Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2011/0380(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A7-0282/2013

Podneseni tekstovi :

A7-0282/2013

Rasprave :

PV 22/10/2013 - 18
CRE 22/10/2013 - 18

Glasovanja :

PV 23/10/2013 - 11.6
CRE 23/10/2013 - 11.6
Objašnjenja glasovanja
PV 12/12/2013 - 12.10
CRE 12/12/2013 - 12.10
Objašnjenja glasovanja
PV 16/04/2014 - 14.13
CRE 16/04/2014 - 14.13
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P7_TA(2013)0441
P7_TA(2014)0443

Usvojeni tekstovi
PDF 1659kWORD 280k
Srijeda, 23. listopada 2013. - Strasbourg
Europski fond za pomorstvo i ribarstvo ***I
P7_TA(2013)0441A7-0282/2013

Amandmani koje je Europski parlament usvojio 23. listopada 2013. o izmijenjenom prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1198/2006 i Uredbe Vijeća (EZ) br. 861/2006 te Uredbe Vijeća br. XXX/2011 o integriranoj pomorskoj politici (COM(2013)0245 – C7-0108/2013 – 2011/0380(COD))(1)

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Tekst koji je predložila Komisija   Izmjena
Amandman 1
Nacrt zakonodavne rezolucije
Stavak 1.a (novi)
1a.  Podsjeća da je Parlament u svojoj rezoluciji od 8. lipnja 2011. naglasio da su ribolovni resursi javno dobro od ključne važnosti za sigurnost opskrbe hranom na globalnoj razini; ukazao je na činjenicu da su sektori ribarstva i akvakulture te s njima povezane aktivnosti često glavni izvor zarade i održivog zapošljavanja u obalnim, otočnim i udaljenim regijama; smatrao je, nadalje, da će reformiranoj zajedničkoj ribarstvenoj politici (ZRP-u) biti potrebna odgovarajuća financijska sredstva nakon 2013. kako bi ostvarila svoje srednjoročne i dugoročne ciljeve (stabilan, održiv i uspješan sektor ribarstva), omogućila obnovu svojih ribljih stokova i riješila socijalne aspekte povezane sa smanjenjem ribolovnog napora;
______________
1 Usvojeni tekstovi, P7_TA(2011)0266.
Amandman 2
Prijedlog Uredbe
Pozivanje 1.
Uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 42., članak 43. stavak 2., članak 91. stavak 1., članak 100. stavak 2., članak 173. stavak 3., članak 175., članak 188., članak 192. stavak 1., članak 194. stavak 2. i članak 195. stavak 2.,
Uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 42., članak 43. stavak 2., članak 91. stavak 1., članak 100. stavak 2., članak 173. stavak 3., članak 175., članak 188., članak 192. stavak 1., članak 194. stavak 2., članak 195. stavak 2. i članak 349.,
Amandman 3
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 1.a (nova)
(1.a)  Sektor ribarstva od strateške je važnosti za socijalno-gospodarsko stanje, za opskrbu ljudi ribom te za bilancu hrane pojedinih država članica i same Unije, te značajno pridonosi socijalno-gospodarskoj dobrobiti obalnih zajednica, lokalnom razvoju, zapošljavanju, održavanju/stvaranju gospodarskih djelatnosti i radnih mjesta u cijelom proizvodnom lancu, opskrbi svježom ribom i održavanju lokalnih kulturnih tradicija;
Amandman 4
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 2.
(2)  Područje primjene EFPR-a trebalo bi obuhvaćati potporu ZRP-u u vezi s očuvanjem, upravljanjem i iskorištavanjem morskih bioloških resursa, slatkovodnih bioloških resursa i akvakulture, kao i u vezi s preradom i prodajom proizvoda ribarstva i akvakulture, ako se te aktivnosti obavljaju na području država članica ili u vodama Unije, uključujući i onda kad ih obavljaju ribarska plovila koja vijore zastavu trećih zemalja ili su registrirana u trećim zemljama, ili ih obavljaju ribarska plovila Unije ili državljani država članica, ne dovodeći u pitanje primarnu odgovornost države zastave i vodeći računa o odredbama članka 117. Konvencije Ujedinjenih naroda o pravu mora.
(2)  Područje primjene EFPR-a trebalo bi obuhvaćati potporu ZRP-u u vezi s očuvanjem, upravljanjem i održivim iskorištavanjem morskih bioloških resursa, slatkovodnih bioloških resursa i akvakulture, kao i u vezi s preradom i prodajom proizvoda ribarstva i akvakulture, ako se te aktivnosti obavljaju na području država članica ili u vodama Unije ili ih obavljaju ribarska plovila Unije ili državljani država članica, ne dovodeći u pitanje primarnu odgovornost države zastave i vodeći računa o odredbama članka 117. Konvencije Ujedinjenih naroda o pravu mora.
Amandman 5
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 2.a (nova)
(2.a)  Treba naglasiti da je ZRP politika povezana s hranom, što opravdava javnu intervenciju putem EFPR-a radi održavanja sigurnosti izvora hrane za građane Unije.
Amandman 6
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 2.b (nova)
(2.b)  EFPR bi trebao u cijelosti uzeti u obzir posebni položaj najudaljenijih regija u skladu s člankom 349. UFEU-a. Zbog položaja najudaljenijih regija i posebnosti sektora ribarstva u tim regijama, trebalo bi ZRP i s njome povezane fondove, osobito EFPR, prilagoditi posebnim značajkama, ograničenjima, dodatnim troškovima i okolnostima u tim regijama, koje se veoma razlikuju od onih u ostatku Unije. U tu bi svrhu za te regije trebalo odobriti posebne mjere.
Amandman 7
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 2.c (nova)
(2.c)  Budući EFPR bi trebao bu potpunosti uzeti u obzir probleme i specifične potrebe malog ribolova, imajući na umu da je u Uniji upravo flota za mali ribolov ona koja zapošljava najveći broj osoba po ulovljenoj ribi.
Amandman 8
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 3.
(3)  Uspjeh zajedničke ribarstvene politike ovisi o učinkovitom sustavu kontrole, inspekcije i izvršenja te o pouzdanim i cjelovitim podacima, kako za potrebe znanstvenih savjeta tako i za potrebe provedbe i kontrole; EFPR bi stoga trebao podupirati te politike.
(3)  Uspjeh zajedničke ribarstvene politike ovisi o učinkovitom sustavu kontrole, inspekcije, uključujući inspekcije radnih mjesta, i izvršenja te o pouzdanim i cjelovitim podacima, kako za potrebe znanstvenih savjeta tako i za potrebe provedbe i kontrole; EFPR bi stoga trebao podupirati te politike.
Amandman 9
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 3.a (nova)
(3.a)  Kako bi se kod ribara potaknuo osjećaj vlasništva nad ZRP-om i time pridonijelo pravilnoj provedbi i ukupnom uspjehu ZRP-a, EFPR bi trebao podupirati partnerstvo, suradnju i dijalog između znanstvenika i ribara.
Amandman 10
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 4.
(4)  Područje primjene EFPR-a trebalo bi obuhvaćati potporu IPP-u u području razvoja i provedbe usklađenih operacija i postupaka odlučivanja u vezi s oceanima, morima, obalnim regijama i pomorskim sektorima, koji dopunjuju različite politike EU-a koje se na njih odnose, posebno zajedničku ribarstvenu politiku, prijevoz, industriju, teritorijalnu koheziju, okoliš, energetiku i turizam. Pri upravljanju različitim sektorskim politikama u morskim bazenima Baltičkog mora, Sjevernog mora, Keltskog mora, Biskajskog zaljeva i iberijske obale, Sredozemnog mora i Crnog mora trebalo bi osigurati usklađenost i integraciju.
(4)  Područje primjene EFPR-a trebalo bi obuhvaćati potporu IPP-u u području razvoja i provedbe usklađenih operacija i postupaka odlučivanja u vezi s oceanima, morima, obalnim regijama i pomorskim sektorima, koji dopunjuju različite politike EU-a koje se na njih odnose, posebno zajedničku ribarstvenu politiku, prijevoz, industriju, teritorijalnu koheziju, okoliš, energetiku i turizam, dakle područja u kojima je potrebno poticati znanstveno istraživanje, stručnu osposobljenost i izobrazbu. Pri upravljanju različitim sektorskim politikama u morskim bazenima Baltičkog mora, Sjevernog mora, Keltskog mora, Biskajskog zaljeva i iberijske obale, Sredozemnog mora i Crnog mora trebalo bi osigurati usklađenost i integraciju.
Amandman 11
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 4.a (nova)
(4.a)  Pri utvrđivanju i provedbi politika i aktivnosti koje se odnose na reformu ZRP-a, IPP-a i EFPR-a, Unija bi trebala uzeti u obzir zahtjeve povezane s promicanjem visoke razine zapošljavanja, jamstvom odgovarajuće socijalne zaštite, borbom protiv društvene isključenosti te visokom razinom obrazovanja, osposobljavanja i zaštite zdravlja ljudi, u skladu s člankom 9. UFEU-a.
Amandman 12
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 5.
(5)  U skladu sa zaključcima Europskog vijeća od 17. lipnja 2010., kojima je usvojena strategija Europa 2020., Unija i države članice trebale bi ostvarivati pametan, održiv i uključiv rast istodobno promičući usklađen razvoj Unije. Resurse bi osobito trebalo usmjeriti na ostvarenje općih i specifičnih ciljeva strategije Europa 2020. te poboljšati učinkovitost većom usredotočenošću na rezultate. Uključivanje IPP-a u novi EFPR također pridonosi glavnim ciljevima politike koji su navedeni u Komunikaciji Komisije od 3. ožujka 2010. pod nazivom „Europa 2020. – Strategija za pametan, održiv i uključiv rast („Strategija Europa 2020.”) i u skladu je s općim ciljevima za povećanje gospodarske, socijalne i teritorijalne kohezije koji su navedeni u Ugovoru.
(5)  U skladu sa zaključcima Europskog vijeća od 17. lipnja 2010., kojima je usvojena strategija Europa 2020., Unija i države članice trebale bi ostvarivati pametan, održiv i uključiv rast istodobno promičući usklađen razvoj Unije. Resurse bi osobito trebalo usmjeriti na ostvarenje općih i specifičnih ciljeva strategije Europa 2020., ponajprije onih povezanih sa zapošljavanjem i borbom protiv siromaštva, društvene isključenosti i klimatskih promjena. Nadalje, učinkovitost bi trebalo povećati većom usredotočenošću na rezultate. Uključivanje IPP-a u novi EFPR također pridonosi glavnim ciljevima politike koji su navedeni u Komunikaciji Komisije od 3. ožujka 2010. pod nazivom „Europa 2020. – Strategija za pametan, održiv i uključiv rast („Strategija Europa 2020.”) i u skladu je s općim ciljevima za povećanje gospodarske, socijalne i teritorijalne kohezije koji su navedeni u Ugovoru.
Amandman 13
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 6.
(6)  Kako bi se osiguralo da EFPR pridonosi ostvarenju ciljeva ZRP-a, IPP-a i strategije Europa 2020., potrebno je usredotočiti se na ograničen broj glavnih prioriteta koji se odnose na podupiranje ribarstva i akvakulture utemeljenih na inovacijama i znanju, promicanje održivog ribarstva i akvakulture koji učinkovito koriste resurse te povećanje zaposlenosti i teritorijalne kohezije kroz oslobađanje potencijala rasta i stvaranja radnih mjesta u obalnim i kontinentalnim ribarskim zajednicama te promicanje diverzifikacije aktivnosti u ribarstvu prema ostalim sektorima pomorskog gospodarstva.
(6)  Kako bi se osiguralo da EFPR pridonosi ostvarenju ciljeva ZRP-a, IPP-a i strategije Europa 2020., potrebno je utvrditi niz glavnih prioriteta koji se odnose na podupiranje ribarstva i akvakulture utemeljenih na inovacijama i znanju, promicanje održivog ribarstva i akvakulture koji učinkovito koriste resurse te povećanje zaposlenosti i teritorijalne kohezije kroz oslobađanje potencijala rasta i stvaranja radnih mjesta u obalnim i kontinentalnim ribarskim zajednicama te promicanje diverzifikacije aktivnosti u ribarstvu prema ostalim sektorima pomorskog gospodarstva.
Amandman 14
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 7.a (nova)
(7.a)  EFPR bi trebao pridonijeti poboljšanju životnog standarda onih koji ovise o ribolovu, i to jamčenjem boljih radnih uvjeta za ribare, posebno putem osiguravanja usklađenosti sa zakonodavstvom na području zdravlja i sigurnosti na radu te s odredbama iz kolektivnih ugovora.
Amandman 15
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 7.b (nova)
(7.b)  Kako bi se izbjegle nejasnoće u vezi s primjenom i učincima posebnih financijskih mjera EFPR-a na različite zainteresirane strane koje sudjeluju u sektoru ribarstva, korisno je uvesti jasno razlikovanje između vlasnika brodova i zaposlenih ribara, kao što je već utvrđeno u Konvenciji ILO-a br. 188.
Amandman 16
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 8.
(8)  Opći je cilj zajedničke ribarstvene politike osigurati da ribolovne aktivnosti i aktivnosti akvakulture pridonose dugoročno održivim uvjetima okoliša koji su potrebni za gospodarski i socijalni razvoj. Osim toga, ona bi trebala pridonijeti većoj produktivnosti, primjerenom životnom standardu za sektor ribarstva i stabilnim tržištima te osigurati raspoloživost resursa i dolazak robe do potrošača po razumnim cijenama.
(8)  Opći je cilj zajedničke ribarstvene politike osigurati da ribolovne aktivnosti i aktivnosti akvakulture pridonose dugoročnom gospodarskom, socijalnom i ekološki održivom razvoju. Osim toga, ona bi trebala pridonijeti većoj produktivnosti, primjerenom životnom standardu za sektor ribarstva i stabilnim tržištima te osigurati raspoloživost resursa i dolazak robe do potrošača po razumnim cijenama.
Amandman 17
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 9.
(9)  Od ključne je važnosti da se pitanja okoliša bolje uključe u ZRP koja bi trebala pridonijeti ostvarenju općih i specifičnih ciljeva Unijine politike okoliša i strategije Europa 2020. Cilj je ZRP-a postići takvo iskorištavanje živih morskih bioloških resursa da se najkasnije do 2015. riblji stokovi obnove i održe na razinama koje daju najveći održivi prinos. ZRP bi trebala provoditi načelo predostrožnog i ekosustavnog pristupa upravljanju ribarstvom. Shodno tome, EFPR bi trebao pridonositi zaštiti morskog okoliša kako je navedeno u Direktivi 2008/56/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 2008. o uspostavljanju okvira za djelovanje Zajednice u području politike morskog okoliša (Okvirna direktiva o pomorskoj strategiji)
(9)  Od ključne je važnosti da se pitanja okoliša bolje uključe u ZRP koja bi trebala pridonijeti ostvarenju općih i specifičnih ciljeva Unijine politike okoliša i strategije Europa 2020. Cilj je ZRP-a postići takvo iskorištavanje živih morskih bioloških resursa da se po mogućnosti do 2015., a u svakom slučaju do 2020. riblji stokovi obnove i održe na razinama koje daju najveći mogući održivi prinos. U okviru ZRP-a trebalo bi primjenjivati uravnotežen pristup održivom razvoju, i to planiranjem, iskorištavanjem i upravljanjem ribarstvom pri čemu se uzimaju u obzir težnje i trenutačne društvene potrebe, ali ne ugrožavaju koristi koje bi buduće generacije trebale imati od svih roba i usluga koje proizlaze iz morskih ekosustava. Shodno tome, EFPR bi trebao pridonositi zaštiti morskog okoliša kako je navedeno u Direktivi 2008/56/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 2008. o uspostavljanju okvira za djelovanje Zajednice u području politike morskog okoliša (Okvirna direktiva o pomorskoj strategiji)
Amandman 18
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 9.a (nova)
(9.a)  Mjere koje se financiraju iz EFPR-a trebale bi biti u skladu s člancima 39. i 41. UFEU-a koji se odnose na uravnotežen pristup primjeni radnog prava i učinkovitu usklađenost na području strukovnog osposobljavanja.
Amandman 19
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 10.
(10)  Budući da države članice, zbog opsega i učinaka operacija koje se financiraju u okviru operativnih programa te zbog strukturnih problema s kojima se suočavaju pri razvoju sektora ribarstva i pomorstva kao i zbog ograničenih financijskih sredstava, ne mogu dostatno ostvariti ciljeve ove Uredbe, nego ih se može bolje ostvariti na razini Unije pružanjem višegodišnje financijske pomoći usredotočene na relevantne prioritete, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti kako je utvrđeno u članku 5. stavku 3. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti kako je utvrđen u članku 5. stavku 4. Ugovora, ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tog cilja.
(10)  Budući da države članice, zbog opsega i učinaka operacija koje se financiraju u okviru operativnih programa te zbog strukturnih problema s kojima se suočavaju pri razvoju sektora ribarstva, akvakulture i pomorstva kao i zbog ograničenih financijskih sredstava, ne mogu dostatno ostvariti ciljeve ove Uredbe, nego ih se može bolje ostvariti na razini Unije pružanjem višegodišnje financijske pomoći usredotočene na relevantne prioritete, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti kako je utvrđeno u članku 5. stavku 3. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti kako je utvrđen u članku 5. stavku 4. Ugovora, ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tog cilja.
Amandman 20
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 11.
(11)  Pri financiranju izdataka zajedničke ribarstvene politike i integrirane pomorske politike iz jednog fonda, tj. EFPR-a, trebalo bi voditi računa o pojednostavljenju i jačanju povezanosti obiju politika. Proširenje zajedničkog upravljanja na zajedničke organizacije tržišta, uključujući nadoknadu za najudaljenije regije, aktivnosti kontrole te prikupljanje podataka, trebalo bi dodatno pridonijeti pojednostavljenju i smanjiti administrativno opterećenje za Komisiju i države članice te dovesti do veće usklađenost i učinkovitosti dodijeljene potpore.
(11)  Pri financiranju izdataka zajedničke ribarstvene politike i integrirane pomorske politike iz jednog fonda, tj. EFPR-a, trebalo bi voditi računa o pojednostavljenju i jačanju povezanosti obiju politika. Proširenje zajedničkog upravljanja na zajedničke organizacije tržišta, uključujući nadoknadu za najudaljenije regije, aktivnosti kontrole te prikupljanje i upravljanje podatcima, trebalo bi dodatno pridonijeti pojednostavljenju i smanjiti administrativno opterećenje za Komisiju i države članice te dovesti do veće usklađenost i učinkovitosti dodijeljene potpore.
Amandman 21
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 11.a (nova)
(11.a)   Financiranje bi trebalo biti onako kako je utvrđeno u točki 17. Međuinstitucionalnog sporazuma od XX/201z između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o suradnji u proračunskim pitanjima i dobrom financijskom upravljanju.
Amandman 22
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 11.b (nova)
(11.b)  Nijedno financiranje ne bi smjelo dovoditi u pitanje odredbe uredbe o utvrđivanju višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2014.–2020. i Međuinstitucionalnog sporazuma od xxx/201z između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o suradnji u proračunskim pitanjima i dobrom financijskom upravljanju.
Amandman 23
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 12.
(12)  Iz proračuna Unije trebali bi se financirati izdaci zajedničke ribarstvene politike i integrirane pomorske politike iz jednog fonda, tj. EFPR-a, izravno ili u okviru zajedničkog upravljanja s državama članicama. Zajedničko upravljanje s državama članicama trebalo bi se primjenjivati ne samo na mjere potpore ribarstvu, akvakulturi i lokalnom razvoju koji predvodi zajednica, nego i na zajedničke organizacije tržišta i nadoknadu za najudaljenije regije, aktivnosti kontrole i prikupljanje podataka. Izravno bi se upravljanje trebalo primjenjivati na znanstvene savjete, dobrovoljne doprinose regionalnim organizacijama za upravljanje u ribarstvu, savjetodavna vijeća te aktivnosti za provedbu integrirane pomorske politike. Trebalo bi točno odrediti vrste mjera koje se mogu financirati iz EFPR-a.
(12)  Iz proračuna Unije trebali bi se financirati izdaci zajedničke ribarstvene politike i integrirane pomorske politike iz jednog fonda, tj. EFPR-a, izravno ili u okviru zajedničkog upravljanja s državama članicama. Zajedničko upravljanje s državama članicama trebalo bi se primjenjivati ne samo na mjere potpore ribarstvu, akvakulturi i lokalnom razvoju koji predvodi zajednica, nego i na mjere u području prodaje i prerade te na nadoknadu za najudaljenije regije, aktivnosti kontrole i prikupljanje podataka. Izravno bi se upravljanje trebalo primjenjivati na pripremu planova proizvodnje i prodaje, potporu za skladištenje, znanstvene savjete, dobrovoljne doprinose regionalnim organizacijama za upravljanje u ribarstvu, savjetodavna vijeća te aktivnosti za provedbu integrirane pomorske politike. Trebalo bi točno odrediti vrste mjera koje se mogu financirati iz EFPR-a.
Amandman 24
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 14.
(14)  U skladu s člancima 50. i 51. [Uredbe o zajedničkoj ribarstvenoj politici] (dalje u tekstu „ Uredba o ZRP-u”), financijska pomoć Unije iz EFPR-a trebala bi biti uvjetovana poštivanjem pravila ZRP-a od strane država članica i gospodarskih subjekata. Namjera je ovog uvjetovanja odraziti odgovornost Unije da u javnom interesu osigura očuvanje morskih bioloških resursa u okviru ZRP-a, kako je utvrđeno u članku 3. UFEU-a.
(14)  U skladu s člancima 50. i 51. [Uredbe o zajedničkoj ribarstvenoj politici] (dalje u tekstu „ Uredba o ZRP-u”), financijska pomoć Unije iz EFPR-a trebala bi biti uvjetovana poštivanjem pravila ZRP-a od strane država članica i gospodarskih subjekata. Namjera je ovog uvjetovanja odraziti odgovornost Unije da u javnom interesu osigura očuvanje morskih bioloških resursa u okviru ZRP-a, osigura poštovanje zahtjeva povezanih s promicanjem visoke razine zapošljavanja i jamči odgovarajuću socijalnu zaštitu, kako je utvrđeno u članku 3. odnosno članku 9. UFEU-a.
Amandman 25
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 15.
(15)  Ostvarenje ciljeva ZRP-a bilo bi ugroženo kad bi se financijska pomoć Unije u okviru EFPR-a isplaćivala gospodarskim subjektima koji prethodno nisu ispunjavali zahtjeve povezane s javnim interesom očuvanja morskih bioloških resursa. Stoga bi trebali biti prihvatljivi samo oni gospodarski subjekti koji u određenom razdoblju prije podnošenja zahtjeva za potporu nisu bili uključeni u rad, upravljanje ili posjedovanje ribarskih plovila uvrštenih na Unijin popis plovila NNN, kako je navedeno u članku 40. stavku 3. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1005/2008 od 29. rujna 2008. o uspostavi sustava Zajednice za sprečavanje, suzbijanje i uklanjanje nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova, o izmjeni uredbi (EEZ) br. 2847/93, (EZ) br. 1936/2001 i (EZ) br. 601/2004 i o stavljanju izvan snage uredbi (EZ) br. 1093/94 i (EZ) br. 1447/1999, i koji nisu počinili teški prekršaj iz članka 42. Uredbe (EZ) br. 1005/2008 ili članka 90. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1224/2009 od 20. studenoga 2009. o uspostavi sustava kontrole Zajednice za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike, o izmjeni uredbi (EZ) br. 847/96, (EZ) br. 2371/2002, (EZ) br. 811/2004, (EZ) br. 768/2005, (EZ) br. 2115/2005, (EZ) br. 2166/2005, (EZ) br. 388/2006, (EZ) br. 509/2007, (EZ) br. 676/2007, (EZ) br. 1098/2007, (EZ) br. 1300/2008, (EZ) br. 1342/2008 i o stavljanju izvan snage uredbi (EEZ) br. 2847/93, (EZ) br. 1627/94 i (EZ) br. 1966/2006 niti na drugi način postupali protivno pravilima ZRP-a i time posebno ugrožavali održivost predmetnih stokova i koji bi predstavljao ozbiljnu prijetnju održivom iskorištavanju živih morskih bioloških resursa koje obnavlja i održava populacija izlovljenih vrsta iznad razina koje daju najveći održivi prinos (dalje u tekstu „NOP”).
(15)  Ostvarenje ciljeva ZRP-a bilo bi ugroženo kad bi se financijska pomoć Unije u okviru EFPR-a isplaćivala gospodarskim subjektima koji prethodno nisu ispunjavali zahtjeve povezane s javnim interesom očuvanja morskih bioloških resursa. Stoga bi gospodarski subjekti trebali biti prihvatljivi samo pod uvjetom da u određenom razdoblju prije podnošenja zahtjeva za potporu nisu bili uključeni u rad, upravljanje ili posjedovanje ribarskih plovila uvrštenih na Unijin popis plovila NNN, kako je navedeno u članku 40. stavku 3. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1005/2008 od 29. rujna 2008. o uspostavi sustava Zajednice za sprečavanje, suzbijanje i uklanjanje nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova, o izmjeni uredbi (EEZ) br. 2847/93, (EZ) br. 1936/2001 i (EZ) br. 601/2004 i o stavljanju izvan snage uredbi (EZ) br. 1093/94 i (EZ) br. 1447/1999 i nisu bili uključeni u rad, upravljanje ili posjedovanje ribarskih plovila koja plove pod zastavom država uvrštenih u kategoriju nekooperativnih trećih zemalja, kako je navedeno u članku 33. Uredbe (EZ) br. 1005/2008. Isto tako, gospodarski bi subjekti trebali biti prihvatljivi jedino pod uvjetom da nisu počinili teški prekršaj iz članka 42. Uredbe (EZ) br. 1005/2008 ili članka 90. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1224/2009 od 20. studenoga 2009. o uspostavi sustava kontrole Zajednice za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike, o izmjeni uredbi (EZ) br. 847/96, (EZ) br. 2371/2002, (EZ) br. 811/2004, (EZ) br. 768/2005, (EZ) br. 2115/2005, (EZ) br. 2166/2005, (EZ) br. 388/2006, (EZ) br. 509/2007, (EZ) br. 676/2007, (EZ) br. 1098/2007, (EZ) br. 1300/2008, (EZ) br. 1342/2008 i o stavljanju izvan snage uredbi (EEZ) br. 2847/93, (EZ) br. 1627/94 i (EZ) br. 1966/2006 niti na drugi način postupali protivno pravilima ZRP-a i time posebno ugrožavali održivost predmetnih stokova i koji bi predstavljao ozbiljnu prijetnju održivom iskorištavanju živih morskih bioloških resursa koje obnavlja i održava populacija izlovljenih vrsta iznad razina koje daju najveći održivi prinos (dalje u tekstu „NOP”).
Amandman 26
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 17.
(17)  Ako korisnici krše pravila ZRP-a, trebale bi se primjenjivati posljedice koje su utvrđene za neispunjavanje uvjeta prihvatljivosti. . Kako bi se odredio iznos neprihvatljivih izdataka, trebalo bi uzeti u obzir težinu povrede pravila ZRP-a koju je počinio korisnik, ekonomsku korist koja proizlazi iz povrede pravila ZRP-a ili važnost koju doprinos EFPR-a ima za gospodarsku djelatnost korisnika.
(17)  Ako korisnici krše pravila ZRP-a, trebale bi se primjenjivati posljedice koje su utvrđene za neispunjavanje uvjeta prihvatljivosti. . Kako bi se odredio iznos neprihvatljivih izdataka, trebalo bi uzeti u obzir težinu (uključujući opseg, trajanje i svako ponavljanje) povrede pravila ZRP-a koju je počinio korisnik, ekonomsku korist koja proizlazi iz povrede pravila ZRP-a ili važnost koju doprinos EFPR-a ima za gospodarsku djelatnost korisnika.
Amandman 27
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 18.
(18)  Ostvarenje ciljeva ZRP-a bilo bi također ugroženo kad bi se financijska pomoć Unije u okviru EFPR-a isplaćivala državama članicama koje ne ispunjavaju svoje obveze u skladu s pravilima ZRP-a u vezi s javnim interesom očuvanja morskih bioloških resursa, kao što su prikupljanje podataka i provedba obveza kontrole. Osim toga, ako se te obveze ne ispunjavaju, postoji rizik da države članice neće otkriti neprihvatljive korisnike ili neprihvatljive operacije.
(18)  Ostvarenje ciljeva ZRP-a bilo bi također ugroženo kad bi se financijska pomoć Unije u okviru EFPR-a isplaćivala državama članicama koje ne ispunjavaju svoje obveze postizanja ravnoteže između ribolovne flote i ribolovnih mogućnosti u skladu s člankom 34. stavkom 1. osnovne Uredbe o ZRP-u ili svoje obveze u skladu s pravilima ZRP-a u vezi s javnim interesom očuvanja morskih bioloških resursa, kao što su prikupljanje podataka i provedba obveza kontrole. Osim toga, ako se te obveze ne ispunjavaju, postoji rizik da države članice neće otkriti neprihvatljive korisnike ili neprihvatljive operacije.
Amandman 28
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 19.
(19)  Kako bi se spriječile nepropisne isplate i države članice potaknule na poštivanje pravila ZRP-a ili da od korisnika zahtijevaju poštivanje pravila, trebalo bi, kao mjere predostrožnosti, primjenjivati i prekid roka plaćanja i obustavu plaćanja, pri čemu je područje primjene tih mjera vremenski ograničeno. Kako bi se poštovalo načelo proporcionalnosti, financijske korekcije koje imaju konačne i neopozive posljedice trebalo bi primjenjivati jedino na izdatke koji su izravno povezani s operacijama tijekom kojih su prekršena pravila ZRP-a.
(Ne utječe na englesku verziju.)
Amandman 29
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 20.
(20)  Kako bi se poboljšala koordinacija i uskladila provedba fondova za potporu u okviru kohezijske politike, a to su Europski fond za regionalni razvoj (EFRR), Europski socijalni fond (ESF) i Kohezijski fond (KF), s fondovima za ruralni razvoj, to jest Europskim poljoprivrednim fondom za ruralni razvoj (EPFRR), i onim za sektor pomorstva i ribarstva, to jest Europskim fondom za pomorstvo i ribarstvo (EFPR), [Uredbom (EU) br. […] o utvrđivanju zajedničkih odredbi] utvrđene su zajedničke odredbe za sve te fondove („fondovi ZSO-a”). Osim te Uredbe, za EFPR vrijede i posebne odredbe zbog posebnosti ZRP-a i IPP-a.
(20)  Kako bi se poboljšala koordinacija i uskladila provedba fondova za potporu u okviru kohezijske politike, a to su Europski fond za regionalni razvoj (EFRR), Europski socijalni fond (ESF) i Kohezijski fond (KF), s fondovima za ruralni razvoj, to jest Europskim poljoprivrednim fondom za ruralni razvoj (EPFRR), i onim za sektor pomorstva i ribarstva, to jest Europskim fondom za pomorstvo i ribarstvo (EFPR), [Uredbom (EU) br. […] o utvrđivanju zajedničkih odredbi] utvrđene su zajedničke odredbe za sve te fondove („fondovi ZSO-a”). Trebalo bi također naglasiti da se radi učinkovitijeg ostvarenja ciljeva kohezijske politike Unije i strategije Europa 2020., navedeni fondovi mogu koristiti tako da se uzajamno nadopunjuju; s tim u vezi trebalo bi skrenuti pozornost na to da je potrebno ostvariti sinergiju između EFPR-a i ESF-a kako bi se ostvarili ključni ciljevi u pogledu zapošljavanja i borbe protiv siromaštva i društvene isključenosti. Osim te Uredbe, za EFPR vrijede i posebne odredbe zbog posebnosti ZRP-a i IPP-a.
Amandman 30
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 22.
(22)  Djelovanje Unije trebalo bi dopunjavati djelovanje država članica ili nastojati pridonijeti njihovom djelovanju. Kako bi se osigurala značajna dodana vrijednost, trebalo bi ojačati partnerstvo između Komisije i država članica kroz dogovore o sudjelovanju različitih partnera, uz puno uvažavanje institucionalne nadležnosti država članica. Posebnu bi pozornost trebalo posvetiti osiguranju odgovarajuće zastupljenosti žena i manjinskih skupina. To se partnerstvo odnosi na regionalna, lokalna i druga tijela javne vlasti, kao i na druga odgovarajuća tijela, uključujući i ona koja su nadležna za okoliš i promicanje jednakosti između muškaraca i žena, te na gospodarske i socijalne partnere i ostala nadležna tijela. Dotični bi partneri trebali sudjelovati u pripremi ugovora o partnerstvu, kao i u pripremi, provedbi, praćenju i ocjenjivanju programa.
(22)  Kako bi se osigurala značajna dodana vrijednost, trebalo bi ojačati partnerstvo između Komisije, tijela vlasti država članica i različitih partnera kroz dogovore o sudjelovanju tih sudionika, uključujući i dotične socijalne partnere, uz puno uvažavanje institucionalne nadležnosti država članica. To se partnerstvo odnosi na regionalna, lokalna i druga tijela javne vlasti, kao i na druga odgovarajuća tijela, uključujući i ona koja su nadležna za okoliš i promicanje jednakosti između muškaraca i žena, te na gospodarske i socijalne partnere, ribarsku industriju i ostala nadležna tijela. S obzirom na specifičnu prirodu sektora ribarstva, trebalo bi donijeti odredbe kojima će se jamčiti sudjelovanje gospodarskih i socijalnih partnera koji zastupaju različite potsektore i teritorijalne razine, znanstveno-istraživačke organizacije te nacionalne i regionalne mreže lokalnih akcijskih skupina u ribarstvu (LASR). Posebnu bi pozornost trebalo posvetiti osiguranju odgovarajuće zastupljenosti žena i manjinskih skupina. Dotični bi partneri trebali sudjelovati u pripremi ugovora o partnerstvu, kao i u pripremi, provedbi, praćenju i ocjenjivanju programa.
Amandman 31
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 24.
(24)  Komisija bi trebala na temelju objektivnih i transparentnih kriterija utvrditi godišnju raspodjelu raspoloživih odobrenih sredstava za preuzimanje obveza po državi članici; ta bi mjerila trebala uključivati prethodne dodjele u okviru Uredbe Vijeća (EZ) br. 1198/2006 i prethodnu potrošnju u okviru Uredbe Vijeća (EZ) br. 861/2006.
(24)  Komisija bi trebala na temelju objektivnih i transparentnih kriterija utvrditi godišnju raspodjelu raspoloživih odobrenih sredstava za preuzimanje obveza po državi članici; ta bi mjerila trebala uključivati opis prethodnih dodjela u okviru Uredbe Vijeća (EZ) br. 1198/2006 i prethodnu potrošnju u okviru Uredbe Vijeća (EZ) br. 861/2006.
Amandman 32
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 25.
(25)  U kontekstu ZRP-a od najveće je važnosti da su ispunjeni određeni ex-ante uvjeti, posebno u vezi s podnošenjem višegodišnjeg nacionalnog strateškog plana za akvakulturu i dokazanom administrativnom sposobnošću za ispunjavanje zahtjeva u pogledu podataka za upravljanje ribarstvom te za provedbu sustava Unije za kontrolu, inspekciju i izvršenje.
(25)  U kontekstu ZRP-a od najveće je važnosti da su ispunjeni određeni ex-ante uvjeti, posebno u vezi s podnošenjem višegodišnjeg nacionalnog strateškog plana za akvakulturu i dokazanom administrativnom sposobnošću za ispunjavanje zahtjeva u pogledu podataka za upravljanje ribarstvom te za provedbu sustava Unije za kontrolu, inspekciju i izvršenje, kao i za osiguranje provedbe prava Unije u području radnih uvjeta, posebno u vezi sa sigurnošću, zaštitom zdravlja, obrazovanjem i osposobljavanjem.
Amandman 33
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 26.
(26)  U skladu s ciljem pojednostavljenja sve aktivnosti EFPR-a koje su obuhvaćene zajedničkim upravljanjem, uključujući kontrolu i prikupljanje podataka, trebale bi biti u obliku samo jednog operativnog programa po državi članici u skladu s njezinom nacionalnom strukturom. Programiranje obuhvaća razdoblje od 1. siječnja 2014. do 31. prosinca 2020. Svaka bi država članica trebala pripremiti jedan operativni program. U svakom bi se programu trebala utvrditi strategija za postizanje ciljeva u vezi s prioritetima Unije u okviru EFPR-a i izabrane mjere. Programiranje bi istodobno trebalo biti u skladu s prioritetima Unije i prilagođeno nacionalnom kontekstu te dopunjavati ostale politike Unije, posebno politiku ruralnog razvoja i kohezijsku politiku.
(26)  U skladu s ciljem pojednostavljenja sve aktivnosti EFPR-a koje su obuhvaćene zajedničkim upravljanjem, uključujući kontrolu i prikupljanje podataka, trebale bi biti u obliku samo jednog operativnog programa po državi članici u skladu s njezinom nacionalnom strukturom. Programiranje obuhvaća razdoblje od 1. siječnja 2014. do 31. prosinca 2020. Svaka bi država članica trebala pripremiti jedan operativni program. U svakom bi se programu trebala utvrditi strategija za postizanje ciljeva u vezi s prioritetima Unije u okviru EFPR-a i izabrane mjere. Programiranje bi istodobno trebalo biti u skladu s prioritetima Unije i prilagođeno nacionalnom i regionalnom kontekstu, posebno specifičnim značajkama najudaljenijih regija, te dopunjavati ostale politike Unije, pri čemu bi trebao biti zadržan trenutačni sustav upravljanja i kontrole kako ne bi nastali dodatni troškovi ili došlo do kašnjenja u provedbi programa.
Amandman 34
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 30.
(30)  Države članice trebale bi u skladu s višegodišnjim programom Unije izraditi u operativnom programu odjeljak o prikupljanju podataka. Kako bi se države članice prilagodile posebnim potrebama u pogledu aktivnosti prikupljanja podataka, trebale bi izraditi godišnji plan rada koji će svake godine prilagoditi u skladu sa smjernicama Komisije i koji će podlijegati odobrenju Komisije.
(30)  Države članice trebale bi u skladu s višegodišnjim programom Unije izraditi u operativnom programu odjeljak o prikupljanju podataka., Kako bi se države članice prilagodile posebnim potrebama u pogledu aktivnosti prikupljanja i upravljanja podacima, trebale bi izraditi godišnji plan rada koji će svake godine prilagoditi u skladu sa smjernicama Komisije i koji će podlijegati odobrenju Komisije.
Amandman 35
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 31.
(31)  Kako bi se povećalakonkurentnost i gospodarska uspješnost ribolovnih aktivnosti, ključno je poticati inovacije i poduzetništvo. EFPR bi stoga trebao pružati potporu inovativnim operacijama i razvoju poduzeća.
(31)  Kako bi se povećala konkurentnost i gospodarska uspješnost ribolovnih aktivnosti, ključno je poticati inovacije i poduzetništvo. EFPR bi stoga trebao pružati potporu inovativnim operacijama i ekološki održivom razvoju poduzeća, u skladu s načelom predostrožnosti i ekosustavnim pristupom.
Amandman 36
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 31.a (nova)
(31.a)  Zbog gospodarskih potresa zadnjih godina izazvanih financijskom krizom,mnogi se mladi suočavaju s poteškoćama u dobivanju financijskih sredstava potrebnih za ulazak u sektor ribarstva. Potpora EFPR-a trebala bi stoga biti usmjerena, između ostalog, na pomoć mladima pri ulasku u sektor ribarstva, na primjer tako što će pridonositi prvom pokretanju poslovnih aktivnosti.
Amandman 37
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 32.
(32)  Ulaganje u ljudski kapital također je od ključne važnosti za povećanje konkurentnosti i gospodarske uspješnosti ribolovnih i pomorskih aktivnosti. EFPR bi stoga trebao podupirati cjeloživotno učenje, suradnju između znanstvenika i ribara potičući širenje znanja kao i savjetodavne službe koje pomažu poboljšati ukupnu uspješnost i konkurentnost gospodarskih subjekata.
(32)  Ulaganje u ljudski kapital također je od ključne važnosti za povećanje konkurentnosti i gospodarske uspješnosti ribolovnih i pomorskih aktivnosti. EFPR bi stoga trebao podupirati strukovno osposobljavanje (koje bi, uz tehnička pitanja, trebalo obuhvaćati i znanja o održivom upravljanju u ribarstvu i pravilnom postupanju s ribom u svrhu postizanja veće unosnosti), poboljšane standarde zaštite zdravlja, sigurnosti i higijene na radu, cjeloživotno učenje, suradnju između znanstvenika i ribara potičući širenje znanja kao i savjetodavne službe koje pomažu poboljšati ukupnu uspješnost i konkurentnost gospodarskih subjekata. Osim toga, važno je da EFPR promiče generacijsko obnavljanje i pomlađivanje ovog zanimanja stvaranjem posebnih mehanizama za poticanje mladih na ulazak u sektor, to jest poboljšanjem statusa ribarskog zanimanja putem osiguranja boljih standarda zaštite zdravlja, sigurnosti i dobrobiti na plovilu, izobrazbe i strukovnog osposobljavanja te većeg dohotka.
Amandman 38
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 32.a (nova)
(32.a)  EFPR bi trebao podupirati mali ribolov kako bi se odgovorilo na probleme koji su specifični za taj segment i pružila potpora lokalnom, održivom upravljanju ribolovnim zonama u kojima se taj ribolov odvija te razvoju obalnih zajednica.
Amandman 39
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 32.b (nova)
(32.b)  Budući da je malim poduzećima otežan pristup potpori Zajednice, EFPR bi trebao poticati provedbu zajedničkih projekata i podupirati tehničku pomoć za nositelje tih projekata.
Amandman 40
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 32.c (nova)
(32.c)  EFPR bi trebao podupirati održivo upravljanje ribarstvom na lokalnoj razini te razvoj obalnih zajednica.
Amandman 41
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 32.d (nova)
(32.d)  EFPR bi trebao poticati uključivanje malih ribarskih subjekata u sektoru malog obalnog ribolova i ribolova na kopnenim vodama u pripremu zajedničkih projekata te bi trebao pružati tehničku pomoć voditeljima projekata.
Amandman 42
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 33.
(33)  Prepoznajući važnost uloge koju supružnici samozaposlenih ribara imaju u malom obalnom ribolovu, EFPR bi trebao podupirati osposobljavanje i umrežavanje koje pridonosi njihovom stručnom razvoju i omogućuje im da bolje izvršavaju pomoćne zadaće koje tradicionalno obavljaju.
(33)  Prepoznajući važnost uloge koju supružnici samozaposlenih ribara imaju u malom obalnom ribolovu, EFPR bi trebao podupirati cjeloživotno osposobljavanje i umrežavanje koje pridonosi njihovom stručnom razvoju i omogućuje im da bolje izvršavaju pomoćne zadaće koje tradicionalno obavljaju ili druge zadaće koje proizlaze iz diversifikacije ribolovnih aktivnosti.
Amandman 43
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 33.a (nova)
(33.a)  EFPR bi trebao podupirati socijalni dijalog na europskoj, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini uključivanjem socijalnih partnera i jačanjem njihovih organizacijskih sposobnosti.
Amandman 44
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 33.b (nova)
(33.b)  Pomoćne aktivnosti u ribarstvu i akvakulturi, koje kao takve odrede države članice – na primjer, poput onih koje obavljaju izrađivači mreža, dobavljači mamaca, poduzeća za pakiranje i ostali koji posluju izravno s ribarima – trebale bi biti prihvatljive za potporu iz EFPR-a kako bi se omogućio njihov razvoj i time pridonijelo boljem funkcioniranju sektora.
Amandman 45
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 34.
(34)  S obzirom na slabu zastupljenost malih obalnih ribara u socijalnom dijalogu, EFPR bi trebao pružati potporu organizacijama koje promiču taj dijalog u odgovarajućim forumima
(34)  S obzirom na društvenu i teritorijalnu važnost obalnih ribara, EFPR bi trebao pružati potporu organizacijama koje promiču socijalni dijalog sektora obalnog ribarstva u odgovarajućim forumima
Amandman 46
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 34.a (nova)
(34.a)  Trebalo bi davati potporu za razvoj i provedbu višegodišnjih planova (članci 9. – 11. Uredbe o ZRP-u)
Amandman 47
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 35.
(35)   S obzirom na velike mogućnosti koje diversifikacija pruža ribarima koji se bave malim obalnim ribolovom i imajući na umu njihovu ključnu ulogu u obalnim zajednicama, EFPR bi trebao pridonijeti diversifikaciji pružajući potporu za pokretanje poslovnih aktivnosti i za ulaganja u naknadno opremanje plovila te za odgovarajuće osposobljavanje u svrhu stjecanja stručnih vještina u relevantnim područjima izvan ribolova.
(35)  EFPR bi trebao pridonijeti stvaranju radnih mjesta pružajući potporu za pokretanje poslovnih aktivnosti u sektoru ribarstva i za razvoj dopunskih aktivnosti povezanih s ribolovnom djelatnošću te za odgovarajuće osposobljavanje u svrhu stjecanja odgovarajućih stručnih vještina.
Amandman 48
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 35.a (nova)
(35.a)  Kako bi se osiguralo generacijsko obnavljanje u sektoru ribarstva, važno je da EFPR potiče mlade da se počnu baviti ribolovom, posebno davanjem poticaja mladim ribarima koji prvi put nabavljaju plovilo.
Amandman 49
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 35.b (nova)
(35.b)  Trebalo bi imati na umu da Međunarodna organizacija rada (ILO) smatra ribolov opasnim zanimanjem u usporedbi s drugim zanimanjima te da je ta organizacija potpisala ili donijela više konvencija i preporuka s ciljem promicanja primjerenih uvjeta rada za ribare. Načela sadržana u tim konvencijama i preporukama trebala bi služiti kao vodeća načela za bolje korištenje sredstava EFPR-a.
Amandman 50
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 36.
(36)  Kako bi se riješile potrebe u području zdravlja i sigurnosti na plovilu, EFPR bi trebao podupirati ulaganja u području sigurnosti i higijene na plovilu.
(36)  Kako bi se riješile potrebe u području zdravlja i sigurnosti na plovilu, EFPR bi trebao podupirati ulaganja u području sigurnosti i higijene na plovilu te u poboljšanje uvjeta boravka na plovilu.
Amandman 51
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 37.
(37)  Zbog uspostave sustava prenosivih ribolovnih koncesija predviđenih člankom 27. [Uredbe o ZRP-u] i radi potpore državama članicama u provedbi tih novih sustava, EFPR bi trebao davati potporu u smislu jačanja mogućnosti i razmjene najboljih praksi.
brisano
Amandman 52
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 37.a (nova)
(37.a)  Prepoznajući važnost pomorske baštine, EFPR bi trebao podupirati ulaganja u zaštitu i očuvanje pomorske baštine i s njom povezanih tradicionalnih zanata;
Amandman 53
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 38.
(38)  Za očekivati je da će uvođenje prenosivih ribolovnih koncesija učiniti sektor konkurentnijim. Zbog toga mogu biti potrebne nove profesionalne mogućnosti izvan ribolovnih aktivnosti. EFPR bi stoga trebao podupirati diversifikaciju i stvaranje radnih mjesta u ribarskim zajednicama, posebno dajući potporu pokretanju poslovnih aktivnosti i prenamjeni plovila tako da obavljaju druge pomorske aktivnosti umjesto malog obalnog ribolova. Ova zadnje spomenuta operacija čini se primjerenom jer ribarska plovila za mali obalni ribolov nisu obuhvaćena sustavima prenosivih ribolovnih koncesija.
brisano
Amandman 54
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 38.a (nova)
(38.a)  U skladu s ciljem stvaranja radnih mjesta uključenih u strategiju Europa 2020., EFPR bi trebao također osigurati sredstva za olakšanje donošenja mjera stvaranja radnih mjesta i povećanja razine zaposlenosti u cijeloj ribarskoj industriji, od ribolova i akvakulture do prerade i stavljanja na tržište.
Amandman 55
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 38.b (nova)
(38.b)  Kako bi sesektoru ribarstva osigurala održiva budućnost, važno je da EFPR promiče stvaranje radnih mjesta u ribarskim zajednicama, posebno podupirući pokretanje novih poduzeća i pomažući mladima da se počnu baviti zanimanjima u sektoru ribarstva.
Amandman 56
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 39.
(39)  Cilj je zajedničke ribarstvene politike osigurati održivo iskorištavanje ribljih stokova. Utvrđeno je da je preveliki kapacitet jedan od glavnih uzroka prekomjernog izlova. Stoga je nužno prilagoditi ribarsku flotu Unije raspoloživim resursima. Uklanjanje prevelikog kapaciteta uz javnu potporu, kao što su programi potpore za privremenu ili trajnu obustavu ribolovnih aktivnosti i za rezanja plovila, pokazalo se neučinkovitim. EFPR će stoga podupirati uspostavu i upravljanje sustavima prenosivih ribolovnih koncesija čiji je cilj smanjenje prevelikog kapaciteta i povećanje gospodarske uspješnosti i unosnosti dotičnih gospodarskih subjekata.
brisano
Amandman 57
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 40.
(40)  S obzirom na to da je preveliki kapacitet jedan od glavnih uzroka prekomjernog izlova, potrebno je poduzeti mjere kako bi se ribarska flota Unije prilagodila raspoloživim resursima; u tom bi kontekstu EFPR trebao podupirati uspostavljanje, prilagođavanje i upravljanje sustavima prenosivih ribolovnih koncesija koji se uvode ZRP-om kao upravljački alat za smanjenje prevelikog kapaciteta.
brisano
Amandman 59
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 40.a (nova)
(40.a)  Državama članicama koje ne ispunjavaju svoje obveze u pogledu prikupljanja i prijenosa podatka ili ne prijave stvarni kapacitet svoje ribarske flote trebalo bi zamrznuti ili smanjiti financijska sredstva iz EFPR-a.
Amandman 60
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 40.b (new)
(40.b)  Kako bi se zajamčilo da države članice poštuju gornje granice ribolovnog kapaciteta utvrđene u Prilogu II. [Uredbi (EU) br. …/…. o ZRP-u], Komisija bi trebala biti ovlaštena obustaviti sva ili dio plaćanja i izdvajanja za operativne programe država članica za koje se pregledom provedenim tri godine nakon stupanja na snagu ove Uredbe utvrdi da ne poštuju gornje granice kapaciteta utvrđene za njihovu flotu.
Amandman 61
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 40.c (nova)
(40.c)  Državama članicama koje ne ispunjavaju svoje obveze u pogledu prikupljanja i prijenosa podatka ili ne prijave svoju stvarnu ribarsku flotu i njezin stvarni kapacitet trebalo bi zamrznuti ili smanjiti financijska sredstva iz EFPR-a.
Amandman 62
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 40.d (nova)
(40.d)  Kako bi se zaštitio prihod ribara, EFPR bi trebao pridonositi uzajamnim fondovima koji pokrivaju gubitke uzrokovane prirodnim katastrofama, lošim vremenskim uvjetima, ekološkim nesrećama ili nesrećama s posljedicama na zdravlje ili velikim povećanjima cijena goriva.
Amandman 63
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 41.
(41)  Od ključne je važnosti da se pitanja okoliša bolje uključe u EFPR i da se pruži potpora provedbi mjera očuvanja u okviru ZRP-a, vodeći pri tom računa o različitim uvjetima u vodama Unije. U tu je svrhu nužno razviti regionalizirani pristup mjerama očuvanja.
(41)  Od ključne je važnosti da se pitanja okoliša bolje uključe u EFPR i da se pruži potpora provedbi mjera očuvanja u okviru ZRP-a, vodeći pri tom računa o različitim uvjetima u vodama Unije. U tu je svrhu nužno razviti regionalizirani pristup mjerama očuvanja, i to kroz višegodišnji pristup upravljanju ribarstvom u okviru kojeg se, kao prioritet, uspostavljaju višegodišnji planovi koji odražavaju biološke posebnosti različitih vrsta i posebne značajke pojedinih vrsta ribolova.
Amandman 64
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 41.a (nova)
(41.a)  Od presudne je važnosti ublažavati negativne učinke klimatskih promjena u obalnim i morskim ekosustavima. EFPR bi trebao podupirati ulaganja u smanjenje doprinosa sektora ribolova emisiji stakleničkih plinova, kao i projekte čiji je cilj zaštititi i obnoviti dna pokrivena morskim cvjetnicama i obalne močvare, koji su glavna odlagališta ugljika.
Amandman 65
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 42.
(42)  Isto tako, EFPR bi trebao podupirati smanjenje utjecaja ribolova na morski okoliš, osobito promicanjem ekoinovacija, selektivnijih ribolovnih alata i opreme te mjera za zaštitu i obnovu morske bioraznolikosti i morskih ekosustava i usluga koje pružaju, u skladu s EU-ovom Strategijom o biološkoj raznolikosti do 2020.
(42)  Isto tako, EFPR bi trebao podupirati smanjenje negativnih utjecaja ribolova na morski okoliš i smanjenje emisije stakleničkih plinova te promicati selektivnije ribolovne alate i opremu i podupirati razvoj energetski učinkovitijih plovila. EFPR bi osobito trebao promicati ekoinovacije u području brodskih trupova, pogonskih strojeva i ribolovnih alata, te mjere za zaštitu i obnovu morske bioraznolikosti i morskih ekosustava i usluga koje pružaju, u skladu s EU-ovom Strategijom o biološkoj raznolikosti do 2020 i glavnim ciljevima strategije Europa 2020. koji se odnose na klimatske promjene.
Amandman 66
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 42.a (nova)
(42.a)  Kako bi se pridonijelo pozitivnom razvoju vodenih resursa i održavanju ribolova u razdoblju kada ribolov nije zabranjen, EFPR bi trebao moći podupirati obustavu ribolova tijekom razdoblja biološkog oporavka u određenim kritičnim fazama životnog ciklusa vrsta, kad god su ta razdoblja nužna za održivo iskorištavanje ribolovnih resursa.
Amandman 67
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 42.b (nova)
(42.b)  Kako bi se utjecaj ribolova na morske ekosustave sveo na najmanju moguću mjeru, EFPR bi trebao podupirati uspostavu, upravljanje, praćenje i kontrolu koherentne mreže područja za oporavak ribljih stokova.
Amandman 69
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 43.a (nova)
(43.a)  S obzirom na rizike koji su povezani s ulaganjima u ribolovne aktivnosti, EFPR bi trebao pridonositi sigurnosti poslovanja omogućujući pristup osiguranju koje pokriva proizvodne rizike, štiteći time prihod proizvođača u slučaju neuobičajenih gubitaka u proizvodnji koji osobito nastaju zbog prirodnih katastrofa, nepovoljnih klimatskih događaja, iznenadnih promjena u kvaliteti vode, bolesti ili napada štetnika te uništenja proizvodnih alata.
Amandman 70
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 44.
(44)  Imajući na umu važnost ribarskih luka, iskrcajnih mjesta i zakloništa, EFPR bi trebao podupirati odgovarajuća ulaganja, osobito ona čiji je cilj poboljšati energetsku učinkovitost, zaštitu okoliša, kvalitetu iskrcanih proizvoda te sigurnost i radne uvjete.
(44)  Imajući na umu važnost ribarskih luka, licitacijskih dvorana, iskrcajnih mjesta i zakloništa, EFPR bi trebao podupirati odgovarajuća ulaganja, osobito ona čiji je cilj poboljšati energetsku učinkovitost, zaštitu okoliša, kvalitetu iskrcanih proizvoda te sigurnost i radne uvjete.
Amandman 71
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 44.a (nova)
(44.a)  S ciljem promicanja malog obalnog ribolova države članice bi trebale svojim operativnim programima priložiti planove djelovanja za razvoj takvog ribolova i za osiguranje njegove konkurentnosti i održivosti.
Amandman 72
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 44.b (nova)
(44.b)  EFPR bi trebao podupirati uspostavu koherentne mreže područja oporavka ribljih stokova na kojima su zabranjene sve ribolovne aktivnosti i koja uključuju područja važna za produktivnost ribe, osobito rastilišta, mrjestilišta i hranilišta ribljih stokova.
Amandman 73
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 44.c (nova)
(44.c)  Neke bi odredbe o EFPR-u trebalo prilagoditi kako bi se ispunile potrebe najudaljenijih regija i istodobno nastavio ostvarivati glavni cilj, a to je osigurati održiv i odgovoran ribolov i akvakulturu. EFPR bi posebno trebao uzeti u obzir činjenicu da neke od tih regija zaostaju u pogledu procjene resursa, infrastrukture, organiziranosti industrije i praćenja aktivnosti i proizvodnje. Sredstva EFPR-a trebalo bi stoga upotrijebiti za osuvremenjivanje sektora, posebno njegove infrastrukture, te za obnovu i modernizaciju njegovih proizvodnih resursa, vodeći računa o specifičnim okolnostima u morskim bazenima najudaljenijih regija i raspoloživosti resursa.
Amandman 74
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 45.
(45)  Od ključne je važnosti za Uniju da se uspostavi ravnoteža između slatkovodnih resursa i njihovog iskorištavanja; stoga, vodeći računa o utjecaju na okoliš i istodobno osiguravajući da ti sektori ostanu ekonomski održivi, odgovarajućim bi mjerama trebalo podupirati slatkovodni ribolov.
(45)  Od ključne je važnosti za Uniju da se uspostavi ravnoteža između slatkovodnih resursa i njihovog iskorištavanja, s obzirom na činjenicu da su riječni bazeni, ušća i obalne lagune pogodna staništa za razmnožavanje i odrastanje mnogih vrsta nedoraslih riba, te vodeći računa o utjecaju na okoliš i istodobno osiguravajući da ti sektori ostanu ekonomski održivi, odgovarajućim bi mjerama trebalo podupirati slatkovodni ribolov.
Amandman 75
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 46.
(46)  U skladu sa strategijom Komisije za održivi razvoj europske akvakulture, ciljevima ZRP-a i strategijom Europe 2020., EFPR bi trebao podupirati ekološki, gospodarski i socijalno održivi razvoj industrije akvakulture.
(46)  U skladu sa strategijom Komisije za održivi razvoj europske akvakulture, ciljevima ZRP-a i strategijom Europe 2020., EFPR bi trebao podupirati ekološki, gospodarski i socijalno održivi razvoj industrije akvakulture, s posebnim naglaskom na promicanje ekoinovacija, smanjenje ovisnosti o ribljem brašnu i ulju, poboljšanje dobrobiti uzgajanih organizama i promicanje ekološke akvakulture u zatvorenom sustavu.
Amandman 76
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 46.a (nova)
(46.a)  Zbog mogućeg utjecaja uzgajanih životinja pobjeglih iz ribogojilišta na divlje populacije morskih organizama, EFPR ne bi smio davati poticaje za uzgoj egzotičnih vrsta ili genetski modificiranih organizama.
Amandman 77
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 47.
(47)  Poljoprivreda pridonosi rastu i stvaranju radnih mjesta u obalnim i ruralnim regijama. Stoga je ključno da EFPR bude dostupan poduzećima u akvakulturi, osobito malim i srednjim poduzećima, te da pridonosi ulasku novih uzgajivača u sektor akvakulture. Kako bi se povećala konkurentnost i gospodarska uspješnost aktivnosti akvakulture, nužno je poticati inovacije i poduzetništvo. EFPR bi stoga trebao podupirati inovativne operacije i razvoj poduzeća, posebno neprehrambenu akvakulturu i akvakulturu na otvorenom moru.
(47)  Poljoprivreda pridonosi rastu i stvaranju radnih mjesta u obalnim i ruralnim regijama. Stoga je ključno da EFPR bude dostupan poduzećima u akvakulturi, neovisno o njihovoj veličini, te da pridonosi ulasku novih uzgajivača u sektor akvakulture. Kako bi se povećala konkurentnost i gospodarska uspješnost aktivnosti akvakulture, nužno je poticati inovacije i poduzetništvo. EFPR bi stoga trebao podupirati inovativne operacije i razvoj poduzeća u akvakulturi općenito, uključujući neprehrambenu akvakulturu i akvakulturu na otvorenom moru.
Amandman 78
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 48.
(48)  Već se pokazalo da novi oblici prihoda u kombinaciji s aktivnostima akvakulture stvaraju dodanu vrijednost za razvoj poslovanja. Stoga bi EFPR trebao podupirati te dopunske aktivnosti izvan akvakulture, kao što su turistički ribolov, aktivnosti u području izobrazbe ili aktivnosti u području okoliša.
(48)  Već se pokazalo da novi oblici prihoda u kombinaciji s aktivnostima akvakulture stvaraju dodanu vrijednost za razvoj poslovanja. Stoga bi EFPR trebao podupirati te dopunske aktivnosti izvan akvakulture, kao što su turistički ribolov, turizam povezan s akvakulturom koji promiče sektor akvakulture i njegove proizvode, aktivnosti u području izobrazbe ili aktivnosti u području okoliša.
Amandman 79
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 49.
(49)  Drugi važan način na koji poduzeća u akvakulturi mogu povećati svoj prihod je dodavanje vrijednosti svojim proizvodima preradom i stavljanjem na tržište vlastite proizvodnje, kao i uvođenjem novih vrsta koje imaju dobre izglede za uspjeh na tržištu te im omogućuju diversifikaciju proizvodnje.
(49)  Drugi važan način na koji poduzeća u akvakulturi mogu povećati svoj prihod je dodavanje vrijednosti svojim proizvodima preradom i stavljanjem na tržište vlastite proizvodnje, kao i uvođenjem novih vrsta koje su biološki kompatibilne s postojećim vrstama i imaju dobre izglede za uspjeh na tržištu te im omogućuju diversifikaciju proizvodnje.
Amandman 80
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 50.
(50)  S obzirom na to da je za razvoj akvakulture potrebno odrediti najprikladnija područja u smislu pristupa vodama i prostoru, EFPR bi trebao pružati potporu nacionalnim tijelima u donošenju strateških odluka na nacionalnoj razini.
(50)  S obzirom na to da je za razvoj akvakulture potrebno odrediti najprikladnija zemljopisna područja u smislu pristupa vodama i prostoru i da je važno razviti predostrožan pristup kako bi se osigurala održivost stokova, EFPR bi trebao pružati potporu nacionalnim tijelima u donošenju strateških odluka na nacionalnoj razini kao i regionalnim tijelima u razvoju njihovih regionalnih varijanti.
Amandman 81
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 51.
(51)  Ulaganje u ljudski kapital također je od ključne važnosti za povećanje konkurentnosti i gospodarske uspješnosti aktivnosti u akvakulturi. EFPR bi stoga trebao podupirati cjeloživotno učenje i stvaranje mreža koje potiču širenje znanja, kao i savjetodavne službe koje pomažu poboljšati ukupnu uspješnost i konkurentnost gospodarskih subjekata.
(51)  Ulaganje u ljudski kapital također je od ključne važnosti za povećanje konkurentnosti i gospodarske uspješnosti aktivnosti u akvakulturi. EFPR bi stoga trebao podupirati cjeloživotno učenje i stvaranje mreža koje potiču širenje i razmjenu znanja i dobrih praksi, preko svih savjetodavnih službi nadležnih za predmetna područja, uključujući strukovna udruženja, tako da ona mogu pomoći u poboljšanju ukupne uspješnosti i konkurentnosti gospodarskih subjekata.
Amandman 82
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 51.a (nova)
(51.a)  S obzirom na to da je za razvoj akvakulture potrebno odrediti zemljopisna područja koja nude veće mogućnosti u smislu pristupa vodi i kopnu, EFPR bi trebao pružati potporu nacionalnim i regionalnim tijelima u donošenju strateških odluka, posebno u pogledu određivanja i kartiranja zona koje se mogu smatrati najprikladnijima za razvoj akvakulture, uzimajući u obzir, ako je relevantno, postupak pomorskog prostornog planiranja.
Amandman 83
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 52.
(52)  S ciljem promicanja ekološki održive akvakulture, EFPR bi trebao podupirati aktivnosti akvakulture koje jamče visoku razinu zaštite okoliša, prijelaz poduzeća u akvakulturi na ekološko upravljanje, korištenje revizijskih programa kao i prijelaz na ekološku akvakulturu. Na isti način bi EFPR također trebao podržavati akvakulturu za pružanje posebnih usluga zaštite okoliša.
(52)  S ciljem promicanja ekološki, socijalno i gospodarski održive akvakulture, EFPR bi trebao podupirati aktivnosti akvakulture koje jamče visoku razinu zaštite okoliša, prijelaz poduzeća u akvakulturi na održivo upravljanje, korištenje revizijskih programa kao i prijelaz na ekološku akvakulturu. Na isti način bi EFPR također trebao podržavati akvakulturu za pružanje posebnih usluga zaštite okoliša i usluge od javnog interesa.
Amandman 84
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 53.
(53)  S obzirom na važnost zaštite potrošača, EFPR bi trebao osigurati odgovarajuću potporu uzgajivačima kako bi se spriječili i ublažili rizici za javno zdravlje i zdravlje životinja koje može izazvati uzgoj životinja u akvakulturi.
(53)  S obzirom na važnost zaštite potrošača, EFPR bi trebao osigurati odgovarajuću potporu uzgajivačima kako bi se spriječili i ublažili rizici za javno zdravlje i zdravlje životinja koje može izazvati uzgoj životinja u akvakulturi, osobito kroz programe čiji je cilj smanjiti ovisnost akvakulturnih aktivnosti o veterinarskim proizvodima.
Amandman 85
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 53.a (nova)
(53.a)  EFPR bi trebao podupirati uspostavu koherentne mreže područja oporavka ribljih stokova koja uključuju i područja važna za produktivnost ribe, osobito rastilišta, mrjestilišta i hranilišta ribljih stokova, i na kojima su zabranjene sve ribolovne aktivnosti.
Amandman 86
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 54.
(54)  S obzirom na rizike koji su povezani s ulaganjima u akvakulturne aktivnosti, EFPR bi trebao pridonositi sigurnosti poslovanja omogućujući pristup osiguranju akvakulturnih stokova, štiteći time prihod proizvođača u slučaju neuobičajenih gubitaka u proizvodnji koji osobito nastaju zbog prirodnih katastrofa, nepovoljnih klimatskih događaja, iznenadnih promjena u kvaliteti vode, bolesti ili napada štetnika te uništenja proizvodnih objekata.
(54)  S obzirom na rizike koji su povezani s ulaganjima u akvakulturne aktivnosti, EFPR bi trebao pridonositi sigurnosti poslovanja omogućujući pristup osiguranju akvakulturnih stokova ili podupirući razvoj uzajamnih fondova, štiteći time prihod proizvođača u slučaju neuobičajenih gubitaka u proizvodnji koji osobito nastaju zbog prirodnih katastrofa, nepovoljnih klimatskih događaja, iznenadnih promjena u kvaliteti vode, bolesti ili napada štetnika te uništenja proizvodnih objekata.
Amandman 87
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 55.
(55)  Uzimajući u obzir da se pristup lokalnom razvoju koji se temelji na tome da ga vodi zajednica zadnjih godina pokazao korisnim u promicanju razvoja ribarskih i ruralnih područja jer u potpunosti uzima u obzir višesektorske potrebe za endogenim razvojem, potporu bi trebalo nastaviti i u budućnosti je pojačati.
(55)  Uzimajući u obzir da se pristup lokalnom razvoju koji se temelji na tome da ga vodi zajednica zadnjih godina pokazao korisnim u promicanju razvoja ribarskih i ruralnih zajednica jer u potpunosti uzima u obzir višesektorske potrebe za endogenim razvojem, potporu bi trebalo nastaviti i u budućnosti je pojačati.
Amandman 88
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 56.
(56)  U ribarskim područjima, lokalni razvoj koji vodi zajednica trebao bi poticati inovativne pristupe kako bi se potaknuo rast i stvorila radna mjesta, posebno dodavanjem vrijednosti proizvodima ribarstva i diversifikacijom lokalnog gospodarstva prema novim gospodarskim djelatnostima, uključujući i one koje nude „plavi rast” i širi pomorski sektori.
(56)  U ribarskim područjima, lokalni razvoj koji vodi zajednica trebao bi poticati inovativne pristupe kako bi se potaknuo rast i stvorila radna mjesta, posebno dodavanjem vrijednosti proizvodima ribarstva i diversifikacijom lokalnog gospodarstva isto tako i prema novim gospodarskim djelatnostima, uključujući i one koje nude „plavi rast” i širi pomorski sektori.
Amandman 89
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 57.
(57)  Održivi razvoj ribarskih područja trebao bi pridonijeti ciljevima EU 2020. za promicanje društvene uključenosti i smanjenje siromaštva te poticanju inovacija na lokalnoj razini, kao i teritorijalnoj koheziji, koja je jedan od glavnih prioriteta Lisabonskog ugovora.
(57)  Održivi razvoj ribarskih područja trebao bi pridonijeti ciljevima EU 2020. za promicanje društvene uključenosti i smanjenje siromaštva, povećanju stopa zaposlenosti te poticanju inovacija, uključujući socijalne inovacije, na lokalnoj razini, kao i teritorijalnoj koheziji, koja je jedan od glavnih prioriteta Lisabonskog ugovora.
Amandman 90
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 58.
(58)  Lokalni razvoj koji vodi zajednica trebalo bi provodi u skladu s pristupom „odozdo prema gore” u okviru lokalnih partnerstava u kojima sudjeluju predstavnici javnog i privatnog sektora i civilnog društva i koja pravilno odražavaju lokalno društvo; ti su lokalni akteri u najboljem položaju da izrade i provode integrirane višesektorske strategije lokalnog razvoja kako bi odgovorili na potrebe svojih lokalnih ribarskih područja; kako bi se osigurala zastupljenost lokalnih akcijskih skupina, važno je da nijedna interesna skupina nema više od 49 % glasačkih prava u tijelima nadležnima za odlučivanje.
(58)  Lokalni razvoj koji vodi zajednica trebalo bi provodi u skladu s pristupom „odozdo prema gore” u okviru lokalnih partnerstava u kojima sudjeluju predstavnici javnog i privatnog sektora i civilnog društva i koja pravilno odražavaju lokalno društvo; ti su lokalni akteri u najboljem položaju da izrade i provode integrirane višesektorske strategije lokalnog razvoja kako bi odgovorili na potrebe svojih lokalnih ribarskih područja. Kako bi se osiguralo da su lokalne akcijske skupine reprezentativne i da djelovanje tih skupina odgovara na izazove u sektorima ribarstva i akvakulture, važno je da ribari i/ili uzgajivači riba čine većinu gospodarskih subjekata zastupljenih u tijelima nadležnima za odlučivanje.
Amandman 91
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 60.
(60)  Potpora ribarskim područjima u okviru EFPR-a trebala bi biti usklađena s potporom ruralnom razvoju iz drugih fondova Unije te bi trebala obuhvaćati sve aspekte pripreme i provedbe strategija lokalnog razvoja i djelovanja lokalnih akcijskih skupina, kao i troškove animiranja lokalnog područja i funkcioniranja lokalnog partnerstva.
(60)  Potpora ribarskim područjima u okviru EFPR-a trebala bi biti usklađena s potporom ruralnom razvoju iz drugih fondova Unije te bi trebala obuhvaćati sve aspekte pripreme i provedbe strategija lokalnog razvoja i djelovanja lokalnih akcijskih skupina, kao i troškove animiranja lokalnog područja i funkcioniranja lokalnog partnerstva. Ta bi potpora trebala uključivati mogućnost pristupa tehničkoj pomoći, osobito instrumentima financijskog inženjeringa, za uspostavu projekata lokalnog razvoja, osobito onih za mali obalni ribolov i ribolov na kopnenim vodama.
Amandman 92
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 61.
(61)  Kako bi se osigurala održivost ribarstva i akvakulture na visoko konkurentnom tržištu, potrebno je utvrditi odredbe o pružanju potpore za provedbu [Uredbe (EU) br. o zajedničkoj organizaciji tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture]1 kao i za aktivnosti marketinga i prerade koje gospodarski subjekti obavljaju kako bi povećali vrijednost proizvoda ribarstva i akvakulture. Posebnu bi pozornost trebalo posvetiti promicanju operacija koje povezuju proizvodne, prerađivačke i marketinške aktivnosti u opskrbnom lancu. Radi prilagodbe novoj politici zabrane odbacivanja ulova, EFPR bi također trebao podupirati preradu neželjenog ulova.
(61)  Kako bi se osigurala održivost ribarstva i akvakulture na visoko konkurentnom tržištu, potrebno je utvrditi odredbe o pružanju potpore za provedbu [Uredbe (EU) br. o zajedničkoj organizaciji tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture]1 kao i za aktivnosti marketinga i prerade koje gospodarski subjekti obavljaju kako bi povećali vrijednost proizvoda ribarstva i akvakulture. Posebnu bi pozornost trebalo posvetiti promicanju operacija koje povezuju proizvodne, prerađivačke i marketinške aktivnosti u opskrbnom lancu.
Amandman 93
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 62.
(62)  Prednost bi trebalo davati organizacijama proizvođača i udruženjima organizacija proizvođača dodjeljujući im potporu. Postupno bi trebalo ukinuti naknadu za pomoć za skladištenje i pomoć za planove proizvodnje i prodaje jer je takva vrsta pomoći izgubila na značaju zbog izmijenjene strukture tržišta Unije za tu vrstu proizvoda i sve veće važnosti jakih organizacija proizvođača.
(62)  Prednost bi trebalo davati organizacijama proizvođača i udruženjima organizacija proizvođača dodjeljujući im potporu.
Amandman 94
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 63.
(63)  S obzirom na to da se ribari koji se bave malim obalnim ribolovom suočavaju sa sve većom konkurencijom, EFPR bi trebao podupirati poduzetničke inicijative koje takvi ribari poduzimaju kako bi ribi koju ulove dali dodatnu vrijednost, i to osobito preradom ili izravnom prodajom ulovljene ribe.
(63)  S obzirom na to da se ribari koji se bave malim obalnim ribolovom suočavaju sa sve većom konkurencijom i da određene priobalne zajednice ovise o ribolovu, EFPR bi trebao podupirati poduzetničke inicijative koje takvi ribari poduzimaju kako bi ribi koju ulove dali dodatnu vrijednost, i to osobito preradom ili izravnom prodajom ulovljene ribe.
Amandman 95
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 63.a (nova)
(63.a)  EFPR bi trebao podupirati poduzetničke inicijative i zajedničke inicijative koje se poduzimaju kako bi se postigli ciljevi Unije u područjima zaštite okoliša i očuvanja ribljih stokova uspostavom zajedničkih vodno-okolišnih mjera, posebno za ribolov na kopnenim vodama.
Amandman 96
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 64.
(64)  Ribolovne aktivnosti u najudaljenijim regijama Europske unije se suočavaju s poteškoćama, osobito zbog dodatnih troškova koji nastaju pri stavljanju određenih proizvoda ribarstva na tržište i posljedica su posebnih ograničenja utvrđenih u članku 349. Ugovora o funkcioniranju Europske unije.
(64)  S obzirom na to da se ribolovne aktivnosti u najudaljenijim regijama Europske unije suočavaju s poteškoćama, osobito zbog udaljenosti i posebnih klimatskih uvjeta, EFPR bi trebao uzeti u obzir posebna ograničenja utvrđena u članku 349. Ugovora o funkcioniranju Europske unije.
Amandman 97
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 65.
(65)  Kako bi se zadržala konkurentnost određenih proizvoda ribarstva iz najudaljenijih regija Europske unije u odnosu na konkurentnost sličnih proizvoda iz drugih regija Europske unije, Europska je unija 1992. donijela mjere s ciljem nadoknade odgovarajućih dodatnih troškova u sektoru ribarstva. Mjere koje se primjenjuju za razdoblje 2007.–2013. utvrđene su Uredbom Vijeća (EZ) br. 791/20071. Potrebno je nastaviti pružati potporu za nadoknadu dodatnih troškova stavljanja određenih proizvoda ribarstva na tržište, i to od 1. siječnja 2014.
(65)  Kako bi se zadržala konkurentnost određenih proizvoda ribarstva iz najudaljenijih regija Europske unije u odnosu na konkurentnost sličnih proizvoda iz drugih regija Europske unije, Europska je unija 1992. donijela mjere s ciljem nadoknade odgovarajućih dodatnih troškova u sektoru ribarstva. Mjere koje se primjenjuju za razdoblje 2007.–2013. utvrđene su Uredbom Vijeća (EZ) br. 791/20071. S obzirom na poteškoće s kojima se suočavaju ribolovne aktivnosti u najudaljenijim regijama, potrebno je povećati potporu za nadoknadu dodatnih troškova stavljanja određenih proizvoda ribarstva na tržište, i to od 1. siječnja 2014.
Amandman 98
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 66.
(66)  Zbog drugačijih tržišnih uvjeta u najudaljenijim regijama, oscilacija u ulovu i ribljim stokovima te zbog tržišne potražnje, trebalo bi dopustiti dotičnim državama članicama da same odrede proizvode ribarstva koji su prihvatljivi za nadoknadu, odgovarajuće maksimalne količine te iznos nadoknada u okviru ukupnih sredstava dodijeljenih po državi članici.
(66)  Zbog drugačijih uvjeta proizvodnje i prerade i tržišnih uvjeta za proizvode ribarstva i akvakulture u najudaljenijim regijama, i oscilacija u ulovu i ribljim stokovima te zbog tržišne potražnje, trebalo bi dopustiti dotičnim državama članicama da same odrede proizvode ribarstva i akvakulture ili kategorije proizvoda koji će biti prihvatljivi za nadoknadu, odgovarajuće maksimalne količine te iznos nadoknada u okviru ukupnih sredstava dodijeljenih po državi članici.
Posebno glasovanje
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 68.
(68)  Države članice trebale bi utvrditi visinu nadoknada na razini koja omogućuje odgovarajuću nadoknadu dodatnih troškova koji nastaju zbog posebnih ograničenja najudaljenijih regija. Kako bi se izbjegle prevelike nadoknade, njihov bi iznos trebao biti razmjeran dodatnim troškovima koji se nadoknađuju potporom i ni u kojem slučaju ne smije premašiti 100 % troškova prijevoza do kontinentalne Europe i drugih povezanih troškova. U tu bi svrhu također trebalo uzeti u obzir ostale vrste javnih intervencija koje utječu na visinu dodatnih troškova.
(68)  Države članice trebale bi utvrditi visinu nadoknada na razini koja omogućuje odgovarajuću nadoknadu dodatnih troškova koji nastaju zbog posebnih ograničenja najudaljenijih regija. Kako bi se izbjegle prevelike nadoknade, njihov bi iznos trebao biti razmjeran dodatnim troškovima koji se nadoknađuju potporom i ni u kojem slučaju ne smije premašiti 100 % troškova prijevoza do kontinentalne Europe i drugih povezanih troškova.
Amandman 100
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 69.
(69)  Od iznimne je važnosti da države članice i gospodarski subjekti imaju odgovarajuću opremu za provođenje kontrola u skladu s visokim standardima, osiguravajući time sukladnost s pravilima zajedničke ribarstvene politike i istodobno omogućujući održivo iskorištavanje živih vodenih resursa; EFPR bi stoga trebao pružati potporu državama članicama i gospodarskim subjektima u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 1224/2009. Ta bi potpora trebala pridonositi održivom rastu uspostavljajući kulturu poštovanja pravila.,
(69)  Od iznimne je važnosti da države članice i gospodarski subjekti imaju odgovarajuću opremu za provođenje kontrola u skladu s visokim standardima, osiguravajući time sukladnost s pravilima zajedničke ribarstvene politike i istodobno omogućujući održivo iskorištavanje živih vodenih resursa; EFPR bi stoga trebao pružati potporu državama članicama i gospodarskim subjektima u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 1224/2009. Ta bi potpora trebala pridonositi održivom rastu uspostavljajući kulturu poštovanja pravila.,. Kako bi se ujednačio i pojačao nadzor, države članice trebale bi moći uspostaviti zajedničke sustave kontrola.
Amandman 101
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 70.
(70)  Potpora državama članicama na temelju Uredbe (EZ) br. 861/2006 za izdatke nastale u vezi s provedbom sustava kontrole Unije trebala bi se nastaviti dodjeljivati u okviru EFPR-a, slijedeći logiku jedinstvenog fonda.
(70)  Potpora državama članicama na temelju Uredbe (EZ) br. 861/2006 za izdatke nastale u vezi s provedbom sustava kontrole Unije trebala bi se povećati u okviru EFPR-a, slijedeći logiku jedinstvenog fonda.
Amandman 102
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 72. a (nova)
(72.a)  EFPRtreba podržavati sredstva za dodatne aktivnosti kontrole i inspekcije u područjima u kojima je prijavljen nezakoniti ribolov ( IUU).
Amandman 103
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 73.
(73.)  Trebale bi se propisati odredbe za potporu za prikupljanje, upravljanje i korištenje podataka o ribarstvu kako je i navedeno u višegodišnjem programu Unije, a osobito za potporu nacionalnog programa te vođenje i korištenje podataka za znanstvene analize i provedbe zajedničke ribarstvene politike (ZRP). Potpora koja je dodijeljena državama članicama temeljem Uredbe (EZ) br. 861/2006 za troškove vezane uz prikupljanje, upravljanje i korištenje podataka o ribarstvu trebala bi se nastaviti prema EFPR-u slijedeći primjer jednog fonda.
(73.)   Relevantni dionici trebaju biti informirani o postupcima putem Savjetodavnog vijeća. Trebale bi se propisati odredbe za potporu za prikupljanje, upravljanje i korištenje podataka o ribarstvu kako je i navedeno u višegodišnjem programu Unije, a osobito za potporu nacionalnog programa te vođenje i korištenje podataka za znanstvene analize i provedbe zajedničke ribarstvene politike (ZRP). Potpora koja je dodijeljena državama članicama temeljem Uredbe (EZ) br. 861/2006 za troškove vezane uz prikupljanje, upravljanje i korištenje podataka o ribarstvu trebala bi se nastaviti prema EFPR-u slijedeći primjer jednog fonda.
Amandman 104
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 73. a (nova)
(73.a)  Mora se naglasiti osobita važnost financiranja prikupljanja podataka, što je osnova zajedničke ribarstvene politike. To je neophodan preduvjet za određivanje preciznih ciljeva koji se žele postići, osobito vezano uz maksimalni održivi prinos i bolje upravljanje ribarstvom. U tom smislu potrebno je osigurati da se za prikupljanje podataka dodijeli dio proračuna EFPR-a koji je razmjeran njegovoj važnosti. Također je potrebno osigurati stopu sufinanciranja koja će potaknuti cjelokupan pregled stanja europskih zaliha ribe.
Amandman 105
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 74.
(74.)  Također je potrebno podržati suradnju među državama članicama, kao i s trećim zemljama tamo gdje je to važno, s obzirom na prikupljanje podataka unutar istog morskog bazena, kao i s relevantnim međunarodnim znanstvenim tijelima.
(74.)  Također je potrebno podržati suradnju među državama članicama, kao i s trećim zemljama tamo gdje je to važno, s obzirom na prikupljanje podataka unutar istog morskog bazena, kao i s relevantnim međunarodnim znanstvenim tijelima i regionalnim Savjetodavnim vijećem.
Amandman 106
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 76.
(76.)  Potrebno je kontinuirano financirati provedbu i daljnji razvoj integrirane pomorske politike Europske unije kako je i navedeno u izvješćima Vijeća, Europskog parlamenta i Odbora regija.
(76.)  Potrebno je kontinuirano financirati provedbu i daljnji razvoj integrirane pomorske politike Europske unije kako je i navedeno u Uredbi (EU) br. 1255/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenog 2011., o uspostavi Programa za potporu daljnjeg razvoja integrirane pomorske politike1 i izvješćima Vijeća, Europskog parlamenta i Odbora regija. Očekuje se da će razvoj pomorstva kroz financijske potpore za mjere integrirane pomorske politike imati značajan utjecaj u smislu ekonomske, društvene i teritorijalne povezanosti.
__________________
1 SL L 321, 5.12.2011., str.1
Amandman 107
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 76. a (nova)
(76.a)  U tom bi smislu EFPR trebao biti namijenjen za potporu istraživačkog rada na aktivnostima kojima je cilj promicati strateške ciljeve integrirane pomorske politike, a gdje je odgovarajuća pažnja usmjerena na njihov cjelokupan učinak i to na temelju pristupa ekosustavu, održivom gospodarskom razvoju, zapošljavanju, inovativnosti i kompetitivnosti u obalnim, otočkim i najudaljenijim regijama, te za promicanje međunarodne dimenzije integrirane pomorske politike.
Amandman 108
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 77.
(77.)  EFPR treba podržavati promicanje integriranog upravljanja morima na svim razinama, posebice kroz razmjenu najboljih praksi i daljnjem razvoju i provedbi strategija za morske bazene. Te su strategije usmjerene na uspostavu cjelovitog okvira za rješavanje zajedničkih izazova u europskim morskim bazenima, te na jačanje suradnje između dionika kako bi se maksimalno povećalo korištenje financijskih instrumenata i fondova Unije i kako bi se doprinijelo gospodarskoj, društvenoj i teritorijalnoj povezanosti Unije.
(77.)  EFPRF treba podržavati promicanje integriranog upravljanja morima na svim razinama, posebice kroz razmjenu najboljih praksi i daljnjem razvoju i provedbi strategija za morske bazene. U tom je kontekstu vrlo važno poboljšati upravljanje morima, uključujući i jačanje suradnje i koordinacije, na odgovarajućoj razini, nadležnih tijela koja obavljaju funkciju obalne straže u Uniji, osiguravajući zdravija i sigurnija mora i oceane i to posebice provođenjem postojećih pomorskih propisa. Te su strategije usmjerene na uspostavu cjelovitog okvira za rješavanje zajedničkih izazova u europskim morskim bazenima, te na jačanje suradnje između dionika kako bi se maksimalno povećalo korištenje financijskih instrumenata i fondova Unije i kako bi se doprinijelo gospodarskoj, društvenoj i teritorijalnoj povezanosti Unije i održivost okoliša. Stoga je vrlo važno poboljšati i unaprijediti vanjsku suradnju i koordinaciju u odnosu na postizanje ciljeva integrirane pomorske politike, na temelju Konvencije Ujedinjenih naroda o pravu mora (UNCLOS).
Amandman 109
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 77. a (nova)
(77.a)  Kako bi se poboljšalo usklađivanje rasporeda sredstava za ribarstvo i akvakulturu i sredstava za integriranu pomorsku politiku, EFPR treba osigurati određeni okvir za promicanje postignuća kojima ribarstvo i akvakultura doprinose integriranoj pomorskoj politici. Neophodno je poticanje punog razmatranja tih aktivnosti kroz potporu za sudjelovanje u integriranom upravljanju i kolektivnim projektima koji doprinose provedbi integrirane pomorske politike.
Amandman 110
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 79.
(79.)  Međusobna povezanost određenih informacijskih sustava kojima upravljaju ti sektori mogu zahtijevati mobilizaciju vlastitih mehanizama financiranja na dosljedan način i u skladu s odredbama Ugovora. Pomorsko prostorno planiranje i integrirano upravljanje priobalnim područjima neophodni su za održivi razvoj morskih i priobalnih područja, te doprinose ciljevima upravljanja koji se zasnivaju na ekosustavu i razvoju povezanosti kopna i mora. Ti alati također su važni za upravljanje raznovrsnim korištenjem naših obala, mora i oceana kako bi se omogućio njihov održiv gospodarski razvoj i kako bi se poticale prekogranične investicije, dok će provedba Okvirne direktive o morskoj strategiji dodatno definirati granice održivosti ljudskih aktivnosti koje imaju utjecaja na morski okoliš. Nadalje, potrebno je poboljšati znanje o morskom svijetu i poticati inovacije pomoću prikupljanja, razmjene, ponovne uporabe i distribucije podataka o statusu mora i oceana.
(79.)  Međusobna povezanost određenih informacijskih sustava kojima upravljaju ti sektori mogu zahtijevati mobilizaciju vlastitih mehanizama financiranja na dosljedan način i u skladu s odredbama Ugovora. Pomorsko prostorno planiranje i integrirano upravljanje priobalnim područjima neophodni su za održivi razvoj morskih i priobalnih područja, te doprinose ciljevima upravljanja koji se zasnivaju na ekosustavu i razvoju povezanosti kopna i mora. Ti alati također su važni za upravljanje raznovrsnim korištenjem naših obala, mora i oceana kako bi se omogućio njihov održiv gospodarski razvoj i kako bi se poticale prekogranične investicije, dok će provedba Okvirne direktive o morskoj strategiji dodatno definirati granice održivosti industrijskih, građevinskih i ljudskih aktivnosti koje imaju utjecaja na morski okoliš. Nadalje, potrebno je poboljšati znanje o morskom svijetu i poticati inovacije pomoću prikupljanja, razmjene, ponovne uporabe i distribucije podataka o statusu mora i oceana i statusu ribarstva, te omogućiti da budu dostupni krajnjim korisnicima i široj javnosti.
Amandman 111
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 80.
(80.)  EFPR također treba podržati održiv gospodarski rast, zaposlenost, inovacije i konkurentnost unutar pomorskog sektora i obalne regije. Posebno je važno prepoznati regulatorne prepreke i nedostatak vještina koje ometaju rast razvoja novih i potencijalnih pomorskih sektora, kao i operacije usmjerene na poticanje ulaganja u tehnološke inovacije koje su potrebne da bi se unaprijedio poslovni potencijal morskih i pomorskih aplikacija.
(80.)  EFPRtakođer treba podržati održiv gospodarski rast, zaposlenost, inovacije i konkurentnost unutar pomorskog sektora i obalne regije. Posebno je važno prepoznati regulatorne prepreke i nedostatak vještina koje ometaju rast razvoja novih i potencijalnih pomorskih sektora, kao i operacije usmjerene na poticanje ulaganja u tehnološke inovacije koje su potrebne da bi se unaprijedio poslovni potencijal morskih i pomorskih aplikacija. EFPR treba podržati mjere za razvoj obrazovanja i stručnog usavršavanja u tom sektoru, uključujući nabavu opreme i alate potrebne za poboljšanje kvalitete obrazovanja i pružanja usluga za usavršavanje.
Amandman 112
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 81.
(81.)  EFPR treba nadopunjavati i biti u skladu s postojećim i budućim financijskim instrumentima dostupnima od strane Unije i država članica na nacionalnoj i subnacionalnoj razini, za promoviranje zaštite i održivog korištenja oceana, mora i obale, za pomoć u poticanju učinkovitije suradnje država članica i njihovih priobalnih, otočnih i najudaljenijih regija, a uzimajući u obzir prvenstveno pravo i napredak nacionalnih i lokalnih projekata. Fond će se povezati s drugim politikama Unije koje mogu obuhvatiti pomorsku dimenziju, a posebice s Europskim fondom za regionalni razvoj, Kohezijskim fondom i Europskim socijalnim fondom, kao i s programom za istraživanje i energetsku politiku "Horizon 2020".
(81.)  EFPR treba nadopunjavati i biti u skladu s postojećim i budućim financijskim instrumentima dostupnima od strane Unije i država članica, na nacionalnoj i subnacionalnoj razini, za promicanje održivog gospodarskog i društvenog razvoja, zaštite održivog korištenja oceana, mora i obale, za pomoć u poticanju učinkovitije suradnje država članica i njihovih priobalnih, otočnih i najudaljenijih regija, a uzimajući u obzir prvenstveno pravo i napredak nacionalnih i lokalnih projekata. Fond će se povezati s drugim politikama Unije koje mogu obuhvatiti pomorsku dimenziju, a posebice s Europskim fondom za regionalni razvoj, Kohezijskim fondom i Europskim socijalnim fondom, kao i s programom za istraživanje i energetsku politiku "Horizon 2020".
Amandman 113
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 84.
(84.)  Putem tehničke pomoći EFPR-a treba osigurati pripremnu, administrativnu i tehničku podršku, kao i podršku za informacijske mjere, umrežavanje, procjene, revizije, studije i razmjene iskustava, a u cilju olakšavanja provedbe operativnog programa, te treba promicati inovativne pristupe i prakse za jednostavnu i transparentnu provedbu. Tehnička podrška također bi trebala uključivati ​​uspostavu Europske mreže za ribarstvo lokalnih akcijskih grupa čiji bi cilj bio jačanje kapaciteta, širenje informacija, razmjena iskustava i poticanje suradnje među lokalnim partnerstvima.
(84.)  Putem tehničke pomoći EFPR-a treba osigurati pripremnu, administrativnu i tehničku podršku, kao i podršku za informacijske mjere, umrežavanje, procjene, revizije, studije i razmjene iskustava, a u cilju olakšavanja provedbe operativnog programa, te treba promicati inovativne pristupe i prakse za jednostavnu i transparentnu provedbu, uključujući i one koji će koristiti gospodarskim subjektima i ribarskim organizacijama. Tehnička podrška također bi trebala uključivati ​​uspostavu Europske mreže za ribarstvo lokalnih akcijskih grupa čiji bi cilj bio jačanje kapaciteta, širenje informacija, razmjena iskustava i poticanje suradnje među lokalnim partnerstvima.
Amandman 114
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 88.
(88.)  Svjesni važnosti osiguranja očuvanja morskih bioloških i zaštite ribljih zaliha, pogotovo od nezakonitog ribolova, a u duhu zaključaka izvučenih iz Zelene knjige o reformi zajedničke ribarstvene politike, oni gospodarski subjekti koji se ne ponašaju u skladu s pravilima zajedničke ribarstvene politike i osobito ugrožavaju održivost zaliha u pitanju, te stoga predstavljaju ozbiljnu prijetnju za održivo iskorištavanje živih bioloških resursa koji obnavljaju i održavaju populaciju uzgojenih vrsta iznad razine koju može osigurati maksimalni održivi prinos, i oni koji su uključeni u nezakoniti ribolov, trebaju se isključiti iz potpora EFPRa. Financiranje Unije ne smije se ni u kojem trenutku, od selekcije, pa sve do provedbe operacije, koristiti za narušavanje javnog interesa očuvanja morskih bioloških resursa koji su izraženi u ciljevima Uredbe o zajedničkoj ribarstvenoj politici.
(88.)  Svjesni važnosti osiguranja očuvanja morskih bioloških resursa i zaštite ribljih zaliha, pogotovo od nezakonitog ribolova, a u duhu zaključaka izvučenih iz Zelene knjige o reformi zajedničke ribarstvene politike, oni gospodarski subjekti koji se ne ponašaju u skladu s pravilima zajedničke ribarstvene politike i osobito ugrožavaju održivost zaliha u pitanju i konkretno, ciljeva obnove i održavanja populacije uzgojenih vrsta iznad razine koju može osigurati maksimalni održivi prinos do 2015. i postizanja i održavanja dobrog stanja okoliša do 2020., predstavljaju stoga ozbiljnu prijetnju za održivo iskorištavanje živih bioloških resursa, uz one koji su uključeni u nezakoniti ribolov, i trebali bi biti isključeni iz potpora EMFF-a. Financiranje Unije ne smije se ni u kojem trenutku, od selekcije, pa sve do provedbe operacije, koristiti za narušavanje javnog interesa očuvanja morskih bioloških resursa koji su izraženi u ciljevima Uredbe o zajedničkoj ribarstvenoj politici.
Amandman 115
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 88. a (nova)
(88.a)  Ako se neka zemlja članica nije u stanju nositi s problemom nezakonitog ribarenja unutar svojih voda i svoje ribarske flote, trebala bi postojati mogućnost zamrzavanja financiranja iz EFPR-a. .
Amandman 116
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 91.
(91.)  Kako bi se pristupilo specifičnim potrebama zajedničke ribarstvene politike spomenutim u Člancima 50. i 51. [Uredba o ZRP-u] i doprinijelo usklađivanju s pravilima zajedničke ribarstvene politike, trebaju se utvrditi dodatne odredbe u propisima o prekidu roka plaćanja [Uredba (EU) br. [...] o zajedničkim odredbama]. Tamo gdje neka država članica, ili neki gospodarski subjekt nisu postupali u skladu s obvezama iz zajedničke ribarstvene politike, ili gdje Komisija ima dokaze koji sugeriraju ovaj nedostatak sukladnosti s dotičnim obvezama, kao mjera opreza, Komisiji bi se trebalo dozvoliti da prekine plaćanje.
(91.)  Kako bi se pristupilo specifičnim potrebama zajedničke ribarstvene politike spomenutim u Člancima 50. i 51. [Uredba o ZRP-u] i doprinijelo usklađivanju s pravilima zajedničke ribarstvene politike, trebaju se utvrditi dodatne odredbe u propisima o prekidu roka plaćanja [Uredba (EU) br. [...] o zajedničkim odredbama]. Tamo gdje neka država članica, ili neki gospodarski subjekt nisu postupali u skladu s obvezama iz zajedničke ribarstvene politike, ili gdje Komisija ima dokaze koji potvrđuju ovaj nedostatak sukladnosti s dotičnim obvezama, kao mjera opreza, Komisiji bi se trebalo dozvoliti da prekine plaćanje.
Amandman 117
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 93.
(93.)  Operativni program bi se u cilju poboljšanja njegove kvalitete trebao pratiti i evaluirati kako bi demonstrirao svoja dostignuća. Komisija treba uspostaviti okvir za zajednički monitoring i evaluaciju osiguravajući, između ostalog, da relevantni podaci budu pravodobno dostupni. U tom kontekstu trebalo bi utvrditi popis pokazatelja i utjecaj politike EFPR-a kojeg bi ocijenila Komisija u odnosu na specifične ciljeve.
(93.)  Operativni program bi se u cilju poboljšanja njegove kvalitete trebao pratiti i evaluirati kako bi demonstrirao svoja dostignuća. Komisija treba uspostaviti okvir za zajednički monitoring i evaluaciju osiguravajući, između ostalog, da relevantni podaci budu pravodobno javno objavljeni. U tom kontekstu trebalo bi utvrditi popis pokazatelja i utjecaj politike EFPR-a kojeg bi ocijenila Komisija u odnosu na specifične ciljeve.
Amandman 118
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 95.
(95.)  S ciljem jačanja transparentnosti i dostupnosti informacija o mogućnostima financiranja i korisnicima projekta, u svakoj državi članici trebali bi biti dostupni jedna web stranica ili web portal koji pružaju informacije o operativnom programu, uključujući i liste aktivnosti koje podržava svaki operativni program. Te informacije trebaju davati razumne, opipljive i konkretne ideje široj javnost, a posebice poreznim obveznicima Unije, o tome kako se troše fondovi Unije u okviru EFPR-a. Osim zbog navedenog, objavljivanje relevantnih podataka treba služiti u svrhu daljnjeg objavljivanja mogućnosti podnošenja zahtjeva za financiranjem. Ipak, potpuno poštujući temeljna prava na zaštitu podataka, te u skladu s presudom Suda u spojenim predmetima Schecke, objavljivanje imena fizičkih osoba ne bi se trebalo tražiti.
(95.)  S ciljem jačanja transparentnosti i dostupnosti informacija o mogućnostima financiranja i korisnicima projekta, u svakoj državi članici trebali bi biti dostupni jedna web stranica ili web portal koji pružaju informacije o operativnom programu, uključujući i liste aktivnosti koje podržava svaki operativni program. Takve web stranice svih država članica također bi morale biti dostupne preko službenih stranica Unije kako bi se građanima različitih država članica pomoglo da dobiju lakši pristup objavljenim podatcima svih država članica. Te informacije trebaju davati razumne, opipljive i konkretne ideje široj javnost, a posebice poreznim obveznicima Unije, o tome kako se troše fondovi Unije u okviru EFPR-a. Osim zbog navedenog, objavljivanje relevantnih podataka treba služiti u svrhu daljnjeg objavljivanja mogućnosti podnošenja zahtjeva za financiranjem. Ipak, potpuno poštujući temeljna prava na zaštitu podataka, te u skladu s presudom Suda u spojenim predmetima Schecke, objavljivanje imena fizičkih osoba ne bi se trebalo tražiti.
Amandman 119
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 96. a (nova)
(96.a)  To je posebno važno kako bi se osiguralo da se poštuju ex-ante uvjetovanosti koje se odnose na administrativne kapacitete zahtjeva za podatcima uprave za ribarstvo i inspekcijski nadzor i provedbu sustava Unije.
Amandman 120
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 96. b (nova)
(96.b)  To je posebno važno kako bi se osiguralo da se poštuju ex-ante uvjetovanosti koje se odnose na administrativne kapacitete zahtjeva za podatcima uprave za ribarstvo i inspekcijski nadzor i provedbu sustava Unije.
Amandman 121
Prijedlog Uredbe
Članak 1. – točka c
(c)  održivi razvoj ribolovnih područja i slatkovodnog ribarstva,
(c)  održivi razvoj ribolovnih i akvakulturnih područja, slatkovodnog ribarstva i povezanih aktivnosti kako su definirane ovom Uredbom,
Amandman 122
Prijedlog Uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka d
(d)  i integrirane pomorske politike (IPP).
(d)  i integrirane pomorske politike (IPP), uključujući Okvirnu direktivu o morskoj strategiji.
Amandman 123
Prijedlog Uredbe
Članak 2. – stavak 1.
Ova Uredba primijenit će se na aktivnosti izvršene na teritoriju Unije osim ako nije drugačije izričito navedeno u ovoj Uredbi.
Ova Uredba primijenit će se na aktivnosti izvršene na teritoriju, u vodama i flotama Unije osim ako nije drugačije izričito navedeno u ovoj Uredbi.
Amandman 124
Prijedlog Uredbe
Članak 3. –– stavak 2. –– točka – 1 (nova)
(–1) 'zatvoreni sustav za akvakulturu' predstavlja objekte za akvakulturu u kojima se uzgajaju ribe i drugi vodeni proizvodi u zatvorenim recirkulacijskim sustavima koji zadržavaju i prerađuju vodu unutar sustava, čime svode uporabu vode na najmanju moguću mjeru. Ti se sustavi obično nalaze na kopnu i ponovno upotrebljavaju gotovo svu vodu koja se izvorno unese u sustav;
Amandman 125
Prijedlog Uredbe
Članak 3. –– stavak 2. –– točka 2 a (nova)
(2a)  'diversifikacija' podrazumijeva prakse koje aktivnosti ribarstva ili akvakulture čine raznovrsnijima i koje se izravno nadopunjavaju ili ovise o takvim aktivnostima;
Amandman 583
Prijedlog Uredbe
Članak 3. – stavak 2. – točka 4.a (nova)
(4a)  „egzotična vrsta”: egzotična vrsta u smislu Uredbe (EZ) br. 708/2007 Vijeća1;
1 Uredba (EZ) br. 708/2007 Vijeća od 11. lipnja 2007. o korištenju egzotičnih vrsta i vrsta kojih lokalno nema u akvakulturi (SL L 168, 28.6.2007., str. 1).
Amandman 127
Prijedlog Uredbe
Članak 3. –– stavak 2. –– točka 4 b (nova)
(4b)  'ekstenzivna akvakultura' podrazumijeva akvakulturnu proizvodnju koja ne prima namjerne unose hrane, ali ovisi o prirodnoj hrani u uzgajalištu, uključujući hranu koju donose vodeni tokovi kao što su struje i plimne oscilacije. Ekstenzivna akvakultura u velikoj mjeri ovisi o jedinstvenom unosu, odnosno sjemenu;
Amandman 128
Prijedlog Uredbe
Članak 3. –– stavak 2. –– točka 5
(5)  'područje ribarstva' podrazumijeva područje uz obalu mora ili jezera, ili uključuje ribnjake ili ušće rijeke sa značajnom razinom zaposlenosti u ribarstvu ili akvakulturi te ga je kao takvog imenovala država članica;
(5)  'područje ribarstva i akvakulture' podrazumijeva područje uz obalu mora, rijeke ili jezera, ili uključuje ribnjake ili ušće rijeke sa značajnom razinom zaposlenosti u sektoru ribarstva ili akvakulture te ga je kao takvog imenovala država članica;
Amandman 129
Prijedlog Uredbe
Članak 3. –– stavak 2. –– točka 5 a (nova)
(5a)  'područje oporavka zaliha ribe' podrazumijeva geografski definirano morsko područje u kojem su zabranjene sve ribolovne aktivnosti kako bi se poboljšalo iskorištavanje i očuvanje živih vodenih resursa ili zaštite morskih ekosustava, kako je navedeno u Uredbi (EU) br. …/.. [o zajedničkim odredbama];
Amandman 130
Prijedlog Uredbe
Članak 3. – stavak 2. – točka 5 b (nova)
(5b)  'sektor ribarstva' podrazumijeva gospodarski sektor koji obuhvaća sve aktivnosti koje se odnose na proizvodnju, preradu i marketing ribarstva i akvakulturnih proizvoda;
Amandman 131
Prijedlog Uredbe
Članak 3. – stavak 2. – točka 5 c (nova)
(5c)  'Upravljanje i sustavi pristupa ribarstvu' podrazumijeva mehanizme za atribuciju i pristup ribarskih prava ili za upravljanje ribolovnim naporom, a koji su razvijeni na nacionalnoj, regionalnoj ili lokalnoj razini, ili na razini morskih bazena, na vrste ispod kvote ili izvan kvote unutar 12 nautičkih milja obalnog pojasa ili izvan njega i s fokusom na zdrave zalihe. Ovi sustavi provode se putem javnih ovlasti ili ribarskih organizacija;
Amandman 132
Prijedlog Uredbe
Članak 3. – stavak 2. – točka 6
(6)  'ribar' podrazumijeva svaku osobu koja se bavi profesionalnim ribolovom, kako to priznaje država članica, na aktivnom ribarskom plovilu ili se bavi profesionalnim uzgojem morskih organizama, kako to priznaje država članica, bez plovila;
(6)  'ribar' podrazumijeva svaku osobu koja se bavi profesionalnim ribolovom, uključujući zaposlenike, kako to priznaje država članica, na aktivnom ribarskom plovilu ili se bavi profesionalnim uzgojem slatkovodnih ili morskih organizama, kako to priznaje država članica, bez plovila;
Amandman 133
Prijedlog Uredbe
Članak 3. –– stavak 2. –– točka 6 a (nova)
(6a)  'ribolovni turizam' podrazumijeva dopunsku aktivnost koju obavljaju profesionalni ribari dok se osobe koje nisu članovi posade ukrcavaju na ribarske brodove kao turisti ili istraživači;
Amandman 134
Prijedlog Uredbe
Članak 3. – stavak 2. – točka 6 b (nova)
(6b)  'sporedno ribarstvo i akvakulturne aktivnosti' podrazumijevaju one aktivnosti koje provode svi oni koji pružaju profesionalne usluge ribarima, a koje su im potrebne za njihovu aktivnost, te ih je kao takve imenovala država članica.
Amandman 135
Prijedlog Uredbe
Članak 3. –– stavak 2. –– točka 8 a (nova)
(8a)  'intenzivna akvakultura' podrazumijeva akvakulturnu proizvodnju koja ovisi o nutritivno bogatoj prehrani koja se dodaje prehrambenom sustavu, bila to svježa, divlja, pomorska ili slatkovodna riba, ili riba na formuliranoj prehrani. U velikoj mjeri ovisi o potpunoj i komercijalno dostupnoj hrani i odlikuje se visokom gustoćom zaliha;
Amandman 136
Prijedlog Uredbe
Članak 3. – stavak 2. – točka 10
(10)  'slatkovodni ribolov' podrazumijeva ribolov koji se u gospodarske svrhe obavlja plovilima koja djeluju isključivo na kopnenim vodama ili pomoću drugih naprava koje se koriste za ribolov na ledu;
(10)  'slatkovodni ribolovi' podrazumijeva ribolov koji se u gospodarske svrhe obavlja s plovila ili na neki drugi način, isključivo na kopnenim vodama ili pomoću drugih naprava koje se koriste za ribolov na ledu;
Amandman 137
Prijedlog Uredbe
Članak 3. – stavak 2. – točka 12
(12)  'integrirano pomorsko upravljanje' podrazumijeva koordinirano upravljanje svim sektorskim politikama EU-a koje utječu na oceane, mora i obalna područja;
(12)  'integrirano pomorsko upravljanje' podrazumijeva koordinirano upravljanje svim sektorskim politikama na razini Unije koje utječu na oceane, mora i obalna područja;
Amandman 138
Prijedlog Uredbe
Članak 3. – stavak 2. – točka 13
(13)  'pomorske regije' podrazumijevaju zemljopisna područja iz Priloga I. Odluke Vijeća 2004/585/EZ i područja uspostavljena regionalnim organizacijama za upravljanje ribarstvom;
brisano
Amandman 139
Prijedlog Uredbe
Članak 3. – stavak 2. – točka 16
(16)  'strategija morskih bazena' podrazumijeva strukturirani okvir suradnje u odnosu na određeno geografsko područje koji su izradile europske institucije, države članice, njihove regije, i prema potrebi treće zemlje koje dijele morski bazen; strategija uzima u obzir geografske, klimatske, gospodarske i političke posebnosti tog morskog bazena;
(16)  'strategija morskih bazena' podrazumijeva strukturirani okvir suradnje u odnosu na određeno geografsko područje koji su izradile europske institucije, države članice, njihove regije i lokalne vlasti, i prema potrebi treće zemlje koje dijele morski bazen; strategija uzima u obzir geografske, klimatske, gospodarske i političke posebnosti tog morskog bazena;
Amandman 140
Prijedlog Uredbe
Članak 3. – stavak 2. – točka 16 a (nova)
(16a)  'polu-intenzivna akvakultura' podrazumijeva akvakulturu koja u velikoj mjeri ovisi o prirodnoj hrani, ali gdje se prirodno postojeće količine hrane povećavaju pomoću dopunske hrane kao dodatak prirodnoj hrani. Gustoća kultura održava se na razinama nižim od onih tipičnih za intenzivnu proizvodnju u akvakulturi;
Amandman 142
Prijedlog Uredbe
Članak 3. – stavak 2. – točka 18 a (nova)
(18a)  'sabirač / uzgajivač školjkaša' jest svaki pojedinac koji se bavi vađenjem, uzgojem ili polu-kultivacijom, bilo pješice ili na brodu, koristeći selektivnu, posebnu opremu za hvatanje jedne ili više vrsta mekušaca, rakova, plaštenjaka, bodljikaša ili drugih morskih beskralješnjaka;
Usmeni amandman
Prijedlog Uredbe
Članak 3. – stavak 2. – točka 18 b (nova)
(18b)  "zamka za tunu" znači tradicionalna ekstraktivna ribolovna tehnika koja se bazira na fiksnim mrežama pričvršćenim na dno na nekoliko mjeseci, koja se sastoji od skupine plovila, mreža, ribarskih žica i sidara koji se nalaze blizu obale kako bi presreli migracijske ribe (tune i njima srodne vrste) te ih naveli na zatvoreno područje gdje se izvlače.
Amandman 143
Prijedlog Uredbe
Članak 5. – stavak 1. – točka a
(a)  promicanje održivog i konkurentnog ribarstva i akvakulture;
(a)  promicanje ekološki održivog, gospodarski održivog i društveno odgovornog ribarstva, akvakulture i povezanih aktivnosti prerade ili marketinga;
Amandman 144
Prijedlog Uredbe
Članak 5. – stavak 1. – točka c
(c)  promicanje uravnoteženog i uključivog teritorijalnog razvoja ribolovnih područja;
(c)  promicanje uravnoteženog i uključivog teritorijalnog razvoja ribolovnih i akvakulturnih područja;
Amandman 145
Prijedlog Uredbe
Članak 5. – stavak 1. – točka d
(d)  poticanje provedbe ZRP-a.
(d)  poticanje provedbe ZRP-a, uključujući njezinu regionalizaciju i provedbu zajedničke organizacije tržišta.
Amandman 146
Prijedlog Uredbe
Članak 5. – stavak 1. – točka d a (nova)
(da)  Poticanje otvaranja novih radnih mjesta kako bi se spriječio nestanak ribarskih zajednica te osiguravanje poboljšanih kvalifikacija i radnih uvjeta u sektoru ribarstva.
Amandman 147
Prijedlog Uredbe
Članak 5. – stavak 2. (novi)
2.  U ostvarivanju tih ciljeva Europski fond za pomorstvo i ribarstvo uzet će u obzir načela međugeneracijske i rodne jednakosti.
Amandman 148
Prijedlog Uredbe
Članak 5. – stavak 3. (novi)
3.  Ti će se ciljevi provoditi bez povećavanja ribolovnog kapaciteta.
Amandman 149
Prijedlog Uredbe
Članak 6. – stavak 1. – uvodni dio
Ostvarivanje ciljeva EFPR-a doprinijet će strategiji 'Europa 2020' za pametan, održiv i uključivi rast. To će se provoditi kroz sljedećih šest prioriteta Unije koji odražavaju relevantne tematske ciljeve Zajedničkog strateškog okvira (u daljnjem tekstu CSF):
Ostvarivanje ciljeva EFPR-a doprinijet će strategiji 'Europa 2020' za pametan, održiv i uključivi rast, kao i provedbi ZRP-a. To će se provoditi kroz sljedećih šest prioriteta Unije za ribarstvo, održivu akvakulturu i vezane aktivnosti, a koji odražavaju relevantne tematske ciljeve Zajedničkog strateškog okvira (u daljnjem tekstu CSF):
Amandman 150
Prijedlog Uredbe
Članak 6. – stavak 1. – točka 1 – uvodni dio
(1)  Povećanje zaposlenosti i teritorijalne kohezije putem sljedećih ciljeva:
(1)  Povećanje zaposlenosti i društvene i teritorijalne kohezije putem sljedećih ciljeva:
Amandman 151
Prijedlog uredbe
Članak 6. – stavak 1. – točka 1– točka a
(a)  promicanje gospodarskog rasta, društvene uključenosti, stvaranja radnih mjesta i podržavanja mobilnosti radne snage u obalnim i kontinentalnim zajednicama koje ovise o ribarstvu i akvakulturi;
(a)  promicanje gospodarskog rasta i društvene uključenosti, uključujući stvaranje radnih mjesta i razvoja zapošljivosti i mobilnosti u obalnim i kontinentalnim zajednicama koje ovise o ribarstvu i akvakulturi uključujući i najudaljenije regije;
Amandman 152
Prijedlog Uredbe
Članak 6. – stavak 1. – točka 1 – točka b
(b)  diversifikacija ribarskih aktivnosti u ostale sektore pomorskog gospodarstva te rast pomorskog gospodarstva uključujući ublažavanje klimatskih promjena.
(b)  diversifikacija ribarskih aktivnosti u sektoru ribarstva i u ostalim sektorima pomorskog gospodarstva koji su usko vezani uz sektor ribarstva, te rast pomorskog gospodarstva uključujući ublažavanje klimatskih promjena.
Amandman 153
Prijedlog Uredbe
Članak 6. – stavak 1. – točka 1 – točka b a (nova)
(ba)  promicanje provedbe usklađenih društvenih pravila na razini Unije.
Amandman 154
Prijedlog Uredbe
Članak 6. – stavak 1. – točka 2 – točka a
(a)  potpora jačanju tehnološkog razvoja, inovacija i prijenosa znanja;
(a)  potpora jačanju tehnološkog razvoja, inovacija koje uključuju povećanje energetske učinkovitosti i prijenosa znanja.
Amandman 155
Prijedlog Uredbe
Članak 6. – stavak 1. – točka 2 – točka a a (nova)
(aa)  smanjenje negativnog utjecaja ribolova na dobrobit životinja;
Amandman 156
Prijedlog Uredbe
Članak 6. – stavak 1. – točka 2 – točka b
(b)  jačanje konkurentnosti i održivosti ribarstva, posebice flota malog obalnog ribolova, i poboljšanje sigurnosnih ili radnih uvjeta;
(b)  jačanje konkurentnosti i održivosti ribarstva i poboljšanje zdravstvenih, higijenskih, sigurnosnih i radnih uvjeta.
Amandman 157
Prijedlog Uredbe
Članak 6. – stavak 1. – točka 2 – točka c
(c)  razvoj novih profesionalnih vještina i cjeloživotno učenje;
(c)  razvoj stručnog osposobljavanja, novih profesionalnih vještina i cjeloživotnog učenja, posebno za mlade ribare;
Amandman 158
Prijedlog Uredbe
Članak 6. – stavak 1. – točka 2 – točka c a (nova)
(ca)  razvoj malog i obalnog ribolova posebice njegove konkurentnosti i održivosti uključujući očuvanja tradicionalnih ribarskih plovila;
Amandman 159
Prijedlog Uredbe
Članak 6. – stavak 1. – točka 3 – uvodni dio
(3)  Poticanje inovativne i konkurentne akvakulture utemeljene na znanju s naglaskom na sljedeća područja:
(3)  Poticanje održive, inovativne, konkurentne akvakulture utemeljene na znanju i ekosustavu, s fokusom na sljedeća područja:
Amandman 160
Prijedlog Uredbe
Članak 6. – stavak 1. – točka 3 – točka a
(a)  podrška jačanju tehnološkog razvoja, inovacija i prijenosa znanja;
(a)  podrška jačanju tehnološkog razvoja, tehničkih, društvenih i gospodarskih inovacija i prijenosa znanja;
Amandman 161
Prijedlog Uredbe
Članak 6. – stavak 1. – točka 3 – točka b
(b)  jačanje konkurentnosti i održivosti poduzeća koja se bave akvakulturom, a pogotovo malih i srednjih poduzetnika;
(b)  jačanje konkurentnosti i održivosti poduzeća koja se bave ekstenzivnom i poluintenzivnom akvakulturom, a pogotovo malih i srednjih poduzetnika;
Amandman 162
Prijedlog Uredbe
Članak 6. – stavak 1. – točka 3 – točka c
(c)  razvoj novih profesionalnih vještina i cjeloživotno učenje;
(c)  razvoj novih profesionalnih vještina i poticanje stručnog osposobljavanja i cjeloživotnog učenja, pogotovo mladih uzgajivača u akvakulturi;
Amandman 163
Prijedlog Uredbe
Članak 6. – stavak 1. – točka 3 – točka d
(d)  poboljšanje organizacije tržišta za proizvode akvakulture.
(d)  poboljšanje organizacije tržišta za proizvode akvakulture i poticanje ulaganja u sektore prerade i marketinga.
Amandman 164
Prijedlog Uredbe
Članak 6. – stavak 1. – točka 3 – točka d a (nova)
(da)  ograničavanje ekoloških utjecaja putem akvakulture.
Amandman 165
Prijedlog Uredbe
Članak 6. – stavak 1. – točka 4 – točka a
(a)  smanjenje utjecaja ribolova na morski okoliš;
(a)  prevencija, minimalizacija i, koliko god je moguće, uklanjanje neželjenih ulova i negativnih utjecaja ribolova na morski okoliš, posebno putem boljeg odabira ribolovne opreme;
Amandman 166
Prijedlog Uredbe
Članak 6. – stavak 1. – točka 4 – točka a a (nova)
(aa)  osiguravanje ravnoteže između ribolovnih kapaciteta i raspoloživih mogućnosti za ribolov;
Amandman 167
Prijedlog Uredbe
Članak 6. – stavak 1. – točka 4 – točka b a (nova)
(ba)  provedba Okvirne direktive o morskoj strategiji i postizanje dobrog ekološkog statusa do 2020.;
Amandman 168
Prijedlog Uredbe
Članak 6. – stavak 1. – točka 5 – točka a
(a)  jačanje ekosustava povezanih s akvakulturom i promicanje akvakulture koja učinkovito koristi resurse;
(a)  promicanje akvakulture koja učinkovito koristi resurse i to putem smanjivanja ovisnosti o ribljoj hrani i uljima i smanjivanjem uporabe kemikalija i antibiotika;
Amandman 169
Prijedlog Uredbe
Članak 6. – stavak 1. – točka 5 – točka a a (nova)
(aa)  procjena, smanjenje i, gdje je to moguće, uklanjanje utjecaja akvakulturnih aktivnosti na morske, kopnene i slatkovodne ekosustave;
Amandman 170
Prijedlog Uredbe
Članak 6. – stavak 1. – točka 6 – uvodni dio
(6)  Poticanje provedbe ZRP-a kroz:
(6)  Poticanje provedbe ZRP-a i jačanje njezinih veza i usklađenosti s Integriranom pomorskom politikom kroz:
Amandman 171
Prijedlog Uredbe
Članak 6. – stavak 1. – točka 6 – točka a
(a)  opskrbu znanstvenim spoznajama i prikupljanje podataka;
(a)  potporu za prikupljanje podataka i za upravljanje podatcima u cilju poboljšanja znanstvenih spoznaja;
Amandman 172
Prijedlog Uredbe
Članak 6. – stavak 1. – točka 6 – točka b
(b)  potporu za kontrolu i provedbu, jačanje institucionalnih kapaciteta i učinkovite javne uprave.
(b)  potporu za monitoring, kontrolu i provedbu, jačanje institucionalnih kapaciteta i učinkovite javne uprave bez dodatnog administrativnog opterećenja;
Amandman 173
Prijedlog Uredbe
Članak 6. – stavak 1. – točka 6 – točka b a (nova)
(ba)  potporu za regionalizaciju ZRP-a, pogotovo putem Regionalnih savjetodavnih vijeća.
Amandman 174
Prijedlog Uredbe
Članak 8 – stavak 1.
1.  Ne dovodeći u pitanje stavak 2. ovog Članka, Članci 107., 108. i 109. Ugovora primijenit će se na potporu koju države članice dodjeljuju poduzećima koja se bave ribarstvom i akvakulturom.
1.  Članci 107., 108. i 109. Ugovora primijenit će se na potporu koju države članice dodjeljuju poduzećima u sektoru ribarstva i akvakulture.
Amandman 175
Prijedlog Uredbe
Članak 8. – stavak 2.
2.  Međutim, Članci 107., 108. i 109. Ugovora neće se primjenjivati na isplate koje vrše države članice na temelju i u skladu s ovom Uredbom, u okviru Članka 42. Ugovora.
2.  Odstupajući od stavka 1., Članci 107., 108. i 109. Ugovora neće se primjenjivati na isplate koje vrše države članice na temelju i u skladu s ovom Uredbom, u okviru Članka 42. Ugovora.
Amandman 176
Prijedlog Uredbe
Članak 10. – stavak 1.
Osim načela navedenih u Članku 4. [Uredbe (EU) br. […] o zajedničkim odredbama], Komisija i države članice osigurat će koordinaciju i komplementarnost između potpore dobivene od EFPR-a i od drugih Unijinih politika i financijskih instrumenata, uključujući Uredbu (EZ) br. [o uspostavi Okvirnog programa za okoliš i djelovanje protiv klimatskih promjena (Okvirni program LIFE)] te od onih koji djeluju iz vanjskog okvira Unije. Koordinacija između pomoći iz EFPR-a i Okvirnog programa LIFE postići će se posebno promicanjem financiranja aktivnosti koje nadopunjuju integrirane projekte koji se financiraju u okviru Okvirnog programa LIFE, kao i promicanjem primjene rješenja, metoda i pristupa potvrđenih u okviru Okvirnog programa LIFE.
Osim načela navedenih u Članku 4. [Uredbe (EU) br. […] o zajedničkim odredbama], Komisija i države članice osigurat će koordinaciju i komplementarnost između potpore dobivene od EFPR-a i od drugih Unijinih politika i financijskih instrumenata uključujući one koji djeluju iz vanjskog okvira Unije. Ta koordinacija i komplementarnost bit će uključene u operativne programe.
Amandman 177
Prijedlog Uredbe
Članak 11.
Ex ante uvjeti navedeni u Prilogu III. ove Uredbe primjenjivat će se za EFPR.
Specifični ex ante uvjeti navedeni u Prilogu III. ove Uredbe primjenjivat će se za EFPR.
Amandman 178
Prijedlog Uredbe
Članak 11. a (novi)
Članak 11.a
Procjena usklađenosti s ukupnim kapacitetima
1.  Do ... *, Komisija će u suradnji s državama članicamaprovoditi procjenu poštivanja ukupnih ribolovnih kapaciteta država članica navedenih u Prilogu II Uredbe (EZ) br ... / ..... [o ZRP-u].
2.  Ukoliko procjena iz stavka 1. ukazuje na to da država članica ne poštuje svoje ukupne kapacitete, Komisija može donijeti provedbeni akt kojim obustavlja cjelokupnu isplatu ili dio isplate i obveze prema operativnom programu te države članice.
3.  Komisija će ukinuti suspenziju plaćanja i obveza čim država članica poduzima mjere s ciljem da se uskladi sa svojim ukupnim kapacitetima, a koje je odobrila Komisija.
_________________
*SL molimo umetnuti datum tri godine nakon stupanja na snagu ove Uredbe.
Amandman 180
Prijedlog Uredbe
Članak 12. – stavak 1. – točka b a (nova)
(ba)  gospodarski subjekti uključeni u rad, upravljanje ili posjedovanje ribarskih plovila koja nose zastave zemalja koje su navedene kao nekooperativne treće zemlje u skladu s člankom 33. Uredbe (EZ) br. 1005/2008;
Amandman 181
Prijedlog Uredbe
Članak 12. – stavak 1. – točka b b (nova)
(bb)  gospodarski subjekti koji su proglašeni krivima u krivičnim ili upravnim postupcima za ozbiljnu povredu primjenjivih nacionalnih propisa u sljedećim područjima:
–  uvjeti plaćanja i zapošljavanja u struci;
–  profesionalna odgovornost;
–  trgovanje ljudima ili drogom;
Amandman 182
Prijedlog Uredbe
Članak 12. – stavak 1. – točka b c (nova)
(bc)  gospodarski subjekti koji su proglašeni krivima u krivičnim ili upravnim postupcima, u jednoj ili više država članica, za ozbiljnu povredu prava Unije, osobito vezano uz:
–  radno vrijeme i vrijeme odmora za ribare;
—  zakonodavstvo koje se odnosi za zdravlje i sigurnost;
–  uvjete plaćanja i zapošljavanja u struci;
—  početne kvalifikacije i kontinuirano usavršavanje ribara;
Amandman 184
Prijedlog Uredbe
Članak 12. – stavak 1. – točka c a (nova)
(ca)  gospodarski subjekti koji ne poštuju odredbe Uredbe Vijeća (EZ) br. 199/2008 od 25. veljače 2008. o uspostavi okvira Zajednice za prikupljanje, upravljanje i korištenje podataka u sektoru ribarstva i potpori za znanstveno savjetovanje vezano uz ZRP1.
_______________
1 SL L 60, 5.3.2008., str.1.
Amandman 571
Prijedlog Uredbe
Članak 12. – stavak 3. – točka a
(a)  utvrđivanje vremenskog razdoblja iz stavaka 1. i 2. koje će biti proporcionalno težini kršenja ili neusklađenosti;
(a)  utvrđivanje vremenskog razdoblja iz stavaka 1. i 2. koje će biti proporcionalno težini predmetnog kršenja ili neusklađenosti uzimajući u obzir kriterije kao što su počinjena šteta, njezina vrijednost, opseg kršenja ili neusklađenosti i njezino ponavljanje, a to razdoblje iznosi najmanje godinu dana;
Amandman 185
Prijedlog Uredbe
Članak 12. – stavak 4.
4.  Države članice zahtijevat će da gospodarski subjekti koji prema EFPR-u podnose prijave upravnom tijelu dostave potpisanu izjavu kojom potvrđuju da poštuju kriterije navedene u stavku 1. te da nisu počinili nepravilnost u okviru EEF-a ili EFPR-a kako je navedeno u stavku 2. Države članice dužne su provjeriti vjerodostojnost izjave prije nego daju svoju suglasnost u postupku
4.  Države članice zahtijevat će da gospodarski subjekti koji prema EFPR-u podnose prijave upravnom tijelu dostave potpisanu izjavu kojom potvrđuju da poštuju kriterije navedene u stavku 1. te da nisu počinili nepravilnost u okviru EEF-a ili EFPR-a kako je navedeno u stavku 2. Države članice dužne su provjeriti vjerodostojnost izjave prije nego daju svoju suglasnost u postupku, pozivajući se na informacije navedene u nacionalnom registru prekršaja uspostavljenom u skladu s člankom 93. Uredbe (EZ) br. 1224/2009 ili na druge podatke dostavljene u tu svrhu.
Amandman 610
Prijedlog Uredbe
Članak 12.a (novi)
Članak 12.a
Obustava plaćanja
U slučaju subjekata pod istragom zbog prekršaja iz članka 12. stavka 1., obustavlja se svaka isplata u okviru EFPR-a dotičnom subjektu. Ako je subjekt počinio prekršaj iz članka 12. stavka 1., prijava dotičnog subjekta smatra se neprihvatljivom.
Amandman 186
Prijedlog Uredbe
Članak 13. – stavak 1. – točka a
(a)  postupci koji povećavaju ribolovni kapacitet plovila;
(a)  postupci koji povećavaju ribolovni kapacitet plovila ili njegovu sposobnost da ulovi ribu;
Amandman 187
Prijedlog Uredbe
Članak 13. – stavak 1. – točka a a (nova)
(aa)  postupci koji ugrožavaju održivost morskih bioloških resursa i ekosustava;
Amandman 188
Prijedlog Uredbe
Članak 13. – stavak 1. – točka a b (nova)
(ab)  destruktivne mjere zapošljavanja;
Amandman 190
Prijedlog Uredbe
Članak 13. – stavak 1. – točka b a (nova)
(ba)  ulaganja u plovila koja pripadaju dijelu flote za koji je izvješće o kapacitetu, iz članka 34. stavka 1. [Uredbe o zajedničkoj ribarstvenoj politici], pokazalo da ne postoji održiva ravnoteža između ribolovnih prilika i kapaciteta flote;
Amandman 191
Prijedlog Uredbe
Članak 13. – stavak 1. – točka c
(c)  privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti;
brisano
Amandman 192
Prijedlog Uredbe
Članak 13. – stavak 1. – točka d
(d)  eksperimentalni ribolov;
(d)  istraživački ribolov;
Amandman 611
Prijedlog Uredbe
Članak 15. - stavci 2, 3 i 4.
2.  4 535 000 000 EUR od sredstava navedenih u stavku 1. dodjeljuju se održivom razvoju ribarstva, akvakulture i ribarstvenih područja iz glave V. poglavlja I., II. i III.
2.  Maksimalno 71,86 % sredstava navedenih u stavku 1. dodjeljuju se održivom razvoju ribarstva, akvakulture i ribarstvenih područja iz glave V. poglavlja I., II. i III.
3.  477 000 000 EUR od sredstava navedenih u stavku 1. dodjeljuju se mjerama kontrole i provedbe iz članka 78.
3.  Minimalno 12,5 % sredstava navedenih u stavku 1. dodjeljuju se mjerama kontrole i provedbe iz članka 78.
4.  358 000 000 EUR od sredstava navedenih u stavku 1. dodjeljuju se mjerama za prikupljanje podataka iz članka 79.
4.  Minimalno 12,97 % sredstava navedenih u stavku 1. dodjeljuju se mjerama za prikupljanje podataka iz članka 79.
Amandman 198
Prijedlog Uredbe
Članak 15. – stavak 5. – uvodni dio
5.  Sredstva izdvojena za naknadu najudaljenijim regijama u okviru glave V., poglavlja V. godišnje ne smiju prelaziti:
5.  Sredstva izdvojena za naknadu najudaljenijim regijama u okviru glave V., poglavlja V. ne smiju prelaziti:
Amandman 199
Prijedlog Uredbe
Članak 15. – stavak 5. – alineja 1
—  4.300,000 eura za Azore i Madeiru;
—  X eura godišnje za Azore i Madeiru;
Amandman 200
Prijedlog Uredbe
Članak 15. – stavak 5. – alineja 2
—  5.800,000 eura za Kanarske otoke;
—  X eura godišnje za Kanarske otoke;
Amandman 201
Prijedlog Uredbe
Članak 15. – stavak 5. – alineja 3
—  4.900,000 eura za Francusku Gvajanu i Réunion.
—  X eura godišnje za francuske najudaljenije regije;
Amandman 202
Prijedlog Uredbe
Članak 15. – stavak 6.
6.  Sredstva u iznosu od 45.000,000 eura kako je navedeno u stavku 1. dodijelit će se potpori za skladištenje kako je navedeno u članku 72. u razdoblju od 2014. zaključno s 2018. godinom.
6.  Sredstva u iznosu od X eura kako je navedeno u stavku 1. dodijelit će se planovima za proizvodnju i marketing iz članka 69. i potpori za skladištenje iz članka 70.
Amandman 616
Prijedlog uredbe
Članak 15. – stavak 6.a (novi)
6a.  Države članice imaju mogućnost korištenja izvora dostupnih u okviru članka 15. stavka 2.,5. i 6. za mjere u okviru članka 15. stavka 3. i 4.
Amandman 204
Prijedlog Uredbe
Članak 16. a (novi)
Članak 16.a
[Godišnji referentni iznosi i godišnja raspodjela sredstava]
1.  Ukupan indikativni referentni financijski iznos, kao što je definirano u točki [17 ] Međuinstitucionalnog sporazuma o xx/201z, između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije, o suradnji po pitanjima proračuna i dobrog financijskog upravljanja za provedbu Programa za razdoblje 2014.- 2020., iznosit će X eura u stalnim cijenama 2011.
2.  Godišnju raspodjelu sredstava odobravat će Europski parlament i Vijeće ne dovodeći u pitanje odredbe Uredbe o utvrđivanju višegodišnjeg financijskog okvira za godine 2014.-2020. i međuinstitucionalni sporazum xxx/201z, između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije, o suradnji po pitanjima proračuna i dobrog financijskog upravljanja.
Amandman 205
Prijedlog Uredbe
Članak 17. – stavak 1. – točka a – točka i
(i)  razina zaposlenosti u ribarstvu i akvakulturi,
(i)  razina zaposlenosti u ribarstvu, u akvakulturi i u prerađivačkoj industriji,
Amandman 206
Prijedlog Uredbe
Članak 17. – stavak 1. – točka a – točka ii
(ii)  razina proizvodnje u ribarstvu i akvakulturi,
(ii)  razina proizvodnje u ribarstvu, u akvakulturi i u prerađivačkoj industriji,
Amandman 207
Prijedlog Uredbe
Članak 17. – stavak 1. – točka b – točka iii
(iii)  opseg zadataka dotične države članice koji se odnose na prikupljanje podataka procjenjuje se veličinom nacionalne ribarske flote, brojem iskrcaja, količinom aktivnosti znanstvenog monitoringa na moru, te brojem anketa u kojima sudjeluje država članica, i
(iii)  opseg zadataka dotične države članice koji se odnose na prikupljanje podataka i upravljanje podacima procjenjuje se veličinom nacionalne ribarske flote, brojem iskrcaja, količinom aktivnosti znanstvenog monitoringa na moru, te brojem anketa u kojima sudjeluje država članica, i
Amandman 208
Prijedlog Uredbe
Članak 17. – stavak 1. – točka b – točka iv
(iv)  dostupnim resursima za prikupljanje podataka u odnosu na opseg zadataka prikupljanja podataka države članice, pri čemu se dostupna sredstva procjenjuju brojem promatrača na moru i količinom ljudskih resursa te tehničkim sredstvima potrebnim za provedbu nacionalnog programa uzorkovanja za prikupljanje podataka.
(iv)  resursima prikupljanja podataka i upravljanja koji su dostupni u odnosu na opseg zadataka prikupljanja podataka i upravljanja države članice, pri čemu se dostupna sredstva procjenjuju ljudskim resursima i tehničkim sredstvima potrebnim za provedbu nacionalnog programa uzorkovanja za prikupljanje podataka.
Amandman 209
Prijedlog Uredbe
Članak 17. – stavak 1. – točka c
(c)  Što se tiče svih mjera, povijesne dodjele na temelju Uredbe Vijeća (EZ) br. 1198/2006 te povijesna potrošnja na temelju Uredbe Vijeća (EZ) br. 861/2006.
(c)  Što se tiče svih mjera, povijesne dodjele sredstava na temelju Uredbe Vijeća (EZ) br. 1198/2006 za razdoblje od 2007. do 2013. te prethodna potrošnja na temelju Uredbe Vijeća (EZ) br. 861/2006.
Amandman 210
Prijedlog Uredbe
Članak 18. – stavak 1.
1.  Svaka država članica sastavit će jedinstveni operativni program za provođenje prioriteta Unije koje će sufinancirati EFPR.
1.  Svaka država članica sastavit će jedinstveni operativni program za provođenje prioriteta Unije iz članka 6. ove Uredbe koje će sufinancirati EFPR.
Amandman 211
Prijedlog Uredbe
Članak 18. – stavak 3.
3.  Za odjeljak koji se odnosi na operativni program naveden u članku 20. stavku 1. točki (n), Komisija će provedbenim aktom donijeti prioritete Unije za politiku provedbe i kontrole najkasnije do 31. svibnja 2013.
3.  Za odjeljak koji se odnosi na operativni program naveden u članku 20. stavku 1. točki (n), Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte, u skladu s člankom 127., uspostavljanjem prioriteta Unije za politiku provedbe i kontrole najkasnije do 31. svibnja 2013.
Amandman 212
Prijedlog Uredbe
Članak 19. – stavak 2. (novi)
2.  Svaka država članica mora uključiti plan proizvodnje i marketinga kao što je navedeno u članku 32. Uredbe (EU) br .... / ... [o zajedničkoj organizaciji tržišta za proizvode u ribarstvu i akvakulturi].
Amandman 213
Prijedlog Uredbe
Članak 19. – stavak 1. – točka c
(c)  predviđene su odgovarajuće aktivnosti koje će pojednostaviti i olakšati provedbu programa;
(c)  predviđene su odgovarajuće aktivnosti koje će pojednostaviti i olakšati provedbu programa, a posebno će se olakšati pristup dostupnoj financijskoj pomoći gospodarskim subjektima malog i obalnog ribolova i njihovim organizacijama.
Amandman 214
Prijedlog Uredbe
Članak 19. – točka d a (nova)
(da)  gdje je primjenjivo, dosljednost mjera prema prioritetima Unije za EFPR, kao što je navedeno u članku 38. stavku 1 točki (d) ove Uredbe i prioritetnih akcijskih okvira za 'Naturu 2000' kao što se navodi u članku 8. (4) Direktive Vijeća 92/43/EEZ, kao i postizanje dobrog ekološkog stanja, kao što je definirano u Direktivi 2008/56/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 2008., kojom se uspostavlja okvir za djelovanje zajednice u području politike morskog okoliša (Okvirna direktiva o morskoj strategiji).
Amandman 215
Prijedlog Uredbe
Članak 20. – stavak 1. – točka b
(b)  analiza situacije u smislu SWOT analize i utvrđivanje potreba koje treba zadovoljiti u geografskom području koje obuhvaća program;
(b)  analiza situacije u smislu SWOT analize i utvrđivanje potreba koje treba zadovoljiti u geografskom i okolišnom području koje obuhvaća program;
Analiza će biti strukturirana oko prioriteta Unije. Specifične potrebe vezane uz ublažavanje učinaka klimatskih promjena i prilagodba klimatskim promjenama, te promicanje inovacija, ocjenjivat će se po svim prioritetima Unije, s ciljem utvrđivanja relevantnih odgovora za ova dva područja na razini svakog prioriteta; sintezu stanja u područjima politike prihvatljivima za potporu u smislu njihovih prednosti i slabosti;
Analiza će biti strukturirana oko prioriteta Unije, kako je navedeno u članku 6.Specifične potrebe vezane uz ublažavanje učinaka klimatskih promjena i prilagodba klimatskim promjenama, te promicanje inovacija, ocjenjivat će se u odnosu na prioritete Unije s ciljem utvrđivanja najrelevantnijih odgovora na razini svakog od prioriteta povezanih s tim područjima;
Ova analiza obuhvatit će i učinke provedbe ZRP-a u svakoj obalnoj regiji ili području.
Amandman 216
Prijedlog Uredbe
Članak 20. – stavak 1. – točka b a (nova)
(ba)  analiza posljedica provedbe ZRP-a na radna mjesta u cijelom vrijednosnom lancu i inovativnih prijedloga za poslove u zahvaćenim područjima;
Amandman 217
Prijedlog Uredbe
Članak 20. – stavak 1. – točka c
(c)  predstavljanje odgovarajućeg pristupa integriranog u program prema inovacijama, okolišu, uključujući specifične potrebe područja mreže 'Natura 2000' te ublažavanje učinaka klimatskih promjena i prilagodbu klimatskim promjenama;
(c)  analiza koja pokazuje da program uzima u obzir učinke ribarstva i akvakulture na okoliš i, po potrebi, posebne potrebe područja mreže 'Natura 2000', kao i postizanje dobrog ekološkog statusa, uspostavu koherentne mreže područja oporavka riba te ublažavanje učinaka klimatskih promjena i prilagodbu klimatskim promjenama;
Amandman 218
Prijedlog Uredbe
Članak 20. – stavak 1. – točka c a (nova)
(ca)  procjena ravnoteže između ribarskog kapaciteta i dostupnih mogućnosti za ribarstvo u skladu sa zahtjevima Uredbe (EZ) br. …/…. [ o ZRP-u] i opis mjera koje se poduzimaju za usklađivanje s ukupnim ribarskim kapacitetima iz Priloga II. te Uredbe;
Amandman 219
Prijedlog Uredbe
Članak 20. – stavak 1. – točka h
(h)  jasan pokazatelj aktivnosti u okviru glave V. poglavlja III. koje se mogu zajednički poduzeti i na taj način iskoristiti viši intenzitet potpore prema članku 95. stavku 3.;
(h)  jasan pokazatelj mjera u okviru glave V. poglavlja III. koje se mogu zajednički poduzeti i na taj način iskoristiti viši intenzitet potpore prema članku 95. stavku 3.;
Amandman 220
Prijedlog Uredbe
Članak 20. – stavak 1. – točka h a (nova)
(ha)  plan djelovanja za malo i obalno rubarstvo kojim se utvrđuje strategija razvoja, konkurentnosti i održivosti malog i obalnog ribolova;
Amandman 221
Prijedlog Uredbe
Članak 20. – stavak 1. – točka h b (nova)
(hb)  detaljan opis mjera koje se odnose na pripremu i provedbu planova proizvodnje i marketinga koji imaju korist od potpore temeljem članka 69.;
Amandman 222
Prijedlog Uredbe
Članak 20. – stavak 1. – točka i
(i)  analiza potreba koje se odnose na zahtjeve za monitoring i evaluaciju, te evaluacijski plan iz članka 49. [Uredbe (EU) br. […] kojom se utvrđuju zajedničke odredbe]. Države članice osigurat će dostatne resurse i aktivnosti izgradnje kapaciteta za rješavanje utvrđenih potreba;
(i)  zahtjevi za evaluaciju te evaluacijski plan iz članka 49. [Uredbe (EU) br. […] kojom se utvrđuju zajedničke odredbe] i mjere koje se moraju poduzeti za rješavanje utvrđenih potreba;
Amandman 223
Prijedlog Uredbe
Članak 20. – stavak 1. – točka j – točka ii
(ii)  tablica koja određuje primjenjive resurse EFPR-a i stopu sufinanciranja za ciljeve u okviru prioriteta Unije iz članka 6. i tehničku pomoć. Kada je to primjenjivo, ova tablica zasebno navodi resurse EFPR-a i stope sufinanciranja koje se primjenjuju odstupajući od općeg pravila članka 94. stavka 1. za potporu navedenu u članku 72., članku 73., članku 78. stavku 2. točkama (a) do (d) te (f) do (j), članku 78. stavku 2. točke (e) i članku 79.
(ii)  tablica koja određuje primjenjive resurse EFPR-a i stopu sufinanciranja za prioritete Unije iz članka 6. i tehničku pomoć. Kada je to primjenjivo, ova tablica zasebno navodi resurse EFPR-a i stope sufinanciranja koje se primjenjuju odstupajući od općeg pravila članka 94. stavka 1. za potporu navedenu u članku 72., članku 73., članku 78. stavku 2. točkama (a) do (d) te (f) do (j), članku 78. stavku 2. točke (e) i članku 79.
Amandman 224
Prijedlog Uredbe
Članak 20. – stavak 1. – točka k
(k)  podaci o komplementarnosti s mjerama koje se financiraju kroz ostale fondove CSF-a ili Okvirni program LIFE;
(k)  informacije o komplementarnosti s mjerama koje se financiraju kroz ostale politike i financijske instrumente Unije;
Amandman 225
Prijedlog Uredbe
Članak 20. – stavak 1. – točka l – točka ia (novo)
(ia)  jasan opis uloga koje moraju izvršavati FLAG-ovi i upravno tijelo ili tijelo imenovano za utvrđivanje zadataka za provedbu strategije;
Amandman 226
Prijedlog Uredbe
Članak 20. – stavak 1. – točka l – točka ii
(ii)  opis postupaka monitoringa i evaluacije kao i sastav odbora za monitoring;
(ii)  opis postupaka monitoringa i evaluacije kao i općeniti sastav odbora za monitoring;
Amandman 227
Prijedlog Uredbe
Članak 20. – stavak 1. – točka m
(m)  imenovanje partnera iz članka 5. [Uredbe (EU) br. […] o zajedničkim odredbama] i rezultati savjetovanja s partnerima;
(m)  postupak za imenovanje partnera iz članka 5. [Uredbe (EU) br. […] o zajedničkim odredbama] i rezultati savjetovanja s partnerima; promjene koje se odnose na partnere mogu se provoditi za vrijeme trajanja programa uz suglasnost odbora za monitoring;
Amandman 228
Prijedlog Uredbe
Članak 20. – stavak 1. – točka n – točka i
(i)  popis tijela koja primjenjuju sustav kontrole, inspekcije i provedbe, te kratak opis njihovih ljudskih i financijskih resursa dostupnih za kontrolu, inspekciju i provedbu ribarstva, njihovu opremu dostupnu za kontrolu, inspekciju i provedbu ribarstva posebice broj plovila, zrakoplova i helikoptera;
(i)  popis tijela koja primjenjuju sustav kontrole, inspekcije i provedbe te kratak opis njihovih ljudskih i financijskih resursa dostupnih za kontrolu, inspekciju i provedbu ribarstva, njihovu glavnu opremu dostupnu za kontrolu, inspekciju i provedbu ribarstva posebice broj plovila, zrakoplova i helikoptera;
Amandman 229
Prijedlog Uredbe
Članak 20. – stavak 1. – točka o – uvodni dio
(o)  u cilju prikupljanja podataka za održivo upravljanje ribarstvom kako je navedeno u članku 6. stavku 6. i članku 18. stavku 4. te u skladu s višegodišnjim programom Unije navedenim u članku 37. stavku 5. [Uredbe o zajedničkoj ribarstvenoj politici]:
(o)  u cilju prikupljanja podataka za održivo upravljanje ribarstvom kako je navedeno u članku 6. stavku 6. i članku 18. stavku 4. te u skladu s višegodišnjim programom Unije navedenim u članku 37. stavku 5. [Uredbe o zajedničkoj ribarstvenoj politici] i za analizu društveno-ekonomske situacije prerađivačke i marketinške industrije za proizvode ribarstva i akvakulture:
Amandman 230
Prijedlog Uredbe
Članak 20. – stavak 1. – točka o – točka i
(i)  opis aktivnosti prikupljanja podataka koje treba provesti kako bi se omogućilo sljedeće:
(i)  opis aktivnosti prikupljanja podataka koje treba provesti u suradnji s dionicima kako bi se omogućilo sljedeće:
Amandman 231
Prijedlog Uredbe
Članak 20. – stavak 1. – točka o – točka i – alineja 1
—  evaluacija sektora ribarstva (biološke, ekonomske i transverzalne varijable kao i istraživačke ankete na moru),
—  evaluacija sektora ribarstva (biološke, ekonomske, društvene i transverzalne varijable, u cijelom vrijednosnom lancu, kao i istraživačke ankete na moru),
Amandman 232
Prijedlog Uredbe
Članak 20. – stavak 1. – točka o – točka i – alineja 2
—  evaluacija gospodarskog stanja u akvakulturi i prerađivačkoj industriji,
—  evaluacija gospodarskog i društvenog stanja u akvakulturi i prerađivačkoj industriji,
Amandman 233
Prijedlog Uredbe
Članak 20. – stavak 1. – točka o – točka i – alineja 3
–  procjena učinaka ribarskog sektora na ekosustav.
–procjena učinaka ribarskog i akvakulturnog sektora na ekosustav kako bi se omogućile usporedbe između vrsta aktivnosti ribarstva i akvakultulre i segmenata flote u skladu sa zahtjevima Uredbe (EU) No …/…. [o ZRP-u].
Amandman 234
Prijedlog Uredbe
Članak 20. – stavak 1. – točka o – točka iii
(iii)  demonstriranje sposobnosti postizanja dobrog financijskog i administrativnog upravljanja prikupljenim podacima.
(iii)  opravdanost sposobnosti postizanja dobrog financijskog i administrativnog upravljanja prikupljenim podacima.
Amandman 235
Prijedlog Uredbe
Članak 20. – stavak 4.
4.  Putem provedbenih akata, Komisija će utvrditi pravila predstavljanja elemenata opisanih u stavcima 1., 2, i 3. Ti će se provedbeni akti donijeti u skladu sa savjetodavnim postupkom iz članka 128. stavak 2.
4.  Komisija će donijeti provedbene akte kojima se utvrđuju pravila predstavljanja elemenata opisanih u stavcima 1., 2, i 3. Ti će se provedbeni akti donijeti u skladu s postupkom razmatranja iz članka 128. stavak 2.
Amandman 236
Prijedlog Uredbe
Članak 21. – stavak 2.
2.  Komisija će odobriti operativni program putem provedbenog akta.
2.  Komisija će donijeti provedbene akte koji odobravaju operativni program kada bude zadovoljna da su zahtjevi iz stavka 1. ispunjeni. Nakon što budu odobreni, operativni programi bit će dostupni javnosti.
Amandman 237
Prijedlog Uredbe
Članak 22. – stavak 2. – podstavak 2.
U tu svrhu Komisija će donijeti odluku putem provedbenog akta detaljno pojašnjavajući promjene u prioritetima Unije u provedbi politike i kontrole iz članka 18. stavka 3., te odrediti prioritete odgovarajućim prihvatljivim operacijama.
U tu svrhu Komisija će biti ovlaštena za usvajanje delegiranih akata u skladu s člankom 127. detaljno pojašnjavajući promjene u prioritetima Unije u provedbi politike i kontrole iz članka 18. stavka 3., te odrediti prioritete odgovarajućim prihvatljivim operacijama.
Amandman 238
Prijedlog Uredbe
Članak 22. – stavak 2. – podstavak 3.
Uzimajući u obzir nove prioritete propisane odlukom spomenutom u drugom podstavku ovog stavka, države članice dostavit će Komisiji amandman na Operativni program do 31. listopada godine koja prethodi godini dotične provedbe,
Države članice mogu izmijeniti svoje operativne programe, uzimajući u obzir nove prioritete propisane odlukom spomenutom u drugom podstavku ovog stavka. Države članice dostavit će Komisiji sve takve izmjene do 31. listopada godine koja prethodi godini dotične provedbe,
Amandman 239
Prijedlog Uredbe
Članak 23. – stavak 1.
1.  U svrhu primjene članka 20. stavka 1. točke (o) države članice će do 31. listopada svake godine Komisiji podnositi godišnji plan rada. Godišnji planovi rada sadrže opis postupaka i metoda koje će se koristiti u prikupljanju i analizi podataka te u ocjeni njihove točnosti i preciznosti.
1.  U svrhu primjene članka 20. stavka 1. točke (o) države članice će do 31. listopada svake godine Komisiji podnositi godišnji plan rada ili će Komisiju obavijestiti o nastavku provedbe plana koji je bio na snazi prethodne godine. Godišnji planovi rada izrađivat će se u okviru višegodišnjeg nacionalnog programa u skladu s programom Unije i sadržavat će opis postupaka i metoda koje će se koristiti za prikupljanje i analizu podataka i procjenu njihove točnosti i preciznosti.
Amandman 240
Prijedlog Uredbe
Članak 24. – stavak 1. – podstavak 2. - točka b
(b)  uvođenje ili povlačenje mjera ili vrsta operacija;
(b)  uvođenje ili povlačenje mjera ili vrsta relevantnih operacija i informacija i pokazatelja vezanih za njih;
Amandman 241
Prijedlog Uredbe
Članak 24. – stavak 2.
2.  Ti će se provedbeni akti donijeti u skladu sa savjetodavnim postupkom iz članka 128. stavka 2.
2.  Ti će se provedbeni akti donijeti u skladu s postupkom razmatranja iz članka 128. stavka 2.
Amandman 242
Prijedlog Uredbe
Članak 25. – glava
Godišnji program rada
Višegodišnji operativni program i godišnji programi rada
Amandman 243
Prijedlog Uredbe
Članak 25. – stavak 1.
1.  U cilju provedbe poglavlja I. i II. Glave VI. te članka 92., Komisija će putem provedbenih akata donijeti godišnji program rada u skladu s ciljevima navedenim u ovim poglavljima. Ti provedbeni akti donijet će se u skladu s postupkom razmatranja iz članka 128. stavka 3.
1.  Kako bi se uspostavile pojedinosti za primjenu poglavlja I. i II. Glave VI. i članka 92., Komisija će donijeti delegirane akte, u skladu s člankom 127., utvrđujući višegodišnji operativni program, a jedan od njegovih zadataka bit će utvrđivanje godišnjih programa rada u skladu s ciljevima navedenim u ovim poglavljima.
Amandman 244
Prijedlog Uredbe
Članak 25. – stavak 2.
2.  Godišnji program rada utvrdit će ciljeve koji se žele postići, očekivane rezultate, načine provedbe i njezin ukupan iznos. Program će također sadržavati opis aktivnosti koje treba financirati, naznaku iznosa koji će se dodijeliti za svaku aktivnost, indikativan raspored provedbe, kao i informacije o njihovoj provedbi. Uključivat će bespovratna sredstva za prioritete, temeljne kriterije za evaluaciju i maksimalnu stopu sufinanciranja.
2.  Višegodišnji operativni program i godišnji programi rada utvrdit će ciljeve koji se žele postići, očekivane rezultate, načine provedbe i njezin ukupan iznos. Oni će također sadržavati opis aktivnosti koje treba financirati, naznaku iznosa koji će se dodijeliti za svaku aktivnost, indikativan raspored provedbe, kao i informacije o njihovoj provedbi. Za bespovratna sredstava oni će uključivati prioritete, temeljne kriterije za evaluaciju i maksimalnu stopu sufinanciranja. Nadalje, uključivat će zahtjev za godišnjim izvješćima o provedbi proračuna.
Amandman 245
Prijedlog Uredbe
Članak 27. – stavak 1.
1.  Vlasnik ribarskog plovila koji je primio potporu u okviru članka 32. stavka 1. točke (b), članka 36., članka 39. stavka 1. točke (a), ili članka 40. stavka 2. ove Uredbe, ne smije izvesti plovilo u treću zemlju izvan Unije tijekom najmanje 5 godina od datuma izvršene uplate korisniku.
1.  Vlasnik ribarskog plovila koji je primio potporu u okviru članaka 32., 36., 39. i 40. ove Uredbe ne smije izvesti plovilo u treću zemlju izvan Unije barem pet godina od datuma izvršene uplate te potpore korisniku, osim ukoliko korisnik ne nadoknadi tu potporu prema načelu pro rata temporis prije nego se plovilo izveze u treću zemlju izvan Unije. Prva rečenica ovog stavka ne dovodi u pitanje članak 135.[Financijske uredbe].
Amandman 618
Prijedlog uredbe
Članak 27. – stavak 1.a (novi)
1 a.  Ukupan financijski doprinos iz EFPR-a za mjere Programa održivog zapošljavanja mladih u malom ribarstvu iz članka 32. stavka -1. (novog), za privremenu obustavu iz članka 33.A, za zamjenu ili modernizaciju glavnih ili pomoćnih motora iz članka 39. te za trajnu obustavu ne smije prijeći 20 % financijske pomoći Unije koja se dodjeljuje po državi članici.
Amandman 246
Prijedlog Uredbe
Članak 28. – stavak 1.
1.  U cilju poticanja inovacija u ribarstvu, EFPR može podržati projekte usmjerene na razvijanje ili uvođenje novih ili znatno poboljšanih proizvoda, u odnosu na najviši stupanj razvoja tih proizvoda, nove ili poboljšane procese, nove ili poboljšane sustave upravljanja i organizacije.
1.  U cilju poticanja inovacija u ribarstvu i prerađivačkoj industriji, EFPR može podržati projekte usmjerene na razvijanje ili uvođenje novih ili znatno poboljšanih tehnologija, opreme ili proizvoda, na primjer projektiranjem inovativnih plovila, kao i nove ili poboljšane procese i nove ili poboljšane sustave upravljanja i organizacije, pod uvjetom da takvi projekti doprinose ciljevima navedenim u članku 2. Uredbe (EU) br. …/…. [o ZRP-u].
Amandman 247
Prijedlog Uredbe
Članak 28. – stavak 2.
2.  Operacije financirane u okviru ovog članka moraju se izvršiti u suradnji sa znanstvenim ili tehničkim tijelom koje je priznala država članica i koje mora potvrditi rezultate takvih operacija.
2.  Operacije financirane u okviru ovog članka moraju se izvršiti od strane ili u suradnji sa znanstvenim ili tehničkim tijelom koje je priznala država članica ili Unija i koje mora potvrditi rezultate takvih operacija.
Amandman 248
Prijedlog Uredbe
Članak 28. – stavak 3.
3.  Rezultati operacija financiranih u okviru ovog članka bit će podložni odgovarajućoj promidžbi od strane države članice u skladu s člankom 120.
3.  Rezultati operacija financiranih u okviru ovog članka postat će predmetom javno dostupnih izvješća i bit će podložni promidžbi od strane države članice u skladu s člankom 120.
Amandman 249
Prijedlog Uredbe
Članak 28. – stavak 3. a (novi)
3a.  Postupak prijavljivanja za potpore inovacijama bit će dostupniji u cilju poticanja većeg broja projekata.
Amandman 250
Prijedlog Uredbe
Članak 29. – stavak 1. – uvodni dio
1.  Kako bi se poboljšala cjelokupna uspješnost i konkurentnost gospodarskih subjekata, EFPR može podržati:
1.  Kako bi se poboljšala cjelokupna uspješnost i konkurentnost gospodarskih subjekata i kako bi se promicalo više održivo ribarstvo, EFPR može podržati:
Amandman 251
Prijedlog Uredbe
Članak 29. – stavak 1. – točka a a (novo)
(aa)  pružanje stručnih savjeta o razvoju više održive ribarske prakse s naglaskom na ograničavanje i, ako je moguće, uklanjanje učinka takvih aktivnosti na morski, kopneni i slatkovodni ekosustav;
Amandman 252
Prijedlog Uredbe
Članak 29. – stavak 1. – točka a b (nova)
(ab)  pružanje tehničkih, pravnih ili gospodarskih savjetodavnih usluga povezanih s projektima koji potencijalno ispunjavaju uvjete za potporu u okviru ovog poglavlja;
Amandman 253
Prijedlog Uredbe
Članak 29. – stavak 1. – točka b
(b)  pružanje stručnih savjeta o poslovnim i marketinškim strategijama.
(b)  pružanje stručnih savjeta o poslovnim i marketinškim strategijama, uključujući savjete vezane uz promicanje, marketing i odnose s javnošću.
Amandman 254
Prijedlog Uredbe
Članak 29.– stavak 2.
2.  Studije izvedivosti i savjetovanje kako su redom navedeni u stavku 1. točkama (a) i (b) dobivat će se od priznatih znanstvenih ili tehničkih tijela s potrebnim savjetodavnim sposobnostima koje priznaje nacionalno pravo svake države članice.
2.  Studije izvedivosti, savjetovanje i usluge navedene po točkama (a), (aa), (ab) i (b) stavka 1., dobivat će se od priznatih znanstvenih, akademskih, stručnih ili tehničkih tijela s potrebnim savjetodavnim sposobnostima koje priznaje nacionalno pravo svake države članice.
Amandman 255
Prijedlog Uredbe
Članak 29. – stavak 3.
3.  Potpora navedena u stavku 1. dodijelit će se gospodarskim subjektima ili organizacijama ribara, priznatih od strane države članice, koji su naručili studiju izvedivosti iz stavka 1.
3.  Potpora navedena u stavku 1. dodijelit će se gospodarskim subjektima, organizacijama ribara ili javnopravnim tijelima koja priznaju države članice i koja su naručila studiju o izvedivosti ili zatražila savjet ili savjetodavne usluge navedene u točkama (a), (aa), (ab) i (b) stavka 1.
Amandman 256
Prijedlog Uredbe
Članak 29. – stavak 4.
4.  Države članice dužne su osigurati da operacije koje će se financirati prema ovom članku budu odabrane ubrzanim postupkom.
4.  Države članice dužne su osigurati da operacije koje će se financirati prema ovom članku budu odabrane ubrzanim postupkom, a posebno u slučaju malog i obalnog ribarstva i slatkovodnog ribarstva.
Amandman 257
Prijedlog Uredbe
Članak 30. – stavak 1. – uvodni dio
1.  Kako bi se poticao prijenos znanja između znanstvenika i ribara, EFPR može podržati:
1.  Kako bi se poticalo poboljšano prikupljanje, promicanje i prenošenje znanja između znanstvenika i ribara, EFPR može podržati:
Amandman 258
Prijedlog Uredbe
Članak 30. – stavak 1. – točka a
(a)  stvaranje mreže koja se sastoji od jednog ili više neovisnih znanstvenih tijela i ribara ili jedne ili više organizacija ribara;
(a)  stvaranje mreža, partnerskih sporazuma, ugovora ili udruženja između jednog ili više neovisnih znanstvenih tijela i ribara ili jedne ili više organizacija ribara, uz sudjelovanje onih javnih tijela država članica koja žele sudjelovati;
Amandman 259
Prijedlog Uredbe
Članak 30. – stavak 1. – točka b
(b)  aktivnosti koje provodi određena mreža kako je navedeno u točki (a).
(b)  aktivnosti koje se provode u okviru mreža, partnerskih sporazuma, ugovora ili udruženja stvorenih u skladu s točkom (a).
Amandman 260
Prijedlog Uredbe
Članak 30. – stavak 2.
2.  Aktivnosti navedene u stavku 1. točki (b) mogu obuhvatiti aktivnosti prikupljanja podataka, studije, širenje znanja i najbolje prakse.
2.  Aktivnosti navedene u stavku 1. točki (b) mogu obuhvatiti aktivnosti prikupljanja podataka i upravljanja, zajedničke istraživačke projekte, studije, pilot projekte, seminare, širenje znanja i najbolje prakse.
Amandman 261
Prijedlog Uredbe
Članak 31. – stavak 1. – točka a
(a)  cjeloživotno učenje, širenje znanstvenog znanja i inovativnih praksi te stjecanje novih stručnih vještina posebno povezanih s održivim upravljanjem morskim ekosustavima, aktivnostima u morskom sektoru, inovacijama i poduzetništvom;
(a)  radnje i operacije za promicanje stručnog osposobljavanja, cjeloživotnog učenja, širenja znanstvenog, tehničkog, ekonomskog ili pravnog znanja i inovativne prakse te stjecanje novih stručnih vještina, posebno onih povezanih s :
—  održivim upravljanjem morskim i slatkovodnim ekosustavima;
—  aktivnostima u pomorskom sektoru;
—  inovacijama;
—  poduzetništvom, posebno pristupom mladih ljudi ribarskim zanimanjima;
—  higijenom, zdravljem i sigurnošću;
—  osposobljavanjem ribara za provedbu odredaba ZRP-a;
—  sprječavanjem rizika na radnom mjestu.
Amandman 262
Prijedlog Uredbe
Članak 31. – stavak 1. – točka b
(b)  umrežavanje i razmjena iskustava i najbolje prakse između dionika, uključujući i organizacije koje promiču jednake mogućnosti između muškaraca i žena;
(b)  umrežavanje i razmjena iskustava i najbolje prakse između zainteresiranih strana uključujući i organizacije za osposobljavanje i one organizacije koje promiču jednake mogućnosti muškaraca i žena i promidžbu i priznanje ključne uloge koju žene imaju u ribarskim zajednicama;
Amandman 263
Prijedlog Uredbe
Članak 31. – stavak 1. – točka c
(c)  promicanje društvenog dijaloga na nacionalnoj, regionalnoj ili lokalnoj razini uključujući ribare i ostale relevantne zainteresirane strane.
(c)  promicanje društvenog dijaloga na razini Unije, na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini u koji su uključeni gospodarski subjekti, socijalni partneri i drugi relevantni dionici, s posebnim naglaskom na skupine koje nisu dovoljno predstavljene, kao što su one koje se bave malim i obalnim ribolovom i ribolovom s obale.
Amandman 264
Prijedlog Uredbe
Članak 32. – glava
Olakšavanje diversifikacije i stvaranja radnih mjesta
Olakšavanje poduzetništva, diversifikacije i stvaranja radnih mjesta
Amandman 619
Prijedlog uredbe
Članak 32. – stavak -1.c (novi)
-1c. Da bi se olakšalo otvaranje radnih mjesta za mlade u sektoru malog ribarstva, EFPR može pružiti potporu:
(a)  programima izobrazbe na plovilima male obalne flote;
(b)  izobrazbi o održivom ribarstvu kao što su održive ribolovne tehnike, selektivnost, morska biologija, zaštita morskih bioloških resursa;
Amandman 620
Prijedlog uredbe
Članak 32. – stavak -1.b (novi)
-1b. Osobe mlađe od 30 godina koje se vode kao nezaposlene i čiji status nezaposlenih priznaje relevantna administracije države članice ispunjavaju uvjete za potporu u skladu sa stavkom 1. Vježbenika na plovilu prati profesionalni ribar u dobi od najmanje 50 godina;
Amandman 621
Prijedlog uredbe
Članak 32. – stavak -1.a (novi)
-1a. Potpora iz stavka 1. dodjeljuje se svakom korisniku na maksimalno razdoblje od dvije godine tijekom programskog razdoblja te za najviše 40 000 EUR;
Amandman 622
Prijedlog uredbe
Članak 32. – stavak - 1. (novi)
-1. Dvije trećine vježbeničkog programa odnose se na izobrazbu na plovilu, a jedna trećina na teoretska predavanja.
Amandman 266
Prijedlog Uredbe
Članak 32. – stavak 1. – Uvodni dio
1.  Kako bi se olakšala diversifikacija i stvaranje novih radnih mjesta izvan ribolova, EFPR može podržati:
1.  Kako bi se olakšala diversifikacija, EFPR može isto tako podržati komplementarne aktivnosti vezane uz osnovnu poslovnu djelatnost ribarstva putem:
Amandman 267
Prijedlog Uredbe
Članak 32. – stavak 1. – točka a
(a)  pokretanje poslovnih djelatnosti izvan ribolova;
(a)  ulaganje u djelatnosti na plovilu koje nadopunjuju ribolov, kao što su usluge zaštite okoliša i odgojno-obrazovne ili turističke djelatnosti;
Amandman 268
Prijedlog Uredbe
Članak 32. – stavak 1. – točka b
(b)  opremanje malih ribarskih plovila za obalni ribolov kako bi ih se moglo preraspodijeliti na aktivnosti izvan ribolova.
(b)  opremanje malih ribarskih plovila za obalni ribolov kako bi ih se preraspodijelilo na aktivnosti izvan komercijalnog ribolova.
Amandman 269
Prijedlog Uredbe
Članak 32. – stavak 1. – točka b
(b)  opremanje malih ribarskih plovila za obalni ribolov kako bi ih se preraspodijelilo na aktivnosti izvan ribolova.
(Ne utječe na englesku verziju.)
Amandman 270
Prijedlog Uredbe
Članak 32. – stavak 2. – Uvodni dio
2.  Potpora iz stavka 1. (a) dodjeljuje se ribarima koji:
2.  Potpora iz stavka –1. i stavka 1. (aa) dodjeljuje se ribarima koji:
Amandman 271
Prijedlog Uredbe
Članak 32. – stavak 2. – točka a
(a)  podnesu poslovni plan za razvoj svojih novih aktivnosti;
(a)  podnesu poslovni plan za razvoj svojih aktivnosti;
Amandman 272
Prijedlog Uredbe
Članak 32. – stavak 3.
3.  Potpora iz stavka 1. (b) odobrit će se ribarima malog obalnog ribolova koji posjeduju ribarsko plovilo Unije registrirano kao aktivno te koje je provodilo ribolovne aktivnosti na moru najmanje 60 dana tijekom dvije godine prije datuma podnošenja molbe. Dozvola za ribolov koja se odnosi na ribarsko plovilo trajno se povlači.
3.  Potpora iz stavka 1. (b) odobrit će se ribarima malog obalnog ribolova koji posjeduju ribarsko plovilo Unije registrirano kao aktivno te koje je provodilo ribolovne aktivnosti na moru najmanje 60 dana tijekom dvije kalendarske godine prije datuma podnošenja molbe.
Amandman 273
Prijedlog Uredbe
Članak 32. – stavak 3. a (novo)
3a.  Potpora iz stavka 1. (c) odobrava se samo ribarima čije su komplementarne aktivnosti povezane s ribarstvom kao osnovnom poslovnom djelatnošću, kao što su udičarski turizam, restorani, ribarske usluge zaštite okoliša ili edukativne aktivnosti vezane uz ribarstvo.
Amandman 274
Prijedlog Uredbe
Članak 32. – stavak 4
4.  Korisnici potpore iz stavka 1. neće se baviti profesionalnim ribolovom tijekom pet godina nakon primitka zadnje isplate potpore.
Brisano
Amandman 276
Prijedlog Uredbe
Članak 32. a (novo)
Članak 32a
Potpora za pokretanje poslovnih aktivnosti za mlade ribare
1.  EFPR može odobriti pojedinačnu potporu mladim ribarima pod uvjetom da su:
–  mlađi od 35 godina;
–  dokazali da su radili najmanje pet godina kao ribari ili imaju jednakovrijedno stručno obrazovanje;
–  stekli, po prvi puta, vlasništvo nad ribarskim plovilom za mali i obalni ribolov koje je staro između pet i 20 godina te su tijekom prethodnih pet godina sudjelovali u ribolovnim aktivnostima.
2.  Ribarsko plovilo iz stavka 1. pripada segmentu flote za koji izvješće o kapacitetu, iz Članka 34. (1) Uredbe (EU) br .... / ... [o zajedničkoj ribarstvenoj politici], pokazuje ravnotežu između ribolovnih mogućnosti i kapaciteta flote.
3.  Iznos potpore iz stavka 1. ne prelazi 100 000 eura.
Amandman 278
Prijedlog Uredbe
Članak 33. – naslov
Zdravlje i sigurnost na brodu
Zdravlje, higijena i sigurnost na brodu
Amandman 279
Prijedlog Uredbe
Članak 33. – stavak 1.
1.  S ciljem poboljšanja radnih uvjeta ribara na brodu, EFPR može podržati ulaganja u brod ili u pojedinu opremu, uz uvjet da ta ulaganja nadilaze standarde predviđene nacionalnim zakonom ili zakonima Unije.
1.  S ciljem poboljšanja zdravstvenih, higijenskih, sigurnosnih, radnih i životnih uvjeta ribara na brodu, EFPR može podržati ulaganja u brod ili u pojedinu opremu, uz uvjet da ta ulaganja nadilaze standarde predviđene nacionalnim zakonom ili zakonima Unije te ne povećavaju ribolovni kapacitet plovila.
Amandman 280
Prijedlog Uredbe
Članak 33. – stavak 1. a (novo)
1a.  Kako bi se poboljšala skrb za ribare u slučaju nesreće, EFPR može promicati zajedničke projekte kako bi medicinska izobrazba bila dostupna čitavim posadama.
Amandman 281
Prijedlog Uredbe
Članak 33. a (novo)
Članak 33. a
Privremena obustava ribolovnih aktivnosti
1.  EFPR može doprinijeti mjerama financiranja za privremenu obustavu ribolovnih aktivnosti samo u sljedećim slučajevima:
(a)  u okviru višegodišnjeg plana, definiranog u Uredbi (EU) Br …/…. [o ZRP-u ];
(b)  u slučaju hitnih mjera koje je usvojila Komisija u skladu s Člankom 13. Uredbe (EU) Br …/…. [o ZRP-u];
(c)   tijekom razdoblja biološkog oporavka u danim kritičnim fazama životnog ciklusa vrsta, kada su takve mjere nužne za održivo korištenje ribolovnih resursa, za pomoć u očuvanju ribljeg fonda i za omogućavanje ribolova izvan takvih razdoblja mirovanja.
Potpora se dodjeljuje u obliku financijske naknade za razdoblje neaktivnosti.
2.  Trajanje mjera iz stavka 1. utvrđuje se na temelju najboljih dostupnih znanstvenih istraživanja o stanju fonda.
3.  Redovna sezonska obustava ribolova koja nije obuhvaćena stavkom 1. (c) ne uzima se u obzir pri odobravanju naknade ili kod isplata iz ovog Članka.
4.  EFPR može doprinijeti financiranju mjera iz stavka 1. koje se odnose na zahvaćene ribare i vlasnike ribolovnih plovila najduže šest mjeseci po plovilu za vrijeme trajanja programskog razdoblja. Potpora se dodjeljuje:
(a)  vlasnicima ribarskih plovila upisanima u Registar flote Unije koji su se bavili ribolovnim aktivnostima najmanje 120 dana prije podnošenja zahtjeva za potporom, i
(b)  članovima posade ribarskog plovila zahvaćenima privremenom obustavom aktivnosti pod uvjetima iz točke (a) ovog stavka.
5.  Tijekom razdoblja primanja potpore iz stavka 1., ribarsko plovilo i članovi posade neće se baviti ribolovnim aktivnostima. Države članice osigurat će prestanak aktivnosti.
Amandman 623
Prijedlog uredbe
Članak 33.a (novi)
Članak 33.a
Uzajamni fondovi za osiguranje
1.  EFPR može doprinijeti uzajamnim fondovima koje priznaje neka država članica u skladu sa svojim nacionalnim zakonima, a koji omogućuju ribarima koji su pridruženi članovi da se osiguraju protiv gubitaka uslijed:
(a)  prirodnih katastrofa;
(b)  ekoloških incidenata ili incidenata s posljedicama na zdravlje;
(c)  troškova spašavanja ribarskih plovila koja su doživjela nesreću tijekom obavljanja svoje djelatnosti ili su potonula, što je dovelo do gubitka žrtava na moru;
(d)  posebnih socijalnih i gospodarskih mjera koje su države članice predložile za ribare na plovilima koja su potonula kao posljedica nesreće na moru.
2.  Događaje će se službeno kao prirodne katastrofe ili ekološke incidente ili incidente s posljedicama na zdravlje priznati dotična država članica ili, ako to bude potrebno, interna pravila uzajamnog fonda. Države članice mogu, po potrebi, unaprijed utvrditi kriterije na temelju kojih se takvo formalno priznanje smatra odobrenim.
Amandman 624
Prijedlog Uredbe
Članak 33.b (novi)
Članak 33.b
Trajna obustava ribolovnih aktivnosti
1.  EFPR može dati svoj doprinos financiranjem mjera za trajnu obustavu ribolovnih aktivnosti isključivo rezanjem ribarskih plovila pod uvjetom da je plan povlačenja iz uporabe:
(a)  uključen u operativni program kako je utvrđeno člankom 20.;
(b)  da se odnosi na plovila uključena u segment u kojemu ribolovni kapacitet nije učinkovito uravnotežen s obzirom na ribolovne mogućnosti koje su mu dostupne tijekom razdoblja trajanja dugoročnog plana upravljanja i
(c)  da se odnosi na plovila koja su aktivno usmjerena na riblje vrste koje je procijenio Znanstveni, tehnički i gospodarski odbor za ribarstvo (STECF)
2.  Potpora iz stavka 1. daje se:
(a)  vlasnicima ribolovnih plovila Unije čija su plovila registrirana kao aktivna plovila i koja su provodila ribolovne aktivnosti na moru barem 120 dana godišnje tijekom dvije zadnje kalendarske godine prije datuma podnošenja prijave, ili
(b)  ribarima koji su radili na moru na ribolovnom plovilu Unije na koje se odnosi trajna obustava najmanje 120 dana godišnje tijekom zadnje dvije kalendarske godine prije datuma podnošenja prijave.
3.  Ti ribari, vlasnici ili poduzeća doista obustavljaju sve ribolovne aktivnosti. Dokaz o stvarnoj obustavi ribolovnih aktivnosti korisnici takve pomoći podnose nadležnom nacionalnom tijelu. Naknada se refundira na osnovi pro rata temporis ako se u razdoblju kraćem od dvije godine od datuma podnošenja prijave ribar ili poduzeće ponovno počne baviti ribolovnom aktivnošću.
4.  Državna potpora na temelju ovog članka može se dodijeliti do 31. prosinca 2016.
5.  Potpora na temelju ovog članka isplaćuje se samo nakon što je jednakovrijedni kapacitet trajno uklonjen iz registra ribarske flote Unije te nakon trajnog ukidanja povlastica za ribolov i ribolovnih ovlaštenja. Korisnik takve pomoći ne može registrirati novo ribolovno plovilo u razdoblju od pet godina nakon primitka te pomoći. Smanjenje kapaciteta dovodi do trajnog jednakovrijednog smanjenja gornje granice kapaciteta segmenta flote.
6.  Tradicionalna i drvena plovila nisu prihvatljiva za potporu iz ovog članka.
Amandman 283
Prijedlog Uredbe
Članak 34.
Članak 34.
Brisano
Podrška sustavima prenosive ribolovne koncesije ZRP-a
1.  Kako bi se uspostavili ili modificirali sustavi prenosivih ribolovnih koncesija iz Članka 27 [Uredbe o ZRP-u], EFPR može podržati:
a)  osmišljavanje i razvoj tehničkih i administrativnih sredstava potrebnih za izradu ili funkcioniranje sustava prenosivih ribolovnih koncesija;
b)  sudjelovanje dionika u izradi i razvoju sustava prenosivih ribolovnih koncesija;
c)  praćenje i ocjenjivanje sustava prenosivih ribolovnih koncesija;
d)  upravljanje sustavima prenosivih ribolovnih koncesija.
2.  Potpora iz stavka 1. (a), (b) i (c) dodjeljuje se samo tijelima javne vlasti. Potpora iz članka 1 (d) ovog Članka dodjeljuje se samo tijelima javne vlasti, pravnim ili fizičkim osobama ili prepoznatim organizacijama proizvođača, uključenima u kolektivno upravljanje skupnim prenosivim ribolovnim koncesijama u skladu s Člankom (4) Uredbe o zajedničkoj ribarstvenoj politici.
Amandman 284
Prijedlog Uredbe
Članak 35. – naslov
Potpora provedbi mjera očuvanja u okviru ZRP-a
Potpora osmišljavanju i provedbi mjera očuvanja u okviru ZRP-a
Amandman 285
Prijedlog Uredbe
Članak 35. – stavak 1. – Uvodni dio
1.Kako bi se osigurala učinkovita provedba mjera očuvanja iz Članaka 17. i 21. [Uredbe o zajedničkoj ribarstvenoj politici] EFPR može podržati:
1.  Kako bi se osiguralo učinkovito osmišljavanje i provedba prioriteta ZRP-a o regionalizaciji i mjera očuvanja koje su donesene u skladu s [Uredbom o zajedničkoj ribarstvenoj politici], uključujući višegodišnje planove, EFPR može podržati:
Amandman 286
Prijedlog Uredbe
Članak 35. – stavak 1. – točka a
(a)  osmišljavanje i razvoj tehničkih i administrativnih sredstava potrebnih za provedbu mjera očuvanja iz Članaka 17. i 21. [Uredbe o zajedničkoj ribarstvenoj politici];
(a)  osmišljavanje, razvoj i praćenje tehničkih i administrativnih sredstava potrebnih za osmišljavanje i provedbu višegodišnjih planova i mjera očuvanja u smislu [Uredbe o zajedničkoj ribarstvenoj politici];
Amandman 287
Prijedlog Uredbe
Članak 35. – stavak 1. – točka a a (novo)
(aa)  uspostava koherentne mreže područja za oporavak ribljeg fonda prema Uredbi (EU) No …/… [o ZRP-u];
Amandman 288
Prijedlog Uredbe
Članak 35. – stavak 1. – točka a b (novo)
(ab)  provedba razdoblja biološkog oporavka;
Amandmani 289 i 612
Prijedlog Uredbe
Članak 35. – stavak 1. – točka b
(b)  sudjelovanje zainteresiranih strana u osmišljavanju i provedbi mjera očuvanja u smislu članaka 17. i 21. [Uredbe o zajedničkoj ribarstvenoj politici]
(b)  sudjelovanje zainteresiranih strana i suradnja između država članica u osmišljavanju i provedbi mjera i višegodišnjih planova očuvanja u smislu [Uredbe o zajedničkoj ribarstvenoj politici], uključujući putem upravljačkih odbora kojima upravlja više zainteresiranih strana.
Amandman 640
Prijedlog Uredbe
Članak 35. – stavak 1. – točka -ba (nova)
(ba)  oblikovanje, razvoj i provedba kriterija za dodjeljivanje sredstava u skladu s člankom 16.a (novim) [Uredbe o zajedničkoj ribarstvenoj politici].
Amandman 291
Prijedlog Uredbe
Članak 36. – stavak 1. – Uvodni dio
1.  Kako bi se smanjio učinak ribolova na morski okoliš, potaknulo uklanjanje odbacivanja ribe i olakšao prijelaz na iskorištavanje živih obnovljivih bioloških resursa, radi održanja populacije ulovljenih vrsta iznad razina koje mogu proizvesti NOP, EFPR može podržavati ulaganja u opremu:
1.  Kako bi se smanjio učinak ribolova na morski okoliš, potaknulo uklanjanje odbacivanja ribe i olakšao prijelaz na održivo iskorištavanje živih obnovljivih bioloških resursa, radi održanja populacije ulovljenih vrsta iznad razina koje mogu proizvesti NOP, EFPR može podržati istraživanja i ulaganja u opremu, instrumente ili sustave:
Amandman 292
Prijedlog Uredbe
Članak 36. – stavak 1. – točka a a (novo)
(aa)  zamjena ribarske opreme, pod uvjetom da nova oprema ima bolju odgovarajuću veličinu, bolju selektivnost vrsta, ograničen učinak na morski okoliš i osjetljive morske ekosustave, a ne povećava kapacitet ribarskog broda za ulov ribe;
Amandman 293
Prijedlog Uredbe
Članak 36. – stavak 1. – točka b
(b)  smanjivanje neželjenog ulova komercijalnih ribljih fondova ili ostalog prilova;
(b)  smanjivanje neželjenog ili neovlaštenog ulova komercijalnih ribljih fondova ili ostalog prilova, s naglaskom na razvoj i uvođenje naprava za smanjivanje takvog ulova;
Amandman 294
Prijedlog Uredbe
Članak 36. – stavak 1. – točka c
(c)  ograničavanje fizičkih i bioloških učinaka ribolova na ekosustav ili morsko dno.
(c)  ograničavanje i, ako je moguće, uklanjanje fizičkih i bioloških učinaka ribolova na ekosustav ili morsko dno, naročito u područjima koja su identificirana kao biogeografski osjetljiva;
Amandman 295
Prijedlog Uredbe
Članak 36. – stavak 1. – točka c a (novo)
(ca)  štiti opremu i ulov od sisavaca i ptica zaštićenih Direktivom Vijeća 92/43/EEZ od 21. svibnja 1992. o očuvanju prirodnih staništa i divlje faune i flore1 ili Direktivom 2009/147/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenog 2009. o zaštiti divljih ptica2, pod uvjetom da to ne umanjuje selektivnost ribolovne opreme te da su poduzete sve potrebne mjere kako bi se izbjegle fizičke ozljede predatora.
__________________________
1 SL L 206, 22.7.1992., str. 7.
2 SL L 20, 26.1.2010., str. 7.
Amandman 296
Prijedlog Uredbe
Članak 36. – stavak 1. – točka c b (novo)
(cb)  smanjenje negativnog učinka ribarskih aktivnosti na dobrobit životinja.
Amandman 297
Prijedlog Uredbe
Članak 36. – stavak 1. – točka c c (novo)
(cc)  doprinos procjeni ribljeg fonda.
Amandman 298
Prijedlog Uredbe
Članak 36. – stavak 1. a (novo)
1a.  Potpora iz stavka 1. može se dodijeliti usidrenim uređajima za privlačenje riba (FAD) u najudaljenijim regijama, pod uvjetom da oni doprinose održivom i selektivnom ribolovu.
Amandman 299
Prijedlog Uredbe
Članak 36. – stavak 3.
3.  Potpora se dodjeljuje samo ako alati ili ostala oprema iz stavka 1. imaju dokazano bolji izbor veličina ili slabiji učinak na neciljane vrste od standardne i druge opreme dozvoljene prema zakonima Unije ili mjerodavnim nacionalnim zakonima države članice koje su usvojene u kontekstu regionalizacije, kako je navedeno u [Uredbi o ZRP-u].
3.  Potpora se dodjeljuje samo ako alati ili ostala oprema iz stavka 1. imaju dokazano znatno bolji izbor veličina i slabiji učinak na ekosistem i na neciljane vrste od standardne i druge opreme, instrumenata ili sustava dozvoljenim prema zakonima Unije ili mjerodavnim nacionalnim zakonima države članice koji su usvojeni u kontekstu regionalizacije, kako je navedeno u [Uredbi o ZRP-u].
Amandman 300
Prijedlog Uredbe
Članak 36. – stavak 4. – točka b
(b)  ribari koju posjeduju opremu koju treba zamijeniti i koji su radili na Unijinom ribarskom plovilu najmanje 60 dana tijekom dvije godine prije datuma podnošenja prijave;
(b)  ribari koju posjeduju opremu, instrumente ili sustave koje treba zamijeniti i koji su radili na Unijinom ribarskom plovilu najmanje 60 dana tijekom dvije godine prije datuma podnošenja prijave;
Amandman 301
Prijedlog Uredbe
Članak 36. a (novo)
Članak 36a
Potpora za ublažavanje ekonomskog utjecaja izvanrednih događaja
Kako bi se ublažio ekonomski utjecaj izvanrednog događaja koji sprječava normalan ribolov, potpora EFPR-a može biti odobrena vlasnicima ribarskih brodova i ribarima, radi privremene obustave ribolovnih aktivnosti. Provedba mjera očuvanja ribljeg fonda neće se smatrati izvanrednim događajem.
Amandman 574/REV
Prijedlog Uredbe
Članak 37. – stavak 1.
1.  Kako bi se doprinijelo eliminaciji odbačenog ulova i prilova te olakšao prijelaz na iskorištavanje živih morskih bioloških resursa koje obnavlja i održava populacije ulovljenih stokova iznad razina koje mogu proizvesti NOP, EMFF može podržati projekte čiji je cilj razvoj ili uvođenje novog tehničkog ili organizacijskog znanja kojime se smanjuju učinci ribolovnih aktivnosti na okoliš ili se postiže bolje održivo korištenje morskih bioloških resursa.
1.  Kako bi se doprinijelo eliminaciji odbačenog ulova i prilova te olakšao prijelaz na iskorištavanje živih morskih bioloških resursa koje obnavlja i održava populacije ulovljenih stokova iznad razina koje mogu proizvesti NOP i smanjuje utjecaj ribarstva na morski okoliš i utjecaj zaštićenih predatora, EMFF može podržati programe i projekte čiji je cilj razvoj, poboljšanje ili uvođenje novog tehničkog ili organizacijskog znanja kojime se smanjuju učinci ribolovnih aktivnosti na okoliš, uključujući bolje ribolovne tehnike i bolju selektivnost ribolovnih operacija, ili se postiže bolje održivo korištenje morskih bioloških resursa i suživot sa zaštićenih predatorima na temelju pristupa upravljanju ribarstvom koji se temelji na ekosustavu.
Amandman 303
Prijedlog Uredbe
Članak 37. – stavak 2.
2.  Radnje koje se financiraju na temelju ovog članka moraju se provoditi u suradnji sa znanstvenim ili tehničkim tijelima priznatim od strane nacionalnog zakonodavstva svake države članice koja će potvrditi rezultate takvih radnji.
2.  Radnje koje se financiraju na temelju ovog članka, koje mogu provoditi organizacije ribara prepoznate od strane države članice, će se provoditi u suradnji sa znanstvenim ili tehničkim tijelima priznatim od strane svake države članice koja će potvrditi rezultate takvih radnji.
Amandman 304
Prijedlog Uredbe
Članak 37. – stavak 3.
3.  Država članica mora rezultate operacija koje se financiraju u skladu s ovim člankom objaviti javnosti na odgovarajući način u skladu s člankom 120.
3.  Država članica mora rezultate operacija koje se financiraju u skladu s ovim člankom učiniti javno dostupnim u skladu s člankom 120.
Amandman 305
Prijedlog Uredbe
Članak 37. – stavak 4.
4.  Ribarska plovila uključena u projekte financirane na temelju ovog članka ne smiju prelaziti 5% nacionalne flote ili 5% tonaže nacionalne flote u bruto-tonaži, izračunate u vrijeme podnošenja zahtjeva.
4.  Ribarska plovila uključena u projekte financirane na temelju ovog članka ne smiju prelaziti 5% nacionalne flote ili 5% tonaže nacionalne flote u bruto- tonaži, izračunate u vrijeme podnošenja zahtjeva. Na zahtjev države članice, u opravdanim slučajevima, a na temelju preporuke STECF-a, Komisija može odobriti projekte koji prelaze ograničenje propisano u ovom stavku.
Amandman 306
Prijedlog Uredbe
Članak 37. – stavak 5.
5.  Operacije koje se sastoje od testiranja novih ribolovnih alata ili tehnika provode se u okviru granica ribolovnih mogućnosti dodijeljenih državi članici.
5.  Operacije koje se sastoje od testiranja novih ribolovnih alata ili tehnika provode se u okviru granica ribolovnih mogućnosti dodijeljenih državi članici ili u okviru kvote za znanstveno istraživanje u skladu s Člankom 33. (6) Uredbe (EZ) br. 1224/2009.
Amandman 625
Prijedlog Uredbe
Članak 38. – stavak 1. – uvodni dio
1.   Kako bi se potaknulo sudjelovanje ribara u zaštiti i očuvanju morske bioraznolikosti i ekosustava uključujući usluge koje oni pružaju u okviru održivih ribolovnih aktivnosti, EMFF može podržati sljedeće operacije:
1.   Kako bi se potaknula zaštita i obnova morske bioraznolikosti i ekosustava, uključujući usluge koje oni osiguravaju u okviru održivih ribolovnih aktivnosti, te po potrebi sudjelovanje ribara, EFPR može podržati sljedeće operacije koje imaju izravan učinak na aktivnosti sektora ribarstva:
Amandman 626
Prijedlog Uredbe
Članak 38. – stavak 1. – točka a
(a)   prikupljanje otpada iz mora, kao što je uklanjanje izgubljene ribarske opreme i morskog otpada;
(a)   prikupljanje otpada iz mora, kao što je uklanjanje izgubljene ribarske opreme i morskog otpada, koje obavljaju ribari;
Amandman 627
Prijedlog Uredbe
Članak 38. – stavak 1. – točka b
(b)   izgradnja ili postavljanje nepokretnih ili pokretnih objekata namijenjenih zaštiti i obogaćivanju morske faune i flore;
(b)   izgradnja, postavljanje ili modernizacija nepokretnih ili pokretnih objekata koji se mogu lako rastaviti, a namijenjeni su zaštiti i obogaćivanju morske faune i flore, te znanstvene studije i ocjenjivanje takvih objekata;
Amandman 628
Prijedlog Uredbe
Članak 38. – stavak 1. – točka c
(c)   doprinos boljem upravljanju ili očuvanju resursa;
(c)   doprinos boljem upravljanju ili očuvanju morskih bioloških resursa;
Amandman 629
Prijedlog Uredbe
Članak 38. – stavak 1. – točka d
(d)  upravljanje, očuvanje i praćenje lokaliteta mreže NATURA 2000 u skladu s Direktivom Vijeća 92/43/EEZ od 21. svibnja 1992. o očuvanju prirodnih staništa i divlje faune i flore te Direktivom Vijeća i Europskog parlamenta 2009/147/EZ od 30. studenog 2009. o očuvanju divljih ptica, u skladu s prioritetnim akcijskim okvirima uspostavljenima sukladno Direktivi Vijeća 92/43/EEZ;
(d)  utvrđivanje, odabir, upravljanje, obnovu i praćenje:
Amandman 630
Prijedlog Uredbe
Članak 38. – stavak 1. – točka d – podtočka i (nova)
i.  lokaliteta mreže NATURA 2000 u skladu s Direktivom Vijeća 92/43/EEZ i Direktivom 2009/147/EZ ili u skladu s prioritetnim akcijskim okvirima uspostavljenima sukladno Direktivi Vijeća 92/43/EEZ kad se operacije odnose na ribolovne aktivnosti;
Amandman 631
Prijedlog Uredbe
Članak 38. – stavak 1. – točka d – podtočka ii (nova)
ii.  zaštićenih morskih područja s ciljem provedbe prostornih mjera zaštite iz članka 13. stavka 4. Direktive 2008/56/EC, koje se odnose na ribolovne aktivnosti;
Amandman 632
Prijedlog Uredbe
Članak 38. – stavak 1. – točka e
(e)   upravljanje, obnovu i praćenje zaštićenih morskih područja s ciljem provedbe prostornih mjera zaštite iz članka 13. stavka 4. Direktive 2008/56/EZ Europskog parlamenta i Vijeća;
(e)   sudjelovanje u drugim aktivnostima usmjerenima na održavanje i obogaćivanje usluga povezanih s bioraznolikošću i ekosustavom, u vezi s djelovanjem Unije na području politike morskog okoliša i u skladu s pristupom upravljanju ribarstvom koje se temelji na ekosustavu, kao što su obnova specifičnih morskih i obalnih staništa kako bi se podržao održiv riblji fond, uključujući pripremu takvih aktivnosti i njihovo znanstveno ocjenjivanje;
Amandman 633
Prijedlog Uredbe
Članak 38. – stavak 1. – točka ea (nova)
(ea)  ekološku svijest ribara o zaštiti i obnovi morske bioraznolikosti.
Amandman 575/REV
Prijedlog Uredbe
Članak 38. – stavak 1. – točka eb (nova)
(eb)  programe za naknadu štete na ulovima koju uzrokuju sisavci i ptice zaštićeni Direktivom Vijeća 92/43/EEZ od 21. svibnja 1992. o očuvanju prirodnih staništa i divlje faune i flore ili Direktivom Vijeća i Europskog parlamenta 2009/147/EZ od 30. studenog 2009. o očuvanju divljih ptica;
Amandman 308
Prijedlog Uredbe
Članak 38. – stavak 2.
2.  Radnje iz ovog Članka provode javnopravna tijela te uključuju ribare ili organizacije ribara, prepoznate od strane države članice ili nevladine organizacije u suradnji s organizacijama ribara ili FLAG-ovima, prema definiciji iz Članka 62.
2.  Radnje iz ovog Članka provode tehnička ili znanstvena javnopravna tijela te uključuju ribare, savjetodavna vijeća, organizacije ribara, prepoznate od strane države članice ili nevladine organizacije u suradnji s organizacijama ribara ili FLAG-ovima, prema definiciji iz Članka 62
Amandman 309
Prijedlog Uredbe
Članak 39. – naslov
Ublažavanje klimatskih promjena
Energetska učinkovitost i smanjenje kapaciteta
Amandman 310
Prijedlog Uredbe
Članak 39. – stavak 1. – uvodni dio
1.  Kako bi se ublažili učinci klimatskih promjena, EFPR može podržati:
1.  Kako bi se poboljšala energetska učinkovitost ribarskih plovila, EFPR može podržati:
Amandman 311
Prijedlog Uredbe
Članak 39. – stavak 1. – točka a
(a)  ulaganja u plovilo s ciljem smanjenja emisije onečišćivača ili stakleničkih plinova te povećanja energetske učinkovitosti ribarskog plovila;
(a)  ulaganja u opremu ili plovilo s ciljem smanjenja emisije onečišćivača ili stakleničkih plinova te povećanja energetske učinkovitosti ribarskog plovila, uključujući povlačenje, zamjenu ili modernizaciju glavnih ili pomoćnih motora, pod uvjetom da je snaga novog motora barem 40% niža od zamijenjenog motora;
Amandman 312
Prijedlog Uredbe
Članak 39. – stavak 1. – točka b
(b)  sheme i revizije za energetsku učinkovitost.
(b)  revizije, savjeti i sheme za energetsku učinkovitost, pod uvjetom da ne vode do povećanja ribolovnih napora.
Amandman 313
Prijedlog Uredbe
Članak 39. – stavak 1. – točka b a (novo)
(ba)  zaštita i obnova trave morskog dna i obalnih područja koji su ugljični bazeni od kritične važnosti za ublažavanje negativnih utjecaja klimatskih promjena;
Amandman 314
Prijedlog Uredbe
Članak 39. – stavak 1. – točka b b (novo)
(bb)  zamjena ribarske opreme koja troši puno energije opremom koja troši manje energije, uz uvjet da promjene ne rezultiraju povećanjem ribolovnog kapaciteta ribarske jedinice te da je zamijenjena ribarska oprema konfiscirana i uništena;
Amandman 315
Prijedlog Uredbe
Članak 39. – stavak 1. – točka b c (novo)
(bc)  nezavisne procjene i revizije energetskog otiska ribljih proizvoda na tržištu, kako bi se kupcima omogućilo razlikovanje ribljih proizvoda koji dolaze iz ribolovnih metoda koje troše manje energije.
Amandman 641
Prijedlog Uredbe
Članak 39. – stavak 2.
2.  Potporom se ne doprinosi zamjeni ili modernizaciji glavnih ili pomoćnih motora. Potpora se jedino dodjeljuje vlasnicima ribarskih plovila i ne više od jedanput tijekom razdoblja programiranja za isto ribarsko plovilo.
2.  Potpora se jedino dodjeljuje vlasnicima malih obalnih ribarskih plovila i ne više od jedanput tijekom razdoblja programiranja za isto ribarsko plovilo.
Amandman 317
Prijedlog Uredbe
Članak 39. – stavak 3.
3.  Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s Člankom 127. kako bi se definirala prihvatljiva ulaganja sukladna stavku 1.(a).
3.  Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s Člankom 127., kako bi se utvrdila prihvatljiva ulaganja u okviru stavka 1. (a) i propisati detaljna pravila za primjenu kriterija iz ovog Članka.
Amandman 318
Prijedlog Uredbe
Članak 40. – stavak 1.
1.  Kako bi se poboljšala kvaliteta ulovljene ribe, EFPR može u tu svrhu podržati ulaganja u plovila.
1.  Kako bi se poboljšala dodana vrijednost i kvaliteta komercijalnih ulova, EFPR može podržati:
(a)  ulaganja koja dodaju vrijednost ribarskim proizvodima, naročito omogućujući ribarima da sami vrše preradu i izravnu prodaju vlastitog ulova;
(b)inovativna ulaganja u plovila koja poboljšavaju kvalitetu i očuvanje ribarskih proizvoda;
Amandman 319
Prijedlog Uredbe
Članak 40. – stavak 2.
2.  Kako bi se poboljšalo korištenje neželjenog ulova, EFPR može podržati ulaganja u plovilo radi boljeg iskorištavanja komercijalnih zaliha neželjenog ulova i procjenu nedovoljno korištenih komponenti ulovljene ribe, u skladu s Člankom 15. [Uredbe o zajedničkoj ribarstvenoj politici] i Članku 8. (b) [Propisa (EU) br. o zajedničkoj organizaciji tržišta ribarskih i akvakulturnih proizvoda].
2.  EFPR može podržati ulaganja u plovilo radi poboljšanja upravljanja , skladištenja i iskrcavanja neželjenog ulova, radi boljeg iskorištavanja komercijalnih zaliha neželjenog ulova te za procjenu nedovoljno korištenih komponenti ulovljene ribe, u skladu s Člankom 15. [Uredbe o zajedničkoj ribarstvenoj politici] i Članku 8. (b) [Propisa (EU) br. o zajedničkoj organizaciji tržišta ribarskih i akvakulturnih proizvoda].
Amandman 320
Prijedlog Uredbe
Članak 40. – stavak 2. a (novo)
2a.  Potpora iz stavka 1. (b) ovisi o uporabi selektivnih alata kako bi se neželjeni ulov sveo na minimum.
Amandman 321
Prijedlog Uredbe
Članak 40. – stavak 4.
4.  Potpora iz stavka 1. dodjeljuje se vlasnicima Unijinih ribarskih plovila čija su plovila ona koja su obavljala ribolovnu aktivnost barem 60 dana na moru tijekom dvije godine prije datuma podnošenja prijave.
4.  Potpora iz stavka 1. (b) dodjeljuje se vlasnicima Unijinih ribarskih plovila čija su plovila ona koja su izvršavala ribolovne aktivnosti najmanje 60 dana na moru tijekom dvije kalendarske godine prije datuma podnošenja prijave.
Amandman 603
Prijedlog Uredbe
Članak 41. – naslov
Ribarske luke, iskrcajna mjesta i zakloništa
Ribarske luke, iskrcajna mjesta, licitacijske dvorane, zakloništa i druga pomoćna infrastruktura na kopnu
Amandman 604
Prijedlog Uredbe
Članak 41. – stavak 1.
1.  U svrhu povećanja kvalitete iskrcanog proizvoda, povećanja energetske učinkovitosti, doprinosa zaštiti okoliša ili poboljšanja zaštite na radu i radnih uvjeta, EFPR može podržati ulaganja kojima se poboljšava infrastruktura ribarskih luka ili iskrcajnih mjesta, uključujući ulaganja u objekte za prikupljanje otpada i morskog otpada.
1.  EFPR može podržati ulaganja u novu infrastrukturu ili poboljšanje postojeće infrastrukture, npr. ribarske luke, iskrcajna mjesta, licitacijske dvorane i druga pomoćna infrastruktura na kopnu, uključujući ulaganja u objekte za prikupljanje otpada i morskog otpada.
Amandman 323
Prijedlog Uredbe
Članak 41. – stavak 2.
2.   U svrhu olakšavanja iskorištavanja neželjenih ulova, EFPR može podržati ulaganja u ribarske luke ili pristaništa koja omogućuju najbolje iskorištavanje komercijalnih zaliha neželjenog ulova i koja vrednuju neiskorištene komponente ulovljene ribe, u skladu s člankom 15. [Uredbe o zajedničkoj ribarstvenoj politici] i člankom 8. (b) [Uredbe (EU) br. o zajedničkoj organizaciji tržišta ribarskih i akvakulturnih proizvoda].
2.  Ulaganja se mogu odnositi na:
(a)  poboljšanja kvalitete, svježine i sljedivosti porijekla istovarenog proizvoda;
(b)  poboljšanja uvjeta istovara, prerade, skladištenja i aukcije;
(c)  korištenja neželjenog ulova komercijalnih zaliha i boljeg iskorištavanja neiskorištene komponente ribljeg ulova, u skladu s Člankom 15. [Uredbe o zajedničkoj ribarstvenoj politici] i Člankom 8. (b) [Uredbe (EU) br. o zajedničkoj organizaciji tržišta ribarskih i akvakulturnih proizvoda];
(d)  energetsku učinkovitost;
(e)  zaštitu okoliša, naročito prikupljanje, skladištenje i tretiranje smeća i morskog otpada;
(f)  poboljšanja higijene, zdravlja i sigurnosti;
(g)  poboljšanje radnih uvjeta;
(h)  opskrbu ledom, vodom i električnom energijom;
(i)  opremu za popravak i održavanje ribarskog plovila;
(j)  izgradnju, modernizaciju i proširenje pristaništa kako bi se povećala sigurnost tijekom iskrcaja ili utovara;
(k)  kompjuterizirano upravljanje ribolovnim aktivnostima;
(l)  umrežavanje ribarskih luka, mjesta iskrcaja i licitacijskih dvorana.
Amandman 324
Prijedlog Uredbe
Članak 41. a (novo)
Članak 41. a
Zaštita morskog nasljeđa
1.  U svrhu potpore i promicanja tradicionalnih pomorskih obrta povezanih s ribolovom te očuvanja i održavanja plovnosti vozila koja su pod zaštitom pomorskog nasljeđa države članice, EFPR može podržati:
(a)  obuku i ulaganja kao potporu tradicionalnim brodogradilištima i tradicionalnim pomorskim obrtima;
(b)  ulaganja u plovilo koje imaju za cilj obnavljanje tradicionalnih drvenih ribarskih plovila, bez povećavanja ribolovnih kapaciteta tih plovila;
(c)  ulaganja u čuvanje i održavanje tradicionalnih ribarskih plovila koja su pod zaštitom pomorskog nasljeđa i koja su stavljena izvan pogona.
2.  Potpora se dodjeljuje samo vlasnicima brodogradilišta i ribarskih plovila te samo jednom tijekom programskog razdoblja za isto ribarsko plovilo.
3.  Države članice će osigurati da plovilo koje primi potporu iz stavka 1. (b) nastavi biti u opticaju.
Amandman 325
Prijedlog Uredbe
Članak 42. – stavak 1. – uvodni dio
1.  Kako bi se smanjio učinak slatkovodnog ribolova na okoliš, povećala energetska učinkovitost, povećala kvaliteta iskrcane ribe ili poboljšala zaštita na radu ili radni uvjeti, EFPR može podržati sljedeća ulaganja:
1.  Kako bi se smanjio učinak slatkovodnog ribolova na okoliš, povećala energetska učinkovitost, povećala kvaliteta iskrcane ribe ili poboljšalo zdravlje, zaštita na radu, radni uvjeti, ljudski kapital i osposobljavanje, EFPR može podržati sljedeća ulaganja:
Amandman 326
Prijedlog Uredbe
Članak 42. – stavak 1. – točka a a (novo)
(aa)  promicanje ljudskog kapitala i socijalnog dijaloga u skladu s uvjetima iz Članka 31.;
Amandman 327
Prijedlog Uredbe
Članak 42. – stavak 1. – točka b
(b)  u opremu, kako je navedeno u Članku 36. i prema uvjetima iznesenima u tom Članku;
(b)  u opremu i projekte, kako je navedeno u Članku 36. i Članku 37. i prema uvjetima iznesenima u tim člancima;
Amandman 328
Prijedlog Uredbe
Članak 42. – stavak 1. –točka d
(d)  u postojeće luke i pristaništa, kako je navedeno u Članku 41. i prema uvjetima iznesenim u tom Članku.
(d)  u ribarske luke, skloništa i pristaništa, kako je navedeno u članku 41. i prema uvjetima iznesenima u tom Članku.
Amandman 329
Prijedlog Uredbe
Članak 42. – stavak 1. – točka d a (novo)
(da)  u poboljšanjima vrijednosti ili kvalitete ribljeg ulova, kako je navedeno u članku 40 i podložno uvjetima iznesenima u tom članku.
Amandman 330
Prijedlog Uredbe
Članak 42. – stavak 1. a (novo)
1a.  EFPR može podržati ulaganja vezana uz poduzetništvo, u skladu s člankom 32. i prema istim uvjetima iz tog članka.
Amandman 331
Prijedlog Uredbe
Članak 42. – stavak 1. b (novo)
1b.  EFPR može podržati razvoj i olakšavanje uvođenja inovacija u skladu s člankom 28., savjetodavne usluge u skladu s člankom 29. i partnerstva između znanstvenika i ribara, u skladu s Člankom 30.
Amandman 332
Prijedlog Uredbe
Članak 42. – stavak 2. – točka a
(a)  Upućivanja iz Članka 33., 36. i 39. na ribarska plovila smatraju se upućivanjima na plovila koja plove samo na području kopnenih voda;
(a)  Upućivanja iz članaka 33., 36., 37., 39. i 40. na ribarska plovila smatraju se upućivanjima na plovila koja djeluju samo na području kopnenih voda;
Amandman 333
Prijedlog Uredbe
Članak 42. – stavak 2. – točka b
(b)  Upućivanja iz članka 36. na morski okoliš smatraju se upućivanjima na okoliš u kojemu plovi plovilo za slatkovodni ribolov.
(b)  Upućivanja iz članka 36. na morski okoliš smatraju se upućivanjima na okoliš u kojemu se odvija slatkovodni ribolov.
Amandman 334
Prijedlog Uredbe
Članak 42. – stavak 3.
3.  Kako bi se zadržala diversifikacija među ribarima slatkovodnog ribarstva, EFPR može podržati preraspodjelu plovila koja se koriste za slatkovodni ribolov na druge djelatnosti izvan područja ribolova u okviru uvjeta iz članka 32. ove Uredbe.
3.  Kako bi se zadržala diversifikacija među ribarima slatkovodnog ribarstva, EFPR može podržati diversifikaciju aktivnosti slatkovodnog ribolova koje nadopunjuju druge djelatnosti izvan područja ribolova u okviru uvjeta iz članka 32. ove Uredbe.
Amandman 634
Prijedlog Uredbe
Članak 42. – stavak 5.
5.  S ciljem zaštite i razvoja vodne faune i flore, EFPR-om se može podupirati sudjelovanje ribara slatkovodnog ribolova u upravljanju, obnavljanju i praćenju lokaliteta mreže Natura 2000 kada se ta područja direktno tiču ribolovnih aktivnosti kao i rehabilitaciju unutarnjih voda, uključujući područja mriještenja i migracijske putove za migratorne vrste, ne dovodeći u pitanje članak 38. stavak 1. točku (d).
5.  S ciljem zaštite i razvoja vodne faune i flore EFPR-om se može podupirati:
Amandman 635
Prijedlog Uredbe
Članak 42. – stavak 5. – točka a (nova)
(a)  ne dovodeći u pitanje članak 38. stavak 1. točku (d), upravljanje, obnavljanje i praćenje lokaliteta mreže Natura 2000 kada se ta područja direktno tiču ribolovnih aktivnosti kao i rehabilitacija unutarnjih voda, uključujući područja mriještenja i migracijske putove za migratorne vrste te po potrebi sudjelovanje ribara slatkovodnog ribolova;
Amandman 636
Prijedlog Uredbe
Članak 42. – stavak 5. – točka b (nova)
(b)  izgradnja, modernizacija ili postavljanje nepomičnih ili pomičnih objekata namijenjenih zaštiti i jačanju vodne faune i flore, uključujući njihovo znanstveno praćenje i ocjenjivanje;
Amandman 336
Prijedlog Uredbe
Članak 42. – stavak 6
6.  Države članice moraju osigurati da plovila koja primaju potporu u okviru ovog članka nastave djelovati isključivo u kopnenim vodama.
6.  Ne dovodeći u pitanje stavak 3., države članice moraju osigurati da plovila koja primaju potporu u okviru ovog članka nastave djelovati isključivo u kopnenim vodama.
Amandman 337
Prijedlog Uredbe
Članak 44. – stavak 1.
1.  Potpora u okviru ovog poglavlja ograničava se na poduzeća za akvakulturu,osim ako izričito nije određeno drugačije.
1.  Potpora u okviru ovog poglavlja ograničava se na održiva poduzeća za akvakulturu, uključujući poduzetnike koji ulaze u sektor iz stavka 1.a i na organizacije za akvakulturu i poduzetnike, osim ako izričito nije određeno drugačije. Potpora neće biti dodijeljena onima koji su počinili ozbiljne povrede Unijinih zakona o okolišu.
Amandman 338
Prijedlog Uredbe
Članak 44. – stavak 1. a (novo)
1a.  U svrhu ovog članka poduzetnici koji ulaze u sektor moraju dostaviti poslovni plan i, ako iznos ulaganja prelazi 150 000 eura, studiju o izvedivosti.
Amandman 589
Prijedlog Uredbe
Članak 44. – stavak 2.
2.   Ako aktivnosti podrazumijevaju ulaganja u opremu ili infrastrukturu kojima se jamči poštovanje zahtjeva u vezi s okolišem, ljudskim ili životinjskim zdravljem, higijenom ili dobrobiti životinja u skladu sa zakonodavstvom Unije koje stupa na snagu nakon 2014., potpora se može odobriti do datuma s kojim ti standardi postaju obvezni za poduzeća.
2.   Potpora je ograničena na ulaganja u opremu ili infrastrukturu za koje je dokazano da slabije utječu na okoliš ili koje su uspješnije u odnosu na ljudsko ili životinjsko zdravlje, higijenu ili dobrobit životinja od onoga što se zahtjeva zakonodavstvom Unije.
Ne odobrava se potpora djelatnostima na području akvakulture u kojima se upotrebljavaju egzotične vrste ili genetski modificirani organizmi.
Ne odobrava se potpora bilo kakvim intenzivnim djelatnostima na području akvakulture smještenima na zaštićenim morskim područjima ili područjima za oporavak ribljeg fonda .
Amandman 340
Prijedlog Uredbe
Članak 45. – stavak 1. – uvodni dio
1.  Kako bi se potaknule inovacije u akvakulturi, EFPR može podržati operacije:
1.  Kako bi se potaknule inovacije u održivoj akvakulturi, EFPR može podržati projekte koji imaju za cilj:
(a)  uvođenja novih tehničkih ili organizacijskih znanja u akvakulturnim uzgajalištima koja smanjuju njihov učinak na okoliš ili podržavaju bolje održivo korištenje resursa u akvakulturi;
(a)  razvoj tehničkih, znanstvenih ili organizacijskih znanja u akvakulturnim uzgajalištima koja napose smanjuju učinak na okoliš, smanjuju ovisnost o ribljem brašnu i ulju, potiču održivo korištenje resursa u akvakulturi ili olakšavaju nove održive metode proizvodnje;
(b)  razvoj ili uvođenje na tržište novih ili znatno unaprijeđenih proizvoda u usporedbi s postojećim stanjem, novih ili poboljšanih procesa, novog ili poboljšanog sustava upravljanja i organizacije.
(b)  razvoj ili uvođenje na tržište novih ili znatno unaprijeđenih proizvoda, novih ili poboljšanih procesa, novog ili poboljšanog sustava upravljanja i organizacije, kao i inovacije ili napredak u proizvodnji i preradi akvakulturnih proizvoda;
(ba)  istraživanje tehničke ili ekonomske izvedivosti inovacija, proizvoda ili procesa.
Amandman 341
Prijedlog Uredbe
Članak 45. – stavak 2.
2.  Operacije iz ovog članka moraju se izvršiti u suradnji sa znanstvenim ili tehničkim tijelima koja je priznalo nacionalno pravo svake države članice koja mora potvrditi rezultate takvih operacija.
2.  Operacije iz ovog članka će biti izvršene od strane ili u suradnji s javnim ili privatnim znanstvenim, akademskim ili tehničkim tijelima koja je priznalo nacionalno pravo svake države članice koja mora potvrditi rezultate takvih operacija.
Amandman 342
Prijedlog Uredbe
Članak 45. – stavak 3. a (novo)
3a.  EFPR daje financijski doprinos za razvoj i inovacije u akvakulturi, proveden prema višegodišnjim strateškim planovima država članica.
Amandman 343
Prijedlog Uredbe
Članak 46. – naslov
Ulaganja u neprehrambenu akvakulturu na otvorenome moru
Ulaganja u akvakulturu
Amandman 344
Prijedlog Uredbe
Članak 46. – stavak 1.
1.  EFPR može, u svrhu promicanja oblika akvakultura s visokim potencijalom rasta, podržati ulaganja u razvoj akvakulture na otvorenome moru ili neprehrambene akvakulture.
1.  EFPR može, u svrhu promicanja oblika održivih akvakultura s visokim potencijalom rasta, podržati: –
(a)  produktivne investicije u akvakulturu, uključujući investicije u akvakulture na otvorenome moru ili neprehrambene akvakulture;
(b)  raznolikost proizvodnje i korištenih vrsta, kao i studiju prinosa i pogodnosti lokacije.
Amandman 345
Prijedlog Uredbe
Članak 46. – stavak 1. a (novo)
1a.  Potpora iz stavka 1. može se dodijeliti za povećanja u proizvodnji i/ili modernizaciju postojećih akvakulturnih poduzeća ili izgradnju novih pod uvjetom da je razvoj u skladu s višegodišnjim nacionalnim strateškim planom za razvoj akvakulture.
Amandman 346
Prijedlog Uredbe
Članak 46. – stavak 1. b (novo)
1b.  Potpora iz ovog Članka dodjeljuje se samo ako je u neovisnom marketinškom izvješću jasno dokazano da predmetni proizvod ima dobar održiv potencijal na tržištu. Osnovana poduzeća moraju biti ekonomski održiva i neće doprinositi pretjeranoj proizvodnji u sektoru.
Amandman 347
Prijedlog Uredbe
Članak 47. – stavak 1. – uvodni dio
1.  EFPR može, u svrhu poticanja poduzetništva u akvakulturi, podržati ulaganja koja doprinose:
1.  EFPR može, u svrhu poticanja poduzetništva u održivoj akvakulturi, podržati ulaganja koja doprinose:
Amandman 348
Prijedlog Uredbe
Članak 47. – stavak 1. – točka a
(a)  dodavanju vrijednosti akvakulturnim proizvodima, posebice dopuštajući akvakulturnom poduzeću da obavlja preradu, oglašavanje i izravnu prodaju vlastite akvakulturne proizvodnje.
(a)  dodavanju vrijednosti akvakulturnim proizvodima, primjerice pružanjem potpore sektoru akvakulture u obavljanju prerade, marketinga i izravne prodaje vlastite akvakulturne proizvodnje, ili kod uspostave udruženja ili sporazuma o udruživanju za preradu;
Amandman 349
Prijedlog Uredbe
Članak 47. – stavak 1. – točka b
(b)  diversifikaciji prihoda akvakulturnog poduzeća kroz razvoj novih vrsta akvakulture s dobrim tržišnim izgledima;
(b)  diversifikaciji prihoda sektora akvakulture kroz razvoj novih lokalnih vrsta akvakulture u njihovim područjima koja imaju dodanu vrijednost i koja su perspektivna na tržištu i u ekološkom smislu;
Amandman 350
Prijedlog Uredbe
Članak 47. – stavak 1. – točka c
(c)  diversifikaciji prihoda akvakulturnih poduzeća kroz razvoj komplementarnih aktivnosti izvan akvakulture.
(c)  diversifikaciji prihoda akvakulturnih poduzeća kroz razvoj komplementarnih aktivnosti.
Amandman 351
Prijedlog Uredbe
Članak 47. – stavak 2.
2.  Potpora iz stavka 1. (c) dodjeljuje se samo akvakulturnim poduzećima pod uvjetom da se komplementarne aktivnosti izvan akvakulture mogu povezati s temeljnim akvakulturnim poslovima poduzeća, kao što je udičarski turizam, usluge akvakulture koje se odnose na zaštitu okoliša ili edukacijske aktivnosti vezane uz akvakulturu.
2.  Potpora iz stavka 1. točke (c ) dodjeljuje se samo akvakulturnim poduzećima pod uvjetom da se komplementarne aktivnosti izvan akvakulture odnose na temeljnu akvakulturnu proizvodnju ili marketing, kao što je udičarski turizam, usluge akvakulture koje se odnose na zaštitu okoliša ili edukacijske aktivnosti vezane uz akvakulturu.
Amandman 352
Prijedlog Uredbe
Članak 48. – stavak 1. – uvodni dio
1.  EFPR može, u svrhu poboljšanja ukupnog rezultata i konkurentnosti akvakulturnih farmi, podržati:
1.  EFPR može, u svrhu poboljšanja ukupnog rezultata i konkurentnosti akvakulturnih farmi i smanjenja učinka njihovih djelovanja na okoliš, podržati:
Amandman 353
Prijedlog Uredbe
Članak 48. – stavak 1. – točka b
(b)  pružanje savjetodavnih usluga farmama koje su tehničke, znanstvene, pravne ili ekonomske prirode.
(b)  pružanje savjetodavnih usluga farmama koje su tehničke, znanstvene, pravne ili ekološke ili ekonomske prirode.
Amandman 637
Prijedlog Uredbe
Članak 48. – stavak 1. – točka -ba (nova)
(ba)  poboljšanje radnih uvjeta uzimajući u obzir pravila Međunarodne organizacije rada;
Amandman 638
Prijedlog Uredbe
Članak 48. – stavak 1. – točka -bb (nova)
(bb)  promicanje stručnog usavršavanja i pristupa zaposlenju za mlade ljude i žene u sektoru ribarstva i akvakulture;
Amandman 354
Prijedlog Uredbe
Članak 48. – stavak 2. – točka d
(d)  standarde zdravlja i zaštite utemeljene na Unijinom i nacionalnom zakonodavstvu;
(d)  standarde zdravlja, higijene i zaštite utemeljene na Unijinom i nacionalnom zakonodavstvu;
Amandman 355
Prijedlog Uredbe
Članak 48. – stavak 2. – točka e a (novo)
(ea)  promicanje jednakih mogućnosti, posebno ravnopravnosti spolova i integracije osoba s invaliditetom;
Amandman 356
Prijedlog Uredbe
Članak 48. – stavak 3.
3.  Potpora iz stavka 1. (a) dodjeljuje se samo javnopravnim tijelima izabranima za uspostavu savjetodavnih usluga za uzgajališta. Potpora iz stavka 1. (b) dodjeljuje se samo akvakulturnim MSP-ovima ili organizacijama akvakulturnih proizvođača.
3.  Potpora iz stavka 1. (a) dodjeljuje se samo javnopravnim tijelima izabranima za uspostavu savjetodavnih usluga za uzgajališta ili stručnim organizacijama koje je priznala država članica. Potpora iz stavka 1. (b) dodjeljuje se samo akvakulturnim MSP-ovima, stručnim organizacijama za akvakulturu koje je priznala država članica, organizacijama akvakulturnih proizvođača ili udruženjima organizacija akvakulturnih proizvođača.
Amandman 357
Prijedlog Uredbe
Članak 48. – stavak 3. a (novo)
3a.  U slučajevima kada potpora ne iznosi više od 4 000 eura, korisnik se može odabrati ubrzanim postupkom.
Amandman 358
Prijedlog Uredbe
Članak 48. – stavak 4.
4.  Tijekom programskog razdoblja akvakulturna uzgajališta ne primaju potporu za savjetodavne usluge više od jedanput za svaku kategoriju usluga obuhvaćenu stavkom 2. točkama (a) do (e)..
Brisano
Amandman 359
Prijedlog Uredbe
Članak 49. – stavak 1. – točka a
(a)  cjeloživotno učenje, diseminacija znanstvenog znanja i inovativnih praksi te stjecanje novih profesionalnih vještina u akvakulturi;
(a)  stručno osposobljavanje, cjeloživotno učenje, diseminacija znanstvenog i tehničkog znanja i inovativnih praksi, stjecanje novih profesionalnih vještina u akvakulturi, poboljšanje uvjeta rada, promocija sigurnosti na radu i smanjenje učinka akvakulture na okoliš;
Amandman 360
Prijedlog Uredbe
Članak 49. – stavak 1. – točka b
(b)  umrežavanje i razmjena iskustava i najboljih praksi među akvakulturnim poduzećima ili profesionalnim organizacijama i drugim dionicima, uključujući znanstvena tijela ili ona koja promiču jednake mogućnosti između muškaraca i žena.
(b)  umrežavanje i razmjena iskustava i najboljih praksi među akvakulturnim poduzećima ili profesionalnim organizacijama i drugim privatnim ili javnim dionicima, uključujući znanstvena, tehnička i tijela za osposobljavanje ili ona koja promiču jednake mogućnosti između muškaraca i žena.
Amandman 361
Prijedlog Uredbe
Članak 49. – stavak 2.
2.  Potpora iz stavka 1. (a) ne dodjeljuje se velikim akvakulturnim poduzećima.
Brisano
Amandman 362
Prijedlog Uredbe
Članak 50. – stavak 1. – uvodni dio
1.  Kako bi se doprinijelo razvoju akvakulturnih lokaliteta i infrastrukture, EFPR može podržati:
1.  Kako bi se doprinijelo razvoju akvakulturnih lokaliteta i infrastrukture i smanjio utjecaj operacija na okoliš, EFPR može podržati:

Amandman 363
Prijedlog Uredbe
Članak 50. – stavak 1. – točka a
(a)  identifikaciju i mapiranje najprikladnijih područja za razvoj akvakulture, i kada je primjenjivo, uzimajući u obzir pomorske prostorne procese planiranja;
(a)  utvrđivanje i označavanje najpovoljnijih područja za razvoj održive akvakulture s malim učinkom na okoliš te, kada je to primjenjivo, uzimajući u obzir pomorske prostorne procese planiranja, kao i aktivnosti koje slijede ekološke interakcije tijekom proizvodne faze akvakulturnih aktivnosti;
Amandman 364
Prijedlog Uredbe
Članak 50. – stavak 1. – točka a a (novo)
(aa)  utvrđivanje i označavanje područja kao što su uzgajališta, obalna područja za mriješćenje, lokaliteti Natura 2000 ili područja oporavka ribljeg fonda gdje treba isključiti intenzivne akvakulturne djelatnosti, u svrhu održavanja uloge takvih područja u funkcioniranju ekosustava;
Amandman 365
Prijedlog Uredbe
Članak 50. – stavak 1. – točka b
(b)  poboljšavanje infrastruktura akvakulturnih područja kroz konsolidaciju tla, opskrbu energijom ili upravljanje vodom;
(b)  poboljšavanje i razvoj pomoćnih sustava i infrastruktura potrebnih za povećanje potencijala akvakulturnih lokacija i smanjenje ekološkog otiska akvakulture, uključujući investiranje u konsolidaciju tla, opskrbu energijom ili upravljanje vodom;
Amandman 366
Prijedlog Uredbe
Članak 50. – stavak 1. – točka c
(c)  aktivnosti koje poduzimaju i provode nadležna tijela iz članka 9. stavka 1. Direktive 2009/147/EZ ili članka 16. stavka 1. Direktive 92/43/EEZ s ciljem sprječavanja ozbiljnih šteta akvakulturi.
(c)  aktivnosti koje poduzimaju nadležna tijela radi ublažavanja sukoba s divljim vrstama zaštićenim u okviru Direktive 2009/147/EZ ili Direktive 92/43/EEZ, s ciljem sprječavanja ozbiljnih šteta akvakulturi.
Amandman 367
Prijedlog Uredbe
Članak 50. – stavak 2.
2.  Korisnici potpore iz ovog članka jedino su javnopravna tijela.
2.  Mogućnost prijave za potporu iz ovog članka bit će ograničena na javnopravna tijela ili privatne organizacije kojima je država članica povjerila provedbu aktivnosti iz točaka (a), (aa) i (b) stavka 1.
Amandman 368
Prijedlog Uredbe
Članak 51. – naslov
Poticanje novih akvakulturnih uzgajivača
Poticanje novih uzgajivača u sektoru održive akvakulture i akvakulturne prerade
Amandman 369
Prijedlog Uredbe
Članak 51. – stavak 1
1.  EFPR može, u svrhu promicanja poduzetništva u akvakulturi, podržati uspostavljanje akvakulturnih poduzeća od strane novih uzgajivača -početnika.
1.  EFPR može, u svrhu promicanja poduzetništva u akvakulturi, podržati uspostavljanje održivih akvakulturnih poduzeća ili suradnju s novim uzgajivačima- početnicima, uključujući povezani sektor za preradu, s posebnim naglaskom na mlade akvakulturiste i ravnopravnost spolova.
Amandman 370
Prijedlog Uredbe
Članak 51. – stavak 2. – uvodni dio
2.  Potpora 1. dodjeljuje se akvakulturnim uzgajivačima koji pristupaju ovom sektoru pod uvjetom da:
2.  Potpora iz stavka 1. dodjeljuje se akvakulturnim uzgajivačima koji pristupaju ovom sektoru pod uvjetom da:
Amandman 371
Prijedlog Uredbe
Članak 51. – stavak 2. – točka b
(b)  po prvi put uspostavljaju akvakulturno mikro ili malo poduzeće kao voditelji takvog poduzeća;
(b)  po prvi put uspostavljaju mikro ili malo poduzeće u sektoru akvakulture ili povezanom prerađivačkom sektoru, kao voditelji takvog poduzeća;
Amandman 372
Prijedlog Uredbe
Članak 51. – stavak 2. – točka c
(c)  podnesu poslovni plan za razvoj svojih akvakulturnih aktivnosti.
(c)  podnesu ekonomski i ekološki uvjerljiv poslovni plan za razvoj svojih akvakulturnih aktivnosti, uključujući plan kako utjecaj njihove aktivnosti na okoliš svesti na najmanju moguću mjeru.
Amandman 373
Prijedlog Uredbe
Članak 52. – naslov
Promocija akvakulture s visokom razinom zaštite okoliša
Promocija održive akvakulture s visokom razinom zaštite okoliša
Amandman 374
Prijedlog Uredbe
Članak 52. – stavak 1. – uvodni dio
EFPR može, u svrhu značajnog smanjenja učinka akvakulture na okoliš, podržati ulaganja:
EFPR može, u svrhu značajnog smanjenja učinka akvakulture na okoliš, podržati sljedeća ulaganja:
Amandman 375
Prijedlog Uredbe
Članak 52. – stavak 1. – točka a
(a)  kojima se omogućuje znatno smanjenje učinka akvakulturnih poduzeća na vode, posebice smanjenjem količine vode koja se koristi ili poboljšanjem kvalitete izlazne vode, uključujući putem uspostave multitrofičkih akvakulturnih sustava;
(a)  koja omogućuju znatno smanjenje učinka akvakulturnih poduzeća na uporabu i kvalitetu vode, posebice smanjenjem količine kemikalija, antibiotika i drugih lijekova ili vode koja se koristi ili poboljšanjem kvalitete izlazne vode, uključujući putem uspostave multitrofičkih akvakulturnih sustava;
Amandman 376
Prijedlog Uredbe
Članak 52. – stavak 1. – točka a a (novo)
(aa)  promicanje zatvorenih akvakulturnih sustava;
Amandman 377
Prijedlog Uredbe
Članak 52. – stavak 1. – točka b
(b)  kojima se ograničava negativan učinak akvakulturnih poduzeća na prirodu ili bioraznolikost;
(b)  kojima se ograničava negativan učinak akvakulturnih poduzeća na prirodu i promiče zaštita okoliša i bioraznolikost, posebno ograničavanjem učinka na divlje riblje fondove, interakcije s vrstama grabežljivaca, uporabe otrovnih kemikalija i antibiotika i drugih učinaka na okoliš povezanih s intenzivnom akvakulturom;
Amandman 378
Prijedlog Uredbe
Članak 52. – stavak 1. – točka c
(c)  u kupnju opreme koja štiti akvakulturna uzgajališta od divljih grabežljivaca zaštićenih Direktivom Vijeća i Europskog parlamenta 2009/147/EZ i Direktivom Vijeća 92/43/EEZ;
(c)  u kupnju opreme koja štiti akvakulturna uzgajališta od divljih grabežljivaca;
Amandman 379
Prijedlog Uredbe
Članak 52. – stavak 1. – točka e
(e)  u obnovu postojećih akvakulturnih ribnjaka ili laguna uklanjanjem mulja, ili putem poduzimanja mogućih mjera sprječavanja taloženja mulja.
(e)  u obnovu estuarija, postojećih akvakulturnih ribljaka ili laguna i povezanih staništa putem uklanjanja mulja ili sprječavanja taloženja mulja.
Amandman 380
Prijedlog Uredbe
Članak 53. – stavak 1. – uvodni dio
1.  EFPR može, u svrhu promicanja razvoja organske ili energetski učinkovite akvakulture, podržati:
1.  EFPR može, u svrhu promicanja razvoja organske ili energetski učinkovitije akvakulture, podržati::
Amandman 381
Prijedlog Uredbe
Članak 53. – stavak 1. – točka a a (novo)
(aa)  pretvorbu operacija iz uzgoja mesojednih vrsta na operacije uzgoja biljojednih vrsta koje se ne oslanjaju na prehranu od svježe, divlje, morske ili slatkovodne ribe, ribljeg brašna ili proizvoda od ribljeg ulja;
Amandman 382
Prijedlog Uredbe
Članak 53. – stavak 1. – točka a b (novo)
(ab)  promoviranje zatvorenog sustava akvakulture gdje su ribe i druge vodene vrste uzgojene u zatvorenim recirkulacijskim sustavima,čime se minimalizira upotreba vode.
Amandman 383
Prijedlog Uredbe
Članak 53. – stavak 1. – točka b
(b)  sudjelovanje u Unijinim shemama za ekološko upravljanje i reviziju uspostavljenima Uredbom (EZ) br. 761/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. ožujka 2001. o dopuštanju dobrovoljnog sudjelovanja organizacija u shemi Zajednice za ekološko upravljanje i reviziju (EMAS).
(b)  sudjelovanje u Unijinim shemama za ekološko upravljanje i reviziju kao što su one uspostavljene Uredbom (EZ) br. 761/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. ožujka 2001. o dopuštanju dobrovoljnog sudjelovanja organizacija u shemi Zajednice za ekološko upravljanje i reviziju (EMAS) ili sudjelovanje u nacionalno priznatim shemama za ekološko upravljanje;
Amandman 384
Prijedlog Uredbe
Članak 53. – stavak 2.
2.  Potpora se dodjeljuje samo korisnicima koji se obvežu sudjelovati najmanje 3 godine u EMAS-u ili se obvežu najmanje 5 godina poštovati zahtjeve organske proizvodnje.
2.  Potpora se dodjeljuje samo korisnicima koji se obvežu sudjelovati najmanje pet godina u EMAS-u ili se obvežu najmanje pet godina poštovati zahtjeve organske proizvodnje.
Amandman 385
Prijedlog Uredbe
Članak 53. – stavak 3.
3.  Potpora ima oblik nadoknade za najviše dvije godine u razdoblju prijelaza poduzeća na organsku proizvodnju ili tijekom pripreme za sudjelovanje u shemi EMAS-a.
3.  Potpora ima oblik nadoknade za najviše pet godina u razdoblju prijelaza poduzeća na organsku proizvodnju ili tijekom pripreme za sudjelovanje u shemi EMAS-a.
Amandman 386
Prijedlog Uredbe
Članak 53. – stavak 4. – točka a
(a)  gubitak prihoda ili dodatni troškovi nastali tijekom razdoblja tranzicije iz konvencionalne u organsku proizvodnju za operacije podložne stavku 1. (a) ovog članka;
(a)  gubitak prihoda ili dodatni troškovi nastali tijekom razdoblja tranzicije iz konvencionalne u organsku proizvodnju ili održavanja organske proizvodnje za operacije podložne stavku 1. (a) ovog članka;
Amandman 387
Prijedlog Uredbe
Članak 54. – stavak 1. – uvodni dio
1.  EFPR može, s ciljem poticanja razvoja akvakulture koja osigurava usluge zaštite okoliša, podržati:
1.  EFPR može, s ciljem poticanja razvoja održive akvakulture koja osigurava usluge zaštite okoliša, podržati:
Amandman 388
Prijedlog Uredbe
Članak 54. –stavak 1. – točka a
(a)  akvakulturne metode koje su u skladu sa specifičnim potrebama okoliša i podložne su posebnim upravljačkim zahtjevima koji proizlaze iz označavanja područja mreže Natura 2000 u skladu s Direktivom Vijeća 92/43/EEZ i Direktivom Vijeća i Europskog parlamenta 2009/147/EZ;
(a)  metode ekstenzivne i poluekstenzivne akvakulture koje su u skladu sa specifičnim potrebama okoliša i podložne su posebnim upravljačkim zahtjevima koji proizlaze iz označavanja područja mreže Natura 2000 u skladu s Direktivom Vijeća 92/43/EEZ i Direktivom 2009/147/EZ;
Amandman 389
Prijedlog Uredbe
Članak 54. –stavak 1. – točka b
(b)  sudjelovanje u ex-situ očuvanju i reprodukciji akvatičnih životinja, u okviru programa očuvanja i obnavljanja bioraznolikosti koje su izradila tijela javne vlasti ili su izrađeni pod njihovim nadzorom;
(b)  troškovi direktno povezani sa sudjelovanjem u ex–situ očuvanju i reprodukciji akvatičnih životinja, u okviru programa očuvanja i obnavljanja bioraznolikosti koje su izradila tijela javne vlasti ili su izrađeni pod njihovim nadzorom;
Amandman 390
Prijedlog Uredbe
Članak 54. –stavak 1. – točka c
(c)  oblici opsežne akvakulture, uključujući očuvanje i poboljšanje okoliša, biološke raznolikosti, upravljanja krajolikom i tradicionalnim karakteristikama akvakulturnih zona.
(c)  oblici opsežne i poluintenzivne akvakulture, i u obalnom području i u kopnenim vodama, uključujući očuvanje i poboljšanje okoliša, biološke raznolikosti, upravljanja krajolikom i tradicionalnim karakteristikama akvakulturnih zona.
Amandman 391
Prijedlog Uredbe
Članak 54. –stavak 2.
2.  Potpora iz stavka 1. (a) ima oblik godišnje nadoknade za dodatne nastale troškove ili za izgubljeni prihod proizašao iz upravljačkih zahtjeva u dotičnim područjima, a koji se odnosi na provedbu Direktive Vijeća 92/43/EEZ ili Direktive Vijeća i Europskog parlamenta 2009/147/EZ.
2.  Potpora iz stavka 1. (a) ima oblik godišnje nadoknade za dodatne nastale troškove i/ili za izgubljeni prihod proizašao iz upravljačkih zahtjeva u dotičnim područjima, a koji se odnosi na provedbu Direktive Vijeća 92/43/EEZ ili Direktive Vijeća i Europskog parlamenta 2009/147/EZ.
Amandman 392
Prijedlog Uredbe
Članak 54. – stavak 4.
4.  Potpora iz stavka 1. (c) ima oblik godišnje nadoknade za dodatne nastale troškove.
4.  Potpora iz stavka 1. (c) ima oblik godišnje nadoknade za dodatne nastale troškove i nadoknade za gubitke koje su akvakulturnim fondovima uzrokovale zaštićene vrste, pod uvjetom da su poduzete zaštitne mjere.
Amandman 393
Prijedlog Uredbe
Članak 55. – stavak 1.
1.  EFPR mora pružiti potporu nadoknadama za uzgajivače mekušaca u slučaju privremene obustave izlova uzgojenih mekušaca, isključivo iz razloga zaštite javnog zdravstva.
1.  EFPR može pružiti potporu nadoknadama za uzgajivače mekušaca u slučaju privremene obustave izlova uzgojenih mekušaca, isključivo iz razloga zaštite javnog zdravstva.
Amandman 395
Prijedlog Uredbe
Članak 55. – stavak 2. – točka b
(b)  pretrpljen gubitak zbog privremene obustave izlova iznosi više od 35 % godišnjeg prometa dotičnog poduzeća, izračunatog na osnovi prosječnog prometa poduzeća u protekle tri godine.
(b)  pretrpljen gubitak zbog privremene obustave izlova iznosi više od 15 % godišnjeg prometa dotičnog poduzeća, izračunatog na osnovi prosječnog prometa poduzeća u protekle tri godine ili kada tvrtka ima manje implementacijsko razdoblje, u prethodnom razdoblju aktivnosti. Države članice mogu ustanoviti posebna pravila za izračun koja će se koristiti u slučajevima tvrtki koje su aktivne manje od jedne godine.
Amandman 396
Prijedlog Uredbe
Članak 55. – stavak 3.
3.  Trajanje nadoknade može biti odobreno na maksimalno 12 mjeseci tijekom čitavog programskog razdoblja.
Brisano
Amandman 397
Prijedlog Uredbe
Članak 56. – stavak 1. – uvodni dio
1.  EFPR može, s ciljem poticanja zdravlja i dobrobiti životinja u akvakulturnim poduzećima, posebice u smislu prevencije i biosigurnosti, podržati:
1.  EFPR može, s ciljem poticanja zdravlja i dobrobiti životinja u akvakulturnim poduzećima, posebice u smislu prevencije i biosigurnosti, podržati akvakulturna uzgajališta i stručne akvakulturne organizacije za sljedeće operacije:
Amandman 398
Prijedlog Uredbe
Članak 56. – stavak 1. – točka a
(a)  kontrolu i iskorjenjivanje bolesti u akvakulturi na temelju uvjeta iz Odluke Vijeća 2009/470/EEZ o troškovima u području veterine;
(a)  troškove kontrole i iskorjenjivanja bolesti u akvakulturi na temelju uvjeta iz Odluke Vijeća 2009/470/EZ o troškovima u području veterine, uključujući nužne operativne troškove za ispunjavanje obveza iz plana iskorjenjivanja;
Amandman 399
Prijedlog Uredbe
Članak 56. – stavak 1. – točka b
(b)  razvoj općih i najboljih praksi koje se posebno odnose na vrste ili razvoj kodeksa ponašanja za biosigurnost ili potrebe dobrobiti životinja u akvakulturi;
(b)  razvoj općih i najboljih praksi koje se posebno odnose na vrste ili razvoj kodeksa ponašanja za biosigurnost, zdravlje životinja i potrebe dobrobiti životinja u akvakulturi;
Amandman 400
Prijedlog Uredbe
Članak 56. – stavak 1. – točka c
(c)  povećanje dostupnosti veterinarskih lijekova za korištenje u akvakulturi i promicanje prikladne upotrebe takvih lijekova putem naručivanja farmaceutskih studija te širenjem i razmjenom informacija.
(c)  inicijativu s ciljem smanjivanja ovisnosti akvakulture o veterinarskim lijekovima;
Amandman 401
Prijedlog Uredbe
Članak 56. – stavak 1. – c a (novo)
(ca)  uspostavu i rad skupina za zaštitu zdravlja u akvakulturnom sektoru kako ga priznaju države članice.
Amandman 402
Prijedlog Uredbe
Članak 57. – stavak 1. – uvodni dio
1.Kako bi se zaštitio prihod akvakulturnih proizvođača, EFPR može podržati doprinos osiguranju akvakulturnih fondova koje će nadoknaditi gubitke uzrokovane:
1.  Kako bi se zaštitio prihod akvakulturnih proizvođača, EFPR može podržati doprinos osiguranju akvakulturnih fondova ili uzajamnom fondu koji priznaje država članica, a koji će nadoknaditi gubitke uzrokovane barem jednim od sljedećih:
Amandman 403
Prijedlog Uredbe
Članak 57. – stavak 1. – točka a
(a)  prirodnim katastrofama;
(a)  prirodnim katastrofama ili ekstenzivnim onečišćenjem morskog okoliša,
Amandman 404
Prijedlog Uredbe
Članak 57. – stavak 1. - točka c
(c)  naglim promjenama u kvaliteti vode;
(c)  naglim promjenama u kvaliteti i količini vode;
Amandman 405
Prijedlog Uredbe
Članak 57. – stavak 1. - točka d
(d)  bolestima u akvakulturi ili uništenjem proizvodnih pogona.
(d)  bolestima u akvakulturi, grabežljivcima, mehaničkim kvarovima ili uništenjem proizvodnih objekata za koje operator nije odgovoran;
Amandman 406
Prijedlog Uredbe
Članak 57. – stavak 1. - točka d a (novo)
(da)  velikim oštećenjem objekata koje su uzrokovale divlje životinje, uključujući zarazu akvakulturnih uzgajališta nametničkim vrstama;
Amandman 407
Prijedlog Uredbe
Članak 57. – stavak 1. – točka d b (novo)
(db)  zagađenjem okoliša uzrokovanim vanjskim događajem izvan akvakulturnog uzgajališta;
Amandman 408
Prijedlog Uredbe
Članak 57. – stavak 1. – točka d c (novo)
(dc)  prikupljanjem ili uništavanjem životinja koje su umrle u uzgajalištu od prirodnih uzroka ili od nesreća u uzgajalištu za koje operator nije odgovoran ili su ubijene i pokopane na samom uzgajalištu iz zdravstvenih razloga i uz prethodno dopuštenje relevantnih nadležnih tijela.
Amandman 409
Prijedlog Uredbe
Članak 57. – stavak 2. – podstavak 1.
2.  Pojava elementarne nepogode ili epidemije bolesti u akvakulturi mora biti službeno priznata od strane dotične države članice.
2.  Pojava elementarne nepogode, bolesti, ekstenzivnog onečišćenja ili bilo koje mjerodavne okolnosti iz stavka 1. u akvakulturi mora biti formalno priznata od strane dotične države članice.
Amandman 410
Prijedlog Uredbe
Članak 57. – stavak 3.
3.  Potpora se dodjeljuje samo za ugovore o osiguranju akvakulturnih fondova koji pokrivaju ekonomske gubitke iz stavka 1. koji prelaze 30 % prosječne godišnje proizvodnje akvakulturnog uzgajivača.
3.  Potpora se dodjeljuje samo za ugovore o osiguranju akvakulturnih fondova ili uzajamne fondove koji pokrivaju ekonomske gubitke iz stavka 1. koji prelaze 25% prosječne godišnje proizvodnje akvakulturnog uzgajivača.
Amandman 411
Prijedlog Uredbe
Članak 58.
EFPR podupire održivi razvoj ribarstvenih područja prema pristupu lokalnom razvoju kojeg predvodi zajednica kako je navedeno u članku 28. [Uredbe (EU) br. […] o zajedničkim odredbama].
EFPR podupire održivi razvoj ribarstvenih i akvakulturnih područja prema pristupu lokalnom razvoju kojeg predvodi zajednica kako je navedeno u članku 28. [Uredbe (EU) br. […] o zajedničkim odredbama].
Amandman 412
Prijedlog Uredbe
Članak 59. – stavak 1.
Financijska potpora iz ovog članka doprinosi ostvarivanju prioriteta Unije prepoznatih u članku 6. (1).
Financijska potpora iz ovog članka doprinosi ostvarivanju prioriteta Unije prepoznatih u članku 6. (1). (2) i (3).
Amandman 413
Prijedlog Uredbe
Naslov V. – poglavlje III. – odjeljak 2. – naslov
Ribarstvena područja, lokalna partnerstva i lokalne razvojne strategije
Ribarstvena i akvakulturna područja, lokalna partnerstva i lokalne razvojne strategije
Amandman 414
Prijedlog Uredbe
Članak 60. – naslov
Ribarstvena područja
Ribarstvena i akvakulturna područja
Amandman 415
Prijedlog Uredbe
Članak 60. – stavak 1. – uvodni dio
1.  Ribarstvena područja koja imaju pravo na potporu su:
1.  Kako bi se područje kvalificiralo kao područje koje ima pravo na potporu, ono mora biti područje za morski ribolov, za slatkovodni ribolov ili akvakulturno područje. Ono mora biti funkcionalno koherentno u geografskom, ekonomskom i društvenom smislu, posebno uzimajući u obzir sektore ribarstva, akvakulture i povezane aktivnosti te treba nudi dostatnu kritičnu masu u smislu ljudskih, financijskih i gospodarskih resursa za potporu izvedivoj strategiji lokalnog razvoja.
Amandman 416
Prijedlog Uredbe
Članak 60. – stavak 1. – točka a
(a)  ograničena u veličini i u pravilu, manje od razine NUTS III. zajedničkog razvrstavanja prostornih jedinica za statistiku u smislu Uredbe (EZ) br. 1059/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. svibnja 2003. o uspostavi zajedničkog razvrstavanja prostornih jedinica za statistiku (NUTS); i
Brisano
Amandman 417
Prijedlog Uredbe
Članak 60. – stavak 1. – točka b
(b)  funkcionalno koherentna u geografskom, ekonomskom i društvenom smislu, te posebno uzimaju u obzir sektore ribarstva i akvakulture te nude dostatnu kritičnu masu u smislu ljudskih, financijskih i gospodarskih resursa za potporu izvedivoj strategiji lokalnog razvoja.
brisano
Amandman 418
Prijedlog Uredbe
Članak 61. – stavak 1.
1.  U svrhu EFPR-a, integrirana strategija lokalnog razvoja iz članka 28. stavka 1. točke (c ) [Uredbe (EU) br. […] o zajedničkim odredbama] temelji se na interakciji između sudionika i projekata različitih sektora lokalnog gospodarstva, posebice sektora ribarstva i akvakulture;
1.  U svrhu EFPR-a, integrirana strategija lokalnog razvoja iz članka 28. stavka 1. točke (c ) [Uredbe (EU) br. […] o zajedničkim odredbama] temelji se na interakciji i konzultacijama između sudionika i projekata sektora ribarstva i akvakulture, kao i drugih sektora lokalnog gospodarstva. S tim u vezi konzultiraju se Savjetodavna vijeća.
Amandman 419
Prijedlog Uredbe
Članak 61. – stavak 2. – točka a
(a)  postići najvišu razinu sudjelovanja sektora ribarstva i akvakulture u održivom razvoju obalnih i kopnenih ribarstvenih područja;
(a)  postići najvišu razinu sudjelovanja sektora ribarstva i akvakulture u održivom razvoju obalnih i kopnenih ribarstvenih i akvakulturnih područja;
Amandman 420
Prijedlog Uredbe
Članak 61. – stavak 2. – točka b
(b)  osigurati da lokalne zajednice u potpunosti iskorištavaju mogućnosti koje nudi morski i obalni razvoj.
(b)  osigurati da lokalne zajednice u potpunosti iskorištavaju mogućnosti koje nudi morski, obalni i slatkovodni razvoj i, posebice, pomoći malim ribarskim lukama koje su u nestajanju da iskoriste u najvećoj mogućoj mjeri svoj pomorski potencijal razvojem diversificirane infrastrukture.
Amandman 421
Prijedlog Uredbe
Članak 61. – stavak 3.
3.  Strategija mora biti usklađena s mogućnostima i potrebama utvrđenima u ovom području i s Unijinim prioritetima za EFPR. Strategije mogu imati raspon od onih koje su usredotočene na ribarstvo do strategija širokog djelokruga usmjerenih na diversifikaciju ribarstvenih područja. Strategija mora nadilaziti samo prikupljanje operacija ili nizanje sektorskih mjera.
3.  Strategija mora biti usklađena s mogućnostima i potrebama utvrđenima u ovom području i s Unijinim prioritetima za EFPR. Strategije se moraju uglavnom usredotočiti na ribarstvo ili akvakulturu, ali mogu biti i šire, usmjerene na diversifikaciju ribarstvenih i akvakulturnih područja. Strategija mora nadilaziti samo prikupljanje operacija ili nizanje sektorskih mjera.
Amandman 422
Prijedlog Uredbe
Članak 61. – stavak 5.
5.  Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 127. u vezi sa sadržajem akcijskog plana iz članka 29. (1)(e) [[Uredbe (EU) br […]o zajedničkim odredbama]
5.   Integrirana strategija lokalnog razvoja uključuje akcijski plan iz članka 29. (1)(e) [[Uredbe (EU) br […]o zajedničkim odredbama. Akcijski plan će između ostalog utvrditi popis akcija predviđenih za provedbu strategije i za svaku akciju navodi ciljeve te akcije, odgovarajuće troškove, prihvatljive korisnike, financijsku omotnicu vezanu uz povezane javne fondove, kriterije za odabir operacija i pokazatelje uspješnosti.
Amandman 423
Prijedlog Uredbe
Članak 62. – stavak 3. – točka b
(b)  osigurati značajnu zastupljenost sektora ribarstva i akvakulture.
(b)  osigurati većinsku zastupljenost sektora ribarstva i/ili akvakulture.
Amandman 424
Prijedlog Uredbe
Članak 62. – stavak 4.
4.  Ako strategiju lokalnog razvoja podupiru drugi fondovi osim EFPR-a, potrebno je osnovati posebno tijelo za odabir za projekte koje podupire EFPR sukladno kriterijima navedenim u stavku 3.
4.  Ako strategiju lokalnog razvoja podupiru drugi fondovi osim EFPR-a, tijelo za odabir iz FLAG-a za projekte koje podupire EFPR mora ispunjavati zahtjeve iz stavka 3.
Amandman 425
Prijedlog Uredbe
Članak 62. – stavak 7.
7.  Uloge FLAG-a, upravljačkog tijela za sve provedbene zadaće vezane uz strategiju, jasno su opisane u operativnom programu.
7.  Uloge FLAG-a, upravljačkog tijela i provedbenog tijela, ako se razlikuje od uloge upravljačkog tijela, za sve provedbene zadaće vezane uz strategiju, jasno su opisane u operativnom programu.
Amandman 426
Prijedlog Uredbe
Članak 63. – stavak 1.
1.  Operacije koje imaju prava iz ovog Odjeljka iznesene su u članku 31. [[Uredbe (EU) br. […]o zajedničkim odredbama].
1.  Operacije i troškovi koji imaju prava iz ovog Odjeljka izneseni su u članku 31. [[Uredbe (EU) br […]o zajedničkim odredbama].
Amandman 427
Prijedlog Uredbe
Članak 64. – stavak 1.
1.  Pripremna podrška će pokrivati izgradnju kapaciteta i umrežavanje u pogledu priprema i implementacije lokalne razvojne strategije.
1.  Pripremna podrška će pokrivati izgradnju kapaciteta, konzultiranje, obuku i umrežavanje u pogledu priprema i implementacije lokalne razvojne strategije.
Amandman 428
Prijedlog Uredbe
Članak 65. – stavak 1. – točka a
(a)  dodavanje vrijednosti, stvaranje radnih mjesta, promicanje inovacija u svim fazama opskrbnog lanca u ribarstvu i akvakulturi;
(a)  dodavanje vrijednosti, stvaranje radnih mjesta, privlačenje mladih ljudi i promicanje inovacija u svim fazama opskrbnog lanca u ribarstvu, akvakulturi i preradi;
Amandman 429
Prijedlog Uredbe
Članak 65. – stavak 1. – točka b
(b)  podrška raznolikosti i stvaranju radnih mjesta u području ribarstva, posebice u ostalim pomorskim sektorima;
(b)  podrška raznolikosti i stvaranju radnih mjesta u području ribarstva, uključujući raznolikost u pomorskim aktivnostima koje nadopunjavaju aktivnosti ribarstva i akvakulture;
Amandman 430
Prijedlog Uredbe
Članak 65. – stavak 1. – točka b a (novo)
(ba)  jačanje osposobljavanja i poboljšanje uvjeta rada na području ribarstva i akvakulture;
Amandman 431
Prijedlog Uredbe
Članak 65. – stavak 1. – točka c
(c)  obogaćivanje i kapitalizacija dobara ribolovnih područja uključujući operacije za ublažavanje klimatskih promjena;
(c)  obogaćivanje i kapitalizacija ekoloških dobara ribolovnih i akvakulturnih područja, uključujući radnje za održavanje bioraznolikosti, poboljšanje upravljanja priobalnom zonom i ublažavanje klimatskih promjena;
Amandman 432
Prijedlog Uredbe
Članak 65. – stavak 1. – točka d
(d)  promicanje društvene dobrobiti i kulturnog nasljeđa u ribarskim područjima, uključujući pomorsko kulturno nasljeđe;
(d)  promicanje društvene dobrobiti i kulturnog nasljeđa u ribarskim područjima i akvakulturnim područjima, uključujući ribarstvo i pomorsko kulturno nasljeđe;
Amandman 433
Prijedlog Uredbe
Članak 65. – stavak 2.
2.  Dobivena potpora može uključivati mjere predviđene u poglavljima I. i II. ovog Naslova, pod uvjetom da postoji jasan razlog za njihovim upravljanjem na lokalnoj razini. Kada je pomoć odobrena za radnje koje odgovaraju tim mjerama, primjenjuju se odgovarajući uvjeti i ljestvice doprinosa za pojedinu operaciju koje su utvrđene u poglavljima I. i II. ovog Naslova.
2.  Dobivena potpora može uključivati mjere predviđene u poglavljima I., II i IV. ovog Naslova, pod uvjetom da postoji jasan razlog za njihovo upravljanje na lokalnoj razini. Kada je pomoć odobrena za radnje koje odgovaraju tim mjerama, primjenjivat će se odgovarajući uvjeti i ljestvice doprinosa za pojedinu operaciju koje su utvrđene u poglavljima I., II i IV. ovog Naslova.
Amandman 434
Prijedlog Uredbe
Članak 66. – stavak 2.
2.  Osim ostalih FLAG-ova, partner FLAG-a u okviru EFPR-a može biti lokalno javno-privatno partnerstvo koje provodi strategiju lokalnog razvoja unutar ili izvan Unije.
2.  Za potrebe ovog članka, osim ostalih FLAG-ova, partneri FLAG-a u okviru EFPR-a mogu biti sudionici u projektima suradnje koji nisu smješteni na teritoriju FLAG-a na temelju lokalnog javno-privatnog partnerstva koje provodi strategiju lokalnog razvoja unutar ili izvan Unije.
Amandman 435
Prijedlog Uredbe
Članak 66. – stavak 3.
3.  U slučajevima kada projekte suradnje nije izabraoFLAG, države članice mogu ustanoviti sustav trajnih prijava za projekte suradnje. One će donijeti javne nacionalne ili regionalne administrativne procedure za selekciju transnacionalnih projekata suradnje i popis dozvoljenih troškova najkasnije dvije godine nakon datuma odobravanja njihovog operativnog programa.
3.  U slučajevima kada projekte suradnje nije izabrao FLAG, državečlanice mogu ustanoviti sustav trajnih prijava za projekte suradnje. One će donijeti javne nacionalne ili regionalne administrativne procedure za selekciju transnacionalnih projekata suradnje i popis dozvoljenih troškova najkasnije dvije godine nakon datuma odobravanja njihovog operativnog programa. Savjetodavna vijeća, zbog svog transnacionalnog karaktera, mogu biti uključena u sustav trajnih prijava.
Amandman 436
Prijedlog Uredbe
Članak 66. – stavak 4.
4.  Odobravanje projekata suradnje neće trajati duže od četiri mjeseca od datuma podnošenja prijave za projekt.
4.  Administrativne odluke vezane uz projekt suradnje neće trajati duže od četiri mjeseca od datuma podnošenja prijave za projekt.
Amandman 437
Prijedlog Uredbe
Članak 68.
Podrška ovom poglavlju pridonosi postizanju specifičnih ciljeva poglavlja I. i poglavlja II. ove glave.
Podrška ovom poglavlju pridonosi:
(a)  postizanju specifičnih ciljeva poglavlja I. i poglavlja II. ove glave;
(b)  poboljšanju kompetitivnosti proizvodnje i marketingu proizvoda ribarstva i akvakulture;
(c)  poboljšanju sigurnosti hrane i kakvoći proizvoda;
(d)  razvoju, proizvodnji i marketingu novih proizvoda te korištenju novih proizvoda i inovativnih proizvodnih metoda;
(e)  smanjenju negativnog utjecaja na okoliš i povećanju energetske učinkovitosti;
(f)  boljem iskorištenju manje zastupljenih vrsta, nusproizvoda i otpada;
(g)  razvoju, proizvodnji i marketingu novih proizvoda, korištenju novih tehnologija i inovativnih proizvodnih metoda;
(h)  poboljšanju radnih uvjeta i obuke radnika;
(i)  otvaranju i razvoju novih tržišta.
Amandman 438
Prijedlog Uredbe
Članak 69 – stavak 1.
1.  EFPR može poduprijeti pripremu i provedbu proizvodnih i marketinških planova na koje se upućuje u članku 32. [Uredbe (EU) br. o zajedničkoj organizaciji tržišta ribarskih proizvoda i proizvoda akvakulture].
1.  EFPR podupire pripremu i provedbu proizvodnih i marketinških planova na koje se upućuje u članku 32. [Uredbe (EU) br. o zajedničkoj organizaciji tržišta ribarskih proizvoda i proizvoda akvakulture].
Amandman 439
Prijedlog Uredbe
Članak 70. – stavak 1. – uvodni dio
1.  EFPR može poduprijeti naknadu priznatim organizacijama proizvođača i udrugama organizacija proizvođača koji skladište ribarske proizvode popisane u Prilogu II. Uredbe br. [o zajedničkoj organizaciji tržišta ribarskih proizvoda i proizvoda akvakulture], pod uvjetom da su proizvodi skladišteni u skladu s člancima 35. i 36. Uredbe br….[o zajedničkoj organizaciji tržišta ribarskih proizvoda i proizvoda akvakulture]:
1.  EFPR može sufinancirati naknadu priznatim organizacijama proizvođača i udrugama organizacija proizvođača koji skladište ribarske proizvode i proizvode akvakulture popisane u Prilogu II. Uredbe br. [o zajedničkoj organizaciji tržišta ribarskih proizvoda i proizvoda akvakulture], pod uvjetom da su proizvodi skladišteni u skladu s člancima 35. i 36. te Uredbe:
Amandman 440
Prijedlog Uredbe
Članak 70. – stavak 1. – točka a
(a)  iznos potpore za skladištenje ne premašuje iznos tehničkih i financijskih troškova postupaka potrebnih za stabilizaciju i skladištenje proizvoda o kojima je riječ;
(a)  iznos potpore za skladištenje ne premašuje iznos tehničkih i financijskih troškova postupaka potrebnih za stabilizaciju, pripremu i skladištenje proizvoda o kojima je riječ;
Amandman 441
Prijedlog Uredbe
Članak 70. – stavak 1. – točka c
(c)  godišnja financijska pomoć ne premašuje sljedeće postotke prosječne godišnje vrijednosti tržišne proizvodnje pri prvoj prodaji članova organizacija proizvođača u razdoblju od 2009-2011. U slučaju da članovi organizacija proizvođača nisu imali nikakvu tržišnu proizvodnju od 2009-2011, uzima se u obzir prosječna godišnja vrijednost tržišne proizvodnje u prve tri godine proizvodnje takvog člana:
(c)  godišnja financijska pomoć ne premašuje 5% prosječne godišnje vrijednosti tržišne proizvodnje pri prvoj prodaji članova organizacija proizvođača u razdoblju od 2009-2011. U slučaju da članovi organizacija proizvođača nisu imali nikakvu tržišnu proizvodnju od 2009-2011, uzima se u obzir prosječna godišnja vrijednost tržišne proizvodnje u prve tri godine proizvodnje takvog člana.
–  1 % in 2014.
–  0,8 % in 2015.
–  0,6 % in 2016.
–  0,4 % in 2017.
–  0,2 % in 2018.
Amandman 442
Prijedlog Uredbe
Članak 70. – stavak 2.
2.  Potpora na koju se upućuje u stavku 1. će do 2019. biti postupno ukinuta.
Brisano
Amandman 443
Prijedlog Uredbe
Članak 71. – stavak 1. – uvodni dio
1.  EFPR može podupirati marketinške mjere za proizvode ribarstva i akvakulture koje imaju za cilj:
1.  EFPR može podupirati marketinške mjere za proizvode ribarstva, akvakulture i slatkovodnog ribarstva koje imaju za cilj:
Amandman 444
Prijedlog Uredbe
Članak 71. – stavak 1. – točka a – uvodni dio
(a)  poboljšanje uvjeta za stavljanje na tržište:
(a)  nalaženje novih tržišta i poboljšanje uvjeta za stavljanje na tržište ribljih i akvakulturnih vrsta, uključujući:
Amandman 445
Prijedlog Uredbe
Članak 71. – stavak 1. – točka a – točka i a (new)
(ia)  proizvodi koje tržištu nude ribarske organizacije, njihove udruge i burze ribljih proizvoda;
Amandman 446
Prijedlog uredbe
Članak71. – stavak 1. – točka a – točka ii
(ii)  slučajni ulov istovaren u skladu s člankom 15. [Uredbe o Zajedničkoj ribarstvenoj politici] i člankom 8. (b) druga alineja [Uredbe (EU) br. o zajedničkoj organizaciji tržišta ribljih i akvakulturnih prozvoda];
(ii)  slučajni ulov istovaren iz komercijalnih zaliha u skladu s tehničkim mjerama, člankom 15. [Uredbe o Zajedničkoj ribarstvenoj politici] i člankom 8. (b) druga alineja [Uredbe (EU) br. o zajedničkoj organizaciji tržišta ribljih i akvakulturnih prozvoda];
Amandman 447
Prijedlog Uredbe
Članak 71. – stavak 1. – točka a – točka iii
(iii)  proizvodi do kojih se došlo korištenjem metoda sa slabim utjecajem na okoliš ili proizvodi organske akvakulture definirani kao u Uredbi Vijeća (EZ) br. 834/2007 o organskoj proizvodnji.
(iii)  ribarski proizvodi ili proizvodi akvakulture do kojih se došlo korištenjem metoda sa slabim utjecajem na okoliš ili proizvodi organske akvakulture definirani kao u Uredbi Vijeća (EZ) br. 834/2007 o organskoj proizvodnji ili u zatvorenim akvakulturnim sustavima;
Amandman 448
Prijedlog Uredbe
Članak 71. – stavak 1. – točka a – točka iii a (nova)
(iiia)  lokalni i sezonski proizvodi, kao i proizvodi koje pokriva Uredba Vijeća (EZ) br . 510/2006 od 20. ožujka 2006. o zaštiti geografskih pokazatelja i oznaka podrijetla za poljoprivredne proizvode i hranu;
Amandman 449
Prijedlog Uredbe
Članak 71. – stavak 1. – točka a – točka iii b (nova)
(iiib)  novi i poboljšani proizvodi.
Amandman 450
Prijedlog Uredbe
Članak 71. – stavak 1. – točka b – uvodni dio
(b)  promicanje kakvoće olakšava:
(b)  promicanje kakvoće i dodatne vrijednosti olakšava:
Amandman 451
Prijedlog Uredbe
Članak 71. – stavak 1. – točka b – točka ii
(ii)  davanje certifikata i promicanje, uključujući i proizvode održivog ribarstva i akvakulture te ekološki prihvatljive metode obrade;
(ii)  davanje certifikata kakvoće te promicanje i stvaranje specifičnih oznaka koje se odnose na proizvode održivog ribarstva i akvakulture – proizvode obalnog ribarstva malih razmjera, lokalne i sezonske proizvode te ekološki prihvatljive metode obrade;
Amandman 452
Prijedlog Uredbe
Članak 71. – stavak 1. – točka b – točka ii a (nova)
(iia)  mogućnost utvrđivanja podrijetla ribarskih proizvoda i proizvoda akvakulture, kao i razvijanje eko-oznake za ribarske proizvode i proizvode akvakulture širom Unije;
Amandman 453
Prijedlog Uredbe
Članak 71. – stavak 1. – točka b – točka ii b (nova)
(iib)  inovativni postupci i metode;
Amandman 454
Prijedlog Uredbe
Članak 71. – stavak 1. – točka b – točka iii
(iii)  izravni marketing ribarskih proizvoda malih obalnih ribara.
(iii)  izravni marketing ribarskih proizvoda malih obalnih ribara i ribara bez plovila;
Amandman 455
Prijedlog Uredbe
Članak 71. – stavak 1. – točka b – točka iii a (nova)
(iiia)  predstavljanje i pakiranje proizvoda;
Amandman 456
Prijedlog Uredbe
Članak 71. – stavak 1. – točka b – točka iii b (nova)
(iiib)  udovoljavanje zahtjevima usklađenosti i certifikacije za proizvode koje pokriva Uredba (EZ) 510/2006 od strane proizvođača, prerađivača i razvojnih programera na koje se primjenjuje sustav kontrole i certifikacije.
Amandman 457
Prijedlog Uredbe
Članak 71. – stavak 1. – točka c
(c)  pridonošenje transparentnosti proizvodnje i tržišta te ispitivanje tržišta;
(c)  pridonošenje transparentnosti proizvodnje i tržišta te ispitivanje tržišta i provođenje studija o trgovinskoj ovisnosti Unije;
Amandman 458
Prijedlog Uredbe
Članak 71. – stavak 1. – točka e
(e)  osnivanje proizvođačkih organizacija, udruga proizvođačkih organizacija ili međugranskih organizacija priznatih u poglavlju 2., odjeljku 3. Uredbe [o Zajedničkoj organizaciji tržišta ribljih i akvakulturnih proizvoda];
(e)  osnivanje i spajanje proizvođačkih organizacija, udruga proizvođačkih organizacija ili međugranskih organizacija priznatih u poglavlju 2., odjeljku 3. Uredbe [o Zajedničkoj organizaciji tržišta ribljih i akvakulturnih proizvoda] kako bi se potaklo njihovu ulogu u upravljanju ribogojilištima i marketinškim mjerama;
Amandman 459
Prijedlog Uredbe
Članak 71. – stavak 1. – točka f
(f)  provođenje regionalnih, državnih i prekodržavnih promidžbenih kampanja za riblje i akvakulturne proizvode.
(f)  provođenje regionalnih, državnih i prekodržavnih promidžbenih kampanja, uključujući sajmove i medijske kampanje za ekološki održive riblje i akvakulturne proizvode.
Amandman 460
Prijedlog Uredbe
Članak 72. – stavak 1. – točka –-a (nova)
—  a) za inovaciju kako bi se razvilo nove proizvode veće izvrsnosti i dodane vrijednosti, novih ili unaprijeđenih postupaka obrade te u novim ili poboljšanim upravljačkim i organizacijskim sustavima;
Amandman 461
Prijedlog Uredbe
Članak 72. – stavak 1. – točka –b (nova)
—  b) povećanje dodane vrijednosti proizvoda;
Amandman 462
Prijedlog Uredbe
Članak 72. – stavak 1. – točka a a (nova)
(aa)  poboljšanje sigurnosti, higijene, zdravstvenih i radnih uvjeta;
Amandman 463
Prijedlog Uredbe
Članak 72. – stavak 1. – točka d
(d)  za preradu proizvoda organske akvakulture kao što je propisano 6. i 7. člankomUredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007.
(d)  za preradu proizvoda održive akvakulture i proizvoda organske akvakulture kao što je propisano 6. i 7. člankom Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007.
Amandman 464
Prijedlog Uredbe
Članak 72. – stavak 1. a (novo)
1a.  EFPR može podupirati tvrtke, udruge i tehnologijske centre koji predstavljaju prerađivački sektor da razvijaju istraživačke i inovacijske djelatnosti na koje se upućuje u stavku 1.
Amandman 465
Prijedlog Uredbe
Članak 73. – stavak 1.
1.  EFPR može podupirati kompenzacijski sustav uveden Uredbom Vijeća (EZ) br. 791/2007 za dodatne troškove kojima su izloženi djelatnici pri ribolovu, uzgoju i marketingu određenih ribljih i akvakulturnih proizvoda s Azora, Madeire, Kanarskog otočja, Francuske Gvajane i otoka Réunion.
1.  EFPR će podupirati kompenzacijsku shemu uvedenu temeljem članka 349. UFEU Uredbe Vijeća (EZ) br. 791/2007 kako bi se nadoknadilo dodatne troškove kojima su izloženi djelatnici pri ribolovu, uzgoju, preradi i marketingu određenih ribljih i akvakulturnih proizvoda iz najudaljenijih krajeva. Ta se shema primjenjuje na sve dodatne troškove kojima su izloženi djelatnici uključeni u djelatnosti o kojima je riječ u ovom stavku.
Amandman 466
Prijedlog Uredbe
Članak 73. – stavak 2.
2.  Svaka dotična država članica utvrđuje za regije o kojima je riječ u stavku 1. popis ribljih i akvakulturnih proizvoda, kao i količinu onih proizvoda koji udovoljavaju uvjetima za naknadu.
2.  Svaka dotična država članica utvrđuje za regije o kojima je riječ u stavku 1. popis dodatnih troškova kojima su izloženi djelatnici uključeni u djelatnosti na koje se odnosi stavak 1. Ona također izrađuje popis ribljih i akvakulturnih proizvoda, kao i količinu onih proizvoda koji udovoljavaju uvjetima za naknadu.
Amandman 467
Prijedlog Uredbe
Članak 73. – stavak 3.
3.  Pri utvrđivanju popisa i količina na koje se odnosi stavak 2. država članica uzima u obzir sve relevantne čimbenike, a osobito potrebu da se osigura da naknada bude u potpunosti kompatibilna s pravilima ZRP-a.
3.  Pri utvrđivanju popisa i količina na koje se odnosi stavak 2. država članica uzima u obzir sve relevantne čimbenike, a osobito potrebu da se osigura da naknada bude u potpunosti kompatibilna s pravilima ZRP-a te da ribolovni kapacitet dotičnih flota bude sukladan ribolovnim prilikama koje su na raspolaganju.
Amandman 468
Prijedlog Uredbe
Članak 73. – stavak 4. – točka c a (nova)
(ca)  dobiveno putem IUU [nap. prev. nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog] ribolova.
Amandman 469
Prijedlog Uredbe
Članak 73. – stavak 5. a (novi)
5a.  Sljedeći djelatnici koji su izloženi dodatnim troškovima u marketingu ribljih proizvoda udovoljavaju uvjetima za naknadu:
(a)  fizičke ili pravne osobe koje koriste proizvodna sredstva da bi dobile riblje ili akvakulturne proizvode s ciljem da ih stave na tržište;
(b)  vlasnici ili djelatnici plovila koja su registrirana u lukama regija na koje se odnosi stavak 1., a koji djeluju u tim regijama, ili udruge takvih vlasnika ili djelatnika;
(c)  djelatnici u prerađivačkom i marketinškom sektoru ili udruge takvih djelatnika.
Amandman 470
Prijedlog Uredbe
Članak 73. a (novi)
Članak 73. a
Djelatnici
1.  Naknada se isplaćuje djelatnicima koji obavljanju djelatnosti u ribarstvu i akvakulturi u regijama o kojima je riječ.
2.  Države članice o kojima je riječ poduzimaju neophodne mjere kako bi se osiguralo da djelatnici koji primaju naknadu ostanu ekonomski održivi.
Amandman 471
Prijedlog Uredbe
Članak 74. – stavak 1. – točka a
(a)  za svaki riblji ili akvakulturni proizvod dodatni troškovi koji proizlaze iz specifičnih nedostataka regija o kojima je riječ, i
(a)  za svaki riblji ili akvakulturni proizvod ili proizvodnu kategoriju dodatni troškovi koji proizlaze iz specifičnih nedostataka regija o kojima je riječ, i
Amandman 472
Prijedlog Uredbe
Članak 74. – stavak 1. – točka b a (nova)
(ba)  bilo koja druga potpora koju korisnik i dalje prima ili ju je primao za svoju djelatnost.
Amandman 473
Prijedlog Uredbe
Članak 75. – stavak 1.
1.  Države članice o kojima je riječ podastiru Komisiji kompenzacijski plan za svaku regiju o kojoj je riječ, koji uključuje popis i količine na koje se upućuje u članku 73., razinu naknade na koju se upućuje u članku 74. te nadležno tijelo kao što je propisano člankom 99.
1.  Države članice o kojima je riječ podastiru Komisiji kompenzacijski plan za svaku regiju o kojoj je riječ, koji uključuje popis i količine te tip djelatnika na koje se upućuje u članku 73., razinu naknade na koju se upućuje u članku 74. te nadležno tijelo kao što je propisano člankom 99.
Amandman 474
Prijedlog Uredbe
Članak 75. – stavak 1. a (novi)
1a.  Države članice mogu izmijeniti sadržaj kompenzacijskoga plana o kojemu je riječ u stavku 1. Takve se izmjene podnose Komisiji.
Amandman 475
Prijedlog Uredbe
Članak 75. – stavak 2.
2.  Komisija je ovlaštena za usvajanje delegiranih akata, sukladno članku 127., radi definiranja sadržaja kompenzacijskog plana, uključujući kriterije za računanje dodatnih troškova koji proizlaze iz specifičnih teškoća regija o kojima je riječ.
2.  Komisija je ovlaštena za usvajanje delegiranih akata, u skladu s člankom 127., predviđajući sadržaj kompenzacijskog plana, uključujući kriterije za računanje dodatnih troškova koji proizlaze iz specifičnih teškoća regija o kojima je riječ.
Amandman 476
Prijedlog Uredbe
Članak 75. a (novi)
Članak 75.a
Državna potpora
1.  Odstupajući od članka 8. Komisija može ovlastiti u skladu s člankom 108. TFEU-a operativnu pomoć u sektorima proizvodnje, prerade i marketinga ribarskih proizvoda i proizvoda akvakulture s ciljem uklanjanja specifičnih ograničenja u najudaljenijim regijama kao posljedicu njihove izolacije, otočnosti i krajnje udaljenosti.
2.  Države članice mogu dodijeliti dodatno financiranje za provedbu kompenzacijskih planova iz članka 75. U takvim slučajevima država članica treba obavijestiti Komisiju državne potpore koju Komisija može ovlasititi u skladu s ovom Uredbom kao dijelom tih planova. Državna potpora koja je bila obaviještena u skladu s ovim stavkom također se može smatrati obaviještenom u smislu prve rečenice članka 108.(3) TFEU-a.
Amandman 477
Prijedlog Uredbe
Članak 78. – stavak 1.
1.  EFPR može podržati provedbu sustava kontrole, inspekcije i izvršenja Unije kao što je propisano u članku 46. [Uredbe o zajedničkoj ribarstvenoj politici] i specificirano u Uredbi Vijeća (EZ) br. 1224/2009 od 20. studenog 2009. osnivanjem kontrolnog sustava Unije radi osiguravanja usklađenosti pravila Zajedničke ribarstvene politike.
1.  EFPR može podržati provedbu sustava kontrole, inspekcije i izvršenja Unije kao što je propisano u članku 46. [Uredbe o zajedničkoj ribarstvenoj politici] i specificirano u Uredbi Vijeća (EZ) br. 1224/2009 od 20. studenog 2009. osnivanjem kontrolnog sustava Unije radi osiguravanja usklađenosti pravila Zajedničke ribarstvene politike, kao i uspostavljanje komponenata koje su neophodne za osiguravanje mogućnosti utvrđivanja podrijetla ribarskih proizvoda na temelju članka 58. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009. Takav sustav treba rezultirati brojnim kontrolama zasnivanim na veličini flote u različitim državama članicama.
Amandman 478
Prijedlog Uredbe
Članak 78. – stavak 2. – točka a
(a)  nabava ili razvoj tehnologije, uključujući hardware i software, sustav za daljinsku detekciju ribarskih plovila (VDS), CCTV sustave i IT mreže omogućavajući prikupljanje, administraciju, provjeru valjanosti, analizu i razmjenu, i razvoj metoda uzoraka za podatke vezane uz ribarstvo, kao i uzajamno povezivanje s međusektorskim sustavima razmjene podataka;
(a)  nabava, uspostavljanje i razvoj tehnologije, uključujući hardware i software, sustav detekcije plovila (VDS), CCTV sustave i IT mreže omogućavajući prikupljanje, administraciju, provjeru valjanosti, analizu, upravljanje rizikom, prijavu i razmjenu, i razvoj metoda uzoraka za podatke vezane uz ribarstvo, kao i uzajamno povezivanje s međusektorskim sustavima razmjene podataka, pod uvjetom da takve djelatnosti poštuju osobne slobode i jamče zaštitu osobnih podataka;
Amandman 479
Prijedlog Uredbe
Članak 78. – stavak 2. – točka b
(b)  nabava i instalacija komponenata neophodnih za omogućavanje prijenosa podataka od sudionika uključenih u ribarstvo i marketing ribarskih proizvoda do relevantne države članice i nadležnih tijela EU-a, uključujući neophodne komponente sustava za elektronsko bilježenje i izvješćivanje (ERS), sustava nadzora plovila (VMS), i sustava automatske identifikacije (AIS) korištenih u svrhu kontrole;
(b)  razvoj, nabava i instalacija komponenata, uključujući hardware i software računala, koji su neophodni za omogućavanje prijenosa podataka od sudionika uključenih u ribarstvo i marketing ribarskih proizvoda do relevantne države članice i nadležnih tijela EU-a, uključujući neophodne komponente sustava za elektronsko bilježenje i izvješćivanje (ERS), sustava nadzora plovila (VMS), i sustava automatske identifikacije (AIS) korištenih u svrhu kontrole;
Amandman 480
Prijedlog Uredbe
Članak 78. – stavak 2. – točka c
(c)  nabava i instalacija komponenata koje su neophodne kako bi osigurale mogućnost utvrđivanja podrijetla ribarskih proizvoda i proizvoda akvakulture na temelju članka 58. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009;
(c)  razvoj, nabava i instalacija komponenata, uključujući hardware i software računala, koji su neophodni kako bi osigurali mogućnost utvrđivanja podrijetla ribarskih proizvoda i proizvoda akvakulture na temelju članka 58. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009;
Amandman 481
Prijedlog Uredbe
Članak 78. – stavak 2. – točka e
(e)  modernizacija i nabava patrolnih plovila, zrakoplova i helikoptera, pod uvjetom da se koriste najmanje 60 % vremena za kontrolu ribarstva;
(e)  modernizacija i nabava patrolnih plovila, zrakoplova i helikoptera, pod uvjetom da se koriste za kontrolu ribarstva najmanje 60 % od ukupnog vremena u kojem se ta sredstva koriste godišnje;
Amandman 482
Prijedlog Uredbe
Članak 78. – stavak 2. – točka g
(g)  provedba pilot projekata koji se odnose na kontrolu ribarstva, uključuju DNK analizu ribe ili razvoj web stranica vezanih uz kontrolu;
(g)  razvoj inovativne kontrole i sustava praćenja i provedba pilot projekata koji se odnose na kontrolu ribarstva, uključuju DNK analizu ribe ili razvoj web stranica vezanih uz kontrolu;
Amandman 483
Prijedlog Uredbe
Članak 78. – stavak 2. – točka j a (nova)
(ja)  programi koji izvršavaju snažniju kontrolu za zalihe koje su podložne specifičnoj kontroli i programima inspekcije ustanovljenim u skladu s člankom 95. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009, uključujući bilo koje operativne troškove kojima su izloženi;
Amandman 484
Prijedlog Uredbe
Članak 78. – stavak 2. – točka j b (nova)
(jb)  programi vezani uz provedbu akcijskog plana ustanovljenog u skladu s člankom 102.(4.) Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009, uključujući bilo koje operativne troškove kojima su izloženi.
Amandman 485
Prijedlog Uredbe
Članak 78. – stavak 3.
3.  Mjere popisane u točkama (h), (i) i (j), stavka 2. ovog članka udovoljavaju uvjetima za potporu samo ako su vezane uz djelatnosti kontrole koju trebaju izvršiti državna tijela..
3.  Mjere popisane u točkama (h), (i), (j), (ja) i (jb) stavka 2. ovog članka udovoljavaju uvjetima za potporu samo ako su vezane uz djelatnosti kontrole koju trebaju izvršiti državna tijela.
Amandman 486
Prijedlog Uredbe
Članak 78. a (novi)
Članak 78.a
Kolektivni postupci u cilju jačanja i standardiziranja kontrole
1.  U cilju jačanja i standardiziranja kontrole, EFPR može poduprijeti/podržati provedbu međudržavnih projekata kojima je svrha razvoj i testiranje unutardržavnog sustava kontrole, inspekcije i izvršenja predviđenih člankom 46. Uredbe (EU) br. o …/….. [o ZRP-u] i predviđeno u Uredbi Vijeća (EZ) br. 1224/2009 od 20. studenog 2009. ustanovljavajući kontrolni sustav Zajednice za osiguranje sukladnosti s pravilima ZRP-a.
2.  Vrste djelovanja koje udovoljavaju uvjetima uključuju osobito sljedeće:
(a)  međunarodne programe obuke za osoblje odgovorno za praćenje, kontrolu i nadgledanje ribarstvenih djelatnosti;
(b)  inicijative, uključujući seminare i medijske alate za standardiziranje tumačenja pravila i odgovarajućih kontrola u Uniji.
Amandman 487
Prijedlog Uredbe
Članak 79. – stavak 1.
1.  EFPR podupire prikupljanje i upravljanje i korištenje primarnih bioloških, tehničkih, okolišnih i socioekonomskih podataka kao u višegodišnjem programu Unije na koji se upućuje u članku 37. (5) [Uredbe o Zajedničkoj ribarstvenoj politici].
1.  EFPR podupire prikupljanje i upravljanje, analizu i korištenje primarnih bioloških, tehničkih, okolišnih i socioekonomskih podataka neophodnih za upravljanje ribarstvom i akvakulturom baziranim na održivim ekosistemima kao u višegodišnjem programu Unije na koji se upućuje u članku 37. (5) [Uredbe o Zajedničkoj ribarstvenoj politici].
Amandman 488
Prijedlog Uredbe
Članak 79. – stavak 2. – točka a
(a)  upravljanje i korištenje podataka u svrhu znanstvene analize i provedbe ZRP-a;
(a)  prikupljanje, upravljanje i korištenje podataka u svrhu znanstvene analize i provedbe ZRP-a;
Amandman 489
Prijedlog Uredbe
Članak 79. – stavak 2. – točka a a (nova)
(aa )nabava ili razvoj tehnologije, uključujući računalni hardware i software, potrebni za prikupljanje, upravljanje i korištenje podataka;
Amandman 490
Prijedlog Uredbe
Članak 79. – stavak 2. – točka b
(b)  nacionalni, višegodišnji programi uzorkovanja;
(b)  nacionalni, međudržavni i podnacionalni višegodišnji programi uzorkovanja;
Amandman 491
Prijedlog Uredbe
Članak 79. – stavak 2. – točka c
(c)  praćenje komercijalnog i rekreativnog ribolova na moru;
(c)  praćenje komercijalnog i rekreativnog ribolova na moru, uključujući praćenje usputnog ulova morskih organizama i ptica;
Amandman 492
Prijedlog Uredbe
Članak 79. – stavak 2. – točka d a (nova)
(da)  upravljanje godišnjim radnim programima u vezi s tehničkom i znanstvenom stručnošćuu ribarstvu, obradi prijenosa podataka i skupina podataka i pripremnom radu za pružanje znanstvenog savjeta;
Amandman 493
Prijedlog Uredbe
Članak 79. – stavak 2. – točka d b (nova)
(db)  Organizacija i upravljanje sastancima stručnjaka u ribarstvu;
Amandman 494
Prijedlog Uredbe
Članak 79. – stavak 2. – točka e
(e)  sudjelovanje predstavnika država članica na sastancima regionalne koordinacije kao što je navedeno u članku 37. (4) [ Uredbe o Zajedničkoj ribarstvenoj politici], sastancima uprava regionalnih ribarskih organizacija kojima je EU ugovorni partner ili promatrač ili sastancima međunarodnih tijela zaduženih za znanstvene savjete.
(e)  sudjelovanje predstavnika država članica i njihovih znanstvenih stručnjaka, kao i predstavnika regionalnih vlasti na sastancima regionalne koordinacije kao što je navedeno u članku 37. (4) [ Uredbe o Zajedničkoj ribarstvenoj politici], sastancima uprava regionalnih ribarskih organizacija kojima je EU ugovorni partner ili promatrač ili sastancima međunarodnih tijela zaduženih za znanstvene, ekonomske ili tehničke savjete.
Amandman 495
Prijedlog Uredbe
Članak 79. – stavak 2. – točka e a (nova)
(ea)  poboljšanje sustava prikupljanja podataka i upravljanja podatcima i provedba pilot studija za poboljšanje postojećih sustava prikupljanja podataka i upravljanja podatcima;
Amandman 496
Prijedlog Uredbe
Članak 79. – stavak 2. – točka e b (nova)
(eb)  operativni troškovi koji su nastali prikupljanjem i obradom podataka.
Amandman 497
Prijedlog Uredbe
Članak 79. a (novo)
Članak 79. a
Kazne
Komisija je ovlaštena usvojiti delegirane akte, u skladu s člankom 150., sankcionirajući državu članicu zamrzavanjem i/ili smanjenjem fondova iz EFPR-a za propuste:
(a)  u ispunjenju obveze prikupljanja i prijenosa podataka ili zato što nije prijavila stvarni kapacitet svoje ribarske flote; ili
(b)  u borbi protiv problema IUU-a [nap. prev. ilegalnog, neprijavljenog i nereguliranog] ribarstva unutar svojih voda i/ili unutar svoje ribarske flote.
Amandman 498
Prijedlog Uredbe
Članak 81. – stavak 1. – uvodni dio
Podrška ovom poglavlju pridonosi razvoju i provedbi Unijine integrirane pomorske politike. Trebala bi:
Podrška ovom poglavlju pridonosi unaprjeđivanju razvoja i provedbi Unijine integrirane pomorske politike. Trebala bi:
Amandman 499
Prijedlog Uredbe
Članak 81. – stavak 1. – točka a – točka i
(i)  promotivne djelatnosti koje potiču države članice i EU regije da razviju, predstave ili provedu integrirano pomorsko upravljanje;
(i)  promotivne djelatnosti koje potiču države članice i njihove regije da razviju, predstave ili provedu integrirano pomorsko upravljanje;
Amandman 500
Prijedlog Uredbe
Članak 81. – stavak 1. – točka a – točka ii
(ii)  promicanje dijaloga i suradnje između i s državama članicama i zainteresiranim stranama o morskim i pomorskim pitanjima, uključujući razvijanje strategije morskih slivova,
(ii)  promicanje dijaloga i suradnje između i s državama članicama i zainteresiranim stranama o morskim i pomorskim pitanjima, uključujući razvijanje i provedbu integrirane strategije morskih slivova, imajući na umu potrebu za uravnoteženim pristupom u svim morskim zaljevima i uzimajući u obzir specifične karakteristike morskih slivova i poluslivova i relevantne makroregionalne strategije, gdje je prikladno;
Amandman 501
Prijedlog Uredbe
Članak 81. – stavak 1. – točka a – točka iii
(iii)  promicanje međusektorske platforme za kooperaciju i umrežavanje, uključujući predstavnike javnih vlasti, regionalnih i lokalnih vlasti, turističkog sektora, interesne strane u istraživanju, građanstvo, organizacije civilnog društva i socijalne partnere;
(iii)  promicanje međusektorske platforme za kooperaciju i umrežavanje, uključujući predstavnike nacionalnih javnih vlasti, regionalnih i lokalnih vlasti, turističkog sektora, interesne strane u istraživanju, građanstvo, organizacije civilnog društva i socijalne partnere, uključujući strategiju morskih slivova;
Amandman 502
Prijedlog Uredbe
Članak 81. – stavak 1. – točka a – točka iv
(iv)  promicanje razmjene najboljih praksi i dijaloga na međunarodnoj razini, uključujući bilateralni dijalog s trećim zemljama, ne dovodeći u pitanje ostale sporazume ili odredbe koji možda postoje između EU-a i trećih zemalja koje su uključene;
(iv)  promicanje razmjene najboljih praksi i dijaloga na međunarodnoj razini, uključujući bilateralni dijalog s trećim zemljama, vodeći računa o Konvenciji Ujedinjenih naroda o pravu mora (UNCLOS) i relevantnim postojećim međunarodnim konvencijama zasnovanim na UNCLOS-u, ne dovodeći u pitanje ostale sporazume ili odredbe koji možda postoje između EU-a i trećih zemalja koje su uključene;
Amandman 503
Prijedlog Uredbe
Članak 81. – stavak 1. – točka b – uvodni dio
(b)  Pridonošenje razvoju međusektorske inicijative koja je uzajamno korisna različitim pomorskim sektorima i/ili sektorskim politikama, vodeći računa i oslanjajući se na postojeće instrumente i inicijative, kao što su:
(b)  pridonošenje razvoju međusektorske inicijative koja je uzajamno korisna različitim pomorskim i morskim sektorima i/ili sektorskim politikama, vodeći računa i oslanjajući se na postojeće instrumente i inicijative, kao što su:
Amandman 504
Prijedlog Uredbe
Članak 81. – stavak 1. – točka b – točka i
(i)  integrirani morski nadzor za povećanje djelotvornosti i učinkovitosti putem razmjene informacija između sektora i granica vodeći računa o postojećim i budućim sustavima;
(i)  integrirani morski nadzor za povećanje sigurnosti, djelotvornosti i učinkovitosti putem razmjene informacija između sektora i granica vodeći računa o postojećim i budućim sustavima;
Amandman 505
Prijedlog Uredbe
Članak 81. – stavak 1. – točka b – točka iii
(iii)  progresivni razvoj sveobuhvatnog i javno dostupnog visoko kvalitetnog uporišta znanja o moru koje olakšava razmjenu, ponovno korištenje i distribuciju ovih podataka između različitih korisničkih grupa.
(iii)  progresivni razvoj sveobuhvatnog i javno dostupnog visoko kvalitetnog uporišta znanja o moru za smanjenje umnožavanja, olakšavanje razmjene, ponovnog korištenja i distribuciju ovih podataka između različitih korisničkih grupa.
Amandman 506
Prijedlog Uredbe
Članak 81. – stavak 1. – točka b a (nova)
(ba)  poboljšanje suradnje među državama članicama preko razmjene informacija i najboljih praksi između različitih funkcija obalne straže s ciljem stvaranja Europske obalne straže.
Amandman 507
Prijedlog Uredbe
Članak 81. – stavak 1. – točka c
(c)  Podupiranje održivog ekonomskog rasta, zapošljavanja, inovacija i novih tehnologija unutar prospektivnog pomorskog sektora koji je u nastajanju u obalnim regijama, u komplementarnosti s ustanovljavanjem sektoralnih i nacionalnih djelatnosti.
(c)  Podupiranje održivog ekonomskog rasta, zapošljavanja, inovacija i novih tehnologija unutar prospektivnog pomorskog sektora koji je u nastajanju, kao i u obalnim, otočnim i najudaljenijim regijama Unije, u komplementarnosti s ustanovljavanjem sektoralnih i nacionalnih djelatnosti.
Amandman 508
Prijedlog Uredbe
Članak 81. – stavak 1. – točka c a (nova)
(ca)  podržavanje razvoja ljudskog kapitala u pomorskom sektoru, osobito promovirajući suradnju i razmjenu u području osposobljavanja.
Amandman 509
Prijedlog Uredbe
Članak 81. – stavak 1. – točka d
(d)  promicanje zaštite morskog okoliša, osobito njegove bioraznolikosti zaštićenih morskih područja kao sto su lokaliteti Natura-e 2000 i održivo korištenje morskih i obalnih resursa i dalje definiranje granica održivosti ljudskih djelatnosti koje imaju utjecaj na morski okoliš, osobito u okviru Okvirne direktive o pomorskoj strategiji.
(d)  promicanje zaštite morskog okoliša, osobito njegove bioraznolikosti zaštićenih morskih područja kao što su lokaliteti Natura-e 2000 i održivo korištenje morskih i obalnih resursa primjenjujući pristup temeljen na ekosustavima u upravljanju ljudskim djelatnostima u skladu s ciljevima postizanja i održavanja dobrog okolišnog statusa kao što zahtijeva Okvirna direktiva o pomorskoj strategiji.
Amandman 510
Prijedlog Uredbe
Članak 82. – stavak 1. – točka b
(b)  projekti, uključujući ispitne projekte i projekte suradnje;
(b)  projekti, od plana izvedbe do provedbe, uključujući ispitne projekte i nacionalne i prekogranične projekte suradnje;
Amandman 511
Prijedlog Uredbe
Članak 82. – stavak 1. – točka c
(c)  javne informacije i razmjena najbolje prakse, kampanje podizanja svjesnosti i udružene komunikacijske i distribucijske djelatnosti kao što su promidžbene kampanje, društvena događanja, promjene i održavanje web stranica, tribine s interesnim grupama, uključujući korporativnu komunikaciju političkih prioriteta Unije ukoliko je povezana s općim ciljevima ove Uredbe;
(c)  javne informacije i razmjena najbolje prakse, uključujući u vezi s relevantnim djelotvornim europskim istraživačkim programima, kampanje podizanja svjesnosti i udružene komunikacijske i distribucijske djelatnosti kao što su promidžbene kampanje, društvena događanja, promjene i održavanje web stranica, tribine s interesnim grupama, uključujući korporativnu komunikaciju političkih prioriteta Unije ukoliko je povezana s općim ciljevima ove Uredbe;
Amandman 512
Prijedlog Uredbe
Članak 82. – stavak 1. – točka d
(d)  konferencije, seminari i radionice;
(d)  konferencije, seminari, forumi i radionice;
Amandman 513
Prijedlog Uredbe
Članak 82. – stavak 1. – točka e
(e)  razmjena najboljih praksi, koordinacija djelovanja uključujući mreže razmjene informacija i mehanizme upravljanja za strategiju morskih slivova;
(e)  razmjena najboljih praksi, koordinacija djelovanja uključujući mreže razmjene informacija i podršku razvoja za strategiju morskih slivova;
Amandman 514
Prijedlog Uredbe
Članak 82. – stavak 1. – točka f
(f)  razvoj, operacija i održavanje IT sustava i mreža omogućavajući prikupljanje, administraciju, provjeru valjanosti, analizu i razmjenu, i razvoj metoda uzoraka za, podatke koji se odnose na ribarstvo, kao i uzajamno povezivanje s međusektorskim sustavima razmjene podataka;
(f)  razvoj, operacija i održavanje IT sustava i mreža omogućavajući prikupljanje, administraciju, provjeru valjanosti, analizu i razmjenu, i razvoj metoda uzoraka za, podatke, kao i uzajamno povezivanje s međusektorskim sustavima razmjene podataka;
Amandman 515
Prijedlog Uredbe
Članak 82. – stavak 1. – točka f a (nova)
(fa)  projekti osposobljavanja za razvoj znanja, profesionalnih kvalifikacija i mjera koje su usmjerene na promicanje profesionalnog razvoja u pomorskom sektoru;
Amandman 516
Prijedlog Uredbe
Članak 82. – stavak 1. – f b (nova)
(fb)  relevantni instrumeni za intergrirane obalne površine, pomorsko prostorno planiranje i upravljanje zajedničkim resursima zajedničkim na razini morskog sliva;
Amandman 517
Prijedlog Uredbe
Članak 82. – stavak 1. – točka f c (nova)
(fc)  tehnička pomoć u skladu s člankom 51. Uredbe (EU) br. …/….. [predviđa zajedničke odredbe].
Amandman 518
Prijedlog Uredbe
Članak 82. – stavak 2. – uvodni dio
2.  S namjerom da postigne specifične ciljeve razvijanja međusektorskih djelovanja navedenih u članku 81. b) EFPR može poduprijeti:
2.  S namjerom da postigne specifične ciljeve razvijanja međugraničnih i međusektorskih djelovanja navedenih u članku 81. b) EFPR može poduprijeti:
Amandman 519
Prijedlog Uredbe
Članak 82. – stavak 2. – točka b
(b)  djelatnosti koordinacije i suradnje među državama članicama radi razvijanja pomorskog prostornog planiranja i integriranog upravljanja obalnom zonom, uključujući izdatke koji su povezani sa sustavima i praksama dijeljenja i praćenja podataka, djelatnostima ocjenjivanja, postavljanja i pokretanja mreža stručnjaka, postavljanja programa kojima je cilj proširenje mogućnosti za državu članicu za provedbu pomorskog prostornog planiranja;
(b)  djelatnosti koordinacije i suradnje među državama članicama i, gdje je prikladno, među državama članicama i regijama, radi razvijanja pomorskog prostornog planiranja i integriranog upravljanja obalnom zonom, uključujući izdatke koji su povezani sa sustavima i praksama dijeljenja i praćenja podataka, djelatnostima ocjenjivanja, postavljanja i pokretanja mreža stručnjaka, postavljanja programa kojima je cilj proširenje mogućnosti za državu članicu za provedbu pomorskog prostornog planiranja;
Amandman 520
Prijedlog Uredbe
Članak 82. – stavak 2. – točka c
(c)  tehničke instrumente za postavljanje i pokretanje operativne Europske mreže za informiranje i promatranje morskog okruženja ciljajući na olakšavanje prikupljanja, grupiranja, kontroliranjae kvalitete, ponovnog korištenja i distribucije podataka i znanja o morskom okruženju preko suradnje između institucija država članica uključenih u mrežu.
(c)  tehničke instrumente za postavljanje i pokretanje operativne Europske mreže za informiranje i promatranjemorskog okruženja kojoj je cilj olakšavanje prikupljanja, stjecanja, grupiranja, kontroliranja kvalitete, ponovnog korištenja i distribucije podataka i znanja o morskom okruženju preko suradnje između institucija država članica uključenih u mrežu.
Amandman 521
Prijedlog Uredbe
Članak 84. – stavak 1. – uvodni dio
Mjere u skladu s ovim poglavljem olakšavaju provedbu ZRP-a i IPP-a osobito s obzirom na:
Mjere u skladu s ovim poglavljem olakšavaju provedbu ZRP-a i IPP-a osobito s obzirom na:
Amandman 522
Prijedlog Uredbe
Članak 84. – stavak 1. – točka a
(a)  znanstveni savjet u skladu sa ZRP-om;
(a)  prikupljanje, upravljanje i distribucija znanstvenih savjeta u skladu sa ZRP-om;
Amandman 523
Prijedlog Uredbe
Članak 84. – stavak 1. – točka b
(b)  specifična kontrola i provođenje mjera u skladu sa ZRP-om;
(b)  specifična kontrola i provođenje mjera u skladu sa ZRP-om, uključujući inspekcije rada;
Amandman 524
Prijedlog Uredbe
Članak 84. – stavak 1. – točka d a (nova)
(da)  socijalni dijalog i učešće socijalnih partnera;
Amandman 525
Prijedlog Uredbe
Članak 84. – stavak 1. – točka e
(e)  obavještajni podatci o stanju na tržištu;
(e)  obavještajni podatci o stanju na tržištu, uključujući kreiranje elektronskih tržišta;
Amandman 526
Prijedlog Uredbe
Članak 84. a (novi)
Članak 84. a
Zaštitne mjere
S namjerom da osigura učinkovitu provedbu zaštitnih mjera u skladu s člankom 17. i 21. Uredbe (EU) br. …/….. [o ZRP-u] EFPR može podupirati inicijative preuzete od država članica za suradnju i provedbu zajedničkih mjera za postizanje svrha i ciljeva dogovorenih unutar višegodišnjih planova ustanovljenih temeljem članaka 9., 10. i 11. Uredbe (EU) No …/….. [o ZRP-u];
Amandman 527
Prijedlog Uredbe
Članak 85. – stavak 1.
1.  EFPR može poduprijeti opskrbu znanstvenim isporučevinama, osobito primijenjenim istraživačkim projektima izravno povezanim s odredbama znanstvenog mišljenja i savjeta, u svrhu razboritih i djelotvornih odluka ribarstvene uprave prema ZRP-u.
1.  EFPR može poduprijeti opskrbu znanstvenim isporučevinama, osobito primijenjenim istraživačkim projektima izravno povezanim s odredbama znanstvenog i socio-ekonomskog mišljenja i savjeta, u svrhu razboritih i djelotvornih odluka ribarstvene uprave prema ZRP-u.
Amandman 528
Prijedlog Uredbe
Članak 85. – stavak 2. – točka a
(a)  studije i pilot projekti potrebni za provedbu i razvoj ZRP-a, uključujući alternativne tipove tehnike uprave održivog ribarstva i akvakulture;
(a)  studije i pilot projekti potrebni za provedbu i razvoj ZRP-a, uključujući alternativne tipove tehnike uprave održivog ribarstva i akvakulture, uključujući unutar Savjetodavnog Vijeća;
Amandman 529
Prijedlog Uredbe
Članak 85. – stavak 2. – točka a a (nova)
(aa)  studije neophodne za provedbu i razvoj ZRP-a u biogeografski osjetljivim područjima;
Amandman 530
Prijedlog uredbe
Članak 85. – stavak 2. – točka b
(b)  priprema i provođenje znanstvenih mišljenja i savjeta od znanstvenih tijela, uključujući međunarodna savjetodavna tijela zadužena za procjenu zaliha, od nezavisnih stručnjaka i od istraživačkih institucija;
(b)  priprema i provođenje znanstvenih mišljenja i savjeta od znanstvenih tijela, uključujući međunarodna savjetodavna tijela zadužena za procjenu zaliha, od stručnjaka i od istraživačkih institucija;
Amandman 531
Prijedlog Uredbe
Članak 85. – stavak 2. – točka c
(c)  sudjelovanje stručnjaka na sastancima o ribarstvenim znanstvenim i tehničkim pitanjima i radnim grupama stručnjaka kao i međunarodnih savjetodavnih tijela i na sastancima gdje će se tražiti doprinos stručnjaka u ribarstvu;
(c)  sudjelovanje stručnjaka na sastancima o ribarstvenim znanstvenim i tehničkim pitanjima i radnim grupama stručnjaka kao i međunarodnih savjetodavnih tijela i na sastancima gdje će se tražiti doprinos stručnjaka u ribarstvu i akvakulturi;
Amandman 532
Prijedlog Uredbe
Članak 85. – stavak 2. – točka c a (nova)
(ca)  financiranje istraživačkih plovila provodeći programe znanstvenih istraživanja u područjima izvan voda Unije gdje Unija djeluje u sklopu sporazuma o ribarstvu;
Amandman 533
Prijedlog Uredbe
Članak 85. – stavak 2. – točka e
(e)  djelatnosti suradnje među državama članicama u području prikupljanja podataka, uključujući postavljanje i pokretanje regionaliziranih baza podataka za pohranu, upravljanje i korištenje podatcima koji će koristiti regionalnoj suradnji i poboljšati djelatnosti sakupljanja i upravljanja podatcima kao i znanstvenoj stručnosti u podršci upravljanja ribarstvom;
(e)  djelatnosti suradnje među državama članicama u području prikupljanja podataka, uključujući različite regionalne interesne skupine i uključujući postavljanje i pokretanje regionaliziranih baza podataka za pohranu, upravljanje i korištenje podatcima koji će koristiti regionalnoj suradnji i poboljšati djelatnosti sakupljanja i upravljanja podatcima kao i znanstvenoj stručnosti u podršci upravljanja ribarstvom;
Amandman 534
Prijedlog Uredbe
Članak 85. – stavak 2. – točka e a (nova)
(ea)  kreiranje elektronskih tržišta radi bolje koordinacije informacija između tržišnih djelatnika i prera đivača.
Amandman 535
Prijedlog Uredbe
Članak 86. – stavak 2. – točka a
(a)  zajednička nabava, od strane nekoliko država članica koje pripadaju istom zemljopisnom području, patrolnih vozila, zrakoplova i helikoptera, pod uvjetom da se koriste najmanje 60 % vremena za kontrolu ribarstva;
(a)  zajednička nabava, od strane nekoliko država članica koje pripadaju istom zemljopisnom području, patrolnih vozila, zrakoplova i helikoptera, pod uvjetom da se koriste za kontrolu ribarstva najmanje 60 % od ukupnog vremena u kojem se sredstva koriste, izračunato na godišnjoj osnovi;
Amandman 536
Prijedlog Uredbe
Članak 86. – stavak 2. – točka b
(b)  izdatci vezani uz procjenu i razvoj novih tehnologija;
(b)  izdatci vezani uz procjenu i razvoj novih tehnologija kao i procesa razmjene podataka između vlasti i institucija s odgovornostima u području kao što je sigurnost, spašavanje i kontrola uUniji;
Amandman 537
Prijedlog Uredbe
Članak 88. – stavak 1.
1.  EFPR može poduprijeti operativne troškove Savjetodavnog Vijeća kao što je predviđeno člankom 52. [Uredbe o Zajedničkoj ribarstvenoj politici].
1.  EFPR podupire neophodne operativne troškove i troškove stručnosti Savjetodavnog Vijeća kao što je predviđeno [Uredbom o Zajedničkoj ribarstvenoj politici], kako bi se osiguralo da izvršavaju svoje zadatke potpuno i djelotvorno.
Amandman 538
Prijedlog Uredbe
Članak 88. – stavak 1. a (novi)
1a.  EFPR može poduprijeti operativne troškove Savjetodavnog Vijeća gdje ti troškovi promiču učešće i sudjelovanje organizacija ribara i ostalih dionika.
Amandman 539
Prijedlog Uredbe
Članak 88. – stavak 1. b (novi)
1b.  EFPR podupire operativne, tehničke i znanstvene troškove povezane s provođenjem studija koje podupiru preporuke Savjetodavnog Vijeća.
Amandman 540
Prijedlog Uredbe
Članak 88. a (novi)
Članak 88. a
Socijalni dijalog
EFPR podupire operativne troškove struktura koji pomiču socijalni dijalog i učešće socijalnih partnera.
Amandman 541
Prijedlog Uredbe
Članak 89. – stavak 1.
EFPR može podupirati razvoj i distribuciju obavještajnih podataka o stanju na tržištu za ribarske proizvode i proizvode akvakulture od strane Komisije u skladu s člankom 49. [Uredbe (EU) br. o zajedničkoj organizaciji tržišta ribarskih proizvoda i proizvoda akvakulture].
EFPR može podupirati razvoj i distribuciju obavještajnih podataka o stanju na tržištu za ribarske proizvode i proizvode akvakulture od strane Komisije u skladu s člankom 49. [Uredbe (EU) br. o zajedničkoj organizaciji tržišta ribarskih proizvoda i proizvoda akvakulture], uključujući formiranje elektronskih tržišta za bolju koordinaciju informacija između tržišnih djelatnika i prerađivača;
Amandman 542
Prijedlog Uredbe
Članak 91. – stavak 1. – točka b
(b)  provedba sporazuma o održivom ribarstvu i sudjelovanje Unije u regionalnim organizacijama ribarstvene uprave;
(b)  pripremanje, praćenje i procjena sporazuma o održivom ribarstvu i sudjelovanje Unije u regionalnim organizacijama ribarstvene uprave; mjere u pitanju sastoje se od studija, sastanaka, uključivanja stručnjaka, troškova privremenog osoblja, informativnih djelatnosti ili bilo kojih drugih administrativnih troškova ili troškova koji proizlaze iz znanstvene ili tehničke pomoći od Komisije.
Amandman 543
Prijedlog Uredbe
Članak 92. – stavak 1. – uvodni dio
1.  EFPR može poduprijeti, na inicijativu države članice, uvjetnu gornju granicu od 5% od ukupne svote operativnog programa:
1.  EFPR može poduprijeti, na inicijativu države članice, uvjetnu gornju granicu od 6% od ukupne svote operativnog programa:
Amandman 544
Prijedlog Uredbe
Članak 94. – stavak 3. – točka a
(a)  100 % od prihvatljivog javnog izdatka koji udovoljava uvjetima za potporu pomoći skladištenja na koju se upućuje u članku 70.;
(a)  50 % od prihvatljivog javnog izdatka koji udovoljava uvjetima za potporu pomoći skladištenja na koju se upućuje u članku 70.;
Amandman 545
Prijedlog Uredbe
Članak 94. – stavak 3. – točka a a (nova)
(aa)  100% od prihvatljivog javnog izdatka koji udovoljava uvjetima za pripremu proizvodnje i marketinškim planovima na koje se upućuje u članku 69.;
Amandman 546
Prijedlog Uredbe
Članak 94. – stavak 3. – točka d
(d)  80 % od prihvatljivog javnog izdatka koji udovoljava uvjetima za potporu na koju se upućuje u članku 78. (2)(a) do (d) i (f) do (j);
(d)  90 % od prihvatljivog javnog izdatka koji udovoljava uvjetima za potporu na koju se upućuje u članku 78. (2)(a) do (d) i (f) do (j);
Amandman 547
Prijedlog Uredbe
Članak 94. – stavak 3. – točka e
(e)  65 % od prihvatljivog javnog izdatka koji udovoljava uvjetima za potporu na koju se upućuje u članku 79.
(e)  80 % od prihvatljivog javnog izdatka koji udovoljava uvjetima za potporu na koju se upućuje u članku 79.
Amandman 548
Prijedlog Uredbe
Članak 94. – stavak 3. – točka e a (nova)
(ea)  plus 10 postotnih bodova, plus maksimalna stopa doprinosa EFPR-a, gdje djelovanje financira EFPR na zabačenim grčkim otocima i u najudaljenijim regijama koje su zbog udaljenosti u nepovoljnom položaju;
Amandman 549
Prijedlog Uredbe
Članak 95. – stavak 1.
1.  Države članice primjenjuju maksimalni intenzitet javne pomoći od 50 % od potpunog iznosa koji udovoljava uvjetima operacije.
1.  Države članice primjenjuju maksimalni intenzitet javne pomoći od 60 % od potpunog iznosa koji udovoljava uvjetima operacije.
Amandman 550
Prijedlog Uredbe
Članak 95. – stavak 2. – točka a
(a)  korisnik je javno pravno tijelo;
(a)  korisnik je javno pravno tijelo ili privatno tijelo koje izvršava zadatke javne službe;
Amandman 551
Prijedlog Uredbe
Članak 95. – stavak 2. – točka b
(b)  djelovanje je u vezi s pomoći za skladištenje kao što je navedeno u članku 70.;
Brisano
Amandman 552
Prijedlog Uredbe
Članak 95. – stavak 3. – uvodni dio
3.  Iznimno od stavka 1., država članica može primijeniti intenzitet javne pomoći između 50 % i maksimalnih 100% ukupnog izdatka koji udovoljava uvjetima kada je operacija provedena pod poglavljem 3. V. glave i zadovoljava jedan od sljedećih kriterija:
3.  Iznimno od stavka 1., država članica može primijeniti intenzitet javne pomoći između 60 % i maksimalnih 100% ukupnog izdatka koji udovoljava uvjetima kada je operacija provedena pod poglavljem 1., 2., 3. ili 4. V. glave i zadovoljava dva ili više od sljedećih kriterija:
Amandman 553
Prijedlog Uredbe
Članak 98. – stavak 2. – podstavak 2.
Komisija provodi ovlaštenje u punom smislu načela proporcionalnosti i vodeći računa o riziku da neusklađenost s dotičnim pravilima ZRP-apredstavlja ozbiljnu prijetnju održivoj eksploataciji živećih morskih bioloških resursa koji obnavljaju i održavaju populacije lovljenih vrsta iznad razine koju može proizvesti NOP, održivost stoka koji je uključen ili zaštita morskog okoliša.
Komisija provodi ovlaštenje u punom smislu načela proporcionalnosti i vodeći računa o riziku da neusklađenost s dotičnim pravilima ZRP-apredstavlja ozbiljnu prijetnju održivoj eksploataciji živećih morskih bioloških resursa koji obnavljaju i održavaju populacije lovljenih vrsta iznad razine koju može proizvesti NOP, održivost stoka koji je uključen ili zaštita morskog okoliša ili postizanje i održavanje dobrog okolišnog statusa do 2020.
Amandman 576
Prijedlog Uredbe
Članak 99. - stavak 1.
1.  Uz opća pravila utvrđena člankom 114. [Uredbe (EU) br. […] o utvrđivanju općih odredbi ], upravno tijelo
1.  Uz opća pravila utvrđena člankom 114. [Uredbe (EU) br. […] o utvrđivanju općih odredbi ], upravno tijelo
(a)  dostavlja Komisiji dva puta godišnje relevantne podatke o odabranim aktivnostima koje se financiraju, uključujući ključna obilježja korisnika i operacija. Komisija provedbenim aktom utvrđuje pravila za prezentaciju tih podataka u skladu sa savjetodavnim postupkom na koji se upućuje u članku 128. stavku 2.
(a)  dostavlja Komisiji dva puta godišnje relevantne podatke o odabranim aktivnostima koje se financiraju, uključujući ključna obilježja korisnika i operacija. Komisija provedbenim aktom utvrđuje pravila za prezentaciju tih podataka u skladu sa savjetodavnim postupkom na koji se upućuje u članku 128. stavku 2.
(b)  osigurava promidžbu programa informirajući potencijalne korisnike, profesionalne organizacije, ekonomske i socijalne partnere, tijela uključena u promicanje jednakosti između muškaraca i žena i zainteresirane nevladine organizacije, uključujući ekološke organizacije, o mogućnostima koje program nudi i pravilima pristupa financiranju iz programa;
(b)  osigurava promidžbu programa informirajući potencijalne korisnike, profesionalne organizacije, ekonomske i socijalne partnere, tijela uključena u promicanje jednakosti između muškaraca i žena i zainteresirane nevladine organizacije, uključujući ekološke organizacije, o mogućnostima koje program nudi i pravilima pristupa financiranju iz programa i obvezama o pridržavanju pravila Zajedničke ribarstvene politike;
(c)  osigurava promidžbu programa informirajući korisnike doprinosa Unije i širu javnost o ulozi Unije u programu.
(c)  osigurava promidžbu programa informirajući korisnike doprinosa Unije i obvezama o pridržavanju pravila Zajedničke ribarstvene politike;
(d)  osigurava promidžbu programa kod šire javnosti o ulozi Unije u programu te država članica u osiguravanju poštovanja pravila Zajedničke ribarstvene politike.
Amandman 554
Prijedlog Uredbe
Članak 100. – stavak 1.
1.  U dodatku članku 135. [Uredbe (EU) br. [...] koje predviđaju Zajedničke odredbe], države članice su u prvom stupnju odgovorne također za istraživanje slučaja neusklađenosti s pravilima primjenjivim pod Zajedničkom ribarstvenom politikom.
(Ne utječe na englesku verziju.)
Amandman 555
Prijedlog Uredbe
Članak 100. – stavak 2.
2.  Za slučajeve financijskih korekcija primijenjenih na izdatke izravno povezane s neusklađenosti s člankom 98.., država članica odlučuje o iznosu korekcije uzimajući u obzir težinu neusklađenosti korisnika sa ZRP-ovim pravilima, ekonomsku korist koja proizlazi iz neusklađenosti sa ZRP-ovim pravilima ili važnost prinosa EFPR-a ekonomskoj djelatnosti korisnika.
2.  Za slučajeve financijskih korekcija primijenjenih na izdatke izravno povezane s neusklađenosti s člankom 98., država članica odlučuje o iznosu korekcije vodeći računa o težini (uključujući raspon, trajanje i bilo koje ponavljanje) neusklađenosti korisnika sa ZRP-ovim pravilima, ekonomsku korist koja proizlazi iz neusklađenosti sa ZRP-ovim pravilima ili važnostprinosa EFPR-a ekonomskoj djelatnosti korisnika.
Amandman 577
Prijedlog Uredbe
Članak 102.
1.  U dodatku članku 134. [Uredbe (EU) br. [...]koje predviđaju Zajedničke odredbe], Komisija može suspendirati, putem provedbenih akata, sve ili dijelove privremenih plaćanja operativnih programa gdje:
1.  U dodatku članku 134. [Uredbe (EU) br. [...]koje predviđaju Zajedničke odredbe], Komisija može suspendirati, putem provedbenih akata, sve ili dijelove privremenih plaćanja operativnih programa gdje:
(a)  postoji ozbiljan nedostatak u sustavu upravljanja i kontrole operativnog programa za koji nisu poduzete korektivne mjere;
(b)  rashodi u ovjerenoj izjavi o rashodima su povezani s ozbiljnom nepravilnošću ili drugim nezadovoljenim uvjetima koji nisu ispravljeni;
(c)  država članica nije poduzela potrebne mjere za ispravljanje stanja što je prouzročilo prekid iz članka 118.;
(d)  postoji ozbiljan nedostatak u kvaliteti i pouzdanosti sustava za praćenje;
Komisija je usvojila odluku putem provedbenog akta priznajući da je država članica propustila uskladiti se sa svojim obvezama pod Zajedničkom ribarstvenom politikom. Takva neusklađenost dužno ima utjecaj na izdatke sadržane u ovjerovljenoj izjavi izdatka za koju je privremeno plaćanje zatraženo.
(e)  Komisija je usvojila odluku putem provedbenog akta priznajući da je država članica propustila uskladiti se sa svojim obvezama pod Zajedničkom ribarstvenom politikom. Takva neusklađenost dužno ima utjecaj na izdatke sadržane u ovjerovljenoj izjavi izdatka za koju je privremeno plaćanje zatraženo;
(f)  Uvjeti navedeni u članku 17. stavku 5. i članku 20. stavku 3. Uredbe (EU) br. [...] o zajedničkim odredbama] ispunjeni su.
2.  Komisija može, putem provedbenih akata usvojenih u skladu s postupkom pregleda navedenom u članku 128. stavku 3., donijeti detaljna pravila o plaćanjima koja se mogu suspendirati. Iznosi tih plaćanja u srazmjeru su s prirodom i značajem neusklađenosti države članice.
2.  Komisija može putem provedbenog akta odlučiti suspendirati cjelokupna ili dio privremenih plaćanja nakon što je državi članici dala mogućnost da iznese svoja opažanja u roku dva mjeseca. Komisija može putem provedbenih akata donesenih u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 151. stavka 3. odrediti detaljna pravila o dijelu plaćanja koji se može obustaviti. Ti iznosi u srazmjeru su s prirodom i značajem nedostatka, nepravilnosti ili neusklađenosti države članice.
2a.  Komisija odlučuje, putem provedbenog akta, o ukidanju suspenzije svih ili dijela privremenih plaćanja kada država članica poduzima potrebne mjere za osiguranje ukidanja suspenzije. Kada država članica takve mjere ne poduzima, Komisija može usvojiti, putem provedbenog akta, odluku o primjeni financijskih ispravaka tako što će ukinuti sve ili dio Unijinih doprinosa operativnom programu u skladu s člancima 128. i 129.
Amandman 578
Prijedlog Uredbe
Članak 103.a (novi)
Članak 103. a
Komisijina provjera na licu mjesta
1.  Ne dovodeći u pitanje kontrole koje države članice provode prema nacionalnim zakonima i drugim propisima ili članku 287. Ugovora, kao i sve kontrole u državama članicama koje se provode na temelju članka 322. Ugovora, Komisija može organizirati kontrole na licu mjesta kako bi osobito utvrdila:
(a)  usklađenost administrativne prakse s pravilima Unije;
(b)  postojanje potrebnih pratećih dokumenata i njihovu povezanost s operacijama koje se financiraju iz EMFF-a;
(c)  uvjete pod kojima su poduzete i kontrolirane operacije koje financira EMFF.
2.  Osobe koje Komisija ovlasti za provedbu kontrola na licu mjesta ili službenici Komisije koji djeluju u okviru dodijeljenih ovlasti imaju pristup knjigama i svim drugim dokumentima, uključujući dokumente i metapodatke sastavljene ili primljene i pohranjene na elektroničkom mediju, koji se odnose na izdatke koji se financiraju iz EMFF -a.
4.  Komisija šalje dovoljno unaprijed obavijest o provjeri na licu mjesta dotičnoj državi članici ili državi članici na čijem se teritoriju provjera odvija. U kontrolama mogu sudjelovati agenti dotične države članice.
5.  Na zahtjev Komisije i uz suglasnost predmetne države članice, nadležna tijela te države članice provode dodatne kontrole ili istrage u vezi s operacijama na koja se odnosi ova Uredba. U tim kontrolama mogu sudjelovati službenici Komisije ili osobe koje je imenovala Komisija.
6.  S ciljem poboljšanja kontrola, Komisija može uz suglasnost dotičnih država članica zahtijevati pomoć tijela tih država članica za određene kontrole ili istrage.
7.  Komisija putem provedbenih akata donesenih u skladu sa savjetodavnim postupkom iz članka 151. stavka 2. može utvrditi pravila o postupcima koji se moraju poštovati prilikom obavljanja dodatnih kontrola iz stavaka 5. i 6.
Amandman 579
Prijedlog Uredbe
Članak 104.
1.  Države članice stavljaju Komisiji na raspolaganje sve potrebne podatke za uredno funkcioniranje EFPR-a te poduzimaju sve odgovarajuće mjere za olakšavanje kontrola koje Komisija smatra primjerenima u vezi s upravljanjem financiranja Unije, uključujući kontrole na licu mjesta.
Države članice Komisiji na njen zahtjev dostavljaju zakone, uredbe i administrativne propise koje su usvojile za provedbu akata Unije koji se odnose na zajedničku ribarstvenu politiku ako ti akti imaju financijski učinak na EFPR.
2.   Države članice Komisiji na njen zahtjev dostavljaju zakone, uredbe i administrativne propise koje su usvojile za provedbu akata Unije koji se odnose na zajedničku ribarstvenu politiku ako ti akti imaju financijski učinak na EFPR.
3.  Države članice Komisiji stavljaju na raspolaganje sve podatke o uočenim nepravilnostima i slučajevima sumnje na prijevaru te o poduzetim mjerama za povrat neopravdanih plaćanja u vezi s tim nepravilnostima i prijevarama u skladu s člankom 116.
Amandman 580
Prijedlog Uredbe
Članak 107.
1.  Prije donošenja odluke o financijskom ispravku putem provedbenih akata, Komisija pokreće postupak obavješćivanjem države članice o privremenim zaključcima i zahtjevom prema državi članici da dostavi svoje komentare u roku dva mjeseca.
Osim stavka 2. članka 137. [Uredbe (EU) br. […] kojom se utvrđuju zajedničke odredbe] u kojem Komisija predlaže financijski ispravak naveden u članku 106. stavku 2., državi članici daje se mogućnost da provjerom predmetne dokumentacije dokaže da su stvarni opseg neusklađenosti s pravilima ZRP-a i njegova veza s rashodom bili manji od procjene Komisije.
2.   Kada Komisija predloži financijski ispravak na osnovi ekstrapolacije ili paušala, državi članici daje se mogućnost da provjerom predmetne dokumentacije dokaže da je stvarni opseg neusklađenosti ili drugog neispunjavanja uvjeta, uključujući neusklađenost s pravilima ZRP-a, bio manji od procjene Komisije. U dogovoru s Komisijom država članica može ograničiti opseg ovog ispitivanja na odgovarajući dio ili na uzorak predmetne dokumentacije. Osim u opravdanim slučajevima, dopušteno vrijeme za taj pregled ne smije premašiti dodatno dvomjesečno razdoblje nakon dvomjesečnog razdoblja iz stavka 1.
3.  Komisija uzima u obzir sve dokaze koje država članica dostavi u okviru vremenskih ograničenja navedenih u stavcima 1. i 2.
4.  Ako država članica ne prihvaća privremene zaključke Komisije, država članica se poziva na saslušanje pred Komisijom kako bi se osiguralo da su svi relevantni podaci i primjedbe dostupni kao temelj za zaključke Komisije o primjeni financijskog ispravka.
5.  U cilju primjene financijskog ispravka Komisija preko provedbenih akata donosi odluku u roku od šest mjeseci od dana saslušanja ili od dana primitka dodatnih informacija u slučaju da država članica nakon saslušanja pristane dostaviti dodatne informacije. Komisija uzima u obzir sve podatke i primjedbe dostavljene tijekom postupka. Ako se saslušanje ne održi, rok od šest mjeseci počinje se računati nakon dva mjeseca od dana kada je Komisija poslala poziv na saslušanje.
6.  Ako Komisija ili Revizorski sud uoče nepravilnosti koje utječu na godišnje financijske izvještaje poslane Komisiji, financijskim ispravkom smanjuje se potpora iz EFPR-a za operativni program.
Amandman 557
Prijedlog Uredbe
Članak 111. – stavak 1.
1.  Ključne informacije o provedbi programa, o svakoj operaciji izabranoj za financiranje, kao i o završenim operacijama potrebnim za praćenje i procjenu, uključujući ključne karakteristike korisnika i projekta, bilježe se i čuvaju elektronski.
(Ne utječe na hrvatsku verziju.)
Amandman 558
Prijedlog Uredbe
Članak 113. – stavak 2.
2.  Upravna vlast i povjerenstvo za praćenje provode praćenje operativnih programa preko financijskih pokazatelja, pokazatelja izlaznih rezultata i ciljnih pokazatelja.
(Ne utječe na hrvatsku verziju.)
Amandman 559
Prijedlog uredbe
Članak 114. – stavak 1. – točka a
(a)  unutar četiri mjeseca od odluke koja potvrđuje program treba biti konzultirano i izdano mišljenje o selekcijskim kriterijima za financirane operacije; selekcijski kriteriji trebaju biti revidirani prema potrebama programa;
(Ne utječe na hrvatsku verziju.)
Amandman i 581, 560 i 561
Prijedlog Uredbe
Članak 120. – stavak 1.
1.   Upravljačko tijelo odgovorno je u skladu s člankom 99. stavkom 1. točkom (b) za:
1.   Upravljačko tijelo odgovorno je u skladu s člankom 99. stavkom 1. točkama (b) do (d) za:
(a)   osiguranje kreiranja jedinstvene web stranice ili jedinstvenog web portala koji pruža informacije o, i pristup prema, operativnom programu u svakoj državi članici;
(a)   osiguranje kreiranja jedinstvene web stranice ili jedinstvenog web portala koji pruža informacije o, i pristup prema, operativnom programu u svakoj državi članici;
(b)   informiranje mogućih korisnika o mogućnostima financiranja u okviru operativnog programa;
(b)   informiranje mogućih korisnika o mogućnostima financiranja u okviru operativnog programa i obvezu poštovanja pravila zajedničke ribarstvene politike;
(c)   obavještavanje građana Unije o ulozi i postignućima EMFF-a putem mjera informiranja i komuniciranja o rezultatima i učincima ugovora o partnerstvu, operativnim programima i operacijama.
(c)   obavještavanje građana Unije o ulozi i postignućima EMFF-a putem mjera informiranja i komuniciranja o rezultatima i učincima ugovora o partnerstvu, operativnim programima i operacijama;
(d)  osiguranje objave sažetka mjera za osiguranje usklađenosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike, uključujući slučajeve neusklađenosti država članica ili korisnika, kao i mjere ispravka poput poduzetih financijskih ispravaka.
Amandman 562
Prijedlog Uredbe
Članak 120. – stavak 4. a (novi)
4a.  S obzirom na pristup informacijama o okolišu primjenjuju se Direktiva 2003/4/EC i Odredbe (EC) No 1049/2001 i (EC) No 1367/2006.
Amandman 563
Prijedlog Uredbe
Prilog I – tabela– red 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Tipovi operacija

Postotni bodovi

Povezano s obalnim ribarstvom malog razmjera djelovanja može se koristiti povećanje od

25

Izmjena a

Tipovi operacija

Postotni bodovi

Povezano s obalnim ribarstvom malog razmjera djelovanja može se koristiti povećanje od

30

Amandman 564
Prijedlog Uredbe
Prilog 1. – tabela – red 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Tipovi operacija

Postotni bodovi

Provedeno od organizacija proizvođača ili udruga organizacija proizvođača može se koristiti povećanje od

20.

Izmjena

Tipovi operacija

Postotni bodovi

Provedeno od organizacija proizvođača, udruge organizacija proizvođača,organizacija profesionalnih ribara priznatih od države članice ili međustrukovne organizacije, može se koristiti povećanje od

30

Amandman 565
Prijedlog Uredbe
Prilog 1. – tabela – red 5.a (novi)

Izmjena Parlamenta

Tipovi operacija

Postotni bodovi

Usklađenost sa zahtijevima održivosti svih kriterija koje država članica može primijeniti može voditi do povećanja od

10

Amandman 566
Prijedlog Uredbe
Prilog 1. – tabela– red 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Tipovi operacija

Postotni bodovi

Operacije koje provode kompanije koje nisu obuhvaćene definicijom SME-sa: smanjenje od

20

Izmjene Parlamenta

Tipovi operacija

Postotni bodovi

Operacije koje provode kompanije koje nisu obuhvaćene definicijom SME-sa: smanjenje od

15

Amandman 567
Prijedlog Uredbe
Prilog– tabela– red 8.a (novi)

Izmjene Parlamenta

Tipovi operacija

Postotni bodovi

Ako zadovoljavaju zahtjeve niza kriterija održivosti koje država članica može provesti, oni mogu primiti dodatnih

10

Amandman 568
Prijedlog Uredbe
Prilog III – tabela 1. – red 7. a (novi)

Izmjene Parlamenta

7a.  Zakonodavstvo vezano uz radne uvjete

Odnos djelatnika prema zakonu Unije o radnim uvjetima.

Djelotvorna primjena i provedba zakona Unije o radnim uvjetima pokriva:

–  zakon vezan uz radno vrijeme i razdoblje odmora za ribare;

–  zakon o zaštiti na radu;

–  zakon vezan uz početne kvalifikacije i daljnju obuku za ribare.

Amandman 569
Prijedlog Uredbe
Prilog III – tabela 2. – red 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Prioritet EFPR-a:

6. Promicanje provedbe ZRP-a

DO 6.: zaštita okoliša i promicanje učinkovitosti resursa

Dokazana administrativna sposobnost za poštivanjem traženih podataka za upravljanje u ribarstvu navedenih u članku 37. [Uredbe o ZRP-u]

Dokazana administrativna sposobnost za pripremanjem i primjenom višegodišnjih programa za prikupljanje podataka, koji treba kritički ispitati STECF [nap. prev. Znanstveni, tehnički i ekonomski odbor za ribarstvo] i prihvatiti Komisija

Dokazana administrativna sposobnost za pripremanjem i primjenom godišnjih programa za prikupljanje podataka, koji treba kritički ispitati STECF [nap. prev. Znanstveni, tehnički i ekonomski odbor za ribarstvo] i prihvatiti Komisija

Dovoljna sposobnost u raspodjeli ljudskih resursa za preuzimanje bilateralnih ili multilateralnih sporazuma s drugim državama članicama ako je posao provedbe obveza prikupljanja podataka podijeljen

Izmjena

EFPR Prioritet:

6. Promicanje provedbe ZRP-a

DO 6.: zaštita okoliša i promicanje učinkovitosti resursa

Dokazana administrativna sposobnost za poštivanjem traženih podataka za upravljanje u ribarstvu navedenih u članku 37. [Uredbe o ZRP-u]

Procjena ravnoteže između kapaciteta ribarstva i prilika za ribarstvo:

Specifična analiza ravnoteže između kapaciteta ribarstva i prilika za ribarstvo je provedena s namjerom da osigura djelotvornu provedbu za mjere plovidbene uprave

Dokazana administrativna sposobnost za pripremanjem i primjenom višegodišnjih programa za prikupljanje podataka, koji treba kritički ispitati STECF [nap. prev. Znanstveni, tehnički i ekonomski odbor za ribarstvo] i prihvatiti Komisija

Dokazana administrativna sposobnost za pripremanjem i primjenom godišnjih programa za prikupljanje podataka, koji treba kritički ispitati STECF [nap. prev. Znanstveni, tehnički i ekonomski odbor za ribarstvo] i prihvatiti Komisija

Dovoljna sposobnost u raspodjeli ljudskih resursa za preuzimanje bilateralnih ili multilateralnih sporazuma s drugim državama članicama ako je posao provedbe obveza prikupljanja podataka podijeljen

Dokazana administrativna sposobnost za pripremanjem i provedbom procjena kapaciteta flote;

Prikladno izvješćivanje o naporima da se uspostavi ravnoteža između kapaciteta ribarstva i prilika za ribarstvo sukladno zahtjevu članka 34. i članka 37. Uredbe (EU) No …/….. [o ZRP-u].

Amandman 570
Prijedlog Uredbe
Prilog III. –tabela 2. – red 4. a (novi)

Izmjene Parlamenta

EU prioritet za EFPR/ Tematski cilj (TC) CSF-a

Ex ante uvjeti

Kriteriji za ispunjavanje

Prioriteti EFPR-a:

6. Promicanje provedbe ZRP-a

DO 6.: zaštita okoliša i promicanje učinkovitosti resursa

Procjena ravnoteže između ribolovnog kapaciteta i ribolovnih prilika: Specifična analiza ravnoteže između ribolovnog kapaciteta i ribolovnih prilika je provedena s namjerom da osigura djelotvornu provedbu za mjere plovidbene uprave koje se tiču smanjivanja kapaciteta flote i izravnih investicija u plovila.

Specifični postupci uključuju:

–  Dokazanu administrativnu sposobnost za pripremanjem i provedbom procjena kapaciteta flote;

–  Prikladno izvješćivanje o naporima da se uspostavi ravnoteža između ribolovnog kapaciteta i ribolovnih prilika: prema potrebi članka 34. i članka 37. Uredbe (EU) No …/….. [o predloženoj Temeljnoj uredbi].

Amandman 614
Prijedlog Uredbe
Prilog IV. – točka 1. – stavak 1. – alineja 1.
–  naziv korisnika (imenuju se samo pravne osobe, ne fizičke osobe);
–  naziv korisnika;
Amandman 582
Prijedlog Uredbe
Prilog IV. – točke 2. i 3.
2.  INFORMIRANJE I PROMIDŽBA USMJERENA PREMA JAVNOSTI
2.  INFORMIRANJE I PROMIDŽBA USMJERENA PREMA JAVNOSTI
2.1  Odgovornosti države članice
2.1  Odgovornosti države članice
1.  Država članica mora osigurati da informiranje i promidžba usmjerena prema javnosti ciljaju na najširu moguću medijsku pokrivenost koristeći razne oblike i metode komunikacije na odgovarajućoj razini.
1.  Država članica mora osigurati da informiranje i promidžba usmjerena prema javnosti ciljaju na najširu moguću medijsku pokrivenost koristeći razne oblike i metode komunikacije na odgovarajućoj razini.
2.  Država članica odgovorna je za organizaciju najmanje sljedećih mjera informiranja i promidžbe:
2.  Država članica odgovorna je za organizaciju najmanje sljedećih mjera informiranja i promidžbe:
(a)  opsežna informativna aktivnost kojom se objavljuje pokretanje operativnog programa;
(a)  opsežna informativna aktivnost kojom se objavljuje pokretanje operativnog programa;
(b)  barem dvaput za vrijeme programskog razdoblja opsežne informativne aktivnosti koja promiče mogućnosti financiranja i primijenjene strategije i predstavlja postignuća operativnog programa;
(b)  barem dvaput za vrijeme programskog razdoblja opsežne informativne aktivnosti koja promiče mogućnosti financiranja i primijenjene strategije i predstavlja postignuća operativnog programa;
(c)  postavljanje zastave Europske unije ispred ili na mjestu vidljivom za javnost u prostorijama svakog upravljačkog tijela;
(c)  postavljanje zastave Europske unije ispred ili na mjestu vidljivom za javnost u prostorijama svakog upravljačkog tijela;
(d)  elektroničko objavljivanje popisa operacija u skladu s odjeljkom 1.;
(d)  elektroničko objavljivanje popisa operacija u skladu s odjeljkom 1.;
(e)  pružanje primjera operacija prema operativnom programu na jedinstvenoj mrežnoj stranici ili na mrežnoj stranici operativnog programa, koja je dostupna preko jedinstvenog mrežnog portala; primjeri bi trebali biti predstavljeni na većem službenom jeziku Europske unije koji nije službeni jezik ili jedan od službenih jezika dotične države članice;
(e)  pružanje primjera operacija prema operativnom programu na jedinstvenoj mrežnoj stranici ili na mrežnoj stranici operativnog programa, koja je dostupna preko jedinstvenog mrežnog portala; primjeri bi trebali biti predstavljeni na većem službenom jeziku Europske unije koji nije službeni jezik ili jedan od službenih jezika dotične države članice;
(f)  poseban odjeljak na jedinstvenoj mrežnoj stranici mora sadržavati kratak sažetak inovativnih i eko-inovativnih operacija;
(f)  poseban odjeljak na jedinstvenoj mrežnoj stranici mora sadržavati kratak sažetak inovativnih i eko-inovativnih operacija;
(g)  ažuriranje podataka o provedbi operativnog programa, što obuhvaća i njegova glavna postignuća, na jedinstvenoj mrežnoj stranici ili mrežnoj stranici operativnog programa dostupnoj preko jedinstvenog mrežnog portala.
(g)  ažuriranje podataka o provedbi operativnog programa, što obuhvaća i njegova glavna postignuća, na jedinstvenoj mrežnoj stranici ili mrežnoj stranici operativnog programa dostupnoj preko jedinstvenog mrežnog portala.
(ga)   Sažetak se objavljuje na godišnjoj razini do 31. siječnja, počevši od 2016., o slučajevima neusklađenosti država članica i korisnika, kao i o mjerama ispravka uključujući financijske ispravke koje su provele države članice ili Komisija.
3.  Upravljačko tijelo uključuje u informiranje i mjere objavljivanja, u skladu s nacionalnim zakonima i praksama, sljedeća tijela:
3.  Upravljačko tijelo uključuje u informiranje i mjere objavljivanja, u skladu s nacionalnim zakonima i praksama, sljedeća tijela:
h)  partnere navedeni u članku 5. [Uredbe (EU) Br [...] o utvrđivanju zajedničkih odredaba];
a)  partnere navedeni u članku 5. [Uredbe (EU) Br [...] o utvrđivanju zajedničkih odredaba];
i)  informacijske centre u Europi kao i predstavničke urede Komisije u državama članicama
b)  informacijske centre u Europi kao i predstavničke urede Komisije u državama članicama
j)  obrazovne i istraživačke institucije
c)  obrazovne i istraživačke institucije
Ova tijela opsežno distribuiraju informacije opisane u članku 120. stavku 1. točkama (a) i (b).
Ova tijela opsežno distribuiraju informacije opisane u članku 120. stavku 1. točkama (a) i (b).
3.  MJERE INFORMIRANJA ZA POTENCIJALNE KORISNIKE I KORISNIKE
3.  MJERE INFORMIRANJA ZA POTENCIJALNE KORISNIKE I KORISNIKE
3.1  Mjere informiranja za potencijalne korisnike
3.1  Mjere informiranja za potencijalne korisnike
1.  Upravljačko tijelo dužno je osigurati širenje informacija o ciljevima operativnog programa i mogućnostima financiranja iz EMFF-a potencijalnim korisnicima i svim zainteresiranim stranama.
1.  Upravljačko tijelo dužno je osigurati širenje informacija o ciljevima operativnog programa i mogućnostima financiranja iz EMFF-a potencijalnim korisnicima i svim zainteresiranim stranama.
2.  Upravljačko tijelo dužno je osigurati da su potencijalni korisnici obaviješteni barem o:
2.  Upravljačko tijelo dužno je osigurati da su potencijalni korisnici obaviješteni barem o:
(a)  uvjetima prihvatljivosti rashoda koji se moraju ispuniti kako bi se kvalificirali za potporu iz operativnog programa;
(a)  uvjetima prihvatljivosti rashoda koji se moraju ispuniti kako bi se kvalificirali za potporu iz operativnog programa;
(b)  opis prihvatljivih uvjeta za zahtjeve, postupke ispitivanja zahtjeva za financiranje te vremenska razdoblja;
(b)  opisu prihvatljivih uvjeta za zahtjeve, postupke ispitivanja zahtjeva za financiranje te vremenska razdoblja, kao i kriterije trajnosti za prihvatljivost operacija;
(ba)  mogućim financijskim posljedicama u slučaju neusklađenosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike
(c)  kriterijima za odabir operacija koja se trebaju financirati;
(c)  kriterijima za odabir operacija koja se trebaju financirati;
(d)  kontakata na nacionalnoj, regionalnoj ili lokalnoj razini koji mogu pružiti informacije o operativnim programima;
(d)  kontakata na nacionalnoj, regionalnoj ili lokalnoj razini koji mogu pružiti informacije o operativnim programima;
(e)  zahtjevi trebaju predložiti aktivnosti komuniciranja razmjerne veličini operacije kako bi se javnost informiralo o ciljevima operacije i potpori EU-a operaciji.
(e)  zahtjevi trebaju predložiti aktivnosti komuniciranja razmjerne veličini operacije kako bi se javnost informiralo o ciljevima operacije i potpori EU-a operaciji.
3.2.  Informiranje korisnika
3.2.  Informiranje korisnika
Upravljačko tijelo obavještava korisnike da prihvaćanje financiranja predstavlja prihvaćanje njihova uključivanja na popis operacija koji je objavljen u skladu s člankom 120. stavkom 2.
Upravljačko tijelo obavještava korisnike da prihvaćanje financiranja predstavlja prihvaćanje njihova uključivanja na popis operacija koji je objavljen u skladu s člankom 120. stavkom 2.

(1) Predmet je vraćen na ponovno razmatranje nadležnom odboru u skladu sa člankom 57. stavkom 2, drugim podstavkom (A7-0282/2013).

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti