Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2621(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0484/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0484/2013

Συζήτηση :

PV 22/10/2013 - 17
CRE 22/10/2013 - 17

Ψηφοφορία :

PV 23/10/2013 - 11.11
CRE 23/10/2013 - 11.11
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0446

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 423kWORD 87k
Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2013 - Στρασβούργο
Ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας, προσπάθειες για μια ισχυρότερη εταιρική σχέση: η θέση του ΕΚ σχετικά με τις εκθέσεις προόδου του 2012
P7_TA(2013)0446B7-0484/2013

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2013 σχετικά με την ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας: προς την ενίσχυση της εταιρικής σχέσης. Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις εκθέσεις του 2012. (2013/2621(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τις ανακοινώσεις της Επιτροπής της 11ης Μαρτίου 2003 με τίτλο "Ευρύτερη Ευρώπη - Γειτονικές σχέσεις: ένα νέο πλαίσιο σχέσεων με τους γείτονές μας στα ανατολικά και νότια σύνορά μας (COM(2003)0104), της 12ης Μαΐου 2004σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας – έγγραφο στρατηγικής (COM(2004)0373), της 4ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας (COM(2006)0726), της 5ης Δεκεμβρίου 2007 σχετικά με μια ισχυρή ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας (COM(2007)0774), της 3ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με την Ανατολική Εταιρική Σχέση (COM(2008)0823), της 20ής Μαΐου 2008 σχετικά με τη Διαδικασία της Βαρκελώνης: Ένωση για τη Μεσόγειο (COM(2008)0319), της 12ης Μαΐου 2010 σχετικά με τον απολογισμό της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας (ENP) (COM(2010)0207) και της 24ης Μαΐου 2011 με τίτλο: «Dιάλογος για τη μετανάστευση, την κινητικότητα και την ασφάλεια με τις χώρες της Νότιας Μεσογείου» (COM(2011)0292),

–  έχοντας υπόψη τις κοινές ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, της 20ής Μαρτίου 2013 με τίτλο «Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας: προς την ενίσχυση της εταιρικής σχέσης» (JOIN(2013)0004), της 25ης Μαΐου 2011 με θέμα «Μια νέα απάντηση σε μια γειτονιά που αλλάζει» (COM(2011)0303) και της 8ης Μαρτίου 2011 με θέμα «Εταιρική σχέση με τις χώρες της Νότιας Μεσογείου για τη δημοκρατία και την κοινή ευημερία» (COM(2011)0200),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 26ης Ιουλίου 2010, της 20ής Ιουνίου 2011 και της 22ας Ιουλίου 2013 σχετικά με την ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας (ΕΠΓ) και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων/Εμπορικών Συναλλαγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 26ης Σεπτεμβρίου 2011, και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 7ης Φεβρουαρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη τις κοινές ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών της 15ης Μαΐου 2012 με θέμα «Ανατολική Εταιρική Σχέση: Ένας οδικός χάρτης για τη σύνοδο κορυφής του φθινοπώρου 2013» (JOIN(2012)0013) και «Αποτελέσματα της νέας Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας» (JOIN(2012)0014), καθώς και τα κοινά συνοδευτικά έγγραφα εργασίας των υπηρεσιών της 20ής Μαρτίου 2013 («Περιφερειακές εκθέσεις» SWD(2013)0085 και 0086),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1638/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2006, για τον καθορισμό γενικών διατάξεων σχετικά με τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης (ΕΜΓΕΣ) (1),

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη της Βαρκελώνης, η οποία εγκρίθηκε κατά την Ευρωμεσογειακή Διάσκεψη των Υπουργών Εξωτερικών που πραγματοποιήθηκε στη Βαρκελώνη την 27η και 28η Νοεμβρίου 1995 και καθιέρωσε μια ευρωμεσογειακή εταιρική σχέση,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της συνόδου κορυφής των Παρισίων για τη Μεσόγειο, που πραγματοποιήθηκε στις 13 Ιουλίου 2008,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 20ής Μαΐου 2010 σχετικά με την Ένωση για τη Μεσόγειο(2),

–  έχοντας υπόψη την πρωτοβουλία εταιρικής σχέσης της Deauville που ιδρύθηκε από την ομάδα των 8 κατά τη σύνοδο των ηγετών στην Deauville τον Μάιο του 2011, στην οποία έχει προσχωρήσει η ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη τις Κοινές Δηλώσεις της Συνόδου Κορυφής της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, που πραγματοποιήθηκε στην Πράγα στις 7 Μαΐου 2009 και της Συνόδου Κορυφής της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης που διεξήχθη στη Βαρσοβία στις 29-30 Σεπτεμβρίου 2011,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της συνόδου των υπουργών εξωτερικών της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, στις 23 Ιουλίου 2012,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2011/424/PESC του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 2011 για τον διορισμό ειδικού εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιοχή της Νότιας Μεσογείου (3) και την απόφαση 2011/518/PESC του Συμβουλίου της 25ης Αυγούστου 2011 για τον διορισμό ειδικού εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον Νότιο Καύκασο και την κρίση στη Γεωργία(4),

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 7ης Απριλίου 2011 σχετικά με την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας – Ανατολική Διάσταση(5) και την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας – Νότια Διάσταση(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα που ενέκρινε στις 14 Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με την αναθεώρηση της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας(7),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα που ενέκρινε στις 23 Μαΐου 2013 για την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων από τις χώρες της Αραβικής Άνοιξης που βρίσκονται σε μεταβατικό στάδιο(8) ,

–  έχοντας υπόψη τη σύστασή του της 12ης Σεπτεμβρίου 2013 σχετικά με την πολιτική της ΕΕ έναντι της Λευκορωσίας(9),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Ιουνίου 2013 σχετικά με την ελευθερία του Τύπου και των μέσων ενημέρωσης ανά τον κόσμο(10),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με τη θέσπιση μιας Στρατηγικής Ψηφιακής Ελευθερίας στο πλαίσιο της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ(11),

–  έχοντας υπόψη την καταστατική πράξη της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης EURONEST της 3ης Μαΐου 2011(12),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της συνόδου των ευρω-μεσογειακών κοινοβουλίων (Μασσαλία, 6-7 Απριλίου 2013) και τα συμπεράσματα της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Ένωσης για τη Μεσόγειο και της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Euronest,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του που περιέχουν τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ - Αρμενίας(13), τη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ - Αζερμπαϊτζάν (14),τη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ - Μολδαβίας(15) , τη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ - Γεωργίας(16) και τη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ - Ουκρανίας(17),,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις 2006/356/ΕΚ, 2005/690/ΕΚ, 2004/635/ΕΚ, 2002/357/ΕΚ, 2000/384/ΕΚ, 2000/204/ΕΚ και 98/238/ΕΚ για τη σύναψη ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους αφενός, και, αντίστοιχα, της Δημοκρατίας του Λιβάνου, της Λαϊκής Δημοκρατίας της Αλγερίας, της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας, του Κράτους του Ισραήλ, του Βασιλείου του Μαρόκου και της Δημοκρατίας της Τυνησίας, αφετέρου,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της Συνόδου Υπουργών Εξωτερικών των κρατών της Ομάδας του Βίζεγκραντ, της Ιρλανδίας και της Λιθουανίας για την Ανατολική Εταιρική Σχέση, που εκδόθηκε στην Κρακοβία στις 17 Μαΐου 2013,

–  έχοντας υπόψη τις μακρόχρονες σχέσεις της ΕΕ με τις χώρες της νότιας γειτονιάς της Ευρώπης και τους ιστορικούς, οικονομικούς, πολιτικούς και κοινωνικούς δεσμούς πολλών κρατών μελών της ΕΕ με τις χώρες της εν λόγω περιφέρειας, καθώς και την ευρωπαϊκή δέσμευση για τη συνέχιση της διατήρησης όσο το δυνατόν στενότερων δεσμών με την παροχή της απαραίτητης υποστήριξης, σύμφωνα με την ευρύτερη ΕΠΓ,

–  εκτιμώντας ότι οι αποφάσεις που ελήφθησαν στη σύνοδο κορυφής της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης στο Βίλνιους μπορεί να είναι καίριας σημασίας για το μέλλον της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και για τον λόγο αυτόν είναι σημαντικό να τηρείται μακροπρόθεσμη προοπτική, πέρα από τη σύνοδο κορυφής, η οποία θα διασφαλίζει μια φιλόδοξη πολιτική παρακολούθησης για την περιφέρεια,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 110 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Συμφωνίες Σύνδεσης (ΣΣ) δεν αποτελούν αυτοσκοπό αλλά ένα μέσο προώθησης εις βάθος και βιώσιμης μεταρρύθμισης, συστημικού μετασχηματισμού και προσέγγισης της Ένωσης, των θεμελιωδών αξιών της και των προτύπων της· λαμβάνοντας υπόψη ότι η δέουσα και έγκαιρη εφαρμογή τους αποτελεί ως εκ τούτου καθοριστικό κριτήριο κατά την αξιολόγηση της κατάστασης στις εν λόγω χώρες·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας πρέπει να ενισχύσει την εταιρική σχέση μεταξύ της ΕΕ και των χωρών και των κοινωνιών της γειτονίας, με στόχο τη δημιουργία και την εδραίωση υγιών δημοκρατιών, την επίτευξη βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης και τη διαχείριση των διασυνοριακών συνδέσεων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προνομιακή σχέση με τους γείτονες της Ευρώπης στο πλαίσιο της ΕΠΓ βασίζεται στην αμοιβαία δέσμευση σε κοινές αξίες (δημοκρατία και ανθρώπινα δικαιώματα, κράτος δικαίου, χρηστή διακυβέρνηση, οικονομία της αγοράς και βιώσιμη ανάπτυξη)· λαμβάνοντας υπόψη ότι μετά την αναθεώρηση η ΕΠΓ θα πρέπει να εστιάζει ιδιαιτέρως στην προώθηση μιας ισχυρής και βιώσιμης δημοκρατίας, συνοδευόμενης από οικονομική ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς·

Δ.  θεωρώντας ότι η πραγματική δημοκρατία, ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το κράτος δικαίου είναι οι στυλοβάτες της εταιρικής σχέσης της ΕΕ με τις γειτονικές της χώρες· εκτιμώντας ότι η οικοδόμηση ισχυρής και βιώσιμης δημοκρατίας απαιτεί ισχυρή και διαρκή δέσμευση εκ μέρους των κυβερνήσεων για τη διεξαγωγή ελεύθερων και δίκαιων εκλογών, για ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, της έκφρασης και του συνέρχεσθαι και ελευθερία του τύπου και των μέσων ενημέρωσης, κράτος δικαίου που είναι συνυφασμένο με το ανεξάρτητο δικαιοδοτικό σύστημα και το δικαίωμα για δίκαιη δίκη, καταπολέμηση της διαφθοράς, μεταρρύθμιση του τομέα της ασφάλειας και της εφαρμογής του νόμου (της αστυνομίας συμπεριλαμβανομένης) και εγκαθίδρυση δημοκρατικού ελέγχου επί των ενόπλων δυνάμεων και των δυνάμεων ασφαλείας·

E.  θεωρώντας ότι η εξωτερική πολιτική της Ένωσης πρέπει να είναι συνεπής, ειδικά με τις εσωτερικές της πολιτικές, αποφεύγοντας τα διαφορετικά μέτρα και σταθμά, και εκτιμώντας ότι η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση δεν δύναται να αιτιολογήσει μία ατόνηση των δεσμεύσεων της Ένωσης για την πολιτική γειτονίας,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη τις επαναστάσεις στον αραβικό κόσμο, οι οποίες αποτελούν ορόσημο στην σύγχρονη ιστορία των χωρών της νότιας γειτονιάς της Ευρώπης και στην ιστορία των σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και των εν λόγω χωρών, λόγω της εφαρμογής μίας διαφοροποιημένης προσέγγισης με βάση την αρχή της αρωγής αναλόγως της επίδοσης και της προόδου που σημειώνουν οι χώρες εταίροι (αρχή των «αναλογικών κερδών»), οι οποίες πρέπει να αξιολογούνται τακτικά με εκθέσεις προόδου σύμφωνα με συγκεκριμένα και μετρήσιμα κριτήρια τα οποία θα βασίζονται επίσης στις ανάγκες τους, και εκτιμώντας ότι η μη συνεπής εφαρμογή της αρχής των «αναλογικών κερδών» ή η καθόλου εφαρμογή της μπορεί να αποδειχθεί αντιπαραγωγική και να υπονομεύσει την όλη διαδικασία καθώς και να υποσκάψει τα μέσα άσκησης πίεσης και την αξιοπιστία της ΕΕ·

Ζ.  θεωρώντας ότι οι ειρηνικές λαϊκές διαδηλώσεις που σημειώθηκαν στον αραβικό κόσμο το 2011 ήταν μια κραυγή για αξιοπρέπεια, εξέφραζαν θεμιτές δημοκρατικές φιλοδοξίες και ισχυρές εκκλήσεις για θεσμικές, πολιτικές και κοινωνικές μεταρρυθμίσεις που αποβλέπουν στην επίτευξη πραγματικής δημοκρατίας, την καταπολέμηση της διαφθοράς και του νεποτισμού, την εξασφάλιση του σεβασμού του κράτους δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, τον περιορισμό των κοινωνικών ανισοτήτων και τη δημιουργία καλύτερων οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών· λαμβάνοντας υπόψη ότι, δύο χρόνια μετά, οι πολίτες πολλών κρατών της Μεσογείου εξακολουθούν να βλέπουν να παραβιάζονται τα βασικά ανθρώπινά τους δικαιώματα και θεμελιώδεις ελευθερίες και να αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσχέρειες και κοινωνικές ταραχές,·

H.  εκτιμώντας ότι η αξιολόγηση της προόδου που σημειώθηκε από τις χώρες εταίρους όσον αφορά τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των δημοκρατικών διαδικασιών και της εφαρμογής του κράτους δικαίου, καθώς και τη βιώσιμη μεταρρύθμιση του οικονομικού και του δημόσιου τομέα πρέπει να βασίζεται σε γενικές κοινές αρχές και σε ειδικές απαιτήσεις για κάθε χώρα, με βάση αποτελεσματικούς, σαφείς, διαφανείς, αντικειμενικούς και μετρήσιμους δείκτες και σημεία αναφοράς και λαμβάνοντας υπόψη τη συνολική πρόοδο και το επίπεδο δέσμευσης όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις·

Θ.  θεωρώντας ότι ο σεβασμός προς τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα και η προαγωγή τους – ιδιαίτερα των δικαιωμάτων των παιδιών, των γυναικών και των μειονοτήτων –η δικαιοσύνη και το κράτος δικαίου, οι θεμελιώδεις ελευθερίες, μεταξύ των οποίων η ελευθερία λόγου, συνείδησης, θρησκείας ή πεποίθησης, η ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, τα ελεύθερα και αναξάρτητα μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένης της άνευ περιορισμών πρόσβασης στην ενημέρωση, την επικοινωνία και το διαδίκτυο· η ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών, η ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένης της ειρηνικής επίλυσης διαφορών και των καλών σχέσεων γειτονίας, η δημοκρατική σταθερότητα, η ευημερία, η δίκαιη κατανομή εισοδήματος, πλούτου και ευκαιριών, η κοινωνική συνοχή, η καταπολέμηση της διαφθοράς και η προαγωγή της χρηστής διακυβέρνησης και της αειφόρου ανάπτυξης αποτελούν θεμελιώδεις αρχές και σκοπούς της ΕΕ που θα πρέπει να αποτελούν πάντοτε κοινές αξίες και να συγκροτούν τον πυρήνα της ΕΠΓ·

Ι.  Θεωρώντας ότι ο σεβασμός των θεμελιωδών αρχών της δημοκρατίας είναι μια κόκκινη γραμμή την οποία κανείς δεν επιτρέπεται να καταπατήσει και ότι αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη στενότερη σύνδεση των χωρών της ανατολικής γειτονίας με την ΕΕ· εκτιμώντας ότι το να στερούνται οι πολίτες του νόμιμου δικαιώματος επιλογής κυβέρνησης, ασκώντας επιλεκτική δικαιοσύνη, καθώς επίσης με προφυλακίσεις, και κρατήσεις πολιτικών αντιπάλων και με το να μην είναι δυνατή η διεξαγωγή ελεύθερων και δίκαιων εκλογών οι θεμελιώδεις αυτές αρχές κλονίζονται·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο στόχος της ΕΠΓ είναι να εγκαθιδρύσει μία ζώνη ευημερίας και αγαθών γειτονικών σχέσεων, στηριζόμενων στις αξίες της Ένωσης και χαρακτηριζόμενων από στενές και ειρηνικές περιφερειακές σχέσεις, να προάγει την ισχυρή και βιώσιμη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τις πολιτικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις, μια βιώσιμη κοινωνική οικονομία της αγοράς στις γειτονικές της χώρες και να δημιουργήσει ένα κύκλο φιλικών προς την Ένωση και φιλικών μεταξύ τους χωρών λαμβάνοντας υπόψη, συνεπώς, ότι η πρόοδος θα έπρεπε οπωσδήποτε να υπολογίζεται με βάση τη συμβολή στην ασφάλεια και την ευημερία για καθένα από τα συμβαλλόμενα μέρη, καταδικάζει τις αρνητικές επιπτώσεις των πολιτικών κλειστών συνόρων στη γειτονία της ΕΕ, ιδίως μεταξύ των χωρών της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και των υποψήφιων προς ένταξη στην ΕΕ χωρών·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολυμερής διάσταση της ΕΠΓ αποτελεί μοναδική ευκαιρία συνεργασίας όλων των χωρών και των ενδιαφερομένων μερών της αντίστοιχης περιφέρειας για να επιτευχθεί απτή πρόοδος και κατανόηση, μέσω της συνεργασίας σε συγκεκριμένα έργα σε τεχνικό επίπεδο· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Κοινοβουλευτικές Συνελεύσεις EURONEST και EUROMED προσφέρουν μία ακόμη ευκαιρία σε πολιτικό επίπεδο για τη δημιουργία και την εμβάθυνση της αμοιβαίας κατανόησης, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη των νέων δημοκρατιών των περιφερειών αυτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διάσκεψη των τοπικών και περιφερειακών αρχών για την ανατολική εταιρική σχέση (corleap) και η Περιφερειακή και Τοπική Ευρωμεσογειακή Συνέλευση (ARLEM) διαδραματίζουν αμφότερες σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της δημοκρατίας μέσω της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνεργασίας·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελευθερία του Τύπου και των μέσων ενημέρωσης, καθώς και η ψηφιακή ελευθερία, βρίσκονται υπό διαρκείς πιέσεις σε πολλές χώρες της ΕΠΓ, τονίζει ότι το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης συνιστά οικουμενικό ανθρώπινο δικαίωμα που βρίσκεται στον πυρήνα της δημοκρατίας και είναι ουσιώδους σημασίας για την εφαρμογή άλλων δικαιωμάτων· επαναλαμβάνει ότι τα οικουμενικά δικαιώματα και οι οικουμενικές ελευθερίες απαιτούν ισότιμη προστασία, τόσο επιγραμμικά όσο και απογραμμικά·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ αναθεώρησε την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας το 2011 ώστε να παράσχει περισσότερη υποστήριξη στις χώρες εταίρους, δημιουργώντας ισχυρή και βιώσιμη δημοκρατία, και να στηρίξει την χωρίς αποκλεισμούς οικονομική ανάπτυξη· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εξωτερικά χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ και ιδίως το μέσο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας θα πρέπει να στηρίζουν τους στόχους της πολιτικής γειτονίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι απαραίτητη η δημιουργία ισχυρών και ξεκάθαρων δεσμών μεταξύ του πλαισίου πολιτικής και της στήριξης που παρέχεται στο πλαίσιο των εν λόγω μέσων·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μη ικανοποιητική πρόοδος ορισμένων χωρών της Ανατολικής εταιρικής σχέσης (ΑΕΣ) αποδίδεται στη βραδύτητα ή την απουσία δυναμικής της πολιτικής και κοινωνικής αλλαγής στις χώρες εταίρους, στην κόπωση της Ένωσης από τις χώρες της ΕΠΓ, και από το γεγονός ότι δεν προβάλλονται στους ευρωπαίους εταίρους επαρκή κίνητρα, ιδίως εξαιτίας της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, καθώς και της πίεσης της Ρωσίας και της ανταγωνιστικής προσφοράς της για ενσωμάτωσή τους στην Ευρασιατική Ένωση·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύνοδος κορυφής στο Βίλνιους αποτελεί ορόσημο στην εξέλιξη της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και σημαντική δοκιμή όσον αφορά την ικανότητα της πολιτικής γειτονίας της ΕΕ να επιφέρει απτά αποτελέσματα·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ενώ οι Συμφωνίες Σύνδεσης (ΣΣ) είναι αποτέλεσμα της διμερούς πτυχής της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, η καίρια διάσταση όσον αφορά την ανάπτυξη καλής περιφερειακής συνεργασίας, βασισμένης σε σχέσεις καλής γειτονίας, εξακολουθεί να είναι η πολυμερής πτυχή· λαμβάνοντας εν προκειμένω υπόψη το λυπηρό γεγονός ότι η Ανατολική Εταιρική Σχέση περικλείει πολλές άλυτες εδαφικές διαφορές, οι οποίες πρέπει να επιλυθούν, και ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφωνεί πλήρως με τις αρχές της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας και του δικαιώματος αυτοδιάθεσης των εθνών·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη, στο πλαίσιο αυτό, ότι η ΕΕ πρέπει να διαδραματίσει πιο ενεργό ρόλο στην ειρηνική επίλυση των συγκρούσεων, συμπεριλαμβανομένων των «παγωμένων συγκρούσεων» που αντιπροσωπεύουν επί του παρόντος ανυπέρβλητο εμπόδιο όσον αφορά την πλήρη ανάπτυξη σχέσεων καλής γειτονίας και περιφερειακής συνεργασίας στις χώρες εταίρους της Ανατολικής και της Νότιας Ευρώπης·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης Euronest παραμένει βασικό στοιχείο όσον αφορά την ανάπτυξη της δημοκρατικής και κοινοβουλευτικής διάστασης της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, καθιστώντας δυνατή την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών ως προς τις κοινοβουλευτικές μεθόδους εργασίας και αποτελώντας καίριας σημασίας πλατφόρμα για την προσέγγιση των ανατολικών εταίρων με την ΕΕ, αγγίζοντας τους πολίτες·

1.  χαιρετίζει τη δημοσίευση των εκθέσεων παρακολούθησης 2012 σχετικά με τις χώρες του νότου της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας (ΕΠΓ) και τους ανατολικούς εταίρους, αλλά εκφράζει τη λύπη του επειδή στις περισσότερες περιπτώσεις παρουσιάζουν έναν απολογισμό ανάμικτο από πρόοδο, στασιμότητα και ύφεση και περιγράφουν την κατάσταση που επικρατεί σε εθνικό επίπεδο χωρίς να αξιολογούν τα προγράμματα που διεξάγονται από την Ένωση ούτε να διατυπώνουν συγκεκριμένες συστάσεις όσον αφορά την παροχή βοήθειας για την αναπτυξιακή συνεργασία και τον αντίκτυπό της στη διαμόρφωση πολιτικής στις χώρες εταίρους· θεωρεί ότι οι εκθέσεις αυτές θα έπρεπε επίσης να εξετάζουν τις τάσεις, περιέχοντας δεδομένα σχετικά με τα προηγούμενα έτη·

2.  τονίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 8 και το άρθρο 49 της ΣΕΕ, όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων αυτές που μετέχουν στην ΕΠΓ, έχουν μακροπρόθεσμα τη δυνατότητα να ζητήσουν να καταστούν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3.  ·έχει την πεποίθηση ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να συμμετέχει πλήρως στην εφαρμογή της νέας ΕΠΓ καθώς και στις αναπροσαρμογές της χρηματοδοτικής στήριξης από την ΕΕ, ιδίως μέσω πράξεων κατ’εξουσιοδότηση και να τηρείται τακτικά ενήμερο σχετικά με την πρόοδο στην εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων στις χώρες εταίρους και τις απορρέουσες εξ αυτών αναπροσαρμογές· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν ζητείται συστηματικά η γνώμη του σχετικά με την εκπόνηση των προγραμμάτων δράσεως ή δεν τηρείται ενήμερο για το περιεχόμενο των συζητήσεων· θεωρεί ότι τα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρέπει να αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του πλαισίου πολιτικής της ΕΠΓ και ζητεί να δοθεί στους βουλευτές καθεστώς παρατηρητή, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις των υποεπιτροπών πολιτικών υποθέσεων και ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

4.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η πρόοδος που σημειώθηκε από τις χώρες εταίρους δεν ανταποκρίνεται πάντοτε στους κοινούς στόχους που καθορίστηκαν με την ΕΕ· ζητεί συγκεκριμένη αξιολόγηση για την αποτελεσματικότητα της νέας ΕΠΓ· ζητεί να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες ώστε να χρησιμοποιηθούν κατά τρόπο συνεκτικό όλα τα μέσα και όλες οι πολιτικές που έχει στη διάθεσή της η Ένωση υπό τη σκέπη της ΕΠΓ· ζητεί συνεπέστερη εφαρμογή των κινήτρων που βασίζονται στη διαφοροποιημένη προσέγγιση και της αρχής των «αναλογικών κερδών» που αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της αναθεωρημένης ΕΠΓ και, εν ανάγκη, της αρχής των «αναλογικών ζημιών» για όσες χώρες ΕΠΓ καταβάλλουν ανεπαρκείς προσπάθειες για την οικοδόμηση μιας βαθειάς και βιώσιμης δημοκρατίας και για την τέλεση των συμφωνημένων μεταρρυθμίσεων υπογραμμίζει ότι η βασική στήριξη της Ένωσης αντικατοπτρίζει επίσης τις αναπτυξιακές ανάγκες των εταίρων·

5.  υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο της κοινωνίας των πολιτών στις μεταρρυθμιστικές διαδικασίες και στη μετάβαση προς τη δημοκρατία καθώς και στον πολιτικό διάλογο με τις χώρες της γειτονίας· καλεί την ΕΕ να εντείνει τη συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών στις χώρες της γειτονίας και να την στηρίξει μέσω μιας δέσμης διαφορετικών χρηματοδοτικών μέσων·

6.  εκτιμά ότι η παρεχόμενη στήριξη για τη διαδικασία δημοκρατικής μετάβασης θα έπρεπε να αποδίδει ιδιαίτερη προσοχή στην ανάπτυξη της θεσμικής ικανότητας των δημοκρατικών θεσμικών οργάνων, στη στήριξη όλων των πολιτικών κομμάτων και της κοινωνίας των πολιτών, στα δικαιώματα των γυναικών και των μειονοτήτων καθώς και στην κατοχύρωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών στις κοινωνίες των χωρών εταίρων, και δη της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι, της έκφρασης, του συνέρχεσθαι, του Τύπου και των μέσων ενημέρωσης και καλεί την Ένωση και τα κράτη μέλη να εντατικοποιήσουν τις εταιρικές σχέσεις μεταξύ των διαφόρων οργανισμών και τομέων της κοινωνίας, ώστε να τους μεταβιβάσουν την ευθύνη της διαδικασίας της ευρωπαϊκής γειτονίας· επιβεβαιώνει ότι αυτό θα πρέπει να πραγματοποιηθεί, μεταξύ άλλων, με τη δημιουργία οριζόντιων δεσμών μεταξύ των διαφόρων κοινωνικών φορέων, με αδελφοποιήσεις αδελφοποίησης μεταξύ οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών (ΜΚΟ, συνδικαλιστικών οργανώσεων, επιχειρηματικών οργανώσεων, μέσων ενημέρωσης, οργανώσεων νεολαίας) καθώς και σχεδίων αδερφοποιήσεων με τις εθνικές αρχές και διοικήσεις (ιδίως στον εκπαιδευτικό τομέα)·

7.  θεωρεί ότι οι εκθέσεις προόδου πρέπει να περιλαμβάνουν ορθή ανάλυση των σχετικών με το φύλο ζητημάτων· υπογραμμίζει ότι απαιτείται μεγαλύτερη εστίαση στην πρακτική ενίσχυση των δικαιωμάτων των εργατικών ενώσεων και των συνδικαλιστικών οργανώσεων, στην εργασία για την ισότητα των φύλων, καθώς και στη συνεργασία και στον διάλογο με ΜΚΟ, συνδικαλιστικές οργανώσεις και άλλες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών στο πλαίσιο της αναθεωρημένης ΕΠΓ·

8.  επιμένει στον σεβασμό των οικουμενικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών ως θεμελιώδη αρχή της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ· θεωρεί ότι η στήριξη της κοινωνίας των πολιτών αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της αναθεωρημένης πολιτικής γειτονίας και, ως εκ τούτου, συνιστά η στήριξη που παρέχεται στις κοινωνίες των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών εταίρων, να είναι ανάλογη των προκλήσεων, καθώς και να αναπτυχθεί στενός συντονισμός με το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Δημοκρατία για τον σκοπό αυτό·

9.  τονίζει ότι οι βασικές μη κυβερνητικές οργανώσεις έχουν συγκροτήσει κοινές πλατφόρμες τόσο για την Ένωση για τη Μεσόγειο όσο και για την Ανατολική Εταιρική Σχέση· θεωρεί ότι πρέπει να πραγματοποιούνται εγκαίρως κατάλληλες διαβουλεύσεις με αυτά τα φόρα της κοινωνίας των πολιτών όσον αφορά την κατάρτιση, την εφαρμογή και την παρακολούθηση των σχεδίων δράσης της ΕΠΓ·

10.  πιστεύει ότι πρέπει να ενοποιηθούν και να αναπτυχθούν με πιο στρατηγικό τρόπο οι πολυμερείς δομές της ΕΠΓ· υποστηρίζει ότι, δεδομένου του κεντρικού ρόλου της «αποτελεσματικής πολυμέρειας» στην εξωτερική πολιτική της Ένωσης, η Επιτροπή και η ΕΥΕΔ πρέπει να διερευνήσουν την πιθανότητα να λειτουργήσει η πολυμερής πτυχή της ΕΠΓ ως πλαίσιο για την οργάνωση των πολιτικών σχέσεων στη μείζονα Ευρώπη·

11.  καλεί την Ένωση να ενισχύσει την προβολή των έργων της που χρηματοδοτούνται ή λαμβάνουν στήριξη από την ΕΠΓ στις χώρες εταίρους και να δραστηριοποιηθεί περισσότερο με την κοινωνία των πολιτών, προκειμένου να βελτιώσει την εικόνα και την αποδοχή της Ένωσης από τους πολίτες των χωρών της ΕΠΓ, συγκεκριμένα μέσω εκστρατειών ενημέρωσης, ιδιαίτερα δε προβάλλοντας την προστιθέμενη αξία της συνεργασίας με την ΕΕ·

12.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι ο Τομέας 4 του ΠΔΠ 2014-2020 μειώθηκε αρκετά σε σύγκριση με την αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής· υπογραμμίζει ότι η φιλόδοξη χρηματοδότηση της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης είναι καίριας σημασίας για την περαιτέρω εξέλιξη των μεταρρυθμίσεων, την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών καθώς και την επίτευξη ή/και διατήρηση ολοκληρωμένων δημοκρατιών στην ανατολική γειτονία της ΕΕ, πράγμα που είναι ζωτικής σημασίας και προς το συμφέρον της ΕΕ· πιστεύει επίσης ότι πρέπει να διατηρηθεί η τρέχουσα ισορροπία μεταξύ του ανατολικού και νότιου μέρους της ΕΠΓ, με απόλυτο σεβασμό των αρχών της διαφοροποίησης και της προσαρμοσμένης προσέγγισης που εφαρμόζονται μέχρι στιγμής· εμμένει στο ότι πρέπει να ενημερώνονται τακτικά οι αρμόδιες δημοσιονομικές αρχές για τους δείκτες και τις κατευθυντήριες γραμμές που διαμορφώνουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε σχέση με τη δημοσιονομική στήριξη και ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να συνδέεται με τη διαδικασία παροχής ή απόσυρσης κονδυλίων που προκύπτουν από την εφαρμογή των αρχών των «αναλογικών κερδών»/«λιγότερα για λιγότερα»·

13.  τονίζει ότι η ελευθερία της έκφρασης, η πολυφωνία και η ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης αποτελούν ακρογωνιαίους λίθους της δημοκρατίας· ως εκ τούτου, υπογραμμίζει τη σημασία της στήριξης της ΕΕ προς ανεξάρτητα, βιώσιμα και υπεύθυνα κρατικά μέσα ενημέρωσης με ποιοτικά, πλουραλιστικά και ποικίλα προγράμματα, υπενθυμίζει δε ότι τα ελεύθερα και ανεξάρτητα κρατικά μέσα πάντα διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην εμβάθυνση της δημοκρατίας, στη μεγιστοποίηση της συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών στα κοινά και στην ενίσχυση των πολιτών στον δρόμο προς τη δημοκρατία·

14.  αναγνωρίζει τη μεγάλη σημασία των ελεύθερων και δίκαιων εκλογών για τη μετάβαση στη δημοκρατία και επισημαίνει τον ρόλο των ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης, ιδίως των κρατικών μέσων ενημέρωσης, για τη διαφανή, αξιόπιστη και δημοκρατική διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας· καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να συνεχίσουν και, ει δυνατόν, να ενισχύσουν τη στήριξη που παρέχουν για τη δημοκρατική διεξαγωγή των επερχόμενων εκλογών στις χώρες εταίρους, ενισχύοντας μεταξύ άλλων την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και την πολυφωνία·

Ανατολική Εταιρική Σχέση

15.  συνιστά στην Ένωση: (α) να ενισχύσει την εφαρμογή της αρχής των «αναλογικών κερδών» και να τονώσει τον θετικό ανταγωνισμό και τη συνεργασία μεταξύ των χωρών εταίρων και να εκφράσει την απαραίτητη στήριξη προς τα κράτη της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης που αντιμετωπίζουν πιέσεις από τρίτες χώρες, όταν εφαρμόζουν το κοινοτικό κεκτημένο· (β) να επιλέξει πολιτική διττής προσέγγισης, με απαιτητική στάση απέναντι στις κυβερνήσεις της ανατολικής εταιρικής σχέσης και παράλληλα ανοιχτή, γενναιόδωρη και προσιτή απέναντι στους πολίτες των χωρών εταίρων· (γ) να ενθαρρύνει τους εν λόγω πολίτες να καταβάλλουν προσπάθειες για την προώθηση των αξιών στις οποίες βασίζεται η Ένωση, κυρίως της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, δεσμευόμενη να τις προαγάγει, ώστε να εξελιχθούν με τον τρόπο στον κύριο μοχλό αλλαγής της κανονιστικής εξουσίας· (δ) να καταρτίσει μια μακρόχρονη στρατηγική για την προώθηση των ευρωπαϊκών αξιών που να ανταποκρίνεται σε μια εγγενή δυναμική αλλαγής στις κοινωνίες των χωρών εταίρων και στις προσδοκίες τους για ελευθερία και ευημερία· (ε) να συμβάλλει στην αποκέντρωση της ανατολικής εταιρικής σχέσης, δεσμευόμενο έναντι των δημόσιων φορέων και προτείνοντάς τους, μεταξύ άλλων να συμμετέχουν αποτελεσματικά σε οριζόντιες συνεργασίες και αδελφοποιήσεις που να συνδέονται με αυξημένη κινητικότητα, διαπροσωπικές επαφές, απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων καθώς και με την προοπτική ενός καθεστώτος απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης, κατά προτεραιότητα για τις γειτονικές χώρες και (στ) να προβεί στην υπογραφή συμφωνιών σύνδεσης και να μεριμνήσει για την άμεση εφαρμογή τους, αρχικά σε προσωρινή βάση και κατόπιν σε μόνιμη, πριν τη λήξη της τρέχουσας θητείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις και απαιτήσεις· (ζ) να απόσχει από τη χρήση βίας ή από απειλές χρήση βίας για την επίλυση διαφορών στην περιοχή υπογραμμίζοντας ότι ο μόνος δυνατός τρόπος επίλυσης διενέξεων στην περιοχή είναι με διαπραγματεύσεις εντός των διεθνώς αποδεκτών προτύπων βάσει των αρχών του διεθνούς δικαίου·

16.  υπενθυμίζει τη θέση του ότι η κατοχή του εδάφους μιας χώρας της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης από άλλη χώρα της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης παραβιάζει τις θεμελιώδεις αρχές και τους στόχους της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και ότι η επίλυση της σύγκρουσης στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ θα πρέπει να συνάδει με τα ψηφίσματα 822, 853, 874 και 884 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών του 1993 και τις Βασικές Αρχές της Ομάδας Μινσκ του ΟΑΣΕ που κατοχυρώνονται στην κοινή δήλωση της L’Aquila της 10ης Ιουλίου 2009·

17.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, καθώς πλησιάζει η σύνοδος κορυφής της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης στο Βίλνιους, διάφορα είδη πιέσεων κλιμακώνονται στις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης θεωρεί απαράδεκτη την εν λόγω πίεση και καλεί τη Ρωσία να απέχει από διαδικασίες που παραβιάζουν κατάφωρα τις αρχές του Ελσίνκι· υπογραμμίζει με έμφαση ότι οι ελεύθερες επιλογές των χωρών της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης δεν πρέπει να επιφέρουν συνέπειες όπως εμπορικά μέτρα, πολιτική θεωρήσεων, κινητικότητα των εργαζομένων, παρέμβαση σε παγωμένες συγκρούσεις και άλλα· καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να μην αντιμετωπίζουν τις λυπηρές εξελίξεις μόνον όσον αφορά την εμπορική τους διάσταση, που αποτελεί απλώς συγκάλυψη μιας κατάφωρης πολιτικής πίεσης, να αναλάνουν δράση και να υπερασπίζονται τους εταίρους της Ένωσης, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα υποστήριξης προς όλες τις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης όσον αφορά τις φιλοδοξίες και τις επιλογές τους σε σχέση με την Ευρώπη· υπογραμμίζει ωστόσο ότι η ΣΣ/DCFTA αποτελεί προσχέδιο για μεταρρυθμίσεις που θα ωφελήσουν όλα τα μέρη·

18.  επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του για την περαιτέρω ανάπτυξη της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Euronest ως σημαντικού φόρουμ πολυμερούς διακοινοβουλευτικής συνεργασίας με τις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης· εκφράζει τη λύπη του για τις προτεινόμενες περικοπές στις γραμμές του προϋπολογισμού της ΕΠΓ για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020, καθώς οι εν λόγω γραμμές του προϋπολογισμού αποσκοπούν στην παροχή μεγαλύτερης στήριξης για δράσεις και έργα που σχετίζονται με την οικοδόμηση δημοκρατίας, το κράτος δικαίου και την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

19.  τονίζει ότι μια σημαντική χειρονομία προς τα έθνη της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και πραγματική βοήθεια στην προσέγγιση των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι η κατάργηση της υποχρέωσης θεώρησης·

20.  θεωρεί ότι η δημοσίευση του οδικού χάρτη της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης για την περίοδο 2012-2013 αποτελεί ένα πρώτο βήμα για την ανάπτυξη καλύτερων εργαλείων παρακολούθησης· καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να αναπτύξουν περαιτέρω κατάλληλους μηχανισμούς παρακολούθησης, ικανούς να αξιολογούν τις επιδόσεις και τα επιτεύγματα των χωρών της ΕΠΓ, και να θέσουν σαφείς και μετρήσιμους στόχους·

21.  συνιστά στις χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης: (α) να αποκαταστήσουν την ισορροπία και να διπλασιάσουν τις προσπάθειές τους για την εκπλήρωση των πολιτικών, νομικών και οικονομικών κριτηρίων· (β) να εδραιώσουν στις κοινωνίες τους τις θεμελιώδεις αξίες της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ισότητα των φύλων καθώς και την καταπολέμηση της διαφθοράς· (γ) να ενθαρρύνουν τις κοινωνικές αλλαγές, τις διαδικασίες των μεταρρυθμίσεων και τη συστημική βελτίωση των δημοσίων προτύπων και της διοίκησης, θεωρώντας την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση ως μια μακροπρόθεσμη στρατηγική επιλογή και όχι ως μια απλή οικονομική και διοικητική διαδικασία· (δ) να συμβάλουν στη γεφύρωση του χάσματος ανάμεσα στα λόγια και στην ανάληψη συγκεκριμένης δράσης· (ε) να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην πολυμερή δομή της ανατολικής εταιρικής σχέσης και την εκμάθηση μέσω βέλτιστων πρακτικών· (στ) να εφαρμόσουν το πνεύμα και τα διδάγματα που απορρέουν από την ιστορική εμπειρία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης με σκοπό την αντιμετώπιση των περιφερειακών συγκρούσεων και να ενθαρρύνουν την περιφερειακή και οικονομική συνεργασία μεταξύ τους, καθώς τα διμερή ζητήματα πρέπει να επιλύονται ειρηνικά και οι σχέσεις καλής γειτονίας και η περιφερειακή συνεργασία αποτελούν θεμελιώδη στοιχεία της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης· (ζ) να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή των πολιτών και να δεσμεύσουν τους δημόσιους φορείς σε οριζόντιες εταιρικές σχέσεις και αδελφοποιήσεις με τους ομολόγους τους από την Ένωση και να συνεργαστούν με την κοινωνία των πολιτών και τη νέα γενιά ως κινητήρια δύναμη αλλαγής· (η) η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ανταλλάσσει απόψεις με την κοινωνία γενικά, ενισχύοντας τη δημόσια διπλωματία της· (θ) να απόσχουν από τη χρήση βίας ή απειλών κατά την επίλυση διαφορών στην περιοχή, υπογραμμίζοντας ότι ο μόνος δυνατός τρόπος επίλυσης των συγκρούσεων στην περιοχή είναι μέσω διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο διεθνώς συμφωνημένων μορφών, βάσει των αρχών του διεθνούς δικαίου·

22.  εκφράζει την ανησυχία του για τις δράσεις της Ρωσίας που είναι σχεδιασμένες για να αποτρέψουν τις χώρες εταίρους από τη σύναψη πολιτικής και οικονομικής σύνδεσης με την ΕΕ· επιβεβαιώνει το κυρίαρχο δικαίωμα κάθε κράτους να επιλέγει πολιτικές και εμπορικές συμμαχίες· πιστεύει, εκτός αυτού, ότι η προοδευτική ολοκλήρωση των χωρών εταίρων με την ΕΕ συνάδει πλήρως με την επιδίωξη εγκάρδιων σχέσεων με τη Ρωσία· απορρίπτει την αντίληψη ενός παιχνιδιού μηδενικού αθροίσματος ως παράδειγμα για τις σχέσεις της ΕΕ και της Ρωσίας με τις χώρες εταίρους·

23.  επαναβεβαιώνει την ανάγκη για περιφερειακή σταθερότητα και ασφάλεια που απαιτείται για την επίτευξη των στόχων της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, αλλά και για την περαιτέρω ολοκλήρωση με την ΕΕ· ζητεί να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για να προχωρήσει η συμβιβαστική επίλυση των εδαφικών διαφορών στη Γεωργία, στο Αζερμπαϊτζάν και στη Μολδαβία·

24.  υπενθυμίζει ότι η δέσμευση για τη σύναψη ΣΣ/DCFTA αποκλείει οποιαδήποτε άλλη ταυτόχρονη μορφή συμμετοχής στην τελωνειακή ένωση·

25.  καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ και τους ανατολικούς εταίρους να αναθεωρήσουν τις πολιτικές τους για τις εξαγωγές όπλων στην περιοχή ώστε να επιτευχθούν συμφωνίες για τον αφοπλισμό και την αποστρατικοποίηση των περιοχών που πλήττονται από συγκρούσεις· ζητεί από τη Ρωσία να σεβαστεί το γεγονός αυτό κατά τρόπο εποικοδομητικό, σεβόμενη πλήρως την κυριαρχία των χωρών της περιοχής και απέχοντας από δραστηριότητες που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την περιφερειακή σταθερότητα·

26.  τονίζει ότι η ΕΕ και οι ανατολικοί εταίροι αντιμετωπίζουν κοινές πολιτικές προκλήσεις όσον αφορά τη διασφάλιση αξιόπιστου και ασφαλούς ενεργειακού εφοδιασμού· υπενθυμίζει ότι η συνεργασία για την ενεργειακή ασφάλεια αποτελεί σαφώς προτεραιότητα στο πλαίσιο της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και της Πολιτικής Γειτονίας για την περίοδο 2014-2020· προσδοκά ότι η τρίτη σύνοδος κορυφής της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης που θα πραγματοποιηθεί στο Βίλνιους θα δώσει την ώθηση για την ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της ενέργειας και θα αυξήσει την ενεργειακή ασφάλεια και για τις δύο πλευρές·

27.  υπενθυμίζει ότι η συνθήκη για την ενεργειακή κοινότητα θέτει τις βάσεις για τη δημιουργία μιας απολύτως ολοκληρωμένης περιφερειακής αγοράς ενέργειας υπέρ της ανάπτυξης, των επενδύσεων και ενός σταθερού κανονιστικού πλαισίου· συνιστά προς τούτο να παραταθεί η ισχύς της συνθήκης για την ενεργειακή κοινότητα πέρα από το 2016, προσαρμόζοντας παράλληλα τη διαδικασία λήψης αποφάσεων βάσει της συνθήκης στις μελλοντικές προκλήσεις, θεσπίζοντας, μεταξύ άλλων, μηχανισμούς νομικού ελέγχου για την αντιμετώπιση της ελλιπούς εφαρμογής του κεκτημένου καθώς και μηχανισμούς αλληλεγγύης· χαιρετίζει την αίτηση προσχώρησης της Γεωργίας στην ενεργειακή κοινότητα, με την οποία θα καταστεί η τρίτη χώρα της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης μετά την Ουκρανία και τη Μολδαβία· ζητεί περαιτέρω επέκταση της ενεργειακής κοινότητας μέσω της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας σύμφωνα με τους στόχους της ενεργειακής κοινότητας και με βάση το αμοιβαίο συμφέρον· τονίζει ότι η κανονιστική ολοκλήρωση θα πρέπει να συνάδει με τις κοινές επενδύσεις στον τομέα της ικανότητας και των υποδομών διασύνδεσης, καθώς και της ανανεώσιμης ενέργειας, της ενεργειακής απόδοσης και των νέων τεχνολογιών· υπογραμμίζει τη μεγάλη σημασία της περαιτέρω διαφοροποίησης των οδών προσφοράς και εφοδιασμού·

28.  ζητεί την ενσωμάτωση μιας ρήτρας για την ενεργειακή ασφάλεια σε κάθε συμφωνία με τις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, ώστε να διασφαλίζεται απόλυτος σεβασμός της νομοθεσίας της ΕΕ για την εσωτερική αγορά, καθώς και τη συμπερίληψη ενός μηχανισμού έγκαιρης προειδοποίησης στις εν λόγω συμφωνίες, ώστε να διασφαλίζεται η έγκαιρη αξιολόγηση των πιθανών κινδύνων και προβλημάτων που σχετίζονται με τη διαμετακόμιση και προμήθεια ενέργειας από τρίτες χώρες, καθώς και τη θέσπιση κοινού πλαισίου αμοιβαίας βοήθειας, αλληλεγγύης και διευθέτησης διαφορών·

Αρμενία

29.  αναγνωρίζει την πρόοδο που σημειώνεται σε επίπεδο δημοκρατικών προτύπων και σεβασμού των απαιτήσεων της συμφωνίας σύνδεσης, αλλά επισημαίνει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ανεπάρκειες στον τομέα της δημοκρατίας που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν· αναγνωρίζει ότι πρέπει να σημειωθεί περαιτέρω πρόοδος στους τομείς των μεταρρυθμίσεων στη διακυβέρνηση, συμπεριλαμβανομένης της επιβολής του νόμου, του δικαστικού τομέα και της καταπολέμησης της διαφθοράς· εκφράζει τη λύπη του για την τελευταία κίνηση του Προέδρου της Αρμενίας να δεσμευτεί για την τελωνειακή ένωση· υπενθυμίζει στις αρμενικές αρχές ότι η εν λόγω πολιτική δεν συνάδει με τη συμφωνία σύνδεσης· εν προκειμένω, θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι η επιλογή αυτή δεν βασίστηκε σε πλήρη κοινοβουλευτικό έλεγχο ή σε ανοικτή και διαφανή συζήτηση της αρμενικής κοινωνίας· ελπίζει εν προκειμένω ότι η Αρμενία θα συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις που έχουν σχέση με την ΕΕ, η υλοποίηση των οποίων θα μπορούσε να οδηγήσει τη χώρα στην οικονομική ευημερία και να συμβάλει στην επίλυση κοινωνικοοικονομικών και πολιτικών προβλημάτων που εξακολουθούν να υφίστανται στο εσωτερικό της· ζητεί να επιδιωχθεί η συνεργασία με την ΕΕ, συνεργασία στην οποία η ΕΕ είναι ανοικτή· καταδικάζει ακόμη τις επιθέσεις εναντίον ακτιβιστών για τα ατομικά δικαιώματα που διαδήλωναν υπέρ της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και ζητεί την προσαγωγή των δραστών στη δικαιοσύνη·

30.  επικροτεί την υλοποίηση υγιών μακροοικονομικών πολιτικών και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στην Αρμενία, καθώς και την περαιτέρω πρόοδο που σημειώθηκε για την επίτευξη των στόχων του σχεδίου δράσης·

Αζερμπαϊτζάν

31.  εκφράζει τη λύπη του για το ότι το ζήτημα της επιδίωξης της σύναψης συμφωνιών σύνδεσης από το Αζερμπαϊτζάν εξακολουθεί να είναι ασαφές και καθυστερεί τονίζει το οικονομικό δυναμικό που ενυπάρχει στις σχέσεις ΕΕ-Αζερμπαϊτζάν αλλά εκφράζει την ανησυχία του για τις ελλείψεις στους τομείς της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εμμένει συνεπώς στο ότι το Αζερμπαϊτζάν θα πρέπει να επιδείξει τη δέσμευσή του μέσω της εντατικοποίησης των σχετικών προτύπων, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας του λόγου και του συνεταιρίζεσθαι, επιτρέποντας στη δημοκρατική αντιπολίτευση να απολαμβάνει τα δικαιώματά της· επιμένει στο ότι η αποφυλάκιση των πολιτικών κρατουμένων και το να τεθεί τέρμα στην παρενόχληση των πολιτικών ακτιβιστών, των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοσιογράφων είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για οποιαδήποτε συμφωνία σχετικά με τη στρατηγική εταιρική σχέση εκσυγχρονισμού με το Αζερμπαϊτζάν·

32.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, σύμφωνα με τα συμπεράσματα της αποστολής μακράς διαρκείας του ODIHR (Γραφείο Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων), οι τελευταίες προεδρικές εκλογές της 9ης Οκτωβρίου 2013, για άλλη μια φορά δεν ανταποκρίνονταν στα πρότυπα του ΟΑΣΕ, δεδομένου ότι είχαν τεθεί περιορισμοί στην ελευθερία του συνέρχεσθαι και στην ελευθερία της έκφρασης· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, από τις αρχές του Αζερμπαϊτζάν να εξετάσουν και να εφαρμόσουν ταχέως όλες τις συστάσεις που περιλαμβάνονται στην παρούσα έκθεση και σε παλαιότερες εκθέσεις του ODIHR/ΟΑΣΕ και ζητεί την άμεση και άνευ όρων αποφυλάκιση των 14 πολιτικών της αντιπολίτευσης, δημοσιογράφων και ακτιβιστών στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του Αζερμπαϊτζάν, που φυλακίσθηκαν τους τελευταίους μήνες, μεταξύ των οποίων οι Tofiq Yaqublu και Ilgar Mammadov(18)·

Λευκορωσία

33.  εκφράζει τη λύπη του για τη στασιμότητα και την απαράδεκτη κατάσταση όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία και τους πολιτικούς κρατούμενους καθώς και την απουσία προόδου ως προς τον σεβασμό των αξιών και των κανόνων που υπερασπίζεται η Ένωση· υπογραμμίζει ότι η Ένωση πρέπει να αναλάβει κρίσιμες δεσμεύσεις και να επιβάλλει αυστηρές προϋποθέσεις εκδηλώνοντας ταυτόχρονα μια στάση περισσότερο γενναιόδωρη και ανοιχτή έναντι της κοινωνίας των πολιτών και των ΜΚΟ, που πρέπει να υποστηριχτούν, ώστε να παρακολουθούν και να εφαρμόζουν τις μεταρρυθμίσεις· προτρέπει τις αρχές της Λευκορωσίας να συμμετάσχουν στον διάλογο για τον εκσυγχρονισμό και να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις με την ΕΕ σχετικά με τις συμφωνίες διευκόλυνσης της χορήγησης θεώρησης εισόδου και επανεισδοχής, με στόχο την προώθηση των διαπροσωπικών επαφών·

34.  καλεί τις αρχές της Λευκορωσίας να εκμεταλλευτούν το πλεονέκτημα που προσφέρει η Προεδρία της Λιθουανίας και η σύνοδος κορυφής της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης στο Vilnius ως μια περαιτέρω ευκαιρία για τη βελτίωση των σχέσεων με την Λευκορωσία, ευθύς ως αποφυλακιστούν οι πολιτικοί κρατούμενοι, με σκοπό την επανέναρξη του πολιτικού διαλόγου, μεταξύ άλλων για τις δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις, τις ελεύθερες και δίκαιες εκλογές, τον σεβασμό του κράτους δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, καθώς και με τη συνεργασία με την αντιπολίτευση και την κοινωνία των πολιτών, υπό τον όρο ότι οι αρχές της χώρας θα επιδείξουν σεβασμό προς τις εν λόγω θεμελιώδεις αξίες·

35.  επαναλαμβάνει την προθυμία της ΕΕ για βελτίωση των σχέσεων με την κυβέρνηση της Λευκορωσίας, αμέσως μόλις οι αρχές της χώρας δεσμευτούν για εφαρμογή μιας από κοινού προσδιορισμένης ατζέντας, η οποία θα συμπεριλαμβάνει σεβασμό για τις δημοκρατικές αρχές, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες, μεταξύ δε άλλων την άνευ όρων απελευθέρωση και επανένταξη όλων των πολιτικών κρατουμένων· τονίζει, ωστόσο, ότι οποιαδήποτε δέσμευση υπόκειται σε αυστηρές προϋποθέσεις·

36.  τονίζει την ιδιαίτερη ανάγκη για ακόμα μεγαλύτερη ενίσχυση της οικονομικής στήριξης προς τα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης της Λευκορωσίας·

Γεωργία

37.  αναγνωρίζει την πρόοδο που σημειώνεται τα τελευταία χρόνια στη χώρα σε επίπεδο εκσυγχρονισμού και ανταπόκρισης στις απαιτήσεις της συμφωνίας σύνδεσης καθώς και την προσπάθεια των αρχών για την καταπολέμηση της διαφθοράς· χαιρετίζει την ειρηνική μεταβίβαση της εξουσίας, που έλαβε χώρα μετά τη διεξαγωγή των δημοκρατικών κοινοβουλευτικών εκλογών· διαπιστώνει, ωστόσο, με ανησυχία τις ελλείψεις που εξακολουθούν να υπάρχουν στην εφαρμογή των δημοκρατικών προτύπων· υπογραμμίζει σχετικά την ανάγκη για περαιτέρω βελτιώσεις και μεταρρυθμίσεις με σκοπό μια ανεξάρτητη και αμερόληπτη δικαιοσύνη και ένα αποτελεσματικό σύστημα ποινικής δικαιοσύνης, αμερόληπτο εκλογικό σύστημα και σεβασμό των δικαιωμάτων των μειονοτήτων· αμβάνει υπόψη τις συνεχιζόμενες ανακρίσεις σε σχέση με στελέχη της αντιπολίτευσης, περιλαμβανομένου του Vano Merabishvili, και ζητεί πλήρη σεβασμό των ευρωπαϊκών προτύπων και κανόνων· στηρίζει τις προσπάθειες της κυβέρνησης της Γεωργίας για μείωση των εντάσεων με τη Ρωσία, διατηρώντας παράλληλα τον φιλοευρωπαϊκό προσανατολισμό της χώρας· επαναλαμβάνει την υποστήριξη της ΕΕ για την εδαφική ακεραιότητα της Γεωργίας·

38.  ενθαρρύνει τη μονογράφηση της συμφωνίας σύνδεσης, συμπεριλαμβανομένης της DCFTA, στη σύνοδο κορυφής στο Βίλνιους και την ταχεία ολοκλήρωση του σχεδίου δράσης για την ελευθέρωση του καθεστώτος των θεωρήσεων· πιστεύει ότι η υπογραφή της συμφωνίας σύνδεσης θα πρέπει να εξαρτάται από την απτή πρόοδο της Γεωργίας στο τομέα του κράτους δικαίου και της τρομοκρατίας και την τήρηση των ευρωπαϊκών προτύπων κατά τις επερχόμενες προεδρικές εκλογές· αναγνωρίζει τον σημαντικό αντίκτυπο που θα έχουν στη διαδικασία μεταρρυθμίσεων στη Γεωργία η εφαρμογή της συμφωνίας σύνδεσης, οι ελεύθερες συναλλαγές και η απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για τα ταξίδια·

39.  καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει τον εν λόγω κανόνα της αιρεσιμότητας, θέτοντας μια σειρά σημείων αναφοράς για τη μέτρηση της προόδου·

40.  τονίζει ότι οι προεδρικές εκλογές, που έχουν προγραμματιστεί για τις 27 Οκτωβρίου 2013 και ως εκ τούτου συμπίπτουν με την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για τις συμφωνίες σύνδεσης με την ΕΕ, θα αποτελέσουν τη λυδία λίθο για την βούληση της Γεωργίας να εφαρμόσει τις αρχές της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, δίδοντας πλήρη ελευθερία στην αντιπολίτευση να θέσει υποψηφιότητα στις εκλογές και με ελεύθερα, ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης που θα καλύπτουν την προεκλογική εκστρατεία χωρίς καμία παρέμβαση από τις αρχές·

41.  τονίζει ότι η Γεωργία δεν πρέπει να απαρνηθεί τις ευρωπαϊκές προσδοκίες της αλλά, αντίθετα, να αντισταθεί στις πιέσεις για εγκατάλειψη της σύνδεση με την ΕΕ·

Μολδαβία

42.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πολιτική βούληση τήρησης των απαιτήσεων της συμφωνίας σύνδεσης, μεταξύ των οποίων της ΣΣ/DCFTA και του σχεδίου δράσης για την ελευθέρωση του καθεστώτος των θεωρήσεων, και την πρόοδο στη μονογράφηση του έργου για τον αγωγό Iasi-Ungheni· χαιρετίζει τις προσπάθειες εκσυγχρονισμού που πραγματοποιούνται στη χώρα, ιδίως την αύξηση των δαπανών για την εκπαίδευση· ζητεί την ταχεία υπογραφή και την ολοκλήρωση όλων των αναγκαίων βημάτων, προκειμένου να εφαρμοστεί η συμφωνία το συντομότερο δυνατόν· κατανοεί, ωστόσο, την αδυναμία των δημοκρατικών θεσμών οι οποίοι πρέπει να ενισχύονται σταθερά και ενθαρρύνει την κυβέρνηση της Μολδαβίας να συνεχίζει να εργάζεται σκληρά για την εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων· πιστεύει ότι η πολιτική σταθερότητα και η διαρκής συναίνεση για τις μεταρρυθμίσεις, ιδίως όσον αφορά το κράτος δικαίου και την ανεξαρτησία των κρατικών θεσμικών οργάνων, είναι υψίστης σημασίας για τις ευρωπαϊκές προσδοκίες της Μολδαβίας·

43.  ενθαρρύνει τη μονογράφηση των συμφωνιών σύνδεσης, συμπεριλαμβανομένης της DCFTA, στη σύνοδο κορυφής στο Vilnius και την ταχεία ολοκλήρωση του διαλόγου για το καθεστώς θεωρήσεων· αναγνωρίζει τον σημαντικό αντίκτυπο που θα έχουν στη διαδικασία μεταρρυθμίσεων στη Μολδαβία η εφαρμογή των συμφωνιών σύνδεσης, το ελεύθερο εμπόριο και η απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης· σημειώνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι οι πιο πρόσφατες πολιτικές κρίσεις αποκάλυψαν τον εύθραυστο χαρακτήρα της διαδικασίας εκδημοκρατισμού που επιτελείται μέχρι στιγμής και τονίζει την ανάγκη να γίνουν προσπάθειες για τη δημιουργία πραγματικά αξιόπιστων, ανεξάρτητων, δημοκρατικών θεσμικών οργάνων·

44.  συνιστά επίσπευση των διαδικασιών υπογραφής της συμφωνίας σύνδεσης, αμέσως μετά τη σύνοδο κορυφής του Βίλνιους, εφόσον διατηρηθεί η παρούσα συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της·

45.  χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής να απελευθερώσει πλήρως τις εισαγωγές οίνου από τη Μολδαβία και ελπίζει ότι η ταχεία εφαρμογή της πρότασης θα συμβάλει στην αντιστάθμιση των αρνητικών συνεπειών που έχει η ρωσική απαγόρευση εισαγωγής μολδαβικών κρασιών·

46.  χαιρετίζει την έναρξη λειτουργίας ενός νέου αγωγού μεταξύ Μολδαβίας και Ρουμανίας, και ενθαρρύνει τη Μολδαβία ώστε να συνεχίσει τις προσπάθειές της και να αντισταθεί στις πιέσεις που της ασκεί η Ρωσία για να εγκαταλείψει τις συμφωνίες σύνδεσης·

Ουκρανία

47.  επιδοκιμάζει τον διάλογο που βρίσκεται σε εξέλιξη μεταξύ της Ουκρανίας και της ΕΕ καθώς και την κοινή φιλοδοξία για την υπογραφή συμφωνίας σύνδεσης κατά τη σύνοδο κορυφής της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης στο Βίλνιους στις 28- 29 Νοεμβρίου 2013·

48.  παροτρύνει τις ουκρανικές αρχές να προχωρήσουν περαιτέρω στην εκπλήρωση των απαιτήσεων της συμφωνίας σύνδεσης, όπως καθορίστηκαν στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 10ης Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με την Ουκρανία και στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με την κατάσταση στην Ουκρανία(19) και να αντιμετωπίσουν τα εκκρεμούντα ζητήματα της επιλεκτικής δικαιοσύνης και της μεταρρύθμισης του εκλογικού και του δικαστικού συστήματος· χαιρετίζει, ωστόσο, τις πρόσφατες δεσμεύσεις τόσο του Προέδρου Yanukovytsch όσο και των ηγετών της αντιπολίτευσης να προχωρήσουν στις απαραίτητες νομικές πράξεις, μέσω του ουκρανικού κοινοβουλίου (Vierkhovna Rada) και αναμένει την έγκαιρη τήρηση των εν λόγω υποσχέσεων πριν από τη σύνοδο κορυφής στο Βίλνιους· αναγνωρίζει την πρόοδο που έχει σημειωθεί μέχρι τώρα, αλλά υπογραμμίζει την ανάγκη για μεταρρυθμίσεις, συγκεκριμένα για τη μεταρρύθμιση της Εισαγγελικής Αρχής· εξαίρει το έργο της αποστολής παρακολούθησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Ουκρανία και εκφράζει την ικανοποίησή του για την παράταση της εντολής της έως τις 12 Νοεμβρίου 2013· εκφράζει την ελπίδα και την πεποίθηση ότι σύντομα θα οδηγήσει σε αμοιβαία αποδεκτή λύση για την υπόθεση της Yulia Tymoshenko, με βάση την έκκληση των Pat Cox και Aleksander Kwaśniewski προς τον Πρόεδρο της Ουκρανίας·

49.  αναγνωρίζει τις ευρωπαϊκές προσδοκίες της Ουκρανίας και επαναλαμβάνει την άποψή του ότι η εμβάθυνση των σχέσεων ανάμεσα στην ΕΕ και την Ουκρανία και η προσφορά στην Ουκρανία μιας ευρωπαϊκής προοπτικής είναι ιδιαιτέρως σημαντική και προς το συμφέρον και των δύο μερών·

50.  συνιστά όπως το Συμβούλιο υπογράψει τη Συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μελών της αφενός και της Ουκρανιας αφετέρου, εφόσον τηρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις, όπως καθορίστηκαν στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της 10ης Δεκεμβρίου 2012 και υποστηρίχτηκαν από το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2012· εκφράζει την έγκρισή του, που θα εξαρτηθεί από την τήρηση των ως άνω απαιτήσεων, για την απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με την προσωρινή εφαρμογή της Συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας ευθύς μετά την υπογραφή της εφόσον τηρεί όλες τις προϋποθέσεις καιμετά τη συμφωνία, εκφράζει την πρόθεσή του να προβεί στην πλήρη κύρωση της Συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας εντός της τρέχουσας βουλευτικής περιόδου·

51.  καταδικάζει τα πρόσφατα εμπορικά μέτρα που επέβαλε η Ρωσία εις βάρος των εξαγωγών της Ουκρανίας, τα οποία ως στόχο έχουν την άσκηση πίεσης στην Ουκρανία ώστε να μην υπογράψει τις συμφωνίες σύνδεσης με την ΕΕ· καλεί τη Ρωσία να απόσχει της επιβολής των εν λόγω εμπορικών κυρώσεων και οποιασδήποτε αδικαιολόγητης πολιτικής παρέμβασης και πίεσης·

Νότια Γειτονία

52.  ανησυχεί λόγω των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι χώρες της Νότιας Μεσογείου όσον αφορά την αντιμετώπιση των προκλήσεων της δημοκρατικής τους μετάβασης·

53.  υπογραμμίζει την κρίσιμη σημασία της νομικής και τεχνικής βοήθειας που παρέχουν η Ένωση και τα κράτη μέλη στις αρχές των χωρών της Αραβικής Άνοιξης που βρίσκονται σε μεταβατικό στάδιο και προσπαθούν να ανακτήσουν περιουσιακά στοιχεία, ώστε να εξασφαλίσουν συγκεκριμένα αποτελέσματα·

54.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την επιτυχία της πρωτοβουλίας του για σύσταση ομάδων εργασίας για την Τυνησία, την Ιορδανία και την Αίγυπτο αλλά υπογραμμίζει ότι οι συνεδριάσεις αυτές μεταξύ ιδιωτικών φορέων, δημοσίων αρχών και διεθνών οργανισμών πρέπει να εξασφαλίζουν καλύτερη συμμετοχή των κοινωνιών των πολιτών και των ΜΚΟ και να παράγουν απτά αποτελέσματα, με την προϋπόθεση ότι οι πολιτικές καταστάσεις επιτρέπουν αυξημένη οικονομική συνεργασία και ολοκλήρωση· προτείνει τη διερεύνηση της δυνατότητας επέκτασης της εν λόγω πρωτοβουλίας σε άλλες χώρες της περιοχής·

55.  θεωρεί ότι μια επιτυχημένη μετάβαση στη βιώσιμη δημοκρατία πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα της Ένωσης όσον αφορά τη Νότια Γειτονία της και καλεί τα θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη της ΕΕ να αυξήσουν τη στήριξή τους για τον σκοπό αυτό·

56.  συνιστά στην Ένωση να διατηρήσει και, κατά περίπτωση, να επιταχύνει τη συμμετοχή της στη στήριξη διαδικασιών μετάβασης των νότιων εταίρων της, δίνοντας έμφαση στον δημοκρατικό μετασχηματισμό, σε μια εταιρική σχέση με τους ανθρώπους και την κοινωνία των πολιτών, καθώς επίσης σε μια βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομική ανάπτυξη·

57.  υπενθυμίζει ότι η κοινωνική δικαιοσύνη και η βελτίωση της ποιότητας ζωής είναι κρίσιμης σημασίας στοιχεία για τις διαδικασίες μετάβασης που βρίσκονται εν εξελίξει στις χώρες της Νότιας Γειτονίας εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την κατάσταση της απασχόλησης, και ιδίως των νέων, και παροτρύνει την Επιτροπή να στηρίξει τις αποτελεσματικές πολιτικές απασχόλησης·

58.  σημειώνει τον ελάχιστο αριθμό σπουδαστών από τις χώρες της Νότιας Γειτονίας που έχουν επωφεληθεί από τα προγράμματα Tempus και Erasmus Mundus παρά την πρόσθετη χρηματοδότηση που χορηγήθηκε στα εν λόγω προγράμματα το 2012· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την κατάρτιση ενός ευρωμεσογειακού προγράμματος Leonardo da Vinci που θα αποσκοπεί στην ενθάρρυνση της κινητικότητας των νέων μαθητευομένων που επιθυμούν να αποκτήσουν επαγγελματική κατάρτιση στο εξωτερικό, με στόχο τη συμβολή στην καταπολέμηση της ανεργίας των νέων, η οποία συνιστά ενδημικό φαινόμενο στη νότια Μεσόγειο·

59.  καλεί την Ένωση και τα κράτη μέλη της να χαράξουν μια σαφή και αποτελεσματική πολιτική κινητικότητας με τις χώρες της Νότιας Γειτονίας, υπογράφοντας ιδίως ταυτόχρονα συμφωνίες ελευθέρωσης του καθεστώτος θεωρήσεων και συμφωνίες επανεισδοχής όμοιες με αυτές που έχουν συναφθεί με τις περισσότερες χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία της αύξησης της κινητικότητας και της συνεργασίας στον τομέα της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης, διευρύνοντας και αυξάνοντας τα υφιστάμενα προγράμματα φοίτησης και την κινητικότητα των σπουδαστών, πτυχιούχων, των καθηγητών και πανεπιστημιακών, μέσω της προώθησης ανταλλαγών μεταξύ ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης και κατάρτισης και μέσω εταιρικών σχέσεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στον τομέα της έρευνας και των επιχειρήσεων· θεωρεί απαραίτητη την ανάπτυξη ευκολότερων διαδικασιών έκδοσης θεωρήσεων για τους συμμετέχοντες στα εν λόγω προγράμματα· καλεί την ΕΕ να αναπτύξει μια λογική και ολοκληρωμένη στρατηγική που να περιλαμβάνει την ΕΥΕΔ, την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τους εταίρους της Νότιας Γειτονίας, με στόχο την αντιμετώπιση της μετανάστευσης και την προστασία των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο που προέρχονται από τη Νότια Γειτονία, ιδίως κατόπιν της Αραβικής Άνοιξης και της συνεχιζόμενης αστάθειας στη Βόρεια Αφρική·

60.  υπενθυμίζει την ανάγκη να υπάρξει ισχυρή πολιτική βούληση εκ μέρους των θεσμικών οργάνων της Ένωσης και των κρατών μελών όσον αφορά την ενεργό συμμετοχή τους στην επίλυση των συγκρούσεων στην περιοχή, και ιδίως της σύγκρουσης μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων, ώστε να παύσουν να αποτελούν εμπόδιο στην εφαρμογή της ΕΠΓ·

61.  θεωρεί προτεραιότητα να στηρίξει τις χώρες εταίρους στην εκπόνηση και χρηματοδότηση προγραμμάτων για την περιφερειακή πολιτική και την ολοκλήρωση περιφερειακών θυλάκων· προτείνει ως προς αυτό να ληφθούν μέτρα με στόχο την αξιοποίηση της εμπειρίας της Ένωσης στον τομέα της διαχείρισης των ευρωπαϊκών περιφερειακών ταμείων με σκοπό την ανάπτυξη ικανοτήτων τόσο στις χώρες εταίρους όσο και στο πλαίσιο της γενικής γραμματείας της Ένωσης για τη Μεσόγειο·

62.  εκτιμά ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη προώθησης σχεδίων για βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη και ολοκλήρωση στο Μαγκρέμπ, με σκοπό τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας αγαθών, κεφαλαίων και προσώπων· υπενθυμίζει ότι η σύγκρουση στη Δυτική Σαχάρα συνιστά μείζον εμπόδιο για την ολοκλήρωση της περιοχής· καλεί την Αλγερία και το Μαρόκο να προβούν στη δημιουργία ενεργού εταιρικής σχέσης ικανής να ανταποκριθεί στις εδαφικές προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένης της σύγκρουσης στη Δυτική Σαχάρα· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, την έγκριση της κοινής ανακοίνωσης που εξέδωσαν τον Δεκέμβριο 2012 η Ύπατη Εκπρόσωπος και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με προτάσεις για τη στήριξη των προσπαθειών που καταβάλλουν οι πέντε χώρες του Μαγκρέμπ για στενότερη συνεργασία και βαθύτερη περιφερειακή ολοκλήρωση· εκφράζει την ικανοποίησή του για το ότι η Ένωση ανέλαβε τη βόρεια συμπροεδρία της Ένωσης για τη Μεσόγειο και προσδοκά ότι θα μπορέσει να προωθήσει την πολιτική συνοχής, τον γενικό συντονισμό και την αποτελεσματικότητα των πολιτικών, ιδίως όσον αφορά τα προγράμματα που λαμβάνουν χρηματοδότηση·

63.  ενθαρρύνει όλα τα μέρη που εμπλέκονται στη σύγκρουση να εργαστούν για την επίτευξη δίκαιης, ειρηνικής, μόνιμης και αμοιβαία αποδεκτής πολιτικής λύσης για τη Δυτική Σαχάρα, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών, συμπεριλαμβανομένων αυτών που επιτρέπουν την αυτοδιάθεση· τονίζει τη σπουδαιότητα της διασφάλισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Σαχράουι και την ανάγκη επίλυσης των συναφών προβλημάτων στη Δυτική Σαχάρα και στα στρατόπεδα του Tindouf, περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων των σαχράουι πολιτικών κρατουμένων οι οποίοι δεν πέρασαν από δίκαιη δίκη και πρέπει να αποφυλακιστούν·

64.  υπογραμμίζει τη σημασία της Ένωσης για τη Μεσόγειο ως μέσου για τη θεσμοθέτηση των σχέσεων με τη Νότια Γειτονία· υπογραμμίζει τη σημασία των επικείμενων υπουργικών συνόδων προκειμένου να τονωθεί η ευρωμεσογειακή εταιρική σχέση και να προωθηθούν κοινά σχέδια·

65.  επαναβεβαιώνει ότι, για τη νότια εταιρική σχέση, στόχος είναι να υπάρξει προσέγγιση μεταξύ των δύο πλευρών της Μεσογείου για την οικοδόμηση ενός χώρου ειρήνης, δημοκρατίας, ασφάλειας και ευημερίας για τα 800 εκατομμύρια κατοίκους τους και να δημιουργηθεί ένα αποτελεσματικό διμερές και πολυμερές πλαίσιο για την ΕΕ και τους εταίρους της, με σκοπό την αντιμετώπιση των δημοκρατικών, κοινωνικών και οικονομικών προκλήσεων, την προώθηση της περιφερειακής ολοκλήρωσης, ιδίως της εμπορικής, τη διασφάλιση της συνανάπτυξης προς όφελος όλων, την παροχή συνδρομής στους εταίρους για να οικοδομήσουν δημοκρατικά, πλουραλιστικά και κοσμικά κράτη, κυρίως μέσω προγραμμάτων οικοδόμησης θεσμικής ικανότητας, καθώς και την ανάπτυξη αμοιβαία επωφελών, ισορροπημένων και φιλόδοξων ρυθμίσεων για το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών, αφού προηγηθούν οι σχετικές εκτιμήσεις αντικτύπου, που μπορούν να οδηγήσουν σε DCFTA, οι οποίες θα αποτελέσουν σίγουρα το πρώτο βήμα για έναν μεγάλο «Ευρωμεσογειακό Οικονομικό Χώρο», γεγονός που θα μπορούσε να βοηθήσει επίσης στην άμβλυνση των οικονομικών προβλημάτων των γειτονικών μας εταίρων του Νότου και να διευκολύνει την ολοκλήρωση Νότου-Νότου·

66.  τονίζει ότι η στήριξη της διαδικασίας επιστροφής των περιουσιακών στοιχείων που εκλάπησαν από τους πρώην δικτάτορες και το καθεστώς τους αποτελεί ηθική επιταγή για την ΕΕ· πιστεύει ότι η ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων συνιστά πολιτικό ζήτημα μεγάλης σπουδαιότητας, λόγω της συμβολικής του αξίας και της ανάγκης για αποκατάσταση της υποχρέωσης λογοδοσίας στο πνεύμα της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου· σημειώνει ότι η ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων πρέπει να αποτελέσει βασική πολιτική δέσμευση της ΕΕ στην εταιρική της σχέση με τη Νότια Γειτονία· επαναλαμβάνει την ανάγκη δημιουργίας ενός ενωσιακού μηχανισμού με στόχο την παροχή νομικής στήριξης σε χώρες της Νότιας Γειτονίας κατά τη διαδικασία ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων·

67.  καλεί την Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) και τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν περισσότερο τις χώρες της περιοχής να λάβουν συγκεκριμένα νομοθετικά μέτρα και να προωθήσουν προγράμματα για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των γυναικών, της συμμετοχής τους στη λήψη πολιτικών και οικονομικών αποφάσεων, της πρόσβασής τους στην εκπαίδευση και της οικονομικής τους ανεξαρτησίας και να εξαλείψουν κάθε μορφή βίας που ασκείται εις βάρος τους·

68.  πιστεύει ότι η ΕΕ πρέπει να παρέχει συνδρομή και γνώσεις στους νομοθέτες κατά την εξέταση και την επεξεργασία της νομοθεσίας που σχετίζεται με τον τομέα των ΤΠΕ, γεγονός που πρέπει να ενεργοποιήσει τις τεράστιες δυνατότητες των ψηφιακών τεχνολογιών τόσο για τη δημοκρατική διαδικασία όσο και για την οικονομική ανάπτυξη και την περιφερειακή συνεργασία· θεωρεί την ελεύθερη ροή πληροφοριών και την πρόσβαση στο διαδίκτυο αναγκαίες για κοινωνικοοικονομικές βελτιώσεις· εν προκειμένω, τονίζει τη σημασία του σεβασμού για τις ψηφιακές ελευθερίες·

69.  εκφράζει σοβαρή ανησυχία για την εντεινόμενη, θρησκευτικά υποκινούμενη βία στην περιοχή, ιδίως κατά των χριστιανών, και καλεί την Ένωση να επιληφθεί του θέματος, μεταξύ άλλων εντός του πλαισίου της ΕΠΓ·

70.  ζητεί εκ νέου από την Επιτροπή να καταστήσει πιο ορατά τα σχέδια της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και της Ένωσης για τη Μεσόγειο στις χώρες εταίρους, καθώς και πιο κατανοητά για τους πολίτες τους, επιδεικνύοντας την προστιθέμενη αξία της συνεργασίας με την ΕΕ·

Αλγερία

71.  σημειώνει ότι η Αλγερία επιβεβαίωσε την πρόθεσή της να συμμετάσχει στην ΕΠΓ, χωρίς ωστόσο να έχει ακόμα εγκρίνει ένα σχέδιο δράσης· χαιρετίζει την έναρξη των διαπραγματεύσεων για ένα σχέδιο δράσης ΕΕ-Αλγερίας και ενθαρρύνει θερμά την Αλγερία να επωφεληθεί του εν λόγω μέσου προκειμένου να ενισχύσει τις σχέσεις με την ΕΕ· καλεί την ΕΕ και την Αλγερία να επιταχύνουν τις διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας ώστε να κατορθώσουν να εγκρίνουν ταχέως ένα σχέδιο δράσης·

72.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις πρωτοβουλίες που έλαβε το κοινοβούλιο της Αλγερίας για ενίσχυση της συνεργασίας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς και για την ποιότητα του πολιτικού διαλόγου που έχει ξεκινήσει μεταξύ των δύο κοινοβουλίων·

73.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την υπογραφή, στις 7 Ιουλίου 2013, του μνημονίου συνεννόησης για την έναρξη μιας στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αλγερίας στον τομέα της ενέργειας, ο οποίος τελευταία ανοίγει τον δρόμο για στενότερη συνεργασία των αγορών μας, ανάπτυξη των υποδομών και μεταφορές τεχνολογίας·

74.  υπογραμμίζει την ανάγκη ύπαρξης μιας πολιτικής μέσω της οποίας θα διασφαλίζονται πλήρως τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι θεμελιώδεις ελευθερίες, κυρίως η ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι· ελπίζει ότι η αναμενόμενη αναθεώρηση του συντάγματος θα συντελεστεί σε πλαίσιο ανοικτής και διαφανούς διαδικασίας, ανοικτής στους εκπροσώπους όλων των πολιτικών τάσεων στη χώρα, κατά τρόπον ώστε να συμβάλει στην εδραίωση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου· σημειώνει την ομαλή διεξαγωγή της αποστολής της αντιπροσωπείας εκλογικών παρατηρητών της ΕΕ (ΑΕΠ της ΕΕ) που απεστάλη στην Αλγερία για τις γενικές εκλογές της 10ης Μαΐου 2012· υπενθυμίζει τις συστάσεις της αποστολής εκλογικών παρατηρητών της ΕΕ και ζητεί επίμονα από τις αλγερινές αρχές να επιφέρρουν τις ζητηθείσες βελτιώσεις κατά την προετοιμασία των επόμενων εκλογών· επαναλαμβάνει ότι η Ένωση προσφέρεται να στηρίξει τη διαδικασία αυτή·

75.  καλεί την Ένωση να ενισχύσει και να αναβαθμίσει τη στήριξή της σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών στην Αλγερία και σε προγράμματα προώθησης της απασχόλησης των γυναικών και των νέων, της οικονομικής διακυβέρνησης, της βελτίωσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της ενίσχυσης των ελευθεριών και των θεμελιωδών δικαιωμάτων·

76.  ζητεί από την Αλγερία να διευκολύνει τη δράση των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών μέσω της προώθησης της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι·

Αίγυπτος

77.  εκφράζει την ανησυχία του για τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις στην Αίγυπτο μετά το στρατιωτικό πραξικόπημα της 3ης Ιουλίου 2013, για την πολιτική πόλωση, τις σοβαρές οικονομικές δυσκολίες και τον σεβασμό για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες στη χώρα, καθώς και για την ασφάλεια στην περιοχή, με ειδική αναφορά στο Σινά· καταδικάζει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο κάθε πράξη βίας, συμπεριλαμβανομένων των επιθέσεων κατά των εκκλησιών Κοπτών και πιστεύει ότι οι πρόσφατες επιχειρήσεις των δυνάμεων ασφαλείας της Αιγύπτου υπήρξαν δυσανάλογες και οδήγησαν σε απαράδεκτα μεγάλο αριθμό θανάτων και τραυματισμών· καλεί την κυβέρνηση να απέχει από τέτοιες δράσεις· προτρέπει όλα τα πολιτικά κόμματα να αρχίσουν έναν πραγματικά χωρίς αποκλεισμούς διάλογο για την αποκατάσταση των δημοκρατικών διαδικασιών, ανταποκρινόμενα στα θεμιτά αιτήματα και τις προσδοκίες του αιγυπτιακού λαού· τονίζει την ανάγκη για μια διαδικασία εθνικής συμφιλίωσης όλων των πολιτικών και κοινωνικών δυνάμεων, συμπεριλαμβανομένων των μετριοπαθών συνιστωσών των Μουσουλμάνων Αδερφών, ως βασικό στοιχείο για την προώθηση της μετάβασης στη δημοκρατία, η οποία συνεπάγεται τη διοργάνωση προεδρικών και βουλευτικών εκλογών· τονίζει ότι η ΕΕ, μέσω της ΥΕ/ΑΠ, θα μπορούσε να ενθαρρύνει τη διεξαγωγή διαλόγου ανάμεσα στους βασικούς πολιτικούς παράγοντες της χώρας ο οποίος θα οδηγούσε στη συγκρότηση κυβέρνησης εθνικής ενότητας για την προετοιμασία των εκλογών· ειδικότερα, συνιστά στην ΥΕ/ΑΠ να στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι, σε περίπτωση που η Μουσουλμανική Αδελφότητα κηρυχθεί παράνομη, θα τεθούν σε κίνδυνο η δημοκρατική ολοκλήρωση και οι προοπτικές επιστροφής στη δημοκρατία·

78.  υπογραμμίζει ότι η μελλοντική ευημερία της Αιγύπτου μπορεί να βασιστεί μόνο σε μια δημοκρατική λύση με πλήρη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών, οι οποίοι θα διασφαλίζουν την ασφάλεια όλων των πολιτών και ότι η δημοκρατική μετάβαση πρέπει να βασιστεί στο δικαίωμα για δίκαιη δίκη για όλους·

79.  καλεί την Ένωση αφενός να λάβει υπόψη τόσο τις σοβαρές οικονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα όσο και τις κοινωνικές τους συνέπειες και αφετέρου να εφαρμόσει την αρχή «των αναλογικών κερδών» («περισσότερο για περισσότερα») στις διμερείς της σχέσεις με την Αίγυπτο και στην οικονομική βοήθειά της προς αυτήν· πιστεύει ότι η Ένωση δεν πρέπει να δεσμευτεί σε μια ολοκληρωμένη και λεπτομερή συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών με την Αίγυπτο, μέχρις ότου πληρωθούν οι συνθήκες για πολιτική σταθερότητα, όπως η εγκατάσταση δημοκρατικά εκλεγμένων οργάνων, το κράτος δικαίου και ο σεβασμός των ανθρωπίνων και των θεμελιωδών δικαιωμάτων· επισημαίνει ότι, στις 21 Αυγούστου 2013, το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων έδωσε εντολή στην ύπατη εκπρόσωπο/αντιπρόεδρο της Επιτροπής, Catherine Ashton, να επανεξετάσει την ενωσιακή βοήθεια που παρέχεται μέσω της ΕΠΓ και των συμφωνιών σύνδεσης βάσει του κριτηρίου της συμμόρφωσης της Αιγύπτου προς τις αρχές που τις διέπουν και με δεδομένο ότι θα συνεχιστεί η βοήθεια υπέρ των πλέον ευπαθών ομάδων του πληθυσμού και υπέρ της κοινωνίας των πολιτών ·

80.  θεωρεί ότι η Ένωση πρέπει να επικεντρώσει την υποστήριξή της στα ζητήματα του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των θεμελιωδών ελευθεριών, ιδίως των δικαιωμάτων των γυναικών και των μειονοτήτων και στην ελευθερία πεποιθήσεων, καθώς επίσης στη μετάβαση στη δημοκρατία, την ανάπτυξη θεσμικών ικανοτήτων, τη δικαστική μεταρρύθμιση και τη μεταρρύθμιση του τομέα ασφάλειας, την ανάπτυξη όλων των πολιτικών κομμάτων και μη κυβερνητικών οργανώσεων και τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος· θεωρεί ότι η ΕΕ πρέπει να εξακολουθήσει να διοχετεύει την τρέχουσα βοήθεια και συνδρομή προς μη κυβερνητικές οργανώσεις και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, ως μέρος μιας στρατηγικής συνεργασίας με πολιτικούς παράγοντες της Αιγύπτου και στήριξης μιας γνήσιας διαδικασίας δημοκρατικής μετάβασης· χαιρετίζει την απόφαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων, της 21ης Αυγούστου 2013, να αναστείλει τις άδειες εξαγωγών προς την Αίγυπτο για κάθε είδους εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για εσωτερική καταστολή και να επανεξετάσει τις άδειες εξαγωγών που καλύπτονται από την κοινή θέση της ΕΕ·

81.  εκτιμά τις προσπάθειες διαμεσολάβησης της ύπατης εκπροσώπου/αντιπροέδρου της Επιτροπής και πιστεύει ότι η Ένωση πρέπει να εκμεταλλευθεί την ξεχωριστή της θέση και τα δίκτυα σχέσεων που διαθέτει μεταξύ των βασικών παραγόντων της Αιγύπτου και να συνεχίσει να αγωνίζεται προς την κατεύθυνση μιας πολιτικής διευθέτησης των βασικών παραμέτρων για μια δημοκρατική μετάβαση·

82.  σημειώνει την ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου (αριθ. 4/2013) σχετικά με τη συνεργασία της ΕΕ με την Αίγυπτο στον τομέα της διακυβέρνησης και τις απαντήσεις της Επιτροπής και καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να συναγάγουν τα επιβαλλόμενα συμπεράσματα για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της στήριξης της Ένωσης·

Ισραήλ

83.  σημειώνει τη θετική εφαρμογή του σχεδίου δράσης από το Ισραήλ, το οποίο εγκρίθηκε τον Απρίλιο 2005 για περίοδο τριών ετών και παρατάθηκε έως το τέλος του 2012· εκφράζει τη λύπη του για τις πολιτικές διακρίσεων που ασκεί η σημερινή κυβέρνηση του Ισραήλ και καλεί τη χώρα να λάβει μέτρα για να ενισχύσει και να προωθήσει τα δικαιώματα των μειονοτήτων, ιδιαίτερα τα δικαιώματα των μελών των αραβοϊσραηλινών και των βεδουινικών κοινοτήτων στη χώρα· επίσης, καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) να εντείνουν τις προσπάθειές τους και να εκπονήσουν περαιτέρω σχέδια προς τον σκοπό αυτό·

84.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την επανέναρξη των άμεσων διαπραγματεύσεων μεταξύ Παλαιστινίων και Ισραηλινών· τονίζει τη δέσμευσή του για τη λύση των δύο κρατών, βάσει των συνόρων του 1967, με από κοινού συμφωνηθείσες ανταλλαγές εδαφών και με την Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα των δυο κρατών· εκφράζει την αποδοκιμασία του και καταδικάζει εκ νέου την αυξανόμενη παράνομη εγκατάσταση αποικιών στα κατεχόμενα εδάφη και καλεί την κυβέρνηση του Ισραήλ να σταματήσει τον εποικισμό και να ακυρώσει όλα τα σχεδιαζόμενα έργα κατασκευής νέων οικισμών· επαναλαμβάνει κατηγορηματικά ότι η κατασκευή οικισμών αποτελεί απτό εμπόδιο για την επιτυχία τόσο των ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης όσο και για τη βιωσιμότητα της λύσης των δύο κρατών· και εφιστά την προσοχή στις κατευθυντήριες γραμμές που ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με την επιλεξιμότητα των ισραηλινών οντοτήτων, που είναι εγκατεστημένες στα κατεχόμενα από το Ισραήλ εδάφη από τον Ιούνιο του 1967, και των δραστηριοτήτων που διεξάγονται σε αυτά, όσον αφορά τις επιδοτήσεις, τα έπαθλα και τους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς της ΕΕ από το 2014 και εκείθεν·

85.  εκφράζει την ανησυχία του για την απόφαση του Ισραήλ να αποσυρθεί από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και την οικουμενική περιοδική επανεξέταση που διεξάγουν τα Ηνωμένα Έθνη· ζητεί από το Ισραήλ να εφαρμόσει τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, να αναγνωρίσει τους ανηλίκους ως ειδική ομάδα και ιδίως να επιδεικνύει σεβασμό προς τα δικαιώματα των ανήλικων Παλαιστινίων χωρίς να εισάγει διακρίσεις·

86.  παρόλο που ο αριθμός των Παλαιστινίων κρατουμένων που βρίσκονται υπό διοικητική κράτηση μειώθηκε το 2012, καλεί το Ισραήλ να αντιμετωπίσει περαιτέρω το ζήτημα της διοικητικής κράτησης και να συνεχίσει να διασφαλίζει τα διεθνή πρότυπα για τα δικαιώματα των Παλαιστινίων φυλακισμένων, ιδίως γυναικών και παιδιών·

Ιορδανία

87.  αναγνωρίζει τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ της Ένωσης και της Ιορδανίας, συγκεκριμένα με την υπογραφή του Πρωτοκόλλου για τη συμμετοχή της Ιορδανίας στα προγράμματα της Ένωσης, και τη θετική εξέλιξη των πολιτικών μεταρρυθμίσεων, ιδίως τη σύσταση της εκλογικής επιτροπής και του συνταγματικού δικαστηρίου καθώς και τη θέσπιση εκλογικού νόμου·

88.  επικροτεί την εφαρμογή πολιτικών μεταρρυθμίσεων στην Ιορδανία· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για την παραπομπή σε στρατιωτικά δικαστήρια υποθέσεων σχετικών με την ελευθερία της έκφρασης, πρακτική που συνιστά παραβίαση του συντάγματος, και για την τροποποίηση του νόμου για τον Τύπο και τα δημοσιεύματα όσον αφορά τα ηλεκτρονικά δημοσιεύματα, καθώς και για τις καθυστερήσεις που σημειώνονται για την ενίσχυση της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης·

89.  καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να αποδώσουν οικονομική προτεραιότητα στα έργα που υποστηρίζουν τις δημοκρατικές και δικαστικές μεταρρυθμίσεις, τον αγώνα κατά της διαφθοράς, και την ανθρωπιστική βοήθεια στους πρόσφυγες·

90.  χαιρετίζει τον ενεργό ρόλο της Ιορδανίας στην επίλυση διενέξεων στη Μέση Ανατολή, καθώς και τις σημαντικές προσπάθειες της χώρας για την υποδοχή προσφύγων από τη σύγκρουση στη Συρία· λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με την Υπάτη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες, στις 8 Οκτωβρίου 2013, ο αριθμός των Σύριων προσφύγων στην Ιορδανία, συμπεριλαμβανομένων των μη καταγεγραμμένων, ανερχόταν στους 538.839 επιθυμεί την υπογραφή από την Ιορδανία της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με το καθεστώς των προσφύγων·

91.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τις επιπτώσεις που έχει η συριακή κρίση στην Ιορδανία, καθώς και το επικίνδυνο σημείο κορεσμού στο οποίο πλησιάζει η χώρα λόγω της εισροής Σύριων προσφύγων, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε πρωτοφανή αστάθεια στην περιοχή όσον αφορά την ικανότητα και τους πόρους που διαθέτει για την παροχή καταφυγίων και ανθρωπιστικής βοήθειας σε οικογένειες που εγκατέλειψαν τη χώρα λόγω των συγκρούσεων· προτρέπει την Ευρωπαϊκή Ένωση να στηρίξει γενναιόδωρα την Ιορδανία ούτως ώστε να διαχειριστεί την αυξανόμενη εισροή προσφύγων και να αντιμετωπίσει τις τεράστιες εσωτερικές προκλήσεις, όπως την οικονομική αστάθεια, τον πληθωρισμό και την ανεργία·

Λίβανος

92.  ζητεί την ταχεία υλοποίηση του σχεδίου δράσης και εκφράζει τη λύπη του για τον βραδύ ρυθμό των μεταρρυθμίσεων, αλλά έχει επίγνωση της αστάθειας του πλαισίου, ιδίως λόγω της συνέχισης της σύγκρουσης στη Συρία, η οποία έχει ουσιαστικό αντίκτυπο στο εσωτερικό του Λιβάνου, ιδίως μέσω της εισροής προσφύγων και των εισαγόμενων πολιτικών συγκρούσεων·

93.  θεωρεί ότι η παροχή βοήθειας της Ένωσης πρέπει να επικεντρωθεί στην υποστήριξη των θεσμών και την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους, την ανθρωπιστική βοήθεια που απαιτείται λόγω του ολοένα αυξανόμενου αριθμού Σύριων προσφύγων, την ενίσχυση του δικαστικού τομέα και της ανεξαρτησίας του, και την παροχή βοήθειας στα σύνορα· ζητεί από το Κοινοβούλιο του Λιβάνου να επαναλάβει τις συνεδριάσεις του, όπως ήταν προγραμματισμένες, και να εγκρίνει τον εκλογικό νόμο το ταχύτερο δυνατό·

94.  σημειώνει την πολιτική τήρησης αποστάσεων που ακολουθεί ο Λίβανος όσον αφορά τη σύγκρουση στη Συρία και εκφράζει την ικανοποίησή του για τις προσπάθειες που καταβάλλει η χώρα για τους Σύριους πρόσφυγες

95.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών, την 29η Αυγούστου ο αριθμός των Σύριων προσφύγων, συμπεριλαμβανομένων των μη καταγεγραμμένων, πλησίαζε το ένα εκατομμύριο άτομα, εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τις επιπτώσεις της συριακής κρίσης στον Λίβανο καθώς και για το επικίνδυνο σημείο κορεσμού στο οποίο πλησιάζει η χώρα λόγω της εισροής Σύριων προσφύγων, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε άνευ προηγουμένου αστάθεια στην περιοχή όσον αφορά την ικανότητα και τους πόρους που διαθέτει για την παροχή καταφυγίων και ανθρωπιστικής βοήθειας σε οικογένειες που εγκατέλειψαν τη χώρα λόγω των συγκρούσεων· προτρέπει την Ευρωπαϊκή Ένωση να στηρίξει γενναιόδωρα τον Λίβανο, ούτως ώστε να διαχειριστεί την αυξανόμενη εισροή προσφύγων και να αντιμετωπίσει τις τεράστιες εσωτερικές προκλήσεις, όπως την οικονομική αστάθεια, τον πληθωρισμό και την ανεργία·

96.  επικροτεί τη δέσμευση του Λιβάνου όσον αφορά την υποδοχή των σύριων προσφύγων και την παροχή βοήθειας σε αυτούς παρά τις περιορισμένες ικανότητές του και την ισορροπία σε επίπεδο κοινότητας, καθώς και τη συμμετοχή του στις προσπάθειες για τον περιορισμό του περιφερειακού αντίκτυπου της εν λόγω σύγκρουσης, αλλά εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η ατζέντα μεταρρυθμίσεων έχει στιγματιστεί από αυτήν την κατάσταση· υπογραμμίζει τη σημασία της θέσπισης ενός νέου εκλογικού νόμου χωρίς αποκλεισμούς·

97.  χαιρετίζει τον ρόλο του Λιβάνου στην παροχή καταφυγίου σε περισσότερους από ένα εκατομμύριο σύριους πρόσφυγες που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια και τη χώρα τους· επιδοκιμάζει την επινοητικότητα του πληθυσμού του Λιβάνου όσον αφορά τη διευκόλυνση της υποδοχής των προσφύγων, επαναλαμβάνει την πλήρη στήριξή του προς τις αρχές του Λιβάνου για τη συνέχιση των προσπαθειών αυτών·

Λιβύη

98.  ενθαρρύνει τις αρχές της Λιβύης να επιταχύνουν τις δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις και δράσεις που αποσκοπούν στη σταθεροποίηση της ασφάλειας και της πολιτικής κατάστασης· ζητεί επανάληψη των διαπραγματεύσεων για την υπογραφή μιας συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ένωσης και της Λιβύης με την πρώτη ευκαιρία, ως μέσο για να βοηθήσει τη χώρα στις μεταρρυθμιστικές της προσπάθειές· καλεί τη Λιβύη να καταρτίσει και να εγκρίνει το σχέδιο δράσης της·

99.  παροτρύνει την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να συνεργαστούν με άλλους διεθνείς οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, δρώντας συμπληρωματικά προς το έργο τους, με στόχο την παροχή στήριξης στη Λιβύη κατά τη διαδικασία οικοδόμησης της δημοκρατίας της·

100.  τονίζει τη σημασία που θα είχε η δημιουργία ενός ισχυρού και ανεξάρτητου δικαστικού συστήματος, εκφράζει την ανησυχία του για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λιβύη και απευθύνει έκκληση για δράση κατά του ρατσισμού και των διακρίσεων εις βάρος των μειονοτήτων·

101.  καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να επικεντρώσουν την υποστήριξή τους στην προαγωγή της κοινωνίας των πολιτών στη Λιβύη, στη δημιουργία θεσμών και την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους, στην εκπόνηση του συντάγματος, στην κατάρτιση ανώτερων υπαλλήλων από τη Λιβύη και στην εκπαίδευση αποτελεσματικών δυνάμεων ασφαλείας (ένοπλες και αστυνομικές δυνάμεις) οι οποίες να μπορούν να διασφαλίζουν την ειρήνη και την τάξη στη χώρα· τονίζει ότι η ΕΕ πρέπει επίσης να εντείνει τις προσπάθειές της για την παροχή συνδρομής για τη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος της Λιβύης καθώς και για άλλους τομείς, όπως τα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης, ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η εθνική συμφιλίωση και η καταπολέμηση της διαφθοράς καθώς και για την κοινωνία των πολιτών, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες όπως αυτές εκφράζονται από τις αρχές της Λιβύης, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των συνόρων στα νότια της Λιβύης, και να διασφαλιστεί μια μεταναστευτική πολιτική που θα σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα

102.  χαιρετίζει την ανάπτυξη της αποστολής συνοριακής συνδρομής της ΕΕ (EUBAM) υπό την ηγεσία της ΚΠΑΑ στη Λιβύη, προκειμένου να στηρίξει τη χώρα στη διασφάλιση των συνόρων της, κάτι που έχει βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους που θα συμβάλουν στην εδραίωση του κράτους και θα βοηθήσουν στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος, ιδίως της εμπορίας όπλων και ανθρώπων όχι μόνο στο εσωτερικό της Λιβύης, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή· καλεί την ύπατη εκπρόσωπο/αντιπρόεδρο της Επιτροπής να επανεξετάσει την εντολή και την εμβέλεια της EUBAM, προκειμένου αυτή να προσαρμοστεί στις τεράστιες ανάγκες της περιοχής· επικρίνει τη βραδύτητα των διαδικασιών, ιδιαίτερα λαμβανομένης υπόψη της σοβαρότητας της κατάστασης·

Μαρόκο

103.  χαιρετίζει τη δέσμευση που έχει αναλάβει το Μαρόκο για εμβάθυνση των σχέσεών του με την ΕΕ και για πλήρη αξιοποίηση του καθεστώτος ενισχυμένης εταιρικής σχέσης του οποίου απολαύει· θεωρεί ότι η εφαρμογή του συντάγματος, η μεταρρύθμιση του νομικού συστήματος, η ενίσχυση των ικανοτήτων των δημοκρατικών θεσμών και η υποστήριξη της κοινωνίας των πολιτών, μεταξύ άλλων σε τοπικό επίπεδο, η συνεισφορά στην ανθρώπινη ανάπτυξη του μαροκινού λαού, καθώς και η διαπραγμάτευση μιας φιλόδοξης, ισόρροπης και αμοιβαία επωφελούς σφαιρικής και σε βάθος συμφωνίας ελευθέρων συναλλαγών πρέπει να αποτελέσουν τον βασικό προσανατολισμό της στήριξης της Ένωσης προς το Μαρόκο·

104.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση να εγκριθεί η απόφαση του Συμβουλίου για εφαρμογή του σχεδίου δράσης ΕΕ-Μαρόκου που ενεργοποιεί το προηγμένο καθεστώς (2013-2017)(20)·

105.  χαιρετίζει τη δέσμευση του Μαρόκου για επίτευξη των πολιτικών μεταρρυθμίσεων· συνιστά ταχεία εφαρμογή του νέου συντάγματος, συνοδευόμενη από ένα χρονοδιάγραμμα για την υιοθέτηση οργανικών νόμων και του εθνικού Χάρτη για τη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος και τονίζει ότι η μεταρρύθμιση αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη για τουλάχιστον τρία χρόνια, με σημαντική οικονομική στήριξη από την Ένωση· υπενθυμίζει ότι η εφαρμογή πολιτικών μεταρρυθμίσεων, και ιδιαίτερα η διαδικασία για προωθημένη περιφερειακή αποκέντρωση, στο πλαίσιο του σεβασμού των οικονομικών και κοινωνικών ιδιαιτεροτήτων, θα πρέπει να συμβάλλει στην ανάπτυξη του Μαρόκου και να βοηθήσει στην εδραίωση δημοκρατικών διαδικασιών σε τοπικό επίπεδο·

106.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ο μαροκινός κοινοβουλευτικός διάλογος έχει αποκτήσει περισσότερο δυναμικό χαρακτήρα, αλλά εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη στην έκθεση προόδου ειδικής αναφοράς στις δραστηριότητες και στον αντίκτυπο των εργασιών της Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής ΕΕ-Μαρόκου·

107.  ζητεί την προώθηση της ισότητας των φύλων και τη σύσταση της αρχής για την ισότητα και την καταπολέμηση των διακρίσεων, καθώς και την επικύρωση της σύμβασης για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών και την αναθεώρηση των διατάξεων του οικογενειακού κώδικα σχετικά με την πολυγαμία και τον γάμο ανηλίκων·

108.  σημειώνει τις εργασίες του Εθνικού Συμβουλίου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και ζητεί την ενίσχυση των περιφερειακών κέντρων με ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους, ώστε αυτό να μπορεί να επιτελεί και να αναπτύσσει το έργο του·

Παλαιστίνη

109.  ζητεί αποτελεσματική εφαρμογή του νέου σχεδίου δράσης· χαιρετίζει την πρόοδο που έχουν σημειώσει οι παλαιστινιακές αρχές όσον αφορά την εφαρμογή του τρέχοντος σχεδίου δράσης παρά την εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση· εκφράζει την ικανοποίησή του για την επανέναρξη άμεσων διαπραγματεύσεων μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων· τονίζει ότι δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα εκτός από τις άμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ των μερών για την επίτευξη της λύσης των δύο κρατών·

110.  εμμένει για μια ακόμα φορά στην ανάγκη για μια διαδικασία ενδο-παλαιστινιακής συμφιλίωσης, την οποία θα πρέπει να είναι σε θέση να στηρίξει και να διευκολύνει η ΕΕ, υπό τον συντονισμό της ύπατης εκπροσώπου/αντιπροέδρου· καλεί τους πολιτικούς παράγοντες της Παλαιστίνης να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για έναν σαφή οδικό χάρτη που θα προβλέπει τη διεξαγωγή προεδρικών και βουλευτικών εκλογών το συντομότερο δυνατόν· τονίζει ότι η γνήσια παλαιστινιακή συμφιλίωση είναι απαραίτητη για την καλή διεξαγωγή των συνομιλιών μεταξύ Παλαιστινίων και Ισραηλινών, είναι ζωτικής σημασίας για τη σταθερότητα και τη συνολική βιωσιμότητα ενός παλαιστινιακού κράτους·

111.  καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να στηρίξουν κατά προτεραιότητα τις πρωτοβουλίες για την ενίσχυση των θεσμών, την προώθηση του κράτους δικαίου, της χρηστής διακυβέρνησης, τον εκσυγχρονισμό των δημόσιων υπηρεσιών και των έργων που στοχεύουν στη συμμετοχή των γυναικών και των νέων στις οικονομικές και πολιτικές δραστηριότητες·

Συρία

112.  εκφράζει τη βαθειά του ανησυχία για την περαιτέρω επιδεινούμενη κρίση στη Συρία· καταδικάζει τη χρήση χημικών όπλων και δηλώνει καταθορυβημένο από τη συνεχιζόμενη βία αυτού του εμφυλίου πολέμου· εκφράζει την αλληλεγγύνη του προς τα θύματα και τις οικογένειές τους· κρίνει ότι τέτοιας κλίμακας παραβιάσεις του ανθρωπιστικού δικαίου δεν είναι δυνατόν να παραμένουν ατιμώρητες και απαιτούν σθεναρή αντίδραση από τη διεθνή κοινότητα και την Ένωση· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ευθύνη για την προστασία του άμαχου πληθυσμού θεωρεί, υπό το πρίσμα της τραγικής ανθρωπιστικής καταστροφής στη Συρία ότι η άμεση προτεραιότητα για τη διεθνή κοινότητα και για την Ένωση πρέπει να είναι η διασφάλιση ότι η ανθρωπιστική βοήθεια φθάνει στις ευάλωτες ομάδες της Συρίας και των γειτονικών χωρών, ιδίως στην Αίγυπτο, το Ιράκ, την Ιορδανία, τον Λίβανο και την Τουρκία, και ζητεί να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην κατάσταση των Παλαιστινίων στη Συρία·

113.  ζητεί από την ΕΕ να λάβει κατάλληλα, υπεύθυνα μέτρα όσον αφορά ενδεχόμενη εισροή προσφύγων στα κράτη μέλη της· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να παρακολουθούν την τρέχουσα κατάσταση και να επεξεργάζονται σχέδιο αντιμετώπισης απρόοπτων καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας εφαρμογής της οδηγίας περί προσωρινής προστασίας, οσάκις το απαιτούν οι περιστάσεις·

114.  εκφράζει τη βαθύτατη ανησυχία του για την περαιτέρω επιδείνωση της κρίσης βίας στη Συρία και καταδικάζει απερίφραστα τη χρήση χημικών όπλων κατά αμάχων, κάτι που συνιστά έγκλημα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο· ζητεί, για μια ακόμα φορά, να δοθεί η κατάλληλη απάντηση από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και η διεθνής κοινότητα να επιδείξει σθεναρή κοινή στάση και να αντιδράσει έντονα σε αυτή την παραβίαση του διεθνούς δικαίου, αναλαμβάνοντας τις ευθύνες της για την προστασία των αμάχων στη Συρία· καλεί την Ένωση να στηρίξει τις προσπάθειες διαμεσολάβησης, όπως τη δεύτερη διάσκεψη της Γενεύης, προκειμένου να βρεθεί μια λύση που θα σέβεται τις δημοκρατικές προσδοκίες του συριακού λαού· πιστεύει, ωστόσο, ότι κάθε τέτοια ενέργεια πρέπει να έχει σαφείς και επιτεύξιμους στόχους και να στηρίζεται σε μια ευρύτερη πολιτική στρατηγική με στόχο την αναχαίτιση της σύγκρουσης στη Συρία·

115.  είναι πεπεισμένο ότι μια μακροπρόθεσμη διευθέτηση της κρίσης στη Συρία μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω πολιτικής διαδικασίας· στηρίζει, ως εκ τούτου όλες τις προσπάθειες της Ύπατης εκπροσώπου/αντιπροέδρου, κ.Ashton, των κρατών μελών και του ειδικού απεσταλμένου των Ηνωμένων Εθνών, κ. Lakhdar Brahimi, που ως στόχο έχουν την επίτευξη προόδου στη διαδικασία της Γενεύης ΙΙ και στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών· τονίζει τη σημασία της συμμετοχής όλων των παραγόντων της περιοχής και πέραν των εν λόγω προσπαθειών·

116.  εκφράζει την ανησυχία του για την κατάσταση του κουρδικού πληθυσμού στο βόρειο και το βορειοανατολικό τμήμα της Συρίας, η οποία έχει ως αποτέλεσμα μεγάλο αριθμό προσφύγων και ενέχει απειλή περαιτέρω αποσταθεροποίησης της περιοχής·

117.  εκφράζει την ανησυχία του για το δυσβάστακτο βάρος που δημιουργούν οι πρόσφυγες στις γειτονικές χώρες της Συρίας, καθώς και για το γεγονός ότι η χρηματοδότηση της ανθρωπιστικής βοήθειας προσκρούει σε δυσκολίες·

Τυνησία

118.  εκφράζει την ανησυχία του για την αυξημένη πόλωση της πολιτικής ζωής στην Τυνησία· καταδικάζει απερίφραστα την αποτρόπαια δολοφονία εξεχόντων πολιτικών εκπροσώπων της αντιπολίτευσης· τονίζει ότι πρέπει να διασφαλιστεί η ελευθερία της έκφρασης, του συνεταιρίζεσθαι και των μέσων ενημέρωσης·

119.  χαιρετίζει τις ενισχυμένες δεσμεύσεις εκ μέρους της Ένωσης και της Τυνησίας, όπως παρουσιάζονται στο σχέδιο δράσης και καλεί τα δύο μέρη να το υιοθετήσουν· προτρέπει την Εθνική Συντακτική Συνέλευση να ολοκληρώσει ένα δημοκρατικό σύνταγμα το οποίο θα σέβεται τις διεθνείς συμφωνίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ζητεί τη διεξαγωγή ελεύθερων και δίκαιων εκλογών και εκφράζει τη λύπη του για την παράταση της κατάστασης εκτάκτου ανάγκης· κρίνει ότι η έγκριση ενός συντάγματος γερά θεμελιωμένου στις δημοκρατικές αρχές και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το οποίο θα ανταποκρίνεται στις επιθυμίες του λαού της Τυνησίας, μια λειτουργική και ανεξάρτητη δικαστική αρχή και μέσα ενημέρωσης καθώς και η διεξαγωγή νέων εκλογών συνιστούν βασικά στοιχεία για την επίτευξη της πολιτικής μετάβασης της Τυνησίας· εκφράζει την ανησυχία του για την αύξηση του αριθμού των δικών δημοσιογράφων στην Τυνησία· εκφράζει την ικανοποίησή του για την ενσωμάτωση στο σχέδιο Συντάγματος ειδικού άρθρου σχετικά με τα δικαιώματα του παιδιού, σύμφωνα με τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού και συνιστά την καθιέρωση ανεξάρτητου μηχανισμού για την παρακολούθηση της εφαρμογής του·

120.  καλεί τη συντακτική συνέλευση της Τυνησίας να ολοκληρώσει τη διαδικασία έγκρισης του συντάγματος και να προκηρύξει το συντομότερο δυνατό εκλογές, υπό την εποπτεία της Ανώτατης Ανεξάρτητης Επιτροπής για τις Εκλογές· εκτιμά ότι η εφαρμογή του μελλοντικού συντάγματος, η μεταρρύθμιση του νομικού συστήματος και των μέσων ενημέρωσης, η αναθεώρηση του κώδικα για τον Τύπο και η ενίσχυση της ικανότητας των δημοκρατικών θεσμικών οργάνων και της κοινωνίας των πολιτών πρέπει να αποτελούν τις προτεραιότητες που θα διέπουν την παροχή στήριξης από την Ένωση·

121.  καλεί την Τυνησία να καταθέσει τις πράξεις επικύρωσης για την άρση των τελευταίων επιφυλάξεων όσον αφορά τη σύμβαση για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών και να εφαρμόσει τις νομοθετικές διατάξεις για τη διασφάλιση της ισότητας των δικαιωμάτων και της καταπολέμησης των διακρίσεων, συμπεριλαμβανομένης της αποποινικοποίησης της ομοφυλοφιλίας·

122.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής συνεργασίας μέσω του διπλασιασμού της χορηγούμενης βοήθειας και, πιο συγκεκριμένα, για το γεγονός ότι η εν λόγω βοήθεια χρησιμοποιήθηκε για την οικονομική ανάκαμψη, την ανάπτυξη των μειονεκτικών περιοχών και την ισχυροποίηση της κοινωνίας των πολιτών·

123.  καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να αυξήσουν την στήριξη πρωτοβουλιών για περιφερειακά ανοίγματα μέσω έργων ανάπτυξης υποδομών, για δράσεις υπέρ της απασχόλησης, κυρίως των νέων, για την κοινωνία των πολιτών σε περιφερειακό επίπεδο, και για τη μεταρρύθμιση του δικαστικού τομέα με στόχο την εγκαθίδρυση του κράτους δικαίου σε πλαίσιο σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών·και για μεταρυθμίσεις των κοινωνικών τομέων (υγεία, εκπαίδευση και κοινωνική προστασία) με ιδιαίτερη έμφαση στη διάσταση του φύλου, στην ισότητα και στις ευάλωτες κατηγορίες, όπως τα παιδιά·

124.  εκφράζει τη λύπη του για τις καθυστερήσεις που σημειώνονται στις διαπραγματεύσεις για την υπογραφή και την επικύρωση ολοκληρωμένης και λεπτομερούς συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών·

o
o   o

125.  αναθέτει στον Πρόεδρο του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφάλειας, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και των χωρών της ΕΠΓ, στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Euronest, στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Ένωσης για τη Μεσόγειο και στον Γενικό Γραμματέα της Ένωσης για τη Μεσόγειο.

(1).ΕΕ L 310 της 9.11.2006, σ. 1.
(2) ΕΕ C 161 Ε της 31.5.2011, σ. 126.
(3) ΕΕ L 188 της 19.7.2011, σ. 24.
(4) ΕΕ L 221 της 27.8.2011, σ. 5.
(5) EE C 296 E της 2.10.2012, σ. 105.
(6) EE C 296 E της 2.10.2012, σ. 114.
(7) EE C 168 E της 14.6.2013, σ. 26.
(8) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0224.
(9) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0382.
(10) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0274.
(11) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0470.
(12) ΕΕ C 198 της 6.7.2011, σ. 4.
(13).ΕΕ C 258 Ε της 7.9.2013, σ. 44.
(14).ΕΕ C 258 Ε της 7.9.2013, σ. 36.
(15)ΕΕ C 51 Ε της 22.2.2013, σ. 108.
(16).ΕΕ C 153 Ε της 31.5.2013, σ. 137.
(17).ΕΕ C 165 Ε της 11.6.2013, σ. 48.
(18) Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Kοινοβουλίου της 13ης Ιουνίου 2013 σχετικά με το Aζερμπαϊτζάν: υπόθεση του Ilgar Mammadov (Kείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0285).
(19) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0507.
(20) JOIN(2013)0006.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου