Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2011/0380(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0282/2013

Predložena besedila :

A7-0282/2013

Razprave :

PV 22/10/2013 - 18
CRE 22/10/2013 - 18

Glasovanja :

PV 23/10/2013 - 11.6
CRE 23/10/2013 - 11.6
Obrazložitev glasovanja
PV 12/12/2013 - 12.10
CRE 12/12/2013 - 12.10
Obrazložitev glasovanja
PV 16/04/2014 - 14.13
CRE 16/04/2014 - 14.13
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2013)0441
P7_TA(2014)0443

Sprejeta besedila
PDF 1583kWORD 243k
Sreda, 23. oktober 2013 - Strasbourg
Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo ***I
P7_TA(2013)0441A7-0282/2013

Spremembe Evropskega parlamenta, sprejete dne 23. oktobra 2013, k predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo [razveljavitev Uredbe Sveta (ES) št. 1198/2006, Uredbe Sveta (ES) št. 861/2006 in Uredbe Sveta št. XXX/2011 o celostni pomorski politiki] (COM(2013)0245 – C7-0108/2013– 2011/0380(COD))(1)

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija   Sprememba
Sprememba 1
Osnutek zakonodajne resolucije
Odstavek 1 a (novo)
1a.  opozarja, da je v svoji resoluciji z dne 8. junija 2011 poudaril, da so ribolovni viri javna dobrina, bistvena za globalno prehransko varnost; poudaril je dejstvo, da so sektor ribištva in ribogojstva ter povezane dejavnosti pogosto glavni vir preživetja in trajnostne zaposlitve v obalnih, otoških in oddaljenih regijah;menil je tudi, da bodo za reformo skupne ribiške politike potrebna ustrezna finančna sredstva po letu 2013, če naj doseže srednje- in dolgoročne cilje (stabilen, trajnosten in uspešen ribiški sektor), če naj omogoči obnovitev svojih staležev rib in rešuje socialne vidike, povezane z zmanjšanjem ribolovnega napora;
______________
1 Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0266.
Sprememba 2
Predlog uredbe
Navedba sklicevanja 1
ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije ter zlasti člena 42, člena 43(2), člena 91(1), člena 100(2), člena 173(3), člena 175, člena 188, člena 192(1), člena 194(2) in člena 195(2) Pogodbe,
ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije ter zlasti člena 42, člena 43(2), člena 91(1), člena 100(2), člena 173(3), člena 175, člena 188, člena 192(1), člena 194(2), člena 195(2) in člena 349 Pogodbe,
Sprememba 3
Predlog uredbe
Uvodna izjava 1 a (novo)
(1a)  Ribiški sektor je strateškega pomena za socialno-ekonomski položaj, oskrbo ljudi z ribami in ravnovesje v prehranski bilanci različnih držav članic in same Unije ter pomembno prispeva k socialni in ekonomski blaginji obalnih skupnosti, lokalnemu razvoju, zaposlovanju, ohranjanju/ustvarjanju gospodarskih dejavnosti in delovnih mest v celotni proizvodni verigi, k preskrbi s svežimi ribami in ohranjanju lokalnih kulturnih tradicij.
Sprememba 4
Predlog uredbe
Uvodna izjava 2
(2)   Področje uporabe ESPR mora zajemati podporo SRP v zvezi z ohranjanjem, upravljanjem in izkoriščanjem morskih bioloških virov, sladkovodnih bioloških virov in ribogojstva ter v zvezi s predelavo in trženjem ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva, kadar se te dejavnosti izvajajo na ozemlju držav članic ali v vodah Unije, tudi kadar jih izvajajo ribiška plovila, ki plujejo pod zastavo tretjih držav in so registrirana v njih, ali ribiška plovila Unije ali državljani držav članic, brez poseganja v primarno odgovornost države zastave in ob upoštevanju določb člena 117 Konvencije Združenih narodov o pomorskem pravu.
(2)   Področje uporabe ESPR bi moralo zajemati podporo SRP v zvezi z ohranjanjem, upravljanjem in trajnostnim izkoriščanjem morskih bioloških virov, sladkovodnih bioloških virov in ribogojstva ter v zvezi s predelavo in trženjem ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva, kadar se te dejavnosti izvajajo na ozemlju držav članic ali v vodah Unije ali jih izvajajo ribiška plovila Unije ali državljani držav članic, brez poseganja v primarno odgovornost države zastave in ob upoštevanju določb člena 117 Konvencije Združenih narodov o pomorskem pravu.
Sprememba 5
Predlog uredbe
Uvodna izjava 2 a (novo)
(2a)  Poudariti bi bilo treba, da je SRP prehranska politika, ki upravičuje javno intervencijo prek ESPR, da se ohrani prehranska varnost državljanov Unije.
Sprememba 6
Predlog uredbe
Uvodna izjava 2 b (novo)
(2b)  ESPR bi moral v celoti upoštevati poseben položaj najbolj oddaljenih regij v skladu s členom 349 PDEU. Zaradi položaja najbolj oddaljenih regij in posebnosti ribiškega sektorja v teh regijah bi bilo treba SRP in z njo povezane sklade, zlasti ESPR, prilagoditi posebnostim, omejitvam, dodatnim stroškom in razmeram v teh regijah, ki se lahko zelo razlikujejo od tistih v preostali Uniji. V ta namen bi bilo treba odobriti posebne ukrepe za te regije.
Sprememba 7
Predlog uredbe
Uvodna izjava 2 c (novo)
(2c)  Prihodnji ESPR bi moral v celoti upoštevati težave in specifične potrebe malega ribolova, saj ladjevje malega ribolova v Uniji zaposluje največ delavcev na ulovljeno ribo.
Sprememba 8
Predlog uredbe
Uvodna izjava 3
(3)   Uspešnost skupne ribiške politike je odvisna od učinkovitega sistema nadzora, inšpekcijskih pregledov in izvrševanja ter od zanesljivih in celovitih podatkov za potrebe znanstvenih nasvetov, izvajanja in nadzora, zato je treba s sredstvi ESPR podpreti te politike.
(3)   Uspešnost skupne ribiške politike je odvisna od učinkovitega sistema nadzora, inšpekcijskih pregledov, vključno z inšpekcijskimi pregledi na delovnih mestih, in izvrševanja ter od zanesljivih in celovitih podatkov za potrebe znanstvenih nasvetov, izvajanja in nadzora, zato bi bilo treba s sredstvi ESPR podpreti te politike.
Sprememba 9
Predlog uredbe
Uvodna izjava 3 a (novo)
(3a)  ESRP bi moral podpirati partnerstvo, sodelovanje in dialog med znanstveniki in ribiči, s čimer bi pri ribičih okrepili odgovornost za SRP ter tako prispeval k pravilnemu izvajanju in splošni uspešnosti te politike.
Sprememba 10
Predlog uredbe
Uvodna izjava 4
(4)   Področje uporabe ESPR mora zajemati podporo za CPP na področju razvoja in izvajanja usklajenih dejavnosti in postopkov odločanja v zvezi z oceani, morji, obalnimi regijami in pomorskimi sektorji, ki dopolnjujejo različne politike EU na tem področju, zlasti skupno ribiško politiko, promet, industrijo, ozemeljsko kohezijo, okolje, energijo in turizem. Pri upravljanju različnih sektorskih politik v morskih bazenih Baltskega morja, Severnega morja, Keltskega morja, Biskajskega zaliva in iberske obale, Sredozemskega morja ter Črnega morja je treba zagotoviti skladnost in vključevanje.
(4)   Področje uporabe ESPR bi moralo zajemati podporo za CPP na področju razvoja in izvajanja usklajenih dejavnosti in postopkov odločanja v zvezi z oceani, morji, obalnimi regijami in pomorskimi sektorji, ki dopolnjujejo različne politike EU na tem področju, zlasti skupno ribiško politiko, promet, industrijo, ozemeljsko kohezijo, okolje, energijo in turizem, torej področja, na katerih je treba spodbujati znanstvene raziskave, strokovno usposobljenost in poklicno usposabljanje. Pri upravljanju različnih sektorskih politik v morskih bazenih Baltskega morja, Severnega morja, Keltskega morja, Biskajskega zaliva in iberske obale, Sredozemskega morja ter Črnega morja bi bilo treba zagotoviti skladnost in vključevanje.
Sprememba 11
Predlog uredbe
Uvodna izjava 4 a (novo)
(4a)  V skladu s členom 9 PDEU bi morala Unija pri opredelitvi in izvedbi svojih politik in dejavnosti, povezanih z reformo SRP, CPP in ESPR, upoštevati zahteve, ki so povezane s spodbujanjem visoke stopnje zaposlenosti, zagotavljanjem ustrezne socialne zaščite, bojem proti socialni izključenosti in visoko stopnjo izobraževanja in usposabljanja ter varovanjem človekovega zdravja.
Sprememba 12
Predlog uredbe
Uvodna izjava 5
(5)   V skladu s sklepi Evropskega sveta z dne 17. junija 2010, s katerimi je bila sprejeta strategija Evropa 2020, morajo Unija in države članice izvajati pametno, trajnostno in vključujočo rast ter hkrati spodbujati skladen razvoj Unije. Za doseganje splošnih in posameznih ciljev strategije Evropa 2020 je zlasti treba razporediti vire ter izboljšati učinkovitost z večjim osredotočanjem na rezultate. Vključitev CPP v novi ESPR prav tako prispeva k pomembnim ciljem politike iz sporočila Komisije z dne 3. marca 2010 z naslovom Evropa 2020 – Strategija za pametno, trajnostno in vključujočo rast (v nadaljnjem besedilu: strategija Evropa 2020) ter je v skladu s splošnimi cilji za povečanje gospodarske, socialne in ozemeljske kohezije iz Pogodbe.
(5)   V skladu s sklepi Evropskega sveta z dne 17. junija 2010, s katerimi je bila sprejeta strategija Evropa 2020, morajo Unija in države članice izvajati pametno, trajnostno in vključujočo rast ter hkrati spodbujati skladen razvoj Unije. Za doseganje splošnih in posameznih ciljev strategije Evropa 2020 bi bilo zlasti treba razporediti vire z večjim osredotočanjem na rezultate, zlasti tiste, ki so povezani z zaposlovanjem ter bojem proti revščini, socialni izključenosti in podnebnim spremembam. Poleg tega bi bilo treba izboljšati učinkovitost z večjim osredotočanjem na rezultate. Vključitev CPP v novi ESPR prav tako prispeva k pomembnim ciljem politike iz sporočila Komisije z dne 3. marca 2010 z naslovom Evropa 2020 – Strategija za pametno, trajnostno in vključujočo rast v nadaljnjem besedilu: strategija Evropa 2020) ter je v skladu s splošnimi cilji za povečanje gospodarske, socialne in ozemeljske kohezije iz Pogodbe.
Sprememba 13
Predlog uredbe
Uvodna izjava 6
(6)   Za zagotavljanje prispevka ESPR k uresničevanju ciljev SRP, CPP in strategije Evropa 2020 se je treba osredotočiti na omejeno število glavnih prednostnih nalog v zvezi s podpiranjem ribištva in ribogojstva, ki temeljita na inovacijah in znanju, spodbujanjem trajnostnih ribištva in ribogojstva, gospodarnih z viri, povečanjem zaposlovanja in ozemeljske kohezije s sproščanjem potencialov za rast in delovna mesta v obalnih in celinskih ribiških skupnostih ter spodbujanjem diverzifikacije ribiških dejavnosti v druge sektorje pomorskega gospodarstva.
(6)   Za zagotavljanje prispevka ESPR k uresničevanju ciljev SRP, CPP in strategije Evropa 2020 je treba opredeliti sklop glavnih prednostnih nalog v zvezi s podpiranjem ribištva in ribogojstva, ki temeljita na inovacijah in znanju, spodbujanjem trajnostnih ribištva in ribogojstva, gospodarnih z viri, povečanjem zaposlovanja in ozemeljske kohezije s sproščanjem potencialov za rast in delovna mesta v obalnih in celinskih ribiških skupnostih ter spodbujanjem diverzifikacije ribiških dejavnosti v druge sektorje pomorskega gospodarstva.
Sprememba 14
Predlog uredbe
Uvodna izjava 7 a (novo)
(7a)  ESPR bi moral prispevati k izboljšanju življenjskega standarda ljudi, ki so odvisni od ribolova, z zagotavljanjem boljših delovnih pogojev za ribiče, zlasti z zagotavljanjem spoštovanja zakonodaje o zdravju in varnosti pri delu ter določb iz kolektivnih pogodb.
Sprememba 15
Predlog uredbe
Uvodna izjava 7 b (novo)
(7b)  Da bi se izognili zmedi v zvezi z uporabo in učinki posebnih finančnih ukrepov ESPR na različne zainteresirane strani, ki sodelujejo v ribiškem sektorju, je koristno uvesti jasno razlikovanje med lastniki ladij in zaposlenimi ribiči, kot je že določeno v Konvenciji Mednarodne organizacije dela št. 188.
Sprememba 16
Predlog uredbe
Uvodna izjava 8
(8)   Splošni cilj skupne ribiške politike je zagotoviti, da ribolovne dejavnosti in dejavnosti ribogojstva dolgoročno prispevajo k trajnostnim okoljskim pogojem, ki so potrebni za gospodarski in socialni razvoj. Poleg tega mora prispevati k večji produktivnosti, primernemu življenjskemu standardu za ribiški sektor in stabilnim trgom ter zagotavljati razpoložljivost virov in dostopnost preskrbe za potrošnike po primernih cenah.
(8)   Splošni cilj skupne ribiške politike je zagotoviti, da ribolovne dejavnosti in dejavnosti ribogojstva prispevajo k dolgoročnemu gospodarskemu, socialnemu in okoljsko trajnostnemu razvoju. Poleg tega bi morala prispevati k večji produktivnosti, primernemu življenjskemu standardu za ribiški sektor in stabilnim trgom ter zagotavljati razpoložljivost virov in dostopnost preskrbe za potrošnike po primernih cenah.
Sprememba 17
Predlog uredbe
Uvodna izjava 9
(9)   Okoljska vprašanja je nujno treba bolje vključiti v SRP, ki mora prispevati k doseganju splošnih in posameznih ciljev okoljske politike Unije in strategije Evropa 2020. Cilj SRP je najpozneje do leta 2015 doseči tako izkoriščanje živih morskih bioloških virov, da se bodo staleži rib obnavljali in ohranjali na ravneh, ki omogočajo največji trajnostni donos. V okviru SRP se izvajata previdnostni in ekosistemski pristop k upravljanju ribištva. Zato je treba s sredstvi ESPR prispevati k varstvu morskega okolja v skladu z Direktivo 2008/56/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. junija 2008 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju politike morskega okolja (Okvirna direktiva o morski strategiji).
(9)   Okoljska vprašanja je nujno treba bolje vključiti v SRP, ki mora prispevati k doseganju splošnih in posameznih ciljev okoljske politike Unije in strategije Evropa 2020. Cilj SRP je, kjer je možno, do leta 2015, najpozneje pa do leta 2020, doseči tako izkoriščanje živih morskih bioloških virov, da se bodo staleži rib obnavljali in ohranjali na ravneh, ki omogočajo največji trajnostni donos. V okviru SRP bi bilo treba izvajati uravnotežen pristop k trajnostnemu razvoju, ki naj se doseže z načrtovanjem, izkoriščanjem in upravljanjem ribištva, pri čemer naj se upoštevajo težnje in trenutne družbene potrebe, ne da bi prihodnjim generacijam onemogočili uporabo vseh dobrin in storitev, ki izhajajo iz morskih ekosistemov. Zato je treba s sredstvi ESPR prispevati k varstvu morskega okolja v skladu z Direktivo 2008/56/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. junija 2008 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju politike morskega okolja (okvirna direktiva o morski strategiji).
Sprememba 18
Predlog uredbe
Uvodna izjava 9 a (novo)
(9a)  Ukrepi, ki se financirajo iz ESPR, bi morali biti v skladu s členoma 39 in 41 PDEU, ki se nanašata na uravnotežen pristop k uporabi delovnega prava in učinkovito usklajevanje na področju poklicnega usposabljanja.
Sprememba 19
Predlog uredbe
Uvodna izjava 10
(10)   Ker države članice zaradi obsega in učinkov dejavnosti, ki se financirajo v okviru operativnih programov, strukturnih težav, s katerimi se srečujejo pri razvoju ribiškega in pomorskega sektorja, ter omejenih finančnih sredstev ne morejo zadovoljivo doseči ciljev te uredbe, je mogoče te cilje lažje doseči na ravni Unije z zagotavljanjem večletne finančne pomoči, osredotočene na ustrezne prednostne naloge, pri čemer lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5(3) Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z načelom sorazmernosti iz člena 5(4) Pogodbe ta uredba ne presega okvirov, ki so potrebni za doseganje navedenega cilja.
(10)   Ker države članice zaradi obsega in učinkov dejavnosti, ki se financirajo v okviru operativnih programov, strukturnih težav, s katerimi se srečujejo pri razvoju ribiškega, ribogojskega in pomorskega sektorja, ter omejenih finančnih sredstev ne morejo zadovoljivo doseči ciljev te uredbe, je mogoče te cilje lažje doseči na ravni Unije z zagotavljanjem večletne finančne pomoči, osredotočene na ustrezne prednostne naloge, pri čemer lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5(3) Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z načelom sorazmernosti iz člena 5(4) Pogodbe ta uredba ne presega okvirov, ki so potrebni za doseganje navedenega cilja.
Sprememba 20
Predlog uredbe
Uvodna izjava 11
(11)   Pri financiranju odhodkov skupne ribiške politike in celostne pomorske politike iz enotnega sklada, tj. ESPR, je treba upoštevati potrebo po poenostavitvi in okrepitvi povezovanja obeh politik. Z razširitvijo deljenega upravljanja na skupno ureditev trga, vključno z nadomestilom za najbolj oddaljene regije, nadzorom in zbiranjem podatkov, je treba dodatno prispevati k poenostavitvi in zmanjšati upravno breme za Komisijo in države članice ter doseči večjo skladnost in učinkovitost dodeljene podpore.
(11)   Pri financiranju odhodkov skupne ribiške politike in celostne pomorske politike iz enotnega sklada, tj. ESPR, bi bilo treba upoštevati potrebo po poenostavitvi in okrepitvi povezovanja obeh politik. Z razširitvijo deljenega upravljanja na skupno ureditev trga, vključno z nadomestilom za najbolj oddaljene regije, nadzorom, zbiranjem in upravljanjem podatkov, bi bilo treba dodatno prispevati k poenostavitvi in zmanjšati upravno breme za Komisijo in države članice ter doseči večjo skladnost in učinkovitost dodeljene podpore.
Sprememba 21
Predlog uredbe
Uvodna izjava 11 a (novo)
(11a)   Financiranje bi moralo potekati, kot določa točka 17 Medinstitucionalnega sporazuma z dne XX/201z med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju.
Sprememba 22
Predlog uredbe
Uvodna izjava 11 b (novo)
(11b)  Financiranje bi moralo potekati brez poseganja v določbe uredbe o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020 in Medinstitucionalnega sporazuma z dne xxx/201z med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju.
Sprememba 23
Predlog uredbe
Uvodna izjava 12
(12)   Iz proračuna Unije se morajo financirati odhodki skupne ribiške politike in celostne pomorske politike iz enotnega sklada, tj. ESPR, neposredno ali v okviru deljenega upravljanja z državami članicami. Deljeno upravljanje z državami članicami se mora uporabiti za ukrepe za podporo ribištva, ribogojstva in razvoja, ki ga vodi skupnost, ter tudi za skupne ureditve trga in nadomestila za najbolj oddaljene regije, nadzor in zbiranje podatkov. Neposredno upravljanje se mora uporabiti za znanstvene nasvete, prostovoljne prispevke regionalnim organizacijam za upravljanje ribištva, svetovalne svete ter dejavnosti za izvajanje celostne pomorske politike. Podrobno je treba opredeliti vrste ukrepov, ki se lahko financirajo iz ESPR.
(12)   Iz proračuna Unije bi bilo treba odhodke skupne ribiške politike in celostne pomorske politike financirati iz enotnega sklada, tj. ESPR, neposredno ali v okviru deljenega upravljanja z državami članicami. Deljeno upravljanje z državami članicami bi se moralo uporabiti za ukrepe za podporo ribištva, ribogojstva in razvoja, ki ga vodi skupnost, ter tudi za ukrepe na področju trženja in predelave in nadomestila za najbolj oddaljene regije, nadzor in zbiranje podatkov. Neposredno upravljanje bi se moralo uporabiti za pripravo načrtov proizvodnje in trženja, pomoč za skladiščenje, znanstvene nasvete, prostovoljne prispevke regionalnim organizacijam za upravljanje ribištva, svetovalne svete ter dejavnosti za izvajanje celostne pomorske politike. Podrobno bi bilo treba opredeliti vrste ukrepov, ki se lahko financirajo iz ESPR.
Sprememba 24
Predlog uredbe
Uvodna izjava 14
(14)   V skladu s členoma 50 in 51 [Uredbe o skupni ribiški politiki] (v nadaljnjem besedilu: Uredba o SRP) mora biti pogoj za finančno pomoč Unije iz ESPR upoštevanje pravil SRP s strani držav članic in gospodarskih subjektov. Cilj te pogojenosti je izražanje odgovornosti Unije pri zagotavljanju ohranjanja morskih bioloških virov v okviru SRP v javnem interesu, kakor je določeno v členu 3 PDEU.
(14)   V skladu s členoma 50 in 51 [Uredbe o skupni ribiški politiki] (v nadaljnjem besedilu: Uredba o SRP) bi moral biti pogoj za finančno pomoč Unije iz ESPR upoštevanje pravil SRP s strani držav članic in gospodarskih subjektov. Cilj te pogojenosti je izražanje odgovornosti Unije pri zagotavljanju ohranjanja morskih bioloških virov v okviru SRP v javnem interesu ter spoštovanje zahtev za spodbujanje visoke ravni zaposlenosti in zagotavljanje ustreznega socialnega varstva, kakor je določeno v členih 3 in 9 PDEU.
Sprememba 25
Predlog uredbe
Uvodna izjava 15
(15)   Izpolnjevanje ciljev SRP bi bilo ogroženo, če bi se finančna pomoč Unije v okviru ESPR izplačala gospodarskim subjektom, ki predhodno ne izpolnjujejo zahtev v zvezi z javnim interesom ohranjanja morskih bioloških virov. Zato morajo imeti dostop do pomoči le gospodarski subjekti, ki v določenem obdobju pred vložitvijo zahtevka za pomoč niso bili udeleženi pri upravljanju, vodenju ali lastništvu ribiških plovil, vključenih na seznam plovil Unije, ki izvajajo nezakonit, neprijavljen in nereguliran ribolov (seznam plovil IUU), kot to določa člen 40(3) Uredbe Sveta (ES) št. 1005/2008 z dne 29. septembra 2008 o vzpostavitvi sistema Skupnosti za preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, za odvračanje od njega ter za njegovo odpravljanje in o spremembi uredb (EGS) št. 2847/93, (ES) št. 1936/2001 in (ES) št. 601/2004 ter o razveljavitvi uredb (ES) št. 1093/94 in (ES) št. 1447/1999, ter gospodarski subjekti, ki niso storili hude kršitve v skladu s členom 42 Uredbe (ES) št. 1005/2008 ali členom 90(1) Uredbe (ES) št. 1224/2009 z dne 20. novembra 2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike, o spremembi uredb (ES) št. 847/96, (ES) št. 2371/2002, (ES) št. 811/2004, (ES) št. 768/2005, (ES) št. 2115/2005, (ES) št. 2166/2005, (ES) št. 388/2006, (ES) št. 509/2007, (ES) št. 676/2007, (ES) št. 1098/2007, (ES) št. 1300/2008, (ES) št. 1342/2008 in razveljavitvi uredb (EGS) št. 2847/93, (ES) št. 1627/94 in (ES) št. 1966/2006, ali gospodarski subjekti, ki niso kršili drugih pravil SRP, zaradi česar bi zlasti ogrožali trajnost zadevnih staležev in resno ogrožali trajnostno izkoriščanje živih morskih bioloških virov, s katerim se populacije lovljenih vrst obnavljajo in ohranjajo nad ravnmi, ki omogočajo največji trajnostni donos..
(15)   Izpolnjevanje ciljev SRP bi bilo ogroženo, če bi se finančna pomoč Unije v okviru ESPR izplačala gospodarskim subjektom, ki predhodno ne izpolnjujejo zahtev v zvezi z javnim interesom ohranjanja morskih bioloških virov. Zato bi morali imeti gospodarski subjekti dostop do pomoči le, če v določenem obdobju pred vložitvijo zahtevka za pomoč niso bili udeleženi pri upravljanju, vodenju ali lastništvu ribiških plovil, vključenih na seznam plovil Unije, ki izvajajo nezakonit, neprijavljen in nereguliran ribolov (seznam plovil IUU), kot to določa člen 40(3) Uredbe Sveta (ES) št. 1005/2008 z dne 29. septembra 2008 o vzpostavitvi sistema Skupnosti za preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, za odvračanje od njega ter za njegovo odpravljanje in o spremembi uredb (EGS) št. 2847/93, (ES) št. 1936/2001 in (ES) št. 601/2004 ter o razveljavitvi uredb (ES) št. 1093/94 in (ES) št. 1447/1999, ali pri upravljanju, vodenju ali lastništvu ribiških plovil, ki plujejo pod zastavo države, opredeljene kot nesodelujoča tretja država, kot to določa člen 33 Uredbe (ES) št. 1005/2008. Prav tako bi morali imeti dostop do pomoči le gospodarski subjekti, ki niso storili hude kršitve v skladu s členom 42 Uredbe (ES) št. 1005/2008 ali členom 90(1) Uredbe (ES) 1224/2009 z dne 20. novembra 2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike, o spremembi uredb (ES) št. 847/96, (ES) št. 2371/2002, (ES) št. 811/2004, (ES) št. 768/2005, (ES) št. 2115/2005, (ES) št. 2166/2005, (ES) št. 388/2006, (ES) št. 509/2007, (ES) št. 676/2007, (ES) št. 1098/2007, (ES) št. 1300/2008, (ES) št. 1342/2008 in razveljavitvi uredb (EGS) št. 2847/93, (ES) št. 1627/94 in (ES) št. 1966/2006, ali gospodarski subjekti, ki niso kršili drugih pravil SRP, zaradi česar bi zlasti ogrožali trajnost zadevnih staležev in resno ogrožali trajnostno izkoriščanje živih morskih bioloških virov, s katerim se populacije lovljenih vrst obnavljajo in ohranjajo nad ravnmi, ki omogočajo največji trajnostni donos.
Sprememba 26
Predlog uredbe
Uvodna izjava 17
(17)   Posledice, določene za neizpolnjevanje pogojev za upravičenost, se morajo uporabiti, če upravičenci kršijo pravila SRP. Pri določitvi zneska neupravičenih odhodkov je treba upoštevati resnost neskladnosti upravičenca s pravili SRP, gospodarsko prednost, ki izhaja iz neskladnosti s pravili SRP, ali pomen prispevka ESPR h gospodarski dejavnosti upravičenca.
(17)   Posledice, določene za neizpolnjevanje pogojev za upravičenost, bi se morale uporabiti, če upravičenci kršijo pravila SRP. Pri določitvi zneska neupravičenih odhodkov bi bilo treba upoštevati resnost (tudi obseg, trajanje in morebitne ponovitve) neskladnosti upravičenca s pravili SRP, gospodarsko prednost, ki izhaja iz neskladnosti s pravili SRP, ali pomen prispevka ESPR h gospodarski dejavnosti upravičenca.
Sprememba 27
Predlog uredbe
Uvodna izjava 18
(18)   Uresničevanje ciljev SRP bi bilo ogroženo tudi, če bi se finančna pomoč Unije v okviru ESPR izplačala državam članicam, ki ne izpolnjujejo svojih obveznosti v skladu s pravili SRP v zvezi z javnim interesom ohranjanja morskih bioloških virov, kot sta zbiranje podatkov in izvajanje obveznosti nadzora. Poleg tega neizpolnjevanje teh obveznosti pomeni tveganje, da države članice ne bi odkrile upravičencev, ki ne izpolnjujejo pogojev, ali neupravičenih dejavnosti.
(18)   Uresničevanje ciljev SRP bi bilo ogroženo tudi, če bi se finančna pomoč Unije v okviru ESPR izplačala državam članicam, ki ne izpolnjujejo svojih obveznosti doseganja ravnovesja med ribiškim ladjevjem in ribolovnimi možnostmi, kot je opredeljeno v členu 34(1) osnovne uredbe o SRP, ali obveznosti v skladu s pravili SRP v zvezi z javnim interesom ohranjanja morskih bioloških virov, kot sta zbiranje podatkov in izvajanje obveznosti nadzora. Poleg tega neizpolnjevanje teh obveznosti pomeni tveganje, da države članice ne bi odkrile upravičencev, ki ne izpolnjujejo pogojev, ali neupravičenih dejavnosti.
Sprememba 28
Predlog uredbe
Uvodna izjava 19
(19)  Kot preventivne ukrepe za preprečevanje neskladnih plačil in spodbujanje držav članic, da izpolnjujejo pravila SRP ali izpolnjevanje pravil zahtevajo od upravičencev, je treba uporabiti prekinitev roka plačila in začasno ustavitev plačil, katerih področje uporabe je časovno omejeno. Za izpolnitev načela sorazmernosti se morajo finančni popravki, ki imajo določene in nepopravljive posledice, uporabljati le za odhodke, ki so neposredno povezani z dejavnostmi, v okviru katerih so bila kršena pravila SRP.
(Ne zadeva slovenske različice.)
Sprememba 29
Predlog uredbe
Uvodna izjava 20
(20)  Za izboljšanje usklajevanja in uskladitev izvajanja skladov za podporo v okviru kohezijske politike, to so Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR), Evropski socialni sklad (ESS) in Kohezijski sklad, s skladi za razvoj podeželja, to je z Evropskim kmetijskim skladom za razvoj podeželja (EKSRP), ter za pomorski in ribiški sektorjem, in sicer z Evropskim skladom za pomorstvo in ribištvo (ESPR), so bile za vse te sklade (skladi skupnega strateškega okvira) sprejete skupne določbe v [Uredbi (EU) št. […] o skupnih določbah]. Poleg te uredbe za ESPR veljajo posebne določbe v zvezi s posebnostmi SRP in CPP.
(20)  Za izboljšanje usklajevanja in uskladitev izvajanja skladov za podporo v okviru kohezijske politike, to so Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR), Evropski socialni sklad (ESS) in Kohezijski sklad, s skladom za razvoj podeželja, to je z Evropskim kmetijskim skladom za razvoj podeželja (EKSRP), ter skladom za pomorski in ribiški sektor, in sicer z Evropskim skladom za pomorstvo in ribištvo (ESPR), so bile za vse te sklade (skladi skupnega strateškega okvira) sprejete skupne določbe v [Uredbi (EU) št. […] o skupnih določbah]. Poudariti je treba tudi, da je mogoče sklade uporabiti kot dopolnilo za učinkovitejše uresničevanje prednostnih nalog kohezijske politike Unije in strategije Evropa 2020; pri tem je treba opozoriti na potrebno sinergijo med ESPR in ESS za doseganje pomembnih ciljev v zvezi z zaposlovanjem ter bojem proti revščini in socialnemu izključevanju. Poleg te uredbe za ESPR veljajo posebne določbe v zvezi s posebnostmi SRP in CPP.
Sprememba 30
Predlog uredbe
Uvodna izjava 22
(22)   Ukrepi Unije morajo dopolnjevati ukrepe držav članic ali prispevati k njim. Za zagotovitev znatne dodane vrednosti je treba partnerstvo med Komisijo in državami članicami okrepiti z dogovori o sodelovanju med različnimi partnerji ob polnem upoštevanju institucionalnih pristojnosti držav članic. Posebno pozornost je treba nameniti zagotavljanju ustrezne zastopanosti žensk in manjšin. To partnerstvo zadeva regionalne in lokalne organe ter druge javne organe, kakor tudi druge ustrezne organe, vključno s tistimi, ki so pristojni za okolje in za spodbujanje enakosti spolov, gospodarske in socialne partnerje ter druge pristojne organe. Zadevni partnerji morajo sodelovati pri pripravi pogodb o partnerstvu ter pri pripravi, izvajanju, spremljanju in vrednotenju programov.
(22)   Za zagotovitev znatne dodane vrednosti bi bilo treba partnerstvo med Komisijo, organi držav članic in različnimi partnerji okrepiti z dogovori o sodelovanju teh akterjev, tudi zadevnih socialnih partnerjev, ob polnem upoštevanju institucionalnih pristojnosti držav članic. To partnerstvo zadeva regionalne in lokalne organe ter druge javne organe, kakor tudi druge ustrezne organe, vključno s tistimi, ki so pristojni za okolje in za spodbujanje enakosti spolov, gospodarske in socialne partnerje, ribiški sektor ter druge pristojne organe. Ob upoštevanju posebnosti ribiškega sektorja bi bilo treba zagotoviti sodelovanje gospodarskih in socialnih partnerjev, ki zastopajo različne podsektorje in teritorialne ravni, znanstvenoraziskovalne organizacije ter nacionalne in regionalne mreže lokalnih akcijskih skupin za ribištvo. Posebno pozornost bi bilo treba nameniti zagotavljanju ustrezne zastopanosti žensk in manjšin. Zadevni partnerji bi morali sodelovati pri pripravi pogodb o partnerstvu ter pri pripravi, izvajanju, spremljanju in vrednotenju programov.
Sprememba 31
Predlog uredbe
Uvodna izjava 24
(24)   Komisija mora pripraviti letno razdelitev razpoložljivih odobritev za prevzem obveznosti po državah članicah na podlagi objektivnih in preglednih meril; ta merila morajo vključevati pretekle dodelitve v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1198/2006 in preteklo porabo v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 861/2006.
(24)   Komisija bi morala pripraviti letno razdelitev razpoložljivih odobritev za prevzem obveznosti po državah članicah na podlagi objektivnih in preglednih meril; ta merila bi morala vključevati opis preteklih dodelitev v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1198/2006 in preteklo porabo v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 861/2006.
Sprememba 32
Predlog uredbe
Uvodna izjava 25
(25)   V okviru SRP je zelo pomembno, da so izpolnjeni nekateri predhodni pogoji, zlasti v zvezi s predložitvijo večletnega nacionalnega strateškega načrta za ribogojstvo in dokazano upravno zmožnostjo za izpolnjevanje zahtev glede podatkov za upravljanje ribištva ter izvajanje sistema Unije za nadzor, inšpekcijske preglede in izvrševanje.
(25)   V okviru SRP je zelo pomembno, da so izpolnjeni nekateri predhodni pogoji, zlasti v zvezi s predložitvijo večletnega nacionalnega strateškega načrta za ribogojstvo in dokazano upravno zmožnostjo za izpolnjevanje zahtev glede podatkov za upravljanje ribištva ter izvajanje sistema Unije za nadzor, inšpekcijske preglede in izvrševanje, kakor tudi za zagotavljanje izvajanja zakonodaje Unije o delovnih pogojih, zlasti tistih, ki so povezani z varnostjo, zdravjem, izobraževanjem in usposabljanjem.
Sprememba 33
Predlog uredbe
Uvodna izjava 26
(26)   V skladu s ciljem poenostavitve sistema se morajo vse dejavnosti ESPR v okviru deljenega upravljanja, vključno z nadzorom in zbiranjem podatkov, izvajati v obliki enega samega operativnega programa na državo članico v skladu z njeno nacionalno strukturo. Načrtovanje programov zajema obdobje od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2020. Vsaka država članica mora pripraviti en operativni program. V vsakem programu je treba opredeliti strategijo za doseganje ciljev v zvezi s prednostnimi nalogami Unije v okviru ESPR in izbrane ukrepe. Načrtovanje mora biti skladno s prednostnimi nalogami Unije in hkrati ustrezati nacionalnim razmeram ter mora dopolnjevati druge politike Unije, zlasti politiko za razvoj podeželja in kohezijsko politiko.
(26)   V skladu s ciljem poenostavitve sistema bi se morale vse dejavnosti ESPR v okviru deljenega upravljanja, vključno z nadzorom in zbiranjem podatkov, izvajati v obliki enega samega operativnega programa na državo članico v skladu z njeno nacionalno strukturo. Načrtovanje programov zajema obdobje od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2020. Vsaka država članica bi morala pripraviti en operativni program. V vsakem programu bi bilo treba opredeliti strategijo za doseganje ciljev v zvezi s prednostnimi nalogami Unije v okviru ESPR in izbrane ukrepe. Načrtovanje bi moralo biti skladno s prednostnimi nalogami Unije in hkrati ustrezati nacionalnim in regionalnim razmeram, zlasti posebnim značilnostim najbolj oddaljenih regij, ter bi moralo dopolnjevati druge politike Unije, hkrati pa ohraniti sedanji sistem upravljanja in nadzora, da ne bi ustvarili dodatnih stroškov ali povzročili zaostankov pri izvajanju programa.
Sprememba 34
Predlog uredbe
Uvodna izjava 30
(30)   Države članice morajo pripraviti oddelek operativnega programa o zbiranju podatkov v skladu z večletnim programom Unije. Da bi se države članice prilagodile posebnim potrebam glede dejavnosti zbiranja podatkov, morajo pripraviti letni delovni načrt, ki ga morajo vsako leto prilagoditi v skladu s smernicami Komisije, pri čemer ga mora Komisija tudi odobriti.
(30)   Države članice bi morale pripraviti oddelek operativnega programa o zbiranju podatkov v skladu z večletnim programom Unije. Da bi se države članice prilagodile posebnim potrebam glede dejavnosti zbiranja in upravljanja podatkov, bi morale pripraviti letni delovni načrt, ki naj se vsako leto prilagodi v skladu s smernicami Komisije, pri čemer bi ga morala Komisija tudi odobriti.
Sprememba 35
Predlog uredbe
Uvodna izjava 31
(31)   Za povečanje konkurenčnosti in gospodarske uspešnosti ribolovnih dejavnosti je nujno treba spodbujati inovacije in podjetništvo. Zato je treba s sredstvi ESPR podpreti inovativne dejavnosti in razvoj podjetij.
(31)   Za povečanje konkurenčnosti in gospodarske uspešnosti ribolovnih dejavnosti je nujno treba spodbujati inovacije in podjetništvo. Zato bi bilo treba s sredstvi ESPR podpreti inovativne dejavnosti in okoljsko trajnostni razvoj podjetij, v skladu s previdnostnim načelom in ekosistemskim pristopom.
Sprememba 36
Predlog uredbe
Uvodna izjava 31 a (novo)
(31a)  Zaradi gospodarskih pretresov zadnjih let, ki so posledica finančne krize, se številni mladi soočajo s težavami pri pridobivanju finančnih sredstev za vstop v ribiški sektor, zato bi bilo treba pri ESPR podporo med drugim nameniti mladim pri vstopanju v ribiški sektor, tako da bi na primer prispevali k prvemu zagonu podjetij.
Sprememba 37
Predlog uredbe
Uvodna izjava 32
(32)   Da bi bile ribolovne in pomorske dejavnosti konkurenčnejše in gospodarsko uspešnejše, so bistvene tudi naložbe v človeški kapital. Zato je treba s sredstvi ESPR podpirati vseživljenjsko učenje, sodelovanje med znanstveniki in ribiči, da se spodbudi razširjanje znanja, in storitve svetovanja, ki prispevajo k boljši splošni učinkovitosti in večji konkurenčnosti gospodarskih subjektov.
(32)   Da bi bile ribolovne in pomorske dejavnosti konkurenčnejše in gospodarsko uspešnejše, so bistvene tudi naložbe v človeški kapital. Zato bi bilo treba s sredstvi ESPR podpirati poklicno usposabljanje (ki poleg tehničnih vprašanj zajema tudi znanje o trajnostnem upravljanju ribištev in ustreznem ravnanju z ribami z namenom doseganja večje donosnosti), izboljšanje standardov zdravja, varnosti in higiene pri delu, vseživljenjsko učenje, sodelovanje med znanstveniki in ribiči, da se spodbudi razširjanje znanja, in storitve svetovanja, ki prispevajo k boljši splošni učinkovitosti in večji konkurenčnosti gospodarskih subjektov. Poleg tega je pomembno, da ESPR spodbuja generacijsko obnovo in pomlajuje ribiški poklic z oblikovanjem posebnih mehanizmov za spodbujanje mladih k vstopu v ta sektor, in sicer s tem, da se z zagotavljanjem boljših standardov zdravja, varnosti in dobrega počutja na krovu, izobraževanja in poklicnega usposabljanja ter višjega dohodka izboljša status ribiškega poklica.
Sprememba 38
Predlog uredbe
Uvodna izjava 32 a (novo)
(32a)  ESPR bi moral podpirati mali ribolov, da bi se rešila posebna vprašanja tega segmenta in bi se podprla trajnostno lokalno upravljanje zadevnih ribištev ter razvoj obalnih skupnosti.
Sprememba 39
Predlog uredbe
Uvodna izjava 32 b (novo)
(32b)  Zaradi težav pri dostopu malih podjetij do pomoči Unije bi moral ESPR spodbujati izvajanje skupnih projektov in podpirati tehnično pomoč za nosilce teh projektov.
Sprememba 40
Predlog uredbe
Uvodna izjava 32 c (novo)
(32c)  ESPR bi moral podpirati trajnostno lokalno upravljanje ribištev in razvoj obalnih skupnosti.
Sprememba 41
Predlog uredbe
Uvodna izjava 32 d (novo)
(32d)  ESPR bi moral spodbujati vključevanje malih nosilcev ribolovne dejavnosti v malem priobalnem ribolovu ter ribolovu v celinskih vodah v pripravo skupnih projektov ter zagotoviti tehnično pomoč nosilcem teh projektov.
Sprememba 42
Predlog uredbe
Uvodna izjava 33
(33)   Ob upoštevanju pomena vloge zakonskih partnerjev samozaposlenih malih priobalnih ribičev je treba s sredstvi ESPR podpreti usposabljanje in povezovanje v mreže, kar bi prispevalo k njihovemu poklicnemu razvoju in jim omogočilo, da bolje izvajajo pomožne naloge, ki jih tradicionalno opravljajo.
(33)   Ob upoštevanju pomena vloge zakonskih partnerjev samozaposlenih malih priobalnih ribičev bi bilo treba s sredstvi ESPR podpreti vseživljenjsko usposabljanje in povezovanje v mreže, kar bi prispevalo k njihovemu poklicnemu razvoju in jim omogočilo, da bolje izvajajo pomožne naloge, ki jih tradicionalno opravljajo, ali druge naloge, ki so posledica diverzifikacije ribolovnih dejavnosti.
Sprememba 43
Predlog uredbe
Uvodna izjava 33 a (novo)
(33a)  ESPR bi moral podpirati socialni dialog na evropski, nacionalni, regionalni in lokalni ravni z vključevanjem socialnih partnerjev in krepitvijo njihovih organizacijskih zmogljivosti.
Sprememba 44
Predlog uredbe
Uvodna izjava 33 b (novo)
(33b)  Pomožne dejavnosti ribištva in ribogojstva, ki jih kot take določijo države članice – izvajajo jih lahko na primer izdelovalci mrež, dobavitelji vab, pakirna podjetja in drugi, ki neposredno poslujejo z ribiči –, bi morale biti upravičene do podpore iz ESPR, da bi lahko izvajalci razvili svoje posebne dejavnosti, saj s tem prispevajo k izboljšanju delovanja sektorja.
Sprememba 45
Predlog uredbe
Uvodna izjava 34
(34)   Ob zavedanju majhne prisotnosti malih priobalnih ribičev v socialnem dialogu je treba s sredstvi ESPR podpreti organizacije, ki spodbujajo ta dialog v ustreznih forumih.
(34)   Ob zavedanju družbenega in ozemeljskega pomena priobalnih ribičev bi bilo treba s sredstvi ESPR podpreti organizacije, ki spodbujajo socialni dialog priobalnega ribiškega sektorja na ustreznih forumih.
Sprememba 46
Predlog uredbe
Uvodna izjava 34 a (novo)
(34a)  Podpreti bi bilo treba razvoj in izvajanje večletnih načrtov (členi 9–11 uredbe o SRP).
Sprememba 47
Predlog uredbe
Uvodna izjava 35
(35)   Ob zavedanju, da je mogoče z diverzifikacijo ustvariti veliko možnosti za male priobalne ribiče in da imajo ti ključno vlogo v obalnih skupnostih, je treba s sredstvi ESPR prispevati k diverzifikaciji s financiranjem zagona podjetij in naložb za naknadno opremljanje plovil skupaj z ustreznim usposabljanjem za pridobitev strokovnih znanj in spretnosti na ustreznem področju zunaj področja ribolovnih dejavnosti.
(35)   ESPR bi moral prispevati k ustvarjanju delovnih mest s financiranjem zagona podjetij v ribiškem sektorju in razvojem dopolnilnih dejavnosti, povezanih z ribolovno dejavnostjo, skupaj z ustreznim usposabljanjem za pridobitev ustreznih strokovnih znanj in spretnosti.
Sprememba 48
Predlog uredbe
Uvodna izjava 35 a (novo)
(35a)  Za zagotovitev generacijske pomladitve v ribiškem sektorju bi moral ESPR spodbujati začetek dejavnosti mladih, zlasti s premijami za mlade ribiče, ki prvič postanejo lastniki plovila.
Sprememba 49
Predlog uredbe
Uvodna izjava 35 b (novo)
(35b)  Upoštevati je treba, da je po mnenju Mednarodne organizacije dela ribištvo v primerjavi z drugimi poklici nevaren poklic, in da je ta organizacija podpisala ali sprejela različne konvencije in priporočila z namenom podpreti dostojne delovne pogoje za ribiče. Načela iz teh konvencij in priporočil bi morala biti usmeritvena načela za boljšo uporabo sredstev ESPR.
Sprememba 50
Predlog uredbe
Uvodna izjava 36
(36)   Za zadovoljitev zdravstvenih in varnostnih potreb na krovu plovil je treba s sredstvi ESPR podpreti naložbe v varnost in higieno na krovu.
(36)   Za zadovoljitev zdravstvenih in varnostnih potreb na krovu plovil bi bilo treba s sredstvi ESPR podpreti naložbe v varnost in higieno na krovu ter v višjo kakovost bivanja na plovilu.
Sprememba 51
Predlog uredbe
Uvodna izjava 37
(37)  Zaradi vzpostavitve sistemov prenosljivih ribolovnih koncesij iz člena 27 [Uredbe o SRP] in zagotavljanja podpore državam članicam pri izvajanju teh novih sistemov je treba iz ESPR dodeliti nepovratna sredstva za krepitev zmogljivosti in izmenjavo najboljših praks.
črtano
Sprememba 52
Predlog uredbe
Uvodna izjava 37 a (novo)
(37a)  Ob priznavanju pomena pomorske dediščine bi morali s sredstvi ESPR podpreti naložbe v varstvo in ohranjanje pomorske dediščine in povezanih tradicionalnih obrti.
Sprememba 53
Predlog uredbe
Uvodna izjava 38
(38)  Z uvedbo sistemov prenosljivih ribolovnih koncesij je treba povečati konkurenčnost sektorja. Zato so morda potrebne nove poklicne priložnosti zunaj ribolovnih dejavnosti. Zato je treba s sredstvi ESPR podpreti diverzifikacijo in ustvarjanje delovnih mest v ribiških skupnostih, zlasti s podpiranjem zagona novih podjetij in prerazporeditvijo plovil za pomorske dejavnosti zunaj področja ribolovnih dejavnosti za ladjevje za mali priobalni ribolov. Zdi se, da je ta zadnja dejavnost primerna, ker ladjevje za mali priobalni ribolov ni zajeto v sisteme prenosljivih ribolovnih koncesij.
črtano
Sprememba 54
Predlog uredbe
Uvodna izjava 38 a (novo)
(38a)  V skladu s ciljem ustvarjanja delovnih mest, vključenim v strategijo Evropa 2020, bi moral ESPR zagotoviti tudi sredstva za pospeševanje sprejetja ukrepov za ustvarjanje in izboljšanje ravni zaposlenosti v celotni ribiški industriji, od ribolova in ribogojstva do predelave in trženja.
Sprememba 55
Predlog uredbe
Uvodna izjava 38 b (novo)
(38b)  Za zagotavljanje trajnostne prihodnosti ribiškega sektorja je pomembno, da ESPR spodbuja ustvarjanje delovnih mest v ribiških skupnostih, zlasti s podporo zagonu novih podjetij in pomočjo mladim, ki se odločajo za poklice v ribiškem sektorju.
Sprememba 56
Predlog uredbe
Uvodna izjava 39
(39)  Cilj skupne ribiške politike je zagotoviti trajnostno izkoriščanje staležev rib. Presežna zmogljivost je pomemben dejavnik prelova. Zato je nujno treba prilagoditi ribiško ladjevje Unije razpoložljivim virom. Odpravljanje presežne zmogljivosti z državno pomočjo, npr. z začasnim ali trajnim prenehanjem dejavnosti in programi za razrez, se je izkazalo za neučinkovito. ESPR bo zato podpiral vzpostavitev in upravljanje sistemov prenosljivih ribolovnih koncesij, da bi se zmanjšala presežna zmogljivost ter povečali gospodarska uspešnost in donosnost zadevnih gospodarskih subjektov.
črtano
Sprememba 57
Predlog uredbe
Uvodna izjava 40
(40)  Ker je presežna zmogljivost eden od glavnih dejavnikov prelova, je treba sprejeti ukrepe za prilagoditev ribiškega ladjevja Unije razpoložljivim virom; v tem okviru je treba s sredstvi ESPR podpreti uvedbo, prilagajanje in upravljanje sistemov prenosljivih ribolovnih koncesij, ki jih kot upravljavska orodja za zmanjšanje presežne zmogljivosti uvaja SRP.
črtano
Sprememba 59
Predlog uredbe
Uvodna izjava 40 a (novo)
(40a)  Državam članicam, ki ne izpolnjujejo svojih obveznosti v zvezi z zbiranjem in posredovanjem podatkov ali ne predložijo poročila o dejanski ribolovni zmogljivosti svojega ribiškega ladjevja, bi bilo treba sredstva iz ESPR zamrzniti ali zmanjšati.
Sprememba 60
Predlog uredbe
Uvodna izjava 40 b (novo)
(40b)  Za zagotovitev, da bodo države članice upoštevale zgornje meje ribolovne zmogljivosti, določene v Prilogi II k [Uredbi (EU) št. .../... o SRP], bi bilo treba Komisiji dovoliti, da začasno ustavi vsa ali del plačil in obveznosti za operativne programe držav članic, ki ne upoštevajo svojih zgornjih meja ribolovne zmogljivosti, na podlagi pregleda, opravljenega tri leta po začetku veljavnosti te uredbe.
Sprememba 61
Predlog uredbe
Uvodna izjava 40 c (novo)
(40c)  Državam članicam, ki ne izpolnjujejo svojih obveznosti v zvezi z zbiranjem in posredovanjem podatkov ali ne predložijo poročila o svoji dejanski ribolovni zmogljivosti in ribiškem ladjevju, bi bilo treba sredstva iz ESPR zamrzniti ali zmanjšati.
Sprememba 62
Predlog uredbe
Uvodna izjava 40 d (novo)
(40d)  Za ohranitev prihodkov ribičev bi bilo treba s sredstvi ESPR prispevati v vzajemne sklade, ki pokrivajo izgube zaradi naravnih nesreč, neugodnih podnebnih pojavov, okoljskih ali zdravstvenih nesreč ali velikih zvišanj cen goriv.
Sprememba 63
Predlog uredbe
Uvodna izjava 41
(41)   Okoljska vprašanja je nujno vključiti v ESPR in podpreti izvajanje ohranitvenih ukrepov v okviru SRP, pri čemer pa je treba upoštevati različne pogoje v vodah Unije. Zato je nujno razviti regionaliziran pristop k ohranitvenim ukrepom.
(41)   Okoljska vprašanja je nujno vključiti v ESPR in podpreti izvajanje ohranitvenih ukrepov v okviru SRP, pri čemer pa je treba upoštevati različne pogoje v vodah Unije. Zato je nujno razviti regionaliziran pristop k ohranitvenim ukrepom s pomočjo večletnega pristopa k upravljanju ribištev, pri čemer je treba dati prednost večletnim načrtom, ki odražajo biološke posebnosti različnih vrst in značilnosti posameznega ribištva.
Sprememba 64
Predlog uredbe
Uvodna izjava 41 a (novo)
(41a)  Nujno in pomembno je ublažiti negativne učinke podnebnih sprememb na obalne in morske ekosisteme. ESPR bi moral podpreti naložbe za zmanjšanje prispevka ribiškega sektorja k emisijam toplogrednih plinov ter projekte za varovanje in obnavljanje z morskimi travami poraslega morskega dna in obalnih mokrišč, ki so pomembni ponori ogljika.
Sprememba 65
Predlog uredbe
Uvodna izjava 42
(42)   Prav tako je treba s sredstvi ESPR podpreti zmanjšanje vpliva ribištva na morsko okolje, zlasti s spodbujanjem ekoloških inovacij, selektivnejšega orodja in opreme ter ukrepov za varstvo in obnovo morske biotske raznovrstnosti in ekosistemov ter storitev, ki jih ti zagotavljajo, v skladu s strategijo EU o biotski raznovrstnosti do leta 2020.
(42)   Prav tako bi bilo treba s sredstvi ESPR podpreti zmanjšanje negativnega vpliva ribištva na morsko okolje in emisij toplogrednih plinov, spodbujati selektivnejše orodje in opremo ter podpreti razvoj energetsko učinkovitejših plovil. ESPR bi moral zlasti spodbujati ekološke inovacije na področju ladijskih trupov, motorjev in ribolovnega orodja ter ukrepe za varstvo in obnovo morske biotske raznovrstnosti in ekosistemov ter storitev, ki jih ti zagotavljajo, v skladu s strategijo EU o biotski raznovrstnosti do leta 2020 in glavnimi cilji strategije Evropa 2020 na področju podnebnih sprememb.
Sprememba 66
Predlog uredbe
Uvodna izjava 42 a (novo)
(42a)  Da bi prispevali k ugodnemu razvoju vodnih virov in vzdrževanju ribištva zunaj nelovne dobe, bi moral ESPR imeti možnost dodeliti podporo za biološka obdobja, če so ta obdobja, ki se pojavijo v času določenih pomembnih faz življenjskega cikla določene vrste, potrebna za trajnostno izkoriščanje ribolovnih virov.
Sprememba 67
Predlog uredbe
Uvodna izjava 42 b (novo)
(42b)  Da bi čim bolj zmanjšali vpliv ribolova na morske ekosisteme, bi morali s sredstvi ESPR podpreti vzpostavitev, upravljanje, spremljanje in nadzor celovite mreže območij obnove staležev rib.
Sprememba 69
Predlog uredbe
Uvodna izjava 43 a (novo)
(43a)  Ob upoštevanju tveganosti naložb v ribolovne dejavnosti bi bilo treba s sredstvi ESPR prispevati k varnosti podjetij s kritjem dostopa do zavarovanja tveganja zaradi proizvodnih spremenljivk, da se zavaruje prihodek proizvajalcev v primeru neobičajnih izgub pri proizvodnji, zlasti zaradi naravnih nesreč, neugodnih podnebnih pogojev, nenadnih sprememb kakovosti vode, bolezni ali napadov škodljivcev in uničenja proizvodnih orodij.
Sprememba 70
Predlog uredbe
Uvodna izjava 44
(44)   Ob zavedanju, kako pomembna so ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja in zavetja, je treba s sredstvi ESPR podpreti ustrezne naložbe, zlasti za zagotavljanje večje energetske učinkovitosti, boljšega varstva okolja, kakovosti iztovorjenih proizvodov ter večje varnosti in boljših delovnih pogojev.
(44)   Ob zavedanju, kako pomembna so ribiška pristanišča, dražbe, mesta iztovarjanja in zavetja, bi bilo treba s sredstvi ESPR podpreti ustrezne naložbe, zlasti za zagotavljanje večje energetske učinkovitosti, boljšega varstva okolja, kakovosti iztovorjenih proizvodov ter večje varnosti in boljših delovnih pogojev.
Sprememba 71
Predlog uredbe
Uvodna izjava 44 a (novo)
(44a)  Za povečanje vrednosti malega priobalnega ribolova bi morale države članice operativnemu programu priložiti akcijski načrt za razvoj, konkurenčnost in trajnost malega priobalnega ribolova.
Sprememba 72
Predlog uredbe
Uvodna izjava 44 b (novo)
(44b)  S sredstvi ESPR bi bilo treba podpreti vzpostavitev celovite mreže območij obnove staleža rib, na katerih so prepovedane vse ribolovne dejavnosti in med katerimi so tudi območja, ki so pomembna za produktivnost rib, zlasti območja odraščanja, drstenja in hranjenja staležev rib.
Sprememba 73
Predlog uredbe
Uvodna izjava 44 c (novo)
(44c)  Nekatere mehanizme ESPR bi bilo treba prilagoditi najbolj oddaljenim regijam, hkrati pa slediti glavnemu cilju trajnostnega in odgovornega ribištva in ribogojstva. ESPR bi moral upoštevati predvsem razvojne zaostanke v nekaterih od teh regij na področju ocenjevanja virov, infrastrukture, organizacije sektorja ter spremljanja dejavnosti in proizvodnje. Zato bi moralo biti mogoče s sredstvi ESPR zagotoviti posodobitev sektorja, zlasti na področju infrastrukture, ter obnovo in posodobitev proizvodnih orodij ob upoštevanju posebnih razmer posameznih morskih bazenov v najbolj oddaljenih regijah in razpoložljivosti virov.
Sprememba 74
Predlog uredbe
Uvodna izjava 45
(45)  Za Unijo je bistveno, da se doseže trajnostno ravnovesje med sladkovodnimi viri in njihovim izkoriščanjem; zato je treba ob ustreznem upoštevanju vpliva na okolje in hkratnem zagotavljanju nadaljnje gospodarske sposobnosti preživetja teh sektorjev z ustreznimi določbami podpreti ribolov v celinskih vodah.
(45)  Za Unijo je bistveno, da se doseže trajnostno ravnovesje med sladkovodnimi viri in njihovim izkoriščanjem, saj so porečja, rečna ustja in obalne lagune pomembna območja drstenja in odraščanja številnih vrst nedoraslih rib; zato je treba ob ustreznem upoštevanju vpliva na okolje in hkratnem zagotavljanju nadaljnje gospodarske sposobnosti preživetja teh sektorjev z ustreznimi določbami podpreti ribolov v celinskih vodah.
Sprememba 75
Predlog uredbe
Uvodna izjava 46
(46)   V skladu s strategijo Komisije za trajnostni razvoj evropskega ribogojstva, cilji SRP in strategijo Evropa 2020 je treba s sredstvi ESPR podpreti okoljsko, gospodarsko in socialno trajnosten razvoj sektorja ribogojstva.
(46)   V skladu s strategijo Komisije za trajnostni razvoj evropskega ribogojstva, cilji SRP in strategijo Evropa 2020 bi bilo treba s sredstvi ESPR podpreti okoljsko, gospodarsko in socialno trajnosten razvoj sektorja ribogojstva, s posebnim poudarkom na spodbujanju ekoloških inovacij, zmanjševanju odvisnosti od ribje moke in olja, izboljšanju počutja gojenih organizmov in spodbujanju organskega ribogojstva in ribogojstva v zaprtem sistemu.
Sprememba 76
Predlog uredbe
Uvodna izjava 46 a (novo)
(46a)  Zaradi potencialnega vpliva pobeglih gojenih živali z ribogojnih območij na prostoživeče populacije morskih organizmov s sredstvi ESPR ne bi smeli spodbujati gojenja eksotičnih vrst in gensko spremenjenih organizmov.
Sprememba 77
Predlog uredbe
Uvodna izjava 47
(47)   Ribogojstvo prispeva k rasti in delovnim mestom v obalnih in podeželskih regijah. Zato je bistveno, da je ESPR dostopen nosilcem dejavnosti ribogojstva, zlasti malim in srednje velikim podjetjem, ter da prispeva k vstopu novih ribogojcev v sektor. Za povečanje konkurenčnosti in gospodarske uspešnosti dejavnosti ribogojstva je nujno spodbujati inovacije in podjetništvo. Zato je treba s sredstvi ESPR podpreti inovativne dejavnosti in razvoj podjetij, zlasti neprehransko ribogojstvo in ribogojstvo na odprtem morju.
(47)   Ribogojstvo prispeva k rasti in delovnim mestom v obalnih in podeželskih regijah. Zato je bistveno, da je ESPR dostopen nosilcem dejavnosti ribogojstva, ne glede na njihovo velikost, ter da prispeva k vstopu novih ribogojcev v sektor. Za povečanje konkurenčnosti in gospodarske uspešnosti dejavnosti ribogojstva je nujno spodbujati inovacije in podjetništvo. Zato bi bilo treba s sredstvi ESPR podpreti inovativne dejavnosti in poslovni razvoj nosilcev dejavnosti ribogojstva na splošno, vključno z neprehranskim ribogojstvom in ribogojstvom na odprtem morju.
Sprememba 78
Predlog uredbe
Uvodna izjava 48
(48)   Nove oblike prihodkov v kombinaciji z dejavnostmi ribogojstva že ustvarjajo dodano vrednost za razvoj podjetij. Zato je treba s sredstvi ESPR podpreti te dopolnilne dejavnosti zunaj sektorja ribogojstva, kot so turistični ribolov, dejavnosti na področju izobraževanja ali dejavnosti na področju okolja.
(48)   Nove oblike prihodkov v kombinaciji z dejavnostmi ribogojstva že ustvarjajo dodano vrednost za razvoj podjetij. Zato bi bilo treba s sredstvi ESPR podpreti te dopolnilne dejavnosti zunaj sektorja ribogojstva, kot so turistični ribolov, turizem v povezavi z ribogojstvom za spodbujanje sektorja ribogojstva in njegovih proizvodov, ter dejavnosti na področju izobraževanja in okolja.
Sprememba 79
Predlog uredbe
Uvodna izjava 49
(49)   Druga pomembna načina za povečanje prihodkov nosilcev dejavnosti ribogojstva sta ustvarjanje dodane vrednosti proizvodov teh podjetij s predelavo in trženjem lastnih proizvodov ter uvajanje novih tržno zanimivih vrst, s čimer se diverzificira proizvodnja.
(49)   Druga pomembna načina za povečanje prihodkov nosilcev dejavnosti ribogojstva sta ustvarjanje dodane vrednosti proizvodov teh podjetij s predelavo in trženjem lastnih proizvodov ter uvajanje novih tržno zanimivih vrst, ki so biološko združljive z obstoječimi vrstami, s čimer se diverzificira proizvodnja.
Sprememba 80
Predlog uredbe
Uvodna izjava 50
(50)   Ob zavedanju, da je treba opredeliti najustreznejša območja za razvoj ribogojstva, pri čemer je treba upoštevati dostop do voda in prostora, je treba s sredstvi ESPR podpirati nacionalne organe pri strateških odločitvah na nacionalni ravni.
(50)   Ob zavedanju, da je treba opredeliti najustreznejša geografska območja za razvoj ribogojstva, pri čemer je treba upoštevati dostop do voda in prostora ter pomen razvoja previdnostnega pristopa za zagotovitev trajnosti staleža, bi bilo treba s sredstvi ESPR podpirati nacionalne organe pri strateških odločitvah na nacionalni ravni in regionalne organe pri pripravi regionalne različice odločitev.
Sprememba 81
Predlog uredbe
Uvodna izjava 51
(51)   Da bi bile dejavnosti ribogojstva konkurenčnejše in gospodarsko uspešnejše, je nujno vlagati tudi v človeški kapital. Zato je treba s sredstvi ESPR podpirati vseživljenjsko učenje in povezovanje v mreže, da se spodbudi razširjanje znanja, ter storitve svetovanja, ki prispevajo k boljši splošni učinkovitosti in večji konkurenčnosti gospodarskih subjektov.
(51)   Da bi bile dejavnosti ribogojstva konkurenčnejše in gospodarsko uspešnejše, je nujno vlagati tudi v človeški kapital. Zato bi bilo treba s sredstvi ESPR podpirati vseživljenjsko učenje in povezovanje v mreže, da se spodbudi razširjanje in izmenjava znanja ter dobrih praks s pomočjo vseh ustreznih svetovalnih služb (v zvezi z razpoložljivim materialom), vključno s poklicnimi združenji, tako da bodo le-te lahko pripomogle k boljši splošni učinkovitosti in večji konkurenčnosti gospodarskih subjektov.
Sprememba 82
Predlog uredbe
Uvodna izjava 51 a (novo)
(51a)  Zaradi potrebe po opredelitvi zemljepisnih območij z večjimi možnostmi za razvoj ribogojstva v smislu dostopa do vode in kopnega bi moral ESPR podpreti nacionalne in regionalne organe pri njihovih strateških odločitvah, zlasti kar zadeva opredelitev in kartiranje območij, ki se lahko štejejo kot najprimernejša za razvoj ribogojstva, upoštevajoč, kadar je to potrebno, postopek pomorskega prostorskega načrtovanja.
Sprememba 83
Predlog uredbe
Uvodna izjava 52
(52)   Za spodbujanje okoljsko trajnostnega ribogojstva je treba s sredstvi ESPR podpirati dejavnosti ribogojstva, ki so zelo prijazne do okolja, prehod nosilcev dejavnosti ribogojstva na okoljsko ravnanje, uporabo sistemov okoljske presoje in prehod na ekološko ribogojstvo. Prav tako je treba s sredstvi ESPR podpirati ribogojstvo, ki zagotavlja posebne okoljske storitve.
(52)   Za spodbujanje okoljsko, socialno in gospodarsko trajnostnega ribogojstva bi bilo treba s sredstvi ESPR podpirati dejavnosti ribogojstva, ki so zelo prijazne do okolja, prehod nosilcev dejavnosti ribogojstva na trajnostno upravljanje, uporabo sistemov okoljske presoje in prehod na ekološko ribogojstvo. Prav tako bi bilo treba s sredstvi ESPR podpirati ribogojstvo, ki zagotavlja posebne okoljske storitve in storitve v javnem interesu.
Sprememba 84
Predlog uredbe
Uvodna izjava 53
(53)   Ob zavedanju pomembnosti varstva potrošnikov je treba s sredstvi ESPR zadostno podpreti ribogojce, da se prepreči in zmanjša tveganje za javno zdravje in zdravje živali, ki lahko nastane pri dejavnostih reje živali v sektorju ribogojstva.
(53)   Ob zavedanju pomembnosti varstva potrošnikov bi bilo treba s sredstvi ESPR zadostno podpreti ribogojce, da se prepreči in zmanjša tveganje za javno zdravje in zdravje živali, ki lahko nastane pri dejavnostih reje živali v sektorju ribogojstva, zlasti prek programov, ki so zasnovani za zmanjševanje odvisnosti ribogojskih dejavnosti od veterinarskih zdravil.
Sprememba 85
Predlog uredbe
Uvodna izjava 53 a (novo)
(53a)  S sredstvi ESPR bi bilo treba podpreti vzpostavitev celovite mreže območij obnove staleža rib, med katerimi bi bila tudi območja, ki so pomembna za produktivnost rib, zlasti območja odraščanja, drstenja in hranjenja staležev rib, na katerih so prepovedane vse ribolovne dejavnosti.
Sprememba 86
Predlog uredbe
Uvodna izjava 54
(54)   Ob upoštevanju tveganosti naložb v dejavnosti ribogojstva je treba s sredstvi ESPR prispevati k varnosti podjetij s kritjem dostopa do zavarovanja staleža, da se zavaruje prihodek proizvajalcev v primeru neobičajnih izgub pri proizvodnji, zlasti zaradi naravnih nesreč, neugodnih podnebnih pogojev, nenadnih sprememb kakovosti vode, bolezni ali napadov škodljivcev in uničenja proizvodnih zmogljivosti.
(54)   Ob upoštevanju tveganosti naložb v dejavnosti ribogojstva bi bilo treba s sredstvi ESPR prispevati k varnosti podjetij s kritjem dostopa do zavarovanja staleža ali spodbujanjem razvoja vzajemnih skladov, da se zavaruje prihodek proizvajalcev v primeru neobičajnih izgub pri proizvodnji, zlasti zaradi naravnih nesreč, neugodnih podnebnih pogojev, nenadnih sprememb kakovosti vode, bolezni ali napadov škodljivcev in uničenja proizvodnih zmogljivosti.
Sprememba 87
Predlog uredbe
Uvodna izjava 55
(55)   Ker je pristop k lokalnemu razvoju, ki ga vodi skupnost, v zadnjih letih koristno prispeval k spodbujanju razvoja ribiških in podeželskih območij ob celovitem upoštevanju potreb po notranjem razvoju v več sektorjih, je treba v prihodnosti še naprej in še bolj podpirati ta pristop.
(55)   Ker je pristop k lokalnemu razvoju, ki ga vodi skupnost, v zadnjih letih koristno prispeval k spodbujanju razvoja ribiških in podeželskih skupnosti ob celovitem upoštevanju potreb po notranjem razvoju v več sektorjih, bi bilo treba v prihodnosti še naprej in še bolj podpirati ta pristop.
Sprememba 88
Predlog uredbe
Uvodna izjava 56
(56)   Na ribiških območjih je treba v procesu lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, spodbujati inovativne pristope k rasti in ustvarjanju novih delovnih mest, zlasti z ustvarjanjem dodane vrednosti ribiških proizvodov in diverzifikacijo lokalnega gospodarstva z uvajanjem novih gospodarskih dejavnosti, vključno z dejavnostmi v okviru „modre rasti“ in v širših pomorskih sektorjih.
(56)   Na ribiških območjih bi bilo treba v procesu lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, spodbujati inovativne pristope k rasti in ustvarjanju novih delovnih mest, zlasti z ustvarjanjem dodane vrednosti ribiških proizvodov in diverzifikacijo lokalnega gospodarstva tudi z uvajanjem novih gospodarskih dejavnosti, vključno z dejavnostmi v okviru „modre rasti“ in v širših pomorskih sektorjih.
Sprememba 89
Predlog uredbe
Uvodna izjava 57
(57)   Trajnostni razvoj ribiških območij mora prispevati k doseganju ciljev Strategije Evropa 2020 za spodbujanje socialne vključenosti in zmanjševanje revščine ter k spodbujanju inovacij na lokalni ravni in k ozemeljski koheziji, ki je glavna prednostna naloga v skladu z Lizbonsko pogodbo.
(57)   Trajnostni razvoj ribiških območij bi moral prispevati k doseganju ciljev Strategije Evropa 2020 za spodbujanje socialne vključenosti in zmanjševanje revščine, zvišanje stopenj zaposlenosti ter k spodbujanju inovacij, vključno s socialnimi inovacijami, na lokalni ravni in k ozemeljski koheziji, ki je glavna prednostna naloga v skladu z Lizbonsko pogodbo.
Sprememba 90
Predlog uredbe
Uvodna izjava 58
(58)   Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost, je treba izvajati od spodaj navzgor v okviru lokalnih partnerstev med predstavniki javnega in zasebnega sektorja ter civilne družbe, pri čemer mora pravilno odražati lokalno družbo; ti lokalni akterji lahko najbolje oblikujejo in izvajajo celovite večsektorske strategije lokalnega razvoja v skladu s potrebami svojih lokalnih ribiških območij; da bi se zagotovila ustrezna zastopanost lokalnih akcijskih skupin, nobena posamezna interesna skupina ne sme imeti več kot 49 % glasovalnih pravic v organih odločanja.
(58)   Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost, bi bilo treba izvajati od spodaj navzgor v okviru lokalnih partnerstev med predstavniki javnega in zasebnega sektorja ter civilne družbe, pri čemer mora pravilno odražati lokalno družbo; ti lokalni akterji lahko najbolje oblikujejo in izvajajo celovite večsektorske strategije lokalnega razvoja v skladu s potrebami svojih lokalnih ribiških območij. Da bi se zagotovila ustrezna zastopanost lokalnih akcijskih skupin in da bi se te skupine z delovanjem odzvale na izzive sektorja ribištva in ribogojstva, morajo biti ribiči in/ali ribogojci večinsko zastopani med gospodarskimi akterji, zastopanimi v organih odločanja.
Sprememba 91
Predlog uredbe
Uvodna izjava 60
(60)  Podporo za ribiška območja v okviru ESPR je treba usklajevati z lokalno razvojno pomočjo iz drugih skladov Unije, pri čemer mora zajemati vse vidike priprave in izvajanja lokalnih razvojnih strategij in dejavnosti lokalnih akcijskih skupin ter stroške animacije lokalnega območja in vodenja lokalnega partnerstva.
(60)  Podporo za ribiška območja v okviru ESPR bi bilo treba usklajevati z lokalno razvojno pomočjo iz drugih skladov Unije, pri čemer mora zajemati vse vidike priprave in izvajanja lokalnih razvojnih strategij in dejavnosti lokalnih akcijskih skupin ter stroške animacije lokalnega območja in vodenja lokalnega partnerstva. Ta podpora bi morala vključevati možnost dostopa do tehnične pomoči, zlasti finančnega inženiringa, za izvajanje lokalnih razvojnih projektov, predvsem za mali priobalni ribolov ter ribolov v celinskih vodah.
Sprememba 92
Predlog uredbe
Uvodna izjava 61
(61)  Da bi se zagotovila sposobnost preživetja ribištva in ribogojstva na zelo konkurenčnem trgu, je treba sprejeti določbe o zagotavljanju podpore za izvajanje [Uredbe (EU) o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva]1 ter za dejavnosti trženja in predelave, ki jih izvajajo gospodarski subjekti, da bi povečali vrednost ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva. Posebno pozornost je treba nameniti spodbujanju dejavnosti, ki povezujejo proizvodne dejavnosti ter dejavnosti predelave in trženja v dobavni verigi. Zaradi prilagoditve novi politiki prepovedi zavržkov je treba s sredstvi ESPR podpreti tudi predelavo naključnega ulova.
(61)  Da bi se zagotovila sposobnost preživetja ribištva in ribogojstva na zelo konkurenčnem trgu, je treba sprejeti določbe o zagotavljanju podpore za izvajanje [Uredbe (EU) o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva]1 ter za dejavnosti trženja in predelave, ki jih izvajajo gospodarski subjekti, da bi povečali vrednost ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva. Posebno pozornost bi bilo treba nameniti spodbujanju dejavnosti, ki povezujejo proizvodne dejavnosti ter dejavnosti predelave in trženja v dobavni verigi.
Sprememba 93
Predlog uredbe
Uvodna izjava 62
(62)  Prednostno se je treba osredotočiti na organizacije in združenja organizacij proizvajalcev, ki jim je treba dodeliti podporo. Nadomestilo za pomoč za skladiščenje ter pomoč za načrte proizvodnje in trženja je treba postopno opustiti, ker se je pomen takšne podpore zmanjšal glede na spreminjajočo se strukturo trga Unije za takšne proizvode in vedno večji pomen močnih organizacij proizvajalcev.
(62)  Prednostno se bi bilo treba osredotočiti na organizacije in združenja organizacij proizvajalcev in jim dodeliti podporo.
Sprememba 94
Predlog uredbe
Uvodna izjava 63
(63)   Ob zavedanju, da se mali priobalni ribiči srečujejo z vse večjo konkurenco, je treba s sredstvi ESPR podpreti podjetniške pobude malih priobalnih ribičev za ustvarjanje dodane vrednosti ulova, zlasti s predelavo ali neposrednim trženjem ulovljenih rib.
(63)   Ob zavedanju, da se mali priobalni ribiči srečujejo z vse večjo konkurenco in da so določene obalne skupnosti odvisne od ribištva, bi bilo treba s sredstvi ESPR podpreti podjetniške pobude malih priobalnih ribičev za ustvarjanje dodane vrednosti ulova, zlasti s predelavo ali neposrednim trženjem ulovljenih rib.
Sprememba 95
Predlog uredbe
Uvodna izjava 63 a (novo)
(63a)  S sredstvi ESPR bi bilo treba podpreti podjetniške in skupne pobude za doseganje ciljev Unije na področju varstva okolja in ohranjanja staležev rib z vzpostavitvijo skupnih vodno-okoljskih ukrepov, zlasti za ribolov v celinskih vodah.
Sprememba 96
Predlog uredbe
Uvodna izjava 64
(64)   Ribolovne dejavnosti v najbolj oddaljenih regijah Evropske unije se srečujejo s težavami, zlasti zaradi dodatnih stroškov pri trženju nekaterih ribiških proizvodov, ki so posledica posebnih omejitev, opredeljenih v členu 349 Pogodbe o delovanju Evropske unije.
(64)   Glede na to, da se ribolovne dejavnosti v najbolj oddaljenih regijah Evropske unije srečujejo s težavami, zlasti zaradi oddaljenosti in posebnih podnebnih razmer, bi ESPR moral upoštevati posebne omejitve, opredeljene v členu 349 Pogodbe o delovanju Evropske unije.
Sprememba 97
Predlog uredbe
Uvodna izjava 65
(65)   Da bi se ohranila konkurenčnost nekaterih ribiških proizvodov iz najbolj oddaljenih regij Evropske unije glede na konkurenčnost podobnih proizvodov iz drugih regij Unije, je Evropska unija leta 1992 sprejela ukrepe za uvedbo sistema nadomestil za takšne dodatne stroške v ribiškem sektorju. Ukrepi, ki veljajo za obdobje 2007-2013, so določeni v Uredbi Sveta (ES) št. 791/20071. Od 1. januarja 2014 je treba zagotavljati nadaljnjo podporo za nadomestitev dodatnih stroškov trženja nekaterih ribiških proizvodov.
(65)   Da bi se ohranila konkurenčnost nekaterih ribiških proizvodov iz najbolj oddaljenih regij Evropske unije glede na konkurenčnost podobnih proizvodov iz drugih regij Unije, je Evropska unija leta 1992 sprejela ukrepe za uvedbo sistema nadomestil za takšne dodatne stroške v ribiškem sektorju. Ukrepi, ki veljajo za obdobje 20072013, so določeni v Uredbi Sveta (ES) št. 791/20071. Zaradi težav, s katerimi se soočajo najbolj oddaljene regije pri ribolovnih dejavnostih, je treba od 1. januarja 2014 povečati podporo za nadomestitev dodatnih stroškov trženja nekaterih ribiških proizvodov.
Sprememba 98
Predlog uredbe
Uvodna izjava 66
(66)   Zaradi drugačnih pogojev trženja v zadevnih najbolj oddaljenih regijah, nihanj v ulovu in staležih ter povpraševanja na trgu morajo biti zadevne države članice tiste, ki določajo, kateri ribiški proizvodi so upravičeni do nadomestila, njihovo največjo količino in višino nadomestila v okviru celotne dodelitve na državo članico.
(66)   Zaradi drugačnih pogojev proizvodnje, predelave in trženja ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva v zadevnih najbolj oddaljenih regijah, nihanj v ulovu in staležih ter povpraševanja na trgu morajo biti zadevne države članice tiste, ki določajo, kateri ribiški proizvodi ali kategorije ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva, ki naj bodo upravičeni do nadomestila, njihovo največjo količino in višino nadomestila v okviru celotne dodelitve na državo članico.
Ločeno glasovanje
Predlog uredbe
Uvodna izjava 68
(68)   Države članice morajo določiti višino nadomestila na ravni, ki omogoča ustrezno nadomestilo za dodatne stroške, ki so posledica posebne prikrajšanosti najbolj oddaljenih regij in izhajajo predvsem iz stroškov prevoza proizvodov v celinsko Evropo. Da bi se izognili čezmernim nadomestilom, mora biti njihova višina sorazmerna z dodatnimi stroški, kritimi iz pomoči, ter ne sme v nobenem primeru presegati 100 % stroškov prevoza na evropsko celino in z njim povezanih stroškov. Zato je treba upoštevati tudi druge vrste javnih intervencij, ki vplivajo na višino dodatnih stroškov.
(68)   Države članice bi morale določiti višino nadomestila na ravni, ki omogoča ustrezno nadomestilo za dodatne stroške, ki so posledica posebne prikrajšanosti najbolj oddaljenih regij in izhajajo predvsem iz stroškov prevoza proizvodov v celinsko Evropo.
Sprememba 100
Predlog uredbe
Uvodna izjava 69
(69)  Bistveno je, da imajo države članice in gospodarski subjekti ustrezno opremo za izvajanje nadzora v skladu z visokimi standardi ter s tem za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike ob zagotavljanju trajnostnega izkoriščanja živih vodnih virov; s sredstvi ESPR je zato treba podpreti države članice in gospodarske subjekte v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1224/2009. Z vzpostavitvijo kulture spoštovanja pravil mora ta podpora prispevati k trajnostni rasti.
(69)  Bistveno je, da imajo države članice in gospodarski subjekti ustrezno opremo za izvajanje nadzora v skladu z visokimi standardi ter s tem za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike ob zagotavljanju trajnostnega izkoriščanja živih vodnih virov; s sredstvi ESPR bi zato bilo treba podpreti države članice in gospodarske subjekte v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1224/2009. Z vzpostavitvijo kulture spoštovanja pravil bi morala ta podpora prispevati k trajnostni rasti. Da bi poenotile in okrepile raven spremljanja, bi morale države članice imeti tudi možnost, da vzpostavijo skupne sisteme nadzora.
Sprememba 101
Predlog uredbe
Uvodna izjava 70
(70)   V okviru ESPR je treba še naprej zagotavljati podporo državam članicam na podlagi Uredbe (ES) št. 861/2006 za nadomestilo odhodkov za izvajanje sistema Unije za nadzor v okviru enega sklada.
(70)   V okviru ESPR bi bilo treba povečati podporo državam članicam na podlagi Uredbe (ES) št. 861/2006 za nadomestilo odhodkov za izvajanje sistema Unije za nadzor v okviru enega sklada.
Sprememba 102
Predlog uredbe
Uvodna izjava 72 a (novo)
(72a)  S sredstvi ESPR bi bilo treba podpreti sklade za dodatne dejavnosti nadzora in inšpekcijske preglede na območjih, kjer glede na poročila poteka nezakonit, neprijavljen in nereguliran ribolov.
Sprememba 103
Predlog uredbe
Uvodna izjava 73
(73)  Sprejeti je treba določbe o podpori za zbiranje, upravljanje in uporabo podatkov o ribištvu, kot je opredeljeno v večletnem programu Unije, zlasti za zagotovitev podpore za nacionalne programe ter upravljanje in uporabo podatkov za znanstvene analize in izvajanje SRP. V okviru ESPR je treba še naprej zagotavljati podporo državam članicam na podlagi Uredbe (ES) št. 861/2006 za nadomestilo odhodkov za zbiranje, upravljanje in uporabo podatkov o ribištvu v okviru enega sklada.
(73)   Ustrezne zainteresirane strani bi bilo treba o postopkih obveščati prek svetovalnih svetov. Sprejeti bi bilo treba določbe o podpori za zbiranje, upravljanje in uporabo podatkov o ribištvu, kot je opredeljeno v večletnem programu Unije, zlasti za zagotovitev podpore za nacionalne programe ter upravljanje in uporabo podatkov za znanstvene analize in izvajanje SRP. V okviru ESPR bi bilo treba še naprej zagotavljati podporo državam članicam na podlagi Uredbe (ES) št. 861/2006 za nadomestilo odhodkov za zbiranje, upravljanje in uporabo podatkov o ribištvu v okviru enega sklada.
Sprememba 104
Predlog uredbe
Uvodna izjava 73 a (novo)
(73a)  Poudariti bi bilo treba pomembnost financiranja zbiranja podatkov, ki je temeljni kamen SRP, saj gre za bistveni pogoj za opredelitev natančnih ciljev, ki jih je treba doseči, zlasti v zvezi z doseganjem največjega trajnostnega donosa in boljšim upravljanjem ribištva. V tem smislu je primerno zagotoviti, da se za zbiranje podatkov dodeli delež proračuna ESPR, ki je sorazmeren z njegovo pomembnostjo. Primerno je tudi določiti stopnjo sofinanciranja, ki bo spodbujala pridobitev izčrpnega pregleda stanja evropskih staležev rib.
Sprememba 105
Predlog uredbe
Uvodna izjava 74
(74)   Prav tako je treba podpreti sodelovanje med državami članicami in po potrebi s tretjimi državami na področju zbiranja podatkov v istem morskem bazenu ter sodelovanje z ustreznimi mednarodnimi znanstvenimi ustanovami.
(74)   Prav tako je treba podpreti sodelovanje med državami članicami in po potrebi s tretjimi državami na področju zbiranja podatkov v istem morskem bazenu ter sodelovanje z ustreznimi mednarodnimi znanstvenimi ustanovami in regionalnimi svetovalnimi sveti.
Sprememba 106
Predlog uredbe
Uvodna izjava 76
(76)   Zagotoviti je treba vzdržno financiranje izvajanja in nadaljnjega razvoja celostne pomorske politike Evropske unije v skladu z izjavami Sveta, Evropskega parlamenta in Odbora regij.
(76)   Zagotoviti je treba vzdržno financiranje izvajanja in nadaljnjega razvoja celostne pomorske politike Evropske unije v skladu z Uredbo (EU) št. 1255/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 2011 o programu za podporo nadaljnjemu oblikovanju celostne pomorske politike1 ter z izjavami Sveta, Evropskega parlamenta in Odbora regij. Pričakuje se, da bo razvoj pomorskih zadev s finančno pomočjo za ukrepe CPP znatno vplival na ekonomsko, socialno in teritorialno kohezijo.
__________________
1 UL L 321, 5.12.2011, str. 1.
Sprememba 107
Predlog uredbe
Uvodna izjava 76 a (novo)
(76a)  Zato bi moral biti ESPR osnovan v podporo preučevanju ukrepov, namenjenih spodbujanju strateških ciljev CPP, pri čemer bi bilo treba ustrezno upoštevati njihove skupne učinke na podlagi ekosistemskega pristopa, trajnostno gospodarsko rast, zaposlovanje, inovacije in konkurenčnost v obalnih, otoških in najbolj oddaljenih regijah, ter spodbujanju mednarodne razsežnosti CPP.
Sprememba 108
Predlog uredbe
Uvodna izjava 77
(77)   S sredstvi ESPR je treba podpreti spodbujanje celostnega pomorskega upravljanja na vseh ravneh, zlasti z izmenjavo najboljših praks ter nadaljnjim razvojem in izvajanjem strategij morskih bazenov. Cilj teh strategij je vzpostaviti celosten okvir za soočanje s skupnimi izzivi v evropskih morskih bazenih in okrepiti sodelovanje med zainteresiranimi stranmi, da bi se čim bolje izkoristili finančni instrumenti in sredstva Unije ter spodbudila gospodarska, socialna in ozemeljska kohezija v Uniji.
(77)   S sredstvi ESPR bi bilo treba podpreti spodbujanje celostnega pomorskega upravljanja na vseh ravneh, zlasti z izmenjavo najboljših praks ter nadaljnjim razvojem in izvajanjem strategij morskih bazenov. V tem okviru je zelo pomembno izboljšati pomorsko upravljanje, vključno s krepitvijo sodelovanja in usklajevanja na ustreznih ravneh med pristojnimi organi, ki v Uniji opravljajo naloge obalne straže, ter zagotoviti bolj zdrava in varnejša morja in oceane, zlasti z izvajanjem veljavne pomorske zakonodaje. Cilj teh strategij je vzpostaviti celosten okvir za soočanje s skupnimi izzivi v evropskih morskih bazenih in okrepiti sodelovanje med zainteresiranimi stranmi, da bi se čim bolje izkoristili finančni instrumenti in sredstva Unije ter spodbudila gospodarska, socialna in ozemeljska kohezija v Uniji ter okoljska trajnost. Zato je zelo pomembno, da se izboljšata in okrepita zunanje sodelovanje in usklajevanje glede ciljev CPP na podlagi Konvencije Združenih narodov o pomorskem mednarodnem pravu (UNCLOS).
Sprememba 109
Predlog uredbe
Uvodna izjava 77 a (novo)
(77a)  Da bi okrepili zbliževanje skladov za ribištvo in ribogojstvo ter skladov za celostno pomorsko politiko, bi bilo treba v ESPR predvideti poseben okvir za spodbujanje prispevka ribištva in ribogojstva k celostni pomorski politiki. Bistveno je spodbujati popolno upoštevanje teh dejavnosti s podpiranjem sodelovanja pri celostnem upravljanju in skupnih projektih, ki prispevajo k izvajanju CPP.
Sprememba 110
Predlog uredbe
Uvodna izjava 79
(79)   Zaradi medsebojne povezanosti nekaterih informacijskih sistemov, ki se uporabljajo v teh sektorjih, bodo morda morali ti sektorji skladno uporabiti lastne mehanizme financiranja v skladu z določbami Pogodbe. Pomorsko prostorsko načrtovanje in celovito gospodarjenje z obalnim pasom sta bistvena za trajnostni razvoj morskih območij in obalnih regij, pri čemer prispevata k ciljem upravljanja, ki temeljijo na ekosistemih, ter razvoju povezav med kopnim in morjem. Ta orodja so pomembna tudi za upravljanje različnih oblik izkoriščanja obal, morij in oceanov, da bi se zagotovil njihov trajnostni gospodarski razvoj in spodbujale čezmejne naložbe, medtem ko se bodo z izvajanjem Okvirne direktive o morski strategiji dodatno opredelile omejitve trajnosti človekovih dejavnosti, ki vplivajo na morsko okolje. Poleg tega je treba izpopolniti znanje o morskem svetu in spodbujati inovacije z zagotavljanjem lažjega zbiranja, brezplačne izmenjave, ponovne uporabe in razširjanja podatkov o stanju oceanov in morij.
(79)   Zaradi medsebojne povezanosti nekaterih informacijskih sistemov, ki se uporabljajo v teh sektorjih, bodo morda morali ti sektorji skladno uporabiti lastne mehanizme financiranja v skladu z določbami Pogodbe. Pomorsko prostorsko načrtovanje in celovito gospodarjenje z obalnim pasom sta bistvena za trajnostni razvoj morskih območij in obalnih regij, pri čemer prispevata k ciljem upravljanja, ki temeljijo na ekosistemih, ter razvoju povezav med kopnim in morjem. Ta orodja so pomembna tudi za upravljanje različnih oblik izkoriščanja obal, morij in oceanov, da bi se zagotovil njihov trajnostni gospodarski razvoj in spodbujale čezmejne naložbe, medtem ko se bodo z izvajanjem okvirne direktive o morski strategiji dodatno opredelile omejitve trajnosti industrijskih, gradbenih in človekovih dejavnosti, ki vplivajo na morsko okolje. Poleg tega je treba izpopolniti znanje o morskem svetu in spodbujati inovacije z zagotavljanjem lažjega zbiranja, brezplačne izmenjave, ponovne uporabe in razširjanja podatkov o stanju oceanov in morij ter ribištva, ki jih je treba dati na voljo končnim uporabnikom in javnosti na splošno.
Sprememba 111
Predlog uredbe
Uvodna izjava 80
(80)  S sredstvi ESPR je treba tudi podpreti trajnostno gospodarsko rast, zaposlovanje, inovacije in konkurenčnost v pomorskih sektorjih in obalnih regijah. Zlasti je treba opredeliti regulativne ovire in pomanjkljivosti na področju znanj in spretnosti, ki ovirajo rast sektorjev v vzponu in prihodnjih pomorskih sektorjev, ter dejavnosti, katerih cilj je spodbuditi naložbe v tehnološke inovacije, ki so potrebne za krepitev poslovnega potenciala morskih in pomorskih dejavnosti.
(80)  S sredstvi ESPR bi bilo treba tudi podpreti trajnostno gospodarsko rast, zaposlovanje, inovacije in konkurenčnost v pomorskih sektorjih in obalnih regijah. Zlasti je treba opredeliti regulativne ovire in pomanjkljivosti na področju znanj in spretnosti, ki ovirajo rast sektorjev v vzponu in prihodnjih pomorskih sektorjev, ter dejavnosti, katerih cilj je spodbuditi naložbe v tehnološke inovacije, ki so potrebne za krepitev poslovnega potenciala morskih in pomorskih dejavnosti. ESPR bi moral podpirati ukrepe za razvoj sistema izobraževanja in poklicnega usposabljanja v sektorju tudi z nakupom opreme in orodij, ki so potrebni za izboljšanje kakovosti izobraževanja in usposabljanja.
Sprememba 112
Predlog uredbe
Uvodna izjava 81
(81)   ESPR mora dopolnjevati obstoječe in prihodnje finančne instrumente Unije in držav članic ter biti skladen s temi finančnimi instrumenti na nacionalni in podnacionalni ravni, da bi se spodbudila varstvo in trajnostna raba oceanov, morij in obal, prispevalo k spodbujanju učinkovitejšega sodelovanja med državami članicami ter njihovimi obalnimi, otoškimi in najbolj oddaljenimi regijami ter upoštevali prednostne naloge in napredek pri izvajanju nacionalnih in lokalnih projektov. Sklad bo povezan z drugimi politikami Unije, ki lahko imajo pomorsko razsežnost, zlasti z Evropskim skladom za regionalni razvoj, Kohezijskim skladom in Evropskim socialnim skladom ter programom Obzorje 2020 za raziskave in energetsko politiko.
(81)   ESPR bi moral dopolnjevati obstoječe in prihodnje finančne instrumente Unije in držav članic ter biti skladen s temi finančnimi instrumenti na nacionalni in podnacionalni ravni, da bi se spodbudil trajnosten gospodarski in socialni razvoj, varstvo in trajnostna raba oceanov, morij in obal, prispevalo k spodbujanju učinkovitejšega sodelovanja med državami članicami ter njihovimi obalnimi, otoškimi in najbolj oddaljenimi regijami ter upoštevali prednostne naloge in napredek pri izvajanju nacionalnih in lokalnih projektov. Sklad bo povezan z drugimi politikami Unije, ki lahko imajo pomorsko razsežnost, zlasti z Evropskim skladom za regionalni razvoj, Kohezijskim skladom in Evropskim socialnim skladom ter programom Obzorje 2020 za raziskave in energetsko politiko.
Sprememba 113
Predlog uredbe
Uvodna izjava 84
(84)   S tehnično pomočjo je treba v okviru ESPR zagotavljati podporo pri pripravljalnih delih, upravno in tehnično podporo ter podporo za ukrepe na področju informiranja, povezovanja v mrežo, vrednotenja, revizij, študij in izmenjave izkušenj, da bi se olajšalo izvajanje operativnega programa ter spodbujali inovativni pristopi in prakse za preprosto in pregledno izvajanje. Tehnična pomoč mora vključevati tudi vzpostavitev evropske mreže lokalnih akcijskih skupin za ribištvo, katerih namen je gradnja zmogljivosti, razširjanje informacij, izmenjava izkušenj in podpiranje sodelovanja med lokalnimi partnerstvi.
(84)   S tehnično pomočjo bi bilo treba v okviru ESPR zagotavljati podporo pri pripravljalnih delih, upravno in tehnično podporo ter podporo za ukrepe na področju informiranja, povezovanja v mrežo, vrednotenja, revizij, študij in izmenjave izkušenj, da bi se olajšalo izvajanje operativnega programa ter spodbujali inovativni pristopi in prakse za preprosto in pregledno izvajanje, tudi v korist gospodarskim subjektom in ribiškim organizacijam. Tehnična pomoč bi morala vključevati tudi vzpostavitev evropske mreže lokalnih akcijskih skupin za ribištvo, katerih namen je gradnja zmogljivosti, razširjanje informacij, izmenjava izkušenj in podpiranje sodelovanja med lokalnimi partnerstvi.
Sprememba 114
Predlog uredbe
Uvodna izjava 88
(88)   Ob zavedanju pomembnosti zagotavljanja ohranjanja morskih bioloških virov in zaščite staležev rib, zlasti pred nezakonitim ribolovom, in v duhu sklepov iz zelene knjige o reformi SRP je treba podporo iz ESPR odreči gospodarskim subjektom, ki ne delujejo v skladu s pravili SRP in ki zlasti ogrožajo trajnost zadevnih staležev in zato pomenijo resno grožnjo za trajnostno izkoriščanje živih morskih bioloških virov, s katerim se populacije lovljenih vrst obnavljajo in ohranjajo nad ravnmi, ki omogočajo največji trajnostni donos, ter zlasti gospodarskim subjektom, ki sodelujejo pri nezakonitem, neprijavljenem in nereguliranem ribolovu. Finančna sredstva Unije se ne smejo v nobeni fazi, od izbiranja do izvajanja dejavnosti, uporabiti za ogrožanje javnega interesa ohranjanja morskih bioloških virov, izraženih v ciljih uredbe o SRP.
(88)   Ob zavedanju pomembnosti zagotavljanja ohranjanja morskih bioloških virov in zaščite staležev rib, zlasti pred nezakonitim ribolovom, in v duhu sklepov iz zelene knjige o reformi SRP bi bilo treba podporo iz ESPR odreči gospodarskim subjektom, ki ne delujejo v skladu s pravili SRP in ki zlasti ogrožajo trajnost zadevnih staležev in še posebej uresničitev ciljev, da se do leta 2015 populacije lovljenih vrst obnovijo in ohranijo nad ravnmi, ki omogočajo največji trajnostni donos, ter da se do leta 2020 doseže in ohrani dobro okoljsko stanje, ter zato pomenijo resno grožnjo za trajnostno izkoriščanje živih morskih bioloških virov, poleg tega pa bi jo bilo treba odreči tudi gospodarskim subjektom, ki sodelujejo pri nezakonitem, neprijavljenem in nereguliranem ribolovu. Finančna sredstva Unije se ne bi smela v nobeni fazi, od izbiranja do izvajanja dejavnosti, uporabiti za ogrožanje javnega interesa ohranjanja morskih bioloških virov, izraženih v ciljih uredbe o SRP.
Sprememba 115
Predlog uredbe
Uvodna izjava 88 a (novo)
(88a)  Če se država članica ne more spopasti z nezakonitim, neprijavljenim in nereguliranim ribolovom v svojih vodah in v svojem ladjevju, bi morala obstajati možnost zamrznitve izplačil iz ESPR.
Sprememba 116
Predlog uredbe
Uvodna izjava 91
(91)   Za obravnavanje posebnih potreb v okviru SRP iz členov 50 in 51 [uredbe o SRP] ter prispevanje k skladnosti s pravili SRP je treba pri pravilih o prekinitvi roka plačil [Uredba (EU) št. [...] o skupnih določbah] določiti dodatne določbe. Če država članica ali gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti v okviru SRP ali če ima Komisija dokaze o takšnem pomanjkanju skladnosti, mora biti kot previdnostni ukrep Komisiji dovoljeno, da prekine plačila.
(91)   Za obravnavanje posebnih potreb v okviru SRP iz členov 50 in 51 [uredbe o SRP] ter prispevanje k skladnosti s pravili SRP bi bilo treba pri pravilih o prekinitvi roka plačil [Uredba (EU) št. [...] o skupnih določbah] določiti dodatne določbe. Če država članica ali gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti v okviru SRP ali če ima Komisija dokaze za potrditev takšnega pomanjkanja skladnosti, bi moralo biti kot previdnostni ukrep Komisiji dovoljeno, da prekine plačila.
Sprememba 117
Predlog uredbe
Uvodna izjava 93
(93)   Operativni program je treba spremljati in vrednotiti, da se izboljša njegova kakovost in dokažejo njegovi dosežki. Komisija mora vzpostaviti okvir za skupno spremljanje in vrednotenje, da bi se med drugim pravočasno zagotovili ustrezni podatki. V zvezi s tem mora Komisija določiti seznam kazalnikov in vpliv politike ESPR v zvezi s specifičnimi cilji.
(93)   Operativni program bi bilo treba spremljati in vrednotiti, da se izboljša njegova kakovost in dokažejo njegovi dosežki. Komisija bi morala vzpostaviti okvir za skupno spremljanje in vrednotenje, da bi se med drugim javnosti pravočasno zagotovili ustrezni podatki. V zvezi s tem bi morala Komisija določiti seznam kazalnikov in vpliv politike ESPR v zvezi s specifičnimi cilji.
Sprememba 118
Predlog uredbe
Uvodna izjava 95
(95)  Za lažjo dostopnost in boljšo preglednost informacij o možnostih financiranja in upravičencih projektov mora biti v vsaki državi članici na voljo ena spletna stran ali spletni portal z informacijami o operativnem programu, vključno s seznami dejavnosti, za katere se prejema podpora v okviru posameznega operativnega programa. Na podlagi teh informacij je treba širši javnosti in zlasti davkoplačevalcem v Uniji zagotoviti razumne, oprijemljive in dejanske informacije o načinu porabe sredstev Unije v okviru ESPR. Poleg tega mora biti cilj objave zadevnih podatkov nadaljnje obveščanje javnosti o možnosti vložitve zahtevka za sredstva Unije. Vendar se ob popolnem upoštevanju temeljne pravice do varstva podatkov in v skladu s sodbo Sodišča v združenih zadevah Schecke ne sme zahtevati objava imen fizičnih oseb.
(95)  Za lažjo dostopnost in boljšo preglednost informacij o možnostih financiranja in upravičencih projektov bi moralo biti v vsaki državi članici na voljo eno spletišče ali spletni portal z informacijami o operativnem programu, vključno s seznami dejavnosti, za katere se prejema podpora v okviru posameznega operativnega programa. Namenska spletišča vseh držav članic bi morala biti dostopna tudi z uradnega spletišča Unije, da bi državljanom različnih držav članic olajšali dostop do vseh informacij, ki so jih objavile države članice. Na podlagi teh informacij bi bilo treba širši javnosti in zlasti davkoplačevalcem v Uniji zagotoviti razumne, oprijemljive in dejanske informacije o načinu porabe sredstev Unije v okviru ESPR. Poleg tega bi moral biti cilj objave zadevnih podatkov nadaljnje obveščanje javnosti o možnosti vložitve zahtevka za sredstva Unije. Vendar se ob popolnem upoštevanju temeljne pravice do varstva podatkov in v skladu s sodbo Sodišča v združenih zadevah Schecke ne bi smela zahtevati objava imen fizičnih oseb.
Sprememba 119
Predlog uredbe
Uvodna izjava 96 a (novo)
(96a)  Zlasti je treba zagotoviti spoštovanje predhodnih pogojev, ki se nanašajo na upravno zmogljivost za izpolnjevanje zahtev glede podatkov za upravljanje ribištva in izvajanje sistema Unije za nadzor, inšpekcijske preglede in izvrševanje.
Sprememba 120
Predlog uredbe
Uvodna izjava 96 b (novo)
(96b)  Zlasti je treba zagotoviti spoštovanje predhodnih pogojev, ki se nanašajo na upravno zmogljivost za izpolnjevanje zahtev glede podatkov za upravljanje ribištva in izvajanje sistema Unije za nadzor, inšpekcijske preglede in izvrševanje.
Sprememba 121
Predlog uredbe
Člen 1 – točka c
(c)   trajnostnega razvoja ribiških območij in ribolova v celinskih vodah,
(c)   trajnostnega razvoja ribiških in ribogojnih območij, ribolova v celinskih vodah in povezanih dejavnosti, kakor so opredeljene v tej uredbi,
Sprememba 122
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka d
(d)   ter celostne pomorske politike (CPP).
(d)   ter celostne pomorske politike (CPP), vključno z okvirno direktivo o morski strategiji.
Sprememba 123
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1
Ta uredba se uporablja za dejavnosti, ki se izvajajo na ozemlju Unije, razen če je v njej izrecno določeno drugače.
Ta uredba se uporablja za dejavnosti, ki se izvajajo na ozemlju, v vodah in na ladjevjih Unije, razen če je v njej izrecno določeno drugače.
Sprememba 124
Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – točka -1 (novo)
(-1) „zaprt ribogojni sistem“ pomeni ribogojni objekt, kjer se ribe in drugi ribogojni proizvodi gojijo v zaprtih sistemih z recirkulacijo, v katerih se voda zadrži in čisti, da je poraba vode kar se da nizka. Taki sistemi so običajno na kopnem in ponovno uporabijo praktično vso vodo, ki se vnese v sistem;
Sprememba 125
Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – točka 2 a (novo)
(2a)  „diverzifikacija“ pomeni prakse, zaradi katerih so dejavnosti ribištva ali ribogojstva prilagodljivejše in ki neposredno dopolnjujejo te dejavnosti ali so od njih odvisne;
Sprememba 583
Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – točka 4 a (novo)
(4a)  ,,tuja vrstaˮ pomeni tujo vrsto v smislu Uredbe Sveta (ES) št. 708/20071;
1 Uredba Sveta (ES) št. 708/2007 z dne 11. junija 2007 o uporabi tujih in lokalno neprisotnih vrst v ribogojstvu (UL L 168, 28.6.2007, str. 1).
Sprememba 127
Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – točka 4 b (novo)
(4b)  „ekstenzivno ribogojstvo“ pomeni ribogojsko proizvodnjo brez namernega dodajanja hranil, ki je odvisna od naravne hrane v obratu za gojenje, tudi hrane, ki jo prinese tok vode, na primer tokovi in plimovanje. Ekstenzivno ribogojstvo je v veliki meri odvisno od zgolj enega vložka, semena;
Sprememba 128
Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – točka 5
(5)   „ribiško območje“ pomeni območje z morsko ali jezersko obalo ali območje z ribniki ali rečnim izlivom in z znatnim deležem zaposlenosti v ribištvu ali ribogojstvu, ki ga kot tako določi država članica;
(5)   „ribiško in ribogojno območje“ pomeni območje z morsko, rečno ali jezersko obalo ali območje z ribniki ali rečnim izlivom in z znatnim deležem zaposlenosti v sektorju ribištva ali ribogojstva, ki ga kot tako določi država članica;
Sprememba 129
Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – točka 5 a (novo)
(5a)  „območje obnove staleža rib“ pomeni geografsko opredeljeno morsko območje, na katerem so prepovedane vse ribolovne dejavnosti z namenom, da se izboljšajo izkoriščanje in ohranjanje živih vodnih virov ali zaščita morskih ekosistemov, kot je navedeno v Uredbi (EU) št. .../... [o skupnih določbah];
Sprememba 130
Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – točka 5 b (novo)
(5b)  „sektor ribištva“ pomeni gospodarski sektor, ki vključuje vse dejavnosti proizvodnje, predelave in trženja ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva;
Sprememba 131
Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – točka 5 c (novo)
(5c)  „sistemi upravljanja in dostopa do ribolovnih virov“ pomenijo mehanizme za dodeljevanje in dostop do ribolovnih pravic ali za upravljanje ribolovnih naporov na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni oziroma na ravni morskih bazenov, kar zadeva vrste s kvotami ali zunaj kvot v obalnem pasu 12 milj ali zunaj njega, katerih namen je dobro stanje staležev. Te sisteme upravljajo javni organi ali ribiške organizacije;
Sprememba 132
Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – točka 6
(6)   „ribič“ pomeni vsako osebo, ki opravlja profesionalni ribolov, kot ga priznava država članica, na krovu delujočega ribiškega plovila, ali poklicno pridobiva morske organizme, kot jih priznava država članica, brez plovila;
(6)   „ribič“ pomeni vsako osebo, tudi zaposlene delavce, ki opravlja profesionalni ribolov, kot ga priznava država članica, na krovu delujočega ribiškega plovila, ali poklicno pridobiva sladkovodne ali morske organizme, kot jih priznava država članica, brez plovila;
Sprememba 133
Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – točka 6 a (novo)
(6a)  „ribolovni turizem“ pomeni dopolnilno dejavnost, ki jo izvajajo profesionalni ribiči, v kateri so na krovu ribiškega plovila osebe, ki niso člani posadke, kot turisti ali raziskovalci;
Sprememba 134
Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – točka 6 b (novo)
(6b)  „pomožne dejavnosti ribištva in ribogojstva“ pomenijo tiste dejavnosti, ki jih izvaja vsaka oseba, ki ribičem zagotavlja poklicno storitev, potrebno za njihovo dejavnost, kot take pa jih določi država članica;
Sprememba 135
Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – točka 8 a (novo)
(8a)  „intenzivno ribogojstvo“ pomeni ribogojsko proizvodnjo, ki je odvisna bodisi od hrane, ki v celoti pokriva prehranske potrebe in se dodaja v prehranski sistem svežih, prostoživečih, morskih ali sladkovodnih rib, bodisi od proizvedene kompletne hrane. Zelo je odvisno od kompletne in komercialno dostopne krme in ima visoko gostoto populacije;
Sprememba 136
Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – točka 10
(10)   „ribolov v celinskih vodah“ pomeni ribolov, ki se izvaja v pridobitne namene s plovili, ki delujejo izključno v celinskih vodah, ali z drugimi pripravami, ki se uporabljajo za ribolov na ledu;
(10)   „ribolov v celinskih vodah“ pomeni ribolov, ki se izvaja v pridobitne namene s plovila ali drugače izključno v celinskih vodah, ali z drugimi pripravami, ki se uporabljajo za ribolov na ledu;
Sprememba 137
Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – točka 12
(12)   „celostno pomorsko upravljanje“ pomeni usklajeno upravljanje vseh sektorskih politik EU, ki zadevajo oceane, morja in obalne regije;
(12)   „celostno pomorsko upravljanje“ pomeni usklajeno upravljanje vseh sektorskih politik na ravni Unije, ki zadevajo oceane, morja in obalne regije;
Sprememba 138
Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – točka 13
(13)  „morske regije“ pomenijo geografska območja iz Priloge I k Sklepu Sveta 2004/585/ES in območja, ki so jih določile regionalne organizacije za upravljanje ribištva;
črtano
Sprememba 139
Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – točka 16
(16)   „strategija morskih bazenov“ pomeni strukturiran okvir sodelovanja na področju določenega geografskega območja, ki ga razvijejo evropske institucije, države članice, njihove regije in po potrebi tretje države, ki si delijo morski bazen; strategija upošteva geografske, podnebne, gospodarske in politične značilnosti morskega bazena;
(16)   „strategija morskih bazenov“ pomeni strukturiran okvir sodelovanja na področju določenega geografskega območja, ki ga razvijejo evropske institucije, države članice, njihove regije ter lokalni organi in po potrebi tretje države, ki si delijo morski bazen; strategija upošteva geografske, podnebne, gospodarske in politične značilnosti morskega bazena;
Sprememba 140
Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – točka 16 a (novo)
(16a)  „polintenzivno ribogojstvo“ pomeni ribogojstvo, ki je odvisno zlasti od naravne hrane, vendar se ravni naravno prisotne hrane višajo z uporabo dodatne krme, ki dopolnjuje naravno hrano. Gostota kulture se ohranja na ravni, ki je nižja od tiste, značilne za intenzivno ribogojsko proizvodnjo;
Sprememba 142
Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – točka 18 a (novo)
(18a)  „nabiralec/gojitelj lupinarjev“ pomeni vsakega posameznika, ki opravlja izključno dejavnost pridobivanja, gojenja ali polgojenja, bodisi brez plovila bodisi na krovu plovila, in pri tem uporablja selektivno posebno orodje za lov ene ali več vrst mehkužcev, rakov, plaščarjev, iglokožcev ali drugih morskih nevretenčarjev;
Ustna sprememba
Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – točka 18 b (novo)
(18b)  „past za tune“ pomeni tradicionalno ektraktivno ribolovno tehniko na osnovi fiksnih mrež, ki so več mesecev zasidrane na dno, ki jo sestavlja skupina plovil, mrež, ribolovnih niti in sider, ki se nahajajo blizu obale, da prestrežejo selivske ribje populacije (tun in tunom podobe vrste) in jih usmerijo v ograjen prostor, kjer se bo izvedla ekstrakcija;
Sprememba 143
Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka a
(a)   spodbujanje trajnostnega in konkurenčnega ribištva in ribogojstva;
(a)   spodbujanje okoljsko trajnostnega, ekonomsko uspešnega ter socialno odgovornega ribištva in ribogojstva ter z njima povezanih dejavnosti predelave in trženja;
Sprememba 144
Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka c
(c)   spodbujanje uravnoteženega in vključujočega ozemeljskega razvoja ribiških območij;
(c)   spodbujanje uravnoteženega in vključujočega ozemeljskega razvoja ribiških in ribogojnih območij;
Sprememba 145
Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka d
(d)   pospeševanje izvajanja SRP.
(d)   pospeševanje izvajanja SRP, tudi njeno regionalizacijo in izvajanje skupne ureditve trgov.
Sprememba 146
Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka d a (novo)
(da)  spodbujanje ustvarjanja novih delovnih mest, da se izognemo propadu ribiških skupnosti in dosežemo izboljšanje kvalifikacij ter delovnih pogojev v ribiškem sektorju.
Sprememba 147
Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 2 (novo)
2.  Pri uresničevanju teh ciljev ESPR upošteva načela medgeneracijske pravičnosti in enakosti spolov.
Sprememba 148
Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 3 (novo)
3.  Ti cilji se uresničujejo brez povečanja ribolovne zmogljivosti.
Sprememba 149
Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – uvodni del
Uresničevanje ciljev ESPR prispeva k strategiji Evropa 2020 za pametno, trajnostno in vključujočo rast. Cilji se uresničujejo prek naslednjih šestih prednostnih nalog Unije, ki zadevajo ustrezne tematske cilje skupnega strateškega okvira:
Uresničevanje ciljev ESPR prispeva k strategiji Evropa 2020 za pametno, trajnostno in vključujočo rast, pa tudi k izvajanju SRP. Cilji se uresničujejo prek naslednjih šestih prednostnih nalog Unije za ribištvo, trajnostno ribogojstvo in z njima povezane dejavnosti, ki zadevajo ustrezne tematske cilje skupnega strateškega okvira:
Sprememba 150
Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka 1 – uvodni del
(1)   povečanje zaposlovanja in ozemeljske kohezije z izpolnitvijo naslednjih ciljev:
(1)   povečanje zaposlovanja ter socialne in teritorialne kohezije z izpolnitvijo naslednjih ciljev:
Sprememba 151
Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka 1 – točka a
(a)   spodbujanje gospodarske rasti, socialne vključenosti, ustvarjanja novih delovnih mest ter podpiranja mobilnosti delovne sile v obalnih in celinskih skupnostih, ki so odvisne od ribištva in ribogojstva;
(a)   spodbujanje gospodarske rasti in socialne vključenosti, tudi z ustvarjanjem novih delovnih mest, povečevanjem zaposljivosti ter mobilnosti v obalnih in celinskih skupnostih, ki so odvisne od ribištva in ribogojstva, tudi v najbolj oddaljenih regijah;
Sprememba 152
Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka 1 – točka b
(b)   diverzifikacija ribiških dejavnosti v druge sektorje pomorskega gospodarstva in rast pomorskega gospodarstva, vključno z blažitvijo podnebnih sprememb;
(b)   diverzifikacija ribiških dejavnosti v ribiškem in drugih sektorjih pomorskega gospodarstva, ki so tesno povezani z ribiškim sektorjem, in rast pomorskega gospodarstva, vključno z blažitvijo podnebnih sprememb;
Sprememba 153
Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka 1 – točka b a (novo)
(ba)  spodbujanje izvajanja harmoniziranih socialnih predpisov na ravni Unije;
Sprememba 154
Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka 2 – točka a
(a)   podpiranje krepitve prenosa tehnološkega razvoja, inovacij in znanja;
(a)   podpiranje krepitve prenosa tehnološkega razvoja, inovacij, vključno s povečanjem energetske učinkovitosti, in znanja;
Sprememba 155
Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka 2 – točka a a (novo)
(aa)  zmanjšanje negativnega vpliva ribolova na dobro počutje živali;
Sprememba 156
Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka 2 – točka b
(b)   povečanje konkurenčnosti in sposobnosti preživetja ribištva, zlasti ladjevja za mali priobalni ribolov, ter izboljšanje varnostnih ali delovnih pogojev;
(b)   povečanje konkurenčnosti in sposobnosti preživetja ribištva ter izboljšanje zdravstvenih, higienskih, varnostnih in delovnih pogojev;
Sprememba 157
Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka 2 – točka c
(c)   razvoj novih strokovnih znanj in spretnosti ter vseživljenjskega učenja;
(c)   razvoj poklicnega usposabljanja, novih strokovnih znanj in spretnosti ter vseživljenjskega učenja, zlasti za mlade ribiče;
Sprememba 158
Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka 2 – točka c a (novo)
(ca)  razvoj malega priobalnega ribolova, zlasti njegove konkurenčnosti in trajnosti;
Sprememba 159
Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka 3 – uvodni del
(3)   spodbujanje ribogojstva, ki temelji na inovativnosti, konkurenčnosti in znanju, s poudarkom na naslednjih področjih:
(3)   spodbujanje trajnostnega, inovativnega, konkurenčnega ribogojstva, ki temelji znanju in ekosistemu, s poudarkom na naslednjih področjih:
Sprememba 160
Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka 3 – točka a
(a)   podpiranje krepitve prenosa tehnološkega razvoja, inovacij in znanja;
(a)   podpiranje krepitve prenosa tehnološkega razvoja, tehničnih, socialnih in gospodarskih inovacij in znanja;
Sprememba 161
Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka 3 – točka b
(b)   spodbujanje konkurenčnosti in sposobnosti preživetja nosilcev dejavnosti ribogojstva, predvsem malih in srednje velikih podjetij;
(b)   spodbujanje konkurenčnosti in sposobnosti preživetja nosilcev dejavnosti ekstenzivnega in polintenzivnega ribogojstva, predvsem malih in srednjih podjetij;
Sprememba 162
Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka 3 – točka c
(c)   razvoj novih strokovnih znanj in spretnosti ter vseživljenjskega učenja;
(c)   razvoj novih strokovnih znanj in spretnosti ter spodbujanje poklicnega usposabljanja in vseživljenjskega učenja, zlasti mladih ribogojcev;
Sprememba 163
Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka 3 – točka d
(d)   boljša tržna ureditev za proizvode iz ribogojstva;
(d)   boljša tržna ureditev za proizvode iz ribogojstva in spodbujanje naložb v sektorja predelave in trženja;
Sprememba 164
Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka 3 – točka d a (novo)
(da)  omejitev ekološkega odtisa ribogojstva;
Sprememba 165
Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka 4 – točka a
(a)   zmanjšanje vpliva ribištva na morsko okolje;
(a)   preprečevanje, zmanjševanje in v čim večji meri odprava naključnega ulova ter negativnih vplivov ribištva na morsko okolje, zlasti z boljšo selektivnostjo ribolovnega orodja;
Sprememba 166
Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka 4 – točka a a (novo)
(aa)  zagotavljanje ravnovesja med ribolovno zmogljivostjo in razpoložljivimi ribolovnimi možnostmi;
Sprememba 167
Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka 4 – točka b a (novo)
(ba)  izvajanje okvirne direktive o morski strategiji in doseganje dobrega okoljskega stanja do leta 2020;
Sprememba 168
Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka 5 – točka a
(a)  krepitev ekosistemov, ki so povezani z ribogojstvom, in spodbujanje ribogojstva, gospodarnega z viri;
(a)  spodbujanje ribogojstva, gospodarnega z viri, vključno z zmanjšanjem odvisnosti od hrane za ribe in olja ter uporabe kemikalij in antibiotikov;
Sprememba 169
Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka 5 – točka a a (novo)
(aa)  ocenjevanje, zmanjšanje in po možnosti odprava vplivov dejavnosti ribogojstva na morske, kopenske in sladkovodne ekosisteme;
Sprememba 170
Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka 6 – uvodni del
(6)  spodbujanje izvajanja SRP s:
(6)  spodbujanje izvajanja SRP ter krepitev njenih povezav in skladnosti s celostno pomorsko politiko s:
Sprememba 171
Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka 6 – točka a
(a)  pridobivanjem novih znanstvenih spoznanj in zbiranjem podatkov;
(a)  podpiranjem zbiranja in upravljanja podatkov, da se izboljšajo znanstvena spoznanja;
Sprememba 172
Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka 6 – točka b
(b)  podpiranjem nadzora in izvrševanja, izboljšanjem institucionalnih zmogljivosti in učinkovito javno upravo.
(b)  podpiranjem spremljanja, nadzora in izvrševanja, izboljšanjem institucionalnih zmogljivosti in učinkovito javno upravo brez povečanega upravnega bremena;
Sprememba 173
Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka 6 – točka b a (novo)
(ba)  podporo regionalizaciji SRP, zlasti prek regionalnih svetovalnih svetov.
Sprememba 174
Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1
1.  Brez poseganja v odstavek 2 tega člena se členi 107, 108 in 109 Pogodbe uporabljajo za pomoč, ki jo države članice dodelijo podjetjem, dejavnim na področju ribištva in ribogojstva.
1.  Členi 107, 108 in 109 Pogodbe se uporabljajo za pomoč, ki jo države članice dodelijo podjetjem, dejavnim na področju sektorja ribištva in ribogojstva.
Sprememba 175
Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2
2.  Vendar se členi 107, 108 in 109 Pogodbe ne uporabljajo za izplačila, ki jih države članice izvedejo na podlagi te uredbe in v skladu z njo na področju uporabe člena 42 Pogodbe.
2.  Z odstopanjem od odstavka 1 se členi 107, 108 in 109 Pogodbe ne uporabljajo za izplačila, ki jih države članice izvedejo na podlagi te uredbe in v skladu z njo na področju uporabe člena 42 Pogodbe.
Sprememba 176
Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 1
Poleg načel iz člena 4 [Uredbe (EU) št. […] o skupnih določbah] Komisija in države članice zagotovijo usklajenost in dopolnjevanje med podporo iz ESPR, podporo iz drugih politik in finančnih instrumentov Unije, vključno z [Uredbo (ES) št. [...] o oblikovanju okvirnega programa za ukrepe na področju okolja in podnebnih sprememb (okvirni program LIFE)], ter podporo iz instrumentov v okviru zunanjega delovanja Unije. Usklajevanje med pomočjo iz ESPR in okvirnega programa LIFE se doseže zlasti s spodbujanjem financiranja dejavnosti, ki dopolnjujejo integrirane projekte, financirane iz okvirnega programa LIFE, ter s spodbujanjem uporabe rešitev, metod in pristopov, potrjenih z okvirnim programom LIFE.
Poleg načel iz člena 4 [Uredbe (EU) št. […] o skupnih določbah] Komisija in države članice zagotovijo usklajenost in dopolnjevanje med podporo iz ESPR, podporo iz drugih politik in finančnih instrumentov Unije, vključno s podporo iz instrumentov v okviru zunanjega delovanja Unije. Ta zahteva po usklajenosti in dopolnjevanju se vključi v operativne programe.
Sprememba 177
Predlog uredbe
Člen 11
Za ESPR se uporabljajo predhodni pogoji iz Priloge III k tej uredbi.
Za ESPR se uporabljajo posebni predhodni pogoji iz Priloge III k tej uredbi.
Sprememba 178
Predlog uredbe
Člen 11 a (novo)
Člen 11a
Ocena upoštevanja zgornjih meja zmogljivosti
1.  Komisija v sodelovanju z državami članicami do ...* pripravi oceno upoštevanja zgornjih meja ribolovnih zmogljivosti, določenih v Prilogi II k Uredbi (EU) št. .../...[o SRP], v državah članicah.
2.  Če ocena iz odstavka 1 pokaže, da država članica ne upošteva svojih zgornjih meja zmogljivosti, lahko Komisija sprejme izvedbene akte, s katerimi ustavi vsa ali del plačil in obveznosti za operativni program zadevne države članice.
3.  Takoj ko država članica sprejme ukrepe za upoštevanje teh zgornjih meja zmogljivosti in ko te ukrepe odobri Komisija, odpravi začasno ustavitev plačil in obveznosti.
_________________
* Datua tri leta po začetku veljave te uredbe.
Sprememba 180
Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1 – točka b a (novo)
(ba)  gospodarski subjekti, udeleženi pri upravljanju, vodenju ali lastništvu ribiških plovil pod zastavo držav, uvrščenih v skupino nesodelujočih tretjih držav v skladu s členom 33 Uredbe (ES) št. 1005/2008;
Sprememba 181
Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1 – točka b b (novo)
(bb)  gospodarski subjekti, za katere je bilo v okviru kazenskih ali upravnih postopkov ugotovljeno, da so storili hudo kršitev veljavne nacionalne zakonodaje z naslednjih področij:
–  plačilni pogoji in pogoji zaposlovanja v ribištvu;
–  poklicna odgovornost;
–  trgovina z ljudmi ali promet s prepovedanimi drogami;
Sprememba 182
Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1 – točka b c (novo)
(bc)  gospodarski subjekti, za katere je bilo v okviru kazenskih ali upravnih postopkov ugotovljeno, da so v eni ali več državah članicah storili hudo kršitve zakonodaje Unije, zlasti glede:
–  delovnega časa in časa za počitek ribičev;
–  zdravstvene in varnostne zakonodaje;
–  plačilnih in pogojev zaposlovanja v tem poklicu;
–  temeljnih kvalifikacij in nadaljnjega usposabljanja ribičev;
Sprememba 184
Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1 – točka c a (novo)
(ca)  gospodarski subjekti, ki niso izpolnili obveznosti iz Uredbe Sveta (ES) št. 199/2008 z dne 25. februarja 2008 o vzpostavitvi okvira Skupnosti za zbiranje, upravljanje in uporabo podatkov v sektorju ribištva in podporo znanstvenemu svetovanju v zvezi s skupno ribiško politiko1.
_______________
1 UL L 60, 5.3.2008, str. 1.
Sprememba 571
Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 3 – točka a
(a)  določitvi časovnega obdobja iz odstavkov 1 in 2, ki je sorazmerno z resnostjo ali ponavljanjem kršitve ali neskladnosti;
(a)  določitvi časovnega obdobja iz odstavkov 1 in 2, ki je sorazmerno z resnostjo ali ponavljanjem zadevne kršitve ali neskladnosti, pri čemer se upoštevajo merilo, kot je storjena škoda, njena vrednost, obseg kršitve ali neizpolnitve in ponovitve, in ki traja vsaj eno leto;
Sprememba 185
Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 4
4.  Države članice zahtevajo, da gospodarski subjekti, ki vložijo vlogo v okviru ESPR, organu upravljanja predložijo podpisano izjavo, s katero potrjujejo, da spoštujejo merila iz odstavka 1 in da niso storili nepravilnosti v okviru ESR ali ESPR v skladu z odstavkom 2. Države članice pred odobritvijo dejavnosti preverijo verodostojnost izjave.
4.  Države članice zahtevajo, da gospodarski subjekti, ki vložijo vlogo v okviru ESPR, organu upravljanja predložijo podpisano izjavo, s katero potrjujejo, da spoštujejo merila iz odstavkov 1 in 2. Države članice pred odobritvijo dejavnosti preverijo verodostojnost izjave ob upoštevanju informacij iz nacionalnega registra kršitev, ki se oblikuje v skladu s členom 93 Uredbe (ES) št. 1224/2009, ali drugih podatkov, predvidenih za ta namen.
Sprememba 610
Predlog uredbe
Člen 12 a (novo)
Člen 12a
Začasna ustavitev plačil
Če se zoper gospodarske subjekte uvede preiskava zaradi kršitve iz člena 12(1), se zadevnim gospodarskim subjektom ustavijo vsa plačila iz ESPR. Če se izkaže, da so gospodarski subjekti storili kršitev iz člena 12(1), se vloga zadevnih subjektov obravnava kot nedopustna.
Sprememba 186
Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1 – točka a
(a)  dejavnosti, ki povečujejo ribolovno zmogljivost plovila;
(a)  dejavnosti, ki povečujejo ribolovno zmogljivost plovila ali njegovo zmožnost za ulov rib;
Sprememba 187
Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1 – točka a a (novo)
(aa)  dejavnosti, ki ogrožajo trajnost morskih bioloških virov in ekosistemov;
Sprememba 188
Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1 – točka a b (novo)
(ab)  ukrepi, ki uničujejo delovna mesta;
Sprememba 190
Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1 – točka b a (novo)
(ba)  naložbe v plovila, ki pripadajo segmentu ladjevja, za katere je poročilo o zmogljivosti iz člena 34(1) Uredbe (EU) št. .../... [o SRP] dokazalo, da ni trajnostnega ravnovesja med ribolovnimi možnostmi in zmogljivostjo ladjevja;
Sprememba 191
Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1 – točka c
(c)  začasno prenehanje ribolovnih dejavnosti;
črtano
Sprememba 192
Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1 – točka d
(d)  poskusno ribištvo;
(d)  raziskovalno ribištvo;
Sprememba 611
Predlog uredbe
Člen 15 – odstavki 2, 3 in 4
2.  Trajnostnemu razvoju ribištva, ribogojstva in ribiških območij iz poglavij I, II in III naslova V se dodeli 4 535 000 000 EUR sredstev iz odstavka 1.
2.  Trajnostnemu razvoju ribištva, ribogojstva in ribiških območij iz poglavij I, II in III naslova V se dodeli največ 71,86 % sredstev iz odstavka 1.
3.  Ukrepom nadzora in izvrševanja iz člena 78 se dodeli 477 000 000 EUR sredstev iz odstavka 1.
3.  Ukrepom nadzora in izvrševanja iz člena 78 se dodeli največ 12,5 % sredstev iz odstavka 1.
4.  Ukrepom za zbiranje podatkov iz člena 79 se dodeli 358 000 000 EUR sredstev iz odstavka 1.
4.  Ukrepom za zbiranje podatkov iz člena 79 se dodeli največ 12,97 % sredstev iz odstavka 1.
Sprememba 198
Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 5 – uvodni del
5.  Sredstva, dodeljena za nadomestilo za najbolj oddaljene regije iz poglavja V naslova V, letno ne presegajo:
5.  Sredstva, dodeljena za nadomestilo za najbolj oddaljene regije iz poglavja V naslova V, ne presegajo:
Sprememba 199
Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 5 – alinea 1
—  4 300 000 EUR za Azore in Madeiro;
–  X EUR letno za Azore in Madeiro;
Sprememba 200
Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 5 – alinea 2
—  5 800 000 EUR za Kanarske otoke;
–  X EUR letno za Kanarske otoke;
Sprememba 201
Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 5 – alinea 3
—  4 900 000 EUR za Francosko Gvajano in Réunion.
–  X EUR letno za najbolj oddaljene francoske regije.
Sprememba 202
Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 6
6.  Za pomoč za skladiščenje iz člena 72 se od leta 2014 do vključno leta 2018 dodeli 45 000 000 EUR sredstev iz odstavka 1.
6.  Za pomoč za načrte proizvodnje in trženja iz člena 69 in za skladiščenje iz člena 70 se dodeli X EUR sredstev iz odstavka 1.
Sprememba 616
Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 6 a (novo)
6a.  Države članice lahko za ukrepe iz člena 15(3) in 15(4) uporabijo sredstva, ki so na voljo v skladu s členom 15(2), 15(5) in 15(6).
Sprememba 204
Predlog uredbe
Člen 16 a (novo)
Člen 16a
[Letni referenčni zneski in letne odobritve]
1.  Skupni okvirni referenčni znesek iz točke [17] medinstitucionalnega sporazuma z dne xx/201z med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju za izvajanje programa za obdobje 2014–2020 znaša X EUR v stalnih cenah iz leta 2011.
2.  Evropski parlament in Svet odobrita letna sredstva brez poseganja v določbe uredbe, ki opredeljujejo večletni finančni okvir za obdobje 2014–2020, in v medinstitucionalni sporazum z dne xxx/201z med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju.
Sprememba 205
Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 1 – točka a – točka i
(i)  stopnja zaposlenosti v ribištvu in ribogojstvu,
(i)  stopnja zaposlenosti v ribištvu, ribogojstvu in predelovalni industriji,
Sprememba 206
Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 1 – točka a – točka ii
(ii)  stopnja proizvodnje v ribištvu in ribogojstvu,
(ii)  stopnja proizvodnje v ribištvu, ribogojstvu in predelovalni industriji,
Sprememba 207
Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 1 – točka b – točka iii
(iii)  obseg nalog v zvezi z zbiranjem podatkov zadevne države članice, približno določen glede na velikost nacionalnega ribiškega ladjevja, število iztovarjanj, obseg dejavnosti znanstvenega spremljanja na morju in število raziskav, v katerih sodeluje država članica, in
(iii)  obseg nalog v zvezi z zbiranjem in upravljanjem podatkov zadevne države članice, približno določen glede na velikost nacionalnega ribiškega ladjevja, število iztovarjanj, obseg dejavnosti znanstvenega spremljanja na morju in število raziskav, v katerih sodeluje država članica, in
Sprememba 208
Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 1 – točka b – točka iv
(iv)  razpoložljivi viri za zbiranje podatkov v primerjavi z obsegom nalog zbiranja podatkov države članice, pri čemer so razpoložljiva sredstva približno določena glede na število opazovalcev na morju ter obseg človeških virov in tehničnih sredstev, potrebnih za izvajanje nacionalnega programa vzorčenja za zbiranje podatkov;
(iv)  viri za zbiranje in upravljanje podatkov, ki so na voljo, v primerjavi z obsegom nalog zbiranja in upravljanja podatkov države članice, pri čemer so razpoložljiva sredstva približno določena glede na obseg človeških virov in tehničnih sredstev, potrebnih za izvajanje nacionalnega programa vzorčenja za zbiranje podatkov;
Sprememba 209
Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 1 – točka c
c)  v zvezi z vsemi ukrepi: pretekle dodelitve v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1198/2006 in pretekla poraba v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 861/2006.
c)  v zvezi z vsemi ukrepi: predhodna dodelitev sredstev v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1198/2006 za obdobje 2007–2013 in predhodna poraba v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 861/2006.
Sprememba 210
Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 1
1.  Vsaka država članica pripravi en sam operativni program za izvajanje prednostnih nalog Unije, ki bodo sofinancirane iz ESPR.
1.  Vsaka država članica pripravi en sam operativni program za izvajanje prednostnih nalog Unije iz člena 6 te uredbe, ki bodo sofinancirane iz ESPR.
Sprememba 211
Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 3
3.  Komisija za potrebe oddelka operativnega programa iz člena 20(1)(n) z izvedbenim aktom najpozneje do 31. maja 2013 sprejme prednostne naloge Unije za politiko izvrševanja in nadzora.
3.  Za potrebe oddelka operativnega programa iz člena 20(1)(n) se na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 127 za določitev prednostnih nalog Unije za politiko izvrševanja in nadzora najpozneje do 31. maja 2013.
Sprememba 212
Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 2 (novo)
(2)  Vsaka država članica priloži načrt proizvodnje in trženja iz člena 32 Uredbe (EU) št. …/... [o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva].
Sprememba 213
Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 1 – točka c
(c)  predvideni so ustrezni ukrepi za poenostavitev in spodbujanje izvajanja programa;
(c)  predvideni so ustrezni ukrepi za poenostavitev in spodbujanje izvajanja programa, zlasti za lajšanje dostopa gospodarskih subjektov, ki izvajajo mali priobalni ribolov, ter njihovih organizacij do finančne podpore, ki je na voljo;
Sprememba 214
Predlog uredbe
Člen 19 – točka d a (novo)
(da)  po potrebi so ukrepi v okviru prednostnih nalog Unije za ESPR iz točke (d) člena 38(1) te uredbe usklajeni s prednostnimi okviri ukrepanja za Naturo 2000 iz člena 8(4) Direktive Sveta 92/43/EGS in doseganjem dobrega okoljskega stanja, kakor je opredeljeno v Direktivi 2008/56/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. junija 2008 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju politike morskega okolja (okvirna direktiva o morski strategiji).
Sprememba 215
Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 1 – točka b
(b)  analizo stanja glede na analizo SWOT in določitev potreb, ki jih je treba izpolniti na geografskem območju programa.
(b)  analizo stanja glede na analizo SWOT in določitev potreb, ki jih je treba izpolniti na geografskem in okoljskem območju programa.
Analiza je strukturirana na podlagi prednostnih nalog Unije. Vse prednostne naloge Unije se ocenijo glede posebnih potreb v zvezi z blažitvijo podnebnih sprememb in prilagajanjem nanje ter spodbujanjem inovacij, s čimer se bo poskušalo določiti ustrezne odzive na teh dveh področjih na ravni posamezne prednostne naloge; sinteza stanja na področjih politik, ki so z vidika prednosti in slabosti upravičena do pomoči;
Analiza je strukturirana na podlagi prednostnih nalog Unije, določenih v členu 6. Posebne potrebe v zvezi z blažitvijo podnebnih sprememb in prilagajanjem nanje ter spodbujanjem inovacij se ocenijo glede na prednostne naloge Unije, da se opredeli najustreznejše odzive na ravni posamezne prednostne naloge v zvezi s tema področjema.
Ta analiza zajema tudi učinke izvajanja SRP na vsako posamezno obalno regijo ali območje:
Sprememba 216
Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 1 – točka b a (novo)
(ba)  analizo posledic izvajanja SRP za delovna mesta v celotni vrednostni verigi in inovativne predloge za zaposlovanje na prizadetih področjih;
Sprememba 217
Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 1 – točka c
(c)  prikaz v program vključenega primernega pristopa k inovativnosti in okolju, vključno s posebnimi potrebami v zvezi z območji Natura 2000, ter blažitvi podnebnih sprememb in prilagajanju nanje;
(c)  analizo, ki pokaže, da program upošteva učinke ribolova in ribogojstva na okolje in če je primerno posebne potrebe v zvezi z območji Natura 2000, pa tudi doseganje dobrega okoljskega stanja, vzpostavitev usklajenega omrežja območij za obnovitev ribjih staležev in blažitev podnebnih sprememb in prilagajanje nanje;
Sprememba 218
Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 1 – točka c a (novo)
(ca)  oceno ravnovesja med ribolovno zmogljivostjo in razpoložljivimi ribolovnimi možnostmi, kot zahteva Uredba (EU) št. .../... [o SRP] in opis ukrepov, sprejetih zaradi skladnosti z zgornjimi mejami ribolovne zmogljivosti iz Priloge II k tej uredbi;
Sprememba 219
Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 1 – točka h
(h)  jasno navedbo dejavnosti iz poglavja III naslova V, ki se lahko izvajajo v sodelovanju, zaradi česar so lahko upravičene do višje intenzivnosti pomoči v skladu s členom 95(3);
(h)  jasno navedbo ukrepov iz poglavja III naslova V, ki se lahko izvajajo v sodelovanju, zaradi česar so lahko upravičene do višje intenzivnosti pomoči v skladu s členom 95(3);
Sprememba 220
Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 1 – točka h a (novo)
(ha)  akcijski načrt za mali priobalni ribolov in obalno ribištvo, ki določa strategijo razvoja, konkurenčnost in trajnost malega priobalnega ribolova in obalnega ribištva;
Sprememba 221
Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 1 – točka h b (novo)
(hb)  podroben opis ukrepov v zvezi s pripravo in izvajanjem načrtov proizvodnje in trženja, ki so deležni podpore iz člena 69;
Sprememba 222
Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 1 – točka i
(i)  analizo potreb v zvezi z zahtevami glede spremljanja in vrednotenja ter načrt vrednotenja iz člena 49 [Uredbe (EU) št. [...] o skupnih določbah]. Države članice zagotovijo zadostne vire in dejavnosti za povečanje zmogljivosti za izpolnitev ugotovljenih potreb;
(i)  zahteve glede vrednotenja ter načrt vrednotenja iz člena 49 [Uredbe (EU) št. [...] o skupnih določbah] in ukrepe, ki jih je treba sprejeti za izpolnitev ugotovljenih potreb.
Sprememba 223
Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 1 – točka j – točka ii
(ii)  preglednico, v kateri so navedeni uporabljeni viri in stopnja sofinanciranja iz ESPR za cilje v okviru prednostnih nalog Unije iz člena 6 ter tehnična pomoč. Po potrebi so v preglednici ločeno navedeni viri in stopnje sofinanciranja iz ESPR, ki se uporabljajo z odstopanjem od splošnega pravila iz člena 94(1) za podporo iz členov 72 in 73, člena 78(2)(a) do (d) in (f) do (j), člena 78(2)(e) ter člena 79;
(ii)  preglednico, v kateri so navedeni uporabljeni viri in stopnja sofinanciranja iz ESPR za prednostne naloge Unije iz člena 6 ter tehnična pomoč. Po potrebi so v preglednici ločeno navedeni viri in stopnje sofinanciranja iz ESPR, ki se uporabljajo z odstopanjem od splošnega pravila iz člena 94(1) za podporo iz členov 72 in 73, člena 78(2)(a) do (d) in (f) do (j), člena 78(2)(e) ter člena 79;
Sprememba 224
Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 1 – točka k
(k)  informacije o dopolnjevanju z ukrepi, ki se financirajo iz drugih skladov skupnega strateškega okvira ali okvirnega programa LIFE;
(k)  informacije o dopolnjevanju z ukrepi, ki se financirajo iz drugih politik in finančnih instrumentov Unije;
Sprememba 225
Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 1 – točka 1 – točka i a (novo)
(ia)  jasen opis vlog, ki jih imajo lokalne akcijske skupine za ribištvo in organ upravljanja ali telo, imenovano za določanje strategije izvajanja nalog;
Sprememba 226
Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 1 – točka l – točka ii
(ii)  opis postopkov spremljanja in vrednotenja ter opis sestave odbora za spremljanje,
(ii)  opis postopkov za spremljanje in vrednotenje ter opis splošne sestave odbora za spremljanje;
Sprememba 227
Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 1 – točka m
(m)  določitev partnerjev iz člena 5 [Uredbe (EU) št. [...] o skupnih določbah] in rezultate posvetovanj s partnerji;
(m)  postopek za določitev partnerjev iz člena 5 [Uredbe (EU) št. [...] o skupnih določbah] in rezultate partnerskih posvetovanj; spremembe v zvezi s partnerji se lahko izvajajo med programom v dogovoru z odborom za spremljanje;
Sprememba 228
Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 1 – točka n – točka i
(i)  seznam organov za izvajanje sistemov nadzora, inšpekcijskih pregledov in izvrševanja ter kratek opis njihovih človeških in finančnih virov, ki so na voljo za nadzor, inšpekcijske preglede in izvrševanje na področju ribištva ter njihovo opremo za nadzor, inšpekcijske preglede in izvrševanje na področju ribištva, zlasti število plovil, letal in helikopterjev,
(i)  seznam organov za izvajanje sistemov nadzora, inšpekcijskih pregledov in izvrševanja ter kratek opis njihovih človeških in finančnih virov, ki so na voljo za nadzor, inšpekcijske preglede in izvrševanje na področju ribištva ter njihovo glavno opremo za nadzor, inšpekcijske preglede in izvrševanje na področju ribištva, zlasti število plovil, letal in helikopterjev,
Sprememba 229
Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 1 – točka o – uvodni del
(o)  za doseganje cilja zbiranja podatkov za trajnostno upravljanje ribištva iz člena 6(6) in člena 18(4) ter v skladu z večletnim programom Unije iz člena 37(5) [Uredbe o skupni ribiški politiki]:
(o)  za doseganje cilja zbiranja podatkov za trajnostno upravljanje ribištva na podlagi ekosistema iz člena 6(6) in člena 18(4) ter v skladu z večletnim programom Unije iz člena 37(5) [Uredbe o skupni ribiški politiki] in za analizo socialno-ekonomskih razmer v sektorju predelave in trženja ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva:
Sprememba 230
Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 1 – točka o – točka i
(i)  opis dejavnosti zbiranja podatkov, ki jih je treba izvesti, da se omogoči:
(i)  opis dejavnosti zbiranja podatkov, ki jih je treba izvesti v posvetovanju z zainteresiranimi stranmi, da se omogoči:
Sprememba 231
Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 1 – točka o – točka i – alinea 1
—  ocena ribiškega sektorja (biološke, gospodarske in prečne spremenljivke ter raziskave na morju),
–  ocena ribiškega sektorja (biološke, gospodarske, socialne in prečne spremenljivke v celotni vrednostni verigi ter raziskave na morju),
Sprememba 232
Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 1 – točka o – točka i – alinea 2
—  ocena gospodarskega položaja ribogojstva in predelovalne industrije,
–  ocena gospodarskega in socialnega položaja ribogojstva in predelovalne industrije,
Sprememba 233
Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 1 – točka o – točka i – alinea 3
—  ocena učinkov ribiškega sektorja na ekosistem,
–  ocena učinkov sektorjev ribištva in ribogojstva na ekosistem, da se omogočijo primerjave med vrstami ribolovnih in ribogojnih dejavnosti in segmenti ladjevij v skladu z zahtevami Uredbe (EU) št. .../... [o SRP],
Sprememba 234
Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 1 – točka o – točka iii
(iii)  prikaz zmogljivosti za doseganje dobrega finančnega in upravnega poslovodenja zbranih podatkov.
(iii)  utemeljitev zmogljivosti za doseganje dobrega finančnega in upravnega poslovodenja zbranih podatkov.
Sprememba 235
Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 4
4.  Komisija z izvedbenimi akti določi pravila za predložitev elementov iz odstavkov 1, 2 in 3. Ti izvedbeni akti se sprejmejo po svetovalnem postopku iz člena 128(2).
4.  Komisija sprejme izvedbene akte, s katerimi določi pravila za predložitev elementov iz odstavkov 1, 2 in 3. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom preverjanja iz člena 128(3).
Sprememba 236
Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 2
2.  Komisija z izvedbenim aktom odobri operativni program.
2.  Komisija sprejme izvedbene akte za odobritev operativnega programa, ko se prepriča, da so zahteve iz odstavka 1 izpolnjene. Po odobritvi se operativni programi dajo na voljo javnosti.
Sprememba 237
Predlog uredbe
Člen 22 – odstavek 2 – pododstavek 2
Zato lahko Komisija z izvedbenim aktom sprejme sklep, ki podrobno določa spremembe prednostnih nalog Unije v zvezi s politiko izvrševanja in nadzora iz člena 18(3) ter ustrezne upravičene dejavnosti, ki jih je treba prednostno razvrstiti.
Zato se na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 127, ki podrobno določajo spremembe prednostnih nalog Unije v zvezi s politiko izvrševanja in nadzora iz člena 18(3) ter ustrezne upravičene dejavnosti, ki jih je treba prednostno razvrstiti.
Sprememba 238
Predlog uredbe
Člen 22 – odstavek 2 – pododstavek 3
Države članice ob upoštevanju novih prednostnih nalog, ki so določene v sklepu iz drugega pododstavka tega odstavka, do 31. oktobra leta pred zadevnim letom izvedbe Komisiji predložijo spremembo operativnega programa.
Države članice lahko spremenijo svoj operativni program ob upoštevanju novih prednostnih nalog, ki so določene v sklepu iz drugega pododstavka tega odstavka. Vse takšne spremembe Komisiji predložijo do 31. oktobra leta pred zadevnim letom izvedbe.
Sprememba 239
Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 1
1.  Za potrebe uporabe člena 20(1)(o) države članice Komisiji predložijo letni delovni načrt vsako leto do 31. oktobra. Letni delovni načrti vsebujejo opis postopkov in metod za zbiranje ter analizo podatkov in oceno njihove točnosti in natančnosti.
1.  Za potrebe uporabe člena 20(1)(o) države članice Komisiji vsako leto do 31. oktobra predložijo letni delovni načrt ali jo obvestijo o nadaljevanju svojega načrta, ki je veljal za predhodno leto. Letni delovni načrti so pripravljeni v okviru večletnega nacionalnega programa, v skladu s programom Unije in vsebujejo opis postopkov in metod za zbiranje ter analizo podatkov in oceno njihove točnosti in natančnosti.
Sprememba 240
Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 1 – pododstavek 2 – točka b
(b)  uvajanjem ali umikom ukrepov oziroma vrst dejavnosti;
(b)  uvajanjem ali umikom ukrepov oziroma vrst ustreznih dejavnosti ter informacij in kazalnikov, ki so z njimi povezani;
Sprememba 241
Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 2
2.  Ti izvedbeni akti se sprejmejo po svetovalnem postopku iz člena 128(2).
2.  Izvedbeni akti iz odstavka 1 se sprejmejo v skladu s postopkom preverjanja iz člena 128(3).
Sprememba 242
Predlog uredbe
Člen 25 – naslov
Letni delovni program
Večletni operativni program in letni delovni programi
Sprememba 243
Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 1
1.  Za izvajanje poglavij I in II naslova VI ter člena 92 Komisija z izvedbenimi akti sprejme letni delovni program v skladu s cilji iz navedenih poglavij. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom preverjanja iz člena 128(3).
1.  Za določitev podrobnosti uporabe poglavij I in II naslova VI ter člena 92 Komisija sprejme delegirane akte v skladu s členom 127, s katerimi se vzpostavi večletni operativni program, ki med drugim določa letne delovne programe v skladu s cilji iz navedenih poglavij.
Sprememba 244
Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 2
2.  V letnem delovnem programu so navedeni zastavljeni cilji, pričakovani rezultati, način izvajanja in skupni znesek izvajanja. Vsebuje tudi opis dejavnosti, ki bodo financirane, navedbo zneska, dodeljenega posamezni dejavnosti, okvirni časovni razpored izvajanja ter informacije o izvajanju. Pri nepovratnih sredstvih so navedeni tudi prednostne naloge, bistvena merila za vrednotenje in največja stopnja sofinanciranja.
2.  V večletnem operativnem programu in letnih delovnih programih so navedeni zastavljeni cilji, pričakovani rezultati, način izvajanja in skupni znesek izvajanja. Vsebujejo tudi opis dejavnosti, ki bodo financirane, navedbo zneska, dodeljenega posamezni dejavnosti in okvirni časovni razpored izvajanja ter informacije o izvajanju. Za nepovratna sredstva so navedene tudi prednostne naloge, bistvena merila za vrednotenje in največja stopnja sofinanciranja. Vključujejo tudi zahteve za letna poročila o izvajanju proračuna.
Sprememba 245
Predlog uredbe
Člen 27 – odstavek 1
1.  Lastnik ribiškega plovila, ki je prejel podporo iz člena 32(1)(b), člena 36, člena 39(1)(a) ali člena 40(2) te uredbe, plovila vsaj 5 let po datumu dejanskega izplačila upravičencu ne prenese v tretjo državo zunaj Unije.
1.  Lastnik ribiškega plovila, ki je prejel podporo iz členov 32, 36, 39 ali 40 te uredbe, plovila vsaj pet let po datumu dejanskega izplačila te podpore upravičencu ne prenese v tretjo državo zunaj Unije, razen če je upravičenec podporo po načelu časovne porazdelitve vrnil pred takšnim prenosom. Prvi stavek tega odstavka ne posega v člen 135 [finančne uredbe].
Sprememba 618
Predlog uredbe
Člen 27 – odstavek 1 a (novo)
1a.  Skupni finančni prispevek iz ESPR za ukrepe v zvezi s programi za trajnostno zaposlitev mladih v malem ribolovu iz člena 32(-1), začasnim prenehanjem iz člena 33a, nadomestitvijo ali posodobitvijo glavnih ali pomožnih motorjev iz člena 39 in trajno ukinitvijo ne presega 20 % finančne pomoči Unije, dodeljene za posamezno državo članico.
Sprememba 246
Predlog uredbe
Člen 28 – odstavek 1
1.  Za spodbujanje inovacij v ribištvu lahko ESPR podpira projekte za razvoj ali uvajanje novih ali bistveno izboljšanih izdelkov glede na stanje tehnike, novih ali izboljšanih postopkov ter sistemov upravljanja in organizacijskih sistemov.
1.  Za spodbujanje inovacij v ribištvu in predelovalni industriji lahko ESPR podpira projekte za razvoj ali uvajanje novih ali bistveno izboljšanih tehnik, opreme ali izdelkov, na primer z načrtovanjem inovativnih plovil, pa tudi novih ali izboljšanih postopkov ter sistemov upravljanja in organizacijskih sistemov, če takšni projekti prispevajo k ciljem, navedenim v členu 2 Uredbe (EU) št. .../... [o SRP].
Sprememba 247
Predlog uredbe
Člen 28 – odstavek 2
2.  Dejavnosti, financirane v skladu s tem členom, se morajo izvajati v sodelovanju z znanstvenim ali tehničnim organom, ki ga prizna država članica in ki potrdi rezultate takšnih dejavnosti.
2.  Dejavnosti, financirane v skladu s tem členom, mora izvajati znanstveni ali tehnični organ, ki potrjuje rezultate teh dejavnosti, in ki ga prizna država članica ali Unija, oziroma se morajo izvajati v sodelovanju z njim.
Sprememba 248
Predlog uredbe
Člen 28 – odstavek 3
3.  O rezultatih dejavnosti, financiranih v skladu s tem členom, države članice v skladu s členom 120 ustrezno obveščajo javnost.
3.  O rezultatih dejavnosti, financiranih v skladu s tem členom se poroča v javno dostopnih poročilih, države članice pa v skladu s členom 120 ustrezno obveščajo javnost.
Sprememba 249
Predlog uredbe
Člen 28 – odstavek 3 a (novo)
3a.  Izboljša se dostopnost postopka za pridobitev podpore inovacijam, da se spodbudi več projektov.
Sprememba 250
Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 1 – uvodni del
1.  Za boljšo splošno učinkovitost in večjo konkurenčnost gospodarskih subjektov lahko ESPR podpira:
1.  Za boljšo splošno učinkovitost in večjo konkurenčnost gospodarskih subjektov ter spodbujanje trajnostnega ribištva lahko ESPR podpira:
Sprememba 251
Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 1 – točka a a (novo)
(aa)  strokovno svetovanje v zvezi z razvojem bolj trajnostnih ribiških praks, osredotočenih na omejevanje in po možnosti odpravljanje posledic takšnih dejavnosti na morske, kopenske in sladkovodne ekosisteme;
Sprememba 252
Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 1 – točka a b (novo)
(ab)  storitve tehničnega, pravnega ali ekonomskega svetovanja v zvezi s projekti, ki so morebiti upravičeni do podpore v skladu s tem poglavjem;
Sprememba 253
Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 1 – točka b
(b)  strokovno svetovanje o poslovnih in trženjskih strategijah.
(b)  strokovno svetovanje o poslovnih in trženjskih strategijah, vključno s svetovanjem o promociji, trženju in odnosih z javnostjo.
Sprememba 254
Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 2
2.  Študije izvedljivosti in svetovanje iz odstavka 1(a) in (b) izvedejo priznani znanstveni ali tehnični organi z zahtevanim svetovalnim znanjem, kot jih priznava nacionalna zakonodaja posamezne države članice.
2.  Študije izvedljivosti, svetovanje in storitve iz odstavka 1(a), (aa), (ab) in (b) izvedejo priznani znanstveni, akademski, strokovni ali tehnični organi z zahtevanim svetovalnim znanjem, kot jih priznava nacionalna zakonodaja posamezne države članice.
Sprememba 255
Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 3
3.  Podpora iz odstavka 1 se dodeli gospodarskim subjektom ali organizacijam ribičev, ki jih priznava država članica, ki je naročila izvedbo študije izvedljivosti iz odstavka 1.
3.  Podpora iz odstavka 1 se dodeli gospodarskim subjektom, organizacijam ribičev ali subjektom javnega prava, ki jih priznava država članica, ki je naročila izvedbo študije izvedljivosti ali zaprosila za svetovanje ali svetovalne storitve iz odstavka 1(a), (aa), (ab) in (b).
Sprememba 256
Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 4
4.  Države članice zagotovijo, da se dejavnosti, financirane v skladu s tem členom, izberejo po pospešenem postopku.
4.  Države članice zagotovijo, da se dejavnosti, financirane v skladu s tem členom, izberejo po pospešenem postopku, zlasti v primeru malega priobalnega ribolova in ribolova v celinskih vodah.
Sprememba 257
Predlog uredbe
Člen 30 – odstavek 1 – uvodni del
1.  Za pospešitev prenosa znanja med znanstveniki in ribiči lahko ESPR podpira:
1.  Za izboljšanje zbiranja, spodbujanja in prenosa znanja med znanstveniki in ribiči lahko ESPR podpira:
Sprememba 258
Predlog uredbe
Člen 30 – odstavek 1 – točka a
(a)  vzpostavitev omrežja, v katerega so vključeni vsaj en neodvisen znanstveni organ in ribiči ali vsaj ena organizacija ribičev;
(a)  vzpostavitev omrežij, partnerskih sporazumov, pogodb ali združenj med vsaj enim neodvisnim znanstvenim organom in ribiči ali vsaj eno organizacijo ribičev z udeležbo tistih javnih organov držav članic, ki želijo sodelovati;
Sprememba 259
Predlog uredbe
Člen 30 – odstavek 1 – točka b
(b)  dejavnosti, ki se izvajajo v okviru omrežja iz točke (a).
(b)  dejavnosti, ki se izvajajo v okviru omrežij, partnerskih sporazumov, pogodb ali združenj, vzpostavljenih v skladu s točko (a).
Sprememba 260
Predlog uredbe
Člen 30 – odstavek 2
2.  Dejavnosti iz odstavka 1(b) lahko zajemajo dejavnosti zbiranja podatkov, študije ter širjenje znanja in najboljših praks.
2.  Dejavnosti iz odstavka 1(b) lahko zajemajo dejavnosti zbiranja in upravljanja podatkov, skupne raziskovalne projekte, študije, pilotske projekte, seminarje ter širjenje znanja in najboljših praks.
Sprememba 261
Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 1 – točka a
(a)  vseživljenjsko učenje, širjenje znanstvenih spoznanj in inovativnih praks, pridobivanje novih strokovnih znanj ter spretnosti, povezanih zlasti s trajnostnim upravljanjem morskih ekosistemov, dejavnosti v okviru pomorskega sektorja, inovacije in podjetništvo;
(a)  ukrepe in dejavnosti za spodbujanje poklicnega usposabljanja, vseživljenjsko učenje, širjenje znanstvenih, tehničnih, gospodarskih ali pravnih spoznanj in inovativnih praks, pridobivanje novih strokovnih znanj ter spretnosti, zlasti tistih, povezanih s:
–  trajnostnim upravljanjem morskih in celinskih vodnih ekosistemov;
–  dejavnostmi v okviru pomorskega sektorja;
–   inovacijami;
–  podjetništvom, zlasti dostopom mladih do ribiških poklicev;
–  higieno, zdravjem in varnostjo;
–  usposabljanjem ribičev za izvajanje določb SRP;
–   preprečevanjem poklicnih tveganj.
Sprememba 262
Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 1 – točka b
(b)  povezovanje v mreže ter izmenjavo izkušenj in najboljše prakse med zainteresiranimi stranmi, tudi med organizacijami, ki spodbujajo enake možnosti moških in žensk;
(b)  povezovanje v mreže ter izmenjavo izkušenj in najboljše prakse med zainteresiranimi stranmi, tudi med organizacijami za usposabljanje in organizacijami, ki spodbujajo enake možnosti moških in žensk, ter spodbujanje in priznavanje ključne vloge, ki jo imajo ženske v ribiških skupnostih;
Sprememba 263
Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 1 – točka c
(c)  spodbujanje socialnega dialoga na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni, ki vključuje ribiče in druge ustrezne zainteresirane strani.
(c)  spodbujanje socialnega dialoga na ravni Unije ter na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, ki vključuje operaterje, socialne partnerje in druge ustrezne zainteresirane strani, s posebno pozornostjo namenjeno premalo zastopanim skupinam, kot so skupine v malem priobalnem ribolovu ter ribolovu, ki se izvaja peš.
Sprememba 264
Predlog uredbe
Člen 32 – naslov
Spodbujanje diverzifikacije in ustvarjanja novih delovnih mest
Spodbujanje podjetništva, diverzifikacije in ustvarjanja novih delovnih mest
Sprememba 619
Predlog uredbe
Člen 32 – odstavek -1 c (novo)
-1c. Za pospešitev ustvarjanja delovnih mest za mlade v sektorju ribolova v malem obsegu lahko ESPR podpre:
(a)  programe vajeništva na krovu majhnega priobalnega ladjevja;
(b)  izobraževanje o trajnostnem ribolovu, kot so trajnostne metode ribolova, selektivnosti, morski biologiji in ohranjanju morskih bioloških virov.
Sprememba 620
Predlog uredbe
Člen 32 – odstavek -1 b (novo)
-1b. Mlajši od 30 let, ki so registrirani kot brezposelni in jih kot take priznava ustrezni upravni organ države članice, so upravičeni do podpore v skladu z odstavkom 1. Vajenca na krovu spremlja poklicni ribič, star najmanj 50 let.
Sprememba 621
Predlog uredbe
Člen 32 – odstavek -1 a (novo)
-1a. Podpora iz odstavka 1 se vsakemu upravičencu odobri za obdobje največ dve leti med programskim obdobjem ter v znesku največ 40 000 EUR.
Sprememba 622
Predlog uredbe
Člen 32 – odstavek -1 (novo)
-1. Dve tretjini programa vajeništva se opravita na krovu, eno tretjino pa predstavljajo teoretski tečaji.
Sprememba 266
Predlog uredbe
Člen 32 – odstavek 1 – uvodni del
1.  Za spodbujanje diverzifikacije in ustvarjanja novih delovnih mest zunaj ribištva lahko ESPR podpira:
1.  Za spodbujanje diverzifikacije lahko ESPR podpira tudi dopolnile dejavnosti, povezane z osnovnim poslovanjem na področju ribolova, z:
Sprememba 267
Predlog uredbe
Člen 32 – odstavek 1 – točka a
(a)   zagon podjetij zunaj ribištva;
(a)   naložbami v dejavnosti na plovilih, ki dopolnjujejo ribištvo, kot so okoljske storitve in izobraževalne ali turistične dejavnosti;
Sprememba 268
Predlog uredbe
Člen 32 – odstavek 1 – točka b
(b)  naknadno opremljanje plovil za mali priobalni ribolov za njihovo prerazporeditev v dejavnosti zunaj ribištva.
(b)  naknadnim opremljanjem plovil za mali priobalni ribolov za njihovo prerazporeditev v dejavnosti zunaj gospodarskega ribištva.
Sprememba 269
Predlog uredbe
Člen 32 – odstavek 1 – točka b
(b)  naknadno opremljanje plovil za mali priobalni ribolov za njihovo prerazporeditev v dejavnosti zunaj ribištva.
(Ne zadeva slovenske različice.)
Sprememba 270
Predlog uredbe
Člen 32 – odstavek 2 – uvodni del
2.  Podpora iz odstavka 1(a) se dodeli ribičem, ki:
2.  Podpora iz odstavka -1 in odstavka 1(a) se dodeli ribičem, ki:
Sprememba 271
Predlog uredbe
Člen 32 – odstavek 2 – točka a
(a)  predložijo poslovni načrt o razvoju njihovih novih dejavnosti;
(a)  predložijo poslovni načrt o razvoju svojih dejavnosti;
Sprememba 272
Predlog uredbe
Člen 32 – odstavek 3
3.  Podpora iz odstavka 1(b) se dodeli malim priobalnim ribičem, ki imajo v lasti ribiško plovilo Unije, registrirano kot aktivno plovilo, in ki so v dveh letih pred datumom predložitve vloge vsaj 60 dni izvajali ribolovne dejavnosti na morju. Dovoljenje za gospodarski ribolov, povezano z ribiškim plovilom, se dokončno odvzame.
3.  Podpora iz odstavka 1(b) se dodeli malim priobalnim ribičem, ki imajo v lasti ribiško plovilo Unije, registrirano kot aktivno plovilo, in ki so v dveh koledarskih letih pred datumom predložitve vloge vsaj 60 dni izvajali ribolovne dejavnosti na morju.
Sprememba 273
Predlog uredbe
Člen 32 – odstavek 3 a (novo)
3a.  Podpora iz odstavka 1(c) se ribičem dodeli le, če so dejavnosti, ki dopolnjujejo ribolovne dejavnosti, povezane z osnovnim poslovanjem na področju ribolova, kar med drugim velja za turistični ribolov, restavracije ter okoljske storitve ali izobraževalne dejavnosti na področju ribolova.
Sprememba 274
Predlog uredbe
Člen 32 – odstavek 4
4.  Upravičenci do podpore iz odstavka 1 pet let po prejemu zadnjega plačila podpore ne izvajajo profesionalnega ribolova.
črtano
Sprememba 276
Predlog uredbe
Člen 32 a (novo)
Člen 32a
Začetna podpora mladim ribičem
1.  ESPR lahko dodeli individualno podporo mladim ribičem, če:
–  so mlajši od 35 let;
–  lahko dokažejo, da so delali kot ribiči vsaj pet let ali so opravili enakovredno strokovno usposabljanje;
–  so prvič pridobili lastništvo ribiškega plovila za mali priobalni ribolov, ki je staro med pet in 20 let in s katerim so se v zadnjih petih letih izvajale ribolovne dejavnosti.
2.  Ribiško plovilo iz odstavka 1 pripada segmentu ladjevja, za katerega je iz poročila o zmogljivosti iz člena 34(1) Uredbe (EU) št. .../... [o SRP] razvidno, da so ribolovne možnosti in zmogljivost ladjevja v ravnovesju.
3.  Znesek podpore iz odstavka 1 ne presega 100 000 EUR.
Sprememba 278
Predlog uredbe
Člen 33 – naslov
Zdravje in varnost na krovu
Zdravje, higiena in varnost na krovu
Sprememba 279
Predlog uredbe
Člen 33 – odstavek 1
1.  Za izboljšanje delovnih pogojev na krovu plovil za ribiče lahko ESPR podpira naložbe v ribiška plovila ali opremo za posameznike, če te naložbe presegajo standarde, ki jih zahteva nacionalna zakonodaja ali zakonodaja Unije.
1.  Za izboljšanje zdravstvenih, higienskih, varnostnih, delovnih in življenjskih pogojev na krovu plovil za ribiče lahko ESPR podpira naložbe v ribiška plovila ali opremo za posameznike, če te naložbe presegajo standarde, ki jih zahteva nacionalna zakonodaja ali zakonodaja Unije, in ne povečujejo ribolovne zmogljivosti plovila.
Sprememba 280
Predlog uredbe
Člen 33 – odstavek 1 a (novo)
1a.  Za izboljšanje oskrbe ribičev v primeru nesreče lahko ESPR spodbuja skupne projekte, da se celotnim posadkam zagotovi medicinsko usposabljanje.
Sprememba 281
Predlog uredbe
Člen 33 a (novo)
Člen 33a
Začasno prenehanje ribolovnih dejavnosti
1.  ESPR prispeva k financiranju ukrepov za začasno prenehanje ribolovnih dejavnosti le v naslednjih primerih:
(a)  v okviru večletnega načrta, kot je opredeljen v Uredbi (EU) št. .../... [o SRP];
(b)  če je Komisija sprejela nujne ukrepe v skladu s členom 13 Uredbe (EU) št. .../... [o SRP];
(c)  v primeru obdobij biološke obnovitve v danih ključnih fazah življenjskega cikla določene vrste, kadar so takšni ukrepi potrebni za trajnostno izkoriščanje ribolovnih virov, in tako pomagajo ohranjati staleže in omogočajo nadaljevanje ribolova zunaj takšnih obdobij mirovanja.
Podpora se dodeli v obliki finančnega nadomestila za obdobje nedejavnosti.
2.  Trajanje ukrepov iz odstavka 1 se določi na podlagi najboljših razpoložljivih znanstvenih raziskav v zvezi s stanjem staležev.
3.  Ponavljajoče se sezonske ustavitve ribolovnih dejavnosti, ki niso zajete v odstavku 1(c), se ne upoštevajo pri dodelitvi nadomestil ali izplačilu v skladu s tem členom.
4.  ESPR lahko prispeva k financiranju ukrepov iz odstavka 1 za prizadete ribiče ali lastnike ribiških plovil za največ šest mesecev na plovilo v celotnem programskem obdobju. Podpora se dodeli:
(a)  lastnikom ribiških plovil, vključenih v register flote Unije, ki so opravljali ribolovne dejavnosti vsaj 120 dni pred oddajo vloge za podporo, in
(b)  članom posadke, ki so delali na krovu ribiškega plovila, ki se soočajo z začasnim prenehanjem dejavnosti pod pogoji iz točke (a) tega odstavka.
5.  V obdobjih prejemanja podpore iz odstavka 1 prizadeto ribiško plovilo in člani posadke ne opravljajo nobene ribolovne dejavnosti. Države članice zagotovijo prenehanje dejavnosti.
Sprememba 623
Predlog uredbe
Člen 33 b (novo)
Člen 33b
Vzajemni skladi za namene zavarovanja
1.  ESPR lahko prispeva v vzajemne sklade, ki jih priznava država članica v skladu z lastnim nacionalnim pravom, kar vključenim ribičem omogoča, da se zavarujejo pred izgubami zaradi:
(a)  naravnih nesreč;
(b)  okoljskih ali zdravstvenih nesreč;
(c)  stroškov reševanja ribiških plovil, ki so se ponesrečila med opravljanjem svojih dejavnosti ali so se potopila, pri čemer so nastale smrtne žrtve na morju;
(d)  posebnih socialnih ali ekonomskih ukrepov držav članic za ribiče na plovilih, ki so se potopila v nesreči na morju.
2.  Zadevna država članica uradno prizna dogodek kot naravno nesrečo ali okoljsko ali zdravstveno nesrečo, ali, če je to potrebno, v skladu z njenimi notranjimi predpisi o vzajemnem skladu. Države članice lahko po potrebi vnaprej določijo merila, na podlagi katerih se sme podeliti takšno uradno priznanje.
Sprememba 624
Predlog uredbe
Člen 33 c (novo)
Člen 33c
Trajno prenehanje ribolovnih dejavnosti
1.  ESPR lahko prispeva k financiranju ukrepov za trajno prenehanje ribolovnih dejavnosti le prek razreza ribiških plovil pod pogojem, da je shema umika iz obratovanja:
(a)  vključena v operativni program v skladu s členom 20 in
(b)  da zadeva plovila, vključena v segment, v katerem ribolovna zmogljivost dejansko ni uravnotežena z ribolovnimi možnostmi za ta segment za obdobje dolgoročnega načrta upravljanja
2.  Podpora iz odstavka 1 se dodeli:
(a)  lastnikom ribiških plovil Unije, ki so registrirana kot aktivna in so vsaj 120 dni na leto v zadnjih dveh koledarskih letih pred datumom predložitve vloge izvajala ribolovne dejavnosti na morju, ali
(b)  ribičem, ki so v zadnjih dveh koledarskih letih pred datumom predložitve vloge vsaj 120 dni na leto na morju delali na krovu ribiškega plovila Unije, na katerega se nanaša trajno prenehanje dejavnosti.
3.  Zadevni ribiči, lastniki ali podjetja dejansko prenehajo z vsemi ribolovnimi dejavnostmi. Upravičenci do te pomoči dokazilo o dejanskem prenehanju ribolovnih dejavnosti predložijo pristojnemu nacionalnemu organu. Če se ribič ali podjetje znova začne ukvarjati z ribolovno dejavnostjo v obdobju manj kot dveh let od oddaje vloge, se nadomestilo izterja po načelu časovne razporeditve.
4.  Javna pomoč iz tega člena se lahko dodeli do 31. decembra 2016.
5.  Podpora iz tega člena se izplača šele, ko se enakovredna zmogljivost trajno umakne iz registra ribiških plovil Unije in se dokončno odvzamejo tudi dovoljenja in pooblastila za ribolov. Upravičenci do te pomoči pet let po prejemu pomoči ne smejo registrirati novega ribiškega plovila. Zmanjšanje zmogljivosti pripelje do trajnega enakovrednega zmanjšanja zgornje meje zmogljivosti segmenta ladjevja.
6.  Tradicionalna in lesena plovila niso upravičena do podpore iz tega člena.
Sprememba 283
Predlog uredbe
Člen 34
Člen 34
črtano
Podpora sistemom prenosljivih ribolovnih koncesij SRP
1.  Za vzpostavitev ali spremembo sistemov prenosljivih ribolovnih koncesij iz člena 27 [uredbe o SRP] lahko ESPR podpira:
a)  oblikovanje in razvoj tehničnih ter upravnih sredstev, potrebnih za vzpostavitev ali delovanje sistema prenosljivih ribolovnih koncesij;
b)  sodelovanje zainteresiranih strani pri oblikovanju in razvoju sistemov prenosljivih ribolovnih koncesij;
c)  spremljanje in vrednotenje sistemov prenosljivih ribolovnih koncesij;
d)  upravljanje sistemov prenosljivih koncesij.
2.  Podpora iz odstavka 1(a), (b) in (c) se dodeli le javnim organom. Podpora iz odstavka 1(d) tega člena se dodeli javnim organom, pravnim in fizičnim osebam ali priznanim organizacijam proizvajalcev, ki sodelujejo pri kolektivnem upravljanju združenih prenosljivih ribolovnih koncesij v skladu s členom 28(4) uredbe o skupni ribiški politiki.
Sprememba 284
Predlog uredbe
Člen 35 – naslov
Podpora izvajanju ohranitvenih ukrepov v okviru SRP
Podpora oblikovanju in izvajanju ohranitvenih ukrepov v okviru SRP
Sprememba 285
Predlog uredbe
Člen 35 – odstavek 1 – uvodni del
1.  Za zagotovitev učinkovitega izvajanja ohranitvenih ukrepov iz členov 17 in 21 [uredbe o skupni ribiški politiki] lahko ESPR podpira:
1.  Za zagotovitev učinkovitega oblikovanja in izvajanja prednostnih nalog SRP glede regionalizacije in ohranitvenih ukrepov, sprejetih v skladu z [uredbo o skupni ribiški politiki], vključno z večletnimi načrti, lahko ESPR podpira:
Sprememba 286
Predlog uredbe
Člen 35 – odstavek 1 – točka a
(a)  oblikovanje in razvoj tehničnih ter upravnih sredstev, potrebnih za izvajanje ohranitvenih ukrepov iz členov 17 in 21 [uredbe o skupni ribiški politiki];
(a)  oblikovanje, razvoj in spremljanje tehničnih ter upravnih sredstev, potrebnih za zasnovo in izvajanje večletnih načrtov in ohranitvenih ukrepov iz členov 17 in 21 [uredbe o skupni ribiški politiki];
Sprememba 287
Predlog uredbe
Člen 35 – odstavek 1 – točka a a (novo)
(aa)  vzpostavitev celovite mreže območij obnove staležev rib v skladu z Uredbo (EU) št. .../... [o SRP];
Sprememba 288
Predlog uredbe
Člen 35 – odstavek 1 – točka a b (novo)
(ab)  izvajanje obdobij biološke obnovitve;
Spremembi 289 in 612
Predlog uredbe
Člen 35 – odstavek 1 – točka b
(b)  sodelovanje zainteresiranih strani pri oblikovanju in izvajanju ohranitvenih ukrepov v smislu členov 17 in 21 [uredbe o skupni ribiški politiki].
(b)  sodelovanje zainteresiranih strani in sodelovanje med državami članicami pri oblikovanju in izvajanju večletnih načrtov in ohranitvenih ukrepov v smislu [uredbe o skupni ribiški politiki], tudi prek odborov za soupravljanje, ki združujejo več zainteresiranih strani.
Sprememba 640
Predlog uredbe
Člen 35 – odstavek 1 – točka b a (novo)
(ba)  oblikovanje, razvoj in izvajanje meril za dodelitev iz člena 16a (novo) [uredbe o skupni ribiški politiki].
Sprememba 291
Predlog uredbe
Člen 36 – odstavek 1 – uvodni del
1.  Za zmanjšanje vpliva ribolova na morsko okolje, spodbujanje odprave zavržkov in olajšanje prehoda na izkoriščanje živih morskih bioloških virov, s katerim se populacije lovljenih vrst obnavljajo in ohranjajo nad ravnmi, ki omogočajo največji trajnostni donos, lahko ESPR podpira naložbe v opremo za:
1.  Za zmanjšanje vpliva ribolova na morsko okolje, spodbujanje odprave zavržkov in olajšanje prehoda na trajnostno izkoriščanje živih morskih bioloških virov, s katerim se populacije lovljenih vrst obnavljajo in ohranjajo nad ravnmi, ki omogočajo največji trajnostni donos, lahko ESPR podpira raziskave in naložbe v opremo, instrumente ali sisteme za:
Sprememba 292
Predlog uredbe
Člen 36 – odstavek 1 – točka a a (novo)
(aa)  nadomestitev ribolovne opreme, če ima nova oprema ustreznejšo velikost, boljšo selektivnost glede vrste, omejen vpliv na morsko okolje in ranljive morske ekosisteme ter ne povečuje zmožnost plovil za ulov rib;
Sprememba 293
Predlog uredbe
Člen 36 – odstavek 1 – točka b
(b)  zmanjšanje naključnega ulova komercialnih staležev ali drugega prilova;
(b)  zmanjšanje naključnega ali nedovoljenega ulova komercialnih staležev ali drugega prilova, s poudarkom na razvoju in uvedbi naprav za zmanjšanje tovrstnega ulova;
Sprememba 294
Predlog uredbe
Člen 36 – odstavek 1 – točka c
(c)  omejitev fizičnih in bioloških vplivov ribolova na ekosistem ali morsko dno.
(c)  omejitev in po možnosti odprava fizičnih in bioloških vplivov ribolova na ekosistem ali morsko dno, zlasti na biogeografsko občutljivih območjih.
Sprememba 295
Predlog uredbe
Člen 36 – odstavek 1 – točka c a (novo)
(ca)  zaščito orodja in ulova pred sesalci in pticami, zaščitenimi z Direktivo Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst1 ali Direktivo 2009/147/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 2009 o ohranjanju prosto živečih ptic2, če ne ogroža selektivnosti ribolovnega orodja in če se sprejmejo vsi ustrezni ukrepi, da se preprečijo fizične poškodbe plenilcev.
__________________
1 UL L 206, 22.7.1992, str. 7.
2 UL L 20, 26.1.2010, str. 7.
Sprememba 296
Predlog uredbe
Člen 36 – odstavek 1 – točka c b (novo)
(cb)  zmanjšanje negativnega vpliva ribolovnih dejavnosti na dobro počutje živali;
Sprememba 297
Predlog uredbe
Člen 36 – odstavek 1 – točka c c (novo)
(cc)  prispevanje k ocenjevanju ribjih staležev.
Sprememba 298
Predlog uredbe
Člen 36 – odstavek 1 a (novo)
1a.  Podpora iz odstavka 1 se v najbolj oddaljenih regijah lahko dodeli za zasidrane naprave za zbiranje rib, če prispevajo k trajnostnemu in selektivnemu ribolovu.
Sprememba 299
Predlog uredbe
Člen 36 – odstavek 3
3.  Podpora se dodeli le, kadar je orodje ali druga oprema iz odstavka 1 bolj selektivna glede velikosti ali ima manjši vpliv na neciljne vrste kot standardno orodje ali druga oprema, dovoljena v skladu z zakonodajo Unije ali ustrezno nacionalno zakonodajo držav članic, sprejeto v okviru regionalizacije iz [uredbe o SRP].
3.  Podpora se dodeli le, kadar je orodje ali druga oprema iz odstavka 1 bistveno bolj selektivna glede velikosti in ima manjši vpliv na ekosistem in neciljne vrste kot standardno orodje ali druga oprema, instrumenti ali sistemi, dovoljeni v skladu z zakonodajo Unije ali ustrezno nacionalno zakonodajo držav članic, sprejeto v okviru regionalizacije iz [uredbe o SRP].
Sprememba 300
Predlog uredbe
Člen 36 – odstavek 4 – točka b
(b)  ribičem, ki so lastniki nadomeščene opreme in so delali na krovu ribiškega plovila Unije vsaj 60 dni v obdobju dveh let pred datumom predložitve vloge;
(b)  ribičem, ki so lastniki nadomeščene opreme, instrumentov ali sistemov in so delali na krovu ribiškega plovila Unije vsaj 60 dni v obdobju dveh let pred datumom predložitve vloge;
Sprememba 301
Predlog uredbe
Člen 36 a (novo)
Člen 36a
Podpora za blažitev ekonomskih posledic izrednih dogodkov
Za blažitev ekonomskih posledic izrednega dogodka, ki onemogoča običajno izvajanje ribolovne dejavnosti, lahko ESPR lastnikom ribiških plovil in ribičem dodeli podporo za začasno ustavitev ribolovnih dejavnosti. Med izredne dogodke ne šteje izvajanje ukrepov za ohranjanje staležev rib.
Sprememba 574/rev
Predlog uredbe
Člen 37 – odstavek 1
1.  Da bi se prispevalo k odpravi zavržkov in prilova ter olajšal prehod na izkoriščanje živih morskih bioloških virov, s katerim se populacije lovljenih vrst obnavljajo in ohranjajo nad ravnmi, ki omogočajo največji trajnostni donos, lahko ESPR podpira projekte, katerih cilj je razvoj ali uvedba novega tehničnega ali organizacijskega znanja, s katerim se zmanjšujejo vplivi ribolovnih dejavnosti na okolje ali dosega bolj trajnostna uporaba morskih bioloških virov.
1.  Da bi se prispevalo k odpravi zavržkov in prilova ter olajšal prehod na izkoriščanje živih morskih bioloških virov, s katerim se populacije lovljenih vrst obnavljajo in ohranjajo nad ravnmi, ki omogočajo največji trajnostni donos, ter da se zmanjša vpliv ribolova na morsko okolje ter vpliv zaščitenih plenilcev, lahko ESPR podpira sisteme in projekte, katerih cilj je razvoj, izpopolnitev ali uvedba novega tehničnega ali organizacijskega znanja, s katerim se zmanjšujejo vplivi ribolovnih dejavnosti na okolje, vključno z izboljšanimi ribolovnimi tehnikami ter večjo selektivnostjo ribolovnih dejavnosti, ali dosega bolj trajnostna uporaba morskih bioloških virov in sobivanje z zaščitenimi plenilci, ki temelji na ekosistemskem pristopu k upravljanju ribištva.
Sprememba 303
Predlog uredbe
Člen 37 – odstavek 2
2.  Dejavnosti, financirane v skladu s tem členom, se morajo izvajati v sodelovanju z znanstvenim ali tehničnim organom, ki ga priznava nacionalna zakonodaja posamezne države članice in ki potrdi rezultate takšnih dejavnosti.
2.  Dejavnosti, financirane v skladu s tem členom, ki jih lahko izvajajo organizacije ribičev, ki jih priznava država članica, se izvajajo v sodelovanju z znanstvenim ali tehničnim organom, ki ga priznava posamezna država članica in ki potrdi rezultate takšnih dejavnosti.
Sprememba 304
Predlog uredbe
Člen 37 – odstavek 3
3.  O rezultatih dejavnosti, financiranih v skladu s tem členom, države članice v skladu s členom 120 ustrezno obveščajo javnost.
3.  Rezultati dejavnosti, financiranih v skladu s tem členom, države članice v skladu s členom 120 se dajo na voljo javnosti.
Sprememba 305
Predlog uredbe
Člen 37 – odstavek 4
4.  Ribiška plovila, vključena v projekte, ki se financirajo v okviru tega člena, ne smejo presegati 5 % plovil nacionalnega ladjevja ali 5 % tonaže nacionalnega ladjevja v bruto tonaži, izračunane v času predložitve vloge.
4.  Ribiška plovila, vključena v projekte, ki se financirajo v okviru tega člena, ne smejo presegati 5 % plovil nacionalnega ladjevja ali 5 % tonaže nacionalnega ladjevja v bruto tonaži, izračunane v času predložitve vloge. Komisija lahko na zahtevo države članice, v primerno utemeljenih okoliščinah in na podlagi priporočila Znanstvenega, tehničnega in gospodarskega odbora za ribištvo odobri projekte, ki presegajo mejne vrednosti iz tega odstavka.
Sprememba 306
Predlog uredbe
Člen 37 – odstavek 5
5.  Dejavnosti, ki obsegajo preskušanje novih ribolovnih orodij ali tehnik, se izvajajo v okviru omejitev ribolovnih možnosti, dodeljenih državi članici.
5.  Dejavnosti, ki obsegajo preskušanje novih ribolovnih orodij ali tehnik, se izvajajo v okviru omejitev ribolovnih možnosti, dodeljenih državi članici, ali v okviru kvote za znanstvene raziskave v skladu s členom 33(6) Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009.
Sprememba 625
Predlog uredbe
Člen 38 – odstavek 1 – uvodni del
1.  Za spodbujanje sodelovanja ribičev pri varstvu in obnovi morske biotske raznovrstnosti in ekosistemov, vključno s storitvami, ki jih opravljajo v okviru trajnostnih ribolovnih dejavnosti, lahko ESPR podpira naslednje dejavnosti:
1.  Za spodbujanje varstva in obnove morske biotske raznovrstnosti in ekosistemov, vključno s storitvami, ki se opravljajo v okviru trajnostnih ribolovnih dejavnosti, ter sodelovanja ribičev, kjer je to primerno, lahko ESPR podpira naslednje dejavnosti, ki neposredno vplivajo na dejavnosti ribiškega sektorja:
Sprememba 626
Predlog uredbe
Člen 38 – odstavek 1 – točka a
(a)  pobiranje odpadkov iz morja, kot je odstranjevanje izgubljenih ribolovnih orodij in morskih odpadkov;
(a)  pobiranje odpadkov iz morja s strani ribičev, kot je odstranjevanje izgubljenih ribolovnih orodij in morskih odpadkov;
Sprememba 627
Predlog uredbe
Člen 38 – odstavek 1 – točka b
(b)  izgradnjo ali postavljanje mirujočih ali premičnih naprav za varovanje ter spodbujanje razvoja morskih živalskih in rastlinskih vrst;
(b)  izgradnjo, postavljanje ali posodabljanje mirujočih ali premičnih naprav, ki jih je mogoče enostavno odstraniti, za varovanje ter spodbujanje razvoja morskih živalskih in rastlinskih vrst ter za znanstvene študije in vrednotenje teh naprav;
Sprememba 628
Predlog uredbe
Člen 38 – odstavek 1 – točka c
(c)  prispevanje k boljšemu upravljanju ali ohranjanju virov;
(c)  prispevanje k boljšemu upravljanju ali ohranjanju morskih bioloških virov;
Sprememba 629
Predlog uredbe
Člen 38 – odstavek 1 – točka d
(d)  upravljanje, obnova in spremljanje območij NATURA 2000 v skladu z Direktivo Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst ter Direktivo 2009/147/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 2009 o ohranjanju prosto živečih ptic, v skladu s prednostnimi okviri ukrepanja, sprejetimi v skladu z Direktivo Sveta 92/43/EGS;
(d)  opredelitev, izbiro, upravljanje, obnovo in spremljanje:
Sprememba 630
Predlog uredbe
Člen 38 – odstavek 1 – točka d – točka i (novo)
(i)  območij NATURA 2000 v skladu z Direktivo Sveta 92/43/EGS ter Direktivo 2009/147/ES ali v skladu s prednostnimi okviri ukrepanja, sprejetimi v skladu z Direktivo Sveta 92/43/EGS, kjer so dejavnosti povezane z ribolovom;
Sprememba 631
Predlog uredbe
Člen 38 – odstavek 1 – točka d – točka ii (novo)
(ii)  zaščitenih morskih območij v zvezi z izvajanjem prostorskih varovalnih ukrepov, povezanih z ribiškimi dejavnostmi, iz člena 13(4) Direktive 2008/56/ES;
Sprememba 632
Predlog uredbe
Člen 38 – odstavek 1 – točka e
(e)  upravljanje, obnova in spremljanje zaščitenih morskih območij v zvezi z izvajanjem prostorskih varovalnih ukrepov iz člena 13(4) Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2008/56/ES;
(e)  sodelovanje pri drugih ukrepih, katerih cilja sta ohranitev in krepitev storitev v zvezi z biotsko raznovrstnostjo in ekosistemi, v zvezi z ukrepi Unije na področju morske okoljske politike in v skladu z ekosistemskim pristopom k upravljanju ribištva, kot je obnova morskih in obalnih habitatov v podporo trajnostnim staležem rib, vključno s pripravo takšnih ukrepov in njihovim znanstvenim vrednotenjem;
Sprememba 633
Predlog uredbe
Člen 38 – odstavek 1 – točka e a (novo)
(ea)  okoljsko ozaveščenost, tudi ribičev, glede zaščite in obnove morske biotske raznovrstnosti;
Sprememba 575/rev
Predlog uredbe
Člen 38 – odstavek 1 – točka e b (novo)
(eb)  sistemi nadomestil za škodo pri ulovu zaradi sesalcev in ptic, zaščitenih z Direktivo Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst ali Direktivo2009/147/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 2009 o ohranjanju prosto živečih ptic;
Sprememba 308
Predlog uredbe
Člen 38 – odstavek 2
2.  Dejavnosti iz tega člena izvajajo subjekti javnega prava in vključujejo ribiče ali organizacije ribičev, ki jih priznava država članica, ali nevladne organizacije v partnerstvu z organizacijami ribičev ali lokalnimi akcijskimi skupinami za ribištvo, kot so opredeljene v členu 62.
2.  Dejavnosti iz tega člena izvajajo tehnični ali znanstveni subjekti javnega prava in vključujejo ribiče, svetovalne svete, organizacije ribičev, ki jih priznava država članica, ali nevladne organizacije v partnerstvu z organizacijami ribičev ali lokalnimi akcijskimi skupinami za ribištvo, kot so opredeljene v členu 62.
Sprememba 309
Predlog uredbe
Člen 39 – naslov
Ublažitev podnebnih sprememb
Energetska učinkovitost in zmanjšanje zmogljivosti
Sprememba 310
Predlog uredbe
Člen 39 – odstavek 1 – uvodni del
1.  Za ublažitev učinkov podnebnih sprememb lahko ESPR podpira:
1.  Za izboljšanje energetske učinkovitosti ribiških plovil lahko ESPR podpira:
Sprememba 311
Predlog uredbe
Člen 39 – odstavek 1 – točka a
(a)  naložbe v ribiška plovila s ciljem zmanjšanja emisij onesnaževal ali toplogrednih plinov in povečanja energetske učinkovitosti ribiških plovil;
(a)  naložbe v opremo ali ribiška plovila s cilje zmanjšanja emisij onesnaževal ali toplogrednih plinov in povečanja energetske učinkovitost ribiških plovil, vključno z umikom, nadomestitvijo ali posodobitvijo glavnih ali pomožnih motorjev, če je moč novega motorja vsaj za 40 % manjša od starega motorja;
Sprememba 312
Predlog uredbe
Člen 39 – odstavek 1 – točka b
(b)  presoje in programe energetske učinkovitosti.
(b)  presoje, nasvete in programe energetske učinkovitost, če to ne vodi v povečanje ribolovnega napora.
Sprememba 313
Predlog uredbe
Člen 39 – odstavek 1 – točka b a (novo)
(ba)  varstvo in obnovo z morskimi travami poraslega morskega dna in obalnih mokrišč, ki so izredno pomembni ponori ogljika za blažitev negativnega vpliva podnebnih sprememb;
Sprememba 314
Predlog uredbe
Člen 39 – odstavek 1 – točka b b (novo)
(bb)  nadomestitev ribolovne opreme z visoko porabo energije z energetsko manj potrošno, pod pogojem, da sprememba ne povzroči povečanja ribolovne zmogljivosti ribolovne enote in se nadomeščeno opremo zapleni in uniči;
Sprememba 315
Predlog uredbe
Člen 39 – odstavek 1 – točka b c (novo)
(bc)  neodvisne ocene in revizije energetskega odtisa ribiških proizvodov na trgu, da se potrošnikom omogoči prepoznavanje proizvodov, pridobljenih z energetsko manj intenzivnimi metodami ribolova.
Sprememba 641
Predlog uredbe
Člen 39 – odstavek 2
2.   Podpora ne prispeva k nadomestitvi ali posodobitvi glavnih ali pomožnih motorjev. Podpora se dodeli le lastnikom ribiških plovil in za posamezno ribiško plovilo ne več kot enkrat na programsko obdobje.
2.   Podpora se dodeli le lastnikom plovil za mali priobalni ribolov in za posamezno ribiško plovilo ne več kot enkrat na programsko obdobje.
Sprememba 317
Predlog uredbe
Člen 39 – odstavek 3
3.  Komisija je v skladu s členom 127 pooblaščena za sprejetje delegiranih aktov, s katerimi določi upravičene naložbe iz odstavka 1(a).
3.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 127, s katerimi določi upravičene naložbe iz odstavka 1(a) in izdela podrobna pravila za uporabo meril iz tega člena.
Sprememba 318
Predlog uredbe
Člen 40 – odstavek 1
1.  Za večjo kakovost ulovljenih rib lahko ESPR podpira naložbe v ribiška plovila.
1.  Za večjo dodano vrednost in kakovost komercialnega ulova lahko ESPR podpira:
(a)  naložbe, ki dodajo vrednost ribiškim proizvodom, zlasti s podporo ribičem za predelavo, trženje in neposredno prodajo lastnega ulova;
(b)  inovativne naložbe v ribiška plovila, ki izboljšajo kakovost in ohranjanje ribiških proizvodov;
Sprememba 319
Predlog uredbe
Člen 40 – odstavek 2
2.  Za boljšo uporabo naključnega ulova lahko ESPR podpira naložbe v ribiška plovila z namenom čim boljšega izkoriščanja naključnega ulova komercialnih staležev in uporabe premalo izkoriščenih delov ulovljenih rib v skladu s členom 15 [uredbe o skupni ribiški politiki] in členom 8(b) [Uredbe (EU) št. o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva].
2.  Za boljše vzdrževanje, skladiščenje in iztovarjanje naključnega ulova lahko ESPR podpira naložbe v ribiška plovila z namenom čim boljšega izkoriščanja naključnega ulova komercialnih staležev in uporabe premalo izkoriščenih delov ulovljenih rib v skladu s členom 15 [uredbe o skupni ribiški politiki] in členom 8(b) [Uredbe (EU) št. o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva].
Sprememba 320
Predlog uredbe
Člen 40 – odstavek 2 a (novo)
2a.  Pogoj za podporo iz odstavka 1(b) je uporaba selektivnega orodja za čim manjši naključni ulov.
Sprememba 321
Predlog uredbe
Člen 40 – odstavek 4
4.  Podpora iz odstavka 1 se dodeli le lastnikom ribiških plovil Unije, katerih plovila so izvajala ribolovno dejavnost na morju vsaj 60 dni v obdobju dveh let pred datumom predložitve vloge.
4.  Podpora iz odstavka 1 (b) se dodeli le lastnikom ribiških plovil Unije, katerih plovila so izvajala ribolovno dejavnost na morju vsaj 60 dni v obdobju dveh koledarskih let pred datumom predložitve vloge.
Sprememba 603
Predlog uredbe
Člen 41 – naslov
Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja in zavetja
Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane, zavetja in druga kopenska podporna infrastruktura
Sprememba 604
Predlog uredbe
Člen 41 – odstavek 1
1.   Za povečanje kakovosti iztovorjenih proizvodov, povečanje energetske učinkovitosti, prispevanje k varstvu okolja ali izboljšanje varnostnih in delovnih pogojev lahko ESPR podpira naložbe, ki izboljšujejo infrastrukturo ribiških pristanišč ali mesta iztovarjanja, vključno z naložbami v infrastrukturo za zbiranje smeti in morskih odpadkov.
1.   ESPR lahko podpira naložbe v izboljšanje obstoječe infrastrukture, kot so ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in druga kopenska podporna infrastruktura, vključno z naložbami v infrastrukturo za zbiranje smeti in morskih odpadkov.
Sprememba 323
Predlog uredbe
Člen 41 – odstavek 2
2.  Za lažjo uporabo naključnega ulova lahko ESPR podpira naložbe v ribiška pristanišča in mesta iztovarjanja, kar omogoča čim boljše izkoriščanje naključnega ulova komercialnih staležev in uporabo premalo izkoriščenih delov ulovljenih rib v skladu s členom 15 [uredbe o skupni ribiški politiki] in členom 8(b) [Uredbe (EU) št. [...] o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva].
2.  Naložbe so lahko usmerjene v:
(a)  izboljšanje kakovosti, svežosti in sledljivosti iztovorjenih proizvodov;
(b)  izboljšanje pogojev iztovarjanja, predelave, skladiščenja in prodaje na dražbi;
(c)  uporabo naključnega ulova komercialnih staležev in boljšo uporabo premalo izkoriščenih delov ulovljenih rib v skladu s členom 15 Uredbe (EU) št. .../... [o SRP] in členom 8(b) Uredbe (EU) št. .../... [ o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva];
(d)  energetsko učinkovitost;
(e)  varstvo okolja, zlasti zbiranje, skladiščenje in predelavo odpadkov in morskih smeti;
(f)  izboljšanje higiene, zdravja in varnosti;
(g)  izboljšanje delovnih pogojev;
(h)  oskrbo z ledom, vodo in elektriko;
(i)  opremo za popravilo in vzdrževanje ribiških plovil;
(j)  gradnjo, posodobitev in razširitev pomolov za izboljšanje varnosti pri iztovarjanju ali natovarjanju;
(k)  računalniško vodeno upravljanje ribolovnih dejavnosti;
(l)  povezovanje ribiških pristanišč, mest iztovarjanja in prodajnih dvoran v mrežo.
Sprememba 324
Predlog uredbe
Člen 41 a (novo)
Člen 41a
Varstvo pomorske dediščine
1.  Da se podprejo in spodbudijo tradicionalne pomorske obrti, povezane z ribištvom, in ohrani ali vzdržuje delovanje plovil, ki so vključena v varstvo pomorske dediščine države članice, lahko ESPR podpira:
(a)  usposabljanje in naložbe v podporo tradicionalnemu ladjedelstvu in tradicionalnim pomorskim obrtem;
(b)  naložbe v plovila, namenjene obnovi tradicionalnih lesenih ribiških plovil, ne da bi se pri tem povečala njihova ribolovna zmogljivost;
(c)  naložbe v hrambo in vzdrževanje tradicionalnih ribiških plovil, ki so vključena v varstvo pomorske dediščine in so bila umaknjena iz obratovanja.
2.  Podpora se dodeli le lastnikom ladjedelnic in ribiških plovil ter za posamezno ribiško plovilo le enkrat v programskem obdobju.
3.  Države članice zagotovijo, da plovila, ki prejmejo podporo v skladu z odstavkom 1(b), še naprej obratujejo.
Sprememba 325
Predlog uredbe
Člen 42 – odstavek 1 – uvodni del
1.  Za zmanjšanje vpliva ribolova v celinskih vodah na okolje, povečanje energetske učinkovitosti, povečanje kakovosti iztovorjenih rib ali izboljšanje varnostnih ali delovnih pogojev lahko ESPR podpira naslednje naložbe:
1.  Za zmanjšanje vpliva ribolova v celinskih vodah na okolje, povečanje energetske učinkovitosti, povečanje kakovosti iztovorjenih rib ali izboljšanje zdravstvenih, varnostnih in delovnih pogojev ter človeškega kapitala in usposabljanja lahko ESPR podpira naslednje naložbe:
Sprememba 326
Predlog uredbe
Člen 42 – odstavek 1 – točka a a (novo)
(aa)  spodbujanje človeškega kapitala in socialnega dialoga pod pogoji iz člena 31;
Sprememba 327
Predlog uredbe
Člen 42 – odstavek 1 – točka b
(b)  naložbe v opremo v skladu s členom 36 in pod pogoji iz navedenega člena;
(b)  naložbe v opremo in projekte v skladu s členoma 36 in 37 in pod pogoji iz navedenih členov;
Sprememba 328
Predlog uredbe
Člen 42 – odstavek 1 – točka d
(d)  naložbe v obstoječa pristanišča in mesta iztovarjanja v skladu s členom 41 ter pod pogoji iz navedenega člena.
(d)  naložbe v ribiška pristanišča, zavetja in mesta iztovarjanja v skladu s členom 41 ter pod pogoji iz navedenega člena.
Sprememba 329
Predlog uredbe
Člen 42 – odstavek 1 – točka d a (novo)
(da)  naložbe za večjo vrednost ali kakovost ulovljenih rib, v skladu s členom 40 in pod pogoji iz navedenega člena.
Sprememba 330
Predlog uredbe
Člen 42 – odstavek 1 a (novo)
1a.  ESPR lahko podpira naložbe, povezane s podjetništvom, v skladu s členom 32 in pod enakimi pogoji kot v navedenem členu.
Sprememba 331
Predlog uredbe
Člen 42 – odstavek 1 b (novo)
1b.  ESPR lahko podpira razvoj in spodbujanje inovacij v skladu s členom 28, svetovalne storitve v skladu s členom 29 in partnerstva med znanstveniki in ribiči v skladu s členom 30.
Sprememba 332
Predlog uredbe
Člen 42 – odstavek 2 – točka a
(a)  se sklicevanja na ribiška plovila v členih 33, 36 in 39 štejejo kot sklicevanja na plovila, ki delujejo izključno v celinskih vodah;
(a)  se sklicevanja na ribiška plovila v členih 33, 36, 37, 39 in 40 štejejo kot sklicevanja na plovila, ki delujejo izključno v celinskih vodah;
Sprememba 333
Predlog uredbe
Člen 42 – odstavek 2 – točka b
(b)  se sklicevanje na morsko okolje v členu 36 šteje kot sklicevanje na okolje, v katerem delujejo plovila za ribolov v celinskih vodah.
(b)  se sklicevanje na morsko okolje v členu 36 šteje kot sklicevanje na okolje, v katerem se izvaja ribolov v celinskih vodah.
Sprememba 334
Predlog uredbe
Člen 42 – odstavek 3
3.  Da bi ribiči v celinskih vodah ohranili diverzifikacijo, lahko ESPR podpira prerazporeditev plovil, ki se uporabljajo pri ribolovu v celinskih vodah, v druge dejavnosti zunaj ribolova pod pogoji iz člena 32 te uredbe.
3.  Da bi ribiči v celinskih vodah ohranili diverzifikacijo, lahko ESPR podpira diverzifikacijo ribolovnih dejavnosti v celinskih vodah, ki dopolnjujejo druge dejavnosti zunaj ribolova pod pogoji iz člena 32 te uredbe.
Sprememba 634
Predlog uredbe
Člen 42 – odstavek 5
5.  Da bi se zagotovila varstvo in razvoj vodnih živalskih in rastlinskih vrst, lahko ESPR podpira sodelovanje ribičev v celinskih vodah pri upravljanju, obnovi in spremljanju območij NATURA 2000, kadar ta območja neposredno zadevajo ribolovne dejavnosti in rehabilitacijo celinskih voda, vključno z drstitvenimi območji in selitvenimi potmi za selitvene vrste, brez poseganja v člen 38(1)(d).
5.  Da bi se zagotovila varstvo in razvoj vodnih živalskih in rastlinskih vrst, lahko ESPR podpira:
Sprememba 635
Predlog uredbe
Člen 42 – odstavek 5 – točka a (novo)
(a)  brez poseganja v člen 38(1)(d), upravljanje, obnovo in spremljanje območij Natura 2000, kadar ta območja neposredno zadevajo ribolovne dejavnosti in rehabilitacijo celinskih voda, vključno z drstitvenimi območji in selitvenimi potmi za selitvene vrste, in kjer je to ustrezno, z udeležbo ribičev v celinskih vodah;
Sprememba 636
Predlog uredbe
Člen 42 – odstavek 5 – točka b (novo)
(b)  gradnjo, posodobitev ali postavitev mirujočih ali premičnih naprav za varovanje ter spodbujanje razvoja vodnih živalskih in rastlinskih vrst, vključno z njihovim znanstvenim spremljanjem in vrednotenjem.
Sprememba 336
Predlog uredbe
Člen 42 – odstavek 6
6.  Države članice zagotovijo, da plovila, ki prejmejo podporo v skladu s tem členom, še naprej delujejo izključno v celinskih vodah.
6.  Brez poseganja v člen 3 države članice zagotovijo, da plovila, ki prejmejo podporo v skladu s tem členom, še naprej delujejo izključno v celinskih vodah.
Sprememba 337
Predlog uredbe
Člen 44 – odstavek 1
1.  Podpora iz tega poglavja je omejena na nosilce dejavnosti ribogojstva, razen če je izrecno določeno drugače.
1.  Podpora iz tega poglavja je omejena na nosilce dejavnosti trajnostnega ribogojstva, vključno s podjetniki, ki vstopajo v sektor z odstavka 1a, in organizacije pridelovalcev in podjetnikov s področja ribogojstva, razen če je izrecno določeno drugače. Podpora se ne dodeli subjektom, ki so storili hudo kršitev okoljske zakonodaje Unije.
Sprememba 338
Predlog uredbe
Člen 44 – odstavek 1 a (novo)
1a.  Za namene tega člena podjetniki, ki vstopajo v ta sektor, predložijo poslovni načrt in, kadar naložba presega 150 000 EUR, študijo o izvedljivosti.
Sprememba 589
Predlog uredbe
Člen 44 – odstavek 2
2.  Kadar dejavnosti obsegajo naložbe v opremo ali infrastrukturo, ki zagotavljajo skladnost z zahtevami v zvezi z okoljem, zdravjem ljudi ali živali, higieno ali dobrim počutjem živali v skladu z zakonodajo Unije, in začnejo veljati po letu 2014, se lahko pomoč dodeli do datuma, ko standardi postanejo za nosilce dejavnosti zavezujoči.
2.  Podpora je omejena na naložbe v opremo ali infrastrukturo, ki ima dokazano najmanjši vpliv na okolje ali dosega boljše rezultate v zvezi z zdravjem ljudi ali živali, higieno ali dobrim počutjem živali, kot jih zahteva zakonodaja Unije.
Ne dodeli se za dejavnosti ribogojstva, pri katerih se uporabljajo gensko spremenjeni organizmi.
Prav tako se ne dodeli za intenzivne dejavnosti ribogojstva na zaščitenih morskih območjih, območjih obnove staleža rib.
Sprememba 340
Predlog uredbe
Člen 45 – odstavek 1 – uvodni del
1.  Za spodbujanje inovacij v ribogojstvu lahko ESPR podpira naslednje dejavnosti:
1.  Za spodbujanje inovacij v trajnostnem ribogojstvu lahko ESPR podpira projekte, katerih cilj je:
(a)  uvajanje novega tehničnega ali organizacijskega znanja v ribogojnicah, ki zmanjšuje njihov vpliv na okolje ali spodbuja bolj trajnostno izkoriščanje virov v ribogojstvu;
(a)  razvijati tehnično, znanstveno ali organizacijsko znanje v ribogojnicah, ki zlasti zmanjšuje vpliv na okolje ali odvisnost od ribje moke in ribjega olja, spodbuja trajnostno izkoriščanje virov v ribogojstvu ali spodbuja nove, trajnostne metode proizvodnje;
(b)  razvijanje ali uvajanje novih ali bistveno izboljšanjih proizvodov glede na najsodobnejše, nove ali izboljšane postopke ter nove ali izboljšane sisteme upravljanja in organizacijske sisteme.
(b)  razvijati ali uvajati na trg nove ali bistveno izboljšane proizvode, nove ali izboljšane postopke ter nove ali izboljšane sisteme upravljanja in organizacijske sisteme, pa tudi inovacije ali izboljšave pri proizvodnji in predelavi proizvodov iz ribogojstva;
(ba)  preučiti tehnično ali ekonomsko izvedljivosti inovacij, proizvodov ali postopkov.
Sprememba 341
Predlog uredbe
Člen 45 – odstavek 2
2.  Dejavnosti iz tega člena se morajo izvajati v sodelovanju z znanstvenim ali tehničnim organom, ki ga priznava nacionalna zakonodaja posamezne države članice in ki potrdi rezultate takšnih dejavnosti.
2.  Dejavnosti iz tega člena izvaja javni ali zasebni znanstveni, akademski ali tehnični organ, ki ga priznava nacionalna zakonodaja posamezne države članice in ki potrdi rezultate takšnih dejavnosti, ali se izvajajo v sodelovanju z njim.
Sprememba 342
Predlog uredbe
Člen 45 – odstavek 3 a (novo)
3a.  Iz ESPR se zagotovi finančni prispevek za razvoj in inovacije v ribogojstvu, ki se izvajajo v okviru večletnih strateških načrtov, ki jih pripravijo države članice.
Sprememba 343
Predlog uredbe
Člen 46 – naslov
Naložbe v ribogojstvo na odprtem morju in neprehransko ribogojstvo
Naložbe v ribogojstvo
Sprememba 344
Predlog uredbe
Člen 46 – odstavek 1
1.  Za spodbujanje oblik ribogojstva z velikimi možnostmi za rast lahko ESPR podpira naložbe v razvoj ribogojstva na odprtem morju ali neprehranskega ribogojstva.
1.  Za spodbujanje oblik trajnostnega ribogojstva z velikimi možnostmi za rast lahko ESPR podpira:
(a)  produktivne naložbe v ribogojstvo, tudi v ribogojstvo na odprtem morju ali neprehransko ribogojstvo;
(b)  diverzifikacijo proizvodnje in izkoriščanih vrst ter študije o donosu in ustreznosti lokacij;
Sprememba 345
Predlog uredbe
Člen 46 – odstavek 1 a (novo)
1a.  Podpora iz odstavka 1 se lahko dodeli za povečanje proizvodnje in/ali posodobitev obstoječih nosilcev dejavnosti ribogojstva ali za vzpostavitev novih, če je razvoj skladen z večletnim nacionalnim strateškim načrtom za razvoj ribogojstva.
Sprememba 346
Predlog uredbe
Člen 46 – odstavek 1 b (novo)
1b.  Podpora iz tega člena se dodeli le, če se z neodvisnim tržnim poročilom dokažejo dobri trajnostni tržni obeti za proizvod. Ustanovljena podjetja so gospodarsko uspešna in ne prispevajo k prekomerni proizvodnji v sektorju.
Sprememba 347
Predlog uredbe
Člen 47 – odstavek 1 – uvodni del
1.  Za spodbujanje podjetništva v ribogojstvu lahko ESPR podpira naložbe, ki prispevajo k:
1.  Za spodbujanje podjetništva v trajnostnem ribogojstvu lahko ESPR podpira naložbe, ki prispevajo k:
Sprememba 348
Predlog uredbe
Člen 47 – odstavek 1 – točka a
(a)  ustvarjanju dodane vrednosti proizvodov iz ribogojstva, zlasti tako, da se nosilcem dejavnosti ribogojstva omogoči samostojno izvajanje predelave, trženja in neposredne prodaje lastnih proizvodov iz ribogojstva;
(a)  ustvarjanju dodane vrednosti proizvodov iz ribogojstva, na primer tako, da se sektor ribogojstva podpre pri samostojnem izvajanju predelave, trženja in neposredne prodaje lastnih proizvodov iz ribogojstva, ali pri ustanavljanju združenj ali sklepanju sporazumov o združenjih za takšno predelavo;
Sprememba 349
Predlog uredbe
Člen 47 – odstavek 1 – točka b
(b)  diverzifikaciji prihodka nosilcev dejavnosti ribogojstva z razvojem novih ribogojnih vrst z dobrimi tržnimi možnostmi;
(b)  diverzifikaciji prihodka sektorja ribogojstva z razvojem novih avtohtonih ribogojnih vrst na posameznih območjih z dodano vrednostjo ter dobrimi tržnimi in okoljskimi možnostmi;
Sprememba 350
Predlog uredbe
Člen 47 – odstavek 1 – točka c
(c)  diverzifikaciji prihodka nosilcev dejavnosti ribogojstva z razvojem dopolnilnih dejavnosti zunaj ribogojstva.
(c)  diverzifikaciji prihodka nosilcev dejavnosti ribogojstva z razvojem dopolnilnih dejavnosti.
Sprememba 351
Predlog uredbe
Člen 47 – odstavek 2
2.  Podpora iz odstavka 1(c) se dodeli le nosilcem dejavnosti ribogojstva, če so dopolnilne dejavnosti zunaj ribogojstva povezane z osnovnim poslovanjem podjetja na področju ribogojstva, kot so turistični ribolov, okoljske storitve ribogojstva ali izobraževalne dejavnosti na področju ribogojstva.
2.  Podpora iz odstavka 1(c) se dodeli le nosilcem dejavnosti ribogojstva, če so dopolnilne dejavnosti zunaj ribogojstva povezane z osnovno proizvodnjo in trženjem na področju ribogojstva, kot so turistični ribolov, okoljske storitve ribogojstva ali izobraževalne dejavnosti na področju ribogojstva.
Sprememba 352
Predlog uredbe
Člen 48 – odstavek 1 – uvodni del
1.  Za boljšo splošno učinkovitost in večjo konkurenčnost ribogojnic lahko ESPR podpira:
1.  Za boljšo splošno učinkovitost in večjo konkurenčnost ribogojnic ter za zmanjšanje okoljskega vpliva njihovih dejavnosti lahko ESPR podpira:
Sprememba 353
Predlog uredbe
Člen 48 – odstavek 1 – točka b
(b)  zagotovitev svetovalnih storitev za ribogojnice na tehničnem, znanstvenem, pravnem ali gospodarskem področju.
(b)  zagotovitev svetovalnih storitev za ribogojnice na tehničnem, znanstvenem, pravnem, okoljskem ali gospodarskem področju.
Sprememba 637
Predlog uredbe
Člen 48 – odstavek 1 – točka b a (novo)
(ba)  izboljšanje delovnih pogojev ob upoštevanju pravil Mednarodne organizacije dela;
Sprememba 638
Predlog uredbe
Člen 48 – odstavek 1 – točka b b (novo)
(bb)  spodbujanje poklicnega usposabljanja in dostopa do dela za mlade in ženske v sektorju ribolova in ribogojstva.
Sprememba 354
Predlog uredbe
Člen 48 – odstavek 2 – točka d
(d)  zdravstvene in varnostne standarde na podlagi zakonodaje Unije in nacionalne zakonodaje;
(d)  zdravstvene, higienske in varnostne standarde na podlagi zakonodaje Unije in nacionalne zakonodaje;
Sprememba 355
Predlog uredbe
Člen 48 – odstavek 2 – točka e a (novo)
(ea)  spodbujanje enakih možnosti, zlasti glede enakosti spolov in vključevanja invalidov.
Sprememba 356
Predlog uredbe
Člen 48 – odstavek 3
3.  Podpora iz odstavka (1)(a) se dodeli le subjektom javnega prava, ki so izbrani za ustanovitev svetovalnih služb za ribogojnice. Podpora iz odstavka (1)(b) se dodeli le malim in srednje velikim podjetjem na področju ribogojstva ali organizacijam proizvajalcev na področju ribogojstva.
3.  Podpora iz odstavka (1)(a) se dodeli le subjektom javnega prava, ki so izbrani za ustanovitev svetovalnih služb za ribogojnice, ali strokovnim organizacijam, ki jih priznava država članica. Podpora iz odstavka (1)(b) se dodeli le malim in srednjim podjetjem, strokovnim organizacijam s področja ribogojstva, ki jih priznava država članica, organizacijam proizvajalcev na področju ribogojstva ali združenjem organizacij proizvajalcev na področju ribogojstva.
Sprememba 357
Predlog uredbe
Člen 48 – odstavek 3 a (novo)
3a.  Če podpora, ki se dodeli, ni višja od 4 000 EUR, se lahko upravičenca izbere po hitrem postopku.
Sprememba 358
Predlog uredbe
Člen 48 – odstavek 4
4.  Ribogojnice prejmejo podporo za svetovalne storitve za posamezno kategorijo storitev iz odstavka 2(a) do (e) le enkrat na programsko obdobje.
črtano
Sprememba 359
Predlog uredbe
Člen 49 – odstavek 1 – točka a
(a)  vseživljenjsko učenje, širjenje znanstvenega znanja in inovativnih praks ter pridobivanje novih strokovnih znanj in spretnosti na področju ribogojstva;
(a)  poklicno usposabljanje, vseživljenjsko učenje, širjenje znanstvenega in tehničnega znanja in inovativnih praks ter pridobivanje novih strokovnih znanj in spretnosti na področju ribogojstva, izboljšanje delovnih pogojev, spodbujanje varnosti na delu in zmanjšanje okoljskega vpliva dejavnosti ribogojstva;
Sprememba 360
Predlog uredbe
Člen 49 – odstavek 1 – točka b
(b)  povezovanje v mreže ter izmenjavo izkušenj in najboljših praks med nosilci dejavnosti ribogojstva ali strokovnimi organizacijami in drugimi zainteresiranimi stranmi, vključno z znanstvenimi organi ali organi, ki spodbujajo enake možnosti med moškimi in ženskami.
(b)  povezovanje v mreže ter izmenjavo izkušenj in najboljših praks med podjetji, ki se ukvarjajo z akvakulturo, ali strokovnimi organizacijami in drugimi zasebnimi ali javnimi zainteresiranimi stranmi, vključno z znanstvenimi in tehničnimi organi, organi za usposabljanje ali organi, ki spodbujajo enake možnosti med moškimi in ženskami.
Sprememba 361
Predlog uredbe
Člen 49 – odstavek 2
2.  Podpora iz odstavka 1(a) se ne dodeli velikim nosilcem dejavnosti ribogojstva.
črtano
Sprememba 362
Predlog uredbe
Člen 50 – odstavek 1 – uvodni del
1.  Za prispevanje k razvoju ribogojnic in infrastrukture lahko ESPR podpira:
1.  Za prispevanje k razvoju ribogojnic in infrastrukture ter za zmanjšanje okoljskega vpliva dejavnosti lahko ESPR podpira:
-
Sprememba 363
Predlog uredbe
Člen 50 – odstavek 1 – točka a
(a)  določitev in kartiranje najprimernejših območij za razvoj ribogojstva ter upoštevanje postopkov pomorskega prostorskega načrtovanja, kadar je to ustrezno;
(a)  določitev in kartiranje najprimernejših območij za razvoj trajnostnega ribogojstva z majhnim okoljskim vplivom ter po potrebi upoštevanje postopkov pomorskega prostorskega načrtovanja, pa tudi nadaljnje ukrepe v zvezi z medsebojnimi okoljskimi vplivi med proizvodno fazo ribogojnih dejavnosti;
Sprememba 364
Predlog uredbe
Člen 50 – odstavek 1 – točka a a (novo)
(aa)  določitev in kartiranje območij, kot so območja odraščanja, obalna drstišča, zaščitena morska območja, območja Natura 2000 ali območja obnove staležev rib, na katerih bi bilo treba odpraviti dejavnosti intenzivnega ribogojstva, da bi se ohranila njihova vloga v delovanju ekosistema;
Sprememba 365
Predlog uredbe
Člen 50 – odstavek 1 – točka b
(b)   izboljšanje infrastrukture ribogojnih območij, vključno s komasacijami, oskrbo z energijo ali upravljanjem voda;
(b)   izboljšanje in razvoj podpornih instalacij in infrastrukture, potrebnih za povečanje potenciala ribogojnih območij in zmanjšanje okoljskega odtisa ribogojstva, vključno z naložbami v komasacije, oskrbo z energijo ali upravljanje voda;
Sprememba 366
Predlog uredbe
Člen 50 – odstavek 1 – točka c
(c)   ukrepe, ki jih sprejmejo in izvedejo pristojni organi v skladu s členom 9(1) Direktive 2009/147/ES ali členom 16(1) Direktive 92/43/EGS, katerih cilj je preprečiti resno škodo za ribogojstvo.
(c)   ukrepe, ki jih sprejmejo pristojni organi za zmanjševanje konfliktov s prostoživečimi vrstami, zaščitenimi v skladu z Direktivo 2009/147/ES ali Direktivo 92/43/EGS, katerih cilj je preprečiti resno škodo za ribogojstvo.
Sprememba 367
Predlog uredbe
Člen 50 – odstavek 2
2.  Upravičenci do podpore iz tega člena so le subjekti javnega prava.
2.  Upravičenost do podpore iz tega člena je omejena na subjekte javnega prava ali zasebne organizacije, ki jih država članica pooblasti za izvajanje dejavnosti iz odstavka 1(a), (aa) in (b).
Sprememba 368
Predlog uredbe
Člen 51 – naslov
Spodbujanje novih ribogojcev
Spodbujanje novih ribogojcev na področju trajnostnega ribogojstva in predelavo proizvodov iz ribogojstva
Sprememba 369
Predlog uredbe
Člen 51 – odstavek 1
1.  Za spodbujanje podjetništva v ribogojstvu lahko ESPR podpira ustanovitev nosilcev dejavnosti ribogojstva s strani novih ribogojcev začetnikov.
1.  Za spodbujanje podjetništva v ribogojstvu lahko ESPR podpira ustanovitev nosilcev dejavnosti trajnostnega ribogojstva ali zadrug s strani novih ribogojcev začetnikov, tudi v povezanem predelovalnem sektorju, s posebnim poudarkom na mladih ribogojcih in enakosti med spoloma.
Sprememba 370
Predlog uredbe
Člen 51 – odstavek 2 – uvodni del
2.  Podpora iz odstavka 1 se dodeli ribogojcem, ki vstopajo v sektor, če:
(Ne zadeva slovenske različice.)
Sprememba 371
Predlog uredbe
Člen 51 – odstavek 2 – točka b
(b)  prvič ustanavljajo mikro ali malo podjetje na področju ribogojstva kot vodilne osebe v takšnem podjetju;
(b)  prvič ustanavljajo mikro ali malo podjetje v sektorju ribogojstva ali v povezanem predelovalnem sektorju kot vodilne osebe v takšnem podjetju;
Sprememba 372
Predlog uredbe
Člen 51 – odstavek 2 – točka c
(c)  predložijo poslovni načrt o razvoju svojih ribogojnih dejavnosti.
(c)  predložijo ekonomsko in okoljsko verodostojen poslovni načrt o razvoju svojih ribogojnih dejavnosti, vključno z načrtom za zmanjšanje okoljskega odtisa svoje dejavnosti.
Sprememba 373
Predlog uredbe
Člen 52 – naslov
Spodbujanje ribogojstva z visoko ravnjo varstva okolja
Spodbujanje trajnostnega ribogojstva z visoko ravnjo varstva okolja
Sprememba 374
Predlog uredbe
Člen 52 – odstavek 1 – uvodni del
Za bistveno zmanjšanje vpliva ribogojstva na okolje lahko ESPR podpira naslednje naložbe:
(Ne zadeva slovenske različice.)
Sprememba 375
Predlog uredbe
Člen 52 – odstavek 1 – točka a
(a)  omogočanje bistvenega zmanjšanja vpliva nosilcev dejavnosti ribogojstva na vodo, zlasti z zmanjšanjem količine porabljene vode ali izboljšanjem kakovosti izhodne vode, vključno z uporabo večtrofičnih ribogojnih sistemov;
(a)  omogočanje bistvenega zmanjšanja vpliva nosilcev dejavnosti ribogojstva na porabo in kakovost vode, zlasti z zmanjšanjem količine porabljene vode ali kemikalij, antibiotikov in drugih zdravil ali izboljšanjem kakovosti izhodne vode, vključno z uporabo večtrofičnih ribogojnih sistemov;
Sprememba 376
Predlog uredbe
Člen 52 – odstavek 1 – točka a a (novo)
(aa)  spodbujanje zaprtih ribogojnih sistemov;
Sprememba 377
Predlog uredbe
Člen 52 – odstavek 1 – točka b
(b)  omejitev negativnega vpliva nosilcev dejavnosti ribogojstva na naravo in biotsko raznovrstnost;
(b)  omejitev negativnega vpliva nosilcev dejavnosti ribogojstva na naravo in spodbujanje varstva okolja in biotske raznovrstnosti, zlasti z omejitvijo vpliva na staleže rib v naravi, stikov s plenilskimi vrstami, uporabe strupenih kemikalij in antibiotikov ter drugih okoljskih vplivov, povezanih z intenzivnim ribogojstvom;
Sprememba 378
Predlog uredbe
Člen 52 – odstavek 1 – točka c
(c)  nakup opreme za zaščito ribogojnic pred plenilci v naravi, za katere velja varstvo v skladu z Direktivo Sveta in Evropskega parlamenta 2009/147/ES ter Direktivo Sveta 92/43/EGS;
(c)  nakup opreme za zaščito ribogojnic pred plenilci v naravi;
Sprememba 379
Predlog uredbe
Člen 52 – odstavek 1 – točka e
(e)  obnovo obstoječih ribogojnih ribnikov ali lagun z odstranitvijo blata ali mogočimi ukrepi za preprečevanje nalaganja blata.
(e)  obnovo rečnih izlivov, obstoječih ribogojnih ribnikov ali lagun in povezanih habitatov z odstranitvijo blata ali preprečevanjem nalaganja blata.
Sprememba 380
Predlog uredbe
Člen 53 – odstavek 1 – uvodni del
1.  Za spodbujanje razvoja ekološkega ali energetsko učinkovitega ribogojstva lahko ESPR podpira:
1.  Za spodbujanje razvoja ekološkega ali energetsko učinkovitejšega ribogojstva lahko ESPR podpira:
Sprememba 381
Predlog uredbe
Člen 53 – odstavek 1 – točka a a (novo)
(aa)  prehod z dejavnosti za gojenje mesojedih vrst na dejavnosti za gojenje nemesojedih vrst, ki niso odvisne od prehranjevanja s svežimi, prostoživečimi, morskimi ali sladkovodnimi ribami, ribjo moko ali izdelki iz ribjega olja;
Sprememba 382
Predlog uredbe
Člen 53 – odstavek 1 – točka a b (novo)
(ab)  spodbujanje ribogojstva v zaprtih sistemih, kjer se ribe in drugi ribogojni proizvodi gojijo v zaprtih sistemih z recirkulacijo, s čimer se zniža poraba vode.
Sprememba 383
Predlog uredbe
Člen 53 – odstavek 1 – točka b
(b)   sodelovanje v sistemu Unije za okoljsko ravnanje in presojo, ki ga vzpostavlja Uredba (ES) št. 761/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. marca 2001 o prostovoljnem sodelovanju organizacij v sistemu Skupnosti za okoljsko ravnanje in presojo (EMAS).
(b)   sodelovanje v sistemih Unije za okoljsko ravnanje in presojo, kot so sistemi, ki jih vzpostavlja Uredba (ES) št. 761/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. marca 2001 o prostovoljnem sodelovanju organizacij v sistemu Skupnosti za okoljsko ravnanje in presojo (EMAS), ali sodelovanje v nacionalno priznanih sistemih okoljskega upravljanja.
Sprememba 384
Predlog uredbe
Člen 53 – odstavek 2
2.   Podpora se dodeli le upravičencem, ki se zavežejo, da bodo vsaj 3 leta sodelovali v sistemu EMAS ali vsaj 5 let izpolnjevali zahteve ekološke pridelave.
2.   Podpora se dodeli le upravičencem, ki se zavežejo, da bodo vsaj pet let sodelovali v sistemu EMAS ali vsaj pet let izpolnjevali zahteve ekološke pridelave.
Sprememba 385
Predlog uredbe
Člen 53 – odstavek 3
3.  Podpora se dodeli v obliki nadomestila za največ dve leti v obdobju preusmeritve podjetja v ekološko pridelavo ali v obdobju priprave za sodelovanje v sistemu EMAS.
3.  Podpora se dodeli v obliki nadomestila za največ pet let v obdobju preusmeritve podjetja v ekološko pridelavo ali v obdobju priprave za sodelovanje v sistemu EMAS.
Sprememba 386
Predlog uredbe
Člen 53 – odstavek 4 – točka a
(a)  izgube prihodka ali dodatnih stroškov v obdobju prehoda s konvencionalne na ekološko pridelavo za dejavnosti, upravičene v skladu z odstavkom 1(a) tega člena;
(a)  izgube prihodka ali dodatnih stroškov v obdobju prehoda s konvencionalne na ekološko pridelavo ali zaradi ohranitve ekološke pridelave za dejavnosti, upravičene v skladu z odstavkom 1(a) tega člena;
Sprememba 387
Predlog uredbe
Člen 54 – odstavek 1 – uvodni del
1.  Za spodbujanje razvoja ribogojstva, ki zagotavlja okoljske storitve, lahko ESPR podpira:
1.  Za spodbujanje razvoja trajnostnega ribogojstva, ki zagotavlja okoljske storitve, lahko ESPR podpira:
Sprememba 388
Predlog uredbe
Člen 54 – odstavek 1 – točka a
(a)  ribogojne metode, ki so združljive s posebnimi okoljskimi potrebami in za katere veljajo posebne zahteve za upravljanje, ki izhajajo iz določitve območij NATURA 2000 v skladu z Direktivo Sveta 92/43/EGS ter Direktivo 2009/147/ES Evropskega parlamenta in Sveta;
(a)  ekstenzivne in polintenzivne ribogojne metode, ki so združljive s posebnimi okoljskimi potrebami in za katere veljajo posebne zahteve za upravljanje, ki izhajajo iz določitve območij Natura 2000 v skladu z Direktivo Sveta 92/43/EGS ter Direktivo 2009/147/ES;
Sprememba 389
Predlog uredbe
Člen 54 – odstavek 1 – točka b
(b)  sodelovanje pri ohranjanju in razmnoževanju vodnih živali ex-situ v okviru programov za ohranjanje in obnovo biotske raznovrstnosti, ki jih razvijejo javni organi ali se izvajajo pod njihovim nadzorom;
(b)  stroške, neposredno povezane s sodelovanjem pri ohranjanju in razmnoževanju vodnih živali ex-situ v okviru programov za ohranjanje in obnovo biotske raznovrstnosti, ki jih razvijejo javni organi ali se izvajajo pod njihovim nadzorom;
Sprememba 390
Predlog uredbe
Člen 54 – odstavek 1 – točka c
(c)  oblike ekstenzivnega ribogojstva, vključno z ohranjanjem in izboljševanjem okolja, biotsko raznovrstnostjo ter upravljanjem s krajino in tradicionalnimi značilnostmi na ribogojnih območjih.
(c)  oblike ekstenzivnega in polintenzivnega ribogojstva na obalnih območjih in v celinskih vodah, vključno z ohranjanjem in izboljševanjem okolja, biotsko raznovrstnostjo ter upravljanjem s krajino in tradicionalnimi značilnostmi na ribogojnih območjih.
Sprememba 391
Predlog uredbe
Člen 54 – odstavek 2
2.  Podpora iz odstavka 1(a) se dodeli v obliki letnega nadomestila za nastale dodatne stroške ali izpadli prihodek, ki je posledica zahtev za upravljanje na zadevnih območjih zaradi izvajanja Direktive Sveta 92/43/EGS ali Direktive 2009/147/ES Evropskega parlamenta in Sveta.
2.  Podpora iz odstavka 1(a) se dodeli v obliki letnega nadomestila za nastale dodatne stroške in/ali izpadli prihodek, ki je posledica zahtev za upravljanje na zadevnih območjih zaradi izvajanja Direktive Sveta 92/43/EGS ali Direktive 2009/147/ES Evropskega parlamenta in Sveta.
Sprememba 392
Predlog uredbe
Člen 54 – odstavek 4
4.  Podpora, ki se zagotovi v skladu z odstavkom 1(c), se dodeli v obliki letnega nadomestila za nastale dodatne stroške.
4.  Podpora, ki se zagotovi v skladu z odstavkom 1(c), se dodeli v obliki letnega nadomestila za nastale dodatne stroške in nadomestila za izgube, ki nastanejo v ribogojnem staležu zaradi zaščitenih vrst, če so bili sprejeti zaščitni ukrepi.
Sprememba 393
Predlog uredbe
Člen 55 – odstavek 1
1.  ESPR podpira nadomestilo gojiteljem mehkužcev za začasno ustavitev pridobivanja gojenih mehkužcev izključno zaradi javnega zdravja.
1.  ESPR lahko podpira nadomestila za gojitelje mehkužcev za začasno ustavitev pridobivanja gojenih mehkužcev izključno zaradi javnega zdravja.
Sprememba 395
Predlog uredbe
Člen 55 – odstavek 2 – točka b
(b)  je izguba zaradi začasne ustavitve pridobivanja gojenih mehkužcev večja od 35 % letnega prometa zadevnega podjetja, izračunanega na podlagi povprečnega prometa podjetja v preteklih treh letih.
(b)  je izguba zaradi začasne ustavitve pridobivanja gojenih mehkužcev večja od 15 % letnega prometa zadevnega podjetja, izračunanega na podlagi povprečnega prometa podjetja v preteklih treh letih ali, če je bilo obdobje delovanja podjetja krajše, v predhodnem obdobju dejavnosti. Države članice lahko vzpostavijo posebna pravila za izračun v podjetjih, ki delujejo manj kot eno leto.
Sprememba 396
Predlog uredbe
Člen 55 – odstavek 3
3.  Obdobje, za katero se lahko dodeli nadomestilo, znaša v celotnem programskem obdobju največ 12 mesecev.
črtano
Sprememba 397
Predlog uredbe
Člen 56 – odstavek 1 – uvodni del
1.  Da se pri delovanju nosilcev dejavnosti ribogojstva spodbujata zdravje in dobro počutje živali, zlasti v smislu preprečevanja in biološke varnosti, lahko ESPR podpira:
1.  Da se pri delovanju nosilcev dejavnosti ribogojstva spodbujata zdravje in dobro počutje živali, zlasti v smislu preprečevanja in biološke varnosti, lahko ESPR podpira ribogojnice in strokovne organizacije na področju ribogojstva za naslednje dejavnosti:
Sprememba 398
Predlog uredbe
Člen 56 – odstavek 1 – točka a
(a)  nadzor in izkoreninjenje bolezni v ribogojstvu pod pogoji iz Odločbe Sveta 2009/470/ES o odhodkih na področju veterine;
(a)  stroške za nadzor in izkoreninjenje bolezni v ribogojstvu pod pogoji iz Odločbe Sveta 2009/470/ES o odhodkih na področju veterine, vključno z nujnimi operativnimi stroški za izpolnjevanje obveznosti iz načrta za izkoreninjenje bolezni;
Sprememba 399
Predlog uredbe
Člen 56 – odstavek 1 – točka b
(b)  razvoj splošnih najboljših praks in najboljših praks, ki so značilne za določene vrste, ali kodeksov najboljših praks glede biološke varnosti ali potreb za dobro počutje živali v ribogojstvu;
(b)  razvoj splošnih najboljših praks in najboljših praks, ki so značilne za določene vrste, ali kodeksov najboljših praks glede biološke varnosti, zdravja živali in potreb za njihovo dobro počutje v ribogojstvu;
Sprememba 400
Predlog uredbe
Člen 56 – odstavek 1 – točka c
(c)   povečanje razpoložljivosti zdravil za uporabo v veterinarski medicini, za uporabo v ribogojstvu in spodbujanju ustrezne uporabe takšnih zdravil z izvedbo farmacevtskih študij ter širjenjem in izmenjavo informacij.
(c)   pobude za zmanjšanje odvisnost ribogojstva od zdravil za uporabo v veterinarski medicini;
Sprememba 401
Predlog uredbe
Člen 56 a – odstavek 1 c a (novo)
(ca)  ustanovitev in delovanje skupin za zaščito zdravja v sektorju ribogojstva, ki jih priznavajo države članice.
Sprememba 402
Predlog uredbe
Člen 57 – odstavek 1 – uvodni del
1.   Da se zavaruje prihodek proizvajalcev na področju ribogojstva, lahko ESPR podpre prispevek k zavarovanju staleža v ribogojstvu, s katerim se krijejo izgube zaradi:
1.   Da se zavaruje prihodek proizvajalcev na področju ribogojstva, lahko ESPR podpre prispevek k zavarovanju staleža v ribogojstvu ali vzajemnemu skladu, ki ga priznava država članica, s katerim se krijejo izgube zaradi vsaj enega od naslednjih vzrokov:
Sprememba 403
Predlog uredbe
Člen 57 – odstavek 1 – točka a
(a)  naravnih nesreč;
(a)  naravnih nesreč ali hudega onesnaževanja morskega okolja;
Sprememba 404
Predlog uredbe
Člen 57 – odstavek 1 – točka c
(c)  nenadnih sprememb kakovosti vode;
(c)  nenadnih sprememb kakovosti in količine vode;
Sprememba 405
Predlog uredbe
Člen 57 – odstavek 1 – točka d
(d)  bolezni v ribogojstvu ali uničenja proizvodnih zmogljivosti.
(d)  bolezni v ribogojstvu, plenilstva, mehanskih okvar ali uničenja proizvodnih zmogljivosti, za katere gospodarski subjekt ni odgovoren;
Sprememba 406
Predlog uredbe
Člen 57 – odstavek 1 – točka d a (novo)
(da)  velike škode na napravah, ki jo povzročijo divje živali, vključno z napadi invazivnih škodljivcev v ribogojnicah;
Sprememba 407
Predlog uredbe
Člen 57 – odstavek 1 – točka d b (novo)
(db)  onesnaženja okolja, ki ga povzroči dogodek zunaj ribogojnice;
Sprememba 408
Predlog uredbe
Člen 57 – odstavek 1 – točka d c (novo)
(dc)  zbiranja in uničenja živali, ki so v ribogojnicah poginile po naravni poti ali zaradi nezgod, za katere gospodarski subjekt ni odgovoren, ali ki so bile tam zaklane in pokopane zaradi zdravstvenega varstva živali in s predhodnim dovoljenjem pristojnih organov.
Sprememba 409
Predlog uredbe
Člen 57 – odstavek 2 – pododstavek 1
2.   Zadevna država članica uradno kot takega prizna škodljiv podnebni pojav ali izbruh bolezni v ribogojstvu.
2.   Zadevna država članica uradno kot takega prizna škodljiv podnebni pojav, bolezen, hudo onesnaženje ali katero koli od ustreznih okoliščin iz odstavka 1 v ribogojstvu.
Sprememba 410
Predlog uredbe
Člen 57 – odstavek 3
3.  Podpora se dodeli le za pogodbe o zavarovanju staleža v ribogojstvu, ki pokrivajo gospodarske izgube v skladu z odstavkom 1, ki so večje od 30% povprečne letne proizvodnje ribogojca.
3.  Podpora se dodeli le za pogodbe o zavarovanju staleža v ribogojstvu ali za vzajemne sklade, ki pokrivajo gospodarske izgube v skladu z odstavkom 1, ki so večje od 25% povprečne letne proizvodnje ribogojca.
Sprememba 411
Predlog uredbe
Člen 58
ESPR podpira trajnostni razvoj ribiških območij na podlagi lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, iz člena 28 [Uredbe (EU) št. [...] o skupnih določbah].
ESPR podpira trajnostni razvoj ribiških in ribogojnih območij na podlagi lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, iz člena 28 [Uredbe (EU) št. [...] o skupnih določbah].
Sprememba 412
Predlog uredbe
Člen 59 – odstavek 1
Finančna podpora iz tega poglavja prispeva k izvajanju prednostnih nalog Unije iz člena 6(1).
Finančna podpora iz tega poglavja prispeva k izpolnitvi prednostnih nalog Unije iz člena 6(1), (2) in (3).
Sprememba 413
Predlog uredbe
Naslov V – poglavje III – oddelek 2 – naslov
Ribiška območja, lokalna parnerstva in lokalne razvojne strategije
Ribiška in ribogojna območja, lokalna partnerstva in lokalne razvojne strategije
Sprememba 414
Predlog uredbe
Člen 60 – naslov
Ribiška območja
Ribiška in ribogojna območja
Sprememba 415
Predlog uredbe
Člen 60 – odstavek 1 – uvodni del
1.  Ribiško območje, upravičeno do podpore, je:
1.  Do podpore je upravičeno območje, ki je območje za morski ribolov, ribolov v celinskih vodah ali ribogojstvo. Območje je funkcionalno skladno v geografskem, biološkem, gospodarskem in socialnem smislu, pri čemer se zlasti upoštevajo ribištvo, ribogojstvo in povezane dejavnosti, ter ima zadostno kritično maso človeških, finančnih in gospodarskih virov za podporo uspešne lokalne razvojne strategije.
Sprememba 416
Predlog uredbe
Člen 60 – odstavek 1 – točka a
(a)  omejeno glede na velikost in običajno manjše kot raven NUTS 3 skupne klasifikacije statističnih teritorialnih enot v smislu Uredbe (ES) št. 1059/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. maja 2003 o oblikovanju skupne klasifikacije statističnih teritorialnih enot (NUTS) ter
črtano
Sprememba 417
Predlog uredbe
Člen 60 – odstavek 1 – točka b
(b)  funkcionalno skladno v geografskem, gospodarskem in socialnem smislu, pri čemer se zlasti upoštevata sektorja ribištva in ribogojstva, ter ima zadostno kritično maso človeških, finančnih in gospodarskih virov za podporo uspešne lokalne razvojne strategije.
črtano
Sprememba 418
Predlog uredbe
Člen 61 – odstavek 1
1.  Za namene ESPR celovita lokalna razvojna strategija iz člena 28(1)(c) [Uredbe (EU) št. [...] o skupnih določbah] temelji na vzajemnem delovanju akterjev in projektov iz različnih sektorjev lokalnega gospodarstva, zlasti sektorjev ribištva in ribogojstva.
1.  Za namene ESPR celovita lokalna razvojna strategija iz člena 28(1)(c) [Uredbe (EU) št. [...] o skupnih določbah] temelji na vzajemnem delovanju in posvetovanju akterjev in projektov iz sektorjev ribištva in ribogojstva, kot tudi drugih sektorjev lokalnega gospodarstva. V zvezi s tem se posvetujejo s svetovalnimi sveti.
Sprememba 419
Predlog uredbe
Člen 61 – odstavek 2 – točka a
(a)  čim bolj povečujejo sodelovanje sektorjev ribištva in ribogojstva v trajnostnem razvoju obalnih in celinskih ribiških območij;
(a)  čim bolj povečujejo sodelovanje sektorjev ribištva in ribogojstva v trajnostnem razvoju obalnih in celinskih ribiških in ribogojnih območij;
Sprememba 420
Predlog uredbe
Člen 61 – odstavek 2 – točka b
(b)  zagotavljajo, da lokalne skupnosti v celoti izkoriščajo možnosti, ki jih ponuja pomorski in obalni razvoj.
(b)  zagotavljajo, da lokalne skupnosti v celoti izkoriščajo možnosti, ki jih ponuja pomorski in obalni razvoj ter razvoj celinskih voda, zlasti pa pomagajo malim in nazadujočim ribiškim pristaniščem pri razvoju raznolike infrastrukture, da bi čim bolje izkoristila svoj morski potencial.
Sprememba 421
Predlog uredbe
Člen 61 – odstavek 3
3.  Strategija mora biti skladna z možnostmi in potrebami, opredeljenimi na zadevnem območju, ter prednostnimi nalogami Unije za ESPR. Strategije so lahko različne: od strategij, ki se osredotočajo na ribištvo, do širših strategij, ki so usmerjene v diverzifikacijo ribiških območij. Strategija obsega več kot le zbiranje dejavnosti ali primerjavo sektorskih ukrepov.
3.  Strategija mora biti skladna z možnostmi in potrebami, opredeljenimi na zadevnem območju, ter prednostnimi nalogami Unije za ESPR. Strategije se osredotočajo zlasti na ribištvo ali ribogojstvo, čeprav so lahko tudi širše, usmerjene v diverzifikacijo ribiških in ribogojnih območij. Strategija obsega več kot le zbiranje dejavnosti ali primerjavo sektorskih ukrepov.
Sprememba 422
Predlog uredbe
Člen 61 – odstavek 5
5.  Komisija je v skladu s členom 127 pooblaščena za sprejetje delegiranih aktov glede vsebine akcijskega načrta iz člena 29(1)(e) [Uredbe (EU) št. [...] o skupnih določbah].
5.   Celovita lokalna razvojna strategija vključuje akcijski načrt iz člena 29(1)(e) [Uredbe (EU) št. [...] o skupnih določbah]. V akcijskem načrtu je med drugim seznam ukrepov za izvajanje strategije, za vsak ukrep pa so določeni cilji, upravičeni odhodki, upravičeni prejemniki, znesek namenskih javnih finančnih sredstev, merila za izbor dejavnosti ter kazalniki uspešnosti.
Sprememba 423
Predlog uredbe
Člen 62 – odstavek 3 – točka b
(b)  zagotavljajo pomembno zastopanost sektorjev ribištva in ribogojstva.
(b)  zagotavljajo, da je zastopanost sektorjev ribištva in/ali ribogojstva večinska.
Sprememba 424
Predlog uredbe
Člen 62 – odstavek 4
4.   Če lokalno razvojno strategijo poleg ESPR podpirajo še drugi skladi, se v skladu z merili iz odstavka 3 ustanovi poseben izbirni organ za projekte, ki jih podpira ESPR.
4.   Če lokalno razvojno strategijo poleg ESPR podpirajo še drugi skladi, izbirni organ lokalne akcijske skupine za ribištvo za projekte, ki jih podpira ESPR, izpolnjuje zahteve iz odstavka 3.
Sprememba 425
Predlog uredbe
Člen 62 – odstavek 7
7.  Zadevne vloge lokalne akcijske skupine za ribištvo, organa upravljanja za vse naloge izvajanja v zvezi s strategijo se jasno opišejo v operativnem programu.
7.  Zadevne vloge lokalne akcijske skupine za ribištvo, organa upravljanja in organa izvajanja, če se ta razlikuje od organa upravljanja, za vse naloge izvajanja v zvezi s strategijo se jasno opišejo v operativnem programu.
Sprememba 426
Predlog uredbe
Člen 63 – odstavek 1
1.  Dejavnosti, upravičene v skladu s tem oddelkom, so določene v členu 31 [Uredbe (EU) št. [...] o skupnih določbah].
1.  Dejavnosti in stroški, upravičeni v skladu s tem oddelkom, so določeni v členu 31 [Uredbe (EU) št. [...] o skupnih določbah].
Sprememba 427
Predlog uredbe
Člen 64 – odstavek 1
1.  Pripravljalna podpora zajema krepitev zmogljivosti, usposabljanje in povezovanje v mreže z namenom priprave ter izvedbe lokalne razvojne strategije.
1.  Pripravljalna podpora zajema krepitev zmogljivosti, posvetovanje, usposabljanje in povezovanje v mreže z namenom priprave ter izvedbe lokalne razvojne strategije.
Sprememba 428
Predlog uredbe
Člen 65 – odstavek 1 – točka a
(a)  zagotavljanje dodane vrednosti, ustvarjanje delovnih mest in spodbujanje inovacij v vseh fazah dobavne verige na področju ribištva in ribogojstva;
(a)  zagotavljanje dodane vrednosti, ustvarjanje delovnih mest, pritegnitev mladih in spodbujanje inovacij v vseh fazah dobavne in predelovalne verige na področju ribištva in ribogojstva ;
Sprememba 429
Predlog uredbe
Člen 65 – odstavek 1 – točka b
(b)  podpiranje diverzifikacije in ustvarjanja delovnih mest na ribiških območjih, zlasti v drugih pomorskih sektorjih;
(b)  podpiranje diverzifikacije in ustvarjanja delovnih mest na ribiških in ribogojnih območjih, vključno z diverzifikacijo v pomorske dejavnosti, ki dopolnjujejo ribištvo in ribogojstvo;
Sprememba 430
Predlog uredbe
Člen 65 – odstavek 1 – točka b a (novo)
(ba)  krepitev usposabljanja in izboljšanje delovnih razmer na ribiških in ribogojnih območjih;
Sprememba 431
Predlog uredbe
Člen 65 – odstavek 1 – točka c
(c)  povečevanje in izkoriščanje okoljskih sredstev ribiških območij, vključno z dejavnostmi za ublažitev podnebnih sprememb;
(c)  povečevanje in izkoriščanje okoljskih sredstev ribiških in ribogojnih območij, vključno z dejavnostmi za ohranitev biotske raznovrstnosti, izboljšanje gospodarjenja z obalnim pasom in ublažitev podnebnih sprememb;
Sprememba 432
Predlog uredbe
Člen 65 – odstavek 1 – točka d
(d)  spodbujanje socialne blaginje in kulturne dediščine na ribiških območjih, vključno s pomorsko kulturno dediščino;
(d)  spodbujanje socialne blaginje in kulturne dediščine na ribiških in ribogojnih območjih, vključno z ribiško in pomorsko kulturno dediščino;
Sprememba 433
Predlog uredbe
Člen 65 – odstavek 2
2.  Dodeljena podpora lahko vključuje ukrepe iz poglavij I in II iz tega naslova, če obstaja jasna utemeljitev za njihovo upravljanje na lokalni ravni. Če se pomoč dodeli za dejavnosti v okviru teh ukrepov, se uporabijo ustrezni pogoji ter lestvice prispevkov za posamezno dejavnost, ki so določeni v poglavjih I in II iz tega naslova.
2.  Dodeljena podpora lahko vključuje ukrepe iz poglavij I, II in IV iz tega naslova, če obstaja jasna utemeljitev za njihovo upravljanje na lokalni ravni. Če se pomoč dodeli za dejavnosti v okviru teh ukrepov, se uporabijo ustrezni pogoji ter lestvice prispevkov za posamezno dejavnost, ki so določeni v poglavjih I, II in IV iz tega naslova.
Sprememba 434
Predlog uredbe
Člen 66 – odstavek 2
2.   Poleg drugih lokalnih akcijskih skupin za ribištvo je lahko partner lokalne akcijske skupine za ribištvo v okviru ESPR lokalno javno-zasebno partnerstvo, ki izvaja lokalno razvojno strategijo v Uniji ali zunaj nje.
2.   Poleg drugih lokalnih akcijskih skupin za ribištvo so lahko za namene tega člena partnerji lokalne akcijske skupine za ribištvo v okviru ESPR udeleženci v projektu sodelovanja z ozemljem zunaj sklopa lokalnih akcijskih skupin za ribištvo, ki temelji na lokalnem javno-zasebnem partnerstvu, ki izvaja lokalno razvojno strategijo v Uniji ali zunaj nje.
Sprememba 435
Predlog uredbe
Člen 66 – odstavek 3
3.  Kadar projektov sodelovanja ne izberejo lokalne akcijske skupine za ribištvo, države članice vzpostavijo sistem tekočih prijav projektov sodelovanja. Države članice najpozneje dve leti od datuma odobritve njihovega operativnega programa objavijo nacionalne ali regionalne upravne postopke v zvezi z izbiro projektov čezmejnega sodelovanja in seznam upravičenih stroškov.
3.  Kadar projektov sodelovanja ne izberejo lokalne akcijske skupine za ribištvo, države članice vzpostavijo sistem tekočih prijav projektov sodelovanja. Države članice najpozneje dve leti od datuma odobritve njihovega operativnega programa objavijo nacionalne ali regionalne upravne postopke v zvezi z izbiro projektov čezmejnega sodelovanja in seznam upravičenih stroškov. Svetovalni sveti so lahko zaradi svojega nadnacionalnega značaja vključeni v sistem tekočih prijav.
Sprememba 436
Predlog uredbe
Člen 66 – odstavek 4
4.  Projekti sodelovanja se odobrijo najpozneje štiri mesece po datumu prijave projekta.
4.  Upravne odločitve o projektih sodelovanja se sprejmejo najpozneje štiri mesece po datumu prijave projekta.
Sprememba 437
Predlog uredbe
Člen 68
Podpora iz tega poglavja prispeva k doseganju specifičnih ciljev iz poglavij I in II iz tega naslova.
Podpora iz tega poglavja prispeva k:
(a)  doseganju specifičnih ciljev iz poglavij I in II tega naslova;
(b)  večji konkurenčnosti predelovalne in tržne industrije ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva;
(c)  večji varnosti hrane in kakovosti proizvodov;
(d)  razvoju, proizvodnji in trženju novih proizvodov ter uporabi novih tehnologij in inovativnih načinov proizvodnje;
(e)  zmanjšanju negativnega vpliva na okolje in povečanju energetske učinkovitosti;
(f)  boljši uporabi manj pomembnih vrst, stranskih proizvodov in odpadkov;
(g)  razvoju, proizvodnji in trženju novih proizvodov ter uporabi novih tehnologij in inovativnih načinov proizvodnje;
(h)  boljšim delovnim pogojem in strokovnemu usposabljanju delavcev;
(i)  odprtju in razvoju novih trgov.
Sprememba 438
Predlog uredbe
Člen 69 – odstavek 1
1.  ESPR lahko podpira pripravo in izvajanje načrta proizvodnje in trženja iz člena 32 [Uredbe (EU) o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva].
1.  ESPR podpira pripravo in izvajanje načrta proizvodnje in trženja iz člena 32 [Uredbe (EU) o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva].
Sprememba 439
Predlog uredbe
Člen 70 – odstavek 1 – uvodni del
1.   ESPR lahko podpira nadomestilo priznanim organizacijam proizvajalcev in združenjem organizacij proizvajalcev, ki skladiščijo ribiške proizvode iz Priloge II k [Uredbi (EU) o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva], če se proizvodi skladiščijo v skladu s členoma 35 in 36 [Uredbe (EU) o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva]:
1.   ESPR lahko sofinancira nadomestilo priznanim organizacijam proizvajalcev in združenjem organizacij proizvajalcev, ki skladiščijo ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva iz Priloge II k Uredbi št. [o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva], če se proizvodi skladiščijo v skladu s členoma 35 in 36 omenjene uredbe:
Sprememba 440
Predlog uredbe
Člen 70 – odstavek 1 – točka a
(a)  znesek pomoči za skladiščenje ne presega zneska tehničnih stroškov in stroškov financiranja za ukrepe, ki so potrebni za stabilizacijo in skladiščenje zadevnih proizvodov;
(a)  znesek pomoči za skladiščenje ne presega zneska tehničnih stroškov in stroškov financiranja za ukrepe, ki so potrebni za stabilizacijo, pripravo in skladiščenje zadevnih proizvodov;
Sprememba 441
Predlog uredbe
Člen 70 – odstavek 1 – točka c
(c)  letna finančna pomoč ne presega naslednjih odstotkov povprečne letne vrednosti tržne proizvodnje ob prvi prodaji članov organizacije proizvajalcev v obdobju 2009-2011. Če člani organizacije proizvajalcev v obdobju 2009-2011 niso imeli tržne proizvodnje, se upošteva povprečna letna vrednost tržne proizvodnje v prvih treh letih proizvodnje takšnega člana:
(c)  letna finančna pomoč ne presega 5 % povprečne letne vrednosti tržne proizvodnje ob prvi prodaji članov organizacije proizvajalcev v obdobju 2009–2011. Če člani organizacije proizvajalcev v obdobju 2009-2011 niso imeli tržne proizvodnje, se upošteva povprečna letna vrednost tržne proizvodnje v prvih treh letih proizvodnje takšnega člana.
–  1 % leta 2014,
–  0,8 % leta 2015,
–  0,6 % leta 2016,
–  0,4 % leta 2017,
–  0,2 % leta 2018.
Sprememba 442
Predlog uredbe
Člen 70 – odstavek 2
2.  Podpora iz odstavka 1 se do leta 2019 postopno opusti.
črtano
Sprememba 443
Predlog uredbe
Člen 71 – odstavek 1 – uvodni del
1.  ESPR lahko podpira ukrepe za trženje ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva, katerih cilj je:
1.  ESPR lahko podpira ukrepe za trženje ribiških proizvodov, proizvodov iz ribogojstva in proizvodov iz ribolova v celinskih vodah, katerih cilj je:
Sprememba 444
Predlog uredbe
Člen 71 – odstavek 1 – točka a – uvodni del
(a)  izboljšanje pogojev za dajanje na trg:
(a)  iskanje novih trgov in izboljšanje pogojev za dajanje na trg ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva, med drugim tudi:
Sprememba 445
Predlog uredbe
Člen 71 – odstavek 1 – točka a – točka i a (novo)
(ia)  proizvodov, ki jih tržijo organizacije ribičev prek svojih združenj ali v prodajnih dvoranah,
Sprememba 446
Predlog uredbe
Člen 71 – odstavek 1 – točka a – točka ii
(ii)  naključnega ulova, iztovorjenega v skladu s členom 15 [uredbe o skupni ribiški politiki] in drugo alineo člena 8(b) [Uredbe (EU) o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva],
(ii)  naključnim ulovom komercialnih staležev, iztovorjenim v skladu s tehničnimi ukrepi, členom 15 [uredbe o skupni ribiški politiki] in drugo alineo člena 8(b) [Uredbe (EU) o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva],
Sprememba 447
Predlog uredbe
Člen 71 – odstavek 1 – točka a – točka iii
(iii)  proizvodov, pridobljenih z metodami, ki imajo majhen vpliv na okolje, ali proizvodov iz ekološkega ribogojstva, kakor so opredeljeni v Uredbi Sveta (ES) št. 834/2007 o ekološki pridelavi;
(iii)  ribiških proizvodov ali proizvodov iz ribogojstva, pridobljenih z metodami, ki imajo majhen vpliv na okolje, ali proizvodov iz ekološkega ribogojstva, kakor so opredeljeni v Uredbi Sveta (ES) št. 834/2007 o ekološki pridelavi, ali v zaprtih sistemih,
Sprememba 448
Predlog uredbe
Člen 71 – odstavek 1 – točka a – točka iii a (novo)
(iiia)  lokalnih in sezonskih proizvodov, vključno s proizvodi, za katere velja Uredba Sveta (ES) št. 510/2006 z dne 20. marca 2006 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živil;.
Sprememba 449
Predlog uredbe
Člen 71 – odstavek 1 – točka a – točka iii b (novo)
(iiib)  novih ali izboljšanih proizvodov;
Sprememba 450
Predlog uredbe
Člen 71 – odstavek 1 – točka b – uvodni del
(b)  spodbujanje kakovosti z omogočanjem:
(b)  spodbujanje kakovosti in dodane vrednosti z omogočanjem:
Sprememba 451
Predlog uredbe
Člen 71 – odstavek 1 – točka b – točka ii
(ii)   potrjevanja in spodbujanja trajnostnih ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva ter okolju prijaznih metod predelave,
(ii)   potrjevanja kakovosti in spodbujanja ter uvedbe posebnega označevanja trajnostnih ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva, proizvodov malega priobalnega ribolova, lokalnih in sezonskih proizvodov ter okolju prijaznih metod predelave,
Sprememba 452
Predlog uredbe
Člen 71 – odstavek 1 – točka b – točka ii a (novo)
(iia)  sledljivosti ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva, vključno z oblikovanjem znaka za okolje za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva za vso Unijo,
Sprememba 453
Predlog uredbe
Člen 71 – odstavek 1 – točka b – točka ii b (novo)
(iib)  inovativnih postopkov in metod,
Sprememba 454
Predlog uredbe
Člen 71 – odstavek 1 – točka b – točka iii
(iii)  neposrednega trženja ribiških proizvodov s strani malih priobalnih ribičev;
(iii)  neposrednega trženja ribiških proizvodov s strani malih in priobalnih ribičev in ribičev brez plovil,
Sprememba 455
Predlog uredbe
Člen 71 – odstavek 1 – točka b – točka iii a (novo)
(iiia)  predstavitve in pakiranja proizvodov;
Sprememba 456
Predlog uredbe
Člen 71 – odstavek 1 – točka b – točka iii b (novo)
(iiib)  izpolnjevanja zahtev skladnosti in certificiranja proizvodov, za katere velja Uredba Sveta (ES) 510/2006, s strani pridelovalcev, predelovalcev in pripravljavcev, za katere veljajo nadzorni sistemi in sistemi certificiranja;
Sprememba 457
Predlog uredbe
Člen 71 – odstavek 1 – točka c
(c)  spodbujanje preglednosti proizvodnje in trgov ter izvajanje tržnih raziskav;
(c)  spodbujanje preglednosti proizvodnje in trgov ter izvajanje tržnih raziskav in študij o trgovinski odvisnosti Unije;
Sprememba 458
Predlog uredbe
Člen 71 – odstavek 1 – točka e
(e)  ustanavljanje organizacij proizvajalcev, združenj organizacij proizvajalcev ali medpanožnih organizacij, priznanih v skladu z oddelkom III poglavja II [Uredbe (EU) o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva];
(e)  ustanavljanje in združevanje organizacij proizvajalcev, združenj organizacij proizvajalcev ali medpanožnih organizacij, priznanih v skladu z oddelkom III poglavja II [Uredbe (EU) o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva], da bi imele pomembnejšo vlogo pri upravljanju ribištva in ukrepih za trženje;
Sprememba 459
Predlog uredbe
Člen 71 – odstavek 1 – točka f
(f)  izvajanje regionalnih, nacionalnih ali nadnacionalnih oglaševalskih kampanj za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva.
(f)  izvajanje regionalnih, nacionalnih ali nadnacionalnih oglaševalskih kampanj, vključno z razstavami in medijskimi kampanjami, za okoljsko trajnostne ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva.
Sprememba 460
Predlog uredbe
Člen 72 – odstavek 1 – točka a (novo)
(-a)  za inovacije, namenjene razvoju novih proizvodov višje kakovosti in z dodano vrednostjo, novih ali izboljšanih postopkov ter novih ali izboljšanih upravnih in organizacijskih sistemov;
Sprememba 461
Predlog uredbe
Člen 72 – odstavek 1 – točka b (novo)
(-b)  za povečanje dodane vrednosti proizvodov;
Sprememba 462
Predlog uredbe
Člen 72 – odstavek 1 – točka a a (novo)
(aa)  za izboljšanje varnostnih, higienskih, zdravstvenih in delovnih pogojev;
Sprememba 463
Predlog uredbe
Člen 72 – odstavek 1 – točka d
(d)  za predelavo proizvodov iz ekološkega ribogojstva, kot je urejeno v členih 6 in 7 Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007.
(d)  za predelavo proizvodov iz trajnostnega in ekološkega ribogojstva, kot je urejeno v členih 6 in 7 Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007.
Sprememba 464
Predlog uredbe
Člen 72 – odstavek 1 a (novo)
1a.  ESPR lahko podpira podjetja, združenja in tehnološke centre iz predelovalnega sektorja za razvoj raziskovalnih in inovacijskih dejavnosti, povezanih z dejavnostmi iz odstavka 1.
Sprememba 465
Predlog uredbe
Člen 73 – odstavek 1
1.  ESPR lahko podpira ureditev nadomestil, uvedeno z Uredbo Sveta (ES) št. 791/2007, za dodatne stroške, ki jih imajo gospodarski subjekti pri ribolovu, gojenju in trženju nekaterih ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva z Azorov, Madeire, Kanarskih otokov ter iz Francoske Gvajane in Réuniona.
1.  ESPR podpira sistem nadomestil, uveden na podlagi člena 349 PDEU z Uredbo Sveta (ES) št. 791/2007, za nadomestitev dodatnih stroškov, ki jih imajo gospodarski subjekti pri ribolovu, gojenju, predelavi in trženju nekaterih ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva iz najbolj oddaljenih regij. Ta ureditev se uporablja za vse dodatne stroške, ki jih imajo gospodarski subjekti pri opravljanju dejavnosti iz tega odstavka.
Sprememba 466
Predlog uredbe
Člen 73 – odstavek 2
2.  Vsaka zadevna država članica za regije iz odstavka 1 določi seznam ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva, ki so upravičeni do nadomestila, ter njihovo količino.
2.  Vsaka zadevna država članica za regije iz odstavka 1 določi seznam dodatnih stroškov, ki jih imajo gospodarski subjekti pri opravljanju dejavnosti iz odstavka 1. Prav tako določi seznam ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva, ki so upravičeni do nadomestila, ter njihovo količino.
Sprememba 467
Predlog uredbe
Člen 73 – odstavek 3
3.  Pri pripravi seznama in količin iz odstavka 2 države članice upoštevajo vse pomembne dejavnike, zlasti potrebo po zagotavljanju, da je nadomestilo v celoti skladno s predpisi SRP.
3.  Pri pripravi seznama in količin iz odstavka 2 države članice upoštevajo vse pomembne dejavnike, zlasti potrebo po zagotavljanju, da je nadomestilo v celoti skladno s predpisi SRP in da je ribolovna zmogljivost zadevnega ladjevja sorazmerna z ribolovnimi možnostmi, ki so na voljo.
Sprememba 468
Predlog uredbe
Člen 73 – odstavek 4 – točka c a (novo)
(ca)  ki so pridobljeni z nezakonitim, neprijavljenim in neurejenim ribolovom.
Sprememba 469
Predlog uredbe
Člen 73 – odstavek 5 a (novo)
5a.  Do nadomestila so upravičeni naslednji gospodarski subjekti, ki imajo dodatne stroške pri trženju ribiških proizvodov:
(a)  fizične ali pravne osebe, ki uporabljajo proizvodna sredstva za pridobitev ribiških proizvodov ali proizvodov iz ribogojstva z namenom dajanja na trg;
(b)  lastniki ali upravljavci plovil, ki so registrirana v pristaniščih v regijah iz odstavka 1 in obratujejo v teh regijah, ali združenja takšnih lastnikov ali upravljavcev;
(c)  gospodarski subjekti v sektorjih predelave in trženja ali združenja takšnih gospodarskih subjektov.
Sprememba 470
Predlog uredbe
Člen 73 a (novo)
Člen 73a
Gospodarski subjekti
1.  Nadomestilo se izplača gospodarskim subjektom, ki izvajajo ribolovne dejavnosti in dejavnosti ribogojstva v zadevnih regijah.
2.  Zadevne države članice sprejmejo potrebne ukrepe, da bi gospodarski subjekti, ki prejemajo nadomestilo, ostali gospodarsko uspešni.
Sprememba 471
Predlog uredbe
Člen 74 – odstavek 1 – točka a
(a)  za vsak ribiški proizvod in proizvod iz ribogojstva dodatni stroški, ki nastanejo zaradi posebne prikrajšanosti zadevnih regij, ter
(a)  za vsak ribiški proizvod in proizvod iz ribogojstva ali za vsako kategorijo proizvodov dodatni stroški, ki nastanejo zaradi posebne prikrajšanosti zadevnih regij, ter
Sprememba 472
Predlog uredbe
Člen 74 – odstavek 1 – točka b a (novo)
(ba)  vsaka druga podpora, ki jo za svojo dejavnost še naprej prejema ali jo je prejel upravičenec.
Sprememba 473
Predlog uredbe
Člen 75 – odstavek 1
1.  Zadevne države članice Komisiji predložijo načrt nadomestil za vsako zadevno regijo, vključno s seznamom in količinami iz člena 73, višino nadomestila iz člena 74 ter pristojnim organom iz člena 99.
1.  Zadevne države članice Komisiji predložijo načrt nadomestil za vsako zadevno regijo, vključno s seznamom in količinami ter vrstami gospodarskih subjektov iz člena 73, višino nadomestila iz člena 74 ter pristojnim organom iz člena 99.
Sprememba 474
Predlog uredbe
Člen 75 – odstavek 1 a (novo)
1a.  Države članice lahko spremenijo vsebino načrta nadomestil iz odstavka 1. Te spremembe predložijo Komisiji.
Sprememba 475
Predlog uredbe
Člen 75 – odstavek 2
2.   Komisija je v skladu s členom 127 pooblaščena za sprejetje delegiranih aktov, s katerimi opredeli vsebino načrta nadomestil, vključno z merili za izračun dodatnih stroškov, ki nastanejo na podlagi posebne prikrajšanosti zadevnih regij.
2.   Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 127 v zvezi z vsebino načrta nadomestil, vključno z merili za izračun dodatnih stroškov, ki nastanejo na podlagi posebne prikrajšanosti zadevnih regij.
Sprememba 476
Predlog uredbe
Člen 75 a (novo)
Člen 75a
Državna pomoč
1.  Z odstopanjem od člena 8 lahko Komisija v skladu s členom 108 PDEU dovoli pomoč za tekoče poslovanje sektorjev, ki proizvajajo, predelujejo in tržijo ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva, da se omilijo posebne omejitve v najbolj oddaljenih regijah zaradi njihove izolacije, otoške lege in izredne oddaljenosti.
2.  Države članice lahko zagotovijo dodatno financiranje za izvajanje načrtov nadomestil iz člena 75. V tem primeru države članice Komisijo obvestijo o državno pomoči, ki jo v skladu s to uredbo Komisija lahko odobri kot del teh načrtov. Obvestilo o državni pomoči v skladu s tem odstavkom se hkrati šteje za obvestilo v smislu prvega stavka člena 108(3) PDEU.
Sprememba 477
Predlog uredbe
Člen 78 – odstavek 1
1.  ESPR lahko podpira izvajanje sistema Unije za nadzor, inšpekcijske preglede in izvrševanje, kot je določen v členu 46 [uredbe o skupni ribiški politiki] in podrobneje opredeljen v Uredbi Sveta (ES) št. 1224/2009 z dne 20. novembra 2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike ().
1.  ESPR lahko podpira izvajanje sistema Unije za nadzor, inšpekcijske preglede in izvrševanje, kot je določen v členu 46 [uredbe o skupni ribiški politiki] in podrobneje opredeljen v Uredbi Sveta (ES) št. 1224/2009 z dne 20. novembra 2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike, ter namestitev komponent, potrebnih za zagotovitev sledljivosti ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva iz člena 58 Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009. Takšen sistem bi moral zagotoviti več pregledov na podlagi velikosti flote v različnih državah članicah.
Sprememba 478
Predlog uredbe
Člen 78 – odstavek 2 – točka a
(a)  nakup ali razvoj tehnologije, vključno s strojno in programsko opremo, sistemi za zaznavanje plovil, sistemi televizije zaprtega kroga (CCTV) in omrežji IT, ki omogočajo zbiranje, upravljanje, potrjevanje, analiziranje in izmenjavo ter razvoj metod vzorčenja podatkov v zvezi z ribištvom, vključno z medsebojno povezavo sistemov za medsektorsko izmenjavo podatkov;
(a)  nakup, namestitev in razvoj tehnologije, vključno s strojno in programsko opremo, sistemi za zaznavanje plovil, sistemi televizije zaprtega kroga (CCTV) in omrežji IT, ki omogočajo zbiranje, upravljanje, potrjevanje, analiziranje, obvladovanje tveganja, predložitev, izmenjavo in razvoj metod vzorčenja podatkov v zvezi z ribištvom, vključno z medsebojno povezavo sistemov za medsektorsko izmenjavo podatkov, če se v okviru teh dejavnosti spoštuje svoboda posameznika ter zagotavlja varstvo osebnih podatkov;
Sprememba 479
Predlog uredbe
Člen 78 – odstavek 2 – točka b
(b)  nakup in namestitev komponent, ki so potrebne za zagotovitev prenosa podatkov od udeležencev, ki sodelujejo pri ribolovu in trženju ribiških proizvodov, zadevnim organom v državah članicah in EU, vključno s potrebnimi komponentami za sisteme za elektronsko zapisovanje in poročanje (ERS), sisteme za spremljanje plovil (VMS) in sisteme samodejnega prepoznavanja (AIS), ki se uporabljajo za nadzor;
(b)  razvoj, nakup in namestitev komponent, vključno z računalniško strojno in programsko opremo, ki so potrebne za zagotovitev prenosa podatkov od udeležencev, ki sodelujejo pri ribolovu in trženju ribiških proizvodov, zadevnim organom v državah članicah in EU, vključno s potrebnimi komponentami za sisteme za elektronsko zapisovanje in poročanje (ERS), sisteme za spremljanje plovil (VMS) in sisteme samodejnega prepoznavanja (AIS), ki se uporabljajo za nadzor;
Sprememba 480
Predlog uredbe
Člen 78 – odstavek 2 – točka c
(c)  nakup in namestitev komponent, potrebnih za zagotovitev sledljivosti ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva, kakor so opredeljeni v členu 58 Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009;
(c)  razvoj, nakup in namestitev komponent, vključno z računalniško strojno in programsko opremo, ki so potrebne za zagotovitev sledljivosti ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva, kakor so opredeljeni v členu 58 Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009;
Sprememba 481
Predlog uredbe
Člen 78 – odstavek 2 – točka e
(e)  posodobitev in nakup patruljnih čolnov, letal in helikopterjev, če vsaj 60 % časa uporabljajo za nadzor ribištva;
(e)  posodobitev in nakup patruljnih čolnov, letal in helikopterjev, če se za nadzor ribištva uporabljajo vsaj 60 % vsega časa njihove uporabe na letni ravni;
Sprememba 482
Predlog uredbe
Člen 78 – odstavek 2 – točka g
(g)  izvajanje pilotnih projektov v zvezi z nadzorom ribištva, vključno z analizo DNK rib ali razvojem spletnih strani v zvezi z nadzorom;
(g)  razvoj inovativnih sistemov za nadzor in spremljanje ter izvajanje pilotnih projektov v zvezi z nadzorom ribištva, vključno z analizo DNK rib ali razvojem spletnih strani v zvezi z nadzorom;
Sprememba 483
Predlog uredbe
Člen 78 – odstavek 2 – točka j a (novo)
(ja)  programi za okrepljen nadzor nad staleži, ki so vključeni v posebne programe nadzora in inšpekcijskih pregledov v skladu s členom 95 Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009, vključno z nastalimi operativnimi stroški;
Sprememba 484
Predlog uredbe
Člen 78 – odstavek 2 – točka j b (novo)
(jb)  programi, povezani z izvajanjem akcijskega načrta, določenega v skladu s členom 102(4) Uredbe (ES) št. 1224/2009, vključno z nastalimi operativnimi stroški.
Sprememba 485
Predlog uredbe
Člen 78 – odstavek 3
3.  Ukrepi iz odstavka 2(h), (i) in (j) tega člena so do podpore upravičeni le, če so povezani z dejavnostmi nadzora, ki jih izvaja javni organ.
3.  Ukrepi iz odstavka 2(h), (i), (j), (ja) in (jb) tega člena so do podpore upravičeni le, če so povezani z dejavnostmi nadzora, ki jih izvaja javni organ.
Sprememba 486
Predlog uredbe
Člen 78 a (novo)
Člen 78a
Skupni ukrepi za krepitev in poenotenje nadzora
1.  Za krepitev in poenotenje nadzora lahko ESPR podpira izvajanje čezmejnih projektov za razvoj in preizkušanje meddržavnih sistemov za nadzor, inšpekcijske preglede in izvrševanje, kot so določeni v členu 46 Uredbe (EU) št. .../... [o SRP] ter podrobneje opredeljeni v Uredbi Sveta (ES) št. 1224/2009 z dne 20. novembra 2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s predpisi SRP.
2.  Do podpore so upravičene zlasti naslednje dejavnosti:
(a)  programi za mednarodno usposabljanje osebja, ki je odgovorno za spremljanje, kontrolo in nadzor ribištva;
(b)  pobude, vključno s seminarji in medijskimi orodji, za poenotenje tolmačenja predpisov in povezanega nadzora v Uniji.
Sprememba 487
Predlog uredbe
Člen 79 – odstavek 1
1.  ESPR podpira zbiranje, upravljanje in uporabo primarnih bioloških, tehničnih, okoljskih in socialno-ekonomskih podatkov kot pri večletnem programu Unije iz člena 37(5) [uredbe o skupni ribiški politiki].
1.  ESPR podpira zbiranje, upravljanje, analizo in uporabo primarnih bioloških, tehničnih, okoljskih in socialno-ekonomskih podatkov, potrebnih za trajnostno ekosistemsko upravljanje ribištva in ribogojstva, kot pri večletnem programu Unije iz člena 37(5) [uredbe o skupni ribiški politiki].
Sprememba 488
Predlog uredbe
Člen 79 – odstavek 2 – točka a
(a)  upravljanje in uporaba podatkov za namene znanstvene analize in izvajanja SRP;
(a)  zbiranje, upravljanje in uporaba podatkov za namene znanstvene analize in izvajanja SRP;
Sprememba 489
Predlog uredbe
Člen 79 – odstavek 2 – točka a a (novo)
(aa)  nakup ali razvoj tehnologije, vključno z računalniško strojno in programsko opremo, potrebno za zbiranje, upravljanje in uporabo podatkov;
Sprememba 490
Predlog uredbe
Člen 79 – odstavek 2 – točka b
(b)  nacionalni večletni programi vzorčenja;
(b)  nacionalni, nadnacionalni in podnacionalni večletni programi vzorčenja;
Sprememba 491
Predlog uredbe
Člen 79 – odstavek 2 – točka c
(c)  spremljanje gospodarskega in rekreacijskega ribolova na morju;
(c)  spremljanje gospodarskega in rekreacijskega ribolova na morju, vključno s spremljanjem prilova morskih organizmov in ptic;
Sprememba 492
Predlog uredbe
Člen 79 – odstavek 2 – točka d a (novo)
(da)  upravljanje letnih delovnih programov glede na strokovno znanstveno in tehnično znanje na področju ribištva, obdelava podatkovnih komunikacij in podatkovnih sklopov ter pripravljalno delo za znanstveno svetovanje;
Sprememba 493
Predlog uredbe
Člen 79 – odstavek 2 – točka d b (novo)
(db)  organizacija in vodenje srečanj strokovnjakov s področja ribištva;
Sprememba 494
Predlog uredbe
Člen 79 – odstavek 2 – točka e
(e)  sodelovanje predstavnikov držav članic na regionalnih usklajevalnih sestankih iz člena 37(4) [uredbe o skupni ribiški politiki], sestankih regionalnih organizacij za upravljanje ribištva, v katerih EU sodeluje kot pogodbenica ali opazovalka, ali sestankih mednarodnih organov, zadolženih za znanstvene nasvete.
(e)  sodelovanje predstavnikov držav članic in njihovih znanstvenih strokovnjakov ter predstavnikov regionalnih oblasti na regionalnih usklajevalnih sestankih iz člena 37(4) [uredbe o skupni ribiški politiki], sestankih regionalnih organizacij za upravljanje ribištva, v katerih EU sodeluje kot pogodbenica ali opazovalka, ali sestankih mednarodnih organov, zadolženih za znanstvene, gospodarske ali tehnične nasvete;
Sprememba 495
Predlog uredbe
Člen 79 – odstavek 2 – točka e a (novo)
(ea)  izboljšanje sistemov zbiranja in upravljanja podatkov ter izvajanja pilotskih študij za izboljšanje obstoječih sistemov zbiranja in upravljanja podatkov;
Sprememba 496
Predlog uredbe
Člen 79 – odstavek 2 – točka e b (novo)
(eb)  operativni stroški, nastali pri zbiranju in obdelavi podatkov.
Sprememba 497
Predlog uredbe
Člen 79 a (novo)
Člen 79a
Kazni
Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 150 v zvezi s kaznovanjem države članice z zamrznitvijo in/ali zmanjšanjem sredstev iz ESPR, če:
(a)  država članica ne izpolnjuje svojih obveznosti glede zbiranja in posredovanja podatkov ali ne poroča o dejanski ribolovni zmogljivosti svojega ladjevja; ali
(b)  država članica ne rešuje težav v zvezi z nezakonitim, neprijavljenim in nereguliranim ribolovom v svojih vodah in/ali v okviru svojega ladjevja.
Sprememba 498
Predlog uredbe
Člen 81 – odstavek 1 – uvodni del
Podpora v okviru tega poglavja prispeva k razvoju in izvajanju celostne pomorske politike Unije. Podpora:
Podpora v okviru tega poglavja prispeva h krepitvi razvoja in izvajanja celostne pomorske politike Unije. Podpora:
Sprememba 499
Predlog uredbe
Člen 81 – odstavek 1 – točka a – točka i
(i)  spodbujevalnimi ukrepi, ki države članice in regije EU spodbujajo k oblikovanju, uvedbi ali izvajanju celostnega pomorskega upravljanja;
(i)  spodbujevalnimi ukrepi, ki države članice in njihove regije spodbujajo k oblikovanju, uvedbi ali izvajanju celostnega pomorskega upravljanja;
Sprememba 500
Predlog uredbe
Člen 81 – odstavek 1 – točka a – točka ii
(ii)  spodbujanjem dialoga in sodelovanja z državami članicami in zainteresiranimi stranmi ter med njimi na področju morskih in pomorskih vprašanj, vključno z razvojem strategij morskih bazenov;
(ii)  spodbujanjem dialoga in sodelovanja z državami članicami in zainteresiranimi stranmi ter med njimi na področju morskih in pomorskih vprašanj, vključno z razvojem in izvajanjem celovitih strategij morskih bazenov, ob upoštevanju potrebe po uravnoteženem pristopu v vseh morskih bazenih ter posebnih značilnosti morskih bazenov in podbazenov, pa tudi po ustreznih makroregionalnih strategij, kjer je to primerno;
Sprememba 501
Predlog uredbe
Člen 81 – odstavek 1 – točka a – točka iii
(iii)  spodbujanjem platform in mrež za medsektorsko sodelovanje, ki vključujejo predstavnike javnih organov, regionalne in lokalne organe, industrijo, sektor turizma, raziskovalne zainteresirane strani, državljane, organizacije civilne družbe in socialne partnerje;
(iii)  spodbujanjem platform in mrež za medsektorsko sodelovanje, ki vključujejo predstavnike nacionalnih javnih organov, regionalne in lokalne organe, industrijo, sektor turizma, raziskovalne zainteresirane strani, državljane, organizacije civilne družbe in socialne partnerje, tudi v okviru strategij morskih bazenov;
Sprememba 502
Predlog uredbe
Člen 81 – odstavek 1 – točka a – točka iv
(iv)  spodbujanjem izmenjave najboljših praks in dialoga na mednarodni ravni, vključno z dvostranskim dialogom s tretjimi državami, ne glede na ostale sporazume ali dogovore, ki lahko obstajajo med EU in zadevnimi tretjimi državami;
(iv)  spodbujanjem izmenjave najboljših praks in dialoga na mednarodni ravni, vključno z dvostranskim dialogom s tretjimi državami, ob upoštevanju Konvencije Združenih narodov o pomorskem pravu (UNCLOS) in ustreznih obstoječih mednarodnih konvencij, ki temeljijo na tej konvenciji, ne glede na ostale sporazume ali dogovore, ki lahko obstajajo med EU in zadevnimi tretjimi državami;
Sprememba 503
Predlog uredbe
Člen 81 – odstavek 1 – točka b – uvodni del
(b)  prispeva k razvoju medsektorskih pobud, ki so vzajemno koristne za različne pomorske sektorje in/ali sektorske politike, pri čemer se upoštevajo in nadgrajujejo obstoječa orodja in pobude, kot so:
(b)  prispeva k razvoju medsektorskih pobud, ki so vzajemno koristne za različne pomorske in morske sektorje in/ali sektorske politike, pri čemer se upoštevajo in nadgrajujejo obstoječa orodja in pobude, kot so:
Sprememba 504
Predlog uredbe
Člen 81 – odstavek 1 – točka b – točka i
(i)  celostni pomorski nadzor za povečanje uspešnosti in učinkovitosti z medsektorsko in čezmejno izmenjavo informacij ob upoštevanju obstoječih in prihodnjih sistemov;
(i)  celostni pomorski nadzor za povečanje varnosti, uspešnosti in učinkovitosti z medsektorsko in čezmejno izmenjavo informacij ob upoštevanju obstoječih in prihodnjih sistemov;
Sprememba 505
Predlog uredbe
Člen 81 – odstavek 1 – točka b – točka iii
(iii)  postopen razvoj obsežne in javno dostopne visokokakovostne baze znanja o morju, ki bo olajšala izmenjavo, ponovno uporabo ter razširjanje teh podatkov in znanja med različnimi skupinami uporabnikov;
(iii)  postopen razvoj obsežne in javno dostopne visokokakovostne baze znanja o morju, ki bo zmanjšala podvajanje in olajšala izmenjavo, ponovno uporabo ter razširjanje teh podatkov in znanja med različnimi skupinami uporabnikov;
Sprememba 506
Predlog uredbe
Člen 81 – odstavek 1 – točka b a (novo)
(ba)  izboljša sodelovanje med državami članicami prek izmenjave informacij in najboljših praks obalnih straž z različnimi nalogami, da bi se ustanovila evropska obalna straža.
Sprememba 507
Predlog uredbe
Člen 81 – odstavek 1 – točka c
(c)  podpira trajnostno gospodarsko rast, zaposlovanje, inovacije in nove tehnologije v pomorskih sektorjih v vzponu in prihodnjih pomorskih sektorjih v obalnih regijah v dopolnjevanju z uveljavljenimi sektorskimi in nacionalnimi dejavnostmi;
(c)  podpira trajnostno gospodarsko rast, zaposlovanje, inovacije in nove tehnologije v pomorskih sektorjih v vzponu in prihodnjih pomorskih sektorjih ter v obalnih, otoških in najbolj oddaljenih regijah Unije v dopolnjevanju z uveljavljenimi sektorskimi in nacionalnimi dejavnostmi;
Sprememba 508
Predlog uredbe
Člen 81 – odstavek 1 – točka c a (novo)
(ca)  podpira razvoj človeškega kapitala v pomorskem sektorju, zlasti s spodbujanjem sodelovanja in izmenjav na področju usposabljanja.
Sprememba 509
Predlog uredbe
Člen 81 – odstavek 1 – točka d
(d)  spodbuja varstvo morskega okolja, zlasti njegove biotske raznovrstnosti in zaščitenih morskih območij, kot so območja Natura 2000, ter trajnostno uporabo morskih in obalnih virov ter dodatno opredeli omejitev trajnosti človekovih dejavnosti, ki vplivajo na morsko okolje, zlasti z Okvirno direktivo o morski strategiji.
(d)  spodbuja varstvo morskega okolja, zlasti njegove biotske raznovrstnosti in zaščitenih morskih območij, kot so območja Natura 2000, ter trajnostno uporabo morskih in obalnih virov z uporabo ekosistemskega pristopa k upravljanju človekovih dejavnosti, v skladu s ciljem vzpostavitve in vzdrževanja dobrega okoljskega stanja, kot to zahteva okvirna direktiva o morski strategiji.
Sprememba 510
Predlog uredbe
Člen 82 – odstavek 1 – točka b
(b)  projekti, vključno s preskusnimi projekti in projekti sodelovanja;
(b)  projekti, od načrtovanja do izvedbe, vključno s preskusnimi in pilotnimi projekti ter nacionalnimi in čezmejnimi projekti sodelovanja;
Sprememba 511
Predlog uredbe
Člen 82 – odstavek 1 – točka c
(c)  obveščanje javnosti in izmenjava najboljših praks, kampanje ozaveščanja ter z njimi povezane dejavnosti sporočanja in razširjanja informacij, kot so oglaševalske kampanje, dogodki, razvoj in vzdrževanje spletnih strani ter platforme zainteresiranih strani, vključno z obveščanjem o političnih prednostnih nalogah Unije, v kolikor so povezane s splošnimi cilji te uredbe;
(c)  obveščanje javnosti in izmenjava najboljših praks, tudi v zvezi z zadevnimi učinkovitimi evropskimi raziskovalnimi programi, kampanje ozaveščanja ter z njimi povezane dejavnosti sporočanja in razširjanja informacij, kot so oglaševalske kampanje, dogodki, razvoj in vzdrževanje spletišč ter platforme zainteresiranih strani, vključno z obveščanjem o političnih prednostnih nalogah Unije, v kolikor so povezane s splošnimi cilji te uredbe;
Sprememba 512
Predlog uredbe
Člen 82 – odstavek 1 – točka d
(d)  konference, seminarji in delavnice;
(d)  konference, seminarji, forumi in delavnice;
Sprememba 513
Predlog uredbe
Člen 82 – odstavek 1 – točka e
(e)  izmenjava najboljših praks, dejavnosti usklajevanja, vključno z mrežami za izmenjavo informacij in usmerjevalnimi mehanizmi za strategije morskih bazenov;
(e)  izmenjava najboljših praks, dejavnosti usklajevanja, vključno z mrežami za izmenjavo informacij in podporo razvoju za strategije morskih bazenov;
Sprememba 514
Predlog uredbe
Člen 82 – odstavek 1 – točka f
(f)  razvoj, delovanje in vzdrževanje sistemov in omrežij IT, ki omogočajo zbiranje, upravljanje, potrjevanje, analiziranje in izmenjavo ter razvoj metod vzorčenja podatkov v zvezi z ribištvom, vključno z medsebojno povezavo sistemov za medsektorsko izmenjavo podatkov.
(f)  razvoj, delovanje in vzdrževanje sistemov in omrežij IT, ki omogočajo zbiranje, upravljanje, potrjevanje, analiziranje in izmenjavo ter razvoj metod vzorčenja podatkov, vključno z medsebojno povezavo sistemov za medsektorsko izmenjavo podatkov.
Sprememba 515
Predlog uredbe
Člen 82 – odstavek 1 – točka f a (novo)
(fa)  projekti usposabljanja za razvoj znanja, poklicne kvalifikacije in ukrepi za spodbujanje poklicnega razvoja v pomorskem sektorju;
Sprememba 516
Predlog uredbe
Člen 82 – odstavek 1 – točka f b (novo)
(fb)  ustrezni instrumenti za celovito upravljanje obalnih območij, pomorsko prostorsko načrtovanje in upravljanje skupnih virov na ravni morskih bazenov;
Sprememba 517
Predlog uredbe
Člen 82 – odstavek 1 – točka f c (novo)
(fc)  tehnična pomoč iz člena 51 Uredbe (EU) št. .../... [o skupnih določbah].
Sprememba 518
Predlog uredbe
Člen 82 – odstavek 2 – uvodni del
2.  Za doseganje specifičnega cilja v zvezi z razvojem medsektorskih dejavnosti iz člena 81(b) lahko ESPR podpira:
2.  Za doseganje specifičnega cilja v zvezi z razvojem čezmejnih in medsektorskih dejavnosti iz člena 81(b) lahko ESPR podpira:
Sprememba 519
Predlog uredbe
Člen 82 – odstavek 2 – točka b
(b)  dejavnosti usklajevanja in sodelovanja med državami članicami za razvoj pomorskega prostorskega načrtovanja in celovitega ravnanja z obalnim pasom, vključno z odhodki, povezanimi s sistemi in praksami izmenjave in spremljanja podatkov, dejavnostmi vrednotenja, vzpostavitvijo in delovanjem mrež strokovnjakov ter vzpostavitvijo programa, katerega cilj je krepitev zmogljivosti držav članic za izvajanje pomorskega prostorskega načrtovanja;
(b)  dejavnosti usklajevanja in sodelovanja med državami članicami in, kjer je primerno, med državami članicami in regijami za razvoj pomorskega prostorskega načrtovanja in celovitega ravnanja z obalnim pasom, vključno z odhodki, povezanimi s sistemi in praksami izmenjave in spremljanja podatkov, dejavnostmi vrednotenja, vzpostavitvijo in delovanjem mrež strokovnjakov ter vzpostavitvijo programa, katerega cilj je krepitev zmogljivosti držav članic za izvajanje pomorskega prostorskega načrtovanja;
Sprememba 520
Predlog uredbe
Člen 82 – odstavek 2 – točka c
(c)  tehnično orodje za ustanovitev in vodenje operativne evropske mreže za pomorsko opazovanje in podatke, katere cilj je olajšati zbiranje, nadzor kakovosti, ponovno uporabo in razširjanje pomorskih podatkov s sodelovanjem med institucijami držav članic, ki sodelujejo v mreži.
(c)  tehnično orodje za ustanovitev in vodenje operativne evropske mreže za pomorsko opazovanje in podatke, katere cilj je olajšati zbiranje, pridobivanje, nadzor kakovosti, ponovno uporabo in razširjanje pomorskih podatkov in znanja s sodelovanjem med institucijami držav članic, ki sodelujejo v mreži.
Sprememba 521
Predlog uredbe
Člen 84 – odstavek 1 – uvodni del
Z ukrepi iz tega poglavja se spodbuja izvajanje SRP in CPP, zlasti v zvezi z:
(Ne zadeva slovenske različice.)
Sprememba 522
Predlog uredbe
Člen 84 – odstavek 1 – točka a
(a)  znanstvenimi nasveti v okviru SRP;
(a)  zbiranjem, upravljanjem in razširjanjem znanstvenih nasvetov v okviru SRP;
Sprememba 523
Predlog uredbe
Člen 84 – odstavek 1 – točka b
(b)  posebnimi ukrepi nadzora in izvrševanja v okviru SRP;
(b)  posebnimi ukrepi nadzora in izvrševanja v okviru SRP, vključno z inšpekcijskimi pregledi dela;
Sprememba 524
Predlog uredbe
Člen 84 – odstavek 1 – točka d a (novo)
(da)  socialnim dialogom in vključevanjem socialnih partnerjev;
Sprememba 525
Predlog uredbe
Člen 84 – odstavek 1 – točka e
(e)  tržnimi informacijami;
(e)  tržnimi informacijami, vključno z vzpostavitvijo elektronskih trgov;
Sprememba 526
Predlog uredbe
Člen 84 a (novo)
Člen 84a
Ohranitveni ukrepi
Za zagotovitev učinkovitega izvajanja ohranitvenih ukrepov iz členov 17 in 21 Uredbe (EU) št. .../... [o SRP] lahko ESPR podpira pobude držav članic za sodelovanje in izvajanje skupnih ukrepov, namenjenih doseganju ciljev, dogovorjenih v okviru večletnih načrtov, ki so bili določeni na podlagi členov 9, 10 in 11 Uredbe (EU) št. .../... [o SRP];
Sprememba 527
Predlog uredbe
Člen 85 – odstavek 1
1.  ESPR lahko podpira zagotavljanje znanstvenih rezultatov, zlasti projekte uporabnih raziskav, ki so neposredno povezani z zagotavljanjem znanstvenih mnenj in nasvetov, da bi se sprejele dobre in učinkovite odločitve o upravljanju ribištva v skladu s SRP.
1.  ESPR lahko podpira zagotavljanje znanstvenih rezultatov, zlasti projekte uporabnih raziskav, ki so neposredno povezani z zagotavljanjem znanstvenih in socialno-ekonomskih mnenj in nasvetov, da bi se sprejele dobre in učinkovite odločitve o upravljanju ribištva v skladu s SRP.
Sprememba 528
Predlog uredbe
Člen 85 – odstavek 2 – točka a
(a)  študije in pilotni projekti, ki so potrebni za izvajanje in razvoj SRP, vključno z alternativnimi tehnikami trajnostnega ribolovnega upravljanja;
(a)  študije in pilotni projekti, ki so potrebni za izvajanje in razvoj SRP, vključno z alternativnimi tehnikami trajnostnega ribolovnega in ribogojnega upravljanja, tudi v okviru svetovalnih svetov;
Sprememba 529
Predlog uredbe
Člen 85 – odstavek 2 – točka a a (novo)
(aa)  študije, potrebne za izvajanje in razvoj SRP na občutljivih biogeografskih območjih;
Sprememba 530
Predlog uredbe
Člen 85 – odstavek 2 – točka b
(b)  priprava in zagotavljanje znanstvenih mnenj in nasvetov s strani znanstvenih organov, vključno z mednarodnimi svetovalnimi organi, ki so odgovorni za oceno staležev, ter s strani neodvisnih strokovnjakov in raziskovalnih institucij;
(b)  priprava in zagotavljanje znanstvenih mnenj in nasvetov s strani znanstvenih organov, vključno z mednarodnimi svetovalnimi organi, ki so odgovorni za oceno staležev, ter s strani strokovnjakov in raziskovalnih institucij;
Sprememba 531
Predlog uredbe
Člen 85 – odstavek 2 – točka c
(c)  sodelovanje strokovnjakov na sestankih o znanstvenih in tehničnih vprašanjih s področja ribištva, v delovnih skupinah in mednarodnih svetovalnih organih ter na sestankih, na katerih se bodo zahtevali prispevki strokovnjakov s področja ribištva;
(c)  sodelovanje strokovnjakov na sestankih o znanstvenih in tehničnih vprašanjih s področja ribištva, v delovnih skupinah in mednarodnih svetovalnih organih ter na sestankih, na katerih se bodo zahtevali prispevki strokovnjakov s področja ribištva in ribogojstva;
Sprememba 532
Predlog uredbe
Člen 85 – odstavek 2 – točka c a (novo)
(ca)  financiranje plovil za raziskave, ki izvajajo znanstvene raziskovalne programe na območjih zunaj voda Unije, kjer Unija deluje na podlagi ribiških sporazumov;
Sprememba 533
Predlog uredbe
Člen 85 – odstavek 2 – točka e
(e)  dejavnosti sodelovanja med državami članicami na področju zbiranja podatkov, vključno z ustanovitvijo in vodenjem regionaliziranih podatkovnih zbirk za skladiščenje, upravljanjem in uporabo podatkov, kar bo koristilo regionalnemu sodelovanju ter izboljšalo dejavnosti zbiranja in upravljanja podatkov ter strokovno znanje v podporo upravljanja ribištva.
(e)  dejavnosti sodelovanja med državami članicami na področju zbiranja podatkov, vključno z različnimi regionalnimi zainteresiranimi stranmi in vključno z ustanovitvijo in vodenjem regionaliziranih podatkovnih zbirk za skladiščenje, upravljanjem in uporabo podatkov, kar bo koristilo regionalnemu sodelovanju ter izboljšalo dejavnosti zbiranja in upravljanja podatkov ter strokovno znanje v podporo upravljanja ribištva,
Sprememba 534
Predlog uredbe
Člen 85 – odstavek 2 – točka e a (novo)
(ea)  vzpostavitev elektronskih trgov za boljše usklajevanje informacij med upravljavci trga in predelovalci.
Sprememba 535
Predlog uredbe
Člen 86 – odstavek 2 – točka a
(a)  skupni nakup patruljnih čolnov, letal in helikopterjev, če vsaj 60 % časa uporabljajo za nadzor ribištva, s strani več držav članic z istega geografskega območja;
(a)  skupni nakup patruljnih čolnov, letal in helikopterjev, če se za nadzor ribištva uporabljajo vsaj 60 % vsega časa njihove uporabe, izračunane na letni ravni, s strani več držav članic z istega geografskega območja;
Sprememba 536
Predlog uredbe
Člen 86 – odstavek 2 – točka b
(b)  odhodki v zvezi z oceno in razvojem novih tehnologij nadzora;
(b)  odhodki v zvezi z oceno in razvojem novih tehnologij nadzora ter postopki izmenjave podatkov med organi in institucijami, pristojnimi za področja, kot so varnost, reševanje in nadzor v Uniji;
Sprememba 537
Predlog uredbe
Člen 88 – odstavek 1
1.  ESPR lahko podpira operativne stroške svetovalnih svetov, ustanovljenih v skladu s členom 52 [uredbe o skupni ribiški politiki].
1.  ESPR podpira potrebne operativne in izvedenske stroške svetovalnih svetov, ustanovljenih v skladu z [uredbo o skupni ribiški politiki], da se zagotovi njihovo polno in učinkovito opravljanje nalog.
Sprememba 538
Predlog uredbe
Člen 88 – odstavek 1 a (novo)
1a.  ESPR lahko podpira operativne stroške svetovalnih svetov, kadar ti stroški spodbujajo vključevanje in sodelovanje organizacij ribičev in drugih deležnikov.
Sprememba 539
Predlog uredbe
Člen 88 – odstavek 1 b (novo)
1b.  ESPR podpira operativne, tehnične in znanstvene stroške, povezane z izvajanjem študij, ki so podlaga za priporočila svetovalnih svetov.
Sprememba 540
Predlog uredbe
Člen 88 a (novo)
Člen 88a
Socialni dialog
ESPR lahko podpira operativne stroške struktur, ki spodbujajo socialni dialog in vključevanje socialnih partnerjev.
Sprememba 541
Predlog uredbe
Člen 89 – odstavek 1
ESPR lahko podpira razvoj in razširjanje tržnih informacij za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva s strani Komisije v skladu s členom 49 [Uredbe (EU) o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva].
ESPR lahko podpira razvoj in razširjanje tržnih informacij za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva s strani Komisije v skladu s členom 49 [Uredbe (EU) o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva], vključno z vzpostavljanjem elektronskih trgov za boljše usklajevanje informacij med upravljavci trga in predelovalci.
Sprememba 542
Predlog uredbe
Člen 91 – odstavek 1 – točka b
(b)  izvajanje sporazumov o trajnostnem ribolovu in sodelovanje Unije v regionalnih organizacijah za upravljanje ribištva;
(b)  pripravo, spremljanje in vrednotenje sporazumov o trajnostnem ribolovu in sodelovanje Unije v regionalnih organizacijah za upravljanje ribištva; zadevni ukrepi zajemajo študije, srečanja, sodelovanje strokovnjakov, stroške začasnega osebja, dejavnosti obveščanja in vse druge upravne stroške ali stroške, ki nastanejo v zvezi z znanstveno ali tehnično pomočjo Komisije.
Sprememba 543
Predlog uredbe
Člen 92 – odstavek 1 – uvodni del
1.  Na pobudo države članice in ob upoštevanju zgornje meje 5 % skupnega zneska operativnega programa lahko ESPR podpira:
1.  Na pobudo države članice in ob upoštevanju zgornje meje 6 % skupnega zneska operativnega programa lahko ESPR podpira:
Sprememba 544
Predlog uredbe
Člen 94 – odstavek 3 – točka a
(a)  100 % javnofinančnih odhodkov, upravičenih do podpore v okviru pomoči za skladiščenje iz člena 70;
(a)  50 % javnofinančnih odhodkov, upravičenih do podpore v okviru pomoči za skladiščenje iz člena 70;
Sprememba 545
Predlog uredbe
Člen 94 – odstavek 3 – točka a a (novo)
(aa)  100 % upravičenih javnofinančnih odhodkov za pripravo načrtov proizvodnje in trženja iz člena 69;
Sprememba 546
Predlog uredbe
Člen 94 – odstavek 3 – točka d
(d)  80 % javnofinančnih odhodkov, upravičenih do podpore iz člena 78(2)(a) do (d) in (f) do (j);
(d)  90 % javnofinančnih odhodkov, upravičenih do podpore iz člena 78(2)(a) do (d) in (f) do (j);
Sprememba 547
Predlog uredbe
Člen 94 – odstavek 3 – točka e
(e)  65 % odhodkov, upravičenih do podpore iz člena 79.
(e)  80 % odhodkov, upravičenih do podpore iz člena 79.
Sprememba 548
Predlog uredbe
Člen 94 – odstavek 3 – točka e a (novo)
(ea)  dodatnih 10 odstotnih točk, ki se prištejejo k najvišji prispevni stopnji ESPR, kadar ESPR financira dejavnosti na odročnih grških otokih ali v najbolj oddaljenih regijah, ki so zaradi oddaljenosti v slabšem položaju;
Sprememba 549
Predlog uredbe
Člen 95 – odstavek 1
1.  Najvišja stopnja intenzivnosti državne pomoči, ki jo uporabljajo države članice, je 50 % skupnih upravičenih odhodkov za dejavnost.
1.  Najvišja stopnja intenzivnosti državne pomoči, ki jo uporabljajo države članice, je 60 % skupnih upravičenih odhodkov za dejavnost.
Sprememba 550
Predlog uredbe
Člen 95 – odstavek 2 – točka a
(a)  je upravičenec oseba javnega prava;
(a)  je upravičenec oseba javnega prava ali oseba zasebnega prava, ki opravlja javne storitve;
Sprememba 551
Predlog uredbe
Člen 95 – odstavek 2 – točka b
(b)  je dejavnost povezana s pomočjo za skladiščenje iz člena 70;
črtano
Sprememba 552
Predlog uredbe
Člen 95 – odstavek 3 – uvodni del
3.  Z odstopanjem od odstavka 1 lahko države članice uporabljajo intenzivnost državne pomoči med 50 % in največ 100 % skupnih upravičenih odhodkov, kadar se dejavnost izvaja v skladu s poglavjem III naslova V in izpolnjuje eno od naslednjih meril:
3.  Z odstopanjem od odstavka 1 lahko države članice uporabljajo intenzivnost državne pomoči med 60 % in največ 100 % skupnih upravičenih odhodkov, kadar se dejavnost izvaja v skladu s poglavji I, II, III ali IV naslova V in izpolnjuje dve ali več naslednjih meril:
Sprememba 553
Predlog uredbe
Člen 98 – odstavek 2 – pododstavek 2
Komisija izvaja pooblastila ob polnem spoštovanju načela sorazmernosti in ob upoštevanju tveganja, da neskladnost z zadevnimi predpisi SRP resno ogroža trajnostno izkoriščanje živih morskih bioloških virov, s katerim se populacije lovljenih vrst obnavljajo in ohranjajo nad ravnmi, ki omogočajo največji trajnostni donos, trajnost zadevnih staležev ali ohranjanje morskega okolja.
Komisija izvaja pooblastila ob polnem spoštovanju načela sorazmernosti in ob upoštevanju tveganja, da neskladnost z zadevnimi predpisi SRP resno ogroža trajnostno izkoriščanje živih morskih bioloških virov, s katerim se populacije lovljenih vrst obnavljajo in ohranjajo nad ravnmi, ki omogočajo največji trajnostni donos, trajnost zadevnih staležev, ohranjanje morskega okolja ali vzpostavitev in ohranjanje dobrega okoljskega stanja do leta 2020.
Sprememba 576
Predlog uredbe
Člen 99 – odstavek 1
1.  Poleg splošnih pravil iz člena 114 [Uredbe (EU) št. […] o skupnih določbah] organ upravljanja:
1.  Poleg splošnih pravil iz člena 114 [Uredbe (EU) št. […] o skupnih določbah] organ upravljanja:
(a)  predložitev Komisiji ustreznih podatkov o dejavnostih, izbranih za financiranje, vključno z glavnimi značilnostmi upravičenca in same dejavnosti, na četrtletni ravni; Komisija z izvedbenimi akti določi pravila za pripravo teh podatkov v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 128(2).
(a)  Komisiji dvakrat letno predloži ustrezne podatke o dejavnostih, izbranih za financiranje, vključno z glavnimi značilnostmi upravičenca in same dejavnosti . Komisija z izvedbenimi akti določi pravila za pripravo teh podatkov v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 128(2).
(b)  zagotovi obveščanje javnosti o programu, in sicer z obveščanjem možnih upravičencev, strokovnih organizacij, gospodarskih in socialnih partnerjev, organov, vključenih v spodbujanje enakosti med moškimi in ženskami, ter zadevnih nevladnih organizacij, vključno z okoljskimi organizacijami, o možnostih, ki jih zagotavlja program, in pravilih glede dostopa do finančne podpore programa;
(b)  zagotovi obveščanje javnosti o programu, in sicer z obveščanjem možnih upravičencev, strokovnih organizacij, gospodarskih in socialnih partnerjev, organov, vključenih v spodbujanje enakosti med moškimi in ženskami, ter zadevnih nevladnih organizacij, vključno z okoljskimi organizacijami, o možnostih, ki jih zagotavlja program, in pravilih glede dostopa do finančne podpore programa ter obveznosti spoštovanja pravil skupne ribiške politike;
(c)  zagotovi obveščanje javnosti o programu z obveščanjem upravičencev o prispevku Unije, širše javnosti pa o vlogi Unije v programu.
(c)  zagotovi obveščanje javnosti o programu z obveščanjem upravičencev o prispevku Unije in obveznosti spoštovanja pravil skupne ribiške politike;
(d)  zagotovi obveščanje javnosti o programu z obveščanje širše javnosti o vlogi Unije v programu ter držav članic pri spoštovanju pravil skupne ribiške politike.
Sprememba 554
Predlog uredbe
Člen 100 – odstavek 1
1.  Poleg člena 135 [Uredbe (EU) št. [...] o skupnih določbah] so države članice najprej odgovorne tudi za preiskovanje primerov neskladnosti s pravili, ki se uporabljajo v okviru skupne ribiške politike.
(Ne zadeva slovenske različice.)
Sprememba 555
Predlog uredbe
Člen 100 – odstavek 2
2.  V primeru finančnih popravkov, uporabljenih pri odhodkih, ki so neposredno povezani z neskladnostjo s členom 98, države članice določijo znesek popravka ob upoštevanju resnosti neskladnosti upravičenca s predpisi SRP, gospodarske prednosti, ki izhaja iz neskladnosti s predpisi SRP, ali pomena prispevka ESPR za gospodarsko dejavnost upravičenca.
2.  V primeru finančnih popravkov, uporabljenih pri odhodkih, ki so neposredno povezani z neskladnostjo s členom 98, države članice določijo znesek popravka ob upoštevanju resnosti (vključno z obsegom, trajanjem in morebitnimi ponovitvami) neskladnosti upravičenca s predpisi SRP, gospodarske prednosti, ki izhaja iz neskladnosti s predpisi SRP, ali pomena prispevka ESPR za gospodarsko dejavnost upravičenca.
Sprememba 577
Predlog uredbe
Člen 102
1.   Poleg člena 134 [Uredbe (EU) št. […] o skupnih določbah] lahko Komisija z izvedbenim aktom začasno ustavi vsa vmesna plačila ali del vmesnih plačil v okviru operativnega programa, če:
1.   Poleg člena 134 [Uredbe (EU) št. […] o skupnih določbah] lahko Komisija z izvedbenim aktom začasno ustavi vsa vmesna plačila ali del vmesnih plačil v okviru operativnega programa, če:
(a)  obstaja resna pomanjkljivost v sistemu upravljanja in nadzora operativnega programa, za katero niso bili sprejeti popravni ukrepi;
(b)  so odhodki iz potrjenega izkaza o odhodkih povezani s hujšo nepravilnostjo ali drugo vrsto neskladnosti, ki ni bila odpravljena;
(c)  država članica ni sprejela potrebnih ukrepov za izboljšanje stanja, ki je razlog za prekinitev iz člena 118;
(d)  obstaja resna pomanjkljivost v kakovosti in zanesljivosti sistema spremljanja;
je Komisija z izvedbenim aktom sprejela sklep, s katerim potrjuje, da država članica ni izpolnila svojih obveznosti v okviru skupne ribiške politike. Takšna neskladnost lahko vpliva na odhodke iz potrjenega izkaza o odhodkih, za katere se zahteva vmesno plačilo;
(e)  je Komisija z izvedbenim aktom sprejela sklep, s katerim potrjuje, da država članica ni izpolnila svojih obveznosti v okviru skupne ribiške politike. Takšna neskladnost lahko vpliva na odhodke iz potrjenega izkaza o odhodkih, za katere se zahteva vmesno plačilo;
(f)  so izpolnjeni pogoji iz člena 17(5) in člena 20(3) Uredbe (EU) št. [...] o skupnih določbah.
2.   Komisija lahko z izvedbenimi akti, sprejetimi v skladu s postopkom preverjanja iz člena 128(3), določi podrobna pravila v zvezi s plačili, ki se lahko začasno ustavijo. Ti zneski so sorazmerni z vrsto in pomembnostjo pomanjkljivosti, nepravilnosti ali neskladnosti s strani države članice.
2.   Komisija lahko z izvedbenim aktom določi začasno ustavitev vseh vmesnih plačil ali dela vmesnih izplačil po tem, ko državi članici ponudi možnost za predložitev stališč v roku dveh mesecev. Komisija lahko z izvedbenimi akti, sprejetimi v skladu s postopkom preverjanja iz člena 151(3), določi podrobna pravila v zvezi s plačili, ki se lahko začasno ustavijo. Ti zneski so sorazmerni z vrsto in pomembnostjo pomanjkljivosti, nepravilnosti ali neskladnosti s strani države članice.
2a.  Komisija z izvedbenim aktom prekliče začasno ustavitev vseh vmesnih plačil ali dela vmesnih plačil, ko država članica sprejme ustrezne ukrepe, ki dovoljujejo preklic začasne ustavitve. Če država članica takšnih ukrepov ne sprejme, lahko Komisija z izvedbenim aktom sprejme sklep o uporabi finančnih popravkov s preklicem celotnega zneska ali dela zneska prispevka Unije za operativni program v skladu s členoma 128 in 129.
Sprememba 578
Predlog uredbe
Člen 103 a (novo)
Člen 103a
Nadzor na kraju samem, ki ga izvede Komisija
1.  Komisija lahko brez poseganja v nadzor, ki ga države članice izvajajo v skladu z nacionalnimi zakoni in drugimi predpisi ali členom 287 Pogodbe, in v vsak pregled, ki se izvede v skladu s členom 322 Pogodbe, izvede nadzor na kraju samem v državah članicah, zlasti da preveri:
(a)  skladnost upravnih praks s pravili Unije;
(b)  obstoj potrebnih dokazil in njihovo ujemanje z dejavnostmi, ki jih financira ESPR;
(c)  pogoje, pod katerimi se izvajajo in nadzirajo dejavnosti, ki jih financira ESPR.
2.  Osebe, ki jih Komisija pooblasti za izvajanje nadzora na kraju samem, ali zastopniki Komisije, ki delujejo v okviru dodeljenih pooblastil, imajo dostop do računovodskih knjig in vseh drugih dokumentov v zvezi z odhodki, ki jih financira ESPR, vključno z dokumenti in metapodatki, pripravljenimi ali prejetimi in shranjenimi na elektronskih nosilcih.
4.  Komisija pred nadzorom na kraju samem pravočasno obvesti zadevno državo članico ali državo članico, na ozemlju katere je treba izvesti nadzor. Uradniki zadevne države članice lahko sodelujejo pri takšnem nadzoru.
5.  Na zahtevo Komisije in s soglasjem zadevne države članice pristojni organi te države članice izvedejo dodaten nadzor ali preiskave v zvezi z dejavnostmi iz te uredbe. Pri takšnem nadzoru lahko sodelujejo zastopniki Komisije ali osebe, ki jih pooblasti Komisija.
6.  Komisija lahko za izboljšanje nadzora s soglasjem zadevnih držav članic pri nekaterih pregledih ali preiskavah zaprosi za pomoč organe teh držav članic.
7.  Komisija lahko z izvedbenimi akti, sprejetimi v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 151(2), določi pravila v zvezi s postopki, ki jih je treba upoštevati pri izvajanju dodatnega nadzora iz odstavkov 5 in 6.
Sprememba 579
Predlog uredbe
Člen 104
1.  Države članice dajo Komisiji na voljo vse informacije, potrebne za nemoteno delovanje ESPR, in sprejmejo vse ustrezne ukrepe za olajšanje nadzora, za katerega Komisija meni, da je primeren v zvezi z upravljanjem financiranja Unije, vključno z nadzorom na kraju samem.
Na zahtevo Komisije države članice posredujejo zakone in druge predpise, ki so jih sprejele za izvajanje aktov Unije v zvezi s skupno ribiško politiko, če imajo ti akti finančne posledice za ESPR.
2.  Na zahtevo Komisije države članice posredujejo zakone in druge predpise, ki so jih sprejele za izvajanje aktov Unije v zvezi s skupno ribiško politiko, če imajo ti akti finančne posledice za ESPR.
3.  Države članice dajo Komisiji na voljo vse informacije o ugotovljenih nepravilnostih in domnevnih goljufijah ter tudi informacije o ukrepih za izterjavo zneskov, ki so bili neupravičeno izplačani v zvezi s temi nepravilnostmi in goljufijami v skladu s členom 116.
Sprememba 580
Predlog uredbe
Člen 107
1.  Pred sprejetjem odločitve o finančnem popravku z uporabo izvedbenih aktov Komisija začne postopek z obvestilom državi članici o svojih začasnih sklepih in zahtevo, da država članica v dveh mesecih predloži svoje pripombe.
Poleg tega, kar je določeno v odstavku 2 člena 137 [Uredbe (EU) št. [...] o skupnih določbah], če Komisija predlaga finančni popravek iz člena 106(2), ima država članica s preučitvijo zadevne dokumentacije možnost dokazati, da sta dejanski obseg neskladnosti s skupno ribiško politiko in njena povezanost z odhodki manjša od ocene Komisije.
2.  Če Komisija predlaga finančni popravek na podlagi ekstrapolacije ali pavšalnega zneska, ima država članica s preučitvijo zadevne dokumentacije možnost dokazati, da je dejanski obseg nepravilnosti ali druge vrste neskladnosti, vključno z neskladnostjo s skupno ribiško politiko, manjši od ocene Komisije. V soglasju s Komisijo lahko država članica omeji obseg tega preverjanja na ustrezen delež ali vzorec zadevne dokumentacije. Razen v ustrezno utemeljenih primerih je rok za to preverjanje največ dva dodatna meseca po dvomesečnem roku iz odstavka 1.
3.  Komisija upošteva vse dokaze, ki jih v rokih iz odstavkov 1 in 2 predloži država članica.
4.  Če država članica ne sprejme začasnih sklepov Komisije, je povabljena na zaslišanje pred Komisijo, da se zagotovi dostopnost vseh ustreznih informacij in pripomb kot podlaga za sklepe Komisije o zahtevku za finančni popravek.
5.  Komisija z izvedbenimi akti sprejme sklep o izvedbi finančnih popravkov v šestih mesecih od datuma zaslišanja ali prejema dodatnih informacij, kadar se država članica strinja, da predloži take dodatne informacije po zaslišanju. Komisija upošteva vse informacije in ugotovitve, predložene med postopkom. Če zaslišanje ni izvedeno, začne šestmesečni rok teči dva meseca po datumu vabila na zaslišanje, ki ga je poslala Komisija.
6.  Kadar Komisija ali Evropsko računsko sodišče odkrije nepravilnosti, ki vplivajo na letne računovodske izkaze, poslane Komisiji, se s finančnim popravkom zmanjša podpora iz ESPR za operativni program.
Sprememba 557
Predlog uredbe
Člen 111 – odstavek 1
1.  Ključne informacije o izvajanju programa, o vsaki dejavnosti, izbrani za financiranje, in o dokončanih dejavnostih, ki jih je treba spremljati in ovrednotiti, vključno z glavnimi značilnostmi upravičenca in projekta, se beležijo in vodijo elektronsko.
(Ne zadeva slovenske različice.)
Sprememba 558
Predlog uredbe
Člen 113 – odstavek 2
2.  Organ upravljanja in odbor za spremljanje operativni program spremljata z uporabo finančnih kazalnikov ter kazalnikov realizacij in rezultatov.
(Ne zadeva slovenske različice.)
Sprememba 559
Predlog uredbe
Člen 114 – odstavek 1 – točka a
(a)  v štirih mesecih po sprejetju odločitve o odobritvi programa svetuje in izda mnenje v zvezi z izbirnimi merili za dejavnosti, ki bodo financirane; izbirna merila se revidirajo glede na programske potrebe;
(Ne zadeva slovenske različice.)
Spremembe 581, 560 in 561
Predlog uredbe
Člen 120 – odstavek 1
1.   Organ upravljanja je v skladu s členom 99(1)(b) pristojen za:
1.   Organ upravljanja je v skladu s členom 99(1)(b) do (d) pristojen za:
(a)   vzpostavitev enotne spletne strani ali enotnega spletnega portala z informacijami o operativnem programu v vsaki državi članici in dostopom do njega;
(a)   vzpostavitev enotnega spletišča ali enotnega spletnega portala z informacijami o operativnih programih v vsaki državi članici in enostavnim dostopom do njega;
(b)   obveščanje morebitnih upravičencev o možnostih financiranja v okviru operativnega programa;
(b)   obveščanje morebitnih upravičencev o možnostih financiranja v okviru operativnega programa in obveznostih spoštovanja pravil skupne ribiške politike;
(c)   obveščanje državljanov Unije o vlogi in dosežkih ESPR z ukrepi obveščanja in sporočanja rezultatov in vpliva pogodb o partnerstvu, operativnih programov in dejavnosti.
(c)   obveščanje državljanov Unije o vlogi in dosežkih ESPR z ukrepi obveščanja in sporočanja rezultatov in vpliva pogodb o partnerstvu, operativnih programov in dejavnosti.
(d)  zagotavlja, da povzetek ukrepov za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike, vključno s primeri nespoštovanja teh pravil s strani držav članic, ter ukrepi za izboljšanje stanja, kot so finančni popravki;
Sprememba 562
Predlog uredbe
Člen 120 – odstavek 4 a (novo)
4a.  V zvezi z dostopom do informacij o okolju se uporabljajo Direktiva št. 2003/4/ES ter uredbi (ES) št. 1049/2001 in (ES) št. 1367/2006.
Sprememba 563
Predlog uredbe
Priloga I – tabela – vrstica 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Vrsta dejavnosti

Odstotne točke

Dejavnosti v zvezi z malim priobalnim ribolovom so lahko upravičene do povečanja za

25

Sprememba

Vrsta dejavnosti

Odstotne točke

Dejavnosti v zvezi z malim priobalnim ribolovom so lahko upravičene do povečanja za

30

Sprememba 564
Predlog uredbe
Priloga I – tabela – vrstica 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Vrsta dejavnosti

Odstotne točke

Dejavnosti, ki jih izvajajo organizacije proizvajalcev ali združenja organizacij proizvajalcev, so lahko upravičene do povečanja za

20

Sprememba

Vrsta dejavnosti

Odstotne točke

Dejavnosti, ki jih izvajajo organizacije proizvajalcev, združenje organizacij proizvajalcev, strokovna organizacija ribičev, ki jo priznava država članica, ali medpanožna organizacija, so lahko upravičene do povečanja za

30

Sprememba 565
Predlog uredbe
Priloga I – tabela – vrstica 5 a (novo)

Sprememba Parlamenta

Vrsta dejavnosti

Odstotne točke

Dejavnosti, ki izpolnjujejo zahteve vseh meril trajnosti, ki jih lahko uporabi država članica, so lahko upravičene do povečanja za

10

Sprememba 566
Predlog uredbe
Priloga I – tabela – vrstica 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Vrsta dejavnosti

Odstotne točke

Dejavnosti, ki jih izvajajo podjetja, ki niso MSP, se zmanjšajo za

20

Sprememba Parlamenta

Vrsta dejavnosti

Odstotne točke

Dejavnosti, ki jih izvajajo podjetja, ki niso MSP, se zmanjšajo za

15

Sprememba 567
Predlog uredbe
Priloga I – tabela – vrstica 8 a (novo)

Sprememba Parlamenta

Vrsta dejavnosti

Odstotne točke

Dejavnosti, ki izpolnjujejo zahteve iz sklopa meril trajnosti, ki jih lahko izvajajo države članice, so lahko upravičene do povečanja za

10

Sprememba 568
Predlog uredbe
Priloga III – tabela 1 – vrstica 7 a (novo)

Sprememba Parlamenta

7a.  Zakonodaja o delovnih pogojih

Delovanje gospodarskih subjektov, ki spoštuje zakonodajo Unije o delovnih pogojih

Učinkovita uporaba in izvajanje zakonodaje Unije o delovnih pogojih, ki vključuje:

–  zakonodajo o delovnem času in obdobjih mirovanja ribičev;

–  zdravstveno in varnostno zakonodajo;

–  zakonodajo o temeljnih kvalifikacijah in nadaljnjem usposabljanju ribičev.

Sprememba 569
Predlog uredbe
Priloga III – tabela 2 – vrstica 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Prednostna naloga ESPR:

6. Spodbujanje izvajanja SRP

Tematski cilj 6: Varstvo okolja in spodbujanje učinkovite uporabe virov

Dokazana upravna zmogljivost za izpolnjevanje zahtev glede podatkov za upravljanje ribištva iz člena 37 [uredbe o SRP].

Dokazana upravna zmogljivost za pripravo in uporabo večletnega programa za zbiranje podatkov, ki ga pregleda Znanstveni, tehnični in gospodarski odbor za ribištvo ter sprejme Komisija.

Dokazana upravna zmogljivost za pripravo in izvajanje letnega delovnega načrta za zbiranje podatkov, ki ga pregleda Znanstveni, tehnični in gospodarski odbor za ribištvo ter sprejme Komisija.

Zadostna zmogljivost na področju dodeljevanja človeških virov za sklepanje dvostranskih ali večstranskih sporazumov z drugimi državami članicami v primeru deljenega dela v zvezi z izvajanjem obveznosti zbiranja podatkov.

Sprememba

Prednostna naloga ESPR:

Spodbujanje izvajanja SRP

Tematski cilj 6: Varstvo okolja in spodbujanje učinkovite uporabe virov

Dokazana upravna zmogljivost za izpolnjevanje zahtev glede podatkov za upravljanje ribištva iz člena 37 [uredbe o SRP].

Ocena razmerja med ribolovno zmogljivostjo in ribolovnimi možnostmi:

opravljena posebna analiza razmerja med ribolovno zmogljivostjo in ribolovnimi možnostmi, da bi se zagotovilo učinkovito izvajanje ukrepov za upravljanje ladjevja.

Dokazana upravna zmogljivost za pripravo in uporabo večletnega programa za zbiranje podatkov, ki ga pregleda Znanstveni, tehnični in gospodarski odbor za ribištvo ter sprejme Komisija.

Dokazana upravna zmogljivost za pripravo in izvajanje letnega delovnega načrta za zbiranje podatkov, ki ga pregleda Znanstveni, tehnični in gospodarski odbor za ribištvo ter sprejme Komisija.

Zadostna zmogljivost na področju dodeljevanja človeških virov za sklepanje dvostranskih ali večstranskih sporazumov z drugimi državami članicami v primeru deljenega dela v zvezi z izvajanjem obveznosti zbiranja podatkov.

Dokazana upravna zmogljivost za pripravo in izvedbo ocene zmogljivosti ladjevja.

Ustrezno poročanje o prizadevanjih za vzpostavitev ravnovesja med ribolovno zmogljivostjo in ribolovnimi možnostmi, kot zahtevata člena 34 in 37 Uredbe (EU) št. .../... [o SRP].

Sprememba 570
Predlog uredbe
Priloga III – tabela 2 – vrstica 4 a (novo)

Sprememba Parlamenta

Prednostna naloga EU za ESPR/sklade skupnega strateškega okvira Tematski cilj

Predhodni pogoji

Merila za izpolnitev

Prednostna naloga ESPR:

Spodbujanje izvajanja SRP

Tematski cilj 6: Varstvo okolja in spodbujanje učinkovite uporabe virov

Letna ocena razmerja med ribolovno zmogljivostjo in ribolovnimi možnostmi: opravljena posebna analiza razmerja med ribolovno zmogljivostjo in ribolovnimi možnostmi, da bi se zagotovilo učinkovito izvajanje ukrepov za upravljanje ladjevja, ki zadevajo zmanjšanje zmogljivosti ladjevja in neposredne naložbe v plovila.

Posebni ukrepi vključujejo:

–  dokazano upravno zmogljivost za pripravo in izvedbo ocene zmogljivosti ladjevja;

–  ustrezno poročanje o prizadevanjih za vzpostavitev ravnovesja med ribolovno zmogljivostjo in ribolovnimi možnostmi, kot zahtevata člena 34 in 37 [predlagane osnovne uredbe].

Sprememba 614
Predlog uredbe
Priloga IV – točka 1 – odstavek 1 – alinea 1
–  ime upravičenca (le pravne osebe, brez fizičnih oseb);
–  ime upravičenca;
Sprememba 582
Predlog uredbe
Priloga IV – točki 2 in 3
2.   UKREPI INFORMIRANJA IN OBVEŠČANJA JAVNOSTI
2.   UKREPI INFORMIRANJA IN OBVEŠČANJA JAVNOSTI
2.1  Odgovornosti države članice
2.1  Odgovornosti države članice
1.   Država članica z različnimi oblikami in metodami sporočanja na ustrezni ravni zagotovi, da ukrepi informiranja in obveščanja javnosti dosežejo kar najširšo medijsko pokritost.
1.   Država članica z različnimi oblikami in metodami sporočanja na ustrezni ravni zagotovi, da ukrepi informiranja in obveščanja javnosti dosežejo kar najširšo medijsko pokritost.
2.   Država članica je odgovorna za izvajanje najmanj naslednjih ukrepov informiranja in obveščanja javnosti:
2.   Država članica je odgovorna za izvajanje najmanj naslednjih ukrepov informiranja in obveščanja javnosti:
(a)   organizacijo obsežne informacijske dejavnosti, s katero je javnost obveščena o začetku operativnega programa;
(a)   organizacijo obsežne informacijske dejavnosti, s katero je javnost obveščena o začetku operativnega programa;
(b)   vsaj dvakrat v programskem obdobju organizacijo obsežne informacijske dejavnosti, s katero se spodbujajo možnosti financiranja in uporabljene strategije ter predstavijo dosežki operativnega programa;
(b)   vsaj dvakrat v programskem obdobju organizacijo obsežne informacijske dejavnosti, s katero se spodbujajo možnosti financiranja in uporabljene strategije ter predstavijo dosežki operativnega programa;
(c)   izobešanje zastave Evropske unije pred prostori vsakega organa upravljanja ali na mestu, ki je vidno javnosti, v prostorih vsakega organa upravljanja;
(c)   izobešanje zastave Evropske unije pred prostori vsakega organa upravljanja ali na mestu, ki je vidno javnosti, v prostorih vsakega organa upravljanja;
(d)   elektronsko objavo seznama dejavnosti v skladu z oddelkom 1;
(d)   elektronsko objavo seznama dejavnosti v skladu z oddelkom 1;
(e)   navajanje primerov dejavnosti glede na operativni program na enotni spletni strani ali spletni strani operativnega programa, ki je dostopna prek enotnega spletnega portala; primeri morajo biti navedeni v razširjenem uradnem jeziku Evropske unije, ki ni uradni jezik zadevne države članice;
(e)   navajanje primerov dejavnosti glede na operativni program na enotni spletni strani ali spletni strani operativnega programa, ki je dostopna prek enotnega spletnega portala; primeri morajo biti navedeni v razširjenem uradnem jeziku Evropske unije, ki ni uradni jezik zadevne države članice;
(f)   oblikovanje posebnega oddelka enotne spletne strani, ki je namenjen za kratke povzetke dejavnosti v zvezi z inovacijami in ekološkimi inovacijami;
(f)   oblikovanje posebnega oddelka enotne spletne strani, ki je namenjen za kratke povzetke dejavnosti v zvezi z inovacijami in ekološkimi inovacijami;
(g)   posodabljanje informacij o izvajanju operativnega programa, vključno z njegovimi glavnimi dosežki, na enotni spletni strani ali na spletni strani operativnega programa, ki je dostopna prek enotnega spletnega portala.
(g)   posodabljanje informacij o izvajanju operativnega programa, vključno z njegovimi glavnimi dosežki, na enotni spletni strani ali na spletni strani operativnega programa, ki je dostopna prek enotnega spletnega portala.
(ga)  vsako leto se do 31. januarja, in sicer prvič leta 2016, objavi povzetek primerov neskladnega ravnanja držav članic in upravičencev ter ukrepov za izboljšanje stanja, vključno s finančnimi popravki, ki so jih izvedle države članice ali Komisija.
3.  Organ upravljanja v ukrepe informiranja in obveščanja javnosti v skladu z nacionalnimi zakoni in praksami vključi naslednje organe:
3.  Organ upravljanja v ukrepe informiranja in obveščanja javnosti v skladu z nacionalnimi zakoni in praksami vključi naslednje organe:
(h)  partnerje iz člena 5 [Uredbe (EU) št. [...] o skupnih določbah];
(a)  partnerje iz člena 5 [Uredbe (EU) št. [...] o skupnih določbah];
(i)  informacijska središča o Evropi in predstavništva Komisije v državah članicah;
(b)  informacijska središča o Evropi in predstavništva Komisije v državah članicah;
(j)   izobraževalne in raziskovalne ustanove.
(c)  izobraževalne in raziskovalne ustanove.
Ti organi obsežno razširjajo informacije iz člena 120(1)(a) in (b).
Ti organi obsežno razširjajo informacije iz člena 120(1)(a) in (b).
3.  UKREPI INFORMIRANJA ZA MOREBITNE UPRAVIČENCE IN UPRAVIČENCE
3.  UKREPI INFORMIRANJA ZA MOREBITNE UPRAVIČENCE IN UPRAVIČENCE
3.1  Ukrepi informiranja za morebitne upravičence
3.1  Ukrepi informiranja za morebitne upravičence
1.   Organ upravljanja zagotovi, da se cilji operativnega programa in možnosti financiranja, ki jih omogoča ESPR, obsežno razširjajo med morebitnimi upravičenci in vsemi zainteresiranimi stranmi.
1.   Organ upravljanja zagotovi, da se cilji operativnega programa in možnosti financiranja, ki jih omogoča ESPR, obsežno razširjajo med morebitnimi upravičenci in vsemi zainteresiranimi stranmi.
2.   Organ upravljanja zagotovi, da so morebitni upravičenci obveščeni vsaj o naslednjem:
2.   Organ upravljanja zagotovi, da so morebitni upravičenci obveščeni vsaj o naslednjem:
(a)   o pogojih za upravičenost odhodkov, ki morajo biti izpolnjeni za financiranje v okviru operativnega programa;
(a)   o pogojih za upravičenost odhodkov, ki morajo biti izpolnjeni za financiranje v okviru operativnega programa;
(b)   o opisu pogojev za dopustnost vlog, postopkov za pregled vlog za financiranje in zadevnih rokov;
(b)   o opisu pogojev za dopustnost vlog, postopkov za pregled vlog za financiranje in zadevnih rokov ;
(ba)  o možnih finančnih posledicah v primeru neskladnosti s pravili skupne ribiške politike;
(c)   o merilih za izbor dejavnosti, ki bodo financirane;
(c)   o merilih za izbor dejavnosti, ki bodo financirane;
(d)   o kontaktnih osebah na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni, ki lahko zagotovijo informacije o operativnih programih;
(d)   o kontaktnih osebah na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni, ki lahko zagotovijo informacije o operativnih programih;
(e)   o tem, da morajo biti v vlogah predlagane dejavnosti sporočanja, ki so sorazmerne z obsegom dejavnosti ter s katerimi se bo javnost obveščalo o ciljih dejavnosti in podpori EU za to dejavnost.
(e)   o tem, da morajo biti v vlogah predlagane dejavnosti sporočanja, ki so sorazmerne z obsegom dejavnosti ter s katerimi se bo javnost obveščalo o ciljih dejavnosti in podpori EU za to dejavnost.
3.2.   Ukrepi informiranja za upravičence
3.2.   Ukrepi informiranja za upravičence
Organ upravljanja obvesti upravičence, da sprejetje financiranja pomeni tudi privolitev v vključitev na seznam dejavnosti, ki je objavljen v skladu s členom 120(2).
Organ upravljanja obvesti upravičence, da sprejetje financiranja pomeni tudi privolitev v vključitev na seznam dejavnosti, ki je objavljen v skladu s členom 120(2).

(1) Zadeva je bila v skladu z drugim pododstavkom člena 57(2) Poslovnika vrnjena pristojnemu odboru v ponovno obravnavo (A7-0282/2013).

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov