Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2012/0250(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0167/2013

Předložené texty :

A7-0167/2013

Rozpravy :

PV 21/10/2013 - 14
CRE 21/10/2013 - 14

Hlasování :

PV 23/10/2013 - 11.5
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2013)0440

Přijaté texty
PDF 280kWORD 23k
Středa, 23. října 2013 - Štrasburk
Obchod s prekursory drog mezi Společenstvím a třetími zeměmi ***I
P7_TA(2013)0440A7-0167/2013
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. října 2013 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 111/2005, kterým se stanoví pravidla pro sledování obchodu s prekursory drog mezi Společenstvím a třetími zeměmi (COM(2012)0521 – C7-0316/2012 – 2012/0250(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

—  s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (COM(2012)0521),

—  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 207 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0316/2012),

—  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

—  s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 16. července 2013 zavázal schválit postoj Evropského parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

—  s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

—  s ohledem na zprávu Výboru pro mezinárodní obchod (A7-0167/2013),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 23. října 2013 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. .../2013, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 111/2005, kterým se stanoví pravidla pro sledování obchodu s prekursory drog mezi Společenstvím a třetími zeměmi
P7_TC1-COD(2012)0250

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) č. 1259/2013.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí