Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2012/0261(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0153/2013

Előterjesztett szövegek :

A7-0153/2013

Viták :

Szavazatok :

PV 23/10/2013 - 11.7
CRE 23/10/2013 - 11.7
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2013)0442

Elfogadott szövegek
PDF 212kWORD 26k
2013. október 23., Szerda - Strasbourg
Kábítószer-prekurzorok ***I
P7_TA(2013)0442A7-0153/2013
Állásfoglalás
 Szöveg

Az Európai Parlament 2013. október 23-i jogalkotási állásfoglalása a kábítószer-prekurzorokról szóló 273/2004/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2012)0548 – C7-0319/2012 – 2012/0261(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2012)0548),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 114. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7–0319/2012),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2013. január 16-i véleményére(1),

–  tekintettel a Tanács képviselőjének 2013. június 26-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint jóváhagyja a Parlament álláspontját, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzatának 55. cikkére,

–  tekintettel a Polgári szabadságjogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére (A7-0153/2013),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 76., 2013.3.14., 54. o.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2013. október 23-án került elfogadásra a kábítószer-prekurzorokról szóló 273/2004/EK rendelet módosításáról szóló .../2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
P7_TC1-COD(2012)0261

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, 1258/2013/EU rendelet.)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat