Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2012/0359(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0308/2013

Előterjesztett szövegek :

A7-0308/2013

Viták :

PV 21/10/2013 - 12
CRE 21/10/2013 - 12

Szavazatok :

PV 23/10/2013 - 11.4
CRE 23/10/2013 - 11.4
A szavazatok indokolása
PV 02/04/2014 - 18.9
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2013)0439
P7_TA(2014)0264

Elfogadott szövegek
PDF 370kWORD 36k
2013. október 23., Szerda - Strasbourg
A nemzetközi kereskedelmi szabályok alkalmazása és érvényesítése ***I
P7_TA(2013)0439A7-0308/2013

Az Európai Parlament 2013. október 23-án elfogadott módosításai a nemzetközi kereskedelmi szabályok alkalmazása és érvényesítése terén az Unióra ruházott jogok gyakorlásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslathoz (COM(2012)0773 – C7-0415/2012 – 2012/0359(COD))(1)

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

A Bizottság által javasolt szöveg   Módosítás
Módosítás 1
Rendeletre irányuló javaslat
Cím
Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a nemzetközi kereskedelmi szabályok alkalmazása és érvényesítése terén az Unióra ruházott jogok gyakorlásáról
Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a nemzetközi kereskedelmi szabályok alkalmazása és érvényesítése terén az Unióra ruházott jogok gyakorlásáról és a 3286/94/EK tanácsi rendelet módosításáról
Módosítás 2
Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés
(2)  Lényegbevágó, hogy az Unió – gazdasági érdekei védelme érdekében – megfelelő eszközökkel rendelkezzen a nemzetközi kereskedelmi megállapodásokban foglalt jogainak eredményes gyakorlására. Ez főként azokban a helyzetekben fontos, amikor harmadik országok olyan kereskedelemkorlátozó intézkedéseket vezetnek be, amelyek csökkentik az Unió gazdasági szereplőinek nemzetközi kereskedelmi megállapodásokból fakadó hasznát. Az Uniónak lehetőséget kell biztosítani, hogy gyorsan és rugalmas módon reagáljon az általa megkötött nemzetközi kereskedelmi megállapodásokban foglalt eljárások és határidők keretében. Az Uniónak ezért olyan jogszabályt kell elfogadnia, amely keretet határoz meg jogainak bizonyos konkrét helyzetekben való gyakorlásához.
(2)  Lényegbevágó, hogy az Unió – gazdasági érdekei védelme érdekében – megfelelő eszközökkel rendelkezzen a nemzetközi kereskedelmi megállapodásokban foglalt jogainak eredményes gyakorlására. Ez főként azokban a helyzetekben fontos, amikor harmadik országok olyan kereskedelemkorlátozó intézkedéseket vezetnek be, amelyek csökkentik az Unió gazdasági szereplőinek nemzetközi kereskedelmi megállapodásokból fakadó hasznát. Az Uniónak lehetőséget kell biztosítani, hogy gyorsan és rugalmas módon reagáljon az általa megkötött nemzetközi kereskedelmi megállapodásokban foglalt eljárások és határidők keretében. Az Uniónak ezért olyan jogszabályt kell elfogadnia, amely keretet határoz meg jogainak bizonyos konkrét helyzetekben való gyakorlásához, továbbá megfelelő forrásokat bocsát rendelkezésre, hogy biztosítsa az eszközök esetében a meglévő források hatékony felhasználását.
Módosítás 3
Rendeletre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

(2a)  Az Unió jogainak hatékony gyakorlását célul kitűző intézkedések kiválasztásakor azt kell szem előtt tartani, hogy azok képesek legyenek az érintett harmadik országokat a nemzetközi kereskedelmi szabályok betartására ösztönözni, ugyanakkor azt is, hogy képesek legyenek megkönnyíteni azon gazdasági szereplők és tagállamok helyzetét, amelyeket a harmadik országok kereskedelmet korlátozó intézkedései a leginkább érintettek. Az e rendelet értelmében hozott intézkedések nem korlátozhatják az Unió hozzáférését az európai iparágak számára nélkülözhetetlen nyersanyagokhozt.
Módosítás 4
Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés
(3)  A WTO-n belüli és más – például a regionális vagy bilaterális – vitarendezési mechanizmusok célja, hogy az Unió és az említett megállapodásokban részt vevő más fél vagy felek közt felmerülő bármely vita esetében pozitív megoldás szülessen. Az Uniónak azonban az említett vitarendezési szabályoknak megfelelően engedményeket vagy más kötelezettségeket kell felfüggesztenie, ha más módon nem sikerül a vitát pozitív módon rendezni. Az Unió fellépése az ilyen esetekben annak elérését célozza, hogy az érintett harmadik ország megfeleljen a vonatkozó nemzetközi kereskedelmi szabályoknak, és visszaálljon a kölcsönös előnyökkel járó helyzet.
(3)  A WTO-n belüli és más – például a regionális vagy bilaterális – vitarendezési mechanizmusok célja, hogy az Unió és az említett megállapodásokban részt vevő más fél vagy felek közt felmerülő bármely vita esetében pozitív megoldás szülessen. Az Uniónak azonban az említett vitarendezési szabályoknak megfelelően engedményeket vagy más kötelezettségeket kell felfüggesztenie, ha más módon nem sikerül a vitát pozitív módon rendezni. Az Unió fellépése az ilyen esetekben annak elérését célozza, hogy az érintett harmadik ország megfeleljen a vonatkozó nemzetközi kereskedelmi szabályoknak, és visszaálljon a kölcsönös előnyökkel járó helyzet. Az Uniónak mindig a rendelkezésre álló leghatékonyabb vitarendezési mechanizmust kell alkalmaznia.
Módosítás 5
Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés
(4)  A védintézkedésekről szóló WTO-megállapodás szerint azon WTO-tagnak, amely védintézkedést kíván bevezetni, vagy egy védintézkedés meghosszabbítását tervezi, törekednie kell arra, hogy a közte és az ilyen védintézkedés által kedvezőtlenül érintett exportőr tagok közötti engedmények és egyéb kötelezettségek lényegében azonos szinten maradjanak. Hasonló szabályok alkalmazandók az Unió által kötött más – például regionális vagy bilaterális – nemzetközi kereskedelmi megállapodások esetében is. Azokban az esetekben, amikor az érintett harmadik ország nem hajt végre kielégítő kiigazításokat, az Uniónak engedmények vagy más kötelezettségek felfüggesztése révén az egyensúly helyreállítását célzó intézkedéseket kell tennie. Az Unió fellépésének célja ilyen esetekben, hogy a harmadik országokat a kereskedelmet serkentő intézkedések bevezetésére ösztönözze, és visszaálljon a kölcsönös előnyökkel járó helyzet.
(4)  A védintézkedésekről szóló WTO-megállapodás szerint azon WTO-tagnak, amely védintézkedést kíván bevezetni, vagy egy védintézkedés meghosszabbítását tervezi, törekednie kell arra, hogy a közte és az ilyen védintézkedés által kedvezőtlenül érintett exportőr tagok közötti engedmények és egyéb kötelezettségek lényegében azonos szinten maradjanak. Hasonló szabályok alkalmazandók az Unió által kötött más – például regionális vagy bilaterális – nemzetközi kereskedelmi megállapodások esetében is. Azokban az esetekben, amikor az érintett harmadik ország nem hajt végre megfelelő és arányos kiigazításokat, az Uniónak engedmények vagy más kötelezettségek felfüggesztése révén az egyensúly helyreállítását célzó intézkedéseket kell tennie. Az Unió fellépésének célja ilyen esetekben, hogy a harmadik országokat a kereskedelmet serkentő intézkedések bevezetésére ösztönözze, és visszaálljon a kölcsönös előnyökkel járó helyzet.
Módosítás 6
Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés
(5)   Az 1994-es GATT XXVIII. cikke és a hozzá kapcsolódó egyetértés szabályozza a WTO-tagok tarifajegyzékeiben meghatározott engedmények módosítását vagy visszavonását. Az ilyen módosítás által érintett WTO-tagoknak jogában áll bizonyos feltételek mellett lényegében azonos szintű engedményeket visszavonni. Az Uniónak ilyen esetekben az egyensúly helyreállítását célzó intézkedéseket kell elfogadnia, hacsak nem születik megállapodás kompenzációs kiigazításokról. Az Unió fellépésének arra kell irányulnia, hogy a harmadik országokat kereskedelemserkentő intézkedések végrehajtására ösztönözze.
(5)   Az 1994-es GATT XXVIII. cikke és a hozzá kapcsolódó egyetértés, valamint a szolgáltatások kereskedelméről szóló általános egyezmény (GATS) XXI. cikke és a végrehajtására vonatkozó, kapcsolódó eljárások szabályozzák a WTO-tagok tarifajegyzékeiben és az egyedi kötelezettségvállalásaikat tartalmazó jegyzékben meghatározott engedmények és kötelezettségvállalások módosítását vagy visszavonását. Az ilyen módosítás által érintett WTO-tagoknak jogában áll bizonyos feltételek mellett lényegében azonos szintű engedményeket vagy kötelezettségvállalásokat visszavonni. Az Uniónak ilyen esetekben az egyensúly helyreállítását célzó intézkedéseket kell elfogadnia, hacsak nem születik megállapodás kompenzációs kiigazításokról. Az Unió fellépésének arra kell irányulnia, hogy a harmadik országokat a kölcsönös előnyöket helyreállító és kereskedelemserkentő intézkedések végrehajtására ösztönözze.
Módosítás 7
Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés
(6)   Az Unió számára biztosítani kell a lehetőséget jogai érvényesítésére a kormányzati beszerzés terén, mivel a kormányzati beszerzésről szóló WTO-megállapodás előírja, hogy a keretében felmerült viták egyike sem eredményezheti a WTO vitarendezési egyetértésének hatálya alá tartozó más WTO-megállapodások szerinti engedmények vagy egyéb kötelezettségek felfüggesztését.
(6)   Elengedhetetlen az Unió számára, hogy lehetősége legyen jogai gyors érvényesítésére a kormányzati beszerzés terén, amikor valamely fél nem tartja tiszteletben a kormányzati beszerzésről szóló WTO-megállapodás vagy bármely kötelező erejű kétoldalú vagy regionális megállapodás alapján fennálló kötelezettségvállalásait. Az Unió fellépésének annak biztosítására kell irányulnia, hogy a kormányzati beszerzés terén az engedmények lényegében azonos szinten maradjanak.
Módosítás 8
Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés
(7)  E rendeletnek azokra az intézkedésekre kell koncentrálnia, amelyek kidolgozása és alkalmazása terén az Unió tapasztalattal rendelkezik ; megfelelő időn belül pedig sort kell keríteni annak értékelésére, hogy e rendelet hatálya kibővíthető-e a szolgáltatási szektorra és a szellemi tulajdonjogokra, figyelemmel minden egyes terület sajátosságaira.
(7)  E rendeletnek lehetővé kell tennie, hogy az Unió olyan átfogó és hatékony kerettel rendelkezzen, amelynek segítségével a legrövidebb időn belül intézkedéseket hozhat. Mindemellett az e rendelet működéséről szóló, a 10. cikkben említett értékelő jelentés elkészítésével egy időben készítendő tanulmány részeként meg kell vizsgálni, hogy a rendelet hatálya kibővíthető-e az olyan új kereskedelmi területekre vonatkozó új intézkedésekkel, mint a szellemi tulajdonjogok.
Módosítás 9
Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés
(9)  E rendelet első ízben történő végrehajtását követő három éven belül a Bizottságnak értékelnie kell a rendelet működését hatékonyságának megállapítása és szükség esetén fokozása érdekében.
(9)  Legfeljebb öt évvel azután, hogy e rendelet értelmében első ízben kerül sor végrehajtási aktus elfogadására, a Bizottságnak értékelnie kell a rendelet működését végrehajtásának értékelése és szükség esetén hatékonyságának fokozása érdekében. A Bizottság Európa 2020 stratégiára vonatkozó jelentéseinek elemzést kell tartalmazniuk az e rendelet alkalmasságára vonatkozóan, többek között arról, hogy képes-e felszámolni a kereskedelmi akadályokat.
Módosítás 10
Rendeletre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

(9a)  A Bizottságnak rendszeresen tájékoztatnia kell az Európai Parlamentet, ha e rendelet szerinti kereskedelempolitikai intézkedéseket kíván végrehajtani. A tájékoztatásnak ki kell terjednie a konkrét ügy és az előirányzott intézkedések, az uniós ágazat által elszenvedett kár, valamint az előirányzott intézkedések indokolásának és lehetséges hatásának részletes leírására. Az intézkedések meghozatalát követően a Bizottság tájékoztatja az Európai Parlamentet az intézkedések tényleges hatásáról.
Módosítás 11
Rendeletre irányuló javaslat
9 b preambulumbekezdés (új)

(9b)  Az Unió jogérvényesítő intézkedések elfogadásával összefüggő általános érdekének értékelésekor a Bizottságnak – a kiegyensúlyozott megközelítésre való törekvés mellett – különösen figyelembe kell vennie az uniós termelők helyzetét. A Bizottság eseti alapon tájékoztatja az Európai Parlamentet arról, hogy az Unió általános érdekét miként határozta meg.
Módosítás 12
Rendeletre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)

(10a)  A Bizottságnak rendszeresen tájékoztatnia kell az Európai Parlamentet, különösen, ha az Unió vitarendezési testületet kért fel. A vitarendezési testület valamennyi olyan döntését követően, amely az Uniót intézkedések meghozatalára jogosítja fel, az Európai Bizottságnak be kell számolnia az Európai Parlament nemzetközi kereskedelemért felelős bizottsága előtt az intézkedések meghozatalára, illetve az intézkedések meghozatalától való tartózkodásra irányuló szándékáról. Ha az Unió intézkedések meghozatala mellett dönt, az Európai Bizottságnak be kell számolnia az Európai Parlament előtt a kiválasztott intézkedésekről.
Módosítás 13
Rendeletre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

(13a)  A Bizottságnak az Európai Parlament kérésére rendszeresen részt kell vennie az e rendeletben foglalt, vitarendezéssel és végrehajtással kapcsolatos párbeszédben.
Módosítás 14
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – bevezető rész
Ez a rendelet szabályokat és eljárásokat állapít meg annak biztosítására, hogy az Unió hatékonyan gyakorolhassa a nemzetközi kereskedelmi megállapodások által ráruházott, engedmények vagy más kötelezettségek felfüggesztésére vagy visszavonására irányuló jogait, azzal a céllal, hogy:
Ez a rendelet szabályokat és eljárásokat állapít meg annak biztosítására, hogy az Unió hatékonyan és időben gyakorolhassa a nemzetközi kereskedelmi megállapodások által ráruházott, engedmények vagy más kötelezettségek felfüggesztésére vagy visszavonására irányuló jogait, azzal a céllal, hogy:
Módosítás 15
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – a pont
a)  választ adhasson azokban az esetekben, amikor harmadik országok az Unió érdekeit érintő módon nemzetközi kereskedelmi szabályokat szegnek meg, és ezekre kielégítő megoldást kereshessen.
a)  választ adhasson azokban az esetekben, amikor harmadik országok az Unió érdekeit érintő módon nemzetközi kereskedelmi szabályokat szegnek meg, és ezekre olyan kielégítő megoldást kereshessen, amely könnyítést jelent az Unió érintett gazdasági szereplői számára.
Módosítás 16
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – b pont
b)  a harmadik országokkal fennálló kereskedelmi kapcsolatok terén az engedmények vagy más kötelezettségek egyensúlyának helyreállításához folyamodhasson, ha az Unióból származó áruk behozatalára közös megegyezéssel meghatározott elbánásban változás következik be.
b)  a harmadik országokkal fennálló kereskedelmi kapcsolatok terén az engedmények vagy más kötelezettségek egyensúlyának helyreállításához folyamodhasson, ha az Unióból származó árukra vagy szolgáltatásokra közös megegyezéssel meghatározott elbánásban változás következik be.
Módosítás 17
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – b pont
b)„engedmények vagy más kötelezettségek”: tarifaengedmények vagy bármely más olyan előnyök, amelyek alkalmazására az Unió harmadik országokkal folytatott kereskedelme terén elkötelezte magát olyan nemzetközi kereskedelmi megállapodások alapján, amelyeknek résztvevő fele,
b)  „engedmények vagy más kötelezettségek”: tarifaengedmények, szolgáltatásokkal kapcsolatos egyedi kötelezettségvállalások vagy bármely más olyan előnyök, amelyek alkalmazására az Unió harmadik országokkal folytatott kereskedelme terén elkötelezte magát olyan nemzetközi kereskedelmi megállapodások alapján, amelyeknek résztvevő fele,
Módosítás 18
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – d pont
d)  amikor egy WTO-tag az 1994-es Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény XXVIII. cikke alapján engedményeket módosít, és nem született megállapodás kompenzációs kiigazításokról.
d)  amikor egy WTO-tag az 1994-es Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény XXVIII. cikke vagy a GATS XXI. cikke alapján engedményeket vagy kötelezettségvállalásokat módosít, és nem született megállapodás kompenzációs kiigazításokról.
Módosítás 19
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés
(1)  Amikor a 3. cikk (1) bekezdésében említett esetekben az Unió érdekeinek védelméhez fellépésre van szükség, a Bizottság végrehajtási intézkedést fogad el a megfelelő kereskedelempolitikai intézkedések meghatározására. A Bizottság az ilyen végrehajtási jogi aktust a 8. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban fogadja el.
(1)  Amikor a 3. cikk (1) bekezdésében említett esetekben az Unió érdekeinek védelméhez fellépésre van szükség, a Bizottság végrehajtási intézkedést fogad el a megfelelő kereskedelempolitikai intézkedések meghatározására. A Bizottság az ilyen végrehajtási jogi aktust a 8. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban fogadja el. A Bizottság megfelelően indokolja az Európai Parlament számára az 5. cikkben előírt kereskedelempolitikai intézkedések kiválasztását.
Módosítás 20
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – d pont
d)   Harmadik országgal folytatott kereskedelmen belüli engedményeknek az 1994-es GATT XXVIII. cikkével és a vonatkozó egyetértéssel összefüggésben történő visszavonása lényegében egyenértékű a szóban forgó harmadik ország által módosított vagy visszavont engedményekkel, az 1994-es GATT XXVIII. cikkében és a vonatkozó egyetértésben foglalt rendelkezéseknek megfelelően.
d)   Harmadik országgal folytatott kereskedelmen belüli engedményeknek vagy kötelezettségvállalásoknak az 1994-es GATT XXVIII. cikkével és a vonatkozó egyetértéssel, vagy a GATS XXI. cikkével és a végrehajtására vonatkozó, kapcsolódó eljárásokkal összefüggésben történő módosítása vagy visszavonása lényegében egyenértékű a szóban forgó harmadik ország által módosított vagy visszavont engedményekkel vagy kötelezettségvállalásokkal, az 1994-es GATT XXVIII. cikkében és a vonatkozó egyetértésben vagy a GATS XXI. cikkében és a végrehajtására vonatkozó, kapcsolódó eljárásokban foglalt rendelkezéseknek megfelelően.
Módosítás 21
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – b pont
b)  az intézkedések alkalmasak arra, hogy a harmadik országbeli intézkedések által érintett uniós gazdasági szereplőknek segítséget nyújtsanak;
b)  az intézkedések alkalmasak arra, hogy a harmadik országbeli intézkedések által érintett tagállamoknak és uniós gazdasági szereplőknek segítséget nyújtsanak;
Módosítás 22
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – c pont
c)  az intézkedések biztosítják, hogy az érintett termékek alternatív forrásokból is hozzáférhetők legyenek, annak érdekében, hogy a feldolgozói iparágakra vagy a végső fogyasztókra gyakorolt bármely negatív hatás elkerülhető vagy minimalizálható legyen;
c)  az intézkedések biztosítják, hogy az érintett termékek vagy szolgáltatások alternatív forrásokból is hozzáférhetők legyenek, annak érdekében, hogy a feldolgozói iparágakra vagy a végső fogyasztókra gyakorolt bármely negatív hatás elkerülhető vagy minimalizálható legyen;
Módosítás 23
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 a bekezdés (új)

(3a)  A Bizottság a végrehajtási aktusra vonatkozó javaslatában kifejti, hogy miként határozta meg az Unió általános érdekét az adott konkrét esetben.
Módosítás 24
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – b a pont (új)

ba)  a szolgáltatások kereskedelme terén fennálló kötelezettségek és egyedi kötelezettségvállalások alkalmazásának felfüggesztése a GATS-szal vagy bármely kétoldalú vagy regionális megállapodással összefüggésben;
Módosítás 25
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – c pont – i pont
i.  olyan ajánlatok kizárása a közbeszerzésből, melyek teljes értékének több mint 50 %-át az érintett harmadik országból származó áruk vagy szolgáltatások képezik; és/vagy
i.  olyan ajánlatok kizárása a közbeszerzésből, melyek teljes értékének több mint 50 %-át az érintett harmadik országból származó áruk vagy szolgáltatások képezik; a végrehajtási aktusok az érintett termékek vagy szolgáltatások jellemzőitől függően olyan küszöbértékeket állapíthatnak meg, amelyek fölött a kizárás alkalmazandó, figyelembe véve a 4. cikk (3) bekezdésének rendelkezéseit, köztük az adminisztratív kapacitással kapcsolatos megfontolásokat, valamint a hatálytalanítás vagy gyengítés szintjét; és/vagy
Módosítás 26
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottságnak megfelelően meg kell indokolnia az Európai Parlament felé az e cikk szerint elfogadott konkrét kereskedelempolitikai intézkedéseket.
Módosítás 27
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés
(1)  Amennyiben a 4. cikk (1) bekezdése szerinti végrehajtási aktus elfogadása nyomán az érintett harmadik ország kielégítő kompenzációt nyújt az Uniónak a 3. cikk (1) bekezdésének a) és b) pontjában említett esetekben, a Bizottság felfüggesztheti a végrehajtási aktus alkalmazását a kompenzációs időszak időtartamára. A felfüggesztésről a 8. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás szerint kell dönteni.
(1)  Amennyiben a 4. cikk (1) bekezdése szerinti végrehajtási aktus elfogadása nyomán az érintett harmadik ország megfelelő és arányos kompenzációt nyújt az Uniónak a 3. cikk (1) bekezdésének a) és b) pontjában említett esetekben, a Bizottság felfüggesztheti a végrehajtási aktus alkalmazását a kompenzációs időszak időtartamára. A felfüggesztésről a 8. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás szerint kell dönteni.
Módosítás 28
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – b pont
b)  olyan esetekben, amikor engedmények vagy más kötelezettségek egyensúlyának helyreállítására kerül sor annak nyomán, hogy egy harmadik ország védintézkedést fogad el, és a védintézkedést visszavonják vagy az hatályát veszti, vagy az érintett harmadik ország kielégítő kompenzációt nyújt az Uniónak egy, a 4. cikk (1) bekezdése szerinti végrehajtási aktust követően;
b)  olyan esetekben, amikor engedmények vagy más kötelezettségek egyensúlyának helyreállítására kerül sor annak nyomán, hogy egy harmadik ország védintézkedést fogad el, és a védintézkedést visszavonják vagy az hatályát veszti, vagy az érintett harmadik ország megfelelő és arányos kompenzációt nyújt az Uniónak egy, a 4. cikk (1) bekezdése szerinti végrehajtási aktust követően;
Módosítás 29
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – c pont
c)  olyan esetekben, amikor egy WTO-tag az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény XXVIII. cikke alapján engedményeket módosít, és az érintett harmadik ország – a 4. cikk (1) bekezdése szerinti végrehajtási aktus nyomán – kielégítő kompenzációt nyújt az Uniónak.
c)  olyan esetekben, amikor egy WTO-tag az 1994-es GATT XXVIII. cikke vagy a GATS XXI. cikke alapján engedményeket vagy kötelezettségvállalásokat von vissza vagy módosít, és az érintett harmadik ország – a 4. cikk (1) bekezdése szerinti végrehajtási aktus nyomán – megfelelő és arányos kompenzációt nyújt az Uniónak.
Módosítás 30
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 a bekezdés (új)

(4a)  A Bizottság megfelelően indokolja az Európai Parlament számára, ha az 5. cikkben előírt intézkedés felfüggesztését, módosítását vagy megszüntetését tervezi.
Módosítás 31
Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés
(1)  A Bizottság az Unió konkrét termékekkel vagy szektorokkal kapcsolatos gazdasági érdekei tekintetében információkat keres és véleményeket gyűjt össze e rendelet alkalmazásában, az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett értesítés révén vagy más megfelelő tömegkommunikációs eszköz segítségével.
(1)  A Bizottság az Unió konkrét termékekkel, szolgáltatásokkal vagy szektorokkal kapcsolatos gazdasági érdekei tekintetében információkat keres és véleményeket gyűjt össze e rendelet alkalmazásában, az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett értesítés révén vagy más megfelelő tömegkommunikációs eszköz segítségével, és figyelembe veszi e véleményeket.

Az értesítésben meg kell jelölni az információk benyújtására megszabott határidőt. Ez a határidő nem haladhatja meg a két hónapot.
Módosítás 32
Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés
(2)  Az e rendelet alapján kapott információk csak a megjelölt célra használhatók fel.
(2)  Az e rendelet alapján kapott információk csak a megjelölt célra használhatók fel. A Bizottság megfelelően tájékoztatja az Európai Parlamentet az információgyűjtés eredményéről és arról, miként szándékozik figyelembe venni az összegyűjtött információkat az Unió általános érdekének meghatározásakor.
Módosítás 33
Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés
(4)  Az információt benyújtók kérhetik az általuk rendelkezésre bocsátott információ bizalmas kezelését. Ilyen esetekben nyilvánosságra hozható összefoglalót vagy annak indokolását kell mellékelniük, hogy az információról miért nem készíthető összefoglaló.
(4)  Az információt benyújtók kérhetik az általuk rendelkezésre bocsátott információ bizalmas kezelését. Ilyen esetekben nyilvánosságra hozható, az információt általános formában ismertető összefoglalót vagy annak indokolását kell mellékelniük, hogy az információról miért nem készíthető összefoglaló.
Módosítás 34
Rendeletre irányuló javaslat
9 a cikk (új)

9a. cikk

A vitarendezéssel és a végrehajtással kapcsolatos párbeszéd

A Bizottság rendszeresen részt vesz a kereskedelmi viták kezeléséről – többek között a folyamatban lévő ügyekről, az uniós iparágakra gyakorolt hatásról, a tervezett intézkedésekről, a tervezett intézkedések indokolásáról és hatásáról –, valamint a kereskedelempolitikai intézkedések e rendelet szerinti végrehajtásáról az Európai Parlament nemzetközi kereskedelemmel foglalkozó bizottságával folytatott eszmecseréken.
Módosítás 35
Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk
A Bizottság, legfeljebb három évvel azután, hogy e rendelet értelmében első ízben kerül sor végrehajtási aktus elfogadására, felülvizsgálja a rendelet végrehajtását, és arról jelentést tesz az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.
A Bizottság, legfeljebb öt évvel azután, hogy e rendelet értelmében első ízben kerül sor végrehajtási aktus elfogadására, felülvizsgálja a rendelet végrehajtását, és arról jelentést tesz az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

(1) Az ügyet az 57. cikk (2) bekezdésének második albekezdése alapján visszautalták az illetékes bizottsághoz újratárgyalásra. (A7-0308/2013).

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat