Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2011/0380(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0282/2013

Előterjesztett szövegek :

A7-0282/2013

Viták :

PV 22/10/2013 - 18
CRE 22/10/2013 - 18

Szavazatok :

PV 23/10/2013 - 11.6
CRE 23/10/2013 - 11.6
A szavazatok indokolása
PV 12/12/2013 - 12.10
CRE 12/12/2013 - 12.10
A szavazatok indokolása
PV 16/04/2014 - 14.13
CRE 16/04/2014 - 14.13
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2013)0441
P7_TA(2014)0443

Elfogadott szövegek
PDF 1641kWORD 250k
2013. október 23., Szerda - Strasbourg
Az Európai Tengerügyi és Halászati Alap ) ***I
P7_TA(2013)0441A7-0282/2013

Az Európai Parlament 2013. október 23-án elfogadott módosításai az Európai Tengerügyi és Halászati Alapról, valamint az 1198/2006/EK tanácsi rendelet, a 861/2006/EK tanácsi rendelet és az integrált tengerpolitikáról szóló XXX/2011/EU tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló módosított javaslathoz (COM(2013)0245 – C7-0108/2013 – 2011/0380(COD))(1)

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

A Bizottság által javasolt szöveg   Módosítás
Módosítás 1
Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
1a bekezdés (új)
1a.  emlékeztet arra, hogy 2011. június 8-i állásfoglalásábana Parlament hangsúlyozta, hogy a halászati erőforrások a világ élelmezésbiztonsága szempontjából létfontosságú közjavak; rámutatott arra, hogy a halászati és akvakultúra-ágazat és annak tevékenységei gyakran a fő megélhetési forrást és fenntartható foglalkoztatási lehetőséget jelentik a tengerparti övezetekben, a szigeteken és a távoli területeken; úgy ítélte meg továbbá, hogy a stabil, fenntartható és életképes halászati ágazat létrehozására irányuló közép- és hosszú távú céljainak megvalósítása, halállományának helyreállítása, valamint a halászati erőkifejtés szükségszerű csökkentéséhez kötődő szociális kérdések megoldása érdekében a megreformált közös halászati politikának 2013-at követően elegendő pénzügyi forrással kell rendelkeznie;
______________
1 Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0266.
Módosítás 2
Rendeletre irányuló javaslat
1 bevezető hivatkozás
tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 42. cikkére, 43. cikke (2) bekezdésére, 91. cikke (1) bekezdésére, 100. cikke (2) bekezdésére, 173. cikke (3) bekezdésére, 175. cikkére, 188. cikkére, 192. cikke (1) bekezdésére, 194. cikke (2) bekezdésére és 195. cikke (2) bekezdésére,
tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 42. cikkére, 43. cikke (2) bekezdésére, 91. cikke (1) bekezdésére, 100. cikke (2) bekezdésére, 173. cikke (3) bekezdésére, 175. cikkére, 188. cikkére, 192. cikke (1) bekezdésére, 194. cikke (2) bekezdésére, 195. cikke (2) bekezdésére és 349. cikkére,
Módosítás 3
Rendeletre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)
(1a)  A halászati ágazat stratégiai jelentősége a különböző tagállamok és az Unió társadalmi-gazdasági helyzete, népességének halászati termékekkel történő ellátása és élelmezési mérlegének egyensúlya szempontjából, valamint az ágazatnak a part menti közösségek társadalmi-gazdasági jólétéhez, a helyi fejlődéshez, a foglalkoztatáshoz, a gazdasági tevékenységek és munkahelyek mindkét irányba történő megtartásához és/vagy teremtéséhez, a friss hallal való ellátáshoz és a helyi kulturális hagyományok fenntartásához való jelentős hozzájárulása;
Módosítás 4
Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés
(2)  Az ETHA hatályának ki kell terjednie a KHP támogatására, így többek között a tengeri biológiai erőforrások, az édesvízi biológiai erőforrások és akvakultúra védelmére, kezelésére és kiaknázására, valamint a halászati és akvakultúra-termékek feldolgozására és értékesítésére, amennyiben ezekre a tevékenységekre a tagállamok területén vagy uniós vizeken kerül sor, ideértve – a lobogó szerinti állam elsődleges felelősségének sérelme nélkül – a harmadik országok lobogója alatt közlekedő és ott lajstromozott halászhajóknak, az uniós halászhajóknak, illetve a tagállamok állampolgárainak a tevékenységeit is, figyelemmel az ENSZ Tengerjogi Egyezményének 117. cikkében foglalt rendelkezésekre.
(2)  Az ETHA hatályának ki kell terjednie a KHP támogatására, így többek között a tengeri biológiai erőforrások, az édesvízi biológiai erőforrások és akvakultúra védelmére, kezelésére és fenntartható kiaknázására, valamint a halászati és akvakultúra-termékek feldolgozására és értékesítésére, amennyiben ezekre a tevékenységekre a tagállamok területén vagy uniós vizeken kerül sor, és azokat uniós halászhajók, illetve a tagállamok állampolgárai végzik – a lobogó szerinti állam elsődleges felelősségének sérelme nélkül –, figyelemmel az ENSZ Tengerjogi Egyezményének 117. cikkében foglalt rendelkezésekre.
Módosítás 5
Rendeletre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)
(2a)  Hangsúlyozni kell, hogy a KHP egy élelmiszerekkel kapcsolatos szakpolitika, ami igazolja az ETHA-n keresztül történő állami beavatkozást az élelmiszerbiztonság megőrzése érdekében az Unió polgárai számára.
Módosítás 6
Rendeletre irányuló javaslat
2 b preambulumbekezdés (új)
(2b)  Az EUMSZ 349. cikke alapján az ETHA-nak figyelembe kell vennie a legkülső régiók sajátos helyzetét. A legkülső régiók helyzete és e régiókban a halászat egyedi jellege miatt szükséges a KHP és a hozzá kapcsolódó alapok, különösen az ETHA az e régiókra jellemző, az Unió többi részétől alapvetően eltérő egyedi vonásokhoz, korlátokhoz, többletköltségekhez és egyedi valós körülményekhez való kiigazítása. E célból egyedi intézkedéseket kell engedélyezni e régióknak.
Módosítás 7
Rendeletre irányuló javaslat
2 c preambulumbekezdés (új)
(2c)  A jövőbeli ETHA-nak teljes mértékben figyelembe kell vennie a kisüzemi flották problémáit és egyedi szükségleteit, szem előtt tartva, hogy az Unióban a kisüzemi flották foglalkoztatják a legtöbb munkaerőt a kifogott halak mennyiségéhez viszonyítva.
Módosítás 8
Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés
(3)  Mivel a közös halászati politika sikerének feltétele egy eredményes ellenőrzési, vizsgálati és végrehajtási rendszer, továbbá a – tudományos szakvéleményezési, valamint végrehajtási és ellenőrzési célt egyaránt szolgáló – adatok megbízhatósága és hiánytalansága, az ETHA-nak támogatnia kell ezeket a szakpolitikákat.
(3)  Mivel a közös halászati politika sikerének feltétele egy eredményes ellenőrzési, vizsgálati – beleértve a munkahelyi vizsgálatokat is – és végrehajtási rendszer, továbbá a tudományos szakvéleményezési, valamint végrehajtási és ellenőrzési célt egyaránt szolgáló adatok megbízhatósága és hiánytalansága, az ETHA-nak támogatnia kell ezeket a szakpolitikákat.
Módosítás 9
Rendeletre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)
(3a)  Annak érdekében, hogy a közös halászati politikát (KHP) a halászok sajátjuknak érezzék, és ezáltal fokozódjon e szakpolitika helyes végrehajtása és általános sikere, az ETHA-nak támogatnia kell a halászok és tudományos szakemberek közötti partnerséget, együttműködést és párbeszédet.
Módosítás 10
Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés
(4)  Az ETHA hatályának ki kell terjednie az ITP támogatására, amely magában foglalja az óceánokkal, a tengerekkel, a tengerparti régiókkal, valamint az azokat érintő különböző uniós szakpolitikákat – nevezetesen a közös halászati politikát, a közlekedést, az ipart, a területi kohéziót, a környezetvédelmet, az energiaügyet és az idegenforgalmat – kiegészítő tengeri ágazatokkal kapcsolatos összehangolt műveletek és döntéshozatal kialakítását és végrehajtását. A különböző ágazati politikák igazgatása során biztosítani kell a koherenciát és az integrációt a Balti-tenger, az Északi-tenger, a Kelta-tenger, a Vizcayai-öböl és az ibériai partvidék, valamint a Földközi-tenger és a Fekete-tenger medencéje vonatkozásában.
(4)  Az ETHA hatályának ki kell terjednie az ITP támogatására, amely magában foglalja az óceánokkal, a tengerekkel, a tengerparti régiókkal, valamint az azokat érintő különböző uniós szakpolitikákat – nevezetesen a közös halászati politikát, a közlekedést, az ipart, a területi kohéziót, a környezetvédelmet, az energiaügyet és az idegenforgalmat, amely területek esetében támogatni kell a tudományos kutatást, a szakmai hozzáértést és a képzést – kiegészítő tengeri ágazatokkal kapcsolatos összehangolt műveletek és döntéshozatal kialakítását és végrehajtását. A különböző ágazati politikák igazgatása során biztosítani kell a koherenciát és az integrációt a Balti-tenger, az Északi-tenger, a Kelta-tenger, a Vizcayai-öböl és az ibériai partvidék, valamint a Földközi-tenger és a Fekete-tenger medencéje vonatkozásában.
Módosítás 11
Rendeletre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)
(4a)  Az EU-nak a KHP, az ITP és az ETHA reformjával kapcsolatos szakpolitikái és fellépései megfogalmazása és végrehajtása során – tiszteletben tartva az EUMSZ 9. cikkét – figyelembe kell vennie a foglalkoztatás magas szintjének előmozdítására, a megfelelő szociális biztonság biztosítására, a társadalmi kirekesztés elleni küzdelemre, valamint az oktatás, a képzés és az emberi egészségvédelem magas szintjére vonatkozó követelményeket.
Módosítás 12
Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés
(5)  Az Európai Tanács 2010. június 17-i következtetéseivel összhangban, amelyekben a Tanács elfogadta az Európa 2020 stratégiát, az Uniónak és a tagállamoknak – az Unió harmonikus fejlődésének előmozdítása mellett – intelligens, fenntartható és inkluzív növekedést kell megvalósítaniuk. Az Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek és céljainak megvalósítása érdekében összpontosítani kell az erőforrásokat, és a hatékonyságot fokozott eredményorientáltsággal kell javítani. Az integrált tengerpolitikának az új ETHA-ba való felvétele hozzájárul az „Európa 2020: Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája” (a továbbiakban: Európa 2020 stratégia) című, 2010. március 3-i bizottsági közleményben foglalt főbb politikai célkitűzések eléréséhez is, és összhangban van a gazdasági, társadalmi és területi kohézió javítására vonatkozóan a Szerződésben meghatározott általános célokkal.
(5)  Az Európai Tanács 2010. június 17-i következtetéseivel összhangban, amelyekben a Tanács elfogadta az Európa 2020 stratégiát, az Uniónak és a tagállamoknak – az Unió harmonikus fejlődésének előmozdítása mellett – intelligens, fenntartható és inkluzív növekedést kell megvalósítaniuk. Az Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek és céljainak – különösen a foglalkoztatással, valamint a szegénység, a társadalmi kirekesztés és az éghajlatváltozás elleni küzdelemmel összefüggő célkitűzések – megvalósítása érdekében összpontosítani kell az erőforrásokat. Emellett a hatékonyságot fokozott eredményorientáltsággal kell javítani. Az integrált tengerpolitikának az új ETHA-ba való felvétele hozzájárul az „Európa 2020: Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája” (a továbbiakban: Európa 2020 stratégia) című, 2010. március 3-i bizottsági közleményben foglalt főbb politikai célkitűzések eléréséhez is, és összhangban van a gazdasági, társadalmi és területi kohézió javítására vonatkozóan a Szerződésben meghatározott általános célokkal.
Módosítás 13
Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés
(6)  Ahhoz, hogy az ETHA hozzájáruljon a KHP, az ITP és az Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek megvalósításához, korlátozott számú alapvető prioritásra kell összpontosítani, amelyek az innováció, illetve a tudásalapú halászat és akvakultúra előmozdításával kapcsolatos, a fenntartható és erőforrás-hatékony halászat és akvakultúra előmozdítására, továbbá a part menti és szárazföldi halászközösségek növekedési és foglalkoztatási potenciáljának felszabadításával, valamint a halászati tevékenységek más tengeri gazdasági ágazatok felé történő diverzifikálásának előmozdításával a foglalkoztatás és a területi kohézió javítására irányulnak.
(6)  Ahhoz, hogy az ETHA hozzájáruljon a KHP, az ITP és az Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek megvalósításához, meg kell határozni egy sor alapvető prioritást, amelyek az innováció, illetve a tudásalapú halászat és akvakultúra előmozdításával kapcsolatos, a fenntartható és erőforrás-hatékony halászat és akvakultúra előmozdítására, továbbá a part menti és szárazföldi halászközösségek növekedési és foglalkoztatási potenciáljának felszabadításával, valamint a halászati tevékenységek más tengeri gazdasági ágazatok felé történő diverzifikálásának előmozdításával a foglalkoztatás és a területi kohézió javítására irányulnak.
Módosítás 14
Rendeletre irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)
(7a)  Az ETHA-nak hozzá kell járulnia a halászati tevékenységekből élők életszínvonalának növekedéséhez, és a munkahelyi egészségügyi és biztonságra vonatkozó jogszabályok, valamint a munkavállalók kollektív szerződései rendelkezéseinek tiszteletben tartása révén jobb munkafeltételeket kell biztosítania a halászok számára.
Módosítás 15
Rendeletre irányuló javaslat
7 b preambulumbekezdés (új)
(7b)  Annak érdekében, hogy elkerülhető legyen a zavar az ETHA egyes pénzügyi rendelkezéseinek alkalmazása és a halászati ágazatban szerepet vállaló különféle érintettekre gyakorolt hatása tekintetében, hasznos egyértelműen különbséget tenni a hajótulajdonosok és a bérből élő halászok között, ahogy azt a 188. sz. ILO-egyezmény is rögzíti.
Módosítás 16
Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés
(8)  A közös halászati politika általános célkitűzése annak biztosítása, hogy a halászati és akvakultúra-tevékenységek hozzájáruljanak a hosszú távon fenntartható környezetvédelmi feltételek kialakulásához, amelyek nélkülözhetetlenek a gazdasági és társadalmi fejlődéshez. Ezen túlmenően elő kell mozdítania a termelékenység növekedését, a halászati ágazat által biztosított méltányos életszínvonalat, a piacok stabilitását, biztosítania kell az erőforrások rendelkezésre állását és azt, hogy az áruk ésszerű áron jussanak el a fogyasztókhoz.
(8)  A közös halászati politika általános célkitűzése annak biztosítása, hogy a halászati és akvakultúra-tevékenységek hozzájáruljanak a hosszú távú gazdasági, társadalmi és környezetileg fenntartható fejlődéshez. Ezen túlmenően elő kell mozdítania a termelékenység növekedését, a halászati ágazat által biztosított méltányos életszínvonalat, a piacok stabilitását, biztosítania kell az erőforrások rendelkezésre állását és azt, hogy az áruk ésszerű áron jussanak el a fogyasztókhoz.
Módosítás 17
Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés
(9)  Rendkívül fontos, hogy a környezetvédelmi szempontok jobban beépüljenek a KHP-ba, amelynek teljesítenie kell az Unió környezetvédelmi politikájának és az Európa 2020 stratégiának a célkitűzéseit és céljait. A KHP célja az élő tengeri biológiai erőforrások oly módon történő kiaknázása, hogy a halállományok olyan szinten álljanak helyre és maradjanak fenn, ami legkésőbb 2015-ig lehetővé teszi a legnagyobb fenntartható hozam elérését. A KHP-nak a halászati gazdálkodás során elővigyázatos és ökoszisztéma-alapú megközelítéseket kell alkalmaznia. Következésképpen az ETHA-nak a tengeri környezetvédelmi politika területén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2008. június 17-i 2008/56/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben (a tengervédelmi stratégiáról szóló keretirányelv) foglaltak szerint hozzá kell járulnia a tengeri környezet védelméhez.
(9)  Rendkívül fontos, hogy a környezetvédelmi szempontok jobban beépüljenek a KHP-ba, amelynek teljesítenie kell az Unió környezetvédelmi politikájának és az Európa 2020 stratégiának a célkitűzéseit és céljait. A KHP célja az élő tengeri biológiai erőforrások oly módon történő kiaknázása, hogy a halállományok olyan szinten álljanak helyre és maradjanak fenn, ami ahol lehet 2015-ig, de legkésőbb 2020-ig lehetővé teszi a legnagyobb fenntartható hozam elérését. A KHP-nak kiegyensúlyozott megközelítést kell alkalmaznia a fenntartható fejlődés érdekében, olyan halászati tervezés, hasznosítás és irányítás révén, amely figyelembe veszi a törekvéseket és a meglévő társadalmi igényeket, anélkül, hogy veszélyeztetné azokat az előnyöket, amelyeket a jövő generációknak kell élvezniük a tengeri ökoszisztémák nyújtotta javak és szolgáltatások révén. Következésképpen az ETHA-nak a tengeri környezetvédelmi politika területén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2008. június 17-i 2008/56/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben (a tengervédelmi stratégiáról szóló keretirányelv) foglaltak szerint hozzá kell járulnia a tengeri környezet védelméhez.
Módosítás 18
Rendeletre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)
(9a)  Az ETHA-n keresztül finanszírozott intézkedéseknek eleget kell tenniük az EUMSZ 39. és 41. cikkének, amelyek a munkajog alkalmazása során a kiegyensúlyozott megközelítésről, illetve a szakmai képzések terén a tényleges koordinálásról szólnak.
Módosítás 19
Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés
(10)  Mivel e rendelet célkitűzéseit a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani az operatív programok keretében finanszírozandó műveletek terjedelme és hatásai, valamint a halászati és a tengeri ágazat fejlődése során felmerülő strukturális problémák és a tagállamok korlátozott pénzügyi forrásai miatt, ezek a célkitűzések a megfelelő prioritásokra irányított többéves pénzügyi támogatással uniós szinten jobban elérhetők, és az Unió az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkének (3) bekezdésében meghatározott szubszidiaritás elvével összhangban intézkedéseket fogadhat el. Az említett Szerződés 5. cikkének (4) bekezdésében foglalt arányosság elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az adott célkitűzés eléréséhez szükséges mértéket.
(10)  Mivel e rendelet célkitűzéseit a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani az operatív programok keretében finanszírozandó műveletek terjedelme és hatásai, valamint a halászati, az akvakultúra- és a tengeri ágazat fejlődése során felmerülő strukturális problémák és a tagállamok korlátozott pénzügyi forrásai miatt, ezek a célkitűzések a megfelelő prioritásokra irányított többéves pénzügyi támogatással uniós szinten jobban elérhetők, és az Unió az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkének (3) bekezdésében meghatározott szubszidiaritás elvével összhangban intézkedéseket fogadhat el. Az említett Szerződés 5. cikkének (4) bekezdésében foglalt arányosság elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az adott célkitűzés eléréséhez szükséges mértéket.
Módosítás 20
Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés
(11)  A közös halászati politika és az integrált tengerpolitika kiadásainak egyetlen alapon, az ETHA-n keresztül történő finanszírozása várhatóan hozzájárul a mindkét szakpolitika egyszerűsítése és azok fokozott integrálása iránti igény kielégítéséhez. A megosztott irányításnak a közös piacszervezésre – többek között a legkülső régióknak nyújtott ellentételezésre és az ellenőrzési és adatgyűjtési tevékenységre – történő kiterjesztése még inkább elősegíti majd a Bizottság és a tagállamok adminisztratív terheinek egyszerűsítését és csökkentését, és nagyobb koherenciát és hatékonyságot tesz lehetővé a nyújtott támogatások tekintetében.
(11)  A közös halászati politika és az integrált tengerpolitika kiadásainak egyetlen alapon, az ETHA-n keresztül történő finanszírozása várhatóan hozzájárul a mindkét szakpolitika egyszerűsítése és azok fokozott integrálása iránti igény kielégítéséhez. A megosztott irányításnak a közös piacszervezésre – többek között a legkülső régióknak nyújtott ellentételezésre és az ellenőrzési és adatgyűjtési, valamint irányítási tevékenységre – történő kiterjesztése még inkább elősegíti majd a Bizottság és a tagállamok adminisztratív terheinek egyszerűsítését és csökkentését, és nagyobb koherenciát és hatékonyságot tesz lehetővé a nyújtott támogatások tekintetében.
Módosítás 21
Rendeletre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)
(11a)   A finanszírozást az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött, a költségvetési kérdésekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 201z.XX-i intézményközi megállapodás 17. pontjában meghatározottak szerint kialakítani.
Módosítás 22
Rendeletre irányuló javaslat
11 b preambulumbekezdés (új)
(11b)  A finanszírozás nem érintheti a 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret megállapításáról szóló rendelet és az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött, a költségvetési kérdésekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 201Z.XX-i intézményközi megállapodás rendelkezéseit.
Módosítás 23
Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés
(12)  Az Unió költségvetésének – közvetlen irányítás vagy a tagállamokkal megosztott irányítás keretében – egyetlen alapból, az ETHA-ból kell finanszíroznia a közös halászati politika és az integrált tengerpolitika kiadásait. A tagállamokkal megosztott irányításnak nemcsak a halászat, az akvakultúra és az adott közösség szintjén irányított helyi fejlesztés támogatására irányuló intézkedésekre kell vonatkoznia, hanem a közös piacszervezésekre, valamint a legkülső régióknak nyújtott ellentételezésre és az ellenőrzési és adatgyűjtési tevékenységekre is. Közvetlen irányítást a tudományos szakvéleményezés, a regionális halászati gazdálkodási szervezetekhez való önkéntes hozzájárulások, a tanácsadó testületek és az integrált tengerpolitika végrehajtását célzó műveletek esetében kell alkalmazni. Meg kell határozni az ETHA felhasználásával finanszírozható intézkedések körét.
(12)  Az Unió költségvetésének – közvetlen irányítás vagy a tagállamokkal megosztott irányítás keretében – egyetlen alapból, az ETHA-ból kell finanszíroznia a közös halászati politika és az integrált tengerpolitika kiadásait. A tagállamokkal megosztott irányításnak nemcsak a halászat, az akvakultúra és az adott közösség szintjén irányított helyi fejlesztés támogatására irányuló intézkedésekre kell vonatkoznia, hanem a értékesítési és feldolgozási intézkedésekre, valamint a legkülső régióknak nyújtott ellentételezésre és az ellenőrzési és adatgyűjtési tevékenységekre is. Közvetlen irányítást a termelési és értékesítési tervek elkészítése, a tárolási támogatás, a tudományos szakvéleményezés, a regionális halászati gazdálkodási szervezetekhez való önkéntes hozzájárulások, a tanácsadó testületek és az integrált tengerpolitika végrehajtását célzó műveletek esetében kell alkalmazni. Meg kell határozni az ETHA felhasználásával finanszírozható intézkedések körét.
Módosítás 24
Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés
(14)  [A közös halászati politikáról szóló rendelet] (a továbbiakban: KHP-rendelet) 50. és 51. cikke értelmében az ETHA keretében uniós pénzügyi támogatás azzal a feltétellel nyújtható, hogy a tagállamok és a piaci szereplők teljesítik a közös halászati politika szabályait. E feltételesség célja, hogy tükrözze az Unió felelősségét a tekintetben, hogy a köz érdekében és az EUMSZ 3. cikkében előírtaknak megfelelően biztosítja a tengeri biológiai erőforrások KHP keretében történő megőrzését.
(14)  [A közös halászati politikáról szóló rendelet] (a továbbiakban: KHP-rendelet) 50. és 51. cikke értelmében az ETHA keretében uniós pénzügyi támogatás azzal a feltétellel nyújtható, hogy a tagállamok és a piaci szereplők teljesítik a közös halászati politika szabályait. E feltételesség célja, hogy tükrözze az Unió felelősségét a tekintetben, hogy a köz érdekében és az EUMSZ 3., illetve 9. cikkében előírtaknak megfelelően biztosítja a tengeri biológiai erőforrások KHP keretében történő megőrzését, illetve biztosítja a foglalkoztatás magas szintjének előmozdítására vonatkozó követelmények betartását és a megfelelő szociális biztonságot.
Módosítás 25
Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés
(15)  A KHP célkitűzéseinek elérését aláásná, ha az ETHA keretében nyújtott uniós pénzügyi támogatást olyan piaci szereplők kapnák, amelyek előzetesen nem felelnek meg a tengeri biológiai erőforrások megőrzésével kapcsolatos közérdekkel összefüggő követelményeknek. Ezért csak azok a piaci szereplők fogadhatók el, amelyek a támogatási kérelem benyújtása előtt meghatározott ideig nem voltak érintettek a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászat megelőzésére, megakadályozására és felszámolására irányuló közösségi rendszer létrehozásáról, továbbá a 2847/93/EGK, az 1936/2001/EK és a 601/2004/EK rendelet módosításáról és az 1093/94/EK és az 1447/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. szeptember 29-i 1005/2008/EK rendelet 40. cikkének (3) bekezdésében meghatározottak szerinti, az IUU-hajókra vonatkozó uniós listán szereplő halászhajók üzemeltetésében, irányításában vagy tulajdonlásában, és amelyek az 1005/2008/EK rendelet 42. cikke, illetve a közös halászati politika szabályainak betartását biztosító közösségi ellenőrző rendszer létrehozásáról, a 847/96/EK, a 2371/2002/EK, a 811/2004/EK, a 768/2005/EK, a 2115/2005/EK, a 2166/2005/EK, a 388/2006/EK, az 509/2007/EK, a 676/2007/EK, az 1098/2007/EK, az 1300/2008/EK és az 1342/2008/EK rendelet módosításáról, valamint a 2847/93/EGK, az 1627/94/EK és az 1966/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. november 20-i 1224/2009/EK rendelet 90. cikkének (1) bekezdése értelmében nem követtek el súlyos jogsértést, illetve a KHP szabályai tekintetében nem követtek el egyéb, az érintett állományok fenntarthatóságát különösen veszélyeztető és az élő tengeri biológiai erőforrások fenntartható – a célfajok populációit a legnagyobb fenntartható hozamot eredményező egyedszám feletti szintre helyreállító és azon a szinten fenntartó – kiaknázását komolyan fenyegető szabálysértést.
(15)  A KHP célkitűzéseinek elérését aláásná, ha az ETHA keretében nyújtott uniós pénzügyi támogatást olyan piaci szereplők kapnák, amelyek előzetesen nem felelnek meg a tengeri biológiai erőforrások megőrzésével kapcsolatos közérdekkel összefüggő követelményeknek. Ezért csak azok a piaci szereplők fogadhatók el, amelyek a támogatási kérelem benyújtása előtt meghatározott ideig nem voltak érintettek a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászat megelőzésére, megakadályozására és felszámolására irányuló közösségi rendszer létrehozásáról, továbbá a 2847/93/EGK, az 1936/2001/EK és a 601/2004/EK rendelet módosításáról és az 1093/94/EK és az 1447/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. szeptember 29-i 1005/2008/EK rendelet 40. cikkének (3) bekezdésében meghatározottak szerinti, az IUU-hajókra vonatkozó uniós listán szereplő halászhajók üzemeltetésében, irányításában vagy tulajdonlásában, sem pedig az 1005/2008/EK rendelet 33. cikkében meghatározottak szerinti együtt nem működőnek nyilvánított országok lobogója alatti hajók üzemeltetésében, irányításában vagy tulajdonlásában. Csak azok a szakmai szereplők fogadhatók el továbbá, amelyek az 1005/2008/EK rendelet 42. cikke, illetve a közös halászati politika szabályainak betartását biztosító közösségi ellenőrző rendszer létrehozásáról, a 847/96/EK, a 2371/2002/EK, a 811/2004/EK, a 768/2005/EK, a 2115/2005/EK, a 2166/2005/EK, a 388/2006/EK, az 509/2007/EK, a 676/2007/EK, az 1098/2007/EK, az 1300/2008/EK és az 1342/2008/EK rendelet módosításáról, valamint a 2847/93/EGK, az 1627/94/EK és az 1966/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. november 20-i 1224/2009/EK rendelet 90. cikkének (1) bekezdése értelmében nem követtek el súlyos jogsértést, illetve a KHP szabályai tekintetében nem követtek el egyéb, az érintett állományok fenntarthatóságát különösen veszélyeztető és az élő tengeri biológiai erőforrások fenntartható – a célfajok populációit a legnagyobb fenntartható hozamot eredményező egyedszám feletti szintre helyreállító és azon a szinten fenntartó – kiaknázását komolyan fenyegető szabálysértést.
Módosítás 26
Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés
(17)  A támogathatósági feltételek teljesítésének elmulasztása esetére megállapított következményeket abban az esetben kell alkalmazni, ha a kedvezményezettek megsértik a KHP szabályait. A nem támogatható kiadások összegének meghatározásánál figyelembe kell venni, hogy a kedvezményezett milyen mértékben sértette meg a KHP szabályait, továbbá a KHP szabályai be nem tartásából eredő gazdasági előnyt és az ETHA által a kedvezményezett gazdasági tevékenységéhez nyújtott hozzájárulás mértékét.
(17)  A támogathatósági feltételek teljesítésének elmulasztása esetére megállapított következményeket abban az esetben kell alkalmazni, ha a kedvezményezettek megsértik a KHP szabályait. A nem támogatható kiadások összegének meghatározásánál figyelembe kell venni, hogy a kedvezményezett milyen súlyosan – milyen mértékben, mennyi ideig és hány alkalommal – sértette meg a KHP szabályait, továbbá a KHP szabályai be nem tartásából eredő gazdasági előnyt és az ETHA által a kedvezményezett gazdasági tevékenységéhez nyújtott hozzájárulás mértékét.
Módosítás 27
Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés
(18)  A KHP célkitűzéseinek elérését meghiúsítaná az is, ha az ETHA keretében nyújtott uniós pénzügyi támogatást olyan tagállamoknak fizetnék ki, amelyek nem teljesítik a tengeri biológiai erőforrások megőrzésével kapcsolatos közérdekkel összefüggő, a KHP szabályai szerinti kötelezettségeiket, például az adatgyűjtési és az ellenőrzési kötelezettségeket. E kötelezettségek nem teljesítésével továbbá fennáll annak a kockázata is, hogy a tagállamok nem ismerik fel a nem elfogadható kedvezményezetteket vagy a nem támogatható piaci szereplőket.
(18)  A KHP célkitűzéseinek elérését meghiúsítaná az is, ha az ETHA keretében nyújtott uniós pénzügyi támogatást olyan tagállamoknak fizetnék ki, amelyek nem teljesítik a halászflottájuk kapacitása és a rendelkezésre álló halászati lehetőségek közötti egyensúly biztosítására vonatkozó, a KHP-alaprendelet 34. cikkének (1) bekezdése szerinti, valamint a tengeri biológiai erőforrások megőrzésével kapcsolatos közérdekkel összefüggő, a KHP szabályai szerinti kötelezettségeiket, például az adatgyűjtési és az ellenőrzési kötelezettségeket. E kötelezettségek nem teljesítésével továbbá fennáll annak a kockázata is, hogy a tagállamok nem ismerik fel a nem elfogadható kedvezményezetteket vagy a nem támogatható piaci szereplőket.
Módosítás 28
Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés
(19)  A nem szabályszerű kifizetések megelőzésére, valamint a tagállamok arra való ösztönzésére, hogy megfeleljenek a KHP szabályainak, illetve megköveteljék a kedvezményezettektől a megfelelést, óvintézkedésként mind a kifizetési határidő megszakítását, mind pedig a kifizetések felfüggesztését alkalmazni kell; ezek az intézkedések visszavonhatatlanok. Az arányosság elvének tiszteletben tartása érdekében a végleges és visszavonhatatlan következményekkel járó pénzügyi kiigazítások kizárólag azon műveletekhez közvetlenül kapcsolódó kiadásokra alkalmazhatók, amelyek során nem tartották be a KHP szabályait.
(A módosítás a magyar változatot nem érinti.)
Módosítás 29
Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés
(20)  A koordináció javítása, valamint a kohéziós politika keretében támogatást nyújtó alapok – nevezetesen az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap (ESZA) és a Kohéziós Alap (KA) –, a vidékfejlesztést támogató alap – nevezetesen az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) – és a tengerügyi és a halászati ágazatot támogató alap – nevezetesen az Európai Tengerügyi és Halászati Alap (ETHA) – végrehajtásának harmonizálása érdekében mindezekre az alapokra (a továbbiakban: KSK-alapok) a [közös rendelkezések megállapításáról szóló […/…/EU] rendelet] közös rendelkezéseket állapított meg. E rendeleten túlmenően az ETHA-ra a KHP és az ITP sajátosságai miatt egyedi rendelkezések vonatkoznak.
(20)  A koordináció javítása, valamint a kohéziós politika keretében támogatást nyújtó alapok – nevezetesen az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap (ESZA) és a Kohéziós Alap (KA) –, a vidékfejlesztést támogató alap – nevezetesen az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) – és a tengerügyi és a halászati ágazatot támogató alap – nevezetesen az Európai Tengerügyi és Halászati Alap (ETHA) – végrehajtásának harmonizálása érdekében mindezekre az alapokra (a továbbiakban: KSK-alapok) a [közös rendelkezések megállapításáról szóló […/…/EU] rendelet] közös rendelkezéseket állapított meg. Hangsúlyozni kell továbbá, hogy az alapokat kiegészítő jelleggel is lehet használni annak érdekében, hogy az uniós kohéziós politikája és az Európa 2020 stratégia célkitűzéseit hatékonyabban meg lehessen valósítani; ezzel kapcsolatban fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a foglalkoztatással, valamint a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelemmel kapcsolatos kulcsfontosságú célkitűzések megvalósítása érdekében az ETHA és az ESZA között szinergiára van szükség. E rendeleten túlmenően az ETHA-ra a KHP és az ITP sajátosságai miatt egyedi rendelkezések vonatkoznak.
Módosítás 30
Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés
(22)  Az uniós fellépésnek ki kell egészítenie a tagállami fellépést, vagy törekednie kell az ahhoz történő hozzájárulásra. Jelentős hozzáadott érték biztosítása érdekében a Bizottság és a tagállamok közötti partnerséget a különböző partnertípusok részvételét szolgáló megállapodások útján meg kell erősíteni, teljes mértékben figyelembe véve a tagállamok intézményi kompetenciáit. Különös figyelmet kell fordítani a nők és a kisebbségi csoportok megfelelő képviseletének biztosítására. Ez a partnerség kiterjed a regionális, a helyi és más állami hatóságokra, valamint más megfelelő testületekre, többek között a környezetért, valamint a férfiak és nők közötti egyenjogúság előmozdításáért felelős testületekre, továbbá a gazdasági és szociális partnerekre és más illetékes testületekre. Az érintett partnereket be kell vonni a partnerségi szerződések előkészítésébe, valamint a programozás előkészítésébe, végrehajtásába, nyomon követésébe és értékelésébe.
(22)  Jelentős hozzáadott érték biztosítása érdekében a Bizottság, a tagállamok hatóságai és a különböző partnertípusok közötti partnerséget az e szereplők – köztük az érintett szociális partnerek – részvételét szolgáló megállapodások útján meg kell erősíteni, teljes mértékben figyelembe véve a tagállamok intézményi kompetenciáit. Ez a partnerség kiterjed a regionális, a helyi és más állami hatóságokra, valamint más megfelelő testületekre, többek között a környezetért, valamint a férfiak és nők közötti egyenjogúság előmozdításáért felelős testületekre, továbbá a gazdasági és szociális partnerekre, a halászati iparágra és más illetékes testületekre. Tekintettel a halászati ágazat sajátos jellegére, biztosítani kell a különböző alágazatokat és területi szinteket, a tudományos kutatótestületeket és a helyi halászati akciócsoportok nemzeti és regionális hálózatait képviselő gazdasági és szociális partnerek részvételét. Különös figyelmet kell fordítani a nők és a kisebbségi csoportok megfelelő képviseletének biztosítására. Az érintett partnereket be kell vonni a partnerségi szerződések előkészítésébe, valamint a programozás előkészítésébe, végrehajtásába, nyomon követésébe és értékelésébe.
Módosítás 31
Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés
(24)  A Bizottságnak a rendelkezésre álló kötelezettségvállalási előirányzatok éves bontását tárgyilagos és átlátható kritériumok felhasználásával kell megállapítania; e kritériumoknak tartalmazniuk kell az 1198/2006/EK tanácsi rendelet szerinti korábbi költségvetési juttatásokat és a 861/2006/EK tanácsi rendelet alapján korábban felhasznált összegeket.
(24)  A Bizottságnak a rendelkezésre álló kötelezettségvállalási előirányzatok éves bontását tárgyilagos és átlátható kritériumok felhasználásával kell megállapítania; e kritériumoknak tartalmazniuk kell az 1198/2006/EK tanácsi rendelet szerinti korábbi költségvetési juttatások jegyzékét és a 861/2006/EK tanácsi rendelet alapján korábban felhasznált összegeket.
Módosítás 32
Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés
(25)  A KHP összefüggésében bizonyos előzetes feltételrendszerek teljesítése kiemelkedő jelentőségű: ilyen előfeltétel különösen az akvakultúrára vonatkozó többéves nemzeti stratégiai terv benyújtása és a halászati gazdálkodásra vonatkozó adatkövetelmények teljesítéséhez, valamint az uniós ellenőrzési, vizsgálati és végrehajtási rendszer gyakorlati végrehajtásához szükséges igazgatási kapacitás bizonyított megléte.
(25)  A KHP összefüggésében bizonyos előzetes feltételrendszerek teljesítése kiemelkedő jelentőségű: ilyen előfeltétel különösen az akvakultúrára vonatkozó többéves nemzeti stratégiai terv benyújtása és a halászati gazdálkodásra vonatkozó adatkövetelmények teljesítéséhez, valamint az uniós ellenőrzési, vizsgálati és végrehajtási rendszer gyakorlati végrehajtásához szükséges igazgatási kapacitás bizonyított megléte; és annak biztosítása, hogy végrehajtsák a munkakörülményekre, különösen a biztonságra, az egészségre, az oktatásra és a képzésre vonatkozó uniós jogszabályokat.
Módosítás 33
Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés
(26)  Az egyszerűsítési célkitűzéssel összhangban az ETHA megosztott irányítás keretébe tartozó összes tevékenységének – többek között az ellenőrzésnek és az adatgyűjtésnek – tagállamonként egyetlen operatív program formáját kell öltenie, a tagállam nemzeti struktúrájának megfelelően. A programozási műveletnek a 2014. január 1-jétől 2020. december 31-ig tartó időszakra kell kiterjednie. Mindegyik tagállamnak egyetlen operatív programot kell készítenie. Az egyes programokban meg kell határozni az ETHA-ra vonatkozó uniós prioritásokkal kapcsolatos célok teljesítésére irányuló stratégiát és a kapcsolódó intézkedéseket. A programozásnak meg kell felelnie az uniós prioritásoknak, ugyanakkor alkalmazkodnia kell a nemzeti körülményekhez is, és ki kell egészítenie a többi uniós szakpolitikát, különösen a vidékfejlesztési politikát és a kohéziós politikát.
(26)  Az egyszerűsítési célkitűzéssel összhangban az ETHA megosztott irányítás keretébe tartozó összes tevékenységének – többek között az ellenőrzésnek és az adatgyűjtésnek – tagállamonként egyetlen operatív program formáját kell öltenie, a tagállam nemzeti struktúrájának megfelelően. A programozási műveletnek a 2014. január 1-jétől 2020. december 31-ig tartó időszakra kell kiterjednie. Mindegyik tagállamnak egyetlen operatív programot kell készítenie. Az egyes programokban meg kell határozni az ETHA-ra vonatkozó uniós prioritásokkal kapcsolatos célok teljesítésére irányuló stratégiát és a kapcsolódó intézkedéseket. A programozásnak meg kell felelnie az uniós prioritásoknak, ugyanakkor alkalmazkodnia kell a nemzeti és regionális körülményekhez is, elsősorban a legkülső régiók sajátosságaihoz, és ki kell egészítenie a többi uniós szakpolitikát, megtartva a jelenlegi irányítási és ellenőrzési rendszert, hogy ne keletkezzenek további költségek vagy késedelmek a program végrehajtása során.
Módosítás 34
Rendeletre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés
(30)  A tagállamoknak a többéves uniós programmal összhangban kell kidolgozniuk az operatív program adatgyűjtésre vonatkozó szakaszát. Az adatgyűjtési tevékenységek sajátos szükségleteihez való igazodás érdekében a tagállamoknak éves munkatervet kell kidolgozniuk, amelyet a Bizottság iránymutatása mellett évente ki kell igazítani, és amelyet a Bizottságnak jóvá kell hagynia.
(30)  A tagállamoknak a többéves uniós programmal összhangban kell kidolgozniuk az operatív program adatgyűjtésre vonatkozó szakaszát. Az adatgyűjtési és irányítási tevékenységek sajátos szükségleteihez való igazodás érdekében a tagállamoknak éves munkatervet kell kidolgozniuk, amelyet a Bizottság iránymutatása mellett évente ki kell igazítani, és amelyet a Bizottságnak jóvá kell hagynia.
Módosítás 35
Rendeletre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés
(31)  A halászati tevékenységek versenyképességének és gazdasági teljesítményének javítása érdekében elengedhetetlen az innováció és a vállalkozói készség ösztönzése. Az ETHA-nak ezért támogatnia kell az innovatív tevékenységeket és a vállalkozásfejlesztést.
(31)  A halászati tevékenységek versenyképességének és gazdasági teljesítményének javítása érdekében elengedhetetlen az innováció és a vállalkozói készség ösztönzése. Az ETHA-nak ezért támogatnia kell az innovatív tevékenységeket és a környezeti szempontból fenntartható, az elővigyázatosság elvét és az ökoszisztéma-alapú megközelítést érvényesítő vállalkozásfejlesztést.
Módosítás 36
Rendeletre irányuló javaslat
31 a preambulumbekezdés (új)
(31a)  Az elmúlt években a pénzügyi válság okozta gazdasági nehézségek következtében sok fiatalnak problémát jelent a halászati ágazatba való belépéshez szükséges források előteremtése. Ezért az ETHA-ból nyújtott támogatásnak összpontosítani kell arra is, hogy segítse a fiatalok belépését a halászati ágazatba, például új vállalkozások indításához való hozzájárulás révén.
Módosítás 37
Rendeletre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés
(32)  A humán tőkébe való beruházás szintén elengedhetetlen a halászati és a tengerügyi tevékenységek versenyképességének és gazdasági teljesítményének javításához. Az ETHA-nak ezért támogatnia kell az egész életen át tartó tanulást, a kutatók és a halászok közötti, ismeretterjesztést ösztönző együttműködést, valamint a piaci szereplők általános teljesítményének és versenyképességének javítását segítő tanácsadó szolgáltatásokat.
(32)  A humán tőkébe való beruházás szintén elengedhetetlen a halászati és a tengerügyi tevékenységek versenyképességének és gazdasági teljesítményének javításához. Az ETHA-nak ezért támogatnia kell a szakmai képzést (amelynek a nagyobb jövedelmezőség érdekében a technikai kérdések mellett ki kell terjednie a fenntartható halászati irányítással és a halak megfelelő kezelésével kapcsolatos ismeretekre is), a munkahelyi egészségügyi, biztonsági és higiéniás előírások javítását, az egész életen át tartó tanulást, a kutatók és a halászok közötti, ismeretterjesztést ösztönző együttműködést, valamint a piaci szereplők általános teljesítményének és versenyképességének javítását segítő tanácsadó szolgáltatásokat. Fontos továbbá, hogy az ETHA támogassa a generációs megújulást és a szakma fiatalodását olyan intézkedések létrehozásával, amelyek arra ösztönzik a fiatalokat, hogy belépjenek az ágazatba, nevezetesen a halászszakma státuszának emelésével, jobb egészségügyi, biztonsági és jóléti előírások biztosításával a fedélzeten, valamint képzések és szakmai képzések, továbbá a jövedelem növelése révén.
Módosítás 38
Rendeletre irányuló javaslat
32 a preambulumbekezdés (új)
(32a)  Az ETHA-nak támogatnia kell a kisüzemi halászatot a szegmensre jellemző problémák megoldásában, továbbá az érintett halászat helyi, fenntartható irányítását, valamint a part menti közösségek fejlődését.
Módosítás 39
Rendeletre irányuló javaslat
32 b preambulumbekezdés (új)
(32b)  Mivel a kisvállalkozások nehezen férnek hozzá a közösségi támogatáshoz, az ETHA-nak ösztönöznie kell a kollektív projekteket és az e projektek felelőseinek biztosított technikai segítségnyújtást.
Módosítás 40
Rendeletre irányuló javaslat
32 c preambulumbekezdés (új)
(32c)  Az ETHA-nak támogatnia kell a fenntartható, helyi halászati gazdálkodást és a part menti közösségek fejlődését.
Módosítás 41
Rendeletre irányuló javaslat
32 d preambulumbekezdés (új)
(32d)  Az ETHA-nak ösztönöznie kell a kisüzemi part menti és belvízi halászati ágazat kisebb szereplőinek bevonását közös projektek kidolgozásába, és technikai segítséget kell nyújtania az ilyen projektek vezetői számára.
Módosítás 42
Rendeletre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés
(33)  Felismerve az önfoglalkoztató halászok házastársai által a kisüzemi part menti halászatban betöltött szerep fontosságát, az ETHA-nak támogatnia kell a szakmai fejlődésüket elősegítő képzést és hálózatépítést, amely eszközt biztosít számukra hagyományos kisegítő feladataik jobb ellátásához.
(33)  Felismerve az önfoglalkoztató halászok házastársai által a kisüzemi part menti halászatban betöltött szerep fontosságát, az ETHA-nak támogatnia kell a szakmai fejlődésüket elősegítő – egész életen át tartó – képzést és hálózatépítést, amely eszközt biztosít számukra hagyományos kisegítő feladataik vagy a halászati tevékenységek diverzifikálásából eredő egyéb feladatok jobb ellátásához.
Módosítás 43
Rendeletre irányuló javaslat
33 a preambulumbekezdés (új)
(33a)  Az ETHA-nak a szociális partnerek bevonása és szervezőképességük megerősítése révén fenn kell tartania a társadalmi párbeszédet európai, nemzeti, regionális és helyi szinten.
Módosítás 44
Rendeletre irányuló javaslat
33 b preambulumbekezdés (új)
(33b)  A tagállamok által akként meghatározott kisegítő halászati és akvakultúrás tevékenységeknek – például a hálókészítés, a csalikészítés, a csomagolás és más, közvetlenül a halászokhoz kapcsolódó tevékenység – jogosultaknak kell lenniük az ETHA-ból nyújtott támogatásra, hogy e különleges tevékenységeik fejlesztése révén hozzá tudjanak járulni az ágazat működésének javításához.
Módosítás 45
Rendeletre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés
(34)  Annak tudatában, hogy a kisüzemi part menti halászatot folytató halászok csak kismértékben vesznek részt a társadalmi párbeszédben, az ETHA-nak támogatnia kell az említett párbeszédet a megfelelő fórumokon előmozdító szervezeteket.
(34)  A part menti halászatot folytató halászok társadalmi és területi fontosságának tudatában az ETHA-nak támogatnia kell azokat a szervezeteket, amelyek a part menti halászati ágazaton belül előmozdítják a társadalmi párbeszédet a megfelelő fórumokon.
Módosítás 46
Rendeletre irányuló javaslat
34 a preambulumbekezdés (új)
(34a)  Támogatni kell a többéves tervek kidolgozását és végrehajtását (a KHP-rendelet 9-11. cikke)
Módosítás 47
Rendeletre irányuló javaslat
35 preambulumbekezdés
(35)   A kisüzemi part menti halászatot folytató halászok diverzifikációban rejlő lehetőségei, valamint a part menti közösségekben betöltött kulcsszerepük ismeretében az ETHA-nak azzal kell hozzájárulnia a diverzifikációhoz, hogy támogatja a vállalkozások elindítását és a hajóik utólagos felszerelésére irányuló beruházásokat, valamint a halászati tevékenységeken kívüli megfelelő területeken a szakmai készségek elsajátítására irányuló megfelelő képzést.
(35)  Az ETHA-nak hozzá kell járulnia a munkahelyteremtéshez azáltal, hogy támogatja a vállalkozások elindítását és a halászati tevékenységhez kapcsolódó kiegészítő tevékenységek fejlesztését, valamint a megfelelő szakmai készségek elsajátítására irányuló megfelelő képzést.
Módosítás 48
Rendeletre irányuló javaslat
35 a preambulumbekezdés (új)
(35a)  A halászati ágazat generációs megújulásának biztosítása érdekében fontos, hogy az ETHA ösztönözze a fiatalokat a halászat ágazatba való belépésre, elsősorban az első alkalommal hajót vásárló fiatal halászok számára biztosított ösztönzők révén.
Módosítás 49
Rendeletre irányuló javaslat
35 b preambulumbekezdés (új)
(35b)  Nem szabad megfeledkezni arról, hogy a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) más foglalkozásokkal összehasonlítva veszélyes foglalkozásnak tekinti a halászatot, és e szervezet több egyezményt és ajánlást is aláírt vagy elfogadott a halászok megfelelő munkakörülményeinek előmozdítása érdekében. Az ilyen egyezményekben és ajánlásokban szereplő elveket irányadó elvekként kell alkalmazni az ETHA forrásainak jobb felhasználása érdekében.
Módosítás 50
Rendeletre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés
(36)  A fedélzeti egészségvédelmi és biztonsági szükségletek kezelése érdekében az ETHA-nak támogatnia kell a fedélzeti biztonságra és higiéniára irányuló beruházásokat.
(36)  A fedélzeti egészségvédelmi és biztonsági szükségletek kezelése érdekében az ETHA-nak támogatnia kell a fedélzeti biztonságra és higiéniára, valamint a hajók lakhatóságának javítására irányuló beruházásokat.
Módosítás 51
Rendeletre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés
(37)  A [KHP-rendelet] 27. cikkében említett átruházható halászati koncessziós rendszerek létrehozásának eredményeképpen és ezen új rendszerek végrehajtása terén a tagállamok támogatása érdekében az ETHA-nak támogatást kell nyújtania a kapacitásépítés és a bevált gyakorlati módszerek cseréje terén.
törölve
Módosítás 52
Rendeletre irányuló javaslat
37 a preambulumbekezdés (új)
(37a)  A tengeri örökség fontosságát felismerve az ETHA-nak támogatnia kell a tengeri örökség és a kapcsolódó hagyományos mesterségek védelmére és megőrzésére irányuló befektetéseket;
Módosítás 53
Rendeletre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés
(38)  Az átruházható halászati koncessziók rendszerei bevezetésének versenyképesebbé kell tennie az ágazatot. Következésképpen igény merülhet fel a halászati tevékenységeken kívüli új szakmai lehetőségek iránt. Ezért az ETHA különösen azzal járul hozzá a halászközösségekben megvalósítandó diverzifikációhoz és munkahelyteremtéshez, hogy támogatja az új vállalkozások indítását és a tengeri tevékenységekre szánt hajóknak a kisüzemi part menti halászatot folytató halászhajók nem halászati tevékenységeihez történő átcsoportosítását. Ez utóbbi művelet helyénvalónak tűnik, mivel a kisüzemi part menti halászatot folytató halászhajók nem tartoznak az átruházható halászati koncessziók rendszereinek hatálya alá.
törölve
Módosítás 54
Rendeletre irányuló javaslat
38 a preambulumbekezdés (új)
(38a)  Az Európa 2020 stratégia munkahely-teremtési célkitűzésével összhangban az ETHA-nak forrásokat kell biztosítania a foglalkoztatási szintek kialakítását és javítását célzó intézkedések elfogadásának támogatására a halászati iparág egészére vonatkozóan, a fogástól és az akvakultúrától a feldolgozásig és az értékesítésig.
Módosítás 55
Rendeletre irányuló javaslat
38 b preambulumbekezdés (új)
(38b)  Annak érdekében, hogy a halászati ágazatnak fenntartható jövője legyen, az ETHA-nak támogatnia kell a halászközösségekben megvalósuló munkahelyteremtést különösen azáltal, hogy támogatja az új vállalkozások indítását, és hozzásegíti a fiatalokat a halászati ágazatban történő elhelyezkedéshez.
Módosítás 56
Rendeletre irányuló javaslat
39 preambulumbekezdés
(39)  A közös halászati politika célkitűzése a halállományok fenntartható kiaknázásának biztosítása. Megállapítást nyert, hogy a túlzott kapacitás a túlhalászás egyik legfőbb kiváltó tényezője. Ezért az uniós halászflottának a rendelkezésre álló erőforrásokhoz történő igazítása kiemelkedő jelentőségű. A túlzott kapacitás állami támogatással – például a tevékenység ideiglenes beszüntetésére vagy megszüntetésére vonatkozó programokkal és selejtezési rendszerekkel – történő felszámolása eredménytelennek bizonyult. Az ETHA ezért támogatni fogja az érintett piaci szereplők túlzott kapacitásának csökkentését, valamint megnövekedett gazdasági teljesítményének és jövedelmezőségének javítását célzó, átruházható halászati koncessziós rendszerek létrehozását és irányítását.
törölve
Módosítás 57
Rendeletre irányuló javaslat
40 preambulumbekezdés
(40)  Mivel a túlzott kapacitás a túlhalászás egyik legfontosabb kiváltó tényezője, intézkedéseket kell hozni annak érdekében, hogy az uniós halászflotta alkalmazkodjon a rendelkezésre álló erőforrásokhoz; ezzel összefüggésben az ETHA-nak támogatnia kell a KHP által a túlzott kapacitás csökkentése érdekében szabályozási eszközként bevezetett átruházható halászati koncessziós rendszerek létrehozását, módosítását és irányítását.
törölve
Módosítás 59
Rendeletre irányuló javaslat
40 a preambulumbekezdés (új)
(40a)  Azokat a tagállamokat, amelyek nem teljesítik az adatgyűjtési és -továbbítási kötelezettségeiket, vagy nem jelentik be tényleges halászflotta- kapacitásukat, az ETHA-alapokból származó támogatások leállításával vagy csökkentésével kell szankcionálni.
Módosítás 60
Rendeletre irányuló javaslat
40 b preambulumbekezdés (új)
(40b)  Annak garantálása érdekében, hogy a tagállamok betartsák a halászati kapacitásnak a [KHP-ról szóló …/…/EU rendelet] II. mellékletében rögzített felső határait, a Bizottságnak lehetőséget kell adni, hogy részben vagy teljesen felfüggessze az operatív programok kifizetéseit és kötelezettségvállalásait azon tagállamok esetében, amelyek nem tartják be a kapacitás felső határait, az e rendelet életbe lépése után három évvel lefolytatandó felülvizsgálat után.
Módosítás 61
Rendeletre irányuló javaslat
40 c preambulumbekezdés (új)
(40c)  Azokat a tagállamokat, amelyek nem teljesítik az adatgyűjtési és -továbbítási kötelezettségeiket, vagy nem jelentik be tényleges halászflotta- kapacitásukat, az ETHA-alapokból származó támogatások leállításával vagy csökkentésével kell szankcionálni.
Módosítás 62
Rendeletre irányuló javaslat
40 d preambulumbekezdés (új)
(40d)  A halászok bevételeinek védelme érdekében az ETHA-nak támogatnia kell olyan kölcsönös befektetési alapokat, amelyek fedezik a természeti katasztrófákból, a kedvezőtlen éghajlati jelenségekből, a környezeti balesetekből, az egészségügyi problémákból vagy az üzemanyagok árának ugrásszerű emelkedéseiből következő veszteségeket.
Módosítás 63
Rendeletre irányuló javaslat
41 preambulumbekezdés
(41)  Rendkívül fontos, hogy a környezetvédelmi szempontok beépüljenek az ETHA-ba, és támogatást kapjon a KHP szerinti állományvédelmi intézkedések végrehajtása, figyelembe véve azonban az uniós vizek eltérő feltételeit. E célból elengedhetetlen az állományvédelmi intézkedések regionalizált megközelítésének kidolgozása.
(41)  Rendkívül fontos, hogy a környezetvédelmi szempontok beépüljenek az ETHA-ba, és támogatást kapjon a KHP szerinti állományvédelmi intézkedések végrehajtása, figyelembe véve azonban az uniós vizek eltérő feltételeit. E célból elengedhetetlen az állományvédelmi intézkedések regionalizált megközelítésének kidolgozása a halászati gazdálkodás többéves megközelítésével, amelynek keretében több évre szóló, kiemelt jelentőségű tervek készülnek a különböző fajok biológiai jellegzetességeinek és az egyes halászati területek különleges jellemzőinek figyelembevételével.
Módosítás 64
Rendeletre irányuló javaslat
41 a preambulumbekezdés (új)
(41a)  Rendkívül fontos az éghajlatváltozás negatív hatásainak mérséklése a parti és tengeri ökoszisztémákban. Az ETHA-nak támogatnia kell a halászati ágazatnak az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásához történő hozzájárulását csökkentő befektetéseket, valamint a szén-dioxid megkötésében fontos szerepet betöltő tengerifű-ágyakat és a tengerparti vizes élőhelyeket védő és helyreállító projekteket.
Módosítás 65
Rendeletre irányuló javaslat
42 preambulumbekezdés
(42)  Hasonlóképpen a halászat tengeri környezetre gyakorolt hatásának csökkentését az ETHA-nak különösen a környezetbarát innovációnak, valamint a szelektívebb halászeszközök és -felszerelések használatának előmozdításával, illetve a tengeri biológiai sokféleség és a tengeri ökoszisztémák és az általuk nyújtott szolgáltatások védelmét és helyreállítását célzó intézkedésekkel kell támogatnia, összhangban a biológiai sokféleséggel kapcsolatos, 2020-ig teljesítendő uniós stratégiával.
(42)  Hasonlóképpen, az ETHA-nak támogatnia kell a halászat tengeri környezetre gyakorolt negatív hatásának csökkentését, az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentését, elő kell mozdítania a szelektívebb halászeszközök és -felszerelések használatát, és támogatnia kell az üzemanyag-hatékonyabb hajók fejlesztését. Az ETHA-nak különösen a környezetbarát innovációt kell támogatnia a hajótestek, motorok és halászeszközök vonatkozásában, illetve a tengeri biológiai sokféleség és a tengeri ökoszisztémák és az általuk nyújtott szolgáltatások védelmét és helyreállítását célzó intézkedéseket, összhangban a biológiai sokféleséggel kapcsolatos, 2020-ig teljesítendő uniós stratégiával és az Európa 2020 stratégia éghajlatváltozással kapcsolatos kiemelt céljaival.
Módosítás 66
Rendeletre irányuló javaslat
42 a preambulumbekezdés (új)
(42a)  Ahhoz, hogy pozitív irányban fejlődjenek a vízforrások, és hogy továbbra se legyen halászás a tilalmi időszakokban, az ETHA-t alkalmassá kell tenni arra, hogy támogassa a biológiai tilalmi időszakokat, amikor ezen időszakoknak egy faj életciklusa szempontjából kritikus fázisban történő megtartása szükséges a halászati erőforrások fenntartható kiaknázásához.
Módosítás 67
Rendeletre irányuló javaslat
42 b preambulumbekezdés (új)
(42b)  A halászat által a tengeri ökoszisztémákra gyakorolt hatás minimalizálása érdekében az ETHA-nak támogatnia kell a halállomány-helyreállítási területek egybefüggő hálózatának létrehozását, irányítását, megfigyelését és ellenőrzését.
Módosítás 69
Rendeletre irányuló javaslat
43 a preambulumbekezdés (új)
(43a)  Felismerve a halászati tevékenységekre irányuló beruházásokban rejlő kockázatokat, az ETHA-nak azzal kell hozzájárulnia az üzlet biztonságához, hogy – különösen a természeti katasztrófák, kedvezőtlen időjárási jelenségek, hirtelen vízminőség-változás, betegségek vagy kártevők általi fertőzések, illetve a termelő eszközök megrongálódása miatti – rendkívüli termeléskiesés esetén támogatja a termelés változói elleni biztosításhoz való hozzáférést, garantálva ennélfogva a termelők jövedelmét.
Módosítás 70
Rendeletre irányuló javaslat
44 preambulumbekezdés
(44)  A halászkikötők, a kirakodóhelyek és a menedékek fontosságának tudatában az ETHA-nak támogatnia kell a kapcsolódó beruházásokat, különösen az energiahatékonyság, a környezetvédelem, a kirakodott termék minősége, valamint a biztonsági és a munkavégzési feltételek javítása érdekében.
(44)  A halászkikötők, az árverési csarnokok, a kirakodóhelyek és a menedékek fontosságának tudatában az ETHA-nak támogatnia kell a kapcsolódó beruházásokat, különösen az energiahatékonyság, a környezetvédelem, a kirakodott termék minősége, valamint a biztonsági és a munkavégzési feltételek javítása érdekében.
Módosítás 71
Rendeletre irányuló javaslat
44 a preambulumbekezdés (új)
(44a)  A kisüzemi part menti halászat előtérbe helyezése érdekében a tagállamoknak a kisüzemi part menti halászat fejlesztésére, versenyképességére és fenntarthatóságára vonatkozó cselekvési tervet kell az operatív programjukhoz csatolniuk.
Módosítás 72
Rendeletre irányuló javaslat
44 b preambulumbekezdés (új)
(44b)  Az ETHA-nak támogatnia kell a halállomány-helyreállítási területek – köztük a halak szaporodása szempontjából lényeges területek, különösen a halállományok ivadéknevelő, ívó- és táplálkozási helyei – egybefüggő hálózatának létrehozását, ahol valamennyi halászati tevékenység tilos.
Módosítás 73
Rendeletre irányuló javaslat
44 c preambulumbekezdés (új)
(44c)  Az ETHA bizonyos rendelkezéseit a legkülső régiókhoz kell igazítani, szem előtt tartva a fenntartható és felelős halászat és akvakultúra biztosítására vonatkozó fő célkitűzést. Az ETHA-nak különösen figyelembe kellene vennie a források és az infrastruktúrák értékelése, a kollektív szervezés és a termelési tevékenység nyomon követése fejlődésének e régiók némelyikében tapasztalható elmaradását. Az ETHA-nak ezért hozzá kell járulnia az ágazat modernizációjához, különös tekintettel az infrastruktúrára, valamint a termelési eszközök megújításához és modernizációjához, figyelembe véve a legkülső régiók minden egyes tengeri medencéjének, valamint a források rendelkezésre állásának valós helyzetét.
Módosítás 74
Rendeletre irányuló javaslat
45 preambulumbekezdés
(45)  Az Unió számára létfontosságú, hogy fenntartható egyensúly alakuljon ki az édesvízi erőforrások és azok kiaknázása között; ezért a környezeti hatás megfelelő figyelembevételével, ugyanakkor a szóban forgó ágazatok gazdasági életképessége megőrzésével megfelelő rendelkezéseknek kell támogatniuk a belvízi halászatot.
(45)  Az Unió számára létfontosságú, hogy fenntartható egyensúly alakuljon ki az édesvízi erőforrások és azok kiaknázása között, mivel a folyók medencéi, torkolatai és a part menti lagúnák kiemelt fontosságú szaporodási élőhelyek, és számos halfaj növendék halainak keltetőiként szolgálnak; a környezeti hatás megfelelő figyelembevételével, ugyanakkor a szóban forgó ágazatok gazdasági életképessége megőrzésével megfelelő rendelkezéseknek kell támogatniuk a belvízi halászatot.
Módosítás 75
Rendeletre irányuló javaslat
46 preambulumbekezdés
(46)  Az európai akvakultúra fenntartható fejlődését szolgáló bizottsági stratégiával, a KHP célkitűzéseivel és az Európa 2020 stratégiával összhangban az ETHA-nak támogatnia kell az akvakultúra-ágazat környezetvédelmi, gazdasági és társadalmi szempontból fenntartható fejlődését.
(46)  Az európai akvakultúra fenntartható fejlődését szolgáló bizottsági stratégiával, a KHP célkitűzéseivel és az Európa 2020 stratégiával összhangban az ETHA-nak támogatnia kell az akvakultúra-ágazat környezetvédelmi, gazdasági és társadalmi szempontból fenntartható fejlődését, kiemelten összpontosítva a környezetbarát innováció előmozdítására, a halliszttől és a halolajtól való függőség csökkentésére, a tenyésztett szervezetek jólétének javítására és a biogazdálkodás elvei szerint működő és zárt rendszerű akvakultúra-ágazat előmozdítására.
Módosítás 76
Rendeletre irányuló javaslat
46 a preambulumbekezdés (új)
(46a)  Figyelembe véve a vadon élő tengeri állományokra gyakorolt lehetséges hatásait annak, amikor a tenyésztett állatok kiszabadulnak az akvakultúra-tenyésztőtelepekről, az ETHA-nak nem lenne szabad ösztönzőket nyújtania egzotikus fajok vagy géntechnológiával módosított szervezetek tenyésztésére.
Módosítás 77
Rendeletre irányuló javaslat
47 preambulumbekezdés
(47)  Az akvakultúra hozzájárul a part menti és a vidéki régiók növekedéséhez és munkahelyeinek biztosításához. Ezért kulcsfontosságú, hogy az ETHA hozzáférhető legyen az akvakultúra-ágazati vállalkozások, különösen a kkv-k számára, és hozzájáruljon ahhoz, hogy akvakultúrával foglalkozó új gazdálkodók kerüljenek az ágazatba. Az akvakultúra-tevékenységek versenyképességének és gazdasági teljesítményének javítása érdekében elengedhetetlen az innováció és a vállalkozói készség ösztönzése. Az ETHA-nak ezért támogatnia kell az innovatív tevékenységeket és a vállalkozásfejlesztést, különösen a nem élelmiszer-termelési célú és a nyílt tengeri akvakultúrát.
(47)  Az akvakultúra hozzájárul a part menti és a vidéki régiók növekedéséhez és munkahelyeinek biztosításához. Ezért kulcsfontosságú, hogy az ETHA hozzáférhető legyen az akvakultúra-ágazati vállalkozások számára, függetlenül a méretüktől, és hozzájáruljon ahhoz, hogy akvakultúrával foglalkozó új gazdálkodók kerüljenek az ágazatba. Az akvakultúra-tevékenységek versenyképességének és gazdasági teljesítményének javítása érdekében elengedhetetlen az innováció és a vállalkozói készség ösztönzése. Az ETHA-nak ezért támogatnia kell az innovatív tevékenységeket és általában az akvakultúra-ágazati vállalkozások vállalkozásfejlesztését, ideértve a nem élelmiszer-termelési célú és a nyílt tengeri akvakultúrát is.
Módosítás 78
Rendeletre irányuló javaslat
48 preambulumbekezdés
(48)  Az akvakultúra-tevékenységekkel összefüggő új jövedelemformák már bebizonyították, hogy a vállalkozásfejlesztés tekintetében hozzáadott értéket képviselnek. Az ETHA-nak ezért támogatnia kell ezeket az akvakultúrán kívüli kiegészítő tevékenységeket, például a horgászturizmust, az oktatási vagy a környezetvédelmi tevékenységeket.
(48)  Az akvakultúra-tevékenységekkel összefüggő új jövedelemformák már bebizonyították, hogy a vállalkozásfejlesztés tekintetében hozzáadott értéket képviselnek. Az ETHA-nak ezért támogatnia kell ezeket az akvakultúrán kívüli kiegészítő tevékenységeket, például a horgászturizmust, az akvakultúra-ágazatot és termékeit népszerűsítő akvakultúra-turizmust, az oktatási vagy a környezetvédelmi tevékenységeket.
Módosítás 79
Rendeletre irányuló javaslat
49 preambulumbekezdés
(49)  Az akvakultúra-ágazati vállalkozások vonatkozásában a jövedelemgyarapítás másik jelentős formája a termékek értékének oly módon történő növelése, hogy maguk a vállalkozások dolgozzák fel és forgalmazzák saját termékeiket, valamint jó piaci kilátásokkal rendelkező új fajokat telepítenek, ily módon diverzifikálva termelésüket.
(49)  Az akvakultúra-ágazati vállalkozások vonatkozásában a jövedelemgyarapítás másik jelentős formája a termékek értékének oly módon történő növelése, hogy maguk a vállalkozások dolgozzák fel és értékesítsék saját termékeiket, valamint jó piaci kilátásokkal rendelkező, a már meglévő fajokkal való együttélésre biológiailag alkalmas új fajokat telepítenek, ily módon diverzifikálva termelésüket.
Módosítás 80
Rendeletre irányuló javaslat
50 preambulumbekezdés
(50)  Annak ismeretében, hogy a vizekhez és a területekhez való hozzáférés lehetőségeinek figyelembevételével szükséges meghatározni az akvakultúra-fejlesztésre legalkalmasabb területeket, az ETHA-nak támogatnia kell a nemzeti hatóságokat a nemzeti szintű stratégiai választások meghozásában.
(50)  Annak ismeretében, hogy a vizekhez és a területekhez való hozzáférés lehetőségeinek és az állományfenntarthatóság garantálásához való elővigyázatos megközelítés kifejlesztésének fontossága figyelembevételével szükséges meghatározni az akvakultúra-fejlesztésre legalkalmasabb földrajzi területeket, az ETHA-nak támogatnia kell a nemzeti hatóságokat a nemzeti szintű stratégiai választások meghozásában, a regionális hatóságokat pedig a regionális változataik kialakításában.
Módosítás 81
Rendeletre irányuló javaslat
51 preambulumbekezdés
(51)  A humán tőkébe való beruházás szintén elengedhetetlen az akvakultúra-tevékenységek versenyképességének és gazdasági teljesítményének javításához. Az ETHA-nak ezért támogatnia kell az egész életen át tartó tanulást és az ismeretterjesztést ösztönző hálózatépítést, valamint a piaci szereplők általános teljesítményének és versenyképességének javítását segítő tanácsadó szolgáltatásokat.
(51)  A humán tőkébe való beruházás szintén elengedhetetlen az akvakultúra-tevékenységek versenyképességének és gazdasági teljesítményének javításához. Az ETHA-nak ezért támogatnia kell az egész életen át tartó tanulást, valamint az ismeretterjesztést és az ismeretek és a bevált gyakorlatok cseréjét ösztönző hálózatépítést az összes illetékes tanácsadó szolgáltatáson keresztül (az elérhető anyagok fényében), ideértve a szakmai szövetségeket is, a piaci szereplők általános teljesítményének és versenyképességének javítását elősegítendő.
Módosítás 82
Rendeletre irányuló javaslat
51 a preambulumbekezdés (új)
(51a)  Tekintettel arra, hogy szükség van olyan földrajzi területek meghatározására, amelyek a vizekhez és a területekhez való hozzáférés tekintetében nagyobb lehetőségeket rejtenek magukban az akvakultúra fejlesztésére, az ETHA-nak támogatnia kell a nemzeti és regionális hatóságokat stratégiai döntéseik meghozatalában, különösen az akvakultúra fejlesztésére legalkalmasabbnak tekinthető zónák meghatározása és feltérképezése kapcsán, adott esetben figyelembe véve a tengeri területrendezési eljárásokat is.
Módosítás 83
Rendeletre irányuló javaslat
52 preambulumbekezdés
(52)  A környezeti szempontból fenntartható akvakultúra előmozdítása érdekében az ETHA-nak támogatnia kell a fokozottan környezetbarát akvakultúra-tevékenységeket, az akvakultúra-ágazati vállalkozások környezetbarát gazdálkodásra való áttérését, a hitelesítési rendszerek használatát, valamint az organikus akvakultúrára való áttérést. Ugyanebben a szellemben az ETHA-nak támogatnia kell különleges környezetvédelmi szolgáltatásokat nyújtó akvakultúra-ágazati vállalkozásokat is.
(52)  A környezeti, társadalmi és gazdasági szempontból fenntartható akvakultúra előmozdítása érdekében az ETHA-nak támogatnia kell a fokozottan környezetbarát akvakultúra-tevékenységeket, az akvakultúra-ágazati vállalkozások fenntartható gazdálkodásra való áttérését, a hitelesítési rendszerek használatát, valamint az organikus akvakultúrára való áttérést. Ugyanebben a szellemben az ETHA-nak támogatnia kell különleges környezetvédelmi és közérdekű szolgáltatásokat nyújtó akvakultúra-ágazati vállalkozásokat is.
Módosítás 84
Rendeletre irányuló javaslat
53 preambulumbekezdés
(53)  A fogyasztóvédelem jelentőségének ismeretében, az akvakultúrás tenyésztés által esetlegesen okozott közegészségügyi és állat-egészségügyi kockázat megelőzése és csökkentése érdekében az ETHA-nak megfelelő támogatást kell biztosítania a gazdálkodók számára.
(53)  A fogyasztóvédelem jelentőségének ismeretében, az akvakultúrás tenyésztés által esetlegesen okozott közegészségügyi és állat-egészségügyi kockázat megelőzése és csökkentése érdekében az ETHA-nak megfelelő támogatást kell biztosítania a gazdálkodók számára, különösen az akvakultúra-tevékenységek állatgyógyászati termékektől való függésének csökkentését célzó programokon keresztül.
Módosítás 85
Rendeletre irányuló javaslat
53 a preambulumbekezdés (új)
(53a)  Az ETHA-nak támogatnia kell a halállomány-helyreállítási területek – köztük a halak szaporodása szempontjából lényeges területek, különösen a halállományok ivadéknevelő, ívó- és táplálkozási helyei – egybefüggő hálózatának létrehozását, ahol valamennyi halászati tevékenység tilos.
Módosítás 86
Rendeletre irányuló javaslat
54 preambulumbekezdés
(54)  Felismerve az akvakultúra-tevékenységekre irányuló beruházások kockázatát, az ETHA-nak azzal kell hozzájárulnia az üzlet biztonságához, hogy – különösen a természeti katasztrófák, kedvezőtlen időjárási jelenségek, hirtelen vízminőség-változás, betegségek vagy kártevők általi fertőzések, illetve a termelő létesítmények megrongálódása miatti – rendkívüli termeléskiesés esetén támogatja az állománybiztosításhoz való hozzáférést és ennélfogva a termelők jövedelmének garantálását.
(54)  Felismerve az akvakultúra-tevékenységekre irányuló beruházások kockázatát, az ETHA-nak azzal kell hozzájárulnia az üzlet biztonságához, hogy – különösen a természeti katasztrófák, kedvezőtlen időjárási jelenségek, hirtelen vízminőség-változás, betegségek vagy kártevők általi fertőzések, illetve a termelő létesítmények megrongálódása miatti – rendkívüli termeléskiesés esetén támogatja az állománybiztosításhoz való hozzáférést vagy előmozdítja a kölcsönös befektetési alapok fejlesztését és ennélfogva a termelők jövedelmének garantálását.
Módosítás 87
Rendeletre irányuló javaslat
55 preambulumbekezdés
(55)  Tekintettel arra, hogy az adott közösség szintjén irányított helyi fejlesztésre irányuló megközelítés a halászat és a vidéki térségek fejlődésének előmozdítása terén éveken át hasznosnak bizonyult azáltal, hogy teljes mértékben figyelembe vette a helyi kezdeményezésen alapuló vidékfejlesztés iránti, több ágazatban is felmerülő igényeket, a támogatást a jövőben is folytatni kell és meg kell erősíteni.
(55)  Tekintettel arra, hogy az adott közösség szintjén irányított helyi fejlesztésre irányuló megközelítés a halászközösségek és a vidéki közösségek fejlődésének előmozdítása terén éveken át hasznosnak bizonyult azáltal, hogy teljes mértékben figyelembe vette a helyi kezdeményezésen alapuló vidékfejlesztés iránti, több ágazatban is felmerülő igényeket, a támogatást a jövőben is folytatni kell és meg kell erősíteni.
Módosítás 88
Rendeletre irányuló javaslat
56 preambulumbekezdés
(56)  A halászati területeken az adott közösség szintjén irányított helyi fejlesztésnek ösztönöznie kell a növekedést és a munkahelyteremtést célzó innovatív megközelítéseket, különösen azáltal, hogy növeli a halászati termékek értékét, és új gazdasági tevékenységek – többek között a tengerhez kapcsolódó („kék”) növekedés és a szélesebb értelemben vett tengeri ágazatok kínálta tevékenységek – felé diverzifikálja a helyi gazdaságot.
(56)  A halászati területeken az adott közösség szintjén irányított helyi fejlesztésnek ösztönöznie kell a növekedést és a munkahelyteremtést célzó innovatív megközelítéseket, különösen azáltal, hogy növeli a halászati termékek értékét, és új gazdasági tevékenységek – többek között a tengerhez kapcsolódó („kék”) növekedés és a szélesebb értelemben vett tengeri ágazatok kínálta tevékenységek – felé is diverzifikálja a helyi gazdaságot.
Módosítás 89
Rendeletre irányuló javaslat
57 preambulumbekezdés
(57)  A halászati területek fenntartható fejlődésének hozzá kell járulnia a társadalmi befogadás előmozdítására, a szegénység csökkentésére és a helyi szintű innováció támogatására irányuló, az Európa 2020 stratégiában foglalt célkitűzésekhez, valamint a Lisszaboni Szerződés kiemelt prioritását jelentő területi kohézió célkitűzéséhez.
(57)  A halászati területek fenntartható fejlődésének hozzá kell járulnia a társadalmi befogadás előmozdítására, a szegénység csökkentésére, a foglalkoztatási ráta növelésére és a helyi szintű – többek között szociális – innováció támogatására irányuló, az Európa 2020 stratégiában foglalt célkitűzésekhez, valamint a Lisszaboni Szerződés kiemelt prioritását jelentő területi kohézió célkitűzéséhez.
Módosítás 90
Rendeletre irányuló javaslat
58 preambulumbekezdés
(58)  Az adott közösség szintjén irányított helyi fejlesztést a köz- és a magánszféra és a civil társadalom képviselőiből álló, a társadalmat megfelelően tükröző helyi partnerségeknek kell végrehajtaniuk alulról felfelé építkező megközelítés segítségével; ezek a helyi szereplők vannak a legjobb helyzetben ahhoz, hogy a helyi halászati területeik szükségleteinek kielégítése érdekében integrált, ágazatközi helyi fejlesztési stratégiákat dolgozzanak ki és hajtsanak végre; a helyi akciócsoportok reprezentativitásának biztosításához fontos, hogy a döntéshozatali testületekben egyetlen érdekcsoportnak se legyen 49 %-ot meghaladó szavazati joga.
(58)  Az adott közösség szintjén irányított helyi fejlesztést a köz- és a magánszféra és a civil társadalom képviselőiből álló, a társadalmat megfelelően tükröző helyi partnerségeknek kell végrehajtaniuk alulról felfelé építkező megközelítés segítségével; ezek a helyi szereplők vannak a legjobb helyzetben ahhoz, hogy a helyi halászati területeik szükségleteinek kielégítése érdekében integrált, ágazatközi helyi fejlesztési stratégiákat dolgozzanak ki és hajtsanak végre. A helyi akciócsoportok reprezentativitásának biztosításához, valamint ahhoz, hogy e csoportok tevékenységei a halászati és akvakultúra-ágazat kihívásaival foglalkozzanak, fontos, hogy a döntéshozatali testületekben képviselt gazdasági szereplők között a halászok és/vagy haltenyésztők többséget alkossanak.
Módosítás 91
Rendeletre irányuló javaslat
60 preambulumbekezdés
(60)  A halászati területek ETHA-ból történő támogatását össze kell hangolni a más uniós alapok által nyújtott helyi fejlesztési támogatásokkal, és annak ki kell terjednie a helyi fejlesztési stratégiák és a helyi akciócsoportok által végzett tevékenységek előkészítésének és végrehajtásának valamennyi vetületére, valamint a helyi térség ösztönzésének és a helyi partnerség működtetésének költségeire.
(60)  A halászati területek ETHA-ból történő támogatását össze kell hangolni a más uniós alapok által nyújtott helyi fejlesztési támogatásokkal, és annak ki kell terjednie a helyi fejlesztési stratégiák és a helyi akciócsoportok által végzett tevékenységek előkészítésének és végrehajtásának valamennyi vetületére, valamint a helyi térség ösztönzésének és a helyi partnerség működtetésének költségeire. Ennek a támogatásnak helyi fejlesztési projektek kidolgozásakor – különösen a kisüzemi part menti és a belvízi halászat vonatkozásában – lehetővé kell tennie a technikai segítségnyújtáshoz való hozzáférést, különös tekintettel a pénzügyi tervezésre.
Módosítás 92
Rendeletre irányuló javaslat
61 preambulumbekezdés
(61)  Ahhoz, hogy a kiélezett versennyel jellemzett piacon biztosítani lehessen a halászat és az akvakultúra életképességét, rendelkezéseket kell megállapítani a [halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről szóló .../.../EU rendelet] végrehajtásának támogatására, valamint a piaci szereplők által a halászati és az akvakultúra-termékek értékének maximalizálására irányuló értékesítési és feldolgozási tevékenységek támogatására. Különös figyelmet kell fordítani az ellátási lánc termelési, feldolgozási és értékesítési tevékenységeit átfogó műveletek előmozdítására. A visszadobási tilalomra vonatkozó új politikához való alkalmazkodás érdekében az ETHA-nak a nem szándékos fogások feldolgozását is támogatnia kell.
(61)  Ahhoz, hogy a kiélezett versennyel jellemzett piacon biztosítani lehessen a halászat és az akvakultúra életképességét, rendelkezéseket kell megállapítani a [halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről szóló .../.../EU rendelet] végrehajtásának támogatására, valamint a piaci szereplők által a halászati és az akvakultúra-termékek értékének maximalizálására irányuló értékesítési és feldolgozási tevékenységek támogatására. Különös figyelmet kell fordítani az ellátási lánc termelési, feldolgozási és értékesítési tevékenységeit átfogó műveletek előmozdítására.
Módosítás 93
Rendeletre irányuló javaslat
62 preambulumbekezdés
(62)  Kiemelten kell kezelni a termelői szervezeteket és azok szövetségeit, támogatást biztosítva számukra. A tárolási támogatáshoz nyújtott ellentételezést, valamint a termelési és értékesítési tervekre vonatkozó támogatást fokozatosan ki kell vezetni, mivel ezek a meghatározott támogatások elveszítették jelentőségüket, figyelembe véve az ilyen jellegű termékek uniós piaci struktúrájának alakulását és az erős termelői szervezetek növekvő jelentőségét.
(62)  Kiemelten kell kezelni a termelői szervezeteket és azok szövetségeit, támogatást biztosítva számukra.
Módosítás 94
Rendeletre irányuló javaslat
63 preambulumbekezdés
(63)  Felismerve a kisüzemi part menti halászatot folytató halászokat érintő élesedő versenyt, az ETHA-nak támogatnia kell a kisüzemi part menti halászatot folytató halászok azon vállalkozó szellemű kezdeményezéseit, amelyek növelik az általuk kifogott halak értékét, különösen azáltal, hogy az általuk kifogott halakat maguk dolgozzák fel és értékesítik közvetlenül.
(63)  Felismerve a kisüzemi part menti halászatot folytató halászokat érintő élesedő versenyt és egyes part menti közösségek halászattól való függését, az ETHA-nak támogatnia kell a kisüzemi part menti halászatot folytató halászok azon vállalkozó szellemű kezdeményezéseit, amelyek növelik az általuk kifogott halak értékét, különösen azáltal, hogy az általuk kifogott halakat maguk dolgozzák fel és értékesítik közvetlenül.
Módosítás 95
Rendeletre irányuló javaslat
63 a preambulumbekezdés (új)
(63a)  Az ETHA-nak támogatnia kell azokat a vállalkozói és kollektív kezdeményezéseket, amelyek célja a környezetvédelemre és halászati erőforrások megóvására vonatkozó uniós célkitűzések megvalósítása az által, hogy közös vízi környezetvédelmi intézkedéseket vezetnek be, különösen a belvízi halászat vonatkozásában.
Módosítás 96
Rendeletre irányuló javaslat
64 preambulumbekezdés
(64)  Az Európai Unió legkülső régióiban a halászati tevékenységek nehézségekkel küzdenek, különösen – az Európai Unió működéséről szóló szerződés 349. cikkében elismert kedvezőtlen adottságokból kifolyólag – egyes halászati termékek értékesítésekor felmerülő többletköltségek miatt.
(64)  Mivel az Európai Unió legkülső régióiban a halászati tevékenységek nehézségekkel küzdenek, különösen a távoli elhelyezkedésük és a különleges éghajlati viszonyaik miatt, az ETHA-nak figyelembe kellene vennie ezeket – az Európai Unió működéséről szóló szerződés 349. cikkében is elismert – kedvezőtlen adottságokat.
Módosítás 97
Rendeletre irányuló javaslat
65 preambulumbekezdés
(65)  Annak érdekében, hogy az Európai Unió legkülső régióiból származó egyes halászati termékek versenyképesek maradjanak az Európai Unió más régióiból származó hasonló termékekkel szemben, az Európai Unió 1992-ben intézkedéseket vezetett be a halászati ágazatban felmerülő kapcsolódó többletköltségek ellentételezésére. A 2007-től 2013-ig terjedő időszakra vonatkozó intézkedéseket a 791/2007/EK tanácsi rendelet állapítja meg. Az egyes ilyen halászati termékek értékesítéséből adódó többletköltségek ellentételezését 2014. január 1-jétől folytatni kell.
(65)  Annak érdekében, hogy az Európai Unió legkülső régióiból származó egyes halászati termékek versenyképesek maradjanak az Európai Unió más régióiból származó hasonló termékekkel szemben, az Európai Unió 1992-ben intézkedéseket vezetett be a halászati ágazatban felmerülő kapcsolódó többletköltségek ellentételezésére. A 2007-től 2013-ig terjedő időszakra vonatkozó intézkedéseket a 791/2007/EK tanácsi rendelet állapítja meg. Tekintettel a legkülső régiókban folytatott halászati tevékenységek nehézségeire, az egyes halászati termékek értékesítéséből adódó többletköltségek ellentételezését 2014. január 1-jétől emelni kell.
Módosítás 98
Rendeletre irányuló javaslat
66 preambulumbekezdés
(66)  Az érintett legkülső régiókban érvényesülő eltérő értékesítési feltételekre, valamint a fogásmennyiségek, az állományok és a piaci kereslet ingadozásaira való tekintettel az ellentételezésre jogosult halászati termékek, azok legnagyobb mennyiségei és az ellentételezési összegek meghatározását – a tagállamonként megszabott keret-előirányzatokon belül – az érintett tagállamokra kell hagyni.
(66)  Az érintett legkülső régiókban a halászati és akvakultúra-termékek esetében érvényesülő eltérő előállítási, feldolgozási és értékesítési feltételekre, valamint a fogásmennyiségek, az állományok és a piaci kereslet ingadozásaira való tekintettel az ellentételezésre jogosult halászati és akvakultúra-termékek vagy termékkategóriák, azok legnagyobb mennyiségei és az ellentételezési összegek meghatározását – a tagállamonként megszabott keret-előirányzatokon belül – az érintett tagállamokra kell hagyni.
Külön szavazás
Rendeletre irányuló javaslat
68 preambulumbekezdés
(68)  A tagállamoknak olyan ellentételezési összeget kell meghatározniuk, amely lehetővé teszi a legkülső régiók kedvezőtlen adottságok folytán, különösen pedig a termékeknek az európai kontinensre történő szállítása miatt jelentkező többletköltségek megfelelő kiegyenlítését. A túlkompenzálás elkerülése érdekében az összegnek arányosnak kell lennie a támogatás által kiegyenlített többletköltségekkel, és az semmilyen körülmények között sem haladhatja meg az európai kontinensre történő szállítás költségeinek és az egyéb kapcsolódó költségek 100 %-át. Az ellentételezésnek ebből a célból figyelembe kell vennie a többletköltségeket befolyásoló más típusú állami beavatkozásokat is.
(68)  A tagállamoknak olyan ellentételezési összeget kell meghatározniuk, amely lehetővé teszi a legkülső régiók kedvezőtlen adottságok folytán, különösen pedig a termékeknek az európai kontinensre történő szállítása miatt jelentkező többletköltségek megfelelő kiegyenlítését.
Módosítás 100
Rendeletre irányuló javaslat
69 preambulumbekezdés
(69)  Rendkívül fontos, hogy a tagállamok és a piaci szereplők rendelkezzenek magas színvonalú ellenőrzések végzésére alkalmas felszerelésekkel, és ily módon biztosítsák a közös halászati politika szabályainak betartását, egyúttal gondoskodva az élő vízi erőforrások fenntartható kiaknázásáról is; az ETHA-nak ezért az 1224/2009/EK tanácsi rendelettel összhangban támogatnia kell a tagállamokat és a piaci szereplőket. A szabálykövető magatartás megteremtése révén e támogatásnak hozzá kell járulnia a fenntartható növekedéshez.
(69)  Rendkívül fontos, hogy a tagállamok és a piaci szereplők rendelkezzenek magas színvonalú ellenőrzések végzésére alkalmas felszerelésekkel, és ily módon biztosítsák a közös halászati politika szabályainak betartását, egyúttal gondoskodva az élő vízi erőforrások fenntartható kiaknázásáról is; az ETHA-nak ezért az 1224/2009/EK tanácsi rendelettel összhangban támogatnia kell a tagállamokat és a piaci szereplőket. A szabálykövető magatartás megteremtése révén e támogatásnak hozzá kell járulnia a fenntartható növekedéshez. Az ellenőrzés egységesítése és fokozása érdekében a tagállamok számára azt is lehetővé kell tenni, hogy közös ellenőrzési rendszereket alkalmazzanak.
Módosítás 101
Rendeletre irányuló javaslat
70 preambulumbekezdés
(70)  A tagállamok számára az uniós ellenőrzési rendszer végrehajtásával kapcsolatban felmerült kiadásokra a 861/2006/EK rendelet alapján nyújtott támogatás folyósítását az ETHA keretében folytatni kell az egyetlen alap logikáját követve.
(70)  A tagállamok számára az uniós ellenőrzési rendszer végrehajtásával kapcsolatban felmerült kiadásokra a 861/2006/EK rendelet alapján nyújtott támogatást az ETHA keretében növelni kell az egyetlen alap logikáját követve.
Módosítás 102
Rendeletre irányuló javaslat
72 a preambulumbekezdés (új)
(72a)  Azokon a területeken, ahol jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászati tevékenység folytatásáról érkezik bejelentés, az ETHA-nak támogatnia kell a kiegészítő ellenőrző tevékenységek és vizsgálatok végzését segítő alapokat.
Módosítás 103
Rendeletre irányuló javaslat
73 preambulumbekezdés
(73)  A többéves uniós programban foglaltaknak megfelelően rendelkezéseket kell megállapítani a halászati adatok gyűjtésének, kezelésének és felhasználásának támogatására, különösen a nemzeti programoknak, valamint a tudományos elemzésre szánt és a KHP végrehajtására vonatkozó adatok kezelésének és felhasználásának támogatására. A tagállamoknak a 861/2006/EK rendelet alapján a halászati adatok gyűjtésével, kezelésével és felhasználásával kapcsolatban felmerült kiadásokra nyújtott támogatás folyósítását az ETHA keretében folytatni kell az egyetlen alap logikáját követve.
(73)   Az érintett feleket a tanácsadó testületeken keresztül tájékoztatni kell az eljárásokról. A többéves uniós programban foglaltaknak megfelelően rendelkezéseket kell megállapítani a halászati adatok gyűjtésének, kezelésének és felhasználásának támogatására, különösen a nemzeti programoknak, valamint a tudományos elemzésre szánt és a KHP végrehajtására vonatkozó adatok kezelésének és felhasználásának támogatására. A tagállamoknak a 861/2006/EK rendelet alapján a halászati adatok gyűjtésével, kezelésével és felhasználásával kapcsolatban felmerült kiadásokra nyújtott támogatás folyósítását az ETHA keretében folytatni kell az egyetlen alap logikáját követve.
Módosítás 104
Rendeletre irányuló javaslat
73 a preambulumbekezdés (új)
(73a)  Hangsúlyozni kell az adatgyűjtés – mint a KHP sarokköve – rendkívüli jelentőségét. Az adatgyűjtés az elérendő célok pontos meghatározásának elengedhetetlen előfeltétele, különösen ami a maximális fenntartható hozam elérését és a jobb halászati gazdálkodás megvalósítását illeti. Ebben az értelemben helyénvaló annak biztosítása, hogy az adatgyűjtés a jelentőségének megfelelő részt kapja meg az ETHA költségvetéséből. Helyénvaló az is, hogy gondoskodjanak az európai halállományok állapotának átfogó felülvizsgálatát ösztönző társfinanszírozási arányról.
Módosítás 105
Rendeletre irányuló javaslat
74 preambulumbekezdés
(74)  Támogatni kell a tagállamok közötti, valamint adott esetben az ugyanazon tengeri medencén belüli adatgyűjtés céljából a harmadik országokkal, illetve a megfelelő nemzetközi tudományos testületekkel folytatott együttműködést is.
(74)  Támogatni kell a tagállamok közötti, valamint adott esetben az ugyanazon tengeri medencén belüli adatgyűjtés céljából a harmadik országokkal, illetve a megfelelő nemzetközi tudományos testületekkel és a regionális tanácsadó testületekkel folytatott együttműködést is.
Módosítás 106
Rendeletre irányuló javaslat
76 preambulumbekezdés
(76)  Az Európai Unió integrált tengerpolitikájának végrehajtásához és továbbfejlesztéséhez – a Tanács, az Európai Parlament és a Régiók Bizottsága nyilatkozataiban foglaltaknak megfelelően – tartós finanszírozásra van szükség.
(76)  Az Európai Unió integrált tengerpolitikájának végrehajtásához és továbbfejlesztéséhez – az integrált tengerpolitika továbbfejlesztését támogató program létrehozásáról szóló, 2011. november 30-i 1255/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben1, valamint a Tanács, az Európai Parlament és a Régiók Bizottsága nyilatkozataiban foglaltaknak megfelelően – tartós finanszírozásra van szükség. A tengerügyek fejlesztése az integrált tengerpolitika pénzügyi támogatása révén várhatóan jelentős hatást fog gyakorolni a gazdasági, társadalmi és területi kohézió szempontjából.
__________________
1HL L 321., 2011.12.5., 1. o.
Módosítás 107
Rendeletre irányuló javaslat
76 a preambulumbekezdés (új)
(76a)  E tekintetben az ETHA-t úgy kell megtervezni, hogy támogassa az integrált tengerpolitika stratégiai céljait elősegítő intézkedésekre irányuló felderítő tevékenységeket, az ökoszisztéma-alapú megközelítésnek megfelelően kellő figyelmet fordítva a szóban forgó tevékenységek kumulatív hatására, a fenntartható gazdasági növekedésre, a foglalkoztatásra, az innovációra és a versenyképességre a part menti régiókban, szigeteken és legkülső régiókban, továbbá az integrált tengerpolitika nemzetközi dimenziójának az előmozdítására.
Módosítás 108
Rendeletre irányuló javaslat
77 preambulumbekezdés
(77)  Az ETHA-nak minden szinten támogatnia kell az integrált tengerpolitikai irányítás előmozdítását, különösen a bevált gyakorlati módszerek cseréjével, valamint a tengeri medencékhez kapcsolódó integrált stratégiák továbbfejlesztésével és végrehajtásával. E stratégiák célja, hogy az uniós pénzügyi eszközök és alapok felhasználásának maximalizálása, valamint az Unió gazdasági, társadalmi és területi kohéziójához való hozzájárulás érdekében integrált keretet hozzanak létre az európai tengeri medencékben felmerülő közös kihívások kezelésére, valamint az érdekelt felek közötti együttműködés szorosabbra fűzésére.
(77)  Az ETHA-nak minden szinten támogatnia kell az integrált tengerpolitikai irányítás előmozdítását, különösen a bevált gyakorlati módszerek cseréjével, valamint a tengeri medencékhez kapcsolódó integrált stratégiák továbbfejlesztésével és végrehajtásával. Ebben az összefüggésben rendkívül fontos a tengerpolitikai irányítás javítása, többek között az Unió parti őrségi szolgálatait ellátó illetékes hatóságok közötti, megfelelő szinten zajló együttműködés és koordináció fokozása, valamint az egészségesebb és biztonságosabb tengerek és óceánok biztosítása, különösen a hatályos tengerpolitikai jogszabályok végrehajtása révén. E stratégiák célja, hogy az uniós pénzügyi eszközök és alapok felhasználásának maximalizálása, valamint az Unió gazdasági, társadalmi és területi kohéziójához és a környezeti fenntarthatósághoz való hozzájárulás érdekében integrált keretet hozzanak létre az európai tengeri medencékben felmerülő közös kihívások kezelésére, valamint az érdekelt felek közötti együttműködés szorosabbra fűzésére. Ezért nagyon fontos az integrált tengerpolitika célkitűzéseinek elérésével kapcsolatos külső együttműködés és koordináció javítása és erősítése, az ENSZ Tengerjogi Egyezménye alapján.
Módosítás 109
Rendeletre irányuló javaslat
77 a preambulumbekezdés (új)
(77a)  A halászatot és az akvakultúrát támogató alapok és az integrált tengerpolitika rendelkezésére álló pénzeszközök közelítésének elősegítése érdekében az ETHA-nak konkrét keretet kell biztosítania ahhoz, hogy támogassa a halászatnak és az akvakultúrának az integrált tengerpolitikához történő hozzájárulását. Elengedhetetlen e tevékenységek teljes körű elismerése az integrált irányításban és az integrált tengerpolitika végrehajtásához hozzájáruló kollektív projektekben való részvétel támogatása révén.
Módosítás 110
Rendeletre irányuló javaslat
79 preambulumbekezdés
(79)  Az adott ágazatok által működtetett egyes információs rendszerek összekapcsolása szükségessé teheti azok saját finanszírozási mechanizmusainak koherens és a Szerződés rendelkezéseivel összhangban történő mozgósítását. A tengeri területrendezés és a part menti övezetek integrált kezelése elengedhetetlen a tengeri területek és a part menti régiók fenntartható fejlődéséhez, és mindkettő hozzájárul az ökoszisztéma-alapú gazdálkodás céljaihoz, valamint a szárazföld és a tenger közötti kapcsolatok fejlődéséhez. Ezek az eszközök fontosak a tengerpartjaink, tengereink és óceánjaink különböző hasznosításainak irányításához, fenntartható gazdasági fejlődésük lehetővé tételéhez és a határokon átnyúló beruházás ösztönzéséhez is, miközben a tengervédelmi stratégiáról szóló keretirányelv végrehajtása részletesebben meghatározza a tengeri környezetre hatást gyakorló emberi tevékenységek fenntarthatósági határait. Javítani kell továbbá a tenger világára vonatkozó ismereteket, és az óceánok és a tengerek állapotára vonatkozó adatok gyűjtésének, ingyenes megosztásának, újrafelhasználásának és terjesztésének elősegítése révén ösztönözni kell az innovációt.
(79)  Az adott ágazatok által működtetett egyes információs rendszerek összekapcsolása szükségessé teheti azok saját finanszírozási mechanizmusainak koherens és a Szerződés rendelkezéseivel összhangban történő mozgósítását. A tengeri területrendezés és a part menti övezetek integrált kezelése elengedhetetlen a tengeri területek és a part menti régiók fenntartható fejlődéséhez, és mindkettő hozzájárul az ökoszisztéma-alapú gazdálkodás céljaihoz, valamint a szárazföld és a tenger közötti kapcsolatok fejlődéséhez. Ezek az eszközök fontosak a tengerpartjaink, tengereink és óceánjaink különböző hasznosításainak irányításához, fenntartható gazdasági fejlődésük lehetővé tételéhez és a határokon átnyúló beruházás ösztönzéséhez is, miközben a tengervédelmi stratégiáról szóló keretirányelv végrehajtása részletesebben meghatározza a tengeri környezetre hatást gyakorló ipari, építési és emberi tevékenységek fenntarthatósági határait. Javítani kell továbbá a tenger világára vonatkozó ismereteket, és az óceánok és a tengerek állapotára, valamint a halászterületek helyzetére vonatkozó adatok gyűjtésének, ingyenes megosztásának, újrafelhasználásának és terjesztésének elősegítése révén ösztönözni kell az innovációt, az adatokat pedig a végfelhasználók és a nyilvánosság rendelkezésére kell bocsátani.
Módosítás 111
Rendeletre irányuló javaslat
80 preambulumbekezdés
(80)  Az ETHA-nak támogatnia kell a tengeri ágazatokon és a tengerparti régiókon belüli fenntartható gazdasági növekedést, foglalkoztatást, innovációt és versenyképességet is. Különösen fontos a feltörekvő és a leendő tengeri ágazatokban a növekedést gátló szabályozási akadályok és készségbeli hiányosságok azonosítása, valamint azon műveletek meghatározása, amelyek a tengeri és a tengerügyi alkalmazásokban rejlő üzleti lehetőségek javításához szükséges technológiai innovációra irányuló beruházás előmozdítását célozzák.
(80)  Az ETHA-nak támogatnia kell a tengeri ágazatokon és a tengerparti régiókon belüli fenntartható gazdasági növekedést, foglalkoztatást, innovációt és versenyképességet is. Különösen fontos a feltörekvő és a leendő tengeri ágazatokban a növekedést gátló szabályozási akadályok és készségbeli hiányosságok azonosítása, valamint azon műveletek meghatározása, amelyek a tengeri és a tengerügyi alkalmazásokban rejlő üzleti lehetőségek javításához szükséges technológiai innovációra irányuló beruházás előmozdítását célozzák. Az ETHA-nak támogatnia kell az ágazat oktatási és szakképzési rendszerének fejlesztésére irányuló intézkedéseket, többek között az oktatási és képzési szolgáltatások minőségének javításához szükséges felszerelés és eszközök beszerzését.
Módosítás 112
Rendeletre irányuló javaslat
81 preambulumbekezdés
(81)  Az ETHA-nak ki kell egészítenie az Unió és a tagállamok által nemzeti és annál alacsonyabb szinten az óceánok, tengerek és tengerpartok védelmének és fenntartható használatának ösztönzése érdekében rendelkezésre bocsátott meglévő és jövőbeli pénzügyi eszközöket, illetve összhangban kell állnia azokkal, elősegítve az Európai Unió tagállamai és tengerparti régióik, szigeteik és legkülső régióik közötti együttműködés eredményesebbé tételét, a nemzeti és helyi projektek rangsorolásának és előrehaladásának figyelembevételével. Az Alap összekapcsolódik a tengerügyi dimenzióra esetlegesen kiterjedő egyéb uniós szakpolitikákkal, különösen az Európai Regionális Fejlesztési Alappal, a Kohéziós Alappal, az Európai Szociális Alappal, valamint a „Horizont 2020” elnevezésű kutatási és energiapolitikai programmal.
(81)  Az ETHA-nak ki kell egészítenie az Unió és a tagállamok által nemzeti és annál alacsonyabb szinten a fenntartható gazdasági és társadalmi fejlődés, valamint az óceánok, tengerek és tengerpartok védelmének és fenntartható használatának ösztönzése érdekében rendelkezésre bocsátott meglévő és jövőbeli pénzügyi eszközöket, illetve összhangban kell állnia azokkal, elősegítve az Európai Unió tagállamai és tengerparti régióik, szigeteik és legkülső régióik közötti együttműködés eredményesebbé tételét, a nemzeti és helyi projektek rangsorolásának és előrehaladásának figyelembevételével. Az Alap összekapcsolódik a tengerügyi dimenzióra esetlegesen kiterjedő egyéb uniós szakpolitikákkal, különösen az Európai Regionális Fejlesztési Alappal, a Kohéziós Alappal, az Európai Szociális Alappal, valamint a „Horizont 2020” elnevezésű kutatási és energiapolitikai programmal.
Módosítás 113
Rendeletre irányuló javaslat
84 preambulumbekezdés
(84)  Az operatív program megvalósítása, valamint az egyszerű és átlátható megvalósítást szolgáló innovatív megközelítések és gyakorlati módszerek előmozdítása érdekében az ETHA-nak technikai segítségnyújtás révén előkészítő, adminisztratív és technikai támogatást kell biztosítania, továbbá támogatnia kell a tájékoztatási intézkedéseket, a hálózatépítést, az értékeléseket, az ellenőrzéseket, a tanulmányokat és a tapasztalatcserét. A technikai segítségnyújtásnak magában kell foglalnia a kapacitásépítés, az információterjesztés, a tapasztalatcsere és a helyi partnerségek közötti együttműködés támogatását célzó helyi halászati akciócsoportok európai hálózatának létrehozását is.
(84)  Az operatív program megvalósítása, valamint az egyszerű és átlátható, a piaci szereplők és a halászati szervezetek érdekeit szem előtt tartó megvalósítást szolgáló innovatív megközelítések és gyakorlati módszerek előmozdítása érdekében az ETHA-nak technikai segítségnyújtás révén előkészítő, adminisztratív és technikai támogatást kell biztosítania, továbbá támogatnia kell a tájékoztatási intézkedéseket, a hálózatépítést, az értékeléseket, az ellenőrzéseket, a tanulmányokat és a tapasztalatcserét. A technikai segítségnyújtásnak magában kell foglalnia a kapacitásépítés, az információterjesztés, a tapasztalatcsere és a helyi partnerségek közötti együttműködés támogatását célzó helyi halászati akciócsoportok európai hálózatának létrehozását is.
Módosítás 114
Rendeletre irányuló javaslat
88 preambulumbekezdés
(88)  Annak tudatában, mennyire fontos tengeri biológiai erőforrások megőrzése és a halállományok – különösen a jogellenes halászattal szembeni – védelme, valamint „A közös halászati politika reformja” című zöld könyv szellemét követve a KHP szabályait be nem tartó azon piaci szereplőket, amelyek súlyosan veszélyeztetik az érintett állományok fenntarthatóságát és ezért komoly veszélyt jelentenek az élő tengeri biológiai erőforrások tagállami szinten történő fenntartható – a célfajok populációit a legnagyobb fenntartható hozamot eredményező egyedszám feletti szintre helyreállító és azon a szinten fenntartó – kiaknázására, valamint a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászatban érintett piaci szereplőket ki kell zárni az ETHA keretében nyújtott támogatásból. Az uniós finanszírozás a műveletek kiválasztásától a végrehajtásukig egyetlen szakaszban sem használható fel a KHP-rendelet célkitűzéseiben megfogalmazott, a tengeri biológiai erőforrások megőrzésére irányuló közérdek veszélyeztetésére.
(88)  Annak tudatában, mennyire fontos tengeri biológiai erőforrások megőrzése és a halállományok – különösen a jogellenes halászattal szembeni – védelme, valamint „A közös halászati politika reformja” című zöld könyv szellemét követve a KHP szabályait be nem tartó azon piaci szereplőket, amelyek súlyosan veszélyeztetik az érintett állományok fenntarthatóságát, különösen a célfajok populációinak 2015-re a legnagyobb fenntartható hozamot eredményező egyedszám feletti szintre való helyreállítása és e szinten való megtartása céljának és a jó környezeti állapot 2020-ra történő elérése és megőrzése céljának megvalósulását , ezért komoly veszélyt jelentenek az élő tengeri biológiai erőforrások fenntartható kiaknázására, valamint a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászatban részt vevő piaci szereplőket ki kell zárni az ETHA keretében nyújtott támogatásból. Az uniós finanszírozás a műveletek kiválasztásától a végrehajtásukig egyetlen szakaszban sem használható fel a KHP-rendelet célkitűzéseiben megfogalmazott, a tengeri biológiai erőforrások megőrzésére irányuló közérdek veszélyeztetésére.
Módosítás 115
Rendeletre irányuló javaslat
88 a preambulumbekezdés (új)
(88a)  Lehetővé kell tenni az ETHA-finanszírozás befagyasztását, amennyiben valamely tagállam vizein vagy saját halászflottáján belül képtelen kezelni a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászat problémáját.
Módosítás 116
Rendeletre irányuló javaslat
91 preambulumbekezdés
(91)  A [KHP-rendelet] 50. és 51. cikkében említett, a KHP-vel összefüggő sajátos szükségletek kezelése, valamint a KHP szabályainak való megfeleléshez való hozzájárulás érdekében a kifizetési határidő megszakítására vonatkozó szabályokon [a közös rendelkezések megállapításáról szóló […/.../EU] rendelet] túlmenően további rendelkezéseket kell megállapítani. Ha egy tagállam vagy egy piaci szereplő nem tesz eleget a KHP szerinti kötelezettségeinek, vagy ha a Bizottság rendelkezésére álló bizonyítékok ilyen kötelezettségszegésre utalnak, óvintézkedésként a Bizottság számára lehetővé kell tenni a kifizetések megszakítását.
(91)  A [KHP-rendelet] 50. és 51. cikkében említett, a KHP-vel összefüggő sajátos szükségletek kezelése, valamint a KHP szabályainak való megfeleléshez való hozzájárulás érdekében a kifizetési határidő megszakítására vonatkozó szabályokon [a közös rendelkezések megállapításáról szóló […/.../EU] rendelet] túlmenően további rendelkezéseket kell megállapítani. Ha egy tagállam vagy egy piaci szereplő nem tesz eleget a KHP szerinti kötelezettségeinek, vagy ha a Bizottság rendelkezésére álló bizonyítékok megerősítik az ilyen kötelezettségszegést, óvintézkedésként a Bizottság számára lehetővé kell tenni a kifizetések megszakítását.
Módosítás 117
Rendeletre irányuló javaslat
93 preambulumbekezdés
(93)  Minőségük javítása és eredményességük bizonyítása érdekében az operatív programokat nyomon kell követni és értékelésnek kell alávetni. A Bizottságnak létre kell hoznia egy közös monitoring- és értékelési keretet, amely egyebek mellett azt is biztosítja, hogy a megfelelő adatok kellő időben rendelkezésre álljanak. Ezzel összefüggésben meg kell határozni a mutatók jegyzékét, és a Bizottságnak a konkrét célkitűzésekhez kapcsolódóan értékelnie kell az ETHA hatását.
(93)  Minőségük javítása és eredményességük bizonyítása érdekében az operatív programokat nyomon kell követni és értékelésnek kell alávetni. A Bizottságnak létre kell hoznia egy közös monitoring- és értékelési keretet, amely egyebek mellett azt is biztosítja, hogy a megfelelő adatok kellő időben a nyilvánosság számára rendelkezésre álljanak. Ezzel összefüggésben meg kell határozni a mutatók jegyzékét, és a Bizottságnak a konkrét célkitűzésekhez kapcsolódóan értékelnie kell az ETHA hatását.
Módosítás 118
Rendeletre irányuló javaslat
95 preambulumbekezdés
(95)  A finanszírozási lehetőségekre és a projektkedvezményezettekre vonatkozó információk hozzáférhetőségének és átláthatóságának javítása érdekében valamennyi tagállamnak olyan egységes honlapot vagy honlap-portált kell elérhetővé tennie, amely tájékoztatást nyújt az operatív programról, beleértve az egyes operatív programok által támogatott műveletek felsorolását. Ezeknek az információknak ésszerű, közérthető és konkrét képet kell nyújtaniuk a nagyközönség és különösen az Unió adófizetői számára arról, hogy az ETHA keretében mire fordítják az uniós finanszírozást. E célkitűzésen felül a vonatkozó adatok közzétételének arra is kell szolgálnia, hogy még jobban reklámozza az uniós finanszírozásra történő pályázás lehetőségét. Az adatvédelemmel kapcsolatos alapvető jog teljes mértékű tiszteletben tartásával és a Bíróság által a Schecke egyesített ügyekben hozott ítélettel összhangban azonban természetes személyek nevének közzététele nem írható elő.
(95)  A finanszírozási lehetőségekre és a projektkedvezményezettekre vonatkozó információk hozzáférhetőségének és átláthatóságának javítása érdekében valamennyi tagállamnak olyan egységes honlapot vagy honlap-portált kell elérhetővé tennie, amely tájékoztatást nyújt az operatív programról, beleértve az egyes operatív programok által támogatott műveletek felsorolását. Valamennyi tagállam e célra kijelölt honlapjának elérhetőnek kell lennie egy hivatalos uniós honlapról is, hogy a különböző tagállamokban élő polgárok könnyebben hozzáférhessenek az egyes tagállamok által közzétett információkhoz. Ezeknek az információknak ésszerű, közérthető és konkrét képet kell nyújtaniuk a nagyközönség és különösen az Unió adófizetői számára arról, hogy az ETHA keretében mire fordítják az uniós finanszírozást. E célkitűzésen felül a vonatkozó adatok közzétételének arra is kell szolgálnia, hogy még jobban reklámozza az uniós finanszírozásra történő pályázás lehetőségét. Az adatvédelemmel kapcsolatos alapvető jog teljes mértékű tiszteletben tartásával és a Bíróság által a Schecke egyesített ügyekben hozott ítélettel összhangban azonban természetes személyek nevének közzététele nem írható elő.
Módosítás 119
Rendeletre irányuló javaslat
96 a preambulumbekezdés (új)
(96a)  Különösen fontos annak biztosítása, hogy a halászati gazdálkodásra vonatkozó adatkövetelmények teljesítésére, valamint az uniós ellenőrzési és végrehajtási rendszer gyakorlati végrehajtásához szükséges igazgatási kapacitásra vonatkozó előzetes feltételrendszerek teljesüljenek;
Módosítás 120
Rendeletre irányuló javaslat
96 b preambulumbekezdés (új)
(96b)  Különösen fontos annak biztosítása, hogy a halászati gazdálkodásra vonatkozó adatkövetelmények teljesítésére, valamint az uniós ellenőrzési és végrehajtási rendszer gyakorlati végrehajtásához szükséges igazgatási kapacitásra vonatkozó előzetes feltételrendszerek teljesüljenek.
Módosítás 121
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – c pont
c)  a halászati területek és a belvízi halászat fenntartható fejlesztése;
c)  a halászati és akvakultúra-területek, a belvízi halászat és az e rendeletben meghatározott, kapcsolódó tevékenységek fenntartható fejlesztése,
Módosítás 122
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – d pont
d)  és az integrált tengerpolitika (ITP).
d)  és az integrált tengerpolitika (ITP), beleértve a tengervédelmi stratégiáról szóló keretirányelvet is.
Módosítás 123
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés
E rendelet kifejezetten eltérő rendelkezése hiányában ez a rendelet az Unió területén végzett műveletekre vonatkozik.
E rendelet kifejezetten eltérő rendelkezése hiányában ez a rendelet az Unió területén, vizein és flottáiban végzett műveletekre vonatkozik.
Módosítás 124
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – -1 pont (új)
-1. „zárt rendszerű akvakultúra”: olyan akvakultúra-létesítmények, ahol a halakkal és egyéb akvakultúra-termékekkel zárt, a vizet megtartó és a rendszeren belül kezelő, recirkulációs rendszerekben gazdálkodnak, ezzel minimálisra csökkentve a vízhasználatot. Ezek a rendszerek rendszerint szárazföldön helyezkednek el, és szinte az induláskor a rendszerbe töltött összes vizet újra felhasználják;
Módosítás 125
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 2 a pont (új)
2a.  „diverzifikáció”: olyan gyakorlatok, amelyek fokozzák a halászati vagy akvakultúra-tevékenységek sokoldalúságát, és amelyek e tevékenységeket közvetlenül kiegészítik vagy azoktól függenek;
Módosítás 583
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 4 a pont (új)
4a.  „egzotikus faj”: a 708/2007/EK tanácsi rendelet értelmében vett egzotikus faj1;
1 Az idegen és nem honos fajoknak az akvakultúrában történő alkalmazásáról szóló, 2007. június 11-i 708/2007/EK tanácsi rendelet (HL L 168., 2007.6.28., 1. o.).
Módosítás 127
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 4 b pont (új)
4b.  „extenzív akvakultúra”: olyan akvakultúra-termelés, amelyet szándékosan nem takarmányoznak, hanem ehelyett az akvakultúra-létesítményben található természetes táplálékforrásokon alapul, beleértve a víz áramlásával – áramlatokkal és árapály váltakozásával – odaszállított táplálékot. Az extenzív akvakultúra jórészt egyetlen takarmánybeviteli tényezőn, a magokon alapul;
Módosítás 128
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 5 pont
5.  „halászati terület”: olyan terület, amely tó- vagy tengerparttal vagy kisebb tóval vagy folyótorkolattal rendelkezik, és jelentős mértékű foglalkoztatást biztosít a halászati vagy az akvakultúra-ágazatban, és amelyet a tagállamok ilyen területként jelöltek ki;
5.  „halászati és akvakultúra-terület”: olyan terület, amely tó-, folyó- vagy tengerparttal vagy kisebb tóval vagy folyótorkolattal rendelkezik, és jelentős mértékű foglalkoztatást biztosít a halászati vagy az akvakultúra-ágazatban, és amelyet a tagállamok ilyen területként jelöltek ki;
Módosítás 129
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 5 a pont (új)
5a.  „halállomány-helyreállítási terület”: olyan földrajzilag meghatározott tengeri terület, ahol az élő vízi erőforrások kiaknázásának és megőrzésének javítása, vagy a tengeri ökoszisztémáknak védelme érdekében [a közös rendelkezések megállapításáról szóló] …/…/EU rendelettel összhangban valamennyi halászati tevékenység tilos;
Módosítás 130
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 5 b pont (új)
5b.  „halászati ágazat”: az a gazdasági ágazat, amely magában foglalja a halászati és akvakultúra-termékek termelésével, feldolgozásával és értékesítésével kapcsolatos összes tevékenységet;
Módosítás 131
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 5 c pont (új)
5c.  „halászati irányítási és hozzáférési rendszerek”: a halászati jogokhoz való hozzáférésnek és ezek elosztásának mechanizmusai, illetve a halászati erőkifejtés irányításának mechanizmusai, melyeket tagállami, regionális vagy helyi szinten dolgoznak ki vagy a tengeri medencék szintjén a 12 mérföldes vagy annál nagyobb körzetben a kvóta alá tartozó vagy kvótával nem szabályozott fajokra vonatkozóan az állományok jó állapotának megőrzése céljából. E rendszereket a közigazgatási hatóságok vagy a halászok szervezetei működtetik;
Módosítás 132
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 6 pont
6.  „halász”: bármely olyan személy, aki működő halászhajó fedélzetén a tagállam által elismerten hivatásszerű halászatot folytat, vagy aki – hajó nélkül – a tagállam által elismert módon tengeri élőlények hivatásszerű lehalászását folytatja;
6.  „halász”: bármely olyan személy, aki működő halászhajó fedélzetén a tagállam által elismerten hivatásszerű halászatot folytat, ideértve az alkalmazottakat is, vagy aki – hajó nélkül – a tagállam által elismert módon édesvízi vagy tengeri élőlények hivatásszerű lehalászását folytatja;
Módosítás 133
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 6 a pont (új)
6a.  „szabadidős halászat”: hivatásos halászok által végzett kiegészítő tevékenység, amelynek során a legénységhez nem tartozó személyek turizmus vagy kutatás céljából tartózkodnak a halászhajó fedélzetén;
Módosítás 134
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 6 b pont (új)
6b.  „halászati és akvakultúrával kapcsolatos kiegészítő tevékenységek”: bármely olyan, a tagállam által elismerten folytatott hivatásszerű tevékenység, amely a halászokat segíti és a tevékenységükhöz szükséges;
Módosítás 135
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 8 a pont (új)
8a.  „intenzív akvakultúra”: olyan akvakultúra-termelés, amely táplálkozási szempontból teljes értékű takarmánynak a friss, vadon élő, tengeri vagy édesvízi halak takarmányozási rendszerébe juttatásán, vagy mesterséges étrenden alapul. Az ilyen akvakultúra elsősorban teljes értékű és kereskedelemben kapható takarmányokon alapul, és magas az állománysűrűsége;
Módosítás 136
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 10 pont
10.  „belvízi halászat”: a kizárólag belvizeken működő hajókkal vagy jéghalászatra használt egyéb eszközökkel, kereskedelmi célból végzett halászat;
10.  „belvízi halászat”: kereskedelmi célból hajóról vagy másképpen, kizárólag belvizeken jéghalászatra használt egyéb eszközökkel végzett halászat;
Módosítás 137
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 12 pont
12.  „integrált tengerpolitikai irányítás”: az óceánokat, a tengereket és a part menti régiókat érintő összes uniós ágazati szakpolitika összehangolt irányítása;
12.  „integrált tengerpolitikai irányítás”: az óceánokat, a tengereket és a part menti régiókat érintő összes ágazati szakpolitika uniós szintű összehangolt irányítása;
Módosítás 138
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 13 pont
13.  „tengeri régiók”: a 2004/585/EK tanácsi határozat I. mellékletében meghatározott földrajzi területek és a regionális halászati gazdálkodási szervezetek által megállapított területek;
törölve
Módosítás 139
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 16 pont
16.  „tengeri medencékhez kapcsolódó stratégia”: adott földrajzi területre vonatkozó, az európai intézmények, a tagállamok, a tagállami régiók és – adott esetben – a közös tengeri medencével rendelkező harmadik országok által kialakított strukturált együttműködési keret; a stratégia figyelembe veszi a tengeri medence földrajzi, éghajlati, gazdasági és politikai sajátosságait;
16.  „tengeri medencékhez kapcsolódó stratégia”: adott földrajzi területre vonatkozó, az európai intézmények, a tagállamok, a tagállami régiók, helyi hatóságok és – adott esetben – a közös tengeri medencével rendelkező harmadik országok által kialakított strukturált együttműködési keret; a stratégia figyelembe veszi a tengeri medence földrajzi, éghajlati, gazdasági és politikai sajátosságait;
Módosítás 140
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 16 a pont (új)
16a.  „félintenzív akvakultúra”: olyan akvakultúra, amely jórészt a természetes táplálékokon alapul, de ahol a természetesen jelen lévő táplálékszintet a természetes táplálék kiegészítése céljából kiegészítő takarmányozással növelik. Az állománysűrűséget az intenzív akvakultúra-termelésre jellemzőnél alacsonyabb szinten tartják;
Módosítás 142
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 18 a pont (új)
18a.  „kagyló- és rákhalász": olyan személy, aki – szelektív, speciális eszközökkel – kizárólag puhatestűek, rákfélék, zsákállatok, tüskésbőrűek vagy más tengeri gerinctelen állatok egy vagy több fajának fogása céljából gyalogosan vagy hajón halászati tevékenységet végez, illetve extenzív vagy félintenzív tenyésztést folytat;
Szóbeli módosítás
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 18 b pont (új)
18b.  „tonhalcsapda”: hagyományos kitermelő halászati technika, amely több hónapra a tengerfenékhez horgonyzott rögzített hálókon alapul, és amely a partvonalhoz közel található hajók csoportjából, hálókból, halászkötelekből és horgonyokból áll, és célja a vándorló halak (tonhal és ahhoz hasonló fajok) követése és egy olyan zárt helyre történő irányítása, ahol kitermelhetik őket;
Módosítás 143
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – a pont
a)  a fenntartható és versenyképes halászat és akvakultúra előmozdítása;
a)  a környezeti szempontból fenntartható, gazdaságilag életképes és társadalmi szempontból felelősségteljes halászat, akvakultúra és a kapcsolódó feldolgozási vagy értékesítési tevékenységek előmozdítása;
Módosítás 144
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – c pont
c)  a halászati területek kiegyensúlyozott és inkluzív területfejlesztésének előmozdítása;
c)  a halászati és akvakultúra-területek kiegyensúlyozott és inkluzív területfejlesztésének előmozdítása;
Módosítás 145
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – d pont
d)  a KHP végrehajtásának előmozdítása.
d)  a KHP végrehajtásának előmozdítása, ideértve annak regionalizációját és a közös piacszervezés végrehajtását.
Módosítás 146
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)
da)  a munkahelyteremtés előmozdítása a halászközösségek eltűnésének megelőzése és a halászati ágazatbeli képesítések és munkakörülmények javítása érdekében.
Módosítás 147
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés (új)
(2)  E célkitűzések elérésében az ETHA figyelembe veszi a nemzedékek és nemek közötti egyenlőség elveit.
Módosítás 148
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés (új)
(3)  E célkitűzéseket a halászati kapacitás emelése nélkül kell megvalósítani.
Módosítás 149
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész
Az ETHA célkitűzéseinek teljesítése hozzájárul az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedést célzó Európa 2020 stratégia megvalósításához. Ez a következő hat uniós prioritás révén történik, amelyek a közös stratégiai keret (a továbbiakban: KSK) vonatkozó tematikus célkitűzéseit fejezik ki:
Az ETHA célkitűzéseinek teljesítése hozzájárul az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedést célzó Európa 2020 stratégia megvalósításához, valamint a közös halászati politika végrehajtásához. Ez a halászat, a fenntartható akvakultúra és a kapcsolódó tevékenységek vonatkozásában a következő hat uniós prioritás révén történik, amelyek a közös stratégiai keret (a továbbiakban: KSK) vonatkozó tematikus célkitűzéseit fejezik ki:
Módosítás 150
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – bevezető rész
1.  A foglalkoztatás és a területi kohézió növelése a következő célkitűzésekkel:
1.  A foglalkoztatás és a társadalmi és területi kohézió növelése a következő célkitűzésekkel:
Módosítás 151
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – a pont
a)  a gazdasági növekedés, a társadalmi befogadás és a munkahelyteremtés előmozdítása, valamint a munkaerő mobilitásának támogatása a halászattól és akvakultúrától függő part menti és szárazföldi halászati közösségekben;
a)  a gazdasági növekedés és a társadalmi befogadás előmozdítása – többek között munkahelyteremtés, valamint a foglalkoztathatóság és a mobilitás fejlesztése révén – a halászattól és akvakultúrától függő part menti és szárazföldi halászati közösségekben, ideértve a legkülső régiókat;
Módosítás 152
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b pont
b)  a halászati tevékenységek más tengeri gazdasági ágazatok felé történő diverzifikálása és a tengeri gazdasági ágazat növekedése, beleértve az éghajlatváltozás mérséklését.
b)  a halászati tevékenységek halászati ágazatban és a halászati ágazathoz szorosan kapcsolódó más tengeri gazdasági ágazatokban történő diverzifikálása és a tengeri gazdasági ágazat növekedése, beleértve az éghajlatváltozás mérséklését.
Módosítás 153
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b a pont (új)
ba)  az összehangolt szociális előírások végrehajtásának előmozdítása uniós szinten.
Módosítás 154
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – a pont
a)  a technológiai fejlődés, az innováció és a tudástranszfer megerősítésének támogatása;
a)  a technológiai fejlődés, többek között az energiahatékonyság növelését célzó innováció és a tudástranszfer megerősítésének támogatása;
Módosítás 155
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – a a pont (új)
aa)  a halászat állatjólétre gyakorolt hátrányos hatásának mérséklése;
Módosítás 156
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – b pont
b)  a halászat és különösen a kisüzemi part menti flotta versenyképességének és életképességének fokozása, valamint a biztonsági és munkakörülmények javítása;
b)  a halászat versenyképességének és életképességének fokozása, valamint az egészségügyi, higiénés, a biztonsági és a munkakörülmények javítása;
Módosítás 157
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – c pont
c)  új szakmai készségek és az egész életen át tartó tanulás fejlesztése;
c)  szakmai képzés, új szakmai készségek és az egész életen át tartó tanulás fejlesztése, különösen a fiatal halászok számára;
Módosítás 158
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – c a pont (új)
ca)  a kisüzemi és part menti halászat, elsősorban annak versenyképessége és fenntarthatóságának fejlesztése;
Módosítás 159
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – bevezető rész
3.  Az innovatív, versenyképes és tudásalapú akvakultúra előmozdítása, kiemelt figyelmet fordítva a következő területekre:
3.  A fenntartható, innovatív, versenyképes, tudás- és ökoszisztéma-alapú akvakultúra előmozdítása, kiemelt figyelmet fordítva a következő területekre:
Módosítás 160
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – a pont
a)  a technológiai fejlődés, az innováció és a tudástranszfer megerősítésének támogatása;
a)  a technológiai fejlődés, a technikai, társadalmi és gazdasági innováció és a tudástranszfer megerősítésének támogatása;
Módosítás 161
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – b pont
b)  az akvakultúra-ágazati vállalkozások és különösen a kkv-k versenyképességének és életképességének fokozása;
b)  az extenzív és a félintenzív akvakultúra-ágazati vállalkozások és különösen a kkv-k versenyképességének és életképességének fokozása;
Módosítás 162
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – c pont
c)  új szakmai készségek és az egész életen át tartó tanulás fejlesztése;
c)  új szakmai készségek fejlesztése, és a szakmai képzés és az egész életen át tartó tanulás előmozdítása, különösen a fiatal akvakultúra-gazdálkodók tekintetében;
Módosítás 163
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – d pont
d)  az akvakultúra-termékek piacának jobb szervezése.
d)  az akvakultúra-termékek piacának jobb szervezése, valamint a feldolgozóiparba és az értékesítési ágazatba irányuló beruházások ösztönzése.
Módosítás 164
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – d a pont (új)
da)  az ökológiai lábnyom akvakultúra segítségével való csökkentése.
Módosítás 165
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – a pont
a)   a halászat tengeri környezetre gyakorolt hatásának csökkentése;
a)   a nem szándékos fogások és a halászat tengeri környezetre gyakorolt kedvezőtlen hatásainak megelőzése, minimalizálása és lehetőség szerinti felszámolása, különösen a halászeszközök jobb szelektivitása révén;
Módosítás 166
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – a a pont (új)
aa)  a halászati kapacitás és a rendelkezésre álló halászati források közötti egyensúly biztosítása;
Módosítás 167
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – b a pont (új)
ba)  a tengervédelmi stratégiáról szóló keretirányelv végrehajtása és a jó környezeti állapot elérése 2020-ig;
Módosítás 168
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – a pont
a)   az akvakultúrával összefüggő ökoszisztémák állapotának javítása és az erőforrás-hatékony akvakultúra előmozdítása;
a)   az erőforrás-hatékony akvakultúra előmozdítása, többek között a haltáptól és -olajtól való függés mérséklése és a vegyszerek és antibiotikumok használatának csökkentése révén;
Módosítás 169
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – a a pont (új)
aa)  az akvakultúra-tevékenységek tengeri, szárazföldi és édesvízi ökoszisztémákra gyakorolt hatásának értékelése, csökkentése és – ahol lehetséges – megszüntetése;
Módosítás 170
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 6 pont – bevezető rész
6.   A KHP végrehajtásának előmozdítása a következők révén:
6.   A KHP végrehajtásának előmozdítása, valamint az integrált tengerpolitikával való kapcsolatainak és koherenciájának javítása a következők révén:
Módosítás 171
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 6 pont – a pont
a)   tudományos ismeretek rendelkezésre bocsátása és adatgyűjtés;
a)   az adatgyűjtés és -kezelés támogatása a tudományos ismeretek javítása érdekében;
Módosítás 172
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 6 pont – b pont
b)   az ellenőrzés és a végrehajtás támogatása, az intézményi kapacitás javítása és hatékony közigazgatás.
b)   a monitoring, az ellenőrzés és a végrehajtás támogatása, az intézményi kapacitás javítása és hatékony közigazgatás, az adminisztratív terhek növelése nélkül;
Módosítás 173
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 6 pont – b a pont (új)
ba)  a KHP regionalizációjának támogatása, különösen a regionális tanácsadó testületek révén.
Módosítás 174
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés
(1)   E cikk (2) bekezdésének sérelme nélkül a tagállamok által a halászati és akvakultúra-ágazatban működő vállalkozások számára nyújtott támogatásokra a Szerződés 107., 108. és 109. cikkét kell alkalmazni.
(1)   A tagállamok által a halászati és az akvakultúra-ágazatban működő vállalkozások számára nyújtott támogatásokra a Szerződés 107., 108. és 109. cikkét kell alkalmazni.
Módosítás 175
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés
(2)   A Szerződés 107., 108. és 109. cikkei azonban nem alkalmazandók a tagállamok által e rendelet értelmében és e rendelettel összhangban, a Szerződés 42. cikkének értelmében teljesített kifizetésekre.
(2)   Az (1) bekezdéstől eltérve a Szerződés 107., 108. és 109. cikkei nem alkalmazandók a tagállamok által e rendelet értelmében és e rendelettel összhangban, a Szerződés 42. cikkének értelmében teljesített kifizetésekre.
Módosítás 176
Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés
A [közös rendelkezések megállapításáról szóló […/…/EU] rendelet] 4. cikkében kimondott általános elveken túlmenően a Bizottság és a tagállamok biztosítják az ETHA-ból, valamint más uniós szakpolitikákból és pénzügyi eszközökből többek között [a környezetvédelemmel és az éghajlatváltozással összefüggő fellépés keretprogramjának (LIFE keretprogram) létrehozásáról szóló] […/…/EK] rendelet alapján – nyújtandó támogatás és az Unió külső fellépésének keretébe tartozó támogatások koordinálását és komplementaritását. Az ETHA-ból és a LIFE keretprogramból nyújtott támogatás koordinálását különösen a LIFE keretprogramból támogatott integrált projekteket kiegészítő tevékenységek finanszírozásának előmozdításával, valamint a LIFE keretprogram alapján érvényesített megoldások, módszerek és megközelítések alkalmazásának előmozdításával kell megvalósítani.
A [közös rendelkezések megállapításáról szóló […/…/EU] rendelet] 4. cikkében kimondott általános elveken túlmenően a Bizottság és a tagállamok biztosítják az ETHA-ból, valamint más uniós szakpolitikákból és pénzügyi eszközökből, többek között az Unió külső fellépésének keretébe tartozó eszközökből nyújtandó támogatások koordinálását és komplementaritását. Ezt a koordinációra és komplementaritásra vonatkozó követelményt az operációs programok részévé kell tenni
Módosítás 177
Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk
Az e rendelet III. mellékletében meghatározott előzetes feltételrendszer alkalmazandó az ETHA-ra.
Az e rendelet III. mellékletében meghatározott, konkrét előzetes feltételrendszer alkalmazandó az ETHA-ra.
Módosítás 178
Rendeletre irányuló javaslat
11 a cikk (új)
11a. cikk
A kapacitás felső határértékeinek való megfelelés vizsgálata
(1)  A Bizottság a tagállamokkal együttműködve ...-ig* megvizsgálja, hogy a tagállamok betartják-e a halászati kapacitásra vonatkozó felső határértékeket, melyeket a …/…/EU rendelet [a KHP-rendelet] II. melléklete rögzít.
(2)  Ha az (1) bekezdésben említett vizsgálat során megállapítást nyer, hogy egy tagállam nem tartja be a kapacitás rá vonatkozó felső határértékeit, a Bizottság végrehajtási aktusokat fogadhat el az érintett tagállam operatív programjához kapcsolódó kifizetések és kötelezettségvállalások részben vagy egészben történő felfüggesztésére.
(3)  A Bizottság megszünteti a kifizetések és kötelezettségvállalások felfüggesztését, amint a tagállam intézkedéseket tesz a kapacitás rá vonatkozó felső határértékeinek betartására, és ezeket az intézkedéseket a Bizottság jóváhagyja.
_________________
* E rendelet hatálybalépésének időpontjától számított három év múlva esedékes időpontot.
Módosítás 180
Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)
ba)  azok a piaci szereplők, amelyek az 1005/2008/EK rendelet 33. cikkében nem együttműködő harmadik országokként meghatározott országok zászlaja alá tartozó halászhajók üzemeltetésében, irányításában vagy tulajdonlásában érintettek;
Módosítás 181
Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – b b pont (új)
bb)  azok a piaci szereplők, amelyek a következő területekre vonatkozó nemzeti jogszabályok megsértése miatt büntetőjogi vagy közigazgatási eljárás során bűnösnek bizonyultak:
–  a szakma fizetési és foglalkoztatási feltételei;
–  szakmai felelősség;
–  ember- vagy kábítószer-kereskedelem;
Módosítás 182
Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – b c pont (új)
bc)  azok a piaci szereplők, amelyek a következő területekre vonatkozó uniós jogszabályok egy vagy több tagállamban való megsértése miatt büntetőjogi vagy közigazgatási eljárás során bűnösnek bizonyultak:
–  a halászok munkaideje és pihenőideje;
–  az egészségre és a biztonságra vonatkozó szabályozás;
–  a szakma fizetési és foglalkoztatási feltételei;
–  a halászok alapképzése és folyamatos képzése;
Módosítás 184
Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)
ca)  azok a piaci szereplők, amelyek nem tartották be a halászati ágazatban az adatok gyűjtésére, kezelésére és felhasználására szolgáló közösségi keretrendszer létrehozásáról, valamint a közös halászati politika tekintetében a tudományos tanácsadás támogatásáról szóló, 2008. február 25-i 199/2008/EK tanácsi rendelet1 rendelkezéseit.
_______________
1 HL L 60., 2008.3.5., 1. o.
Módosítás 571
Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés – a pont
a)  az (1) és (2) bekezdésben említett időszakok meghatározása, amelyeknek arányosnak kell lenniük a jogsértés vagy szabálysértés súlyosságával vagy ismétlődésével;
a)  az (1) és (2) bekezdésben említett időszakok meghatározása, amelyeknek arányosnak kell lenniük a szóban forgó jogsértés vagy szabálysértés súlyosságával vagy ismétlődésével, figyelembe véve olyan kritériumokat, mint az okozott kár, annak értéke, a jogsértés vagy szabálysértés terjedelme és megismétlődése, és ezek az időszakok legalább egy évet ölelnek fel;
Módosítás 185
Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés
(4)   A tagállamok előírják, hogy az ETHA keretében kérelmet benyújtó piaci szereplőknek egy aláírt nyilatkozatot kell benyújtaniuk az irányító hatósághoz, amelyben megerősítik, hogy tiszteletben tartják az (1) bekezdésben felsorolt kritériumokat, valamint azt, hogy nem követtek el az EHA-val vagy az ETHA-val összefüggő, a (2) bekezdésben említett szabálytalanságot. A tagállamok a művelet jóváhagyása előtt ellenőrzik a nyilatkozat helytállóságát.
(4)   A tagállamok előírják, hogy az ETHA keretében kérelmet benyújtó piaci szereplőknek aláírt nyilatkozatot kell benyújtaniuk az irányító hatósághoz, amelyben megerősítik, hogy tiszteletben tartják az (1) és a (2) bekezdésben felsorolt kritériumokat. A tagállamok a művelet jóváhagyása előtt az 1224/2009/EK rendelet 93. cikkében meghatározott „jogsértések nemzeti nyilvántartása” szerint rendelkezésre álló információk vagy más e célból rendelkezésre álló adatok alapján ellenőrzik a nyilatkozat helytállóságát.
Módosítás 610
Rendeletre irányuló javaslat
12 a cikk (új)
12a cikk
Kifizetések felfüggesztése
Fel kell függeszteni az ETHA keretében nyújtandó mindennemű kifizetést azoknak a gazdasági szereplőknek az esetében, akik a 12. cikk (1) bekezdése szerinti jogsértést követtek el, vagy ellenük emiatt vizsgálatot folytatnak. Ha egy gazdasági szereplőről kiderül, hogy a 12. cikk (1) bekezdése szerinti jogsértést követett el, akkor az érintett gazdasági szereplő kérelmét elfogadhatatlannak kell tekinteni.
Módosítás 186
Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – a pont
a)   a hajó halászati kapacitását növelő műveletek;
a)   a hajó halászati kapacitását vagy halfogási képességét növelő műveletek;
Módosítás 187
Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)
aa)  a tengeri biológiai erőforrások és ökoszisztémák fenntarthatóságát veszélyeztető műveletek;
Módosítás 188
Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – a b pont (új)
ab)  a munkahelyek megszűnését eredményező intézkedések;
Módosítás 190
Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)
ba)  fedélzeti beruházás olyan flottaszegmenshez tartozó hajókon, amelyre vonatkozóan a …/.../EU rendelet [a KHP-rendelet] 34. cikkének (1) bekezdésében említett, a kapacitásra vonatkozó jelentés azt bizonyította, hogy a flottakapacitás és a rendelkezésre álló halászati lehetőségek között nincs fenntartható egyensúly;
Módosítás 191
Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – c pont
c)  a halászati tevékenységek ideiglenes beszüntetése;
törölve
Módosítás 192
Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – d pont
d)   kísérleti halászat;
d)   felderítő halászat;
Módosítás 611
Rendeletre irányuló javaslat
15. cikk – 2–4 bekezdés
2.  Az (1) bekezdésben említett forrásokból 4 535 000 000 EUR-t kell elkülöníteni az V. cím I., II. és III. fejezete értelmében a halászat, az akvakultúra és a halászati területek fenntartható fejlesztése céljára.
2.  Az (1) bekezdésben említett források maximum 71,86%-át kell elkülöníteni az V. cím I., II. és III. fejezete értelmében a halászat, az akvakultúra és a halászati területek fenntartható fejlesztése céljára.
3.  Az (1) bekezdésben említett forrásokból 477 000 000 EUR-t kell elkülöníteni a 78. cikk szerinti ellenőrzési és végrehajtási intézkedésekre.
3.  Az (1) bekezdésben említett források legalább 12,5%-át kell elkülöníteni a 78. cikk szerinti ellenőrzési és végrehajtási intézkedésekre.
4.  Az (1) bekezdésben említett forrásokból 358 000 000 EUR-t kell elkülöníteni a 79. cikk szerinti adatgyűjtési intézkedésekre.
4.  Az (1) bekezdésben említett források legalább 12,97%-át kell elkülöníteni a 79. cikk szerinti adatgyűjtési intézkedésekre.
Módosítás 198
Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 5 bekezdés – bevezető rész
(5)   Az V. cím V. fejezete értelmében a legkülső régióknak nyújtott ellentételezésre elkülönített források éves szinten nem haladják meg:
(5)   Az V. cím V. fejezete értelmében a legkülső régióknak nyújtott ellentételezésre elkülönített források nem haladják meg:
Módosítás 199
Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 5 bekezdés – 1 francia bekezdés (új)
–   a 4 300 000 EUR-t az Azori-szigetek és Madeira esetében;
–  az évi X EUR-t az Azori-szigetek és Madeira esetében;
Módosítás 200
Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 5 bekezdés – 2 francia bekezdés
–  az 5 800 000 EUR-t a Kanári-szigetek esetében;
–  az évi X EUR-t a Kanári-szigetek esetében;
Módosítás 201
Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 5 bekezdés – 3 francia bekezdés
–  a 4 900 000 EUR-t Francia Guyana és Réunion esetében.
–   az évi X EUR-t a francia tengerentúli területek esetében.
Módosítás 202
Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 6 bekezdés
(6)   Az (1) bekezdésben említett forrásokból 45 000 000 EUR-t 2014-től 2018-ig bezárólag a 72. cikk szerinti tárolási támogatásra kell elkülöníteni.
(6)   Az (1) bekezdésben említett forrásokból X EUR-t a 69. cikk szerinti termelési és értékesítési tervekre és a 70. cikk szerinti tárolási támogatásra kell elkülöníteni.
Módosítás 616
Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 6 a bekezdés (új)
(6a)  A tagállamoknak lehetőségük van arra, hogy a 15. cikk (3) bekezdése és a 15. cikk (4) bekezdése szerinti intézkedésekhez igénybe vegyék a 15. cikk (2) bekezdése, a 15. cikk (5) bekezdése és a 15. cikk (6) bekezdése értelmében rendelkezésre álló forrásokat.
Módosítás 204
Rendeletre irányuló javaslat
16 a cikk (új)
16a. cikk
[Éves referenciaösszegek és éves előirányzatok]
(1)  A 2014–2020-ig terjedő időszakra a program végrehajtásának indikatív, átfogó pénzügyi referenciaösszege – az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 201z. XX-i intézményközi megállapodás [17.] pontja értelmében – változatlan 2011-es árakon X EUR.
(2)  Az éves előirányzatokat az Európai Parlament és a Tanács engedélyezi a 2014–2020-as időszakra szóló többéves pénzügyi keret létrehozásáról szóló rendelet és az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 201z. XX-i intézményközi megállapodás rendelkezéseinek sérelme nélkül.
Módosítás 205
Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – a pont – i alpont
i.   a halászati és akvakultúra-ágazatbeli foglalkoztatás szintje,
i.   a halászati, az akvakultúra-ágazatbeli, valamint a feldolgozóipari foglalkoztatás szintje,
Módosítás 206
Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – a pont – ii pont
ii.   a halászati és akvakultúra-ágazatbeli termelés szintje,
ii.   a halászati, az akvakultúra-ágazatbeli, valamint a feldolgozóipari termelés szintje,
Módosítás 207
Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – b pont – iii pont
iii.   az érintett tagállam adatgyűjtési feladatainak hatóköre, amelynek közelítő meghatározása a nemzeti halászflotta mérete, a kirakodott fogások mennyisége, a tudományos monitoringtevékenység mennyisége, valamint azon felmérések száma alapján történik, amelyekben az adott tagállam részt vesz, és
iii.   az érintett tagállam adatgyűjtési és -kezelési feladatainak hatóköre, amelynek közelítő meghatározása a nemzeti halászflotta mérete, a kirakodott fogások mennyisége, a tudományos monitoringtevékenység mennyisége, valamint azon felmérések száma alapján történik, amelyekben az adott tagállam részt vesz, és
Módosítás 208
Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – b pont – iv pont
iv.   a tagállam feladatainak kiterjedéséhez mérten rendelkezésre álló erőforrások; ebben az esetben a rendelkezésre álló eszközök közelítő meghatározása a tengeren tartózkodó megfigyelők száma, valamint az adatgyűjtési célú nemzeti mintavételi program végrehajtásához szükséges emberi erőforrások és technikai eszközök mennyisége alapján történik.
iv.   a tagállam adatgyűjtési és -kezelési feladatainak kiterjedéséhez mérten rendelkezésre álló adatgyűjtési és -kezelési erőforrások; ebben az esetben a rendelkezésre álló eszközök közelítő meghatározása az adatgyűjtési célú nemzeti mintavételi program végrehajtásához szükséges emberi erőforrások és technikai eszközök alapján történik.
Módosítás 209
Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – c pont
c)   Minden intézkedés tekintetében az 1198/2006/EK tanácsi rendelet szerinti korábbi költségvetési juttatások és a 861/2006/EK tanácsi rendelet alapján korábban felhasznált összegek.
c)   minden intézkedés tekintetében: az 1198/2006/EK tanácsi rendelet szerinti, a 2007 és 2013 közötti időszakra odaítélt korábbi költségvetési juttatások és a 861/2006/EK tanácsi rendelet alapján korábban felhasznált összegek.
Módosítás 210
Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés
(1)   Minden tagállam egyetlen operatív programot dolgoz ki az ETHA segítségével társfinanszírozandó uniós prioritások végrehajtására.
(1)   Minden tagállam egyetlen operatív programot dolgoz ki az ETHA segítségével társfinanszírozandó, e rendelet 6. cikkében említett uniós prioritások végrehajtására.
Módosítás 211
Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 3 bekezdés
(3)   Az operatív programnak a 20. cikk (1) bekezdése n) pontjában említett szakasza tekintetében a Bizottság végrehajtási aktusok útján legkésőbb 2013. május 31-ig elfogadja a végrehajtási és ellenőrzési politikára vonatkozó uniós prioritásokat.
(3)   Az operatív programnak a 20. cikk (1) bekezdése n) pontjában említett szakasza tekintetében a Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy a 127. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a végrehajtási és ellenőrzési politikára vonatkozó uniós prioritások legkésőbb 2013. május 31-ig való meghatározása érdekében.
Módosítás 212
Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés (új)
(2)  Valamennyi tagállam csatolja a .../.../EU rendelet [a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről szóló rendelet] 32. cikkében említett termelési és értékesítési tervet.
Módosítás 213
Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – c pont
c)   helyezzék kilátásba a program végrehajtásának egyszerűsítését és megkönnyítését célzó megfelelő intézkedések megtételét;
c)   helyezzék kilátásba a program végrehajtásának egyszerűsítését és megkönnyítését célzó megfelelő intézkedések megtételét, különösen a kisüzemi és part menti halászok és szervezeteik számára a rendelkezésre álló támogatáshoz való hozzáférés javításával;
Módosítás 214
Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – d a pont (új)
da)  adott esetben az e rendelet 38. cikke (1) bekezdésének d) pontjában az ETHA-ra vonatkozóan említett, uniós prioritások szerinti intézkedések legyenek összhangban a Natura 2000 program 92/43/EGK tanácsi irányelv 8. cikke (4) bekezdésében említett fontossági sorrendben történő végrehajtási terveivel és a tengeri környezetvédelmi politika területén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2008. június 17-i 2008/56/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben (a tengervédelmi stratégiáról szóló keretirányelv) meghatározott jó környezeti állapot elérésével.
Módosítás 215
Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – b pont
b)   SWOT-elemzés formájában történő helyzetelemzés, valamint azoknak az igényeknek a feltárása, amelyekkel foglalkozni kell a program hatálya alá tartozó földrajzi területen;
b)   SWOT-elemzés formájában történő helyzetelemzés, valamint azoknak az igényeknek a feltárása, amelyekkel foglalkozni kell a program hatálya alá tartozó földrajzi és környezetvédelmi területen;
Az elemzésnek az uniós prioritásokra kell épülnie. Az éghajlatváltozás mérséklésével és az ahhoz való alkalmazkodással, valamint az innováció előmozdításával kapcsolatos konkrét igényeket az uniós prioritásokon keresztül kell értékelni annak érdekében, hogy e két területen megfelelő megoldásokat lehessen találni az egyes prioritások szintjén; a támogatásra jogosult szakpolitikai területek helyzetének összegzése azok erősségei és gyengeségei tekintetében;
Az elemzésnek a 6. cikkben megállapított uniós prioritásokra kell épülnie. Az éghajlatváltozás mérséklésével és az ahhoz való alkalmazkodással, valamint az innováció előmozdításával kapcsolatos konkrét igényeket az uniós prioritásokhoz viszonyítva kell értékelni annak érdekében, hogy e két területen megfelelő megoldásokat lehessen találni az e területekhez kapcsolódó egyes prioritások szintjén;
Az elemzésnek ki kell térnie a KHP végrehajtásának minden egyes part menti régióra vagy területre gyakorolt hatásaira is.
Módosítás 216
Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)
ba)  elemzés a KHP végrehajtásának munkahelyekre gyakorolt következményeiről a teljes értékláncban, és innovatív munkahelyteremtő javaslatok az érintett területeken;
Módosítás 217
Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – c pont
c)   annak bizonyítása, hogy a program részeként az innovációra, a környezetre, többek között a Natura 2000 területek sajátos igényeire és az éghajlatváltozás mérséklésére, illetve az ahhoz való alkalmazkodásra irányuló célravezető megközelítést alkalmaznak;
c)   azt kimutató elemzés, hogy a program figyelembe veszi a halászat és akvakultúra által a környezetre, és adott esetben a Natura 2000 területek sajátos igényeire, valamint a jó környezeti állapot elérésére, a halállomány-helyreállítási területek egységes hálózatának megteremtésére és az éghajlatváltozás mérséklésére, illetve az ahhoz való alkalmazkodásra gyakorolt hatásokat;
Módosítás 218
Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)
ca)  a halászati kapacitás és a rendelkezésre álló halászati lehetőségek egyensúlyának értékelése a …/…/EU rendeletben [a KHP-rendelet] előírtak szerint, és a halászati kapacitásnak az említett rendelet II. mellékletében meghatározott felső értékei betartására hozott intézkedések ismertetése;
Módosítás 219
Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – h pont
h)   a közösen végrehajtható, és ennélfogva a 95. cikk (3) bekezdése szerint magasabb támogatási intenzitásra jogosult, az V. cím III. fejezete szerinti műveletek egyértelmű megjelölése;
h)   a közösen végrehajtható, és ennélfogva a 95. cikk (3) bekezdése szerint magasabb támogatási intenzitásra jogosult, az V. cím III. fejezete szerinti intézkedések egyértelmű megjelölése;
Módosítás 220
Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – h a pont (új)
ha)  intézkedési terv a kisüzemi és part menti halászatra, amely meghatározza a kisüzemi és part menti halászat fejlesztési, versenyképességi és fenntarthatósági stratégiáját;
Módosítás 221
Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – h b pont (új)
hb)  a 69. cikk alapján támogatásban részesülő termelési és értékesítési tervek előkészítésére és végrehajtására vonatkozó intézkedések részletes ismertetése;
Módosítás 222
Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – i pont
i)   a monitoring- és értékelési követelményekhez kapcsolódó igények elemzése és [a közös rendelkezések megállapításáról szóló […/…/EU] rendelet] 49. cikkében említett értékelési terv. A tagállamok gondoskodnak az azonosított igények kielégítéséhez szükséges erőforrásokról és kapacitásépítő tevékenységekről;
i)   [a közös rendelkezések megállapításáról szóló […/…/EU] rendelet] 49. cikkében említett értékelési követelmények és értékelési terv, valamint az azonosított igények kielégítéséhez szükséges intézkedések;
Módosítás 223
Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – j pont – ii alpont
ii)   a 6. cikkben foglalt uniós prioritások szerinti célkitűzések, illetve a technikai segítségnyújtás céljára az ETHA-ból nyújtandó forrásokat és a társfinanszírozás alkalmazandó mértékét tartalmazó táblázat. Adott esetben ez a táblázat külön-külön tünteti fel az ETHA-forrásokat és azon társfinanszírozások mértékét, amelyeket – a 94. cikk (1) bekezdésében foglalt általános szabálytól eltérve – a 72. cikkben, a 73. cikkben, a 78. cikk (2) bekezdésének a)–d) és f)–j) pontjában, a 78. cikk (2) bekezdésének e) pontjában, valamint a 79. cikkben említett támogatásra kell alkalmazni;
ii)   a 6. cikkben foglalt uniós prioritások, illetve a technikai segítségnyújtás céljára az ETHA-ból nyújtandó forrásokat és a társfinanszírozás alkalmazandó mértékét tartalmazó táblázat. Adott esetben ez a táblázat külön-külön tünteti fel az ETHA-forrásokat és azon társfinanszírozások mértékét, amelyeket – a 94. cikk (1) bekezdésében foglalt általános szabálytól eltérve – a 72. cikkben, a 73. cikkben, a 78. cikk (2) bekezdésének a)–d) és f)–j) pontjában, a 78. cikk (2) bekezdésének e) pontjában, valamint a 79. cikkben említett támogatásra kell alkalmazni;
Módosítás 224
Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – k pont
k)   arra vonatkozó információ, hogy a program hogyan egészíti ki a más KSK-alapokból vagy a LIFE keretprogramból finanszírozott intézkedéseket;
k)   arra vonatkozó információ, hogy a program hogyan egészíti ki egyéb uniós szakpolitikákat és pénzügyi eszközöket;
Módosítás 225
Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – ia alpont (új)
ia)  a helyi halászati akciócsoportok, az irányító hatóság, illetve a stratégiához kapcsolódó végrehajtási feladatok meghatározásával megbízott kijelölt szerv feladatköreinek egyértelmű ismertetése;
Módosítás 226
Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – l pont – ii alpont
ii)   a monitoring- és az értékelési eljárások, valamint a monitoringbizottság összetételének ismertetése;
ii)   a monitoring- és az értékelési eljárások, valamint a monitoringbizottság általános összetételének ismertetése;
Módosítás 227
Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – m pont
m)   a [közös rendelkezések megállapításáról szóló […/…/EU] rendelet] 5. cikkében említett partnerek kijelölése és a partnerekkel folytatott konzultáció eredményei;
m)   a [közös rendelkezések megállapításáról szóló […/…/EU] rendelet] 5. cikkében említett partnerek kijelölésére vonatkozó eljárás és a partnerekkel folytatott konzultáció eredményei; a program során a partnerekkel kapcsolatos módosításokra a monitoringbizottság jóváhagyásával kerülhet sor;
Módosítás 228
Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – n pont – i alpont
i)   az ellenőrzési, vizsgálati és végrehajtási rendszert végrehajtó szervek felsorolása, valamint a halászati ellenőrzési, vizsgálati és végrehajtási célra rendelkezésre álló emberi és pénzügyi erőforrásaik, a halászati ellenőrzési, vizsgálati és végrehajtási célra rendelkezésre álló berendezéseik – különösen hajóik, repülőgépeik és helikoptereik számának – rövid ismertetése;
i)  az ellenőrzési, vizsgálati és végrehajtási rendszert végrehajtó szervek felsorolása, valamint a halászati ellenőrzési, vizsgálati és végrehajtási célra rendelkezésre álló emberi és pénzügyi erőforrásaik, a halászati ellenőrzési, vizsgálati és végrehajtási célra rendelkezésre álló legfontosabb berendezéseik – különösen hajóik, repülőgépeik és helikoptereik számának – rövid ismertetése;
Módosítás 229
Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – o pont – bevezető rész
o)   a 6. cikk (6) bekezdésében és a 18. cikk (4) bekezdésében említett, a fenntartható halászati gazdálkodásra vonatkozó adatgyűjtés célkitűzéséhez és [a közös halászati politikáról szóló rendelet] 37. cikkének (5) bekezdésében említett többéves uniós programmal összhangban:
o)   a 6. cikk (6) bekezdésében és a 18. cikk (4) bekezdésében említett, a fenntartható ökoszisztéma-alapú halászati gazdálkodásra vonatkozó adatgyűjtés célkitűzéséhez és [a közös halászati politikáról szóló rendelet] 37. cikkének (5) bekezdésében említett többéves uniós programmal összhangban, valamint a halászati és akvakultúra-termékek feldolgozásával és értékesítésével foglakozó ágazat társadalmi és gazdasági helyzetének elemzése érdekében:
Módosítás 230
Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – o pont – i alpont
i.   a következők lehetővé tétele érdekében végrehajtandó adatgyűjtési tevékenységek ismertetése:
i.   a következők lehetővé tétele érdekében, az érdekelt felekkel konzultálva végrehajtandó adatgyűjtési tevékenységek ismertetése:
Módosítás 231
Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – o pont – i alpont – francia bekezdés
–  a halászati ágazat értékelése (biológiai, gazdasági és transzverzális változók, valamint tengeren végzett kutatási felmérések),
–  a halászati ágazat értékelése (biológiai, közgazdasági, társadalmi és transzverzális változók a teljes értékláncban, valamint tengeren végzett kutatási felmérések),
Módosítás 232
Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – o pont – i alpont – 2 francia bekezdés
–  az akvakultúra- és a feldolgozóipari ágazat gazdasági helyzetének értékelése,
–  az akvakultúra- és a feldolgozóipari ágazat gazdasági és társadalmi helyzetének értékelése,
Módosítás 233
Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – o pont – i alpont – 3 francia bekezdés
–  a halászati ágazat ökoszisztémára gyakorolt hatásainak értékelése;
–  a halászati és akvakultúra-ágazat ökoszisztémára gyakorolt hatásainak értékelése a halászati és akvakultúra-tevékenységek különböző típusai és a flottaszegmensek közötti összehasonlítások lehetővé tétele érdekében, a …/…/EU rendelet [a KHP-rendelet] követelményeivel összhangban;
Módosítás 234
Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – o pont – iii alpont
iii.   annak bizonyítása, hogy az összegyűjtött adatok hatékony és eredményes pénzügyi és adminisztratív kezelése teljesíthető.
iii.   annak indokolása, hogy az összegyűjtött adatok hatékony és eredményes pénzügyi és adminisztratív kezelése teljesíthető.
Módosítás 235
Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 4 bekezdés
(4)   A Bizottság végrehajtási aktusok révén szabályokat állapít meg az (1), (2) és (3) bekezdésben leírt elemek bemutatására vonatkozóan. A végrehajtási aktusok elfogadása a 128. cikk (2) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárásnak megfelelően történik.
(4)   A Bizottság végrehajtási aktusokat fogad el az (1), (2) és (3) bekezdésben leírt elemek bemutatására vonatkozó szabályok megállapítására. A végrehajtási aktusok elfogadása a 128. cikk (3) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően történik.
Módosítás 236
Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés
(2)   A Bizottság az operatív programot végrehajtási aktus útján hagyja jóvá.
(2)   A Bizottság végrehajtási aktusokat fogad el az operatív program jóváhagyására, amennyiben az (1) bekezdésben felsorolt követelmények teljesülnek. A jóváhagyást követően az operatív programokat nyilvánosan hozzáférhetővé teszik.
Módosítás 237
Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés
E célból a Bizottság végrehajtási aktus útján a 18. cikk (3) bekezdésében említett végrehajtási és ellenőrzési politikára vonatkozó uniós prioritások változásait és az előnyben részesítendő vonatkozó támogatható műveleteket részletező határozatot fogad el.
E célból a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 127. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el, amelyekben részletesen megállapítja a 18. cikk (3) bekezdésében említett végrehajtási és ellenőrzési politikára vonatkozó uniós prioritások változásait és az előnyben részesítendő vonatkozó támogatható műveleteket.
Módosítás 238
Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés
Az e bekezdés második albekezdésében említett határozattal megállapított új prioritások figyelembevételével a tagállamok az érintett végrehajtás évét megelőző év október 31-ig benyújtják a Bizottságnak az operatív program módosítását.
A tagállamok az e bekezdés második albekezdésében említett határozattal megállapított új prioritások figyelembevételével módosíthatják operatív programjukat. A tagállamok az érintett végrehajtás évét megelőző év október 31-ig benyújtják a Bizottságnak az operatív program minden ilyen módosítását.
Módosítás 239
Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés
(1)   A 20. cikk (1) bekezdése o) pontjának végrehajtása céljából a tagállamok minden év október 31-ig éves munkatervet nyújtanak be a Bizottságnak. Az éves munkatervek tartalmazzák az adatok gyűjtése és elemzése, valamint a hitelességük és a pontosságuk felmérése során alkalmazott eljárások és módszerek leírását.
(1)   A 20. cikk (1) bekezdése o) pontjának végrehajtása céljából a tagállamok minden év október 31-ig éves munkatervet nyújtanak be a Bizottságnak vagy értesítik a Bizottságot arról, hogy folytatják az előző évben hatályos munkatervet. Az éves munkatervek, amelyeket az uniós programmal összhangban kidolgozott többéves nemzeti program keretében készítenek el, tartalmazzák az adatok gyűjtése és elemzése, valamint a hitelességük és a pontosságuk felmérése során alkalmazott eljárások és módszerek leírását.
Módosítás 240
Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés –2 albekezdés - b pont
b)   intézkedések vagy művelettípusok bevezetése vagy visszavonása;
b)   intézkedések vagy releváns művelettípusok bevezetése vagy visszavonása, valamint az azokhoz kapcsolódó információk és mutatók;
Módosítás 241
Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 2 bekezdés
(2)   A végrehajtási aktusok elfogadása a 128. cikk (2) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárásnak megfelelően történik.
(2)   Az (1) bekezdésben említett végrehajtási aktusok elfogadása a 128. cikk (3) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően történik.
Módosítás 242
Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – cím
Éves munkaprogram
Többéves operatív program és éves munkaprogramok
Módosítás 243
Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés
(1)   A VI. cím I. és II. fejezete, valamint a 92. cikk végrehajtása érdekében az e fejezetekben meghatározott célkitűzésekkel összhangban a Bizottság végrehajtási aktusok útján éves munkaprogramot fogad el. Ezeket a végrehajtási aktusokat a 128. cikk (3) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.
(1)   A VI. cím I. és II. fejezete, valamint a 92. cikk alkalmazására vonatkozó részletes szabályok meghatározása érdekében az e fejezetekben meghatározott célkitűzésekkel összhangban a Bizottság a 127. cikknek megfelelő felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el egy többéves operatív program kidolgozására, amelynek egyik feladata az éves szintű munkaprogramok meghatározása.
Módosítás 244
Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 2 bekezdés
(2)   Az éves munkaprogram meghatározza a kitűzött célokat, a várható eredményeket, a végrehajtás módszerét és annak végleges összegét. Tartalmazza továbbá a finanszírozandó tevékenységek leírását, az egyes tevékenységekre előirányzott összegek feltüntetését, egy indikatív végrehajtási ütemtervet, valamint a tevékenységek végrehajtásával kapcsolatos tájékoztatást. A munkaprogram a támogatások tekintetében tartalmazza a prioritásokat, a legfontosabb értékelési kritériumokat és a társfinanszírozás maximális arányát.
(2)   A többéves operatív program és az éves munkaprogramok meghatározzák a kitűzött célokat, a várható eredményeket, a végrehajtás módszerét és teljes költségét. Tartalmazzák továbbá a finanszírozandó tevékenységek leírását, az egyes tevékenységekre előirányzott összegek feltüntetését és egy indikatív végrehajtási ütemtervet, valamint a tevékenységek végrehajtásával kapcsolatos tájékoztatást. A munkaprogramok a támogatások tekintetében tartalmazzák a prioritásokat, a legfontosabb értékelési kritériumokat és a társfinanszírozás maximális arányát. Tartalmazzák továbbá a költségvetés végrehajtásáról szóló éves beszámolókra vonatkozó követelményt.
Módosítás 245
Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 1 bekezdés
(1)   Az e rendelet 32. cikke (1) bekezdésének b) pontja, 36. cikke, 39. cikke (1) bekezdésének a) pontja vagy 40. cikkének (2) bekezdése alapján támogatásban részesülő halászhajó-tulajdonos a kedvezményezettnek történő tényleges kifizetés időpontját követő legalább 5 évig nem adhatja át a hajót az Unión kívüli harmadik országnak.
(1)   Az e rendelet 32., 36., 39. vagy 40. cikke alapján támogatásban részesülő halászhajó-tulajdonos a támogatás kedvezményezettnek történő tényleges kifizetésének időpontját követő legalább öt évig nem adhatja át a hajót az Unión kívüli harmadik országnak, kivéve, ha a kedvezményezett az átadás előtt a kapott támogatást időarányosan visszafizeti. E bekezdés első mondatát a [költségvetési rendelet] 135. cikkének sérelme nélkül kell alkalmazni.
Módosítás 618
Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 1 a bekezdés (új)
(1a)  A fiatalok kisüzemi halászatokban történő fenntartható foglalkoztatását célzó, a 32. cikk (-1) bekezdésében említett programokra, a halászati tevékenységek 33a. cikkben említett ideiglenes beszüntetésére, a főhajtómű vagy a segédhajtóművek 39. cikkben említett cseréjére vagy modernizációjára, valamint a tevékenység végleges megszüntetésére az ETHA-ból folyósított teljes finanszírozás összege nem haladhatja meg a tagállamonkénti uniós pénzügyi támogatás 20%-át.
Módosítás 246
Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 1 bekezdés
(1)   A halászati innováció ösztönzése érdekében az ETHA-ból támogathatók új vagy a legkorszerűbb technológiához képest jelentősen tökéletesített termékek, új vagy hatékonyabb eljárások, új vagy tökéletesített irányítási és szervezési rendszerek kifejlesztését vagy bevezetését célzó projektek.
(1)   A halászati és feldolgozóipari innováció ösztönzése érdekében az ETHA-ból támogathatók új vagy jelentősen tökéletesített technikák, berendezések vagy termékek – például innovatív hajók tervezésén keresztül –, illetve új vagy hatékonyabb eljárások, és új vagy tökéletesített irányítási és szervezési rendszerek kifejlesztését vagy bevezetését célzó projektek, feltéve, hogy ezek a projektek hozzájárulnak a …/…/EU rendelet [a KHP-rendelet] 2. cikkében felsorolt célkitűzések eléréséhez.
Módosítás 247
Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 2 bekezdés
(2)   Az e cikk alapján finanszírozott műveleteket a tagállam által elismert tudományos vagy műszaki testülettel együttműködésben kell végrehajtani, amely hitelesíti e műveletek eredményeit.
(2)   Az e cikk alapján finanszírozott műveleteket a tagállam vagy az Unió által elismert tudományos vagy műszaki testületnek kell végrehajtania, vagy azzal együttműködésben kell végrehajtani, amely hitelesíti e műveletek eredményeit.
Módosítás 248
Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 3 bekezdés
(3)   Az e cikk alapján finanszírozott műveletek eredményeit a tagállamok a 120. cikk szerint megfelelő módon nyilvánosságra hozzák.
(3)   Az e cikk alapján finanszírozott műveletek eredményeit a nyilvánosság által hozzáférhető jelentések tartalmazzák, emellett a tagállamok ezeket az eredményeket a 120. cikk szerint megfelelő módon nyilvánosságra hozzák.
Módosítás 249
Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 3 a bekezdés (új)
(3a)  Az innovációs támogatásra irányuló kérelmezési eljárást hozzáférhetőbbé kell tenni minél több projekt ösztönzése érdekében.
Módosítás 250
Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész
(1)   A piaci szereplők általános teljesítményének és versenyképességének javítása érdekében az ETHA támogathatja:
(1)   A piaci szereplők általános teljesítményének és versenyképességének javítása, valamint a fenntartható halászat előmozdítása érdekében az ETHA támogathatja:
Módosítás 251
Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)
aa)  a fenntarthatóbb halászati gyakorlatok fejlesztésére vonatkozó, e tevékenységek tengeri, szárazföldi és édesvízi ökoszisztémákra gyakorolt hatásának csökkentésére és – ahol lehetséges – megszüntetésére összpontosító szakmai és tudományos tanácsadás biztosítását;
Módosítás 252
Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – a b pont (új)
ab)  az e fejezet értelmében potenciálisan támogatásra jogosult projektekhez kapcsolódó műszaki, jogi vagy gazdasági természetű tanácsadási szolgáltatások nyújtását;
Módosítás 253
Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – b pont
b)   üzleti és marketingstratégiákra vonatkozó szakmai tanácsadás biztosítását.
b)   üzleti és értékesítési stratégiákra – többek között reklámra, értékesítésre és a nyilvánossággal való kapcsolattartásra – vonatkozó szakmai tanácsadás biztosítását.
Módosítás 254
Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 2 bekezdés
(2)   Az (1) bekezdés a) pontjában említett megvalósíthatósági tanulmányokat, illetve a b) pontjában említett tanácsadást az egyes tagállamok nemzeti joga szerint elismert, az előírt tanácsadói kompetenciákkal rendelkező, elismert tudományos vagy műszaki testületek biztosítják.
(2)   Az (1) bekezdés a), aa) és ab) és b) pontjában említett megvalósíthatósági tanulmányokat, tanácsadást és szolgáltatásokat az előírt és az egyes tagállamok nemzeti joga szerint elismert tanácsadói kompetenciákkal rendelkező, elismert tudományos, akadémiai, szakmai vagy műszaki testületek biztosítják.
Módosítás 255
Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 3 bekezdés
(3)   Az (1) bekezdésben említett támogatás kedvezményezettjei azok a tagállam által elismert piaci szereplők vagy halászszervezetek lehetnek, amelyek az (1) bekezdés szerinti megvalósíthatósági tanulmányt megrendelték.
(3)   Az (1) bekezdésben említett támogatás kedvezményezettjei azok a tagállam által elismert piaci szereplők, halászszervezetek vagy közjogi szervezetek lehetnek, amelyek az (1) bekezdés a), aa), ab) és b) pontja szerinti megvalósíthatósági tanulmányt megrendelték, illetve akik a tanácsadást vagy tanácsadási szolgáltatást kérték.
Módosítás 256
Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 4 bekezdés
(4)   A tagállamok biztosítják, hogy az e cikk alapján finanszírozott műveletek kiválasztása gyorsított eljárás keretében történjen.
(4)   A tagállamok biztosítják, hogy az e cikk alapján finanszírozott műveletek kiválasztása gyorsított eljárás keretében történjen, különösen a kisüzemi és part menti halászat, valamint a belvízi halászat esetében.
Módosítás 257
Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész
(1)   A tudományos szakemberek és a halászok közötti tudástranszfer előmozdítása érdekében az ETHA támogathatja:
(1)   A tudományos szakemberek és a halászok körében a tudás hatékonyabb megszerzésének, előmozdításának és átadásának elősegítése érdekében az ETHA támogathat(ja):
Módosítás 258
Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés – a pont
a)   egy vagy több független tudományos testületet és halászt, illetve egy vagy több halászszervezetet tömörítő hálózat létrehozását;
a)   egy vagy több független tudományos testületet és halászt, illetve egy vagy több halászszervezetet tömörítő hálózatok, partnerségi megállapodások, szerződések vagy társulások létrehozását, bevonva a részt venni szándékozó tagállami közigazgatási szerveket;
Módosítás 259
Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés – b pont
b)   az a) pontban említett hálózati tevékenységeket.
b)   az a) pontnak megfelelően létrehozott hálózatok, partnerségek megállapodások, szerződések vagy társulások keretében végrehajtott tevékenységeket.
Módosítás 260
Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 2 bekezdés
(2)   Az (1) bekezdés b) pontjában említett tevékenységek adatgyűjtési tevékenységekre, tanulmányokra, ismeretterjesztésre és a bevált gyakorlati módszerek terjesztésére terjedhetnek ki.
(2)   Az (1) bekezdés b) pontjában említett tevékenységek adatgyűjtési és -kezelési tevékenységekre, közös kutatási projektekre, tanulmányokra, kísérleti projektekre, szemináriumokra, ismeretterjesztésre és a bevált gyakorlati módszerek terjesztésére terjedhetnek ki.
Módosítás 261
Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés – a pont
a)   az egész életen át tartó tanulást, a tudományos ismeretek és innovatív gyakorlatok terjesztését, valamint különösen a tengeri ökoszisztémával való fenntartható gazdálkodáshoz, a tengeri ágazaton belüli tevékenységekhez, az innovációhoz és a vállalkozói készséghez kapcsolódó új szakmai készségek elsajátítását;
a)   a szakmai képzést, az egész életen át tartó tanulást, a tudományos, műszaki, gazdasági vagy jogi ismeretek és innovatív gyakorlatok előmozdítását célzó fellépéseket és műveleteket, különösen a következőkhöz kapcsolódóan;
–  a tengeri és belvízi ökoszisztémákkal való fenntartható gazdálkodás;
–  a tengeri ágazat tevékenységei;
–  innováció;
–  vállalkozó szellem, különösen a fiatalok halászati szakmákhoz való hozzáférése;
–  higiénia, egészség és biztonság;
–  a halászok betanítása a KHP rendelkezéseinek végrehajtására;
–  a szakmai kockázatok megelőzése.
Módosítás 262
Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés – b pont
b)   a hálózatépítést, valamint a tapasztalatok és a bevált gyakorlati módszerek cserét az érdekelt felek között, beleértve a férfiak és nők esélyegyenlőségét előmozdító szervezeteket;
b)   a hálózatépítést, valamint a tapasztalatok és a bevált módszerek cseréjét az érdekelt felek között – beleértve a képzéssel foglalkozó, valamint a férfiak és nők esélyegyenlőségét előmozdító szervezeteket –, és a nők halászközösségekben betöltött alapvető szerepének előmozdítását [elismerését];
Módosítás 263
Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés – c pont
c)   országos, regionális, illetve helyi szinten a halászok és más érdekelt felek részvételével folytatott társadalmi párbeszéd előmozdítását.
c)   az uniós, országos, regionális és helyi szinten a piaci szereplők, szociális partnerek és más érdekelt felek részvételével folytatott társadalmi párbeszéd előmozdítását, kiemelt figyelemmel az olyan alulreprezentált csoportokra, mint például a kisüzemi, part menti és partról történő halászatban részt vevők.
Módosítás 264
Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – cím
A diverzifikáció és a munkahelyteremtés elősegítése
A vállalkozói készség, a diverzifikáció és a munkahelyteremtés elősegítése
Módosítás 619
Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – -1 c bekezdés (új)
(-1c) A fiatalok kisüzemi halászati ágazatban való foglalkoztatásának elősegítése érdekében az ETHA támogathatja:
a)  a gyakornoki programokat kisüzemi halászflották fedélzetén;
b)  a fenntartható halászattal, például a fenntartható halászati technikákkal, a szelektivitással, a tengerbiológiával, a tengerek biológiai erőforrásainak védelmével kapcsolatos képzéseket;
Módosítás 620
Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – -1 b bekezdés (új)
(-1b) Az (1) bekezdés szerinti támogatásra a 30 évnél fiatalabb, munkanélküliként nyilvántartásba vett és valamely tagállam közigazgatása által ilyenként elismert személyek jogosultak. A gyakornokot a fedélzeten legalább 50 éves, hivatásos halász kíséri;
Módosítás 621
Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – -1 a bekezdés (új)
(-1 a) Az (1) bekezdés szerinti támogatást minden kedvezményezett számára a programozási időszak során legfeljebb két éves időtartamra ítélik oda, és összege legfeljebb 40 000 euró;
Módosítás 622
Rendeletre irányuló javaslat
32 a cikk – -1 bekezdés (új)
(-1) A gyakornoki program kétharmadát fedélzeten töltött képzés teszi ki, egyharmada pedig elméleti képzésből áll.
Módosítás 266
Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész
(1)   A halászaton kívüli diverzifikáció és munkahelyteremtés elősegítése érdekében az ETHA támogathatja:
(1)   A diverzifikáció elősegítése érdekében az ETHA támogathatja továbbá a halászati alaptevékenységhez kapcsolódó kiegészítő tevékenységeket a következők révén:
Módosítás 267
Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)
a)  halászaton kívüli vállalkozások indítását;
a)  a halászatot kiegészítő fedélzeti tevékenységekbe – így környezeti szolgáltatásokba és oktatási vagy idegenforgalmi tevékenységekbe – történő beruházás;
Módosítás 268
Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés – b pont
b)   a kisüzemi part menti halászatot folytató halászhajók utólagos felszerelését a halászaton kívüli tevékenységekhez való átcsoportosításuk érdekében.
b)   a kisüzemi part menti halászatot folytató halászhajók utólagos felszerelését a kereskedelmi halászaton kívüli tevékenységekre való átcsoportosításuk érdekében.
Módosítás 269
Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés – b pont
b)  a kisüzemi part menti halászatot folytató halászhajók utólagos felszerelését a halászaton kívüli tevékenységekhez való átcsoportosításuk érdekében.
(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)
Módosítás 270
Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész
(2)   Az (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatásban azok a halászok részesülhetnek, akik:
(2)   A (-1) bekezdés és az (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatásban azok a halászok részesülhetnek, akik:
Módosítás 271
Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 2 bekezdés – a pont
a)   az új tevékenységeik fejlesztésére vonatkozó üzleti tervet nyújtanak be;
a)   a tevékenységeik fejlesztésére vonatkozó üzleti tervet nyújtanak be;
Módosítás 272
Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 3 bekezdés
(3)   Az (1) bekezdés b) pontja szerinti támogatásban azok a kisüzemi part menti halászatot folytató halászok részesülhetnek, akik aktívként lajstromozott uniós halászhajó tulajdonosai, és akik a kérelem benyújtásának időpontját megelőző két évben legalább 60 napig folytattak halászati tevékenységet a tengeren. A halászhajó halászati engedélyét végérvényesen vissza kell vonni.
(3)   Az (1) bekezdés b) pontja szerinti támogatásban azok a kisüzemi part menti halászatot folytató halászok részesülhetnek, akik aktívként lajstromozott uniós halászhajó tulajdonosai, és akik a kérelem benyújtásának időpontját megelőző két naptári évben legalább 60 napig folytattak halászati tevékenységet a tengeren.
Módosítás 273
Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 3 a bekezdés (új)
(3a)  Az (1) bekezdés c) pontja szerinti támogatás kizárólag halászoknak nyújtható, feltéve, hogy a halászatot kiegészítő tevékenységek kapcsolódnak a vállalkozás fő halászati tevékenységéhez: ilyen többek között a horgászturizmus, éttermek, a halászathoz kapcsolódó környezetvédelmi szolgáltatások vagy a halászatra vonatkozó oktatási tevékenységek.
Módosítás 274
Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 4 bekezdés
(4)  Az (1) bekezdésben említett kedvezményezettek a támogatás utolsó részletének átvételét követő öt évben nem folytathatnak hivatásszerűen halászati tevékenységet.
törölve
Módosítás 276
Rendeletre irányuló javaslat
32 a cikk (új)
32a. cikk
A fiatal halászoknak nyújtott induló támogatások
(1)  Az ETHA egyéni támogatást nyújthat a fiatal halászoknak azzal a feltétellel, hogy azok:
–  még nem töltötték be a 35 évet;
–  igazolják, hogy legalább öt éven át halászként dolgoztak vagy egyenértékű szakképesítéssel rendelkeznek;
–  első alkalommal került a tulajdonukba kisüzemi vagy part menti halászatra szolgáló, az elmúlt öt évben halászati tevékenységet végzett hajó, amelynek kora öt és 20 év között van.
(2)  Az (1) bekezdésben említett halászhajónak olyan flottaszegmensbe kell tartoznia, amelyre nézve a …/…/EU rendelet [a KHP-rendelet] 34. cikkének (1) bekezdésében említett kapacitásjelentés azt mutatja, hogy a halászati lehetőségek egyensúlyban állnak a halászflotta-kapacitással.
(3)  Az (1) bekezdésben meghatározott támogatás összege nem haladhatja meg a 100 000 EUR-t.
Módosítás 278
Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – cím
Fedélzeti egészségvédelem és biztonság
Fedélzeti egészségvédelem, higiénia és biztonság
Módosítás 279
Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 1 bekezdés
(1)   A halászok fedélzeti munkakörülményeinek javítása érdekében az ETHA támogathatja a fedélzeti és egyéni felszerelésekre irányuló beruházásokat, amennyiben ezek a beruházások túlmutatnak a nemzeti vagy uniós jogszabályok által előírt szabványokon.
(1)   A halászok fedélzeti egészségvédelmi, higiénés, biztonsági, munka- és életkörülményeinek javítása érdekében az ETHA támogathatja a fedélzeti és egyéni felszerelésekre irányuló beruházásokat, feltéve, hogy ezek a beruházások túlmutatnak a nemzeti vagy uniós jogszabályok által előírt szabványokon, és nem növelik a hajó halászati kapacitását.
Módosítás 280
Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 1 a bekezdés (új)
(1a)  A halászokról baleset esetén való megfelelőbb gondoskodás érdekében az ETHA ösztönözheti a teljes legénység egészségügyi képzését általánossá tevő közös projekteket.
Módosítás 281
Rendeletre irányuló javaslat
33 a cikk (új)
33a. cikk
A halászati tevékenységek ideiglenes beszüntetése
(1)  Az ETHA csak a következő esetekben járul hozzá a halászati tevékenységek ideiglenes beszüntetését támogató intézkedések finanszírozásához:
a)  amennyiben a …/…/EU rendeletben [a KHP-rendelet] meghatározott többéves terv keretében cselekszik;
b)  amennyiben a Bizottság a …/…/EU rendelet [a KHP-rendelet] 13. cikke értelmében sürgősségi intézkedéseket fogadott el;
c)  a biológiai pihenőidőszakok alatt a fajok életciklusának meghatározott kritikus szakaszaiban, amennyiben ilyen intézkedések szükségesek a halászati erőforrások fenntartható kiaknázásához és elősegítik a halállományok fenntartását, valamint lehetővé teszik a halászati tevékenység e pihenőidőszakokon kívüli folytatását.
A támogatást a pihenőidőszak alatt nyújtott pénzügyi kompenzáció formájában kell biztosítani.
(2)  Az (1) bekezdés szerinti intézkedés időtartamát az állományok állapotával kapcsolatosan elérhető legjobb tudományos kutatások határozzák meg.
(3)  A halászati tevékenységek során szezonálisan ismétlődő, az (1) bekezdés c) pontján kívüli tevékenységszüneteltetések nem vehetők figyelembe kártalanítás vagy az e cikk alapján történő kifizetés céljából.
(4)  Az ETHA a teljes programozási időszak folyamán legfeljebb hat hónapos időtartamig járulhat hozzá a halászati tevékenység ideiglenes szüneteltetése esetén a halászoknak és halászhajó-tulajdonosoknak nyújtandó támogatási intézkedések (1) bekezdés szerinti finanszírozásához. Az alábbiak részesülnek támogatásban:
a)  az uniós halászflotta-nyilvántartásban aktív hajóként lajstromozott halászhajók azon tulajdonosai, akik a kérelem benyújtásának időpontját megelőző két naptári évben legalább 120 napig folytattak halászati tevékenységet; valamint
b)  azon halászhajók legénysége, amelyek tevékenységüket az e bekezdés a) pontja szerinti körülmények miatt kényszerülnek átmenetileg szüneteltetni.
(5)  Az (1) bekezdésben említett támogatás folyósításának időszakai alatt a halászhajó és a legénység nem végezhet semmilyen halászattal kapcsolatos tevékenységet. A tagállamok biztosítják a tevékenység beszüntetését.
Módosítás 623
Rendeletre irányuló javaslat
33 b cikk (új)
33b. cikk
Biztosítási célú kölcsönös befektetési alapok
(1)  Az ETHA hozzájárulhat olyan kölcsönös befektetési alapokhoz, amelyeket valamely tagállam saját nemzeti jogának megfelelően elismert, és amelyek lehetővé teszik a halászok számára, hogy ahhoz csatlakozva biztosítsák magukat a következőkben említett események miatt bekövetkező veszteségeik esetére:
a)  természeti katasztrófák;
b)  környezeti vagy egészségügyi események;
c)  a tevékenységeik során tengeren elveszett áldozatokkal járó balesetet szenvedett vagy elsüllyedt halászhajók mentési költségei;
d)  a tengeren elszenvedett baleset miatt elsüllyedt hajók fedélzetén tartózkodó halászok számára a tagállamok által javasolt egyedi szociális és gazdasági intézkedések.
(2)  Az eseményeket az érintett tagállamnak vagy a kölcsönös befektetési alap belső szabályzatának – amennyiben az ezt előírja – hivatalosan el kell ismernie természeti katasztrófaként, illetve környezeti vagy egészségügyi eseményként. A tagállamok adott esetben előzetesen megállapíthatják azokat a kritériumokat, amelyek alapján e hivatalos megerősítést megadottnak kell tekinteni.
Módosítás 624
Rendeletre irányuló javaslat
33 c cikk (új)
33c. cikk
A halászati tevékenységek végleges beszüntetése
1.  Az ETHA hozzájárulhat a halászati tevékenységeknek a kizárólag a halászhajók leselejtezése révén való végleges megszüntetéséhez szükséges intézkedések finanszírozásához, feltéve hogy
a)  a 20. cikk szerinti operatív program alá tartozik; valamint
b)  azok olyan szegmensbe tartozó hajókat érintenek, ahol a halászati kapacitás a hosszú távú gazdálkodási terv időszakát tekintve ténylegesen nincs egyensúlyban a szegmens számára rendelkezésre álló halászati lehetőségekkel; valamint
2.  Az (1) bekezdés szerinti támogatásban az alábbiak részesülhetnek:
a)  az uniós halászhajók azon tulajdonosai, akik hajóit aktívként lajstromozták, és akik a kérelem benyújtásának időpontját megelőző két naptári évben legalább 120 napig folytattak halászati tevékenységet a tengeren, vagy
b)  azok a halászok, akik a kérelem benyújtását megelőző két naptári évben legalább 120 napig dolgoztak ideiglenes beszüntetés által érintett uniós halászhajó fedélzetén.
3.  Az érintett halászok ténylegesen beszüntetnek mindennemű halászati tevékenységet. A támogatások kedvezményezettjei tájékoztatják az illetékes nemzeti hatóságot a halászati tevékenységek tényleges megszüntetéséről. Az ellentételezés visszatérítése időarányosan történik, amikor a halászok folytatják halászati tevékenységüket a kérelem benyújtásától számított kevesebb mint egy éven belül.
4.  Az e cikk szerinti támogatások 2016. december 31-ig adhatók.
5.  Az e cikk szerinti támogatás kizárólag azután fizethető ki, hogy az azzal egyenértékű kapacitást végleg törölték az uniós halászhajó-nyilvántartásból, és állandó jelleggel visszavonták a halászati jogosítványokat és engedélyeket. A támogatás kedvezményezettje a támogatás odaítélésétől számított öt éven belül nem lajstromoztathat új halászhajót. A kivont kapacitás mértékének megfelelően csökken az adott flottaszegmens halászati kapacitásának felső határa.
6.  Hagyományos és faépítésű hajók e cikk alapján nem részesülhetnek támogatásban.
Módosítás 283
Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk
34. cikk
törölve
A KHP-n belüli átruházható halászati koncessziók rendszereinek nyújtott támogatás
(1)  A [KHP-ról szóló rendelet] 27. cikke szerinti átruházható halászati koncessziók rendszereinek létrehozása vagy módosítása érdekében az ETHA támogathatja:
a)  az átruházható halászati koncessziók rendszerének létrehozásához vagy működéséhez szükséges műszaki és adminisztratív eszközök megtervezését és kidolgozását;
b)  az érdekelt felek részvételét az átruházható halászati koncessziók rendszereinek megtervezésében és kifejlesztésében;
c)  az átruházható halászati koncessziók rendszereinek nyomon követését és értékelését;
d)  az átruházható koncessziók rendszereinek irányítását.
(2)  Az (1) bekezdés a), b) és c) pontja szerinti támogatás kizárólag hatóságoknak nyújtható. Az e cikk (1) bekezdésének d) pontja szerinti támogatás – a közös halászati politikáról szóló rendelet 28. cikke (4) bekezdésének megfelelően – az összekapcsolt átruházható halászati koncessziók közös kezelésében érintett hatóságoknak, jogi vagy természetes személyeknek vagy elismert termelői szervezeteknek nyújtható.
Módosítás 284
Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – cím
A KHP szerinti védelmi intézkedések végrehajtásának támogatása
A KHP szerinti védelmi intézkedések kidolgozásának és végrehajtásának támogatása
Módosítás 285
Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész
(1)  A [közös halászati politikáról szóló rendelet] 17. és 21. cikke szerinti védelmi intézkedések hatékony végrehajtása érdekében az ETHA támogathatja:
(1)  A [közös halászati politikáról szóló rendelet] értelmében elfogadott regionalizációs és védelmi intézkedésekkel – így a többéves tervekkel is – kapcsolatos prioritások hatékony kialakítása és végrehajtása érdekében az ETHA támogathatja:
Módosítás 286
Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 1 bekezdés – a pont
a)   a [közös halászati politikáról szóló rendelet] 17. és 21. cikke szerinti védelmi intézkedések végrehajtásához szükséges műszaki és adminisztratív eszközök megtervezését és kidolgozását;
a)   a [közös halászati politikáról szóló rendelet] szerinti többéves tervek és védelmi intézkedések végrehajtásához szükséges műszaki és adminisztratív eszközök megtervezését, kidolgozását és monitoringját;
Módosítás 287
Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)
aa)  a …/…/EU rendeletnek [a KHP-rendelet] megfelelően a halállományok helyreállítására szolgáló területek egységes hálózatának létrehozását;
Módosítás 288
Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 1 bekezdés – a b pont (új)
ab)  biológiai nyugalmi időszakok bevezetését;
Módosítás 289 és 612
Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 1 bekezdés – b pont
b)   az érdekelt felek részvételét [a közös halászati politikáról szóló rendelet] 17. és 21. cikke szerinti védelmi intézkedések megtervezésében és végrehajtásában.
b)   az érdekelt felek részvételét és a tagállamok közötti együttműködést [a közös halászati politikáról szóló rendelet] szerinti többéves tervek és védelmi intézkedések megtervezésében és végrehajtásában, többek között az érintett szereplőket tömörítő közös irányítóbizottságok révén.
Módosítás 640
Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)
ba)  a [közös halászati politikáról szóló rendelet] 16a (új) cikke szerinti forráselosztási kritériumok megtervezése, kidolgozása és végrehajtása.
Módosítás 291
Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész
(1)   A halászat tengeri környezetre gyakorolt hatásának csökkentése, a visszadobások megszüntetésének előmozdítása, valamint az élő tengeri biológiai erőforrásoknak a célfajok populációit a legnagyobb fenntartható hozamot eredményező egyedszám feletti szintre helyreállító és azon a szinten fenntartó kiaknázására való áttérés elősegítése érdekében az ETHA azon felszerelésekre irányuló beruházásokat támogathat, amelyek:
(1)   A halászat tengeri környezetre gyakorolt hatásának csökkentése, a visszadobások megszüntetésének előmozdítása, valamint az élő tengeri biológiai erőforrásoknak a célfajok populációit a legnagyobb fenntartható hozamot eredményező egyedszám feletti szintre helyreállító és azon a szinten fenntartó, fenntartható kiaknázására való áttérés elősegítése érdekében az ETHA kutatást és azon felszerelésekre, berendezésekre és rendszerekre irányuló beruházásokat támogathat, amelyek:
Módosítás 292
Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)
aa)  elősegítik a halászeszközök cseréjét, amennyiben az új eszközök jobb méret- vagy fajszelektivitással járnak, korlátozott mértékű hatást gyakorolnak a tengeri környezetre és az érzékeny tengeri ökoszisztémákra, és nem növelik a halászhajók halfogási képességét;
Módosítás 293
Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 1 bekezdés – b pont
b)   csökkentik a kereskedelmi állományok nem szándékos kifogását vagy az egyéb járulékos fogásokat;
b)   csökkentik a kereskedelmi állományok nem szándékos és nem engedélyezett kifogását vagy az egyéb járulékos fogásokat, külön hangsúlyt fektetve a nem szándékos és az egyéb járulékos fogások csökkentését szolgáló speciális eszközök fejlesztésére és bevezetésére;
Módosítás 294
Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 1 bekezdés – c pont
c)   korlátozzák a halászat által az ökoszisztémákra vagy a tengerfenékre gyakorolt fizikai és biológiai hatásokat.
c)   korlátozzák, és lehetőség szerint megszüntetik a halászat által az ökoszisztémákra vagy a tengerfenékre gyakorolt fizikai és biológiai hatásokat, különösen a bioföldrajzi szempontból érzékeny területeken;
Módosítás 295
Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)
ca)  óvják az eszközöket és a fogásokat a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló, 1992. május 21-i 92/43/EGK tanácsi irányelv1, illetve a vadon élő madarak védelméről szóló, 2009. november 30-i 2009/147/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv2 által védett emlősöktől és madaraktól, amennyiben az nem gyengíti a halászeszközök szelektivitását, és minden szükséges intézkedést meghoznak a ragadozókat érő fizikai károk elkerülése érdekében.
__________________
1HL L 206., 1992.7.22., 7. o.
2HL L 20., 2010.1.26., 7. o.
Módosítás 296
Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 1 bekezdés – c b pont (új)
cb)  csökkentik a halászati tevékenységek állatjólétre gyakorolt kedvezőtlen hatásait.
Módosítás 297
Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 1 bekezdés – c c pont (új)
cc)  hozzájárulnak a halállományok felméréséhez.
Módosítás 298
Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 1 a bekezdés (új)
(1a)  A legkülső régiókban az (1) bekezdésben említett támogatás csak akkor adható a halak csoportosulásának mesterséges előidézésére kialakított, lehorgonyzott eszközökhöz (FAD), ha azok hozzájárulnak a fenntartható és szelektív halászathoz.
Módosítás 299
Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 3 bekezdés
(3)   Ezen intézkedés keretében kizárólag akkor nyújtható támogatás, ha az (1) bekezdésben említett halászeszköznek vagy egyéb felszerelésnek bizonyíthatóan jobb a méretszelektivitása vagy mérsékeltebb hatást gyakorol a nem célfajokra, mint a regionalizációval összefüggésben elfogadott uniós vagy kapcsolódó tagállami nemzeti jogszabályok szerinti szabványos halászeszköz vagy egyéb felszerelés, [a KHP-ról szóló rendeletben] említettek szerint.
(3)   Ezen intézkedés keretében kizárólag akkor nyújtható támogatás, ha az (1) bekezdésben említett halászeszköznek vagy egyéb felszerelésnek bizonyíthatóan lényegesen jobb a méretszelektivitása és mérsékeltebb hatást gyakorol az ökoszisztémára és a nem célfajokra, mint a [KHP-ról szóló rendeletben] meghatározott regionalizációval összefüggésben elfogadott uniós vagy kapcsolódó tagállami jogszabályok szerinti szabványos halászeszköz vagy egyéb felszerelés, berendezések vagy rendszerek.
Módosítás 300
Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 4 bekezdés – b pont
b)   azok a halászok, akik a kicserélendő halászeszközök tulajdonosai, és akik a kérelem benyújtásának időpontját megelőző két évben legalább 60 napig dolgoztak halászhajó fedélzetén;
b)   azok a halászok, akik a kicserélendő halászeszközök, berendezések vagy rendszerek tulajdonosai, és akik a kérelem benyújtásának időpontját megelőző két évben legalább 60 napig dolgoztak uniós halászhajó fedélzetén;
Módosítás 301
Rendeletre irányuló javaslat
36 a cikk (új)
36a. cikk
A rendkívüli események következtében kialakuló gazdasági helyzetet enyhítő támogatás
Annak érdekében, hogy enyhítse a valamely rendes halászati tevékenységet megakadályozó rendkívüli esemény következtében kialakuló gazdasági helyzetet, az ETHA támogatást nyújthat a halászhajó-tulajdonosoknak és halászoknak a halászati tevékenység ideiglenes beszüntetésének idejére. A halászati erőforrások védelmére irányuló intézkedések nyomán kialakuló helyzet nem tekintendő rendkívüli eseménynek.
Módosítás 574/REV
Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 1 bekezdés
1.  A visszadobások és a járulékos fogások megszüntetéséhez való hozzájárulás, valamint az élő tengeri biológiai erőforrásoknak a célfajok populációit a legnagyobb fenntartható hozamot eredményező egyedszám feletti szintre helyreállító és azon a szinten fenntartó kiaknázására való áttérés elősegítése érdekében az ETHA azokat a projekteket támogathatja, amelyek célja a halászati tevékenységek tengeri környezetre gyakorolt hatását csökkentő és a tengerek biológiai erőforrásainak fenntarthatóbb hasznosítását megvalósító új műszaki, illetve szervezeti ismeretek létrehozása vagy alkalmazása.
1.  A visszadobások és a járulékos fogások megszüntetéséhez való hozzájárulás, valamint az élő tengeri biológiai erőforrásoknak a célfajok populációit a legnagyobb fenntartható hozamot eredményező egyedszám feletti szintre helyreállító és azon a szinten fenntartó kiaknázására való áttérés elősegítése, továbbá a halászat által a tengeri környezetnek okozott károk, illetve a védett ragadozók által okozott károk csökkentése érdekében az ETHA azokat a rendszereket és projekteket támogathatja, amelyek célja – a halászati technikák és a halászati műveletek szelektivitásának javítása mellett – a halászati tevékenységek tengeri környezetre gyakorolt hatását csökkentő és a tengerek biológiai erőforrásainak fenntarthatóbb a védett ragadozókkal való együttélést magában foglaló – hasznosítását megvalósító új műszaki, illetve szervezeti ismeretek létrehozása, továbbfejlesztése vagy alkalmazása, a halászati területek kezelésének ökoszisztéma-alapú megközelítésére építve.
Módosítás 303
Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 2 bekezdés
(2)   Az e cikk alapján finanszírozott műveleteket az egyes tagállamok nemzeti jogszabályai által elismert tudományos vagy műszaki testülettel együttműködésben kell végrehajtani, amely hitelesíti azok eredményeit.
(2)   Az e cikk alapján finanszírozott műveleteket, amelyeket a tagállamok által elismert halászszervezetek hajthatnak végre, az egyes tagállamok által elismert tudományos vagy műszaki testülettel együttműködésben hajtják végre, amely hitelesíti azok eredményeit.
Módosítás 304
Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 3 bekezdés
(3)   Az e cikk alapján finanszírozott műveletek eredményeit a tagállamok a 120. cikk szerint megfelelő módon nyilvánosságra hozzák.
(3)   Az e cikk alapján finanszírozott műveletek eredményeit a tagállamoknak a 120. cikk szerint nyilvánosságra kell hozniuk.
Módosítás 305
Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 4 bekezdés
(4)   Az e cikk alapján finanszírozott projektekben részt vevő hajók a nemzeti flottának legfeljebb 5 %-át, vagy a nemzeti flotta bruttó tonnatartalomban kifejezett, a kérelem benyújtásának időpontjában számított tonnatartalmának legfeljebb 5 %-át tehetik ki.
(4)   Az e cikk alapján finanszírozott projektekben részt vevő hajók a nemzeti flottának legfeljebb 5 %-át, vagy a nemzeti flotta bruttó tonnatartalomban kifejezett, a kérelem benyújtásának időpontjában számított tonnatartalmának legfeljebb 5 %-át tehetik ki. Kellően indokolt esetben, valamely tagállam kérelmére és a HTMGB ajánlása alapján a Bizottság jóváhagyhat olyan projekteket, amelyek meghaladják az e bekezdésben meghatározott határértékeket.
Módosítás 306
Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 5 bekezdés
(5)   Az új halászeszközök vagy halászati technikák teszteléséhez kapcsolódó műveleteket a tagállamnak kiosztott halászati lehetőségek korlátain belül kell elvégezni.
(5)   Az új halászeszközök vagy halászati technikák teszteléséhez kapcsolódó műveleteket a tagállamnak kiosztott halászati lehetőségek korlátain vagy az 1224/2009/EK rendelet 33. cikkének (6) bekezdésében a tudományos kutatási célú halászatra elkülönített tartalék keretein belül kell elvégezni.
Módosítás 625
Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész
1.  A halászoknak a tengeri biológiai sokféleség és a tengeri ökoszisztémák védelmében és helyreállításában való részvétele, többek között a fenntartható halászati tevékenység keretében nyújtott szolgáltatások ösztönzése érdekében az ETHA támogathatja a következő műveleteket:
1.  A tengeri biológiai sokféleség és a tengeri ökoszisztémák védelme és helyreállítása, többek között a fenntartható halászati tevékenység keretében nyújtott szolgáltatások – és adott esetben a halászok részvételének – ösztönzése érdekében az ETHA támogathatja a következő, a halászati ágazat tevékenységeit közvetlenül érintő műveleteket:
Módosítás 626
Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 1 bekezdés – a pont
a)  a tengerből történő hulladékgyűjtés, például az elvesztett halászeszközök és a tengeri hulladék eltávolítása;
a)  a halászok által a tengerből történő hulladékgyűjtés, például az elvesztett halászeszközök és a tengeri hulladék eltávolítása;
Módosítás 627
Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 1 bekezdés – b pont
b)  olyan statikus vagy mozgó létesítmények építése vagy telepítése, amelyek a tengeri állat- és növényvilág védelmét és gyarapodását szolgálják;
b)  olyan statikus vagy mozgó, könnyen eltávolítható létesítmények építése, telepítése vagy korszerűsítése, amelyek a tengeri állat- és növényvilág védelmét és gyarapodását szolgálják, beleértve ezek tudományos előkészítését és értékelését;
Módosítás 628
Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 1 bekezdés – c pont
c)  hozzájárulás az erőforrásokkal való jobb gazdálkodáshoz vagy azok védelméhez;
c)  hozzájárulás a tengeri biológiai erőforrásokkal való jobb gazdálkodáshoz vagy azok védelméhez;
Módosítás 629
Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 1 bekezdés – d pont
d)  a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló, 1992. május 21-i 92/43/EGK tanácsi irányelvvel és a vadon élő madarak védelméről szóló, 2009. november 30-i 2009/147/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel összhangban a NATURA 2000 területek kezelése, helyreállítása és nyomon követése, a 92/43/EGK tanácsi irányelv szerint meghatározott fontossági sorrendben történő végrehajtási tervnek megfelelően;
d)  a következők azonosítása, kiválasztása, kezelése, helyreállítása és nyomon követése:
Módosítás 630
Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 1 bekezdés – d pont –i alpont (új)
i.  NATURA 2000 területek a 92/43/EGK tanácsi irányelvvel és a 2009/147/EK irányelvvel összhangban, a 92/43/EGK tanácsi irányelv szerint meghatározott fontossági sorrendben történő végrehajtási tervnek megfelelően, amennyiben a műveletek halászati tevékenységhez kapcsolódnak,
Módosítás 631
Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 1 bekezdés – d pont – ii alpont (új)
ii.  a 2008/56/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 13. cikkének (4) bekezdésében említett, a halászattal összefüggő területvédelmi intézkedések végrehajtására figyelemmel védett tengeri területek;
Módosítás 632
Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 1 bekezdés – e pont
e)  a tengeri környezetvédelmi politika területén a 2008/56/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 13. cikkének (4) bekezdésében említett területvédelmi intézkedések végrehajtása érdekében a védett tengeri területek kezelése, helyreállítása és nyomon követése;
e)  a tengeri környezeti politika területén végrehajtott uniós fellépésekkel összefüggésben és a halászati gazdálkodás során alkalmazott ökoszisztéma-alapú megközelítéssel összhangban a biológiai sokféleség és az ökoszisztémák által nyújtott szolgáltatások fenntartását és előmozdítását célzó egyéb cselekvésekben, például a fenntartható halállományok támogatása céljából meghatározott tengeri és part menti élőhelyek helyreállításában való részvétel, e tevékenységek előkészítését és tudományos értékelését is beleértve;
Módosítás 633
Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 1 bekezdés – e a pont (új)
ea)  környezettudatosság, a halászok bevonásával a tengeri biológiai sokféleség védelme és helyreállítása tekintetében.
Módosítás 575/REV
Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 1 bekezdés – e b albekezdés (új)
eb)  a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló, 1992. május 21-i 92/43/EGK tanácsi irányelv, illetve a vadon élő madarak védelméről szóló, 2009. november 30-i 2009/147/EK tanácsi és európai parlamenti irányelv által védett emlősök és madarak által okozott károkkal kapcsolatos kárpótlási rendszerek.
Módosítás 308
Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 2 bekezdés
(2)   Az e cikk szerinti műveleteket közjogi szervek hajtják végre és azokban a tagállam által elismert halászok vagy halászszervezetek, illetve a halászszervezetekkel vagy a 62. cikk szerinti helyi halászati akciócsoportokkal partnerségben együttműködő nem kormányzati szervezetek részesülhetnek.
(2)   Az e cikk szerinti műveleteket műszaki vagy tudományos közjogi szervek hajtják végre és azokban a tagállam által elismert halászok, tanácsadó testületek vagy halászszervezetek, illetve a halászszervezetekkel vagy a 62. cikk szerinti helyi halászati akciócsoportokkal partnerségben együttműködő nem kormányzati szervezetek részesülhetnek.
Módosítás 309
Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – cím
Az éghajlatváltozás mérséklése
Energiahatékonyság és kapacitáscsökkentés
Módosítás 310
Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész
(1)   Az éghajlatváltozás hatásainak enyhítése érdekében az ETHA támogathatja:
(1)   A halászhajók energiahatékonyságának javítása érdekében az ETHA támogathatja:
Módosítás 311
Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 1 bekezdés – a pont
a)   a halászhajók szennyezőanyag-, illetve üvegházhatásúgáz-kibocsátásának csökkentését és energiahatékonyságának növelését célzó fedélzeti beruházásokat;
a)   a halászhajók szennyezőanyag-, illetve üvegházhatásúgáz-kibocsátásának csökkentését és energiahatékonyságának növelését célzó, berendezésekre irányuló vagy fedélzeti beruházásokat, ideértve a főhajtómű vagy a segédhajtóművek kiiktatását, cseréjét vagy korszerűsítését is, feltéve, hogy az új motor teljesítménye a lecserélt motorénál legalább 40%-kal kisebb;
Módosítás 312
Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 1 bekezdés – b pont
b)   energiahatékonysági auditokat és programokat.
b)   energiahatékonysági auditokat, tanácsadást és programokat, amennyiben azok nem eredményezik a halászati erőkifejtés növekedését.
Módosítás 313
Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)
ba)  az éghajlatváltozás kedvezőtlen hatásainak enyhítésében a szén-dioxid megkötése révén rendkívül fontos szerepet betöltő tengerifű-ágyak és a tengerparti vizes élőhelyek védelmét és helyreállítását;
Módosítás 314
Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 1 bekezdés – b b pont (új)
bb)  a magas energiafogyasztású halászati eszközök alacsonyabb energiafogyasztású eszközökkel történő felváltását, amennyiben e változások nem eredményezik a halászati egység halászati kapacitásának növekedését, és amennyiben a lecserélt halászati eszközöket pedig elkobozzák és megsemmisítik;
Módosítás 315
Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 1 bekezdés – b c pont (új)
bc)  a halászati termékek piactéri energialábnyomának független értékeléseit és ellenőrzéseit, annak érdekében, hogy lehetővé tegyék a fogyasztók számára a kevésbé energiaigényes halászati módszerekhez köthető halászati termékek azonosítását.
Módosítás 641
Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 2 bekezdés
(2)   A támogatás nem járulhat hozzá a főhajtómű vagy a segédhajtóművek cseréjéhez vagy korszerűsítéséhez. Támogatás kizárólag halászhajók tulajdonosainak és a programozási időszak során ugyanazon halászhajó számára legfeljebb egyszer nyújtható.
(2)   Támogatás kizárólag kisüzemi és part menti halászhajók tulajdonosainak és a programozási időszak során ugyanazon halászhajó számára legfeljebb egyszer nyújtható.
Módosítás 317
Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 3 bekezdés
(3)   A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 127. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az (1) bekezdés a) pontja alapján támogatható beruházások meghatározása érdekében.
(3)   A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 127. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az (1) bekezdés a) pontja alapján támogatható beruházások és az ebben a cikkben meghatározott kritériumok alkalmazásának részletes szabályai meghatározása érdekében.
Módosítás 318
Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 1 bekezdés
(1)   A kifogott halak minőségének javítása érdekében az ETHA támogathat fedélzeti beruházásokat.
(1)   A kereskedelmi fogások hozzáadott értékének növelése vagy minőségének javítása érdekében az ETHA támogathatja:
a)  a halászati termékek hozzáadott értékét növelő beruházásokat, különösen azokat, amelyek lehetővé teszik, hogy a halászok saját fogásaikat maguk dolgozzák fel, értékesítsék és közvetlenül adják el;
b)  a halászati termékek minőségét és megőrzését javító, innovatív fedélzeti beruházásokat;
Módosítás 319
Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 2 bekezdés
(2)   A nem szándékosan kifogott halak felhasználásának javítása érdekében az ETHA a [közös halászati politikáról szóló rendelet] 15. cikkével és [a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről szóló rendelet] 8. cikkének b) pontjával összhangban támogathatja a nem szándékosan kifogott kereskedelmi állományok lehető legjobb felhasználását és a kifogott halak nem teljes körűen felhasznált részeinek hasznosítását célzó fedélzeti beruházásokat.
(2)   Az ETHA a [közös halászati politikáról szóló rendelet] 15. cikkével és [a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről szóló rendelet] 8. cikkének b) pontjával összhangban a nem szándékosan kifogott halak kezelésének, tárolásának és kirakodásának javítása érdekében támogathatja a nem szándékosan kifogott kereskedelmi állományok lehető legjobb felhasználását és a kifogott halak nem teljes körűen felhasznált részeinek hasznosítását célzó fedélzeti beruházásokat.
Módosítás 320
Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 2 a bekezdés (új)
(2a)  Az (1) bekezdés b) pontja szerinti támogatást a nem szándékos fogások minimalizálása érdekében szelektív halászeszközök alkalmazásának feltételéhez kötik.
Módosítás 321
Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 4 bekezdés
(4)   Az (1) bekezdésben említett támogatásban kizárólag azok az uniós halászhajó-tulajdonosok részesülnek, akik a kérelem benyújtásának időpontját megelőző két évben legalább 60 napig folytattak halászati tevékenységet a tengeren.
(4)   Az (1) bekezdésben említett támogatásban kizárólag azok az uniós halászhajó-tulajdonosok részesülnek, akiknek a hajói a kérelem benyújtásának időpontját megelőző két naptári évben legalább 60 napig folytattak halászati tevékenységet a tengeren.
Módosítás 603
Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – cím
Halászkikötők, kirakodóhelyek és menedékek
Halászkikötők, kirakodóhelyek, árverési csarnokok, menedékek és egyéb szárazföldi infrastruktúrák
Módosítás 604
Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 1 bekezdés
(1)   A kirakodott termékek minőségének javítása, az energiahatékonyság növelése, a környezetvédelemhez való hozzájárulás, illetve a biztonsági feltételek és a munkakörülmények javítása érdekében az ETHA támogathatja a halászkikötői infrastruktúra vagy a kirakodóhelyek javítását célzó beruházásokat, többek között a hulladék és a tengeri hulladék gyűjtését célzó eszközökbe történő beruházásokat.
(1)   Az ETHA támogathatja a meglévő infrastruktúrák – így a halászkikötők, a kirakodóhelyek, árverési csarnokok vagy egyéb szárazföldi infrastruktúrák – fejlesztését célzó beruházásokat, többek között a hulladék és a tengeri hulladék gyűjtését célzó eszközökbe történő beruházásokat.
Módosítás 323
Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 2 bekezdés
(2)  A nem szándékosan kifogott halak felhasználásának megkönnyítése érdekében az ETHA a [közös halászati politikáról szóló rendelet] 15. cikkével és [a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről szóló rendelet] 8. cikkének b) pontjával összhangban támogathatja a nem szándékosan kifogott kereskedelmi állományok lehető legjobb felhasználását és a kifogott halak nem teljes körűen felhasznált részeinek hasznosítását lehetővé tevő, halászkikötőkben és kirakodóhelyeken végzett beruházásokat.
(2)  A beruházások az alábbiakra vonatkozhatnak:
a)  a kirakodott termékek minőségének, frissességének és nyomon követhetőségének javítása;
b)  a kirakodás, a feldolgozás, a tárolás és az árverések körülményeinek javítása;
c)  a nem szándékosan kifogott kereskedelmi halállomány felhasználása, és a fogások nem teljes körűen felhasznált részeinek jobb hasznosítása, a …/…/EU rendelet [a KHP-rendelet] 15. cikkével és a …/…/EU rendelet [a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről szóló rendelet] 8. cikkének b) pontjával összhangban;
d)  energiahatékonyság;
e)  környezetvédelem, nevezetesen a hulladékok és a tengeri hulladékok összegyűjtése, tárolása és kezelése;
f)  a higiénia, az egészségvédelem és biztonság javítása;
g)  a munkakörülmények javítása;
h)  jég-, víz- és áramellátás;
i)  a halászhajók javításához és karbantartásához szükséges berendezések;
j)  a be- és kirakodás közbeni biztonság javítását szolgáló rakpartok építése, korszerűsítése és bővítése;
k)  a halászati tevékenységek számítógépes irányítása;
l)  a halászkikötők, kirakodóhelyek és árverési csarnokok hálózatba tömörülése.
Módosítás 324
Rendeletre irányuló javaslat
41 a cikk (új)
41a. cikk
A tengeri örökség védelme
(1)  A halászati tevékenységhez kapcsolódó hagyományos tengeri mesterségek támogatása és előmozdítása, valamint a tagállamok tengeri örökségének védelme alatt álló hajók megőrzése vagy működésének fenntartása érdekében az ETHA támogathatja a következőket:
a)  képzés, valamint a hagyományos hajóüzemek és tengeri mesterségek támogatására irányuló beruházások;
b)  fedélzeti beruházások, amelyek a fából készült hagyományos halászhajók felújítására irányulnak anélkül, hogy növelnék azok halászati kapacitását;
c)  a tengeri örökség védelme alatt álló, már leszerelt hagyományos halászhajók megóvására és fenntartására irányuló beruházások.
(2)  Támogatás kizárólag hajóüzemek és halászhajók tulajdonosainak, és a programozási időszak során ugyanazon halászhajó számára csak egyszer nyújtható.
(3)  A tagállamok biztosítják, hogy az (1) bekezdés b) pontja alapján támogatásban részesülő hajók folytassák működésüket.
Módosítás 325
Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész
(1)   A belvízi halászat környezetre gyakorolt hatásának csökkentése, az energiahatékonyság növelése, a kirakodott hal minőségének javítása, illetve a biztonság és a munkakörülmények javítása érdekében az ETHA támogathatja az alábbi beruházásokat:
(1)   A belvízi halászat környezetre gyakorolt hatásának csökkentése, az energiahatékonyság növelése, a kirakodott hal minőségének javítása, az egészségvédelem, a biztonság és a munkakörülmények, a humántőke és a képzés javítása érdekében az ETHA támogathatja az alábbi beruházásokat:
Módosítás 326
Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)
aa)  a humántőke és a szociális párbeszéd előmozdítása a 31. cikkben említett feltételek szerint;
Módosítás 327
Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 1 bekezdés – b pont
b)   a 36. cikkben említett felszerelésekre irányuló beruházások, az abban a cikkben meghatározott feltételek mellett;
b)   a 36. és a 37. cikkben említett felszerelésekre és projektekre irányuló beruházások, az ezekben a cikkekben meghatározott feltételek mellett;
Módosítás 328
Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 1 bekezdés – d pont
d)   a 41. cikkben említett, meglévő kikötőkben és kirakodóhelyeken végzett beruházások, az abban a cikkben meghatározott feltételek szerint.
d)   a 41. cikkben említett, halászkikötőkben, menedékekben és kirakodóhelyeken végzett beruházások, az abban a cikkben meghatározott feltételek szerint;
Módosítás 329
Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)
da)  a 40. cikkben említettek szerint a kifogott halak értékének növelésére és minőségének javítására szolgáló beruházások, az abban a cikkben meghatározott feltételek szerint.
Módosítás 330
Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 1 a bekezdés (új)
(1a)  Az ETHA támogathat a vállalkozói készségekhez kapcsolódó, a 32. cikkben említett beruházásokat, az abban a cikkben meghatározott feltételek szerint.
Módosítás 331
Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 1 b bekezdés (új)
(1b)  Az ETHA támogathatja a 28. cikk szerinti innováció fejlesztését és elősegítését, a 29. cikk szerinti tanácsadási szolgáltatásokat, és a halászok és tudományos szakemberek közötti, a 30. cikk szerinti partnerséget.
Módosítás 332
Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 2 bekezdés – a pont
a)   a 33., 36. és 39. cikkben szereplő, halászhajókra vonatkozó utalások a kizárólag belvizeken működő hajókra vonatkozó utalásokként értendők;
a)   a 33., 36., 37., 39. és 40. cikkben szereplő, halászhajókra vonatkozó hivatkozások a kizárólag belvizeken működő hajókra vonatkozó hivatkozásokként értendők;
Módosítás 333
Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 2 bekezdés – b pont
b)   a 36. cikkben szereplő, a tengeri környezetre vonatkozó utalások a belvízi hajó működésének helye szerinti környezetre vonatkozó utalásokként értendők.
b)   a 36. cikkben szereplő, a tengeri környezetre vonatkozó utalások a belvízi halászati tevékenység végzésének helye szerinti környezetre vonatkozó utalásokként értendők.
Módosítás 334
Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 3 bekezdés
(3)   A belvízi halászok diverzifikációjának előmozdítása érdekében az ETHA – az e rendelet 32. cikke szerinti feltételek mellett – támogathatja a belvízi halászatot folytató hajók halászati tevékenységeken kívüli egyéb tevékenységekhez történő átcsoportosítását.
(3)   A belvízi halászok diverzifikációjának előmozdítása érdekében az ETHA – az e rendelet 32. cikke szerinti feltételek mellett – támogathatja a belvízi halászati tevékenységek diverzifikálását a halászaton kívüli egyéb tevékenységek felé.
Módosítás 634
Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 5 bekezdés
(5)   A vízben élő növény- és állatfajok védelme és fejlesztése érdekében az ETHA – a 38. cikk (1) bekezdése d) pontjának sérelme nélkül – abban az esetben finanszírozhatja a belvízi halászok részvételét a NATURA 2000 területek kezelésében, helyreállításában és nyomon követésében, ha ezek a területek közvetlenül érintenek halászati tevékenységeket és közvetlenül érintik a belvizek rehabilitációját, ideértve a vándorló fajok ívási helyeit és vándorlási útvonalait is.
(5)   A vízben élő növény- és állatfajok védelme és fejlesztése érdekében az ETHA finanszírozhatja:
Módosítás 635
Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 5 bekezdés – -a pont (új)
a)  a 38. cikk (1) bekezdése d) pontjának sérelme nélkül a NATURA 2000 területek kezelését, helyreállítását és nyomon követését, ha ezek a területek közvetlenül érintenek halászati tevékenységeket, és közvetlenül érintik a belvizek rehabilitációját, ideértve a vándorló fajok ívóhelyeit és vándorlási útvonalait is, és adott esetben a belvízi halászok részvételét is;
Módosítás 636
Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 5 bekezdés – b pont (új)
b)  olyan statikus vagy mozgó létesítmények építését, korszerűsítését vagy telepítését, amelyek a vízi állat- és növényvilág védelmét és gyarapodását szolgálják, beleértve ezek tudományos nyomon követését és értékelését.
Módosítás 336
Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 6 bekezdés
(6)   A tagállamok biztosítják, hogy az e cikk alapján támogatásban részesülő hajók továbbra is kizárólag belvizeken folytassanak tevékenységet.
(6)   A (3) bekezdés sérelme nélkül a tagállamok biztosítják, hogy az e cikk alapján támogatásban részesülő hajók továbbra is kizárólag belvizeken folytassanak tevékenységet.
Módosítás 337
Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 1 bekezdés
(1)   Az e fejezet alapján nyújtott támogatás – kifejezetten eltérő rendelkezés hiányában – az akvakultúra-ágazati vállalkozásokra korlátozódik.
(1)   Az e fejezet alapján nyújtott támogatás – kifejezetten eltérő rendelkezés hiányában – a fenntartható akvakultúra-ágazati vállalkozásokra korlátozódik – beleértve az (1a) bekezdésben említett, az ágazatba újonnan belépő vállalkozók által üzemeltetetteket is –, valamint az akvakultúra-termelők és -vállalkozások szervezeteire. Nem adható támogatás olyan piaci szereplőknek, amelyek súlyosan megsértették az uniós környezetvédelmi jogszabályokat.
Módosítás 338
Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 1 a bekezdés (új)
(1a)  E cikk alkalmazásában, az ágazatba újonnan belépő vállalkozók üzleti tervet, illetve – abban az esetben, ha a beruházás mértéke meghaladja a 150 000 EUR-t – megvalósíthatósági tanulmányt nyújtanak be.
Módosítás 589
Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 2 bekezdés
2.  Amennyiben a műveletek olyan infrastrukturális berendezésekre irányuló beruházásokból állnak, amelyek a környezetvédelemmel, az emberek vagy az állatok egészségével, a higiéniával vagy az állatjóléttel kapcsolatos uniós jog alapján 2014 után hatályba lépő követelményeknek való megfelelést biztosítják, támogatás addig az időpontig nyújtható, amely időpontban a szabványok kötelezővé válnak a vállalkozások számára.
2.  A támogatást csak olyan infrastrukturális berendezésekre irányuló beruházások kaphatják, amelyek a környezetnek igazoltan a legkisebb kárt okozzák vagy amelyek az emberek vagy az állatok egészségével, a higiéniával vagy az állatjóléttel kapcsolatos uniós jog által meghatározott követelményeknél magasabb színvonalt biztosítanak.
Nem részesülhetnek támogatásban az genetikailag módosított szervezeteket felhasználó akvakultúra-műveletek.
Nem részesülhet támogatásban semmiféle, védett tengeri területen vagy halállomány-helyreállítási területeken folytatott intenzív akvakultúra-tevékenység.
Módosítás 340
Rendeletre irányuló javaslat
45 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész
(1)   Az innovációnak az akvakultúra terén történő ösztönzése érdekében az ETHA támogathatja a következő műveleteket:
(1)   Az innovációnak a fenntartható akvakultúra terén történő ösztönzése érdekében az ETHA támogathatja a következő célokat szolgáló projekteket:
a)   olyan új műszaki vagy szervezeti ismeretek meghonosítása az akvakultúra-gazdaságokban, amelyek csökkentik ez utóbbiak környezetre gyakorolt hatását, vagy fenntarthatóbb erőforrás-hasznosítást mozdítanak elő az akvakultúra területén;
a)   olyan műszaki, tudományos vagy szervezeti ismeretek kialakítása az akvakultúra-gazdaságokban, amelyek csökkentik különösen ez utóbbiak környezetre gyakorolt hatását, mérsékelik a halliszttől és a halolajtól való függőséget, vagy fenntarthatóbb erőforrás-hasznosítást mozdítanak elő az akvakultúra területén, valamint elősegítik az új, fenntartható termelési módszereket;
b)   új vagy a legkorszerűbb technológiához képest jelentősen tökéletesített termékek, illetve új vagy továbbfejlesztett folyamatok vagy irányítási és szervezési rendszerek kialakítása vagy piaci bevezetése.
b)   új vagy jelentősen tökéletesített termékek, illetve új vagy továbbfejlesztett folyamatok vagy irányítási és szervezési rendszerek kialakítása vagy piaci bevezetése, illetve az akvakultúra-termékek előállításával és feldolgozásával kapcsolatos innováció vagy fejlesztés;
ba)  az innovációk, termékek, illetve folyamatok technikai vagy gazdasági megvalósíthatóságának felmérése.
Módosítás 341
Rendeletre irányuló javaslat
45 cikk – 2 bekezdés
(2)   Az e cikk szerinti műveleteket az egyes tagállamok nemzeti jogszabályai által elismert tudományos vagy műszaki testülettel együttműködésben kell végrehajtani, amely hitelesíti azok eredményeit.
(2)   Az e cikk szerinti műveleteket az egyes tagállamok nemzeti jogszabályai által elismert, állami vagy magánszektorbeli tudományos, akadémiai vagy műszaki testületekkel, közjogi vagy magánjogi szervekkel együttműködésben kell végrehajtani, amelyek hitelesítik azok eredményeit.
Módosítás 342
Rendeletre irányuló javaslat
45 cikk – 3 a bekezdés (új)
(3a)  Az ETHA pénzügyi támogatást nyújt a tagállamok által kidolgozott többéves stratégiai tervek keretében megvalósított akvakultúra-ágazati fejlesztésre és innovációra.
Módosítás 343
Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – cím
A nyílt tengeri és a nem élelmiszer-termelési célú akvakultúrára irányuló beruházások
Akvakultúrára irányuló beruházások
Módosítás 344
Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 1 bekezdés
(1)   Az akvakultúra kiemelkedő növekedési potenciállal bíró formáinak előmozdítása érdekében az ETHA támogathatja a nyílt tengeri vagy a nem élelmiszer-termelési célú akvakultúra fejlesztésére irányuló beruházásokat.
(1)   Az akvakultúra kiemelkedő növekedési potenciállal bíró formáinak előmozdítása érdekében az ETHA támogathatja: –
a)  az akvakultúra, többek között a nyílt tengeri vagy a nem élelmiszer-termelési célú akvakultúra terén megvalósuló termelő beruházásokat;
b)  a termelés és a tenyésztett fajok diverzifikációját, valamint a jövedelmezőséget és a megfelelő elhelyezkedést vizsgáló tanulmányokat.
Módosítás 345
Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 1 a bekezdés (új)
(1a)  Az (1) bekezdés szerinti támogatás az akvakultúra-ágazatbeli meglévő vállalkozások termelésének növelése vagy korszerűsítése, illetve új vállalkozások létrehozása céljából adható, amennyiben a fejlesztés összhangban áll az akvakultúra fejlesztésére vonatkozó többéves nemzeti stratégiai tervvel.
Módosítás 346
Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 1 b bekezdés (új)
(1b)  E cikk szerint támogatás csak abban az esetben adható, ha egy független értékesítési jelentés egyértelműen igazolta, hogy a termék kedvező és fenntartható piaci kilátásokkal rendelkezik. A létrehozott vállalkozások gazdasági szempontból életképesek, és nem járulnak hozzá az ágazat túltermeléséhez.
Módosítás 347
Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész
(1)   A vállalkozói készségnek az akvakultúra-ágazatban történő előmozdítása érdekében az ETHA támogathatja a következőkhöz hozzájáruló beruházásokat:
(1)   A vállalkozói készségnek a fenntartható akvakultúra-ágazatban történő előmozdítása érdekében az ETHA támogathatja a következőkhöz hozzájáruló beruházásokat:
Módosítás 348
Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 1 bekezdés – a pont
a)   az akvakultúra-termékek értékének növelése, különösen annak lehetővé tételével, hogy az akvakultúra-ágazati vállalkozás maga végezhesse el saját akvakultúra-termékeinek feldolgozását, értékesítését és közvetlen eladását;
a)   az akvakultúra-termékek értékének növelése, például támogatva, hogy az akvakultúra-ágazat maga végezhesse el saját akvakultúra-termékeinek feldolgozását, értékesítését és közvetlen eladását, vagy hogy efféle feldolgozás céljával tömörüléseket hozzon létre vagy partnerségi megállapodásokat kössön;
Módosítás 349
Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 1 bekezdés – b pont
b)   az akvakultúra-ágazati vállalkozások jövedelmének jó piaci kilátásokkal rendelkező új akvakultúrafajok fejlesztésével történő diverzifikációja;
b)   az akvakultúra-ágazat jövedelmének a többletértékkel, jó piaci és környezeti kilátásokkal rendelkező területeken új honos akvakultúrafajok fejlesztésével történő diverzifikációja;
Módosítás 350
Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 1 bekezdés – c pont
c)   az akvakultúra-ágazati vállalkozások jövedelmének az akvakultúrán kívüli kiegészítő tevékenységek fejlesztése révén történő diverzifikációja.
c)   az akvakultúra-ágazati vállalkozások jövedelmének kiegészítő tevékenységek fejlesztése révén történő diverzifikációja.
Módosítás 351
Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 2 bekezdés
(2)   Az (1) bekezdés c) pontja szerinti támogatás kizárólag akvakultúra-ágazati vállalkozásoknak nyújtható, feltéve, hogy az akvakultúrán kívüli kiegészítő tevékenységek kapcsolódnak a vállalkozás fő akvakultúra-tevékenységéhez: ilyen többek között a horgászturizmus, az akvakultúrához kapcsolódó környezetvédelmi szolgáltatások vagy az akvakultúrára vonatkozó oktatási tevékenységek.
(2)   Az (1) bekezdés c) pontja szerinti támogatás kizárólag akvakultúra-ágazati vállalkozásoknak nyújtható, feltéve, hogy az akvakultúrán kívüli kiegészítő tevékenységek kapcsolódnak a fő akvakultúra-termelési vagy értékesítési tevékenységhez: ilyen többek között a horgászturizmus, az akvakultúrához kapcsolódó környezetvédelmi szolgáltatások vagy az akvakultúrára vonatkozó oktatási tevékenységek.
Módosítás 352
Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész
(1)   Az akvakultúra-gazdaságok általános teljesítményének és versenyképességének javítása érdekében az ETHA támogathatja:
(1)   Az akvakultúra-gazdaságok általános teljesítményének és versenyképességének javítása, valamint a működésük környezeti hatásának csökkentése érdekében az ETHA támogathatja:
Módosítás 353
Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 1 bekezdés – b pont
b)   műszaki, tudományos, jogi vagy gazdasági természetű halgazdálkodási tanácsadási szolgáltatások nyújtását.
b)   műszaki, tudományos, jogi, környezetvédelmi vagy gazdasági természetű halgazdálkodási tanácsadási szolgáltatások nyújtását.
Módosítás 637
Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)
ba)  a munkakörülmények javítását az ILO-szabályok figyelembevételével;
Módosítás 638
Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 1 bekezdés – b b pont (új)
bb)  a fiatalok szakképzésének és elhelyezkedésének előmozdítását a halászati és az akvakultúra-ágazatban.
Módosítás 354
Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 2 bekezdés – d pont
d)   az uniós és a nemzeti jogszabályokon alapuló egészségvédelmi és biztonsági előírások;
d)   az uniós és a nemzeti jogszabályokon alapuló egészségvédelmi, higiéniai és biztonsági előírások;
Módosítás 355
Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 2 bekezdés – e a pont (új)
ea)  az esélyegyenlőség, ezen belül elsősorban a nemek közötti egyenlőség és a fogyatékkal élők integrációjának szorgalmazása;
Módosítás 356
Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 3 bekezdés
(3)   Az (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatás kizárólag a halgazdálkodási tanácsadási szolgáltatások létrehozására kiválasztott közjogi szerveknek nyújtható. Az (1) bekezdés b) pontja szerinti támogatás kizárólag akvakultúra-ágazati kkv-knak vagy akvakultúra-ágazati termelői szervezeteknek nyújtható.
(3)   Az (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatás kizárólag a halgazdálkodási tanácsadási szolgáltatások létrehozására kiválasztott közjogi szerveknek vagy a tagállam által elismert szakmai szervezeteknek nyújtható. Az (1) bekezdés b) pontja szerinti támogatás kizárólag akvakultúra-ágazati kkv-knak, a tagállam által elismert akvakultúra-ágazati szakmai szervezeteknek vagy akvakultúra-ágazati termelői szervezeteknek nyújtható.
Módosítás 357
Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 3 a bekezdés (új)
(3a)  Amennyiben a támogatás összege nem haladja meg a 4 000 EUR-t, a kedvezményezett kiválasztható gyorsított eljárással is.
Módosítás 358
Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 4 bekezdés
(4)  Az akvakultúra-gazdaságok a (2) bekezdés a)–e) pontjának hatálya alá tartozó szolgáltatáskategóriák mindegyike esetében a programozási időszak alatt legfeljebb egyszer kaphatnak a tanácsadási szolgáltatásokra vonatkozó támogatást.
törölve
Módosítás 359
Rendeletre irányuló javaslat
49 cikk – 1 bekezdés – a pont
a)   az egész életen át tartó tanulást, a tudományos ismeretek és innovatív gyakorlatok terjesztését, valamint új szakmai készségek elsajátítását az akvakultúra területén;
a)   a szakmai képzést, az egész életen át tartó tanulást, a tudományos és műszaki ismeretek és innovatív gyakorlatok terjesztését, valamint új szakmai készségek elsajátítását az akvakultúra területén, a munkakörülmények javítását, a munkavégzés biztonságának és az akvakultúra-műveletekkel járó környezeti hatás csökkentésének előmozdítását;
Módosítás 360
Rendeletre irányuló javaslat
49 cikk – 1 bekezdés – b pont
b)   hálózatépítést, valamint a tapasztalatok és a bevált gyakorlati módszerek cseréjét az akvakultúra-ágazati vállalkozások vagy szakmai szervezetek és más érdekelt felek, többek között tudományos vagy a férfiak és nők esélyegyenlőségét előmozdító testületek körében.
b)   a hálózatépítést, valamint a tapasztalatok és a bevált gyakorlati módszerek cseréjét az akvakultúra-ágazati vállalkozások vagy szakmai szervezetek és más magán vagy állami érdekelt felek, többek között tudományos, műszaki és képzési vagy a férfiak és nők esélyegyenlőségét előmozdító testületek körében.
Módosítás 361
Rendeletre irányuló javaslat
49 cikk – 2 bekezdés
(2)  Az (1) bekezdés a) pontjában említett támogatás nem nyújtható akvakultúra-ágazati nagyvállalatoknak.
törölve
Módosítás 362
Rendeletre irányuló javaslat
50 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész
(1)   Az akvakultúra-telepek és -infrastruktúra fejlesztéséhez való hozzájárulás érdekében az ETHA támogathatja:
(1)   Az akvakultúra-telepek és -infrastruktúra fejlesztéséhez való hozzájárulás, valamint a működésük környezeti hatásának csökkentése érdekében az ETHA támogathatja:

Módosítás 363
Rendeletre irányuló javaslat
50 cikk – 1 bekezdés – a pont
a)   az akvakultúra fejlesztésére leginkább alkalmas területek meghatározását és feltérképezését, valamint adott esetben tengeri területrendezési eljárások figyelembevételét;
a)   az alacsony környezeti hatású, fenntartható akvakultúra fejlesztésére leginkább alkalmas területek meghatározását és feltérképezését, valamint adott esetben tengeri területrendezési eljárások figyelembevételét, továbbá az akvakultúra-tevékenységek termelési fázisában a környezeti kölcsönhatások nyomon követésére irányuló fellépéseket;
Módosítás 364
Rendeletre irányuló javaslat
50 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)
aa)  azon területek – például ivadéknevelő területek, parti ívóhelyek, védett tengeri területek, Natura 2000 területek vagy halállomány-helyreállítási területek – meghatározását és feltérképezését, amelyek esetében – e területeknek az ökoszisztéma működésében játszott szerepe fenntartása érdekében – meg kell tiltani az intenzív akvakultúra-tevékenységeket;
Módosítás 365
Rendeletre irányuló javaslat
50 cikk – 1 bekezdés – b pont
b)   az akvakultúra-övezetek infrastruktúráinak javítását, többek között a területek tagosításával, energiaellátással vagy vízgazdálkodással;
b)   az akvakultúra-telepek potenciáljának növeléséhez szükséges támogató létesítmények és infrastruktúrák javítását és az akvakultúra környezeti lábnyomának csökkentését, többek között a területek tagosításával, az energiaellátással vagy a vízgazdálkodással kapcsolatos beruházások révén;
Módosítás 366
Rendeletre irányuló javaslat
50 cikk – 1 bekezdés – c pont
c)   az illetékes hatóságok által a 2009/147/EK irányelv 9. cikkének (1) bekezdése alapján vagy a 92/43/EGK irányelv 16. cikkének (1) bekezdése alapján az akvakultúra súlyos károsodásának megelőzése céljából tett és végrehajtott intézkedéseket.
c)   az illetékes hatóságok által az akvakultúra súlyos károsodásának megelőzése céljából a 2009/147/EK vagy a 92/43/EGK irányelv alapján védett vadon élő fajokkal való konfliktus enyhítése érdekében tett intézkedéseket.
Módosítás 367
Rendeletre irányuló javaslat
50 cikk – 2 bekezdés
(2)   Az e cikk szerinti kedvezményezettek kizárólag közjogi szervek lehetnek.
(2)   Az e cikk szerinti támogatásra jogosultak körét a közjogi (szervekre), illetve a valamely tagállam által az (1) bekezdés a), aa) és b) pontja szerinti tevékenységek ellátásával megbízott magánjogi szervekre kell korlátozni.
Módosítás 368
Rendeletre irányuló javaslat
51 cikk – cím
Akvakultúrával foglalkozó új gazdálkodók ösztönzése
Új gazdálkodók ösztönzése a fenntartható akvakultúra-ágazatban és az akvakultúra-feldolgozással foglalkozó ágazatban
Módosítás 369
Rendeletre irányuló javaslat
51 cikk – 1 bekezdés
(1)   A vállalkozói készségnek az akvakultúra-ágazatban történő előmozdítása érdekében az ETHA támogathatja akvakultúra-ágazati vállalkozások újonnan tevékenységet kezdő gazdálkodók általi létrehozását.
(1)   A vállalkozói készségnek az akvakultúra-ágazatban történő előmozdítása érdekében az ETHA támogathatja a fenntartható akvakultúra-ágazati vállalkozások vagy szövetkezetek újonnan tevékenységet kezdő gazdálkodók általi létrehozását, többek között a feldolgozó ágazatban, kiemelten összpontosítva az akvakultúrával foglalkozó fiatal gazdálkodókra és a nemek közötti egyenlőségre.
Módosítás 370
Rendeletre irányuló javaslat
51 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész
(2)   Az (1) bekezdés szerinti támogatásban az ágazatba belépő, akvakultúrával foglalkozó gazdálkodók részesülnek, amennyiben:
A magyar nyelvű változatot nem érinti.
Módosítás 371
Rendeletre irányuló javaslat
51 cikk – 2 bekezdés – b pont
b)   első alkalommal hoznak létre akvakultúra-ágazati mikro- vagy kisvállalkozást ilyen vállalkozás vezetőiként;
b)   első alkalommal hoznak létre mikro- vagy kisvállalkozást ilyen vállalkozás vezetőiként az akvakultúra-ágazatban vagy a kapcsolódó feldolgozással foglalkozó ágazatban;
Módosítás 372
Rendeletre irányuló javaslat
51 cikk – 2 bekezdés – c pont
c)   akvakultúra-tevékenységeik fejlesztésére vonatkozó üzleti tervet nyújtanak be.
c)   az akvakultúra-tevékenységeik fejlesztésére vonatkozó, gazdasági és környezetvédelmi szempontból hiteles üzleti tervet nyújtanak be, többek között tevékenységük ökológiai lábnyomának minimálisra csökkentésének mikéntjére vonatkozó tervet.
Módosítás 373
Rendeletre irányuló javaslat
52 cikk – cím
A magas szintű környezetvédelmet biztosító akvakultúra előmozdítása
A magas szintű környezetvédelmet biztosító, fenntartható akvakultúra előmozdítása
Módosítás 374
Rendeletre irányuló javaslat
52 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész
Az akvakultúra környezetre gyakorolt hatásának számottevő csökkentése érdekében az ETHA támogathatja a következő beruházásokat:
Az akvakultúra környezetre gyakorolt hatásának számottevő csökkentése érdekében az ETHA a következő beruházásokat támogathatja:
Módosítás 375
Rendeletre irányuló javaslat
52 cikk – 1 bekezdés – a pont
a)   az akvakultúra-ágazati vállalkozások által a vízre gyakorolt hatás számottevő csökkentését lehetővé tevő beruházások, különösen azáltal, hogy – többek között multitrofikus akvakultúra-rendszerek alkalmazása révén – csökkentik a felhasznált víz mennyiségét vagy javítják a kimeneti víz minőségét;
a)   az akvakultúra-ágazati vállalkozások által a vízhasználatra és -minőségre gyakorolt hatás számottevő csökkentését lehetővé tevő beruházások, különösen azáltal, hogy – többek között multitrofikus akvakultúra-rendszerek alkalmazása révén – csökkentik a víz, illetve a felhasznált vegyi anyagok, antibiotikumok és más gyógyszerek mennyiségét, vagy javítják a kimeneti víz minőségét;
Módosítás 376
Rendeletre irányuló javaslat
52 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)
aa)  a zárt akvakultúra-rendszerek népszerűsítése;
Módosítás 377
Rendeletre irányuló javaslat
52 cikk – 1 bekezdés – b pont
b)   az akvakultúra-ágazati vállalkozások által a természetre vagy a biológiai sokféleségre gyakorolt negatív hatás korlátozása;
b)   az akvakultúra-ágazati vállalkozások által a természetre gyakorolt negatív hatás korlátozása, és a környezetvédelem, illetve a biológiai sokféleség előmozdítása, különösen a vadon élő halállományra gyakorolt hatások, a ragadozó fajokkal történő kölcsönhatás, a mérgező vegyi anyagok és az antibiotikumok használata, valamint az intenzív akvakultúrához kapcsolódó egyéb környezeti hatások korlátozása tekintetében;
Módosítás 378
Rendeletre irányuló javaslat
52 cikk – 1 bekezdés – c pont
c)   az akvakultúra-gazdaságokat a 2009/147/EK tanácsi és európai parlamenti irányelv és a 92/43/EGK tanácsi irányelv alapján védelemben részesülő vadon élő ragadozóktól védő berendezések vásárlása;
c)   az akvakultúra-gazdaságokat a vadon élő ragadozóktól védő berendezések vásárlása;
Módosítás 379
Rendeletre irányuló javaslat
52 cikk – 1 bekezdés – e pont
e)   az akvakultúrára szánt, meglévő kisebb tavaknak vagy lagúnáknak az iszap eltávolításával vagy az iszaplerakódás megelőzését célzó lehetséges intézkedésekkel történő helyreállítása.
e)   a folyótorkolatoknak, az akvakultúrára szánt, meglévő kisebb tavaknak vagy lagúnáknak és az itt található élőhelyeknek az iszap eltávolítása vagy az iszaplerakódás megelőzése révén történő helyreállítása.
Módosítás 380
Rendeletre irányuló javaslat
53 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész
(1)   Az ökológiai, illetve az energiahatékony akvakultúra fejlesztésének előmozdítása érdekében az ETHA támogathatja:
(1)   Az ökológiai, illetve a nagyobb mértékben energiahatékony akvakultúra fejlesztésének előmozdítása érdekében az ETHA támogathatja:
Módosítás 381
Rendeletre irányuló javaslat
53 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)
aa)  a húsevő fajok helyett a növényevő fajokkal való gazdálkodási műveletekre való áttérés, mely utóbbiak az etetés szempontjából nem a friss, vadon élő, tengeri vagy édesvízi halakon, illetve halliszt- vagy halolaj-termékeken alapulnak;
Módosítás 382
Rendeletre irányuló javaslat
53 cikk – 1 bekezdés – a b pont (új)
ab)  zárt rendszerű akvakultúra előmozdítása, ahol a halakat és egyéb akvakultúra-termékeket zárt recirkulációs rendszerekben tenyésztik, illetve termesztik, ezzel minimálisra csökkentve a vízhasználatot.
Módosítás 383
Rendeletre irányuló javaslat
53 cikk – 1 bekezdés – b pont
b)   a szervezeteknek a közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) való önkéntes részvételének lehetővé tételéről szóló, 2001. március 19-i 761/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel létrehozott uniós környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerekben való részvételt.
b)   uniós környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerekben, például a szervezeteknek a közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) való önkéntes részvételének lehetővé tételéről szóló, 2001. március 19-i 761/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel létrehozott rendszerben vagy nemzeti szinten elismert környezetgazdálkodási rendszerekben való részvételt;
Módosítás 384
Rendeletre irányuló javaslat
53 cikk – 2 bekezdés
(2)   Támogatásban kizárólag azok a kedvezményezettek részesülhetnek, akik kötelezettséget vállalnak arra, hogy legalább három évig részt vesznek az EMAS-rendszerben, vagy legalább öt évig eleget tesznek az ökológiai termelés követelményeinek.
(2)   Támogatásban kizárólag azok a kedvezményezettek részesülhetnek, akik kötelezettséget vállalnak arra, hogy legalább öt évig részt vesznek az EMAS-rendszerben, vagy legalább öt évig eleget tesznek az ökológiai termelés követelményeinek.
Módosítás 385
Rendeletre irányuló javaslat
53 cikk – 3 bekezdés
(3)   A támogatás formája a vállalkozás ökológiai termelésre való áttérésének időszakában vagy az EMAS-rendszerben való részvétel előkészítése során legfeljebb két évig nyújtott ellentételezés.
(3)   A támogatás formája a vállalkozás ökológiai termelésre való áttérésének időszakában vagy az EMAS-rendszerben való részvétel előkészítése során legfeljebb öt évig nyújtott ellentételezés.
Módosítás 386
Rendeletre irányuló javaslat
53 cikk – 4 bekezdés – a pont
a)   az e cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján támogatható műveletek esetében a hagyományosról az ökológiai termelésre való áttérés időszakában felmerült bevételkiesés vagy többletköltségek;
a)   az e cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján támogatható műveletek esetében a hagyományosról az ökológiai termelésre való áttérés vagy az ökológiai termelés fenntartásának időszakában felmerült bevételkiesés vagy többletköltségek;
Módosítás 387
Rendeletre irányuló javaslat
54 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész
(1)   A környezetvédelmi szolgáltatásokat biztosító akvakultúra fejlesztésének előmozdítása érdekében az ETHA támogathatja:
(1)   A környezetvédelmi szolgáltatásokat biztosító, fenntartható akvakultúra fejlesztésének előmozdítása érdekében az ETHA támogathatja:
Módosítás 388
Rendeletre irányuló javaslat
54 cikk – 1 bekezdés – a pont
a)   a NATURA 2000 területeknek a 92/43/EGK tanácsi irányelvvel és a 2009/147/EK tanácsi és európai parlamenti irányelvvel összhangban történő kijelöléséből eredő konkrét környezetvédelmi elvárásokkal összeegyeztethető és egyedi vezetési követelmények hatálya alá tartozó akvakultúra-módszereket;
a)   a NATURA 2000 területeknek a 92/43/EGK tanácsi irányelvvel és a 2009/147/EK irányelvvel összhangban történő kijelöléséből eredő konkrét környezetvédelmi elvárásokkal összeegyeztethető és egyedi vezetési követelmények hatálya alá tartozó extenzív és félintenzív akvakultúra-módszereket;
Módosítás 389
Rendeletre irányuló javaslat
54 cikk – 1 bekezdés – b pont
b)   a víziállatok ex situ védelmében és szaporításában való részvételt a hatóságok által vagy a felügyeletük alatt kidolgozott, állományvédelemre és a biológiai sokféleség helyreállítására irányuló programok keretében;
b)   a víziállatok ex situ védelmében és szaporításában való részvételhez közvetlenül kapcsolódó költségeket, a hatóságok által vagy a felügyeletük alatt kidolgozott, állományvédelemre és a biológiai sokféleség helyreállítására irányuló programok keretében;
Módosítás 390
Rendeletre irányuló javaslat
54 cikk – 1 bekezdés – c pont
c)   olyan extenzív akvakultúra-formákat, amelyek magukban foglalják a környezet és a biológiai sokféleség megőrzését és javítását, valamint a tájképnek és az akvakultúra-övezetek hagyományos tulajdonságainak megóvását.
c)   olyan extenzív és félintenzív akvakultúra-formákat, mind a part menti vizeken, mind a belvizeken, amelyek magukban foglalják a környezet és a biológiai sokféleség megőrzését és javítását, valamint a tájképnek és az akvakultúra-övezetek hagyományos tulajdonságainak a megóvását.
Módosítás 391
Rendeletre irányuló javaslat
54 cikk – 2 bekezdés
(2)   Az (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatás formája az érintett területek vezetési követelményeiből fakadó, a 92/43/EGK tanácsi irányelv vagy a 2009/147/EK tanácsi és európai parlamenti irányelv végrehajtásával kapcsolatban felmerült többletköltségekért vagy kiesett jövedelemért biztosított éves ellentételezés.
(2)   Az (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatás formája az érintett területek vezetési követelményeiből fakadó, a 92/43/EGK tanácsi irányelv vagy a 2009/147/EK tanácsi és európai parlamenti irányelv végrehajtásával kapcsolatban felmerült többletköltségekért és/vagy kiesett jövedelemért biztosított éves ellentételezés.
Módosítás 392
Rendeletre irányuló javaslat
54 cikk – 4 bekezdés
(4)   Az (1) bekezdés c) pontja alapján nyújtott támogatás formája a felmerülő többletköltségekért nyújtott éves ellentételezés.
(4)   Az (1) bekezdés c) pontja alapján nyújtott támogatás formája a felmerülő többletköltségekért nyújtott éves ellentételezés, valamint a védett fajok által az akvakultúra-állományban okozott veszteségek ellentételezése, feltéve hogy tettek védelmi intézkedéseket.
Módosítás 393
Rendeletre irányuló javaslat
55 cikk – 1 bekezdés
(1)   Az ETHA támogatja a puhatestű-tenyésztők – kizárólag közegészségügyi okok miatti – ellentételezését a tenyésztett puhatestűek lehalászásának ideiglenes felfüggesztéséért.
(1)   Az ETHA támogathatja a puhatestű-tenyésztők – kizárólag közegészségügyi okok miatti – ellentételezését a tenyésztett puhatestűek lehalászásának ideiglenes felfüggesztéséért.
Módosítás 395
Rendeletre irányuló javaslat
55 cikk – 2 bekezdés – b pont
b)   a lehalászás felfüggesztése miatti veszteség – a vállalkozás előző három évi átlagos forgalma alapján számítva – meghaladja az érintett vállalkozás éves forgalmának 35 %-át.
b)   a lehalászás felfüggesztése miatti veszteség – a vállalkozás előző három évi átlagos forgalma, vagy amennyiben a vállalkozás ennél rövidebb ideje aktív, a megelőző tevékenységi időszak átlagos forgalma alapján számítva – meghaladja az érintett vállalkozás éves forgalmának 15%-át. A tagállamok különös szabályokat határozhatnak meg az egy évnél rövidebb tevékenységi időszakkal rendelkező vállalkozások esetében elvégzendő számításokra vonatkozóan.
Módosítás 396
Rendeletre irányuló javaslat
55 cikk – 3 bekezdés
(3)  A teljes programozási időszak során legfeljebb 12 hónapra nyújtható ellentételezés.
törölve
Módosítás 397
Rendeletre irányuló javaslat
56 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész
(1)   Az akvakultúra-ágazati vállalkozásokban az állategészségügy és az állatjólét – különösen a megelőzés és biológiai biztonság tekintetében történő – előmozdítása érdekében az ETHA támogathatja:
(1)   Az akvakultúra-ágazati vállalkozásokban az állategészségügy és az állatjólét – különösen a megelőzés és biológiai biztonság tekintetében történő – előmozdítása érdekében az ETHA támogathatja akvakultúra-gazdaságok és akvakultúra-ágazati szakmai szervezetek következő tevékenységeit:
Módosítás 398
Rendeletre irányuló javaslat
56 cikk – 1 bekezdés – a pont
a)   az állat-egészségügyi kiadásokról szóló 2009/470/EK tanácsi határozatban foglaltak szerinti járványvédelmet és -felszámolást az akvakultúra területén;
a)   az akvakultúra területén végzett, az állat-egészségügyi kiadásokról szóló 2009/470/EK tanácsi határozatban foglaltak szerinti járványvédelemmel és -felszámolással kapcsolatos költségeket, ideértve a mentesítési tervben foglalt kötelezettségek teljesítéséhez szükséges működési költségeket is;
Módosítás 399
Rendeletre irányuló javaslat
56 cikk – 1 bekezdés – b pont
b)   általános és fajspecifikus módszerek vagy az akvakultúra területét érintő biológiai biztonságról és állatjóléti magatartási kódexek kidolgozása;
b)   általános és fajspecifikus módszerek bevált gyakorlatainak vagy az akvakultúra területét érintő biológiai védelmi, állat-egészségügyi és állatjóléti magatartási kódexek kidolgozása;
Módosítás 400
Rendeletre irányuló javaslat
56 cikk – 1 bekezdés – c pont
c)   az akvakultúra területén alkalmazandó állatgyógyászati készítmények rendelkezésre állásának javítását, valamint az ilyen készítmények megfelelő alkalmazásának gyógyszerészeti tanulmányok megrendelésével, továbbá információterjesztéssel és -cserével történő előmozdítását.
c)   az akvakultúra állatgyógyászati készítményektől való függésének csökkentését célzó kezdeményezések;
Módosítás 401
Rendeletre irányuló javaslat
56 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)
ca)  a tagállamok által elismert állat-egészségvédelmi csoportok létrehozását és működtetését az akvakultúra-ágazatban.
Módosítás 402
Rendeletre irányuló javaslat
57 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész
(1)   Az akvakultúra-ágazati termelők jövedelmének megőrzése érdekében az ETHA támogathatja az akvakultúra-állománybiztosításhoz való hozzájárulást, amely a következők miatt veszteségeket fedezi:
(1)   Az akvakultúra-ágazati termelők jövedelmének megőrzése érdekében az ETHA támogathatja az akvakultúra-állománybiztosításhoz vagy tagállam által elismert kölcsönös befektetési alaphoz való hozzájárulást, amely a következők legalább egyike miatti veszteségeket fedezi:
Módosítás 403
Rendeletre irányuló javaslat
57 cikk – 1 bekezdés – a pont
a)   természeti katasztrófák;
a)   természeti katasztrófák vagy a tengeri környezet súlyos szennyezése;
Módosítás 404
Rendeletre irányuló javaslat
57 cikk – 1 bekezdés – c pont
c)   hirtelen vízminőség-változás;
c)   hirtelen vízminőség- és vízmennyiség-változás;
Módosítás 405
Rendeletre irányuló javaslat
57 cikk – 1 bekezdés – d pont
d)   akvakultúra-betegségek vagy a termelő létesítmények megrongálódása.
d)   akvakultúra-betegségek, ragadozók általi zsákmányolás, mechanikai meghibásodás vagy a termelő létesítmények megrongálódása, amennyiben ezekért a piaci szereplő nem felelős;
Módosítás 406
Rendeletre irányuló javaslat
57 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)
da)  a vadon élő állatok által a létesítményekben okozott jelentős kár, beleértve az akvakultúra invazív fajokkal való fertőződését;
Módosítás 407
Rendeletre irányuló javaslat
57 cikk – 1 bekezdés – d b pont (új)
db)  az akvakultúra-gazdaságon kívüli esemény miatt bekövetkező környezeti szennyezés;
Módosítás 408
Rendeletre irányuló javaslat
57 cikk – 1 bekezdés – d c pont (új)
dc)  a gazdaságban elhullott állatok összegyűjtése és megsemmisítése, amennyiben haláluk természetes okokra vagy a gazdaságban bekövetkezett olyan balesetre vezethető vissza, amelyért a piaci szereplő nem felelős, illetve ha állat-egészségügyi indokok miatt kerültek – az illetékes hatóságok által előzetesen jóváhagyott – kényszervágásra és a gazdaságon belüli elföldelésre.
Módosítás 409
Rendeletre irányuló javaslat
57 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés
(2)   Kedvezőtlen időjárási jelenség előfordulását vagy akvakultúra-betegség kitörését az érintett tagállamnak ilyenként hivatalosan el kell ismernie.
(2)   Kedvezőtlen időjárási jelenség előfordulását, betegséget, az akvakultúra jelentős szennyeződését, illetve az (1) bekezdésben előírt bármely vonatkozó körülményt az érintett tagállamnak ilyenként hivatalosan el kell ismernie.
Módosítás 410
Rendeletre irányuló javaslat
57 cikk – 3 bekezdés
(3)   Támogatás kizárólag azon akvakultúra-állománybiztosítási szerződések esetében nyújtható, amelyek az akvakultúrával foglalkozó gazdálkodó éves átlagtermelésének 30 %-át meghaladó, (1) bekezdés szerinti anyagi veszteségre nyújtanak fedezetet.
(3)   Támogatás kizárólag azon akvakultúra-állománybiztosítási szerződések vagy kölcsönös befektetési alapok esetében nyújtható, amelyek az akvakultúrával foglalkozó gazdálkodó éves átlagtermelésének 25%-át meghaladó, (1) bekezdés szerinti anyagi veszteségre nyújtanak fedezetet.
Módosítás 411
Rendeletre irányuló javaslat
58 cikk
Az ETHA [a közös rendelkezések megállapításáról szóló […/…/EU] rendelet] 28. cikkében meghatározott, közösségi szinten irányított helyi fejlesztésre irányuló megközelítés alapján támogatást nyújt a halászati területek fenntartható fejlesztésének támogatására.
Az ETHA [a közös rendelkezések megállapításáról szóló […/…/EU] rendelet] 28. cikkében meghatározott, közösségi szinten irányított helyi fejlesztésre irányuló megközelítés alapján támogatást nyújt a halászati és akvakultúra-területek fenntartható fejlesztésének támogatására.
Módosítás 412
Rendeletre irányuló javaslat
59 cikk – 1 bekezdés
Az e fejezet alapján nyújtott pénzügyi támogatásnak hozzá kell járulnia a 6. cikk (1) bekezdésében megállapított uniós prioritások megvalósításához.
Az e fejezet alapján nyújtott pénzügyi támogatásnak hozzá kell járulnia a 6. cikk (1), (2) és (3) bekezdésében megállapított uniós prioritások megvalósításához.
Módosítás 413
Rendeletre irányuló javaslat
V cím – III. fejezet – 2 szakasz – cím
Halászati területek, helyi partnerségek és helyi fejlesztési stratégiák
Halászati és akvakultúra-területek, helyi partnerségek és helyi fejlesztési stratégiák
Módosítás 414
Rendeletre irányuló javaslat
60 cikk – cím
Halászati területek
Halászati és akvakultúra-területek
Módosítás 415
Rendeletre irányuló javaslat
60 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész
(1)   A támogatásra jogosult halászati terület:
(1)   Ahhoz, hogy valamely terület támogatásra legyen jogosult, tengeri halászati területnek, belvízi halászati területnek vagy akvakultúra-területnek kell lennie. Földrajzi, biológiai, gazdasági és társadalmi szempontból funkcionálisan összefüggőnek kell lennie, különös tekintettel a halászati és az akvakultúra-ágazati és kapcsolódó tevékenységekre, továbbá az emberi, pénzügyi és gazdasági erőforrások vonatkozásában elegendő kritikus tömeget kell biztosítania az életképes helyi fejlesztési stratégia támogatásához.
Módosítás 416
Rendeletre irányuló javaslat
60 cikk – 1 bekezdés – a pont
a)  mérete korlátozott, és általában kisebb, mint a statisztikai célú területi egységek nómenklatúrájának (NUTS) létrehozásáról szóló, 2003. május 26-i 1059/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében vett NUTS 3 szintű statisztikai célú területi egység; valamint
törölve
Módosítás 417
Rendeletre irányuló javaslat
60 cikk – 1 bekezdés – b pont
b)  földrajzi, gazdasági és társadalmi szempontból – különösen a halászati és az akvakultúra-ágazat tekintetében – funkcionálisan összefüggő, továbbá az emberi, pénzügyi és gazdasági erőforrások vonatkozásában elegendő kritikus tömeget biztosít egy életképes helyi fejlesztési stratégia támogatásához.
törölve
Módosítás 418
Rendeletre irányuló javaslat
61 cikk – 1 bekezdés
(1)   Az ETHA alkalmazásában [a közös rendelkezések megállapításáról szóló […/…/EU] rendelet] 28. cikke (1) bekezdésének c) pontjában említett helyi fejlesztési stratégiának a különböző helyi gazdasági ágazatok – különösen a halászat és az akvakultúra-ágazat szereplői és projektjei közötti kölcsönhatáson kell alapulnia.
(1)   Az ETHA alkalmazásában [a közös rendelkezések megállapításáról szóló […/…/EU] rendelet] 28. cikke (1) bekezdésének c) pontjában említett helyi fejlesztési stratégiának a halászat és az akvakultúra-ágazat, valamint a helyi gazdaság egyéb ágazatainak szereplői és projektjei közötti kölcsönhatáson és konzultációkon kell alapulnia. E tekintetben a tanácsadó testületekkel is konzultálni kell.
Módosítás 419
Rendeletre irányuló javaslat
61 cikk – 2 bekezdés – a pont
a)   biztosítják a halászati és az akvakultúra-ágazatnak a part menti és belvízi halászati területek fenntartható fejlesztésében való lehető legnagyobb mértékű részvételét;
a)   biztosítják a halászati és az akvakultúra-ágazatnak a part menti és belvízi halászati és akvakultúra-területek fenntartható fejlesztésében való lehető legnagyobb mértékű részvételét;
Módosítás 420
Rendeletre irányuló javaslat
61 cikk – 2 bekezdés – b pont
b)   biztosítják, hogy a helyi közösségek teljes mértékben kiaknázzák a tengeri és part menti területek fejlesztésében rejlő lehetőségeket, és részesüljenek azok előnyeiből.
b)   biztosítják, hogy a helyi közösségek teljes mértékben kiaknázzák a tengeri, part menti és belvízi területek fejlesztésében rejlő lehetőségeket, és részesüljenek azok előnyeiből, és különösen hozzájárulnak a kisebb és a hanyatló halászkikötők tengeri potenciáljának maximalizálásához változatos infrastruktúra kialakítása révén.
Módosítás 421
Rendeletre irányuló javaslat
61 cikk – 3 bekezdés
(3)   A stratégiának összhangban kell állnia a területen feltárt lehetőségekkel és igényekkel és az ETHA-ra vonatkozó uniós prioritásokkal. A stratégiák a halászatra összpontosító stratégiáktól a halászati területek diverzifikációjára irányuló átfogóbb stratégiákig terjedhetnek. A stratégiáknak túl kell mutatniuk a műveletek összegyűjtésén vagy az ágazati intézkedések egyszerű egymás mellé rendelésén.
(3)   A stratégiának összhangban kell állnia a területen feltárt lehetőségekkel és igényekkel és az ETHA-ra vonatkozó uniós prioritásokkal. A stratégiák alapvetően a halászatra vagy akvakultúrára összpontosítanak, noha átfogóbbak is lehetnek, és így irányulhatnak a halászati és akvakultúra-területek diverzifikációjára. A stratégiáknak túl kell mutatniuk a műveletek összegyűjtésén vagy az ágazati intézkedések egyszerű egymás mellé rendelésén.
Módosítás 422
Rendeletre irányuló javaslat
61 cikk – 5 bekezdés
(5)   A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 127. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a [közös rendelkezések megállapításáról szóló […/…/EU] rendelet] 29. cikke (1) bekezdésének e) pontjában említett cselekvési terv tartalmára vonatkozóan.
(5)   Az integrált helyi fejlesztési stratégiának tartalmaznia kell a [közös rendelkezések megállapításáról szóló […/…/EU] rendelet] 29. cikke (1) bekezdésének e) pontjában említett cselekvési tervet. E cselekvési terv többek között meghatározza a stratégia végrehajtása érdekében előirányzott fellépések jegyzékét, továbbá az egyes fellépések tekintetében meghatározza azok célkitűzéseit, a támogatható kiadásokat, a támogatható kedvezményezetteket, a bevont állami pénzügyi keret mértékét, a műveletek kiválasztási kritériumait és a teljesítménymutatókat.
Módosítás 423
Rendeletre irányuló javaslat
62 cikk – 3 bekezdés – b pont
b)   biztosítják a halászati és akvakultúra-ágazat érdemi képviseletét.
b)   biztosítják a halászatok és/vagy akvakultúra-ágazat többségi képviseletét.
Módosítás 424
Rendeletre irányuló javaslat
62 cikk – 4 bekezdés
(4)   Ha a helyi fejlesztési stratégiát az ETHA-n kívül más alapok is támogatják, a (3) bekezdésben megállapított kritériumoknak megfelelően az ETHA által támogatott projektekre külön döntés-előkészítő szervet hoznak létre.
(4)   Ha a helyi fejlesztési stratégiát az ETHA-n kívül más alapok is támogatják, az ETHA által támogatott projektekre a helyi halászati akciócsoportokon belül létrehozott döntés-előkészítő szervnek teljesítenie kell a (3) bekezdésben foglalt követelményeket.
Módosítás 425
Rendeletre irányuló javaslat
62 cikk – 7 bekezdés
(7)   A helyi halászati akciócsoport és az irányító hatóság feladatköreit a stratégiához kapcsolódó valamennyi végrehajtási feladat tekintetében egyértelműen ismertetni kell az operatív programban.
(7)   A helyi halászati akciócsoport, az irányító hatóság, és a végrehajtó hatóság – ha ez utóbbi nem azonos az irányító hatósággal – feladatköreit a stratégiához kapcsolódó valamennyi végrehajtási feladat tekintetében egyértelműen ismertetni kell az operatív programban.
Módosítás 426
Rendeletre irányuló javaslat
63 cikk – 1 bekezdés
(1)  Az e szakasz alapján támogatható műveleteket [a közös rendelkezések megállapításáról szóló […/…/EU] rendelet] 31. cikke határozza meg.
(1)  Az e szakasz alapján támogatható műveleteket és költségeket [a közös rendelkezések megállapításáról szóló […/…/EU] rendelet] 31. cikke határozza meg.
Módosítás 427
Rendeletre irányuló javaslat
64 cikk – 1 bekezdés
(1)  Az előkészítő támogatás a helyi fejlesztési stratégia előkészítését és végrehajtását célzó kapacitásfejlesztésre, képzésre és hálózatépítésre terjed ki.
(1)  Az előkészítő támogatás a helyi fejlesztési stratégia előkészítését és végrehajtását célzó kapacitásfejlesztésre, tanácsadásra, képzésre és hálózatépítésre terjed ki.
Módosítás 428
Rendeletre irányuló javaslat
65 cikk – 1 bekezdés – a pont
a)   a halászati és az akvakultúra-ágazati ellátási lánc bármely szakaszában hozzáadott érték teremtése, munkahelyek létrehozása és az innováció ösztönzése;
a)   a halászati, az akvakultúra-ágazati és a feldolgozóipari ellátási lánc bármely szakaszában hozzáadott érték teremtése, munkahelyek létrehozása, a fiatalok bevonzása és az innováció ösztönzése;
Módosítás 429
Rendeletre irányuló javaslat
65 cikk – 1 bekezdés – b pont
b)   a diverzifikáció és a munkahelyteremtés támogatása a halászati területeken, különösen az egyéb tengeri ágazatokban;
b)   a diverzifikáció és a munkahelyteremtés támogatása a halászati területeken, beleértve a halászatot és az akvakultúra-tevékenységeket kiegészítő tengeri tevékenységekre való diverzifikációt;
Módosítás 430
Rendeletre irányuló javaslat
65 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)
ba)  a képzés erősítése és a munkakörülmények javítása a halászati és akvakultúra-területeken;
Módosítás 431
Rendeletre irányuló javaslat
65 cikk – 1 bekezdés – c pont
c)   a halászati területek környezeti értékeinek javítása és kiaknázása, ideértve az éghajlatváltozás enyhítésére irányuló műveleteket is;
c)   a halászati és akvakultúra-területek környezeti értékeinek javítása és kiaknázása, ideértve a biodiverzitás fenntartására, a part menti övezetekben a gazdálkodás javítására és az éghajlatváltozás enyhítésére irányuló műveleteket is;
Módosítás 432
Rendeletre irányuló javaslat
65 cikk – 1 bekezdés – d pont
d)   a halászati területeken a társadalmi jólét és a kulturális örökség, többek között a tengeri kulturális örökség támogatása;
d)   a halászati és akvakultúra-területeken a társadalmi jólét és a kulturális örökség, többek között a halászati és a tengeri kulturális örökség támogatása;
Módosítás 433
Rendeletre irányuló javaslat
65 cikk – 2 bekezdés
(2)   A nyújtott támogatás azzal a feltétellel terjedhet ki az e cím I. és II. fejezetében foglalt intézkedésekre, ha azok helyi szintű irányítása egyértelműen indokolt. Az ezen intézkedésekkel összhangban álló műveletekhez nyújtott támogatás esetén az e cím I. és II. fejezetében megállapított vonatkozó feltételeket és műveletenkénti hozzájárulási arányt kell alkalmazni.
(2)   A nyújtott támogatás azzal a feltétellel terjedhet ki az e cím I., II. és IV. fejezetében foglalt intézkedésekre, ha azok helyi szintű irányítása egyértelműen indokolt. Az ezen intézkedésekkel összhangban álló műveletekhez nyújtott támogatás esetén az e cím I., II. és IV. fejezetében megállapított vonatkozó feltételeket és műveletenkénti hozzájárulási arányt kell alkalmazni.
Módosítás 434
Rendeletre irányuló javaslat
66 cikk – 2 bekezdés
(2)   Az ETHA keretében a helyi halászati akciócsoport partnerei – más helyi halászati akciócsoportok mellett – olyan, a köz- és a magánszféra között létrejött helyi társulások lehetnek, amelyek az Unió területén vagy azon kívül helyi fejlesztési stratégiát hajtanak végre.
(2)   E cikk alkalmazásában az ETHA keretében a helyi halászati akciócsoport partnerei – más helyi halászati akciócsoportok mellett – olyan, helyi halászati akciócsoporttal nem rendelkező területtel folytatott együttműködési projekt résztvevői lehetnek, amely projekt az Unió területén vagy azon kívül helyi fejlesztési stratégiát végrehajtó, a köz- és a magánszféra között létrejött helyi társuláson alapul.
Módosítás 435
Rendeletre irányuló javaslat
66 cikk – 3 bekezdés
(3)   Azokban az esetekben, amikor az együttműködési projekteket nem a helyi halászati akciócsoportok választják ki, a tagállamok folyamatos pályázati rendszert hoznak létre az együttműködési projektekre vonatkozóan. A tagállamok az operatív programjaik elfogadását követő két éven belül közzéteszik a transznacionális együttműködési projektek kiválasztásával kapcsolatos nemzeti vagy regionális közigazgatási eljárásokat és a támogatható költségek jegyzékét.
(3)   Azokban az esetekben, amikor az együttműködési projekteket nem a helyi halászati akciócsoportok választják ki, a tagállamok folyamatos pályázati rendszert hoznak létre az együttműködési projektekre vonatkozóan. A tagállamok az operatív programjaik elfogadását követő két éven belül közzéteszik a transznacionális együttműködési projektek kiválasztásával kapcsolatos nemzeti vagy regionális közigazgatási eljárásokat és a támogatható költségek jegyzékét. Transznacionális jellegükből fakadóan a tanácsadó testületek részt vehetnek a folyamatos pályázati rendszerben.
Módosítás 436
Rendeletre irányuló javaslat
66 cikk – 4 bekezdés
(4)   Az együttműködési projektek jóváhagyására legkésőbb négy hónappal a projekt benyújtásának időpontját követően kerül sor.
(4)   Az együttműködési projektekkel kapcsolatos közigazgatási döntések meghozatalára legkésőbb négy hónappal a projekt benyújtásának időpontját követően kerül sor.
Módosítás 437
Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk
Az e fejezet szerinti támogatásnak hozzá kell járulnia az e cím I. és II. fejezetében meghatározott konkrét célkitűzések megvalósításához.
Az e fejezet szerinti támogatásnak hozzá kell járulnia a következőkhöz:
a)  az e cím I. és II. fejezete szerinti konkrét célkitűzések megvalósítása;
b)  a halászati és akvakultúra-termékek feldolgozásával és értékesítésével foglalkozó iparág versenyképességének javítása;
c)  az élelmiszer-biztonság és a termékek minőségének javítása;
d)  új termékek fejlesztése, termelése és értékesítése, valamint új technológiák és innovatív termelési módszerek alkalmazása;
e)  a környezetre gyakorolt káros hatások csökkentése és az energiahatékonyság növelése;
f)  a kevésbé jelentős fajok, a melléktermékek és a hulladék jobb felhasználása;
g)  új termékek fejlesztése, termelése és értékesítése, valamint új technológiák és innovatív termelési módszerek alkalmazása;
h)  a munkakörülmények és a munkavállalók képzésének javítása;
i)  új piacok nyitása és fejlesztése.
Módosítás 438
Rendeletre irányuló javaslat
69 cikk – 1 bekezdés
(1)   Az ETHA támogathatja [a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről szóló .../.../EU rendelet] 32. cikkében említett termelési és értékesítési tervek előkészítését és végrehajtását.
(1)   Az ETHA támogatja [a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről szóló .../.../EU rendelet] 32. cikkében említett termelési és értékesítési tervek előkészítését és végrehajtását.
Módosítás 439
Rendeletre irányuló javaslat
70 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész
(1)   Az ETHA támogathatja [a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről szóló] .../.../EU rendelet II. mellékletében felsorolt halászati termékeket tároló, elismert termelői szervezetek és termelői szervezetek társulásainak nyújtandó ellentételezést, amennyiben a termékeket [a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről szóló] .../.../EU rendelet 35. és 36. cikkének megfelelően tárolják:
(1)   Az ETHA az alábbiak szerint társfinanszírozhatja [a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről szóló] .../.../EU rendelet II. mellékletében felsorolt halászati és akvakultúra-termékeket tároló, elismert termelői szervezeteknek és termelői szervezetek társulásainak nyújtandó ellentételezést, amennyiben a termékeket az említett rendelet 35. és 36. cikkének megfelelően tárolják:
Módosítás 440
Rendeletre irányuló javaslat
70 cikk – 1 bekezdés – a pont
a)   a tárolási támogatás összege nem haladja meg a kérdéses termékek stabilizálásához és tárolásához szükséges intézkedések technikai és pénzügyi költségeinek összegét;
a)   a tárolási támogatás összege nem haladja meg a kérdéses termékek stabilizálásához, előkészítéséhez és tárolásához szükséges intézkedések technikai és pénzügyi költségeinek összegét;
Módosítás 441
Rendeletre irányuló javaslat
70 cikk – 1 bekezdés – c pont
c)   az évente nyújtott pénzügyi támogatás nem haladhatja meg a termelői szervezetek tagjai által a 2009-2011 közötti időszakban első alkalommal értékesített termelés éves átlagértékének alábbi, százalékban kifejezett részét. Amennyiben a termelői szervezetek tagjai a 2009-2011 közötti időszakban nem rendelkeztek értékesített termeléssel, az e tagok első három évi termelési évben értékesített termelésének átlagos éves értékét kell figyelembe venni:
c)   az évente nyújtott pénzügyi támogatás nem haladhatja meg a termelői szervezetek tagjai által a 2009–2011 közötti időszakban első alkalommal értékesített termelés éves átlagértékének 5%-át. Amennyiben a termelői szervezetek tagjai a 2009–2011 közötti időszakban nem rendelkeztek értékesített termeléssel, az e tagok első három évi termelési évben értékesített termelésének átlagos éves értékét kell figyelembe venni.
–  1 %-ot 2014-ben,
–  0,8 %-ot 2015-ben,
–  0,6 %-ot 2016-ben,
–  0,4 %-ot 2017-ben,
–  0,2 %-ot 2018-ben,
Módosítás 442
Rendeletre irányuló javaslat
70 cikk – 2 bekezdés
(2)  2019-ig az (1) bekezdésben említett támogatást fokozatosan meg kell szüntetni.
törölve
Módosítás 443
Rendeletre irányuló javaslat
71 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész
(1)   Az ETHA támogathatja azokat a halászati és akvakultúra-termékekre irányuló értékesítési intézkedéseket, amelyeknek a célja:
(1)   Az ETHA támogathatja azokat a halászati, akvakultúra- és belvízi halászati termékekre irányuló értékesítési intézkedéseket, amelyeknek a célja:
Módosítás 444
Rendeletre irányuló javaslat
71 cikk – 1 bekezdés – a pont – bevezető rész
a)   az alábbiak forgalomba hozatali feltételeinek javítása:
a)   új piacok keresése és a forgalomba hozatali feltételek javítása többek között az alábbi halászati és akvakultúrafajok esetében:
Módosítás 445
Rendeletre irányuló javaslat
71 cikk – 1 bekezdés – a pont – i a alpont (új)
ia)  a halászszervezetek és társulásaik vagy árverési csarnokok által értékesített termékek;
Módosítás 446
Rendeletre irányuló javaslat
71 cikk – 1 bekezdés – a pont – ii alpont
ii)   a [közös halászati politikáról szóló rendelet] 15. cikkével és a [halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről szóló [.../.../EU] rendelet] 8. cikke b) pontjának második francia bekezdésével összhangban kirakodott nem szándékos fogások;
ii)   a műszaki intézkedéseknek megfelelően a [közös halászati politikáról szóló rendelet] 15. cikkével és a [halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről szóló [.../.../EU] rendelet] 8. cikke b) pontjának második francia bekezdésével összhangban kereskedelmi halállományokból kirakodott nem szándékos fogások;
Módosítás 447
Rendeletre irányuló javaslat
71 cikk – 1 bekezdés – a pont – iii alpont
iii)   az ökológiai termelésről szóló 834/2007/EK tanácsi rendeletben meghatározott, alacsony környezeti hatást kiváltó módszerekkel előállított termékek vagy ökológiai akvakultúra-termékek;
iii)   az ökológiai termelésről szóló 834/2007/EK tanácsi rendeletben meghatározott, alacsony környezeti hatást kiváltó módszerekkel vagy zárt akvakultúra-rendszerekben előállított termékek vagy ökológiai halászati vagy akvakultúra-termékek;
Módosítás 448
Rendeletre irányuló javaslat
71 cikk – 1 bekezdés – a pont – iii a alpont (új)
iiia)  a közeli területeken folytatott és időszakos halászatból származó, köztük a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló, 2006. március 20-i 510/2006/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó termékek;
Módosítás 449
Rendeletre irányuló javaslat
71 cikk – 1 bekezdés – a pont – iii b alpont (új)
iiib)  új vagy továbbfejlesztett termékek.
Módosítás 450
Rendeletre irányuló javaslat
71 cikk – 1 bekezdés – b pont – bevezető rész
b)   a minőség javítása a következők megkönnyítése révén:
b)   a minőség javítása és a hozzáadott érték növelése a következők megkönnyítése révén:
Módosítás 451
Rendeletre irányuló javaslat
71 cikk – 1 bekezdés – b pont – ii alpont
ii)   többek között a fenntartható halászati és akvakultúra-termékek és környezetbarát feldolgozási módszerek tanúsítása és promóciója;
ii)   többek között a fenntartható halászati és akvakultúra-termékek, kisüzemi part menti halászatból származó termékek, közeli területeken folytatott és időszakos halászatból származó termékek és környezetbarát feldolgozási módszerek minőségi tanúsítása és promóciója, és e tekintetben külön címkézési rendszer kialakítása;
Módosítás 452
Rendeletre irányuló javaslat
71 cikk – 1 bekezdés – b pont – ii a alpont (új)
iia)  a halászati és akvakultúra-termékek nyomon követhetősége, beleértve a halászati és akvakultúra-termékek uniós ökocímkéjének létrehozását;
Módosítás 453
Rendeletre irányuló javaslat
71 cikk – 1 bekezdés – b pont – ii b alpont (új)
iib)  innovatív eljárások és módszerek;
Módosítás 454
)
71 cikk – 1 bekezdés – b pont – iii alpont
iii)   halászati termékeknek az azokat megtermelő, kisüzemi part menti halászatot folytató halászok általi közvetlen értékesítése;
iii)   halászati termékeknek az azokat megtermelő, kisüzemi part menti és gyalogos halászatot folytató halászok általi közvetlen értékesítése;
Módosítás 455
Rendeletre irányuló javaslat
71 cikk – 1 bekezdés – b pont – iii a alpont (új)
iiia)  a termékek kiszerelése és csomagolása;
Módosítás 456
Rendeletre irányuló javaslat
71 cikk – 1 bekezdés – b pont – iii b alpont (új)
iiib)  az 510/2006/EK rendelet hatálya alá tartozó termékek ellenőrzésére és tanúsítására vonatkozó követelményeknek az ellenőrzési és tanúsítási rendszerek hatálya alá tartozó termelők, feldolgozók és fejlesztők általi teljesítése;
Módosítás 457
Rendeletre irányuló javaslat
71 cikk – 1 bekezdés – c pont
c)   a termelés és a piacok átláthatóságához való hozzájárulás és piackutatások lebonyolítása;
c)   a termelés és a piacok átláthatóságához való hozzájárulás, valamint piackutatások lebonyolítása és az Unió kereskedelmi függőségéről szóló tanulmányok készítése;
Módosítás 458
Rendeletre irányuló javaslat
71 cikk – 1 bekezdés – e pont
e)   [a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről szóló] .../.../EU rendelet II. fejezetének III. szakasza alapján elismert termelői szervezetek, termelői szervezetek társulásai vagy ágazatközi szervezetek létrehozása;
e)   [a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről szóló] .../.../EU rendelet II. fejezetének III. szakasza alapján elismert termelői szervezetek, termelői szervezetek társulásai vagy ágazatközi szervezetek létrehozása, összeolvadása, a halászati és értékesítési intézkedések irányításában betöltött szerepük támogatása érdekében;
Módosítás 459
Rendeletre irányuló javaslat
71 cikk – 1 bekezdés – f pont
f)   a halászati és akvakultúra-termékek regionális, nemzeti vagy transznacionális promóciós kampányainak lebonyolítása.
f)   a környezeti szempontból fenntartható halászati és akvakultúra-termékek regionális, nemzeti vagy transznacionális promóciós kampányainak lebonyolítása, kiállításokat és médiakampányokat is ideértve.
Módosítás 460
Rendeletre irányuló javaslat
72 cikk – 1 bekezdés – -a pont (új)
—a)  a jobb minőségű és nagyobb hozzáadott értékkel rendelkező új termékeket, új vagy továbbfejlesztett eljárásokat és új vagy fejlettebb irányítási és szervezési rendszereket célzó innovációt szolgálják;
Módosítás 461
Rendeletre irányuló javaslat
72 cikk – 1 bekezdés – -b pont (új)
—b)  növelik a termékek hozzáadott értékét;
Módosítás 462
Rendeletre irányuló javaslat
72 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)
aa)  javítják a biztonságot, a higiénés, egészségügyi és a munkakörülményeket;
Módosítás 463
Rendeletre irányuló javaslat
72 cikk – 1 bekezdés – d pont
d)   a 834/2007/EK tanácsi rendelet 6. és 7. cikkében szabályozott ökológiai akvakultúra-termékek feldolgozását célozzák.
d)   a 834/2007/EK tanácsi rendelet 6. és 7. cikkében szabályozott fenntartható akvakultúra-termékek és ökológiai akvakultúra-termékek feldolgozását célozzák.
Módosítás 464
Rendeletre irányuló javaslat
72 cikk – 1 a bekezdés (új)
(1a)  Az ETHA az (1) bekezdésben említett tevékenységekkel kapcsolatos kutatási és innovációs tevékenységek folytatása érdekében támogathatja a feldolgozó ágazatot képviselő vállalkozásokat, szervezeteket és technológiai központokat.
Módosítás 465
Rendeletre irányuló javaslat
73 cikk – 1 bekezdés
(1)   Az ETHA támogathatja az Azori-szigetekről, Madeiráról, a Kanári-szigetekről, Francia Guyanáról és Réunionról származó egyes halászati és akvakultúra-termékek halászata, tenyésztése és értékesítése terén a piaci szereplőknél felmerülő többletköltségeknek a 791/2007/EK tanácsi rendelettel bevezetett ellentételezésére vonatkozó rendszert.
(1)   Az ETHA támogatja legkülső régiókból származó egyes halászati és akvakultúra-termékek halászata, tenyésztése, feldolgozása és értékesítése terén a piaci szereplőknél felmerülő többletköltségeknek az EUMSZ 349. cikke alapján a 791/2007/EK tanácsi rendelettel bevezetett ellentételezésére vonatkozó rendszert. E rendszer az ebben a bekezdésben említett tevékenységet végző piaci szereplők valamennyi felmerülő többletköltségére alkalmazandó.
Módosítás 466
Rendeletre irányuló javaslat
73 cikk – 2 bekezdés
(2)   Az egyes érintett tagállamok az (1) bekezdésben említett régiók vonatkozásában meghatározzák az ellentételezésre jogosult halászati és akvakultúra-termékek jegyzékét és mennyiségét.
(2)   Az egyes érintett tagállamok az (1) bekezdésben említett régiók vonatkozásában meghatározzák a halászati és tenyésztési tevékenységek során a piaci szereplők által elszenvedett többletköltségek jegyzékét. Elkészítik továbbá az ellentételezésre jogosult halászati és akvakultúra-termékek jegyzékét és mennyiségét.
Módosítás 467
Rendeletre irányuló javaslat
73 cikk – 3 bekezdés
(3)   A (2) bekezdésben említett jegyzék és mennyiségek meghatározásakor a tagállamok figyelembe veszik az összes releváns tényezőt, különösen annak szükségességét, hogy az ellentételezés teljes mértékben összeegyeztethető legyen a KHP szabályaival.
(3)   A (2) bekezdésben említett jegyzék és mennyiségek meghatározásakor a tagállamok figyelembe veszik az összes releváns tényezőt, különösen annak szükségességét, hogy az ellentételezés teljes mértékben összeegyeztethető legyen a KHP szabályaival, valamint azt, hogy az érintett flották halászati kapacitása összemérhető legyen a rendelkezésre álló halászati lehetőségekkel.
Módosítás 468
Rendeletre irányuló javaslat
73 cikk – 4 bekezdés – c a pont (új)
ca)  jogellenes, nem bejelentett vagy szabályozatlan halászatból származnak.
Módosítás 469
Rendeletre irányuló javaslat
73 cikk – 5 a bekezdés (új)
(5a)  A halászati termékek értékesítésekor többletköltségeket viselő következő piaci szereplők jogosultak ellentételezésre:
a)  olyan természetes vagy jogi személy, aki vagy amely termelési eszközök igénybevételével halászati vagy akvakultúra-termékeket állít elő forgalomba hozatal céljából;
b)  az (1) bekezdésben említett régiók kikötőiben lajstromozott és a régiókban üzemeltetett hajók tulajdonosai vagy üzemeltetői, illetőleg az ilyen tulajdonosok vagy üzemeltetők társulásai;
c)  a feldolgozó- és az értékesítési ágazat piaci szereplői, vagy e piaci szereplők társulásai.
Módosítás 470
Rendeletre irányuló javaslat
73 a cikk (új)
73a. cikk
Piaci szereplők
(1)  Az ellentételezés az érintett régiókban halászati és akvakultúra-tevékenységet folytató piaci szereplőknek fizetendő.
(2)  Az érintett tagállamok meghozzák a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az ellentételezésben részesülő piaci szereplők gazdasági életképességét biztosítsák.
Módosítás 471
Rendeletre irányuló javaslat
74 cikk – 1 bekezdés – a pont
a)   az egyes halászati és akvakultúra-termékek esetében az érintett régiók sajátos hátrányaiból adódó többletköltségeket, valamint
a)   az egyes halászati és akvakultúra-termékek vagy termékkategóriák esetében az érintett régiók sajátos hátrányaiból adódó többletköltségeket, valamint
Módosítás 472
Rendeletre irányuló javaslat
74 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)
ba)  minden egyéb támogatás, melyet a kedvezményezett kapott, vagy továbbra is kap.
Módosítás 473
Rendeletre irányuló javaslat
75 cikk – 1 bekezdés
(1)   Az érintett tagállamok minden érintett régió vonatkozásában ellentételezési tervet nyújtanak be a Bizottságnak, amely tartalmazza a 73. cikkben említett jegyzéket és mennyiségeket, a 74. cikkben említett ellentételezési szintet és a 99. cikkben meghatározott illetékes irányító hatóság megjelölését.
(1)   Az érintett tagállamok minden érintett régió vonatkozásában ellentételezési tervet nyújtanak be a Bizottságnak, amely tartalmazza a 73. cikkben említett jegyzéket és mennyiségeket, valamint a piaci szereplők kategóriáját, a 74. cikkben említett ellentételezési szintet és a 99. cikkben meghatározott illetékes irányító hatóság megjelölését.
Módosítás 474
Rendeletre irányuló javaslat
75 cikk – 1 a bekezdés (új)
(1a)  A tagállamok módosíthatják az (1) bekezdésben említett ellentételezési tervek tartalmát. A módosításokat be kell nyújtani a Bizottságnak.
Módosítás 475
Rendeletre irányuló javaslat
75 cikk – 2 bekezdés
(2)   A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 127. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az ellentételezési terv tartalmának meghatározása érdekében, ideértve az érintett régiók sajátos hátrányaiból adódó többletköltségek kiszámítására vonatkozó kritériumokat is.
(2)   A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az ellentételezési terv tartalmát – többek között az érintett régiók sajátos hátrányaiból adódó többletköltségek kiszámítására vonatkozó kritériumokat – meghatározó, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 127. cikknek megfelelően. is.
Módosítás 476
Rendeletre irányuló javaslat
75 a cikk (új)
75a. cikk
Állami támogatás
(1)  A 8. cikktől eltérve, a Bizottság az EUMSZ 108. cikkének megfelelően működési támogatást engedélyezhet a halászati és akvakultúra-termékek előállításával, feldolgozásával és értékesítésével foglalkozó ágazatoknak, a legkülső régiók elszigeteltségből, szigeti jellegből és rendkívüli távolságból adódó sajátos hátrányainak enyhítése céljából.
(2)  A tagállamok további finanszírozást adhatnak a 75. cikkben említett ellentételezési terv végrehajtására. Ilyen esetekben az állami támogatást a tagállamok bejelentik a Bizottságnak, melyet az – az említett terv részeként – e rendelettel összhangban jóváhagyhat. Az e bekezdéssel összhangban bejelentett állami támogatás az EUMSZ 108. cikke (3) bekezdésének első mondata alapján bejelentett támogatásnak is minősül.
Módosítás 477
Rendeletre irányuló javaslat
78 cikk – 1 bekezdés
(1)   Az ETHA támogathatja [a közös halászati politikáról szóló rendelet] 46. cikkében előírt és a közös halászati politika szabályainak betartását biztosító közösségi ellenőrző rendszer létrehozásáról szóló, 2009. november 20-i 1224/2009/EK tanácsi rendeletben kifejtett uniós ellenőrzési, vizsgálati és végrehajtási rendszer megvalósítását.
(1)   Az ETHA támogathatja [a közös halászati politikáról szóló rendelet] 46. cikkében előírt és a közös halászati politika szabályainak betartását biztosító közösségi ellenőrző rendszer létrehozásáról szóló, 2009. november 20-i 1224/2009/EK tanácsi rendeletben kifejtett uniós ellenőrzési, vizsgálati és végrehajtási rendszer megvalósítását, illetve a halászati termékek 1224/2009/EK tanácsi rendelet 58. cikke szerint szükséges nyomon követhetőségének biztosításához szükséges elemek felszerelését. E rendszer eredményeként az ellenőrzések száma a különböző tagállamok flottáinak méretén alapul majd.
Módosítás 478
Rendeletre irányuló javaslat
78 cikk – 2 bekezdés – a pont
a)   technológia beszerzése és/vagy fejlesztése, ideértve a hardvereket és a szoftvereket, a hajófelderítési rendszereket (VDS), a zárt láncú televíziós rendszereket (CCTV) és az olyan IT-hálózatokat, amelyek lehetővé teszik a halászattal kapcsolatos adatok gyűjtését, nyilvántartását, validálását, elemzését és cseréjét, a halászattal kapcsolatos adatokra vonatkozó mintavételi módszerek fejlesztését, valamint az ágazatközi adatcsererendszerekkel való összeköttetéseket;
a)   technológia beszerzése, telepítése és fejlesztése, ideértve a hardvereket és a szoftvereket, a hajófelderítési rendszereket (VDS), a zárt láncú televíziós rendszereket (CCTV) és az olyan IT-hálózatokat, amelyek lehetővé teszik a halászattal kapcsolatos adatok gyűjtését, nyilvántartását, jóváhagyását, elemzését, kockázatkezelését, továbbítását és cseréjét, a halászattal kapcsolatos adatokra vonatkozó mintavételi módszerek fejlesztését, valamint az ágazatközi adatcsererendszerekkel való összeköttetéseket, azzal a feltétellel, hogy ezek a műveletek tiszteletben tartják az egyéni szabadságjogokat és biztosítják a személyes adatok védelmét;
Módosítás 479
Rendeletre irányuló javaslat
78 cikk – 2 bekezdés – b pont
b)   a halászatban és a halászati termékek értékesítésében részt vevő piaci szereplők és a megfelelő tagállami és uniós hatóságok közötti adattovábbítást lehetővé tévő berendezések beszerzése és üzembe helyezése, ideértve az elektronikus adatrögzítési és jelentéstételi rendszerek (ERS), a hajómegfigyelési rendszerek (VMS) és az ellenőrzési célokra használt automatikus azonosító rendszerek (AIS) szükséges elemeit is;
b)   a halászatban és a halászati termékek értékesítésében részt vevő piaci szereplők és a megfelelő tagállami és uniós hatóságok közötti adattovábbítást lehetővé tevő berendezések, többek között számítógépes hardverek és szoftverek fejlesztése, beszerzése és üzembe helyezése, ideértve az elektronikus adatrögzítési és jelentéstételi rendszerek (ERS), a hajómegfigyelési rendszerek (VMS) és az ellenőrzési célokra használt automatikus azonosító rendszerek (AIS) szükséges elemeit is;
Módosítás 480
Rendeletre irányuló javaslat
78 cikk – 2 bekezdés – c pont
c)   a halászati és akvakultúra-termékeknek az 1224/2009/EK tanácsi rendelet 58. cikkében meghatározott nyomon követhetőségéhez szükséges elemek beszerzése és üzembe helyezése;
c)   a halászati és akvakultúra-termékeknek az 1224/2009/EK tanácsi rendelet 58. cikkében meghatározott nyomon követhetőségéhez szükséges elemek, többek között számítógépes hardverek és szoftverek fejlesztése, beszerzése és üzembe helyezése;
Módosítás 481
Rendeletre irányuló javaslat
78 cikk – 2 bekezdés – e pont
e)   járőrhajók, repülőgépek és helikopterek korszerűsítése és beszerzése, amennyiben azokat legalább az idő 60 %-ában a halászat ellenőrzésére használják;
e)   járőrhajók, repülőgépek és helikopterek korszerűsítése és beszerzése, amennyiben azokat éves alapon számolva a felszerelés-használat teljes idejének legalább 60%-ában a halászat ellenőrzésére használják;
Módosítás 482
Rendeletre irányuló javaslat
78 cikk – 2 bekezdés – g pont
g)   a halászat ellenőrzésével kapcsolatos kísérleti projektek végrehajtása, ideértve a halak DNS-elemzését vagy az ellenőrzéshez kapcsolódó webhelyek fejlesztését is;
g)   a halászat ellenőrzésével kapcsolatos innovatív ellenőrzési és nyomonkövetési rendszerek kifejlesztése és kísérleti projektek végrehajtása, ideértve a halak DNS-elemzését vagy az ellenőrzéshez kapcsolódó webhelyek fejlesztését is;
Módosítás 483
Rendeletre irányuló javaslat
78 cikk – 2 bekezdés – j a pont (új)
ja)  olyan programok, amelyekkel elvégezhető az 1224/2009/EK tanácsi rendelet 95. cikke szerinti egyedi ellenőrzési és vizsgálati programok hatálya alá tartozó állományokat érintő szigorúbb ellenőrzés, a felmerülő működési költségekre is kiterjedően;
Módosítás 484
Rendeletre irányuló javaslat
78 cikk – 2 bekezdés – –j b pont (új)
jb)  olyan programok, amelyek az 1224/2009/EK rendelet 102. cikkének (4) bekezdésével összhangban létrehozott cselekvési terv végrehajtásához kapcsolódnak, a felmerülő működési költségekre is kiterjedően.
Módosítás 485
Rendeletre irányuló javaslat
78 cikk – 3 bekezdés
(3)   Az e cikk (2) bekezdésének h), i) és j) pontjában felsorolt intézkedések kizárólag akkor jogosultak támogatásra, ha hatóság által végzett ellenőrzési tevékenységekhez kapcsolódnak.
(3)   Az e cikk (2) bekezdésének h), i), j), ja) és jb) pontjában felsorolt intézkedések kizárólag akkor jogosultak támogatásra, ha hatóság által végzett ellenőrzési tevékenységekhez kapcsolódnak.
Módosítás 486
Rendeletre irányuló javaslat
78 a cikk (új)
78a. cikk
Kollektív fellépések az ellenőrzések megerősítse és szabványosítása érdekében
(1)  Az ellenőrzések megerősítése és szabványosítása érdekében az ETHA támogathatja [a közös halászati politikáról szóló …/…/EU rendelet] 46. cikkében előírt és a közös halászati politika szabályainak betartását biztosító közösségi ellenőrző rendszer létrehozásáról szóló, 2009. november 20-i 1224/2009/EK tanácsi rendeletben kifejtett államközi ellenőrzési, vizsgálati és végrehajtási rendszer kidolgozását és tesztelését célzó transznacionális projektek végrehajtását.
(2)  Különösen az alábbi művelettípusok támogathatók:
a)  a halászati tevékenységek nyomon követését, ellenőrzését és felügyeletét végző személyzet nemzetközi képzési programjai;
b)  az olyan kezdeményezések – a szemináriumokat és médiaeszközöket is beleértve –, amelyek célja a jogszabályok és a kapcsolódó ellenőrzések értelmezésének egységesítése az Unióban.
Módosítás 487
Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 1 bekezdés
(1)   Az ETHA támogathatja [a közös halászati politikáról szóló rendelet] 37. cikkének (5) bekezdésében említett többéves uniós programban foglaltak szerint az elsődleges biológiai, technikai, környezetvédelmi és társadalmi-gazdasági adatok gyűjtését, kezelését és felhasználását.
(1)   Az ETHA [a közös halászati politikáról szóló rendelet] 37. cikkének (5) bekezdésében említett többéves uniós programban foglaltak szerint támogatja a fenntartható ökoszisztéma-alapú halászati és akvakultúra-gazdálkodáshoz szükséges elsődleges biológiai, technikai, környezetvédelmi és társadalmi-gazdasági adatok gyűjtését, kezelését, elemzését és felhasználását.
Módosítás 488
Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 2 bekezdés – a pont
a)   adatok kezelése, illetve tudományos elemzés céljára és a KHP végrehajtásához történő felhasználása;
a)   adatok gyűjtése, kezelése, illetve tudományos elemzés céljára és a KHP végrehajtásához történő felhasználása;
Módosítás 489
Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 2 bekezdés – a a pont (új)
aa)  technológia beszerzése vagy fejlesztése, ideértve az adatgyűjtéshez, -kezeléshez és -felhasználáshoz szükséges számítógépes hardvereket és szoftvereket.
Módosítás 490
Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 2 bekezdés – b pont
b)   többéves nemzeti mintavételi programok;
b)   többéves nemzeti, transznacionális és nemzeti szint alatti mintavételi programok;
Módosítás 491
Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 2 bekezdés – c pont
c)   a kereskedelmi halászat és a szabadidős halászat és horgászat tengeri megfigyelése;
c)   a kereskedelmi halászat és a szabadidős halászat és horgászat tengeri megfigyelése, beleértve a tengeri élőlények és madarak járulékos fogásainak megfigyelését is;
Módosítás 492
Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 2 bekezdés – d a pont (új)
da)  a halászattal kapcsolatos műszaki és tudományos szakértelemhez kapcsolódó éves munkaprogramok igazgatása, az adatközlések és adatkészletek feldolgozása, valamint a tudományos szakvéleményezést célzó előkészítő munka;
Módosítás 493
Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 2 bekezdés – d b pont (új)
db)  halászati szakértők találkozóinak szervezése és lebonyolítása;
Módosítás 494
Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 2 bekezdés – e pont
e)   a tagállamok képviselőinek részvétele [a közös halászati politikáról szóló rendelet] 37. cikkének (4) bekezdésében említett regionális koordinációs találkozókon, azoknak a regionális halászati gazdálkodási szervezeteknek az ülésein, amely szervezetekben az Unió szerződő fél vagy megfigyelő, illetve a tudományos szakvéleményeket kibocsátó nemzetközi testületek ülésein.
e)   a tagállamok képviselőinek és tudományos szakértőinek, valamint a regionális hatóságok képviselőinek részvétele [a közös halászati politikáról szóló rendelet] 37. cikkének (4) bekezdésében említett regionális koordinációs találkozókon, azoknak a regionális halászati gazdálkodási szervezeteknek az ülésein, amely szervezetekben az Unió szerződő fél vagy megfigyelő, illetve a tudományos, gazdasági vagy műszaki szakvéleményeket kibocsátó nemzetközi testületek ülésein;
Módosítás 495
Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 2 bekezdés – e a pont (új)
ea)  az adatgyűjtési és adatkezelési rendszerek fejlesztése, valamint kísérleti projektek végrehajtása a már létező adatgyűjtési és adatkezelési rendszerek fejlesztése céljából;
Módosítás 496
Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 2 bekezdés – e b pont (új)
eb)  az adatgyűjtés és -feldolgozás során felmerült operatív költségek.
Módosítás 497
Rendeletre irányuló javaslat
79 a cikk (új)
79a. cikk
Jogkövetkezmények
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 150. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogadjon el egy tagállamnak az ETHA-ból származó források befagyasztása és/vagy csökkentése révén történő szankcionálására, amennyiben a tagállam:
a)  nem teljesíti adatgyűjtési és -továbbítási kötelezettségeit vagy nem jelenti tényleges halászflotta-kapacitását; vagy
b)  vizein vagy saját halászflottáján belül nem lép fel a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászat ellen.
Módosítás 498
Rendeletre irányuló javaslat
81 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész
Az e fejezet alapján nyújtott támogatásnak hozzá kell járulnia az Unió integrált tengerpolitikájának kidolgozásához és végrehajtásához. Céljai a következők:
Az e fejezet alapján nyújtott támogatásnak hozzá kell járulnia az Unió integrált tengerpolitikája kidolgozásának és végrehajtásának erősítéséhez. Céljai a következők:
Módosítás 499
Rendeletre irányuló javaslat
81 cikk – 1 bekezdés – a pont – i alpont
i.támogatja a tagállamokat és az uniós régiókat az integrált tengerpolitikai irányítás kidolgozására, bevezetésére vagy végrehajtására ösztönző fellépéseket;
i.   támogatja a tagállamokat és régióikat az integrált tengerpolitikai irányítás kidolgozására, bevezetésére vagy végrehajtására ösztönző fellépéseket;
Módosítás 500
Rendeletre irányuló javaslat
81 cikk – 1 bekezdés – a pont – ii alpont
ii.   előmozdítja a tagállamokkal és az érdekelt felekkel, illetve a tagállamok és az érdekelt felek között a tengerrel és a tengerüggyel kapcsolatos kérdésekről folytatott párbeszédet és együttműködést, többek között a tengeri medencékre vonatkozó stratégiák kidolgozásával;
ii.   előmozdítja a tagállamokkal és az érdekelt felekkel, illetve a tagállamok és az érdekelt felek között a tengerrel és a tengerüggyel kapcsolatos kérdésekről folytatott párbeszédet és együttműködést, többek között a tengeri medencékre vonatkozó integrált stratégiák kidolgozásával és végrehajtásával, szem előtt tartva a kiegyensúlyozott megközelítés szükségességét valamennyi tengeri medencére vonatkozóan, továbbá figyelembe véve az egyes tengeri medencék és almedencék egyedi jellemzőit és adott esetben a vonatkozó makroregionális stratégiákat;
Módosítás 501
Rendeletre irányuló javaslat
81 cikk – 1 bekezdés – a pont – iii alpont
iii)   támogatja az ágazatközi együttműködési platformokat és hálózatokat, többek között a hatóságok, a regionális és helyi hatóságok, az iparág, az idegenforgalmi ágazat, a kutatásban érdekeltek, a polgárok, a civil társadalmi szervezetek és a szociális partnerek képviselőinek részvételével;
iii)   támogatja az ágazatközi együttműködési platformokat és hálózatokat, többek között a tagállami hatóságok, a regionális és helyi hatóságok, az iparág, az idegenforgalmi ágazat, a kutatásban érdekeltek, a polgárok, a civil társadalmi szervezetek és a szociális partnerek képviselőinek részvételével, többek között a tengeri medencékhez kapcsolódó stratégiák keretében;
Módosítás 502
Rendeletre irányuló javaslat
81 cikk – 1 bekezdés – a pont – iv alpont
iv)   előmozdítja a bevált gyakorlati módszerek nemzetközi szintű cseréjét és a nemzetközi szintű párbeszédet, ideértve a harmadik országokkal folytatott kétoldalú párbeszédet is, amely nem érinti az EU és az érintett harmadik országok között létrejött egyéb megállapodásokat vagy egyezségeket;
iv)   előmozdítja a bevált gyakorlati módszerek nemzetközi szintű cseréjét és a nemzetközi szintű párbeszédet, ideértve a harmadik országokkal folytatott kétoldalú párbeszédet is, figyelembe véve az Egyesült Nemzetek Tengerjogi Egyezményét (UNCLOS) és az azon alapuló, vonatkozó nemzetközi egyezményeket, az EU és az érintett harmadik országok között létrejött egyéb megállapodások vagy egyezségek sérelme nélkül;
Módosítás 503
Rendeletre irányuló javaslat
81 cikk – 1 bekezdés – b pont – bevezető rész
b)   az alábbi meglévő eszközök és kezdeményezések figyelembevételével és azokra építve hozzájárul a különböző tengeri ágazatok és/vagy ágazati politikák számára kölcsönösen kedvező ágazatközi intézkedések kidolgozásához:
b)   az alábbi meglévő eszközök és kezdeményezések figyelembevételével és azokra építve hozzájárul a különböző tengeri és tengerészeti ágazatok és/vagy ágazati politikák számára kölcsönösen kedvező ágazatközi intézkedések kidolgozásához:
Módosítás 504
Rendeletre irányuló javaslat
81 cikk – 1 bekezdés – b pont – i alpont
i)   integrált tengerfelügyelet a több ágazatot érintő és a határokon átnyúló információcsere révén megvalósítandó hatékonyság- és eredményesség-javítás érdekében, kellően figyelembe véve a meglévő és leendő rendszereket;
i)   integrált tengerfelügyelet a biztonság, hatékonyság és eredményesség javítása érdekében a több ágazatot érintő és a határokon átnyúló információcsere révén, kellően figyelembe véve a meglévő és leendő rendszereket;
Módosítás 505
Rendeletre irányuló javaslat
81 cikk – 1 bekezdés – b pont – iii alpont
iii)   a tengerrel kapcsolatos, átfogó és a nyilvánosság számára hozzáférhető, magas színvonalú tudásbázis fokozatos kifejlesztése, amely megkönnyíti ezen adatok és e tudás különböző felhasználócsoportok közötti megosztását, ismételt felhasználását és terjesztését;
iii)   a tengerrel kapcsolatos, átfogó és a nyilvánosság számára hozzáférhető, magas színvonalú tudásbázis fokozatos kifejlesztése, a párhuzamos tevékenységek csökkentése, ezen adatok és e tudás különböző felhasználócsoportok közötti megosztásának, ismételt felhasználásának és terjesztésének megkönnyítése érdekében;
Módosítás 506
Rendeletre irányuló javaslat
81 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)
ba)  a tagállamok közötti együttműködés javítása, elsősorban a parti őrségek különböző szolgálatai között az információk és a bevált gyakorlatok megosztása révén, az európai parti őrség létrehozásának céljából.
Módosítás 507
Rendeletre irányuló javaslat
81 cikk – 1 bekezdés – c pont
c)   a part menti régiókban a kialakulófélben lévő és a leendő tengeri ágazatokon belül a fenntartható gazdasági növekedés, a foglalkoztatás, az innováció és az új technológiák támogatása és azok kiegészítő jellegének biztosítása a kialakult ágazati és nemzeti tevékenységekkel;
c)   kialakult ágazati és tagállami tevékenységek kiegészítéseképpen a fenntartható gazdasági növekedés, a foglalkoztatás, az innováció és az új technológiák támogatása a feltörekvő és a jövőbeli tengeri ágazatokon belül, illetve az Unió part menti és legkülső régióiban és szigetein;
Módosítás 508
Rendeletre irányuló javaslat
81 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)
ca)  a humántőke fejlesztésének támogatása a tengeri ágazatban, különösen a képzés területén való együttműködés és cserék révén.
Módosítás 509
Rendeletre irányuló javaslat
81 cikk – 1 bekezdés – d pont
d)   a tengeri környezet, különösen annak biológiai sokfélesége és a védett tengeri területek – például a Natura 2000 területek – védelme és a tengeri és part menti erőforrások fenntartható felhasználása, valamint a tengeri környezetre hatást gyakorló emberi tevékenységek fenntarthatósági határainak részletesebb meghatározása, különösen a tengervédelmi stratégiáról szóló keretirányelv keretében.
d)   a tengeri környezet, különösen annak biológiai sokfélesége és a védett tengeri területek – például a Natura 2000 területek – védelme és a tengeri és part menti erőforrások fenntartható felhasználása, ökoszisztéma-alapú megközelítés alkalmazása révén az emberi tevékenységek irányításában, összhangban a jó környezeti állapot elérésére vagy fenntartására irányuló, a tengervédelmi stratégiáról szóló keretirányelv által előírt célkitűzéssel.
Módosítás 510
Rendeletre irányuló javaslat
82 cikk – 1 bekezdés – b pont
b)   projektek lebonyolítása, beleértve a kísérleti projekteket és az együttműködési projekteket;
b)   projektek lebonyolítása – a kidolgozástól a végrehajtásig –, beleértve a kísérleti projekteket, valamint a nemzeti és határokon átnyúló együttműködési projekteket;
Módosítás 511
Rendeletre irányuló javaslat
82 cikk – 1 bekezdés – c pont
c)   a nyilvánosság tájékoztatása és a bevált gyakorlati módszerek megosztása, tájékoztató kampányok és az azokhoz kapcsolódó ismeretterjesztési és kommunikációs tevékenységek, például figyelemfelkeltő kampányok, rendezvények, a webhelyek létrehozása és karbantartása, az érdekelt felek számára létrehozott platformok, beleértve az Európai Unió politikai prioritásainak vállalati kommunikációját, amennyiben azok kapcsolódnak e rendelet általános célkitűzéseihez;
c)   a nyilvánosság tájékoztatása és a bevált gyakorlati módszerek megosztása, különös tekintettel a tárgyhoz tartozó eredményes európai kutatóprogramokra, tájékoztató kampányok és az azokhoz kapcsolódó ismeretterjesztési és kommunikációs tevékenységek, például figyelemfelkeltő kampányok, rendezvények, a webhelyek létrehozása és karbantartása, az érdekelt felek számára létrehozott platformok, beleértve az Európai Unió politikai prioritásainak vállalati kommunikációját, amennyiben azok kapcsolódnak e rendelet általános célkitűzéseihez;
Módosítás 512
Rendeletre irányuló javaslat
82 cikk – 1 bekezdés – d pont
d)   konferenciák, szemináriumok és műhelyfoglalkozások;
d)   konferenciák, szemináriumok, fórumok és műhelyfoglalkozások;
Módosítás 513
Rendeletre irányuló javaslat
82 cikk – 1 bekezdés – e pont
e)   a bevált gyakorlati módszerek cseréje és koordinációs tevékenységek, ideértve a tengeri medencékre vonatkozó stratégiákhoz kapcsolódó információmegosztó hálózatokat és irányítási mechanizmusokat is;
e)   a bevált gyakorlati módszerek cseréje és koordinációs tevékenységek, ideértve az információmegosztó hálózatokat és a tengeri medencékre vonatkozó stratégiákhoz kapcsolódó fejlesztési támogatást is;
Módosítás 514
Rendeletre irányuló javaslat
82 cikk – 1 bekezdés – f pont
f)   olyan IT-rendszerek és hálózatok fejlesztése, üzemeltetése és karbantartása, amelyek lehetővé teszik a halászattal kapcsolatos adatok gyűjtését, nyilvántartását, validálását, elemzését és cseréjét, a halászattal kapcsolatos adatokra vonatkozó mintavételi módszerek fejlesztését, valamint az ágazatközi adatcsererendszerekkel való összeköttetéseket;
f)   olyan IT-rendszerek és hálózatok fejlesztése, üzemeltetése és karbantartása, amelyek lehetővé teszik az adatok gyűjtését, nyilvántartását, validálását, elemzését és cseréjét, a halászattal kapcsolatos adatokra vonatkozó mintavételi módszerek fejlesztését, valamint az ágazatközi adatcsererendszerekkel való összeköttetéseket;
Módosítás 515
Rendeletre irányuló javaslat
82 cikk – 1 bekezdés – f a pont (új)
fa)  képzési projektek az ismeretek fejlesztésére, szakmai képesítések, valamint a tengeri ágazatban a szakmai fejlődés előmozdítására irányuló intézkedések;
Módosítás 516
Rendeletre irányuló javaslat
82 cikk – 1 bekezdés – f b pont (új)
fb)  a part menti területek integrált kezeléséhez, a tengeri területfejlesztéshez és a tengeri medencék szintjén megosztott erőforrások kezeléséhez alkalmas eszközök;
Módosítás 517
Rendeletre irányuló javaslat
82 cikk – 1 bekezdés – f c pont (új)
fc)  a [közös rendelkezésekről szóló …/…/EU rendelet] 51. cikke alapján nyújtott technikai segítség.
Módosítás 518
Rendeletre irányuló javaslat
82 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész
(2)   A 81. cikk b) pontjában meghatározott ágazatközi műveletek kidolgozására vonatkozó konkrét célkitűzés megvalósítása érdekében az ETHA támogathatja:
(2)   A 81. cikk b) pontjában meghatározott határokon átnyúló és ágazatközi műveletek kidolgozására vonatkozó konkrét célkitűzés megvalósítása érdekében az ETHA támogathatja:
Módosítás 519
Rendeletre irányuló javaslat
82 cikk – 2 bekezdés – b pont
b)   a tengeri területrendezésnek és a part menti övezetek integrált kezelésének a fejlesztését célzó, tagállamok közötti koordinációs és együttműködési tevékenységeket, ideértve az adatmegosztási, monitoring- és értékelési tevékenységekkel kapcsolatos rendszerekkel és gyakorlatokkal összefüggő kiadásokat, a szakértői hálózatok létrehozását és működtetését, valamint a tagállamok számára a tengeri területrendezés végrehajtására irányuló kapacitásépítést célzó program kidolgozását;
b)   a tengeri területrendezésnek és a part menti övezetek integrált kezelésének a fejlesztését célzó, tagállamok közötti, és adott esetben tagállamok és régiók közötti koordinációs és együttműködési tevékenységeket, ideértve az adatmegosztási, monitoring- és értékelési tevékenységekkel kapcsolatos rendszerekkel és gyakorlatokkal összefüggő kiadásokat, a szakértői hálózatok létrehozását és működtetését, valamint a tagállamok számára a tengeri területrendezés végrehajtására irányuló kapacitásépítést célzó program kidolgozását;
Módosítás 520
Rendeletre irányuló javaslat
82 cikk – 2 bekezdés – c pont
c)   egy olyan működőképes európai tengeri megfigyelési és adathálózat létrehozásához és üzemeltetéséhez szükséges technikai eszközöket, amelynek célja a hálózatban részt vevő tagállami intézmények közötti együttműködés révén a tengerekkel kapcsolatos adatok gyűjtésének, összeállításának, minőségellenőrzésének, újrafelhasználásának és terjesztésének elősegítése.
c)   egy olyan működőképes európai tengeri megfigyelési és adathálózat létrehozásához és üzemeltetéséhez szükséges technikai eszközöket, amelynek célja a hálózatban részt vevő tagállami intézmények közötti együttműködés révén a tengerekkel kapcsolatos adatok és ismeretek összegyűjtésének, összeállításának, minőségellenőrzésének, újrafelhasználásának és terjesztésének elősegítése.
Módosítás 521
Rendeletre irányuló javaslat
84 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész
Az e fejezet szerinti intézkedések megkönnyítik a KHP és az ITP végrehajtását, különösen a következők tekintetében:
A magyar nyelvű változatot nem érinti.
Módosítás 522
Rendeletre irányuló javaslat
84 cikk – 1 bekezdés – a pont
a)   tudományos szakvélemények kibocsátása a KHP keretében;
a)   tudományos szakvélemények gyűjtése, kezelése és terjesztése a KHP keretében;
Módosítás 523
Rendeletre irányuló javaslat
84 cikk – 1 bekezdés – b pont
b)   meghatározott ellenőrzési és végrehajtási intézkedések a KHP keretében;
b)   meghatározott ellenőrzési és végrehajtási intézkedések – köztük a munkaügyi ellenőrzések – a KHP keretében;
Módosítás 524
Rendeletre irányuló javaslat
84 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)
da)  szociális párbeszéd és a szociális partnerek bevonása;
Módosítás 525
Rendeletre irányuló javaslat
84 cikk – 1 bekezdés – e pont
e)   a piacra vonatkozó ismeretek;
e)   a piacra vonatkozó ismeretek, többek között elektronikus piacok kialakítása;
Módosítás 526
Rendeletre irányuló javaslat
84 a cikk (új)
84a. cikk
Védelmi intézkedések
A [közös halászati politikáról szóló] …/…/EU rendelet 17. és 21. cikke szerinti természetvédelmi intézkedések hatékony végrehajtása érdekében az ETHA támogathatja a tagállamok arra irányuló kezdeményezéseit, hogy a [közös halászati politikáról szóló] …/…/EU rendelet 9., 10. és 11. cikkei alapján közösen megállapított többéves tervek céljainak és célkitűzéseinek teljesítése érdekében együttműködjenek és közös intézkedéseket hajtsanak végre;
Módosítás 527
Rendeletre irányuló javaslat
85 cikk – 1 bekezdés
(1)   Az ETHA támogathatja a tudományos eredmények biztosítását, különösen azokat az alkalmazott kutatási projekteket, amelyek – a KHP keretében hozott eredményes és hatékony halászati döntések céljából – közvetlenül kapcsolódnak a tudományos szakvéleményezéshez és -tanácsadáshoz.
(1)   Az ETHA – különös tekintettel az alkalmazott kutatás azon projektjeire, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a tudományos és társadali-gazdasági szakvéleményezéshez és tanácsadáshoz – támogathatja olyan tudományos információk nyújtását, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a közös halászati politika keretében a halászati gazdálkodásirányítás vonatkozásában megalapozott és célravezető döntéseket lehessen hozni.
Módosítás 528
Rendeletre irányuló javaslat
85 cikk – 2 bekezdés – a pont
a)   a KHP végrehajtásához és továbbfejlesztéséhez szükséges tanulmányok és kísérleti projektek, beleértve az alternatív típusú fenntartható halászati gazdálkodási módszereket;
a)   a KHP végrehajtásához és továbbfejlesztéséhez szükséges tanulmányok és kísérleti projektek, beleértve a fenntartható halászati és akvakultúra-gazdálkodási módszerek alternatív típusaival foglalkozó tanulmányokat és projekteket is, többek között a tanácsadó testületekben;
Módosítás 529
Rendeletre irányuló javaslat
85 cikk – 2 bekezdés – a a pont (új)
aa)  a KHP végrehajtásához és továbbfejlesztéséhez szükséges tanulmányok a bioföldrajzi tekintetben érzékenyebb területeken;
Módosítás 530
Rendeletre irányuló javaslat
85 cikk – 2 bekezdés – b pont
b)   tudományos testületek – többek között állományfelméréssel foglalkozó nemzetközi tanácsadó testületek –, független szakértők és kutatóintézetek általi tudományos szakvéleményezés és -tanácsadás;
b)   tudományos testületek – többek között állományfelméréssel foglalkozó nemzetközi tanácsadó testületek –, szakértők és kutatóintézetek általi tudományos szakvéleményezés és -tanácsadás;
Módosítás 531
Rendeletre irányuló javaslat
85 cikk – 2 bekezdés – c pont
c)   szakértők részvétele a halászattal kapcsolatos tudományos és műszaki kérdéseket megvitató értekezleteken és szakértői munkacsoportokban, valamint nemzetközi tanácsadó testületekben és olyan találkozókon, ahol halászati szakértők közreműködése szükséges;
c)   szakértők részvétele a halászattal kapcsolatos tudományos és műszaki kérdéseket megvitató értekezleteken és szakértői munkacsoportokban, valamint nemzetközi tanácsadó testületekben és olyan találkozókon, ahol halászati és akvakultúra-szakértők közreműködése szükséges;
Módosítás 532
Rendeletre irányuló javaslat
85 cikk – 2 bekezdés – c a pont (új)
ca)  az Unión kívüli vizeken tudományos kutatási programokat végző kutatóhajók finanszírozása, ha e vizeken az Unió halászati megállapodások alapján végez tevékenységet;
Módosítás 533
Rendeletre irányuló javaslat
85 cikk – 2 bekezdés – e pont
e)   a tagállamok között az adatgyűjtés területén folytatott együttműködési tevékenységek, ideértve a regionális együttműködés szempontjából kedvező, illetve az adatgyűjtési és adatkezelési tevékenységeket, valamint a halászati gazdálkodást támogató tudományos szakértelmet javító adatok tárolására, kezelésére és felhasználására szolgáló regionális adatbázisok létrehozását és működtetését is.
e)   a tagállamok között az adatgyűjtés területén folytatott együttműködési tevékenységek, ideértve a különféle regionális szereplőket és a regionális együttműködés szempontjából kedvező, illetve az adatgyűjtési és adatkezelési tevékenységeket, valamint a halászati gazdálkodást támogató tudományos szakértelmet javító adatok tárolására, kezelésére és felhasználására szolgáló regionális adatbázisok létrehozását és működtetését is.
Módosítás 534
Rendeletre irányuló javaslat
85 cikk – 2 bekezdés – e a pont (új)
ea)  elektronikus piacok kialakítása a piaci szereplők és a feldolgozók közötti információcsere koordinációjának javítása érdekében.
Módosítás 535
Rendeletre irányuló javaslat
86 cikk – 2 bekezdés – a pont
a)   az ugyanazon földrajzi területen található több tagállam közös járőrhajó-, repülőgép- és helikopter-beszerzése, amennyiben a járműveket legalább az idő 60 %-ában a halászat ellenőrzésére használják;
a)   az ugyanazon földrajzi területen található több tagállam közös járőrhajó-, repülőgép- és helikopter-beszerzése, amennyiben a járműveket éves számításban a használat teljes idejének legalább 60%-ában a halászat ellenőrzésére használják;
Módosítás 536
Rendeletre irányuló javaslat
86 cikk – 2 bekezdés – b pont
b)   az új ellenőrzési technológiák értékelésével és kifejlesztésével összefüggő kiadások;
b)   az új ellenőrzési technológiák értékelésével és kifejlesztésével összefüggő kiadások, valamint az Unióban a biztonsági, mentési és ellenőrzési feladatokért felelős hatóságok és intézmények közötti adatcserére irányuló folyamatok;
Módosítás 537
Rendeletre irányuló javaslat
88 cikk – 1 bekezdés
(1)   Az ETHA támogathatja [a közös halászati politikáról szóló rendelet] 52. cikke alapján létrehozott tanácsadó testületek működési költségeit.
(1)   Az ETHA támogatja [a közös halászati politikáról szóló rendelet] alapján létrehozott tanácsadó testületek szükséges működési és szakértői költségeit annak érdekében, hogy biztosítani lehessen feladataik teljes körű és hatékony végrehajtását.
Módosítás 538
Rendeletre irányuló javaslat
88 cikk – 1 a bekezdés (új)
(1a)  Az ETHA támogathatja a tanácsadó testületek működési költségeit, amennyiben az említett költségek a halászati szervezetek és más érdekeltek bevonását és részvételét mozdítják elő.
Módosítás 539
Rendeletre irányuló javaslat
88 cikk – 1 b bekezdés (új)
(1b)  Az ETHA támogatja a tanácsadó testületek ajánlásainak alátámasztását szolgáló vizsgálatok elvégzésével járó működési, műszaki és tudományos költségeket.
Módosítás 540
Rendeletre irányuló javaslat
88 a cikk (új)
88a. cikk
Szociális párbeszéd
Az ETHA támogathatja a szociális párbeszédet és a szociális partnerek bevonását előmozdító szervezetek működési költségeit.
Módosítás 541
Rendeletre irányuló javaslat
89 cikk – 1 bekezdés
Az ETHA támogathatja [a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről szóló …/…/EU rendelet] 49. cikkével összhangban a halászati és akvakultúra-termékekre vonatkozó piaci ismeretek létrehozását és terjesztését.
Az ETHA támogathatja [a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről szóló …/…/EU rendelet] 49. cikkével összhangban a halászati és akvakultúra-termékekre vonatkozó piaci ismeretek létrehozását és terjesztését, többek között elektronikus piacok kialakítását a piaci szereplők és a feldolgozók közötti információcsere koordinációjának javítása érdekében.
Módosítás 542
Rendeletre irányuló javaslat
91 cikk – 1 bekezdés – b pont
b)   fenntartható halászati tárgyú megállapodások végrehajtását és az Unió részvételét regionális halászati gazdálkodási szervezetekben;
b)   fenntartható halászati tárgyú megállapodások előkészítését, nyomon követését és értékelését és az Unió részvételét regionális halászati gazdálkodási szervezetekben; a szóban forgó intézkedések tanulmányokat, üléseket, szakértők bevonását, ideiglenes alkalmazottak költségeit, információs tevékenységeket és bármilyen más adminisztratív költséget vagy a Bizottság tudományos vagy technikai segítségnyújtásából fakadó költségeket tartalmaznak;
Módosítás 543
Rendeletre irányuló javaslat
92 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész
(1)   Az ETHA valamely tagállam kezdeményezésére – az operatív program teljes összegének legfeljebb 5%-áig – támogathatja:
(1)   Az ETHA valamely tagállam kezdeményezésére – az operatív program teljes összegének legfeljebb 6%-áig – támogathatja:
Módosítás 544
Rendeletre irányuló javaslat
94 cikk – 3 bekezdés – a pont
a)   a 70. cikkben említett tárolási támogatás esetében a támogatható közkiadások 100 %-a;
a)   a 70. cikkben említett tárolási támogatás esetében a támogatható közkiadások 50%-a;
Módosítás 545
Rendeletre irányuló javaslat
94 cikk – 3 bekezdés – a a pont (új)
aa)  a 69. cikkben említett termelési és értékesítési tervek elkészítése esetében a támogatható közkiadások 100%-a;
Módosítás 546
Rendeletre irányuló javaslat
94 cikk – 3 bekezdés – d pont
d)   a 78. cikk (2) bekezdésének a)–d) és f)–j) pontjában említett támogatás esetében a támogatható közkiadások 80 %-a;
d)   a 78. cikk (2) bekezdésének a)–d) és f)–j) pontjában említett támogatás esetében a támogatható közkiadások 90%-a;
Módosítás 547
Rendeletre irányuló javaslat
94 cikk – 3 bekezdés – e pont
e)  a 79. cikkben említett támogatás esetében a támogatható kiadások 65 %-a.
e)  a 79. cikkben említett támogatás esetében a támogatható kiadások 80%-a.
Módosítás 548
Rendeletre irányuló javaslat
94 cikk – 3 bekezdés – e a pont (új)
ea)  plusz 10 százalékpont, plusz az ETHA-ból nyújtott hozzájárulás maximális mértéke, ha a távoli elhelyezkedésük miatt hátrányos helyzetben levő külső görög szigeteken és a legkülső régiókban a tevékenységeket az ETHA finanszírozza;
Módosítás 549
Rendeletre irányuló javaslat
95 cikk – 1 bekezdés
(1)  A tagállamok legfeljebb a művelet összes támogatható kiadása 50 %-ának megfelelő, közpénzből nyújtott támogatási intenzitást alkalmaznak.
(1)  A tagállamok legfeljebb a művelet összes támogatható kiadása 60%-ának megfelelő, közpénzből nyújtott támogatási intenzitást alkalmaznak.
Módosítás 550
Rendeletre irányuló javaslat
95 cikk – 2 bekezdés – a pont
a)   a kedvezményezett közjogi szerv;
a)   a kedvezményezett közjogi szerv vagy közszolgálati feladatot ellátó magánszervezet;
Módosítás 551
Rendeletre irányuló javaslat
95 cikk – 2 bekezdés – b pont
b)  a művelet a 70. cikkben említett tárolási támogatáshoz kapcsolódik;
törölve
Módosítás 552
Rendeletre irányuló javaslat
95 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész
(3)   Az (1) bekezdéstől eltérve a tagállamok a művelet összes támogatható kiadásának 50–100 %-ának megfelelő, közpénzből nyújtott támogatási intenzitást alkalmazhatnak, ha a művelet végrehajtása az V. cím III. fejezetének értelmében történik, és megfelel az alábbi kritériumok valamelyikének:
(3)   Az (1) bekezdéstől eltérve a tagállamok a művelet összes támogatható kiadásának 60–100%-ának megfelelő, közpénzből nyújtott támogatási intenzitást alkalmazhatnak, ha a művelet végrehajtása az V. cím I., II., III. vagy IV. fejezetének értelmében történik, és megfelel az alábbi kritériumok közül kettőnek vagy többnek:
Módosítás 553
Rendeletre irányuló javaslat
98 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés
A Bizottság felhatalmazását az arányosság elvének teljes tiszteletben tartásával gyakorolja és figyelembe veszi annak kockázatát, hogy a KHP vonatkozó szabályainak megsértése komolyan veszélyezteti az élő tengeri biológiai erőforrások tagállami szinten történő fenntartható – a célfajok populációit a legnagyobb fenntartható hozamot eredményező egyedszám feletti szintre helyreállító és azon a szinten fenntartó – kiaknázását, az érintett állományok fenntarthatóságát vagy a tengeri környezet megőrzését.
A Bizottság felhatalmazását az arányosság elvének teljes tiszteletben tartásával gyakorolja, és figyelembe veszi annak kockázatát, hogy a KHP vonatkozó szabályainak megsértése komolyan veszélyezteti az élő tengeri biológiai erőforrások tagállami szinten történő fenntartható – a célfajok populációit a legnagyobb fenntartható hozamot eredményező egyedszám feletti szintre helyreállító és azon a szinten fenntartó – kiaknázását, az érintett állományok fenntarthatóságát, a tengeri környezet megőrzését vagy a jó környezeti állapot 2020-ig történő elérését és fenntartását.
Módosítás 576
Rendeletre irányuló javaslat
99. cikk – 1 bekezdés
(1)  A [közös rendelkezések megállapításáról szóló […/…/EU] rendelet] 114. cikkében meghatározott általános szabályokon túlmenően az irányító hatóság:
(1)  A [közös rendelkezések megállapításáról szóló […/…/EU] rendelet] 114. cikkében meghatározott általános szabályokon túlmenően az irányító hatóság:
a)  a finanszírozásra kiválasztott műveletekre vonatkozó releváns adatokat félévenként közli a Bizottság felé, ideértve mind a kedvezményezett, mind a művelet kulcsfontosságú jellemzőinek közlését. A Bizottság a 128. cikk (2) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárással összhangban elfogadott végrehajtási aktusok útján meghatározza az ezen adatok ismertetésére vonatkozó szabályokat.
a)  a finanszírozásra kiválasztott műveletekre vonatkozó releváns adatokat félévenként közli a Bizottság felé, ideértve mind a kedvezményezett, mind a művelet kulcsfontosságú jellemzőinek közlését. A Bizottság a 128. cikk (2) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárással összhangban elfogadott végrehajtási aktusok útján meghatározza az ezen adatok ismertetésére vonatkozó szabályokat.
b)  biztosítja a programok megismertetését oly módon, hogy tájékoztatja a potenciális kedvezményezetteket, a szakmai szervezeteket, a gazdasági és szociális partnereket, a férfiak és nők közötti egyenlőség előmozdításában közreműködő testületeket és az érintett nem kormányzati szervezeteket, beleértve a környezetvédelmi szervezeteket is, a program által kínált lehetőségekről és a programfinanszírozáshoz való hozzáférés szabályairól;
b)  biztosítja a programok megismertetését oly módon, hogy tájékoztatja a potenciális kedvezményezetteket, a szakmai szervezeteket, a gazdasági és szociális partnereket, a férfiak és nők közötti egyenlőség előmozdításában közreműködő testületeket és az érintett nem kormányzati szervezeteket, beleértve a környezetvédelmi szervezeteket is, a program által kínált lehetőségekről és a programfinanszírozáshoz való hozzáférés szabályairól, továbbá a Közös Halászati Politika szabályainak való megfelelésre vonatkozó kötelezettségről;
c)  biztosítja a programok megismertetését azáltal, hogy az uniós támogatás kedvezményezettjeit és a közvéleményt tájékoztatja az Uniónak a programban vállalt szerepéről.
c)  biztosítja a programok megismertetését azáltal, hogy a kedvezményezetteket tájékoztatja az uniós hozzájárulásról, továbbá a Közös Halászati Politika szabályainak való megfelelésre vonatkozó kötelezettségről.
d)  gondoskodik a programok megismertetéséről azáltal, hogy a közvéleményt tájékoztatja az Uniónak a programban vállalt szerepéről, illetve a tagállamok szerepéről azt illetően, hogy biztosítják a Közös Halászati Politika szabályainak való megfelelést.
Módosítás 554
Rendeletre irányuló javaslat
100 cikk – 1 bekezdés
(1)  A [közös rendelkezések megállapításáról szóló […/…/EU] rendelet] 135. cikkének előírásain túlmenően elsődlegesen a tagállamok feladata a közös halászati politika szabályainak megsértésével kapcsolatos esetek kivizsgálása is.
A magyar nyelvű változatot nem érinti.
Módosítás 555
Rendeletre irányuló javaslat
100 cikk – 2 bekezdés
(2)   A 98. cikk megsértéséhez közvetlenül kapcsolódó kiadásokra alkalmazott pénzügyi korrekciók esetében a tagállamok döntenek a korrekció összegéről, figyelembe véve, hogy a kedvezményezett milyen mértékben nem felelt meg a KHP szabályainak, figyelembe véve továbbá a KHP szabályainak megsértéséből eredő gazdasági előnyt, illetve az ETHA hozzájárulásának jelentőségét a kedvezményezett gazdasági tevékenységéhez.
(2)   A 98. cikk megsértéséhez közvetlenül kapcsolódó kiadásokra alkalmazott pénzügyi korrekciók esetében a tagállamok döntenek a korrekció összegéről, figyelembe véve, hogy a kedvezményezett milyen mértékben, milyen terjedelemben, mennyi ideig és milyen gyakorisággal nem felelt meg a KHP szabályainak, figyelembe véve továbbá a KHP szabályainak megsértéséből eredő gazdasági előnyt, illetve az ETHA hozzájárulásának jelentőségét a kedvezményezett gazdasági tevékenységéhez.
Módosítás 577
Rendeletre irányuló javaslat
102. cikk
1.  A [közös rendelkezések megállapításáról szóló […/…/EU] rendelet] 134. cikkében foglalt előírásokon túlmenően a Bizottság végrehajtási aktus útján egészben vagy részben felfüggesztheti az operatív program időközi kifizetéseit, amennyiben:
1.  A [közös rendelkezések megállapításáról szóló […/…/EU] rendelet] 134. cikkében foglalt előírásokon túlmenően a Bizottság végrehajtási aktus útján egészben vagy részben felfüggesztheti az operatív program időközi kifizetéseit, amennyiben:
a)  az operatív program irányítási és ellenőrzési rendszerében olyan súlyos hiányosság tapasztalható, amelyre nézve nem tettek korrekciós intézkedéseket;
b)  egy igazolt költségnyilatkozatban szereplő kiadás olyan súlyos szabálytalansághoz vagy egyéb szabálysértéshez kapcsolódik, amelyet nem orvosoltak;
c)  a tagállam nem tette meg a szükséges intézkedést a 118. cikk szerinti megszakítást indokoló helyzet orvoslására;
d)  súlyos hiányosság tapasztalható a monitoringrendszer minőségében és megbízhatóságában;
a Bizottság végrehajtási aktus útján annak elismerésére vonatkozó határozatot fogadott el, hogy valamely tagállam nem tett eleget a közös halászati politika szerinti kötelezettségeinek. Az ilyen meg nem felelés befolyásolja az időközi kifizetés iránti kérelemmel érintett, igazolt kiadási kimutatásban szereplő kiadásokat.
e)  a Bizottság végrehajtási aktus útján annak elismerésére vonatkozó határozatot fogadott el, hogy valamely tagállam nem tett eleget a közös halászati politika szerinti kötelezettségeinek. Az ilyen meg nem felelés befolyásolja az időközi kifizetés iránti kérelemmel érintett, igazolt kiadási kimutatásban szereplő kiadásokat.
f)  teljesülnek a [közös rendelkezések megállapításáról szóló rendelet] 17. cikkének (5) bekezdésében és 20. cikkének (3) bekezdésében említett feltételek.
2.  A Bizottság a 128. cikk (3) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban elfogadott végrehajtási aktusok útján részletes szabályokat határozhat meg azokra a kifizetésekre, amelyeket esetlegesen felfüggesztenek. E kifizetések összegei a tagállam által elkövetett kötelezettségszegés jellegével és jelentőségével arányosak.
2.  A Bizottság végrehajtási aktus útján határozhat az időközi kifizetések egészben vagy részben történő felfüggesztéséről, miután lehetőséget adott a tagállamnak arra, hogy két hónapon belül megtegye észrevételeit. A Bizottság a 151. cikk (3) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban elfogadott végrehajtási aktusok útján részletes szabályokat határozhat meg a kifizetések azon részére, amelyet esetlegesen felfüggesztenek. Ezek az összegek a tagállam által elkövetett mulasztás, szabálytalanság vagy kötelezettségszegés jellegével és jelentőségével arányosak.
2a.  A Bizottság végrehajtási aktus útján határoz az időközi kifizetések egésze vagy egy része felfüggesztésének megszüntetéséről, amennyiben a tagállam megtette a felfüggesztés megszüntetését lehetővé tevő szükséges intézkedéseket. Ha a tagállam nem teszi meg ezeket az intézkedéseket, a Bizottság végrehajtási aktus útján olyan határozatot hozhat, hogy a 128. cikkel és a 129. cikkben leírt eljárással összhangban az operatív programhoz nyújtott uniós hozzájárulás egészben vagy részben történő megszüntetésével pénzügyi korrekciókat alkalmaz.
Módosítás 578
Rendeletre irányuló javaslat
103 a cikk (új)
103a. cikk
A Bizottság által végzett helyszíni ellenőrzések
1.  A nemzeti törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések értelmében végrehajtott tagállami ellenőrzések, a Szerződés 287. cikke, továbbá a Szerződés 322. cikke alapján szervezett bármely ellenőrzés sérelme nélkül a Bizottság különösen az alábbiak ellenőrzése érdekében helyszíni ellenőrzéseket tarthat a tagállamokban:
a)  az igazgatási gyakorlat uniós szabályoknak való megfelelősége;
b)  a szükséges igazoló dokumentumok megléte és azok összhangja az ETHA által finanszírozott műveletekkel;
c)  az ETHA által finanszírozott műveletek végrehajtására és ellenőrzésére vonatkozó feltételek.
2.  A Bizottság által a helyszíni ellenőrzésekkel megbízott személyeknek, illetve a Bizottság tisztviselőinek a részükre biztosított hatáskör keretében eljárva hozzáférési joguk van a könyvelésekhez és minden más, az ETHA által finanszírozott kiadásokra vonatkozó dokumentumhoz, beleértve az elektronikus adathordozókon készített, kapott vagy tárolt dokumentumokat és azok metaadatait.
4.  A Bizottság a helyszíni ellenőrzésről kellő időben, előzetesen értesíti az érintett tagállamot vagy azt, amelynek területén az ellenőrzésre sor kerül. Az érintett tagállam tisztviselői részt vehetnek ezekben az ellenőrzésekben.
5.  A Bizottság kérésére és az érintett tagállam egyetértésével az adott tagállam illetékes hatóságai az ebben a rendeletben említett műveletekre vonatkozóan kiegészítő ellenőrzéseket vagy vizsgálatokat végeznek. A Bizottság tisztviselői vagy az általa megbízott személyek részt vehetnek ezekben az ellenőrzésekben.
6.  Az ellenőrzések hatékonyabbá tétele érdekében a Bizottság – az érintett tagállamok egyetértésével – kérheti a szóban forgó tagállamok hatóságainak segítségét egyes ellenőrzések és vizsgálatok elvégzéséhez.
7.  A Bizottság a 151. cikk (2) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárásnak megfelelően elfogadott végrehajtási aktusok útján az (5) és a (6) bekezdésben említett kiegészítő ellenőrzések elvégzése során követendő eljárásokra vonatkozó szabályokat állapíthat meg.
Módosítás 579
Rendeletre irányuló javaslat
104. cikk
1.  A tagállamok a Bizottság rendelkezésére bocsátanak minden, az ETHA zavartalan működéséhez szükséges információt, és megtesznek minden olyan megfelelő intézkedést, amely megkönnyíti a Bizottság által az uniós finanszírozás irányításával kapcsolatban szükségesnek ítélt ellenőrzés elvégzését, beleértve a helyszíni ellenőrzéseket is.
A Bizottság kérésére a tagállamok közlik a Bizottsággal a közös halászati politikával kapcsolatos uniós jogi aktusok végrehajtása érdekében elfogadott törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseiket, amennyiben ezek a jogi aktusok az ETHA-ra nézve pénzügyi hatással járnak.
2.   A Bizottság kérésére a tagállamok közlik a Bizottsággal a közös halászati politikával kapcsolatos uniós jogi aktusok végrehajtása érdekében elfogadott törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseiket, amennyiben ezek a jogi aktusok az ETHA-ra nézve pénzügyi hatással járnak.
3.  A tagállamok a Bizottság rendelkezésére bocsátanak minden információt a feltárt szabálytalanságokra és csalási ügyekre, valamint a szóban forgó szabálytalanságokkal és csalási ügyekkel összefüggésben teljesített jogosulatlan kifizetéseknek a 116. cikk értelmében történő visszafizettetése érdekében meghozott intézkedésekre vonatkozóan.
Módosítás 580
Rendeletre irányuló javaslat
107. cikk
1.  A Bizottság a pénzügyi korrekcióról szóló határozat végrehajtási aktusok útján történő meghozatala előtt azzal indítja az eljárást, hogy tájékoztatja a tagállamot előzetes következtetéseiről, és felkéri a tagállamot, hogy két hónapon belül nyújtsa be észrevételeit.
A [közös rendelkezések megállapításáról szóló […/…/EU] rendelet] 137. cikkének (2) bekezdésében foglalt előírásokon túlmenően, amennyiben a Bizottság a 106. cikk (2) bekezdésében említett pénzügyi korrekciót javasol, a tagállamnak – az érintett dokumentumok átvizsgálása révén – lehetőséget kell kapnia annak bizonyítására, hogy a KHP-szabályok megsértésének tényleges mértéke és annak a kiadásokra gyakorolt hatása enyhébb volt, mint a Bizottság értékelésében.
2.   Amennyiben a Bizottság extrapoláció alapján vagy átalány formájában végrehajtott pénzügyi korrekciót javasol, a tagállamnak – az érintett dokumentumok átvizsgálása révén – lehetőséget kell kapnia annak bizonyítására, hogy a szabálytalanság vagy egyéb szabálysértés (ideértve a KHP szabályai betartásának elmulasztását) tényleges mértéke enyhébb volt, mint a Bizottság értékelése. A Bizottsággal egyetértésben a tagállam ezt a vizsgálatot az érintett dokumentumok megfelelő hányadára vagy mintájára korlátozhatja. A megfelelően indokolt esetek kivételével a vizsgálatra szánt időszak az (1) bekezdésben említett kéthónapos időszakot követően legfeljebb egy további két hónapos időszakkal hosszabbítható meg.
3.  A Bizottság figyelembe veszi a tagállam által az (1) és a (2) bekezdésben említett határidőkön belül benyújtott valamennyi bizonyítékot.
4.  Ha a tagállam nem fogadja el a Bizottság előzetes következtetéseit, a Bizottság meghallgatásra hívja a tagállamot annak biztosítása érdekében, hogy a Bizottságnak minden releváns információ és észrevétel rendelkezésére álljon a pénzügyi korrekció alkalmazásával kapcsolatos következtetéseinek megalapozásához.
5.  Pénzügyi korrekciók alkalmazása érdekében a Bizottság a meghallgatást követő hat hónapon belül – vagy ha a tagállam vállalja, hogy a meghallgatás után további információkat nyújt be, ezen információk kézhezvételét követő hat hónapon belül – végrehajtási aktusok útján hoz határozatot. A Bizottság az eljárás során benyújtott minden információt és észrevételt figyelembe vesz. Amennyiben nem kerül sor meghallgatásra, a hathónapos időszak a Bizottság által a meghallgatásra küldött meghívó időpontjától számított két hónap elteltével kezdődik.
6.  Amennyiben a Bizottság vagy a Számvevőszék a Bizottság számára megküldött éves beszámolót érintő szabálytalanságokat tár fel, az ennek kapcsán meghatározott pénzügyi korrekció csökkenti az ETHA-ból az operatív programhoz nyújtott támogatás mértékét.
Módosítás 557
Rendeletre irányuló javaslat
111 cikk – 1 bekezdés
(1)  A nyomon követéshez és az értékeléshez szükséges, a program végrehajtásával, valamennyi finanszírozásra kiválasztott művelettel, valamint a befejezett műveletekkel kapcsolatos alapvető információkat, ideértve a kedvezményezett és a projekt fő jellemzőit, elektronikus formában kell rögzíteni és tárolni.
A magyar nyelvű változatot nem érinti.
Módosítás 558
Rendeletre irányuló javaslat
113 cikk – 2 bekezdés
(2)  Az irányító hatóság és a monitoringbizottság pénzügyi, teljesítmény- és célmutatók alapján végzi az operatív program nyomon követését.
A magyar nyelvű változatot nem érinti.
Módosítás 559
Rendeletre irányuló javaslat
114 cikk – 1 bekezdés – a pont
a)  konzultációt folytat és véleményt alkot a finanszírozott műveletek kiválasztási kritériumairól a program jóváhagyására vonatkozó döntést követő négy hónapon belül; a kiválasztási kritériumok felülvizsgálatára a programozás igényeinek megfelelően kerül sor;
A magyar nyelvű változatot nem érinti.
Módosítás 581, 560 és 561
Rendeletre irányuló javaslat
120 cikk – 1 bekezdés
1.  A 99. cikk (1) bekezdésének b) pontjával összhangban az irányító hatóság felelős az alábbiakért:
1.  A 99. cikk (1) bekezdésének b)–d) pontjával összhangban az irányító hatóság felelős az alábbiakért:
a)   egységes honlap vagy egységes webportál létrehozása, amely tájékoztatást nyújt az egyes tagállamok operatív programjáról és hozzáférést biztosít azokhoz;
a)   egységes honlap vagy egységes webportál létrehozása, amely tájékoztatást nyújt az egyes tagállamok operatív programjairól és egyszerű hozzáférést biztosít azokhoz;
b)  a lehetséges kedvezményezettek tájékoztatása az operatív program finanszírozási lehetőségeiről;
b)  a lehetséges kedvezményezettek tájékoztatása az operatív program finanszírozási lehetőségeiről és a Közös Halászati Politika szabályainak való megfelelésre vonatkozó kötelezettségről;
c)  az ETHA szerepének és eredményeinek terjesztése az Unió polgárai körében a partnerségi szerződések, operatív programok és műveletek eredményeiről és hatásáról szóló tájékoztatási és kommunikációs intézkedések révén.
c)  az ETHA szerepének és eredményeinek terjesztése az Unió polgárai körében a partnerségi szerződések, operatív programok és műveletek eredményeiről és hatásáról szóló tájékoztatási és kommunikációs intézkedések révén.
d)  annak biztosítása, hogy a KHP szabályainak való megfelelés biztosítását célzó intézkedések összefoglalása – ideértve mind a tagállamok vagy a kedvezményezettek szabálysértésének eseteit, mind a (különösen a pénzügyi vonatkozású) korrekciós intézkedéseket – nyilvánosan hozzáférhető legyen.
Módosítás 562
Rendeletre irányuló javaslat
120 cikk – 4 a bekezdés (új)
(4a)  A környezeti információkhoz való hozzáférés tekintetében a 2003/4/EK irányelv, valamint az 1049/2001/EK és a 1367/2006/EK rendelet alkalmazandó.
Módosítás 563
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 táblázat – 1 sor

A Bizottság által javasolt szöveg

Művelettípus

Százalékpontok

A kisüzemi part menti halászathoz kapcsolódó műveletek támogatásának lehetséges növekedése

25

A Parlament módosítása

Művelettípus

Százalékpontok

A kisüzemi part menti halászathoz kapcsolódó műveletek támogatásának lehetséges növekedése

30

Módosítás 564
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 táblázat – 5 sor

A Bizottság által javasolt szöveg

Művelettípus

Százalékpontok

A termelői szervezetek vagy termelői szervezetek társulásai által végrehajtott műveletek támogatásának lehetséges növekedése .

10

A Parlament módosítása

Művelettípus

Százalékpontok

A termelői szervezetek, azok társulásai, a halászok tagállam által elismert szakmai szervezetei vagy ágazatközi szervezetek által végrehajtott műveletek támogatásának lehetséges növekedése

30

Módosítás 565
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 táblázat – 5 a sor (új)

A Parlament módosítása

Művelettípus

Százalékpontok

A tagállamok által alkalmazható fenntarthatósági kritériumokra vonatkozó követelmények teljesítéséből eredő növekedés

10

Módosítás 566
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 táblázat – 8 sor

A Bizottság által javasolt szöveg

Művelettípus

Százalékpontok

A kkv-k fogalommeghatározása alá nem tartozó vállalkozások által végrehajtott műveletek támogatásának csökkenése

20

A Parlament módosítása

Művelettípus

Százalékpontok

A kkv-k fogalommeghatározása alá nem tartozó vállalkozások által végrehajtott műveletek támogatásának csökkenése

15

Módosítás 567
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 táblázat – 8 a sor (új)

A Parlament módosítása

Művelettípus

Százalékpontok

A tagállamok által alkalmazható fenntarthatósági kritériumokra vonatkozó követelményeknek való megfelelés esetén a támogatás lehetséges növekedése

10

Módosítás 568
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 táblázat – 7 a sor (új)

A Parlament módosítása

(7a)  A munkakörülményekre vonatkozó jogszabályok

A munkakörülményekre vonatkozó uniós jogszabályok piaci szereplők általi betartása.

A munkakörülményekre vonatkozó uniós jogszabályok tényleges végrehajtása és alkalmazása a következők terén:

–  a halászok munkaidejére és pihenőidejére vonatkozó jogszabályok;

–  az egészségre és a biztonságra vonatkozó jogszabályok;

–  a halászok alapképzéséről és továbbképzéséről szóló jogszabályok.

Módosítás 569
Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 2 táblázat – 3 sor

A Bizottság által javasolt szöveg

ETHA-prioritás:

6. A KHP végrehajtásának előmozdítása

6 környezetvédelem és az erőforrás-hatékonyság előmozdítása

Bizonyított igazgatási kapacitás a halászati gazdálkodás a [KHP-ról szóló rendelet] 37. cikkében meghatározott adatszolgáltatási követelmények teljesítéséhez.

Bizonyított igazgatási kapacitás az adatgyűjtést célzó – a HTMGB által felülvizsgálandó és a Bizottság által elfogadandó – többéves program elkészítéséhez;

bizonyított igazgatási kapacitás az adatgyűjtést célzó – a HTMGB által felülvizsgálandó és a Bizottság által elfogadandó – éves munkaterv elkészítéséhez és végrehajtásához;

az emberi erőforrások elosztása terén elegendő kapacitás a kétoldalú vagy többoldalú megállapodások más tagállamokkal történő megkötéséhez, amennyiben az adatgyűjtési kötelezettség végrehajtására irányuló munka megosztott.

Módosítás

ETHA-prioritás:

6. A KHP végrehajtásának előmozdítása

6. környezetvédelem és az erőforrás-hatékonyság előmozdítása

Bizonyított igazgatási kapacitás a halászati gazdálkodás a [KHP-ról szóló rendelet] 37. cikkében meghatározott adatszolgáltatási követelmények teljesítéséhez.

A halászati kapacitás és a halászati lehetőségek közötti egyensúly értékelése:

Elvégezték a halászati kapacitás és a halászati lehetőségek közötti egyensúly konkrét elemzését a flottakezelési intézkedések hatékony végrehajtásához.

Bizonyított igazgatási kapacitás az adatgyűjtést célzó – a HTMGB által felülvizsgálandó és a Bizottság által elfogadandó – többéves program elkészítéséhez;

bizonyított igazgatási kapacitás az adatgyűjtést célzó – a HTMGB által felülvizsgálandó és a Bizottság által elfogadandó – éves munkaterv elkészítéséhez és végrehajtásához;

az emberi erőforrások elosztása terén elegendő kapacitás a kétoldalú vagy többoldalú megállapodások más tagállamokkal történő megkötéséhez, amennyiben az adatgyűjtési kötelezettség végrehajtására irányuló munka megosztott.

bizonyított igazgatási kapacitás a flottakapacitás felmérésének előkészítéséhez és végrehajtásához;

megfelelő jelentéstétel a halászati kapacitás és a halászati lehetőségek közötti egyensúly létrehozására irányuló erőfeszítésekről, a [KHP-ról szóló] …/…/EU rendelet 34. és 37. cikkében előírtak szerint.

Módosítás 570
Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 2 bekezdés – 1 pont – 1 táblázat – 4 a sor (új)

A Parlament módosítása

Az ETHA-val kapcsolatos uniós prioritás/A közös stratégiai keret tematikus célkitűzése

Előzetes feltétel

Teljesítési kritériumok

ETHA-prioritás:

6. A KHP végrehajtásának előmozdítása

TO 6: A környezet védelme és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása.

A halászati kapacitás és a halászati lehetőségek közötti egyensúly évente történő értékelése: A flottakapacitás csökkentését és a hajókon végzett közvetlen beruházásokat érintő flottakezelési intézkedések hatékony végrehajtása érdekében a halászati kapacitások és a halászati lehetőségek közötti egyensúly konkrét elemzésére került sor.

A konkrét fellépések magukban foglalják a következőket:

–  bizonyított igazgatási kapacitás a flottakapacitás felmérésének előkészítéséhez és végrehajtásához;

–  megfelelő jelentéstétel a halászati kapacitás és a halászati lehetőségek közötti egyensúly létrehozására irányuló erőfeszítésekről, a [javasolt alaprendelet] 34. és 37. cikkében előírtak szerint.

Módosítás 614
Rendeletre irányuló javaslat
IV meléklet – 1 cikk – 1 bekezdés – 1 francia bekezdés
–  a kedvezményezett neve (csak jogi személyek esetében; természetes személyeket nem kell megnevezni);;
–  a kedvezményezett neve;
Módosítás 582
Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 2 és 3 pont
2.  TÁJÉKOZTATÁSI ÉS NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI INTÉZKEDÉSEK
2.  TÁJÉKOZTATÁSI ÉS NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI INTÉZKEDÉSEK
2.1.  A tagállam feladatai
2.1.  A tagállam feladatai
1.  A tagállam biztosítja, hogy a tájékoztatási és nyilvánosságra hozatali intézkedések – különféle kommunikációs formáknak és módszereknek a megfelelő szinteken történő használatával – a lehető legszélesebb körű médialefedettséget biztosítsák.
1.  A tagállam biztosítja, hogy a tájékoztatási és nyilvánosságra hozatali intézkedések – különféle kommunikációs formáknak és módszereknek a megfelelő szinteken történő használatával – a lehető legszélesebb körű médialefedettséget biztosítsák.
2.  A tagállam feladata, hogy legalább a következő tájékoztatási és nyilvánosságra hozatali intézkedéseket megszervezze:
2.  A tagállam feladata, hogy legalább a következő tájékoztatási és nyilvánosságra hozatali intézkedéseket megszervezze:
a)  nagyszabású tájékoztatási kampány az operatív program indításáról;
a)  nagyszabású tájékoztatási kampány az operatív program indításáról;
b)  a programozási időszak alatt legalább két nagyszabású tájékoztatási kampány, amely népszerűsíti a finanszírozási lehetőségeket és az alkalmazott stratégiákat, valamint bemutatja az operatív program által elért eredményeket;
b)  a programozási időszak alatt legalább két nagyszabású tájékoztatási kampány, amely népszerűsíti a finanszírozási lehetőségeket és az alkalmazott stratégiákat, valamint bemutatja az operatív program által elért eredményeket;
c)  az Európai Unió lobogójának kihelyezése az egyes irányító hatóságok előtt vagy a működésük helyszínén a nyilvánosság számára jól látható helyen;
c)  az Európai Unió lobogójának kihelyezése az egyes irányító hatóságok előtt vagy a működésük helyszínén a nyilvánosság számára jól látható helyen;
d)  a műveletek 1. szakasz szerinti jegyzékének elektronikus úton történő nyilvánosságra hozatala;
d)  a műveletek 1. szakasz szerinti jegyzékének elektronikus úton történő nyilvánosságra hozatala;
e)  példák felsorolása az adott operatív program szerinti műveletekre az egységes honlapon vagy az operatív programnak az egységes webportálon keresztül elérhető honlapján; a példákat az Európai Unió valamely széles körben beszélt, az érintett tagállam hivatalos nyelvétől vagy nyelveitől eltérő hivatalos nyelvén kell közzétenni;
e)  példák felsorolása az adott operatív program szerinti műveletekre az egységes honlapon vagy az operatív programnak az egységes webportálon keresztül elérhető honlapján; a példákat az Európai Unió valamely széles körben beszélt, az érintett tagállam hivatalos nyelvétől vagy nyelveitől eltérő hivatalos nyelvén kell közzétenni;
f)  az egységes honlap egy meghatározott részének az innovációs és ökoinnovációs műveletek rövid összefoglalását kell bemutatnia;
f)  az egységes honlap egy meghatározott részének az innovációs és ökoinnovációs műveletek rövid összefoglalását kell bemutatnia;
g)   az operatív program végrehajtására, többek között a fontosabb eredményekre vonatkozó információk frissítése az egységes honlapon vagy az adott operatív program egységes webportálon keresztül elérhető honlapján.
g)   az operatív program végrehajtására, többek között a fontosabb eredményekre vonatkozó információk frissítése az egységes honlapon vagy az adott operatív program egységes webportálon keresztül elérhető honlapján.
ga)  Minden év január 31-én – első ízben 2016-ban – összefoglalót kell közzétenni a tagállamok vagy a kedvezményezettek által elkövetett szabálysértésekről, továbbá a tagállam vagy a Bizottság által foganatosított korrekciós intézkedésekről, ideértve a pénzügyi vonatkozású eseteket is.
3.  Az irányító hatóság a tájékoztatási és nyilvánosságra hozatali intézkedések végrehajtásába, a nemzeti törvényekkel és gyakorlattal összhangban, bevonja a következő szerveket:
3.  Az irányító hatóság a tájékoztatási és nyilvánosságra hozatali intézkedések végrehajtásába, a nemzeti törvényekkel és gyakorlattal összhangban, bevonja a következő szerveket:
h)  a [közös rendelkezések megállapításáról szóló […/…/EU] rendelet] 5. cikkében említett partnerek;
a)  a [közös rendelkezések megállapításáról szóló […/…/EU] rendelet] 5. cikkében említett partnerek;
i)  az európai tájékoztatási központok, valamint a Bizottságnak a tagállamban működő képviseleti irodái;
b)  az európai tájékoztatási központok, valamint a Bizottságnak a tagállamban működő képviseleti irodái;
j)  oktatási és kutatási intézmények.
c)  oktatási és kutatási intézmények.
E szervek széles körben terjesztik a 120. cikk (1) bekezdésének a) és b) pontjában leírt információkat.
E szervek széles körben terjesztik a 120. cikk (1) bekezdésének a) és b) pontjában leírt információkat.
3.  A POTENCIÁLIS KEDVEZMÉNYEZETTEK ÉS A KEDVEZMÉNYEZETTEK TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK
3.  A POTENCIÁLIS KEDVEZMÉNYEZETTEK ÉS A KEDVEZMÉNYEZETTEK TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK
3.1.  A potenciális kedvezményezettek tájékoztatását szolgáló intézkedések
3.1.  A potenciális kedvezményezettek tájékoztatását szolgáló intézkedések
1.  Az irányító hatóság biztosítja, hogy az operatív program célkitűzéseit és az ETHA által kínált támogatási lehetőségeket széles körben megismertessék a potenciális kedvezményezettekkel és valamennyi érdekelt féllel.
1.  Az irányító hatóság biztosítja, hogy az operatív program célkitűzéseit és az ETHA által kínált támogatási lehetőségeket széles körben megismertessék a potenciális kedvezményezettekkel és valamennyi érdekelt féllel.
2.  Az irányító hatóság biztosítja, hogy a potenciális kedvezményezettek tájékoztatást kapjanak legalább a következőkről:
2.  Az irányító hatóság biztosítja, hogy a potenciális kedvezményezettek tájékoztatást kapjanak legalább a következőkről:
a)  a kiadások támogathatóságának feltételei, amelyeket teljesíteniük kell annak érdekében, hogy jogosultak legyenek támogatásra az operatív program keretében;
a)  a kiadások támogathatóságának feltételei, amelyeket teljesíteniük kell annak érdekében, hogy jogosultak legyenek támogatásra az operatív program keretében;
b)  a kérelmek elfogadhatósági feltételeinek, a támogatási kérelmek vizsgálati eljárásainak és a vonatkozó határidőknek a leírása;
b)  a kérelmek elfogadhatósági feltételeinek, a támogatási kérelmek vizsgálati eljárásainak és a vonatkozó határidőknek a leírása;
ba)  a Közös Halászati Politika szabályainak be nem tartásából esetlegesen származó pénzügyi következmények;
c)  a támogatandó műveletek kiválasztási kritériumai;
c)  a támogatandó műveletek kiválasztási kritériumai;
d)  a nemzeti, regionális vagy helyi szintű kapcsolati pontok, amelyek tájékoztatást tudnak nyújtani az operatív programokról;
d)  a nemzeti, regionális vagy helyi szintű kapcsolati pontok, amelyek tájékoztatást tudnak nyújtani az operatív programokról;
e)  arról, hogy a kérelemben javasolni kell olyan, a művelet méretével arányos kommunikációs tevékenységeket, amelyek tájékoztatják a nyilvánosságot a művelet céljairól és az ahhoz nyújtott uniós támogatásról.
e)  arról, hogy a kérelemben javasolni kell olyan, a művelet méretével arányos kommunikációs tevékenységeket, amelyek tájékoztatják a nyilvánosságot a művelet céljairól és az ahhoz nyújtott uniós támogatásról.
3.2.  A kedvezményezettek tájékoztatását szolgáló intézkedések
3.2.  A kedvezményezettek tájékoztatását szolgáló intézkedések
Az irányító hatóság tájékoztatja a kedvezményezetteket arról, hogy a támogatás elfogadásával beleegyeznek abba, hogy felveszik őket a műveletek 143. cikk (2) bekezdése szerint közzétett jegyzékébe.
Az irányító hatóság tájékoztatja a kedvezményezetteket arról, hogy a támogatás elfogadásával beleegyeznek abba, hogy felveszik őket a műveletek 120. cikk (2) bekezdése szerint közzétett jegyzékébe.

(1) Az ügyet az 57. cikk (2) bekezdésének második albekezdése alapján visszautalták az illetékes bizottsághoz újratárgyalásra. (A7-0282/2013).

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat