene u okviru članka XXVIII. GATT-a iz 1994. i s njime povezanog Memoranduma o razumijevanju ili članka XXI. Općeg sporazuma o trgovini uslugama i s njime povezanim provedbenim postupcima smatraju se u osnovi istovjetnim koncesijama ili obvezama koje je, u skladu s uvjetima iz članka XXVIII. GATT-a iz 1994. i s njime povezanog Memoranduma o razumijevanju ili članka XXI. Općeg sporazuma o trgovini uslugama i s njime povezanim provedbenim postupcima, promijenila ili povukla navedena treća zemlja.
Amandman 21
Prijedlog Uredbe
Članak 4. – stavak 3. – točka b
(b)  mogućnost mjera da se s pomoću njih olakša situacija gospodarskim subjektima Unije na koje su utjecale mjere koje su poduzele treće zemlje;
(b)  mogućnost mjera da se s pomoću njih olakša situacija državama članicama i gospodarskim subjektima Unije na koje su utjecale mjere koje su poduzele treće zemlje;
Amandman 22
Prijedlog Uredbe
Članak 4. – stavak 3. – točka c
(c)  dostupnost alternativnih izvora opskrbe dotičnim proizvodima kako bi se izbjegli ili umanjili negativni učinci na industriju na kraju proizvodnog lanca ili krajnje potrošače u Uniji;
(c)  dostupnost alternativnih izvora opskrbe dotičnim proizvodima ili uslugama kako bi se izbjegli ili umanjili negativni učinci na industriju na kraju proizvodnog lanca ili krajnje potrošače u Uniji;
Amandman 23
Prijedlog Uredbe
Članak 4. – stavak 3.a (novi)

3a.  Komisija u svom prijedlogu provedbenog akta iznosi kako je odredila opći interes Unije za konkretan slučaj.
Amandman 24
Prijedlog Uredbe
Članak 5. – točka ba (nova)

(ba)  odgoda primjene obveza i konkretne obveze na području trgovine uslugama, s obzirom na GATS ili bilo koji drugi bilateralni i regionalni sporazum;
Amandman 25
Prijedlog Uredbe
Članak 5. – točka c – točka i
(i)  isključivanje iz javne nabave ponuda kod kojih više od 50 % ukupne vrijednosti predstavljaju roba ili usluge podrijetlom iz dotičnih trećih zemalja; i/ili
(i)  isključivanje iz javne nabave ponuda kod kojih više od 50 % ukupne vrijednosti predstavljaju roba ili usluge podrijetlom iz dotičnih trećih zemalja; provedbenim aktima može se odrediti prag, u skladu s karakteristikama dotične robe ili usluga, iznad kojeg se treba primijeniti izuzeće, uzimajući u obzir odredbe članka 4. stavka 3., uključujući razmatranja o administrativnim mogućnostima i razinu poništenja ili ograničenja, i/ili
Amandman 26
Prijedlog Uredbe
Članak 5. – stavak 1.a (novi)

Komisija mora Europskom parlamentu propisno opravdati izbor pojedinih mjera trgovinske politike koje je usvojila u skladu s ovim člankom.
Amandman 27
Prijedlog Uredbe
Članak 7. – stavak 1.
1.  Ako nakon usvajanja provedbenog akta u skladu s člankom 4. stavkom 1. dotična treća zemlja dogovori zadovoljavajuću kompenzaciju za Uniju u slučajevima iz članka 3. stavka 1. točaka (a) i (b), Komisija može odgoditi primjenu tog provedbenog akta sve dok traje kompenzacija. O odgodi se odlučuje u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 8. stavka 2.
1.  Ako nakon usvajanja provedbenog akta u skladu s člankom 4. stavkom 1. dotična treća zemlja dogovori odgovarajuću i razmjernu kompenzaciju za Uniju u slučajevima iz članka 3. stavka 1. točaka (a) i (b), Komisija može odgoditi primjenu tog provedbenog akta sve dok traje kompenzacija. O odgodi se odlučuje u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 8. stavka 2.
Amandman 28
Prijedlog Uredbe
Članak 7. – stavak 2. – točka b
(b)  u slučajevima ponovnog postizanja ravnoteže koncesija ili drugih obveza nakon što je treća zemlja prihvatila zaštitnu mjeru, kada je zaštitna mjera povučena ili kada istekne, ili kada dotična treća zemlja dogovori zadovoljavajuću kompenzaciju za Uniju nakon usvajanja provedbenog akta u skladu s člankom 4. stavkom 1.;
(b)  u slučajevima ponovnog postizanja ravnoteže koncesija ili drugih obveza nakon što je treća zemlja prihvatila zaštitnu mjeru, kada je zaštitna mjera povučena ili kada istekne, ili kada dotična treća zemlja dogovori odgovarajuću i razmjernu kompenzaciju za Uniju nakon usvajanja provedbenog akta u skladu s člankom 4. stavkom 1.;
Amandman 29
Prijedlog Uredbe
Članak 7. – stavak 2. – točka c
(c)  u slučajevima kada članica WTO-a promijeni koncesije u skladu s člankom XXVIII. Općeg sporazuma o carini i trgovini iz 1994., kada dotična treća zemlja dogovori zadovoljavajuću kompenzaciju za Uniju nakon usvajanja provedbenog akta u skladu s člankom 4. stavkom 1.
(c)  u slučajevima kada članica WTO-a povuče ili promijeni koncesije ili obveze u skladu s člankom XXVIII. Općeg sporazuma o carini i trgovini iz 1994. ili člankom XXI. GATS-a, kada dotična treća zemlja dogovori odgovarajuću i razmjernu kompenzaciju za Uniju nakon usvajanja provedbenog akta u skladu s člankom 4. stavkom 1.
Amandman 30
Prijedlog Uredbe
Članak 7. – stavak 4.a (novi)

4a.  Komisija propisno obrazlaže Europskom parlamentu ako namjerava odgoditi, promijeniti ili ukinuti mjeru predviđenu člankom 5.
Amandman 31
Prijedlog Uredbe
Članak 9. – stavak 1.
1.  Prilikom primjene ove Uredbe Komisija preko obavijesti u Službenom listu Europske unije ili drugim odgovarajućim javnim komunikacijskim sredstvima nastoji pronaći informacije i stavove o gospodarskim interesima Unije u vezi s pojedinim proizvodima ili sektorima.
1.  Prilikom primjene ove Uredbe Komisija preko obavijesti u Službenom listu Europske unije ili drugim odgovarajućim javnim komunikacijskim sredstvima nastoji pronaći informacije i stavove o gospodarskim interesima Unije u vezi s pojedinim proizvodima, uslugama ili sektorima i te stavove uzima u obzir.

U obavijesti se navodi rok do kojeg te informacije treba predati. On ne smije biti duži od dva mjeseca.
Amandman 32
Prijedlog Uredbe
Članak 9. – stavak 2.
2.  Informacije dobivene u skladu s ovom Uredbom koriste se samo za potrebe za koje su zatražene.
2.  Informacije dobivene u skladu s ovom Uredbom koriste se samo za potrebe za koje su zatražene. Komisija propisno obavještava Europski parlament o ishodu tog prikupljanja informacija i kako namjerava uzeti u obzir informacije prilikom određivanja općeg interesa Unije.
Amandman 33
Prijedlog Uredbe
Članak 9. – stavak 4.
4.  Oni koji daju informacije mogu zatražiti da se dostavljene informacije smatraju povjerljivima. U tim slučajevima prilaže se sažetak koji nije povjerljiv ili obrazloženja vezi s tim zašto se informacije ne mogu sažeti.
4.  Oni koji daju informacije mogu zatražiti da se dostavljene informacije smatraju povjerljivima. U tim slučajevima prilaže se sažetak koji nije povjerljiv i u kojemu su informacije iznesene u općim crtama ili obrazloženja vezi s tim zašto se informacije ne mogu sažeti.
Amandman 34
Prijedlog Uredbe
Članak 9.a (novi)

Članak 9.a

Dijalog o rješavanju sporova i provedbi mjera

Komisija redovito sudjeluje u razmjeni mišljenja s odborom Europskog parlamenta nadležnim za međunarodnu trgovinu o vođenju trgovinskih sporova, uključujući slučajeve koji su u tijeku, o učincima na industrije Unije, predviđenim mjerama, obrazloženju i učincima predviđenih mjera te o provedbi mjera trgovinske politike u skladu s ovom Uredbom.
Amandman 35
Prijedlog Uredbe
Članak 10.
Najkasnije tri godine nakon prvog slučaja donošenja provedbenog akta u skladu s ovom Uredbom Komisija revidira provedbu ove Uredbe te o tome izvještava Europski parlament i Vijeće.
Najkasnije pet godina nakon prvog slučaja donošenja provedbenog akta u skladu s ovom Uredbom Komisija revidira provedbu ove Uredbe te o tome izvještava Europski parlament i Vijeće.

(1) Predmet je vraćen na razmatranje odgovornom odboru sukladno članku 57. stavku 2, drugom podstavku (A7-0308/2013).

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti