Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2012/0261(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0153/2013

Iesniegtie teksti :

A7-0153/2013

Debates :

Balsojumi :

PV 23/10/2013 - 11.7
CRE 23/10/2013 - 11.7
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2013)0442

Pieņemtie teksti
PDF 269kWORD 21k
Trešdiena, 2013. gada 23. oktobris - Strasbūra
Narkotisko vielu prekursori ***I
P7_TA(2013)0442A7-0153/2013
Rezolūcija
 Teksts

Eiropas Parlamenta 2013. gada 23. oktobra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 273/2004 par narkotisko vielu prekursoriem (COM(2012)0548 – C7-0319/2012 – 2012/0261(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2012)0548),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 114. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0319/2012),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2013. gada 16. janvāra atzinumu(1),

–  ņemot vērā Padomes pārstāvja 2013. gada 26. jūnija vēstulē pausto apņemšanos apstiprināt Eiropas Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 4. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

–  ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu (A7-0153/2013),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

(1)OV C 76, 14.3.2013., 54. lpp.


Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2013. gada 23. oktobrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. .../2013, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 273/2004 par narkotisko vielu prekursoriem
P7_TC1-COD(2012)0261

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Regulai (ES) Nr. 1258/2013.)

Juridisks paziņojums - Privātuma politika