Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2012/0261(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0153/2013

Předložené texty :

A7-0153/2013

Rozpravy :

Hlasování :

PV 23/10/2013 - 11.7
CRE 23/10/2013 - 11.7
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2013)0442

Přijaté texty
PDF 282kWORD 21k
Středa, 23. října 2013 - Štrasburk
Prekursory drog ***I
P7_TA(2013)0442A7-0153/2013
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. října 2013 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 273/2004 o prekursorech drog (COM(2012)0548 – C7-0319/2012 – 2012/0261(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

—  s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (COM(2012)0548),

—  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila Parlamentu svůj návrh (C7-0319/2012),

—  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

—  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 16. ledna 2013(1),

—  s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 26. června 2013 zavázal schválit postoj Evropského parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

—  s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

—  s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A7‑0153/2013),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

(1)Úř. věst.C 76, 14.3.2013, s. 54.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 23. října 2013 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. .../2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 273/2004 o prekursorech drog
P7_TC1-COD(2012)0261

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) č. 1258/2013.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí