Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/0250(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0167/2013

Внесени текстове :

A7-0167/2013

Разисквания :

PV 21/10/2013 - 14
CRE 21/10/2013 - 14

Гласувания :

PV 23/10/2013 - 11.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0440

Приети текстове
PDF 277kWORD 23k
Сряда, 23 октомври 2013 г. - Страсбург
Търговия между Общността и трети страни в областта на прекурсорите на наркотични вещества ***I
P7_TA(2013)0440A7-0167/2013
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 23 октомври 2013 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 111/2005 на Съвета за определяне на правила за мониторинг на търговията между Общността и трети страни в областта на прекурсорите (COM(2012)0521 – C7-0316/2012 – 2012/0250(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2012)0521),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 207 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7‑0316/2012),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид поетия с писмо от 16 юли 2013 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид член 55 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по международна търговия (A7-0167/2013),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.


Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 23 октомври 2013 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2013 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 111/2005 на Съвета за определяне на правила за мониторинг на търговията между Общността и трети страни в областта на прекурсорите
P7_TC1-COD(2012)0250

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) № 1259/2013.)

Правна информация - Политика за поверителност