Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2012/0261(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0153/2013

Texte depuse :

A7-0153/2013

Dezbateri :

Voturi :

PV 23/10/2013 - 11.7
CRE 23/10/2013 - 11.7
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2013)0442

Texte adoptate
PDF 277kWORD 24k
Miercuri, 23 octombrie 2013 - Strasbourg
Precursorii drogurilor ***I
P7_TA(2013)0442A7-0153/2013
Rezoluţie
 Text

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 23 octombrie 2013 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 273/2004 privind precursorii drogurilor (COM(2012)0548 – C7-0319/2012 – 2012/0261(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2012)0548),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0319/2012),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 16 ianuarie 2013(1),

–  având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului exprimat prin scrisoarea din 26 iunie 2013 de aprobare a poziției Parlamentului, în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A7-0153/2013),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 76, 14.3.2013, p. 54.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 23 octombrie 2013 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 273/2004 privind precursorii drogurilor
P7_TC1-COD(2012)0261

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) nr. 1258/2013.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate