Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2012/0359(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0308/2013

Predložena besedila :

A7-0308/2013

Razprave :

PV 21/10/2013 - 12
CRE 21/10/2013 - 12

Glasovanja :

PV 23/10/2013 - 11.4
CRE 23/10/2013 - 11.4
Obrazložitev glasovanja
PV 02/04/2014 - 18.9
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2013)0439
P7_TA(2014)0264

Sprejeta besedila
PDF 353kWORD 34k
Sreda, 23. oktober 2013 - Strasbourg
Uporaba in uveljavljanje pravil mednarodne trgovine ***I
P7_TA(2013)0439A7-0308/2013

Spremembe Evropskega parlamenta, sprejete dne 23. oktobra 2013, k predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o izvrševanju pravic Unije za uporabo in uveljavljanje pravil mednarodne trgovine (COM(2012)0773 – C7-0415/2012 – 2012/0359(COD))(1)

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija   Sprememba
Sprememba 1
Predlog uredbe
Naslov
Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o izvrševanju pravic Unije za uporabo in uveljavljanje pravil mednarodne trgovine
Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o izvrševanju pravic Unije za uporabo in uveljavljanje pravil mednarodne trgovine ter spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 3286/94
Sprememba 2
Predlog uredbe
Uvodna izjava 2
(2)  Nujno je, da ima Unija ustrezne instrumente, da zagotovi učinkovito izvrševanje pravic Unije iz mednarodnih trgovinskih sporazumov in tako ščiti svoje gospodarske interese. Tak primer so zlasti okoliščine, v katerih tretje države uzakonijo ukrepe, ki omejujejo trgovino in zmanjšujejo koristi, ki pripadajo nosilcem gospodarske dejavnosti Unije po mednarodnih trgovinskih sporazumih. Unija mora biti sposobna, da se odzove hitro in prožno v zvezi s postopki in roki, določenimi v mednarodnih trgovinskih sporazumih, ki jih je sklenila. Unija mora zato sprejeti zakonodajo, ki opredeljuje okvir za izvrševanje pravic Unije v določenih posebnih primerih.
(2)  Nujno je, da ima Unija ustrezne instrumente, da zagotovi učinkovito izvrševanje pravic Unije iz mednarodnih trgovinskih sporazumov in tako ščiti svoje gospodarske interese. Tak primer so zlasti okoliščine, v katerih tretje države uzakonijo ukrepe, ki omejujejo trgovino in zmanjšujejo koristi, ki pripadajo nosilcem gospodarske dejavnosti Unije po mednarodnih trgovinskih sporazumih. Unija mora biti sposobna, da se odzove hitro in prožno v zvezi s postopki in roki, določenimi v mednarodnih trgovinskih sporazumih, ki jih je sklenila. Unija mora zato sprejeti zakonodajo, ki opredeljuje okvir za izvrševanje pravic Unije v določenih posebnih primerih, in priskrbeti ustrezne vire, s katerimi bi zagotovili učinkovito rabo razpoložljivih sredstev za te instrumente.
Sprememba 3
Predlog uredbe
Uvodna izjava 2 a (novo)

(2a)  Pri izbiri ukrepov, katerih cilj je zagotavljati učinkovito izvajanje pravic Unije, bi bilo treba upoštevati njihovo zmožnost spodbujanja zadevnih tretjih držav k spoštovanju pravil mednarodne trgovine in tudi zmožnost pomagati gospodarskim subjektom in državam članicam, ki so jih najbolj prizadeli trgovinski omejevalni ukrepi, ki so jih sprejele tretje države. Ukrepi, sprejeti v skladu s to uredbo, ne bi smeli omejiti dostopa Unije do surovin, nujno potrebnih za evropsko industrijo.
Sprememba 4
Predlog uredbe
Uvodna izjava 3
(3)  Namen mehanizmov STO za reševanje sporov in drugih takih mehanizmov, vključno z regionalnimi ali dvostranskimi, je poiskati pozitivno rešitev za vse spore, ki nastanejo med Unijo in drugo pogodbenico ali pogodbenicami po navedenih sporazumih. Unija bi morala ne glede na to začasno opustiti koncesije ali druge obveznosti v skladu z navedenimi pravili za reševanje sporov, če se druge možnosti za iskanje pozitivne rešitve spora izkažejo za neuspešne. Namen ukrepanja Unije v takih primerih je spodbujanje tretjih držav k upoštevanju ustreznih mednarodnih trgovinskih pravil, da se znova vzpostavi stanje vzajemnih koristi.
(3)  Namen mehanizmov STO za reševanje sporov in drugih takih mehanizmov, vključno z regionalnimi ali dvostranskimi, je poiskati pozitivno rešitev za vse spore, ki nastanejo med Unijo in drugo pogodbenico ali pogodbenicami po navedenih sporazumih. Unija bi morala ne glede na to začasno opustiti koncesije ali druge obveznosti v skladu z navedenimi pravili za reševanje sporov, če se druge možnosti za iskanje pozitivne rešitve spora izkažejo za neuspešne. Namen ukrepanja Unije v takih primerih je spodbujanje tretjih držav k upoštevanju ustreznih mednarodnih trgovinskih pravil, da se znova vzpostavi stanje vzajemnih koristi. Unija bi morala vedno uporabiti najbolj učinkovit mehanizem za reševanje sporov, ki je na voljo.
Sprememba 5
Predlog uredbe
Uvodna izjava 4
(4)  V skladu s Sporazumom STO o zaščitnih ukrepih bi si morala članica STO, ki predlaga uvedbo zaščitnega ukrepa ali zahteva podaljšanje uporabe zaščitnega ukrepa, prizadevati, da obdrži enakovredno raven koncesij in drugih obveznosti med seboj in članicami izvoznicami, na katere bi tak zaščitni ukrep neugodno vplival. Podobna pravila veljajo v okviru drugih mednarodnih trgovinskih sporazumov, ki jih je sklenila Unija, vključno z regionalnimi ali dvostranskimi. Unija bi morala uvesti izravnalne ukrepe, s katerimi bi začasno opustila koncesije ali druge obveznosti v primerih, ko zadevna tretja država ne izvede zadovoljivih prilagoditev. Namen ukrepanja Unije v takih primerih je spodbujanje tretjih držav, da uvedejo ukrepe za krepitev trgovine, zato da bi se znova vzpostavilo stanje vzajemnih koristi.
(4)  V skladu s Sporazumom STO o zaščitnih ukrepih bi si morala članica STO, ki predlaga uvedbo zaščitnega ukrepa ali zahteva podaljšanje uporabe zaščitnega ukrepa, prizadevati, da obdrži enakovredno raven koncesij in drugih obveznosti med seboj in članicami izvoznicami, na katere bi tak zaščitni ukrep neugodno vplival. Podobna pravila veljajo v okviru drugih mednarodnih trgovinskih sporazumov, ki jih je sklenila Unija, vključno z regionalnimi ali dvostranskimi. Unija bi morala uvesti izravnalne ukrepe, s katerimi bi začasno opustila koncesije ali druge obveznosti v primerih, ko zadevna tretja država ne izvede ustreznih in sorazmernih prilagoditev. Namen ukrepanja Unije v takih primerih je spodbujanje tretjih držav, da uvedejo ukrepe za krepitev trgovine, zato da bi se znova vzpostavilo stanje vzajemnih koristi.
Sprememba 6
Predlog uredbe
Uvodna izjava 5
(5)  Člen XXVIII GATT 1994 in povezani Dogovor urejata spremembo ali preklic koncesij, določenih v tarifnih seznamih članic STO. Članice STO, ki so zaradi kakršnih koli takih prilagoditev prizadete, imajo pod določenimi pogoji pravico preklicati enakovredne koncesije. Unija bi morala v takih primerih sprejeti izravnalne ukrepe, razen če je dosežen dogovor o kompenzacijskih prilagoditvah. Cilj ukrepanja Unije bi bil spodbuditi tretje države, da izvedejo ukrepe za krepitev trgovine.
(5)  Člen XXVIII GATT 1994 in povezani Dogovor ter člen XXI Splošnega sporazuma o trgovini s storitvami (GATS) in z njim povezani postopki za njegovo izvajanje urejajo spremembo ali preklic koncesij in zavez, določenih v tarifnih seznamih in razporedu posebnih zavez članic STO. Članice STO, ki so zaradi kakršnih koli takih prilagoditev prizadete, imajo pod določenimi pogoji pravico preklicati enakovredne koncesije ali zaveze. Unija bi morala v takih primerih sprejeti izravnalne ukrepe, razen če je dosežen dogovor o kompenzacijskih prilagoditvah. Cilj ukrepanja Unije bi bil spodbuditi tretje države, da izvedejo ukrepe za ponovno vzpostavitev vzajemnih koristi in krepitev trgovine.
Sprememba 7
Predlog uredbe
Uvodna izjava 6
(6)  Unija bi morala imeti možnost uveljavljanja svojih pravic pri javnem naročanju, saj Sporazum STO o javnih naročilih navaja, da kakršen koli spor, ki izhaja iz tega sporazuma, ne povzroči začasne opustitve koncesij ali drugih obveznosti iz katerega koli drugega zajetega sporazuma v okviru STO.
(6)  Za Unijo je bistveno, da ima možnost takojšnjega uveljavljanja svojih pravic pri javnem naročanju, kadar ena od strani ne spoštuje svojih zavez v okviru Sporazuma STO o javnih naročilih ali dvostranskih ali regionalnih zavezujočih sporazumov. Ukrepi Unije bi morali biti usmerjeni k ohranjanju bistveno enakovredne ravni koncesij na področju javnih naročil.
Sprememba 8
Predlog uredbe
Uvodna izjava 7
(7)  Ta uredba se mora osredotočiti na tiste ukrepe, pri katerih ima Unija izkušnje pri njihovem oblikovanju in uporabi; možnost razširitve področja uporabe te uredbe na sektorje storitev in pravic intelektualne lastnine je treba preučiti pravočasno glede na posebnosti vsakega področja.
(7)  Ta uredba bi morala Uniji omogočiti popoln in učinkovit okvir za sprejemanje ukrepov v čim krajšem času. Vendar bi bilo treba v okviru študije, izvedene vzporedno s pripravo poročila iz člena 10 o oceni delovanja te uredbe preučiti možnost razširitve njenega področja uporabe z novimi ukrepi, ki bi zajemali nova trgovinska področja, na primer s pravicami intelektualne lastnine, in predstaviti Evropskemu parlamentu.
Sprememba 9
Predlog uredbe
Uvodna izjava 9
(9)  Komisija bi morala ovrednotiti delovanje te uredbe najpozneje v treh letih po prvem primeru njenega izvajanja, zato da bi ocenila in po potrebi izboljšala njeno učinkovitost.
(9)  Komisija bi morala ovrednotiti delovanje te uredbe najpozneje v petih letih po prvem primeru sprejetja izvedbenega akta v skladu s to uredbo, zato da bi ocenila in po potrebi izboljšala njeno učinkovitost. Komisija bi morala v poročila o strategiji Evropa 2020 vključiti analizo smotrnosti te uredbe, zlasti glede njene sposobnosti odpravljanja trgovinskih ovir.
Sprememba 10
Predlog uredbe
Uvodna izjava 9 a (novo)

(9a)  Komisija bi morala Evropski parlament redno obveščati o svojem namenu izvajanja ukrepov trgovinske politike v skladu s to uredbo. Te informacije bi morale vsebovati podroben opis posameznega primera in predvidenih ukrepov ter škode, ki jo je utrpela industrija Unije, kot tudi utemeljitev predvidenih ukrepov in njihov predviden učinek. Po sprejetju ukrepov bi morala Komisija Evropski parlament obvestiti o njihovem dejanskem učinku.
Sprememba 11
Predlog uredbe
Uvodna izjava 9 b (novo)

(9b)  Pri ocenjevanju splošnega interesa Unije v zvezi s sprejetjem izvršilnih ukrepov, ob izvajanju uravnoteženega pristopa, bi morala Komisija posebej upoštevati položaj proizvajalcev Unije. Komisija bi morala za vsak primer posebej obveščati Evropski parlament o tem, kako je določila splošni interes Unije.
Sprememba 12
Predlog uredbe
Uvodna izjava 10 a (novo)

(10a)  Komisija bi morala redno obveščati Evropski parlament, zlasti kadar Unija zadevo predloži Organu STO za reševanje sporov. Po vsaki odločitvi Organa za reševanje sporov, ki Uniji dovoljuje sprejetje ukrepov, bi morala Komisija poročati odboru Evropskega parlamenta, pristojnemu za mednarodno trgovino, o svoji nameri za sprejetje ali nesprejetje takih ukrepov. Če bi se Unija odločila sprejeti ukrepe, bi morala Komisija o izbranih ukrepih poročati Evropskemu parlamentu.
Sprememba 13
Predlog uredbe
Uvodna izjava 13 a (novo)

(13a)  Komisija bi morala na zahtevo Evropskega parlamenta redno sodelovati v dialogu za reševanje sporov in uveljavljanje obvez iz te uredbe.
Sprememba 14
Predlog uredbe
Člen 1 – uvodni del
Ta uredba določa pravila in postopke za zagotovitev učinkovitega izvrševanja pravic Unije, da začasno opusti ali prekliče koncesije ali druge obveznosti iz mednarodnih trgovinskih sporazumov s ciljem:
Ta uredba določa pravila in postopke za zagotovitev učinkovitega in pravočasnega izvrševanja pravic Unije, da začasno opusti ali prekliče koncesije ali druge obveznosti iz mednarodnih trgovinskih sporazumov s ciljem:
Sprememba 15
Predlog uredbe
Člen 1 – točka a
(a)  odgovoriti na kršitve mednarodnih trgovinskih pravil s strani tretjih držav, ki vplivajo na interese Unije, in sicer s ciljem iskanja zadovoljive rešitve;
(a)  odgovoriti na kršitve mednarodnih trgovinskih pravil s strani tretjih držav, ki vplivajo na interese Unije, in sicer s ciljem iskanja zadovoljive rešitve, ki zagotavlja podporo prizadetim nosilcem gospodarske dejavnosti v Uniji;
Sprememba 16
Predlog uredbe
Člen 1 – točka b
(b)  izravnati koncesije ali druge obveznosti v trgovinskih odnosih s tretjimi državami, ko se spremeni obravnava uvoza, ki je priznana blagu iz Unije.
(b)  izravnati koncesije ali druge obveznosti v trgovinskih odnosih s tretjimi državami, ko se spremeni obravnava, ki je priznana blagu ali storitvam iz Unije.
Sprememba 17
Predlog uredbe
Člen 2 – točka b
(b)  „koncesije ali druge obveznosti“ pomeni tarifne koncesije ali katere koli druge ugodnosti, ki se jih je Unija zavezala uporabiti v svoji trgovini s tretjimi državami v mednarodnih trgovinskih sporazumih, v katerih je pogodbenica;
(b)  „koncesije ali druge obveznosti“ pomeni tarifne koncesije, specifične zaveze na področju storitev ali katere koli druge ugodnosti, ki se jih je Unija zavezala uporabiti v svoji trgovini s tretjimi državami v mednarodnih trgovinskih sporazumih, v katerih je pogodbenica;
Sprememba 18
Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka d
(d)  v primerih, da koncesije spremeni članica STO v skladu s členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994, ko niso dogovorjene nobene kompenzacijske prilagoditve.
(d)  v primerih, da koncesije ali zaveze spremeni članica STO v skladu s členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 ali členom XXI GATS, ko niso dogovorjene nobene kompenzacijske prilagoditve.
Sprememba 19
Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1
1.  Če je potrebno ukrepanje, da se zaščitijo interesi Unije v primerih, navedenih v členu 3(1), Komisija sprejme izvedbeni akt, ki določa ustrezne ukrepe trgovinske politike. Tak izvedbeni akt se sprejme v skladu s postopkom pregleda, navedenim v členu 8(2).
1.  Če je potrebno ukrepanje, da se zaščitijo interesi Unije v primerih, navedenih v členu 3(1), Komisija sprejme izvedbeni akt, ki določa ustrezne ukrepe trgovinske politike. Tak izvedbeni akt se sprejme v skladu s postopkom pregleda, navedenim v členu 8(2). Komisija Evropskemu parlamentu ustrezno utemelji izbiro ukrepov trgovinske politike, kot je določeno v členu 5.
Sprememba 20
Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – točka d
(d)  Koncesije, ki so preklicane v trgovini s tretjo državo v povezavi s členom XXVIII GATT 1994 in povezanim Dogovorom, so v skladu s pogoji iz člena XXVIII GATT 1994 in povezanega Dogovora bistveno enakovredne koncesijam, ki jih je spremenila ali preklicala navedena tretja država.
(d)  Koncesije ali zaveze, ki so spremenjene ali preklicane v trgovini s tretjo državo v povezavi s členom XXVIII GATT 1994 in povezanim Dogovorom ali členom XXI GATS in povezanimi izvedbenimi postopki, so v skladu s pogoji iz člena XXVIII GATT 1994 in povezanega Dogovora ali členom XXI GATS in povezanimi izvedbenimi postopki bistveno enakovredne koncesijam ali zavezam, ki jih je spremenila ali preklicala navedena tretja država.
Sprememba 21
Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 3 – točka b
(b)  potencial ukrepov, da zagotovijo pomoč nosilcem gospodarske dejavnosti v Uniji, ki so jih prizadeli ukrepi tretjih držav;
(b)  potencial ukrepov, da zagotovijo pomoč nosilcem gospodarske dejavnosti in državam članicam, ki so jih prizadeli ukrepi tretjih držav;
Sprememba 22
Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 3 – točka c
(c)  razpoložljivost alternativnih virov dobave za zadevne izdelke, da se izogne oziroma čim bolj zmanjša morebiten negativen učinek na panoge na koncu proizvodne verige oziroma končne potrošnike v Uniji;
(c)  razpoložljivost alternativnih virov dobave za zadevne izdelke ali storitve, da se prepreči oziroma čim bolj zmanjša morebiten negativen učinek na panoge na koncu proizvodne verige oziroma končne potrošnike v Uniji;
Sprememba 23
Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 3 a (novo)

3a.  Komisija v svojem predlogu izvedbenega akta opredeli, kako je določila splošni interes Unije v zadevnem primeru.
Sprememba 24
Predlog uredbe
Člen 5 – točka b a (novo)

(ba)  začasna opustitev uporabe obveznosti in specifičnih zavez na področju trgovine s storitvami z upoštevanjem GATS ali drugih dvostranskih ali regionalnih sporazumov;
Sprememba 25
Predlog uredbe
Člen 5 – točka c – točka i
(i)  izključitvijo iz razpisnih postopkov za javna naročila, katerih skupna vrednost vsebuje več kot 50 % blaga ali storitev, ki izvirajo iz zadevne tretje države; in/ali
(i)  izključitvijo iz razpisnih postopkov za javna naročila, katerih skupna vrednost vsebuje več kot 50 % blaga ali storitev, ki izvirajo iz zadevne tretje države; izvedbeni akti lahko glede na značilnosti zadevnega blaga ali storitev določajo zgornje meje, nad katerimi velja izvzetje, pri čemer se upoštevajo določbe člena 4(3), vključno s premisleki o upravni zmogljivosti, in obseg razveljavitev ali omejitev; in/ali
Sprememba 26
Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 a (novo)

Komisija bi morala Evropskemu parlamentu podati ustrezno utemeljitev izbora specifičnih ukrepov trgovinske politike, sprejetih v skladu s tem členom.
Sprememba 27
Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1
1.  Če po sprejetju izvedbenega akta v skladu s členom 4(1) zadevna tretja država Uniji prizna zadovoljivo kompenzacijo v primerih, navedenih v členu 3(1)(a) in (b), lahko Komisija začasno opusti uporabo navedenega izvedbenega akta za čas trajanja kompenzacije. O začasni opustitvi se odloči v skladu s postopkom pregleda, navedenim v členu 8(2).
1.  Če po sprejetju izvedbenega akta v skladu s členom 4(1) zadevna tretja država Uniji prizna primerno in sorazmerno kompenzacijo v primerih, navedenih v členu 3(1)(a) in (b), lahko Komisija začasno opusti uporabo navedenega izvedbenega akta za čas trajanja kompenzacije. O začasni opustitvi se odloči v skladu s postopkom pregleda, navedenim v členu 8(2).
Sprememba 28
Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – točka b
(b)  v primerih izravnave koncesij ali drugih obveznosti po tem, ko tretja država sprejme zaščitni ukrep, če je zaščitni ukrep preklican oziroma poteče ali če zadevna tretja država Uniji prizna zadovoljivo kompenzacijo po sprejetju izvedbenega akta v skladu s členom 4(1);
(b)  v primerih izravnave koncesij ali drugih obveznosti po tem, ko tretja država sprejme zaščitni ukrep, če je zaščitni ukrep preklican oziroma poteče ali če zadevna tretja država Uniji prizna primerno in sorazmerno kompenzacijo po sprejetju izvedbenega akta v skladu s členom 4(1);
Sprememba 29
Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – točka c
(c)  v primerih spremembe koncesij s strani članice STO v skladu s členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini 1994, če zadevna tretja država Uniji prizna zadovoljivo kompenzacijo po sprejetju izvedbenega akta v skladu s členom 4(1).
(c)  v primerih umika ali spremembe koncesij ali zavez s strani članice STO v skladu s členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini 1994 ali členom XXI GATS, če zadevna tretja država Uniji prizna primerno in sorazmerno kompenzacijo po sprejetju izvedbenega akta v skladu s členom 4(1).
Sprememba 30
Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 4 a (novo)

4a.  Komisija poda Evropskemu parlamentu ustrezno utemeljitev, kadar namerava začasno opustiti, spremeniti ali odpraviti ukrep iz člena 5.
Sprememba 31
Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1
1.  Komisija pri uporabi te uredbe zbira informacije in mnenja o gospodarskih interesih Unije v zvezi z določenimi izdelki ali sektorji, in sicer prek obvestil v Uradnem listu Evropske unije ali drugih ustreznih javnih sredstvih komuniciranja.
1.  Komisija pri uporabi te uredbe zbira informacije in mnenja o gospodarskih interesih Unije v zvezi z določenimi izdelki, storitvami ali sektorji, in sicer prek obvestil v Uradnem listu Evropske unije ali drugih ustreznih javnih sredstvih komuniciranja, ter upošteva ta mnenja.

Obvestilo vsebuje obdobje, v katerem je treba posredovati informacije. To obdobje ni daljše od dveh mesecev.
Sprememba 32
Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 2
2.  Informacije, prejete v skladu s to uredbo, se uporabijo le za namen, za katerega so bile zaprošene.
2.  Informacije, prejete v skladu s to uredbo, se uporabijo le za namen, za katerega so bile zaprošene. Komisija ustrezno obvešča Evropski parlament o rezultatih zbiranja informacij in o tem, kako jih namerava upoštevati pri določanju splošnega interesa Unije.
Sprememba 33
Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 4
4.  Oseba, ki je informacije predložila, lahko zahteva, da se te obravnavajo kot zaupne. V takih primerih se informacijam priloži nezaupen povzetek ali utemeljitev, zakaj se informacije ne smejo povzemati.
4.  Oseba, ki je informacije predložila, lahko zahteva, da se te obravnavajo kot zaupne. V takih primerih se informacijam priloži nezaupen povzetek, ki informacije predstavlja v splošni obliki, ali utemeljitev, zakaj se informacije ne smejo povzemati.
Sprememba 34
Predlog uredbe
Člen 9 a (novo)

Člen 9a

Dialog za reševanje sporov in uveljavljanje obvez

Komisija redno sodeluje v izmenjavi mnenj z odborom Evropskega parlamenta, pristojnim za mednarodno trgovino, o vodenju trgovinskih sporov, vključno s tekočimi primeri, učinkih na gospodarske panoge Unije, predvidenih ukrepih, utemeljitvi in vplivu predvidenih ukrepov in o izvajanju ukrepov trgovinske politike v skladu s to uredbo.
Sprememba 35
Predlog uredbe
Člen 10
Komisija najpozneje v treh letih od prvega sprejetja izvedbenega akta v skladu s to uredbo pregleda njeno izvajanje ter poroča Evropskemu parlamentu in Svetu.
Komisija najpozneje v petih letih od prvega sprejetja izvedbenega akta v skladu s to uredbo pregleda njeno izvajanje ter poroča Evropskemu parlamentu in Svetu.

(1) Zadeva je bila v skladu z drugim pododstavkom člena 57(2) Poslovnika vrnjena pristojnemu odboru v ponovno obravnavo (A7-0308/2013).

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov