Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2012/0359(COD)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A7-0308/2013

Testi mressqa :

A7-0308/2013

Dibattiti :

PV 21/10/2013 - 12
CRE 21/10/2013 - 12

Votazzjonijiet :

PV 23/10/2013 - 11.4
CRE 23/10/2013 - 11.4
Spjegazzjoni tal-votazzjoni
PV 02/04/2014 - 18.9
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P7_TA(2013)0439
P7_TA(2014)0264

Testi adottati
PDF 381kWORD 36k
L-Erbgħa, 23 ta' Ottubru 2013 - Strasburgu
L-applikazzjoni u l-infurzar ta' regoli kummerċjali internazzjonali ***I
P7_TA(2013)0439A7-0308/2013

Emendi adottati mill-Parlament Ewropew fit-23 ta' Ottubru 2013 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-eżerċizzju tad-drittijiet tal-Unjoni għall-applikazzjoni u l-infurzar ta’ regoli kummerċjali internazzjonali (COM(2012)0773 – C7-0415/2012 – 2012/0359(COD))(1)

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Test propost mill-Kummissjoni   Emenda
Emenda 1
Proposta għal regolament
Titolu
Proposta għal REGOLAMENT TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL dwar l-eżerċizzju tad-drittijiet tal-Unjoni għall-applikazzjoni u l-infurzar ta’ regoli kummerċjali internazzjonali
Proposta għal REGOLAMENT TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL dwar l-eżerċizzju tad-drittijiet tal-Unjoni għall-applikazzjoni u l-infurzar ta’ regoli kummerċjali internazzjonali u li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 3286/94
Emenda 2
Proposta għal regolament
Premessa 2
(2)  Huwa essenzjali li l-Unjoni tkun tippossjedi strumenti xierqa li jiżguraw l-eżerċizzju effettiv tad-drittijiet tal-Unjoni skont ftehimiet kummerċjali internazzjonali, biex jissalvagwardjaw l-interessi ekonomiċi tagħha. Dan huwa partikolarment il-każ f'sitwazzjonijiet fejn pajjiżi terzi jdaħħlu fis-seħħ miżuri restrittivi kummerċjali li jnaqqsu l-benefiċċji dovuti lill-operaturi ekonomiċi tal-Unjoni skont ftehimiet kummerċjali internazzjonali. L-Unjoni għandha tkun f’pożizzjoni li tirreaġixxi malajr u b’mod flessibbli fil-kuntest tal-proċeduri u l-iskadenzi stabbiliti minn ftehimiet kummerċjali internazzjonali li hija kkonkludiet. Għalhekk l-Unjoni għandha tadotta leġiżlazzjoni li tiddefinixxi l-qafas għall-eżerċitar tad-drittijiet tal-Unjoni f'ċerti sitwazzjonijiet speċifiċi.
(2)  Huwa essenzjali li l-Unjoni tkun tippossjedi strumenti xierqa li jiżguraw l-eżerċizzju effettiv tad-drittijiet tal-Unjoni skont ftehimiet kummerċjali internazzjonali, biex jissalvagwardjaw l-interessi ekonomiċi tagħha. Dan huwa partikolarment il-każ f'sitwazzjonijiet fejn pajjiżi terzi jdaħħlu fis-seħħ miżuri restrittivi kummerċjali li jnaqqsu l-benefiċċji dovuti lill-operaturi ekonomiċi tal-Unjoni skont ftehimiet kummerċjali internazzjonali. L-Unjoni għandha tkun f’pożizzjoni li tirreaġixxi malajr u b’mod flessibbli fil-kuntest tal-proċeduri u l-iskadenzi stabbiliti minn ftehimiet kummerċjali internazzjonali li hija kkonkludiet. Għalhekk l-Unjoni għandha tadotta leġiżlazzjoni li tiddefinixxi l-qafas għall-eżerċitar tad-drittijiet tal-Unjoni f’ċerti sitwazzjonijiet speċifiċi, u tipprovdi riżorsi adegwati biex tiżgura li r-riżorsi disponibbli jintużaw b’mod effiċjenti għal dawk l-istrumenti.
Emenda 3
Proposta għal regolament
Premessa 2a (ġdida)

(2a)  L-għażla ta’ miżuri immirati li jiżguraw l-eżerċizzju effettiv tad-drittijiet tal-Unjoni, għandha tqis il-potenzjal tagħhom li jinċentivaw lill-pajjiżi terzi kkonċernati biex jirrispettaw mhux biss ir-regoli tal-kummerċ internazzjonali, iżda wkoll il-potenzjal tagħhom li jipprovdu eżenzjoni lill-operaturi ekonomiċi u lill-Istati Membri l-aktar affetwati mill-miżuri restrittivi tal-kummerċ meħuda mill-pajjiżi terzi. Il-miżuri meħuda skont dan ir-Regolament m’għandhomx jillimitaw l-aċċess tal-Unjoni għall-materja prima essenzjali għall-industriji Ewropej.
Emenda 4
Proposta għal regolament
Premessa 3
(3)  Il-mekkaniżmi għas-soluzzjoni tat-tilwim tad-WTO u oħrajn, inklużi reġjonali jew bilaterali, jimmiraw lejn is-sejba ta' soluzzjoni pożittiva għal kwalunkwe tilwima li tinqala' bejn l-Unjoni u l-parti l-oħra jew il-partijiet għal dawk il-ftehimiet. L-Unjoni għandha, madankollu, tissospendi konċessjonijiet jew obbligi oħra, skont dawk ir-regoli ta’ soluzzjoni tat-tilwim, meta mezzi oħra għas-sejba ta' soluzzjoni pożittiva għal tilwima ma jkunu ta' ebda suċċess. L-azzjoni mill-Unjoni f'dawn il-każijiet għandha l-għan li ġġib il-konformità tal-pajjiż terz ikkonċernat mar-regoli rilevanti kummerċjali internazzjonali, biex terġa' tinħoloq sitwazzjoni ta’ benefiċċji reċiproċi.
(3)  Il-mekkaniżmi għas-soluzzjoni tat-tilwim tad-WTO u oħrajn, inklużi reġjonali jew bilaterali, jimmiraw lejn is-sejba ta' soluzzjoni pożittiva għal kwalunkwe tilwima li tinqala' bejn l-Unjoni u l-parti l-oħra jew il-partijiet għal dawk il-ftehimiet. L-Unjoni għandha, madankollu, tissospendi konċessjonijiet jew obbligi oħra, skont dawk ir-regoli ta’ soluzzjoni tat-tilwim, meta mezzi oħra għas-sejba ta' soluzzjoni pożittiva għal tilwima ma jkunu ta' ebda suċċess. L-azzjoni mill-Unjoni f'dawn il-każijiet għandha l-għan li ġġib il-konformità tal-pajjiż terz ikkonċernat mar-regoli rilevanti kummerċjali internazzjonali, biex terġa' tinħoloq sitwazzjoni ta’ benefiċċji reċiproċi. L-Unjoni għandha dejjem tuża l-aktar mekkaniżmu għas-soluzzjoni tat-tilwim effiċjenti disponibbli.
Emenda 5
Proposta għal regolament
Premessa 4
(4)  Skont il-Ftehim tad-WTO dwar is-Salvagwardji, membru tad-WTO li jipproponi li japplika miżura ta' salvagwardja jew ifittex l-estensjoni ta' miżura ta' salvagwardja għandu jiżgura li jżomm livell sostanzjalment ekwivalenti tal-konċessjonijiet u ta' obbligi oħra bejnu u l-membri esportaturi, li jistgħu jkunu affettwati ħażin minn tali miżura ta' salvagwardja. Regoli simili japplikaw fil-kuntest ta' ftehimiet kummerċjali internazzjonali oħrajn inklużi reġjonali jew bilaterali konklużi mill-Unjoni. L-Unjoni għandha tieħu miżuri ta' ri-ekwilibriju billi tissospendi konċessjonijiet jew obbligi oħra f'każijiet fejn il-pajjiż terz konċernat ma jimplimenta l-ebda aġġustamenti sodisfaċenti. L-azzjoni mill-Unjoni f'dawn il-każijiet isservi l-għan li tniedi l-introduzzjoni ta' miżuri li jsaħħu l-kummerċ minn pajjiżi terzi biex terġa tinħoloq sitwazzjoni ta’ benefiċċji reċiproċi.
(4)  Skont il-Ftehim tad-WTO dwar is-Salvagwardji, membru tad-WTO li jipproponi li japplika miżura ta' salvagwardja jew ifittex l-estensjoni ta' miżura ta' salvagwardja għandu jiżgura li jżomm livell sostanzjalment ekwivalenti tal-konċessjonijiet u ta' obbligi oħra bejnu u l-membri esportaturi, li jistgħu jkunu affettwati ħażin minn tali miżura ta' salvagwardja. Regoli simili japplikaw fil-kuntest ta' ftehimiet kummerċjali internazzjonali oħrajn inklużi reġjonali jew bilaterali konklużi mill-Unjoni. L-Unjoni għandha tieħu miżuri ta’ ri-ekwilibriju billi tissospendi konċessjonijiet jew obbligi oħra f’każijiet fejn il-pajjiż terz ikkonċernat ma jimplimenta l-ebda aġġustament adegwat u proporzjonat. L-azzjoni mill-Unjoni f'dawn il-każijiet isservi l-għan li tniedi l-introduzzjoni ta' miżuri li jsaħħu l-kummerċ minn pajjiżi terzi biex terġa tinħoloq sitwazzjoni ta’ benefiċċji reċiproċi.
Emenda 6
Proposta għal regolament
Premessa 5
(5)  L-Artikolu XXVIII tal-GATT 1994 u l-Qbil relatat jirregolaw il-modifika jew l-irtirar tal-konċessjonijiet stabbiliti fl-iskedi tat-tariffi tal-Membri tad-WTO. Il-Membri tad-WTO affettwati bi kwalunkwe modifika bħal din huma intitolati, skont ċerti kondizzjonijiet, li jirtiraw il-konċessjonijiet sostanzjalment ekwivalenti. L-Unjoni għandha tadotta miżuri ta' ri-ekwilibriju f'każijiet bħal dawn, sakemm ma jiġux miftiehma aġġustamenti ta’ kumpens. L-azzjoni mill-Unjoni għandha tkun immirata li twassal lill-pajjiżi terzi biex jimplimentaw miżuri li jsaħħu l-kummerċ.
(5)  L-Artikolu XXVIII tal-GATT 1994 u l-Qbil relatat u l-Artikolu XXI tal-Ftehim Ġenerali dwar il-Kummerċ fis-Servizzi (GATS) u l-proċeduri relatati għall-implimentazzjoni tagħhom jirregolaw il-modifika jew l-irtirar tal-konċessjonijiet u l-impenji stabbiliti fl-iskedi tat-tariffi u fl-iskeda tal-impenji speċifiċi tal-Membri tad-WTO. Il-Membri tad-WTO affettwati bi kwalunkwe modifika bħal din huma intitolati, skont ċerti kondizzjonijiet, li jirtiraw il-konċessjonijiet jew l-impenji sostanzjalment ekwivalenti. L-Unjoni għandha tadotta miżuri ta' ri-ekwilibriju f'każijiet bħal dawn, sakemm ma jiġux miftiehma aġġustamenti ta’ kumpens. L-azzjoni mill-Unjoni għandha tkun immirata li twassal lill-pajjiżi terzi biex jimplimentaw miżuri li jerġgħu jistabbilixxu vantaġġi reċiproċi u jsaħħu l-kummerċ.
Emenda 7
Proposta għal regolament
Premessa 6
(6)  L-Unjoni għandu jkollha l-possibbiltà li tinforza d-drittijiet tagħha fil-qasam tal-akkwisti tal-gvern fid-dawl tal-fatt li l-Ftehim tad-WTO dwar l-Akkwisti tal-Gvern jiddikjara li kwalunkwe tilwima li tirriżulta taħtu m'għandhiex tirriżulta f'sospensjoni ta' konċessjonijiet jew obbligi oħra skont kwalunkwe ftehim kopert ieħor tad-WTO.
(6)  Huwa essenzjali għall-Unjoni li jkollha l-possibbiltà li tinforza malajr id-drittijiet tagħha fil-qasam tal-akkwisti tal-gvern meta parti tonqos milli tirrispetta l-impenji tagħha taħt il-Ftehim tad-WTO dwar l-Akkwisti tal-Gvern jew taħt kwalunkwe ftehim bilaterali jew reġjonali vinkolanti. L-azzjoni tal-Unjoni għandha tkun immirata lejn l-assigurazzjoni taż-żamma ta’ livelli sostanzjalment ekwivalenti tal-konċessjonijiet fil-qasam tal-akkwist tal-gvern.
Emenda 8
Proposta għal regolament
Premessa 7
(7)  Dan ir-Regolament għandu jiffoka fuq dawk il-miżuri fejn l-Unjoni għandha l-esperjenza fid-disinn u l-applikazzjoni tagħhom; il-possibbiltà li l-kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament jiġi estiż lis-setturi tas-servizzi u tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali għandha tkun evalwata fil-ħin fir-rigward tal-ispeċifiċitajiet ta' kull qasam.
(7)  Dan ir-Regolament għandu jippermetti lill-Unjoni jkollha qafas komprensiv u effikaċi biex tkun tista' tittieħed azzjoni kemm jista’ jkun malajr. Madankollu, il-possibbiltà li l-kamp ta' applikazzjoni tiegħu jiġi estiż b'miżuri ġodda li jkopru oqsma ġodda tal-kummerċ, bħad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali, għandha tiġi kkunsidrata bħala parti minn studju mwettaq fl-istess żmien tar-rapport ta' evalwazzjoni dwar il-funzjonament ta' dan ir-Regolament imsemmi fl-Artikolu 10, u għandha tiġi ppreżentata lill-Parlament Ewropew.
Emenda 9
Proposta għal regolament
Premessa 9
(9)  Il-Kummissjoni għandha tevalwa l-funzjonament ta' dan ir-Regolament mhux aktar tard minn tliet snin wara l-ewwel istanza tal-implimentazzjoni tiegħu bil-ħsieb li tevalwa u, jekk meħtieġ, ttejjeb l-effiċjenza tiegħu.
(9)  Il-Kummissjoni għandha tevalwa l-funzjonament ta’ dan ir-Regolament mhux aktar tard minn ħames snin wara l-ewwel istanza tal-adozzjoni ta’ att ta’ implimentazzjoni skont dan ir-Regolament bil-ħsieb li tevalwa u, jekk meħtieġ, ttejjeb l-effiċjenza tiegħu. Il-Kummissjoni għandha tinkludi fir-rapporti tagħha dwar l-Istrateġija Ewropa 2020 analiżi tar-rilevanza ta’ dan ir-Regolament, b’mod partikolari b'rabta mal-kapaċità tiegħu li jneħħi l-ostakli għall-kummerċ.
Emenda 10
Proposta għal regolament
Premessa 9a (ġdida)

(9a)  Il-Kummissjoni għandha tinforma b’mod regolari lill-Parlament Ewropew meta tkun biħsiebha timplimenta miżuri tal-politika kummerċjali skont dan ir-Regolament. Dik l-informazzjoni għandha tinvolvi deskrizzjoni dettaljata tal-każ speċifiku u tal-miżuri previsti, tal-ħsara mġarrba mill-industrija tal-Unjoni, il-ġustifikazzjoni għall-miżuri previsti u l-impatt possibbli tagħhom. Wara li jkunu ttieħdu l-miżuri, il-Kummissjoni għandha tinforma lill-Parlament Ewropew bl-impatt reali tal-miżuri.
Emenda 11
Proposta għal regolament
Premessa 9b (ġdida)

(9b)  Meta tivvaluta l-interess ġenerali tal-Unjoni fir-rigward tal-adozzjoni ta’ miżuri ta’ infurzar, filwaqt li ssegwi approċċ ibbilanċjat, il-Kummissjoni għandha tqis b’mod partikolari s-sitwazzjoni tal-produtturi tal-Unjoni. Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-Parlament Ewropew dwar kif tkun iddeterminat l-interess ġenerali tal-Unjoni fuq bażi ta’ każ b’każ.
Emenda 12
Proposta għal regolament
Premessa 10a (ġdida)

(10a)  Il-Parlament Ewropew għandu jinżamm infurmat regolarment mill-Kummissjoni, b’mod partikolari meta l-Unjoni tkun irreferiet kwistjoni lil korp tas-soluzzjoni tat-tilwim. Wara kull deċiżjoni meħuda minn korp tas-soluzzjoni tat-tilwim li tawtorizza lill-Unjoni biex tieħu miżuri, il-Kummissjoni għandha tirrapporta lill-Kumitat tal-Parlament Ewropew responsabbli għall-kummerċ internazzjonali l-intenzjoni tagħha li tieħu jew iżżomm milli tieħu tali miżuri. Jekk l-Unjoni tiddeċiedi li tieħu miżuri, il-Kummissjoni għandha tagħti rendikont lill-Parlament Ewropew dwar l-għażla tal-miżuri.
Emenda 13
Proposta għal regolament
Premessa 13a (ġdida)

(13a)  Fuq talba tal-Parlament Ewropew, il-Kummissjoni għandha tipparteċipa b'mod regolari fid-Djalogu għas-Soluzzjoni tat-Tilwim u l-Infurzar previst f'dan ir-Regolament.
Emenda 14
Proposta għal regolament
Artikolu 1 - parti introduttorja
Dan ir-Regolament jippreskrivi regoli u proċeduri biex ikun żgurat eżerċizzju effettiv tad-drittijiet tal-Unjoni li tissospendi jew tirtira konċessjonijiet jew obbligi oħra skont ftehimiet kummerċjali internazzjonali, bl-għan li:
Dan ir-Regolament jippreskrivi regoli u proċeduri biex ikun żgurat eżerċizzju effettiv u f’waqtu tad-drittijiet tal-Unjoni li tissospendi jew tirtira konċessjonijiet jew obbligi oħra skont ftehimiet kummerċjali internazzjonali, bl-għan li:
Emenda 15
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt a
(a)  jkun hemm reazzjoni għall-ksur minn pajjiżi terzi ta' regoli kummerċjali internazzjonali li jaffettwaw l-interessi tal-Unjoni, bl-għan li tinstab soluzzjoni sodisfaċenti.
(a)  jkun hemm reazzjoni għall-ksur minn pajjiżi terzi ta’ regoli kummerċjali internazzjonali li jaffettwaw l-interessi tal-Unjoni, bl-għan li tinstab soluzzjoni sodisfaċenti li tipprovdi eżenzjoni lill-operaturi ekonomiċi tal-Unjoni affettwati.
Emenda 16
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt b
(b)  jiġu ri-ekwilibrati l-konċessjonijiet jew obbligi oħra fir-relazzjonijiet tal-kummerċ ma' pajjiżi terzi, meta t-trattament tal-importazzjoni mogħti lill-merkanzija mill-Unjoni jinbidel.
(b)  jiġu ri-ekwilibrati l-konċessjonijiet jew obbligi oħra fir-relazzjonijiet tal-kummerċ ma’ pajjiżi terzi, meta t-trattament mogħti lill-merkanzija jew servizzi mill-Unjoni jinbidel.
Emenda 17
Proposta għal regolament
Artikolu 2 - punt b
(b)"konċessjonijiet jew obbligi oħra" tfisser konċessjonijiet tariffarji jew kwalunkwe benefiċċji oħra li l-Unjoni impenjat ruħha li tapplika fil-kummerċ tagħha ma' pajjiżi terzi bis-saħħa ta’ ftehimiet kummerċjali internazzjonali li hija parti minnhom,
(b)  "konċessjonijiet jew obbligi oħra" tfisser konċessjonijiet tariffarji, impenji speċifiċi fil-qasam tas-servizzi jew kwalunkwe benefiċċji oħra li l-Unjoni impenjat ruħha li tapplika fil-kummerċ tagħha ma’ pajjiżi terzi bis-saħħa ta’ ftehimiet kummerċjali internazzjonali li hija parti minnhom,
Emenda 18
Proposta għal regolament
Artikolu 3 - paragrafu 1 - punt d
(d)  f'każijiet ta' modifika ta' konċessjonijiet minn membru tad-WTO skont l-Artikolu XXVIII tal-Ftehim Ġenerali dwar it-Tariffi u l-Kummerċ 1994, li fihom l-ebda aġġustamenti ta’ kumpens ma kienu miftiehma.
(d)  f’każijiet ta’ modifika ta’ konċessjonijiet jew impenji minn membru tad-WTO skont l-Artikolu XXVIII tal-Ftehim Ġenerali dwar it-Tariffi u l-Kummerċ 1994 jew l-Artikolu XXI tal-GATS, li fihom l-ebda aġġustamenti ta’ kumpens ma kienu miftiehma.
Emenda 19
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1
1.  Fejn hija meħtieġa azzjoni biex tissalvagwardja l-interessi tal-Unjoni fil-każijiet imsemmija fl-Artikolu 3(1), il-Kummissjoni għandha tadotta att ta’ implimentazzjoni li jiddetermina l-miżuri xierqa tal-politika kummerċjali. L-att ta’ implimentazzjoni ta' dan it-tip għandu jiġi adottat skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 8(2).
1.  Fejn hija meħtieġa azzjoni biex tissalvagwardja l-interessi tal-Unjoni fil-każijiet imsemmija fl-Artikolu 3(1), il-Kummissjoni għandha tadotta att ta’ implimentazzjoni li jiddetermina l-miżuri xierqa tal-politika kummerċjali. L-att ta’ implimentazzjoni ta' dan it-tip għandu jiġi adottat skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 8(2). Il-Kummissjoni għandha tiġġustifika kif dovut lill-Parlament Ewropew l-għażla tal-miżuri tal-politika kummerċjali previsti fl-Artikolu 5.
Emenda 20
Proposta għal regolament
Artikolu 4 - paragrafu 2 - puntd
(d)  Il-konċessjonijiet irtirati fil-kummerċ ma' pajjiż terz b'konnessjoni mal-Artikolu XXVIII tal-GATT 1994 u l-Qbil relatat għandhom ikunu sostanzjalment ekwivalenti għall-konċessjonijiet modifikati jew irtirati minn dak il-pajjiż terz, skont it-termini stabbiliti fl-Artikolu XXVIII tal-GATT 1994 u l-Qbil relatat.
(d)  Il-konċessjonijiet jew l-impenji modifikati jew irtirati fil-kummerċ ma’ pajjiż terz b’konnessjoni mal-Artikolu XXVIII tal-GATT 1994 u l-Qbil relatat jew l-Artikolu XXI tal-GATS u l-proċeduri ta' implimentazzjoni relatati għandhom ikunu sostanzjalment ekwivalenti għall-konċessjonijiet jew l-impenji modifikati jew irtirati minn dak il-pajjiż terz, skont it-termini stabbiliti fl-Artikolu XXVIII tal-GATT 1994 u l-Qbil relatat jew l-Artikolu XXI tal-GATS u l-proċeduri ta' implimentazzjoni relatati.
Emenda 21
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 3 – punt b
(b)  il-potenzjal tal-miżuri li jipprovdu eżenzjoni lill-operaturi ekonomiċi fl-Unjoni affettwati minn miżuri ta' pajjiżi terzi;
(b)  il-potenzjal tal-miżuri li jipprovdu eżenzjoni lill-Istati Membri u lill-operaturi ekonomiċi fl-Unjoni affettwati minn miżuri ta’ pajjiżi terzi;
Emenda 22
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 3 – punt c
(c)  id-disponibbiltà ta’ sorsi alternattivi ta’ provvista għall-prodotti kkonċernati, biex ikun evitat jew minimizzat kwalunkwe impatt negattiv fuq l-industriji downstream jew fuq il-konsumaturi finali fl-Unjoni;
(c)  id-disponibbiltà ta’ sorsi alternattivi ta’ provvista għall-prodotti jew servizzi kkonċernati, biex ikun evitat jew minimizzat kwalunkwe impatt negattiv fuq l-industriji downstream jew fuq il-konsumaturi finali fl-Unjoni;
Emenda 23
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 3a (ġdid)

3a.  Fil-proposta tagħha għal att ta’ implimentazzjoni, il-Kummissjoni għandha tiddeskrivi kif tkun iddeterminat l-interess ġenerali tal-Unjoni fil-każ speċifiku inkwistjoni.
Emenda 24
Proposta għal regolament
Artikolu 5 - punt ba (ġdid)

(ba)  is-sospensjoni tal-applikazzjoni tal-obbligazzjonijiet u l-impenji speċifiċi fil-qasam tal-kummerċ fis-servizzi, fir-rigward tal-GATS jew kwalunkwe ftehimiet bilaterali jew reġjonali;
Emenda 25
Proposta għal regolament
Artikolu 5 – punt c – punt i
(i)  l-esklużjoni mill-akkwist pubbliku tal-offerti li l-valur globali tagħhom huwa magħmul għal aktar minn 50 % ta' prodotti u servizzi li joriġinaw fil-pajjiż terz ikkonċernat; u/jew
(i)  l-esklużjoni mill-akkwist pubbliku tal-offerti li l-valur globali tagħhom huwa magħmul għal aktar minn 50 % ta' prodotti u servizzi li joriġinaw fil-pajjiż terz ikkonċernat; atti ta' implimentazzjoni jistgħu jistabbilixxu livelli, skont il-karatteristiċi tal-prodotti jew is-servizzi kkonċernati, li lil hinn minnhom għandha tapplika l-esklużjoni , filwaqt li jitqiesu id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 4(3), inklużi l-kunsiderazzjonijiet rigward il-kapaċità amministrattiva, u l-livell ta' tixjin jew ta' ħsara; u/jew
Emenda 26
Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1a (ġdid)

Il-Kummissjoni għandha tiġġustifika kif dovut lill-Parlament Ewropew l-għażla tal-miżuri tal-politika kummerċjali speċifiċi adottati skont dan l-Artikolu.
Emenda 27
Proposta għal regolament
Artikolu 7 - paragrafu 1
1.  Fejn, wara l-adozzjoni ta’ att ta’ implimentazzjoni skont l-Artikolu 4(1), il-pajjiż terz ikkonċernat jagħti kumpens sodisfaċenti lill-Unjoni fil-każijiet imsemmija fl-Artikolu 3(1)(a) u (b), il-Kummissjoni tista’ tissospendi l-applikazzjoni ta’ dak l-att implimentattiv għat-tul tal-perjodu ta’ kumpens. Is-sospensjoni għandha tiġi deċiża skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 8(2).
1.  Fejn, wara l-adozzjoni ta’ att ta’ implimentazzjoni skont l-Artikolu 4(1), il-pajjiż terz ikkonċernat jagħti kumpens adegwat u proporzjonat lill-Unjoni fil-każijiet imsemmija fl-Artikolu 3(1)(a) u (b), il-Kummissjoni tista’ tissospendi l-applikazzjoni ta’ dak l-att implimentattiv għat-tul tal-perjodu ta’ kumpens. Is-sospensjoni għandha tiġi deċiża skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 8(2).
Emenda 28
Proposta għal regolament
Artikolu 7 - paragrafu 2 - punt b
(b)  f'każijiet ta' ri-ekwilibriju ta' konċessjonijiet jew obbligi oħra wara l-adozzjoni minn pajjiż terz ta' miżura ta' salvagwardja, meta l-miżura tas-salvagwardja tiġi rtirata jew tiskadi, jew meta l-pajjiż terz ikkonċernat jagħti kumpens sodisfaċenti lill-Unjoni sussegwentement għall-adozzjoni ta’ att ta’ implimentazzjoni skont l-Artikolu 4(1);
(b)  f’każijiet ta’ ri-ekwilibriju ta’ konċessjonijiet jew obbligi oħra wara l-adozzjoni minn pajjiż terz ta’ miżura ta’ salvagwardja, meta l-miżura tas-salvagwardja tiġi rtirata jew tiskadi, jew meta l-pajjiż terz ikkonċernat jagħti kumpens adegwat u proporzjanat lill-Unjoni sussegwentement għall-adozzjoni ta’ att ta’ implimentazzjoni skont l-Artikolu 4(1);
Emenda 29
Proposta għal regolament
Artikolu 7 - paragrafu 2 - punt c
(c)  f'każijiet ta' modifika tal-konċessjonijiet minn membru tad-WTO skont l-Artikolu XXVIII tal-Ftehim Ġenerali dwar it-Tariffi u l-Kummerċ 1994, meta l-pajjiż terz ikkonċernat jagħti kumpens sodisfaċenti lill-Unjoni sussegwentement għall-adozzjoni ta’ att ta’ implimentazzjoni skont l-Artikolu 4(1).
(c)  f’każijiet ta' rtirar jew modifika tal-konċessjonijiet jew l-impenji minn membru tad-WTO skont l-Artikolu XXVIII tal-GATT 1994 jew l-Artikolu XXI tal-GATS, meta l-pajjiż terz ikkonċernat jagħti kumpens adegwat u proporzjonat lill-Unjoni sussegwentement għall-adozzjoni ta’ att ta’ implimentazzjoni skont l-Artikolu 4(1).
Emenda 30
Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 4a (ġdid)

4a.  Il-Kummissjoni għandha tiġġustifika kif dovut lill-Parlament Ewropew meta tipprevedi s-sospensjoni, il-modifikazzjoni jew it-terminazzjoni ta’ miżura stipulata fl-Artikolu 5.
Emenda 31
Proposta għal regolament
Artikolu 9 - paragrafu 1
1.  Il-Kummissjoni għandha tfittex tagħrif u fehmiet dwar l-interessi ekonomiċi tal-Unjoni fi prodotti speċifiċi jew setturi, fl-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament, permezz ta' avviż f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew mezzi ta’ komunikazzjoni pubbliċi xierqa oħra.
1.  Il-Kummissjoni għandha tfittex tagħrif u fehmiet dwar l-interessi ekonomiċi tal-Unjoni fi prodotti speċifiċi, servizzi jew setturi, fl-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament, permezz ta’ avviż f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew mezzi ta’ komunikazzjoni pubbliċi xierqa oħra u għandha tqis dawk il-fehmiet.

L-avviż għandu jindika l-perjodu ta’ żmien meta t-tagħrif għandu jiġi ppreżentat. Dak il-perjodu ta’ żmien m’għandux ikun ta' aktar minn xahrejn.
Emenda 32
Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2
2.  Tagħrif li jasal skont dan ir-Regolament għandu jintuża biss għall-għan li għalih ikun intalab.
2.  Tagħrif li jasal skont dan ir-Regolament għandu jintuża biss għall-għan li għalih ikun intalab. Il-Kummissjoni għandha tinforma kif dovut lill-Parlament Ewropew bir-riżultat ta’ ġbir ta’ tagħrif ta’ dan it-tip u kif biħsiebha tikkunsidra t-tagħrif fid-determinazzjoni tal-interess ġenerali tal-Unjoni.
Emenda 33
Proposta għal regolament
Artikolu 9 - paragrafu 4
4.  Il-fornitur tat-tagħrif jista' jitlob li t-tagħrif provdut jiġi ttrattat bħala kunfidenzjali. F'każijiet bħal dawn, it-tagħrif għandu jkun akkumpanjat minn sommarju mhux kunfidenzjali jew minn dikjarazzjoni tar-raġunijiet għaliex ma jistax isir sommarju ta' dan it-tagħrif.
4.  Il-fornitur tat-tagħrif jista' jitlob li t-tagħrif provdut jiġi ttrattat bħala kunfidenzjali. F’każijiet bħal dawn, it-tagħrif għandu jkun akkumpanjat minn sommarju mhux kunfidenzjali li jippreżenta t-tagħrif f’forma ġeneralizzata jew minn dikjarazzjoni tar-raġunijiet għaliex ma jistax isir sommarju ta’ dan it-tagħrif.
Emenda 34
Proposta għal regolament
Artikolu 9a (ġdid)

Artikolu 9a

Djalogu għas-Soluzzjoni tat-Tilwim u l-Infurzar

Il-Kummissjoni għandha tipparteċipa b’mod regolari fl-iskambju ta' fehmiet mal-Kumitat tal-Parlament Ewropew responsabbli għall-kummerċ internazzjonali b'rabta mal-immaniġġjar tat- tilwim industrijali, inklużi każijiet li jkunu għaddejjin, l-effetti fuq l-industriji tal-Unjoni, il-miżuri previsti, il-ġustifikazzjoni u l-impatt tal-miżuri previsti, u l-implimentazzjoni tal-miżuri tal-politika kummerċjali skont dan ir-Regolament.
Emenda 35
Proposta għal regolament
Artikolu 10
Mhux aktar tard minn tliet snin wara l-ewwel istanza tal-adozzjoni ta’ att ta’ implimentazzjoni skont dan ir-Regolament, il-Kummissjoni għandha tanalizza l-implimentazzjoni tiegħu u tirrapporta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.
Mhux aktar tard minn ħames snin wara l-ewwel istanza tal-adozzjoni ta’ att ta’ implimentazzjoni skont dan ir-Regolament, il-Kummissjoni għandha tanalizza l-implimentazzjoni tiegħu u tirrapporta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

(1) Il-każ ġie mgħoddi lura lill-kumitat responsabbli biex jerġa jiġi eżaminat skont l-Artikolu 57(2), it-tieni subparagrafu (A7-0308/2013).

Avviż legali - Politika tal-privatezza