Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2012/0261(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0153/2013

Predkladané texty :

A7-0153/2013

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 23/10/2013 - 11.7
CRE 23/10/2013 - 11.7
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0442

Prijaté texty
PDF 280kWORD 20k
Streda, 23. októbra 2013 - Štrasburg
Prekurzory drog ***I
P7_TA(2013)0442A7-0153/2013
Uznesenie
 Text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 23. októbra 2013 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 273/2004 o prekurzoroch drog (COM(2012)0548 – C7-0319/2012 – 2012/0261(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2012)0548),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7–0319/2012),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo 16. januára 2013(1),

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 26. júna 2013, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A7-0153/2013),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom;

(1) Ú. v. EÚ C 76, 14.3.2013, s. 54.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 23. októbra 2013 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 273/2004 o prekurzoroch drog
P7_TC1-COD(2012)0261

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) č. 1258/2013.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia