Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2013/2831(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :

Predložena besedila :

RC-B7-0468/2013

Razprave :

Glasovanja :

PV 23/10/2013 - 11.14
CRE 23/10/2013 - 11.14

Sprejeta besedila :

P7_TA(2013)0449

Sprejeta besedila
PDF 124kWORD 24k
Sreda, 23. oktober 2013 - Strasbourg
Prekinitev izvajanja sporazuma SWIFT zaradi nadzora Agencije ZDA za nacionalno varnost
P7_TA(2013)0449RC-B7-0468/2013

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 23. oktobra 2013 o prekinitvi izvajanja sporazuma SWIFT zaradi nadzora Agencije ZDA za nacionalno varnost (2013/2831(RSP))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 16 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU),

–  ob upoštevanju člena 87 PDEU,

–  ob upoštevanju člena 225 PDEU,

–  ob upoštevanju člena 226 PDEU,

–  ob upoštevanju člena 218 PDEU,

–  ob upoštevanju člena 234 PDEU,

–  ob upoštevanju člena 314 PDEU,

–  ob upoštevanju Sporazuma med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike o obdelavi in posredovanju podatkov o sporočilih glede finančnih plačil iz Evropske unije Združenim državam Amerike za namene programa za sledenje financiranja terorističnih dejavnosti (v nadaljevanju: sporazum),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 4. julija 2013 o programu nadzorovanja Agencije ZDA za nacionalno varnost, organih nadzorovanja v več državah članicah in njihovem vplivu na zasebnost državljanov EU(1),

–  ob upoštevanju Sklepa Sveta 2010/412/EU z dne 13. julija 2010 o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike o obdelavi in posredovanju podatkov o sporočilih glede finančnih plačil iz Evropske unije Združenim državam Amerike za namene programa za sledenje financiranja terorističnih dejavnosti(2) ter spremnih izjav Evropske komisije in Sveta,

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 17. septembra 2009 o predvidenem mednarodnem sporazumu o posredovanju podatkov o finančnih transakcijah Ministrstvu za finance Združenih držav za preprečevanje terorizma oziroma njegovega financiranja in boj proti njemu(3),

–  ob upoštevanju svoje zakonodajne resolucije z dne 11. februarja 2010 o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike o obdelavi in posredovanju podatkov o finančnih transakcijah iz Evropske unije Združenim državam Amerike za namene programa za sledenje financiranja terorističnih dejavnosti(4),

–  ob upoštevanju svojega stališča z dne 5. maja 2010 o priporočilu Komisije Svetu, naj odobri začetek pogajanj o sporazumu med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike o posredovanju podatkov o finančnih transakcijah ministrstvu za finance Združenih držav za preprečevanje terorizma oziroma njegovega financiranja in boj proti njemu(5),

–  ob upoštevanju svojega stališča z dne 8. julija 2010 o predlogu Sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike o obdelavi in posredovanju podatkov o sporočilih glede finančnih plačil iz Evropske unije Združenim državam Amerike za namene programa za sledenje financiranja terorističnih dejavnosti(6) ter priporočil svojega Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve,

–  ob upoštevanju poročil Komisije z dne 30. marca 2011 (SEC(2011)0438) in z dne 14. decembra 2012 (SWD(2012)0454) o skupnem pregledu izvajanja sporazuma med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike o obdelavi in posredovanju podatkov o sporočilih glede finančnih plačil iz Evropske unije Združenim državam Amerike za namene programa za sledenje financiranja terorističnih dejavnosti,

–  ob upoštevanju poročila z dne 1. marca 2011 o pregledu izvajanja sporazuma o programu za sledenje financiranja terorističnih dejavnosti s strani Europola, ki ga je skupni nadzorni organ Europola opravil novembra 2010,

–  ob upoštevanju izjave za javnost skupnega nadzornega organa Europola z dne 14. marca 2012 o izvajanju Sporazuma o programu za sledenje financiranja terorističnih dejavnosti,

–  ob upoštevanju ocene skupnega nadzornega organa Europola o rezultatih tretjega pregleda izvajanja nalog Europola na podlagi Sporazuma o programu za sledenje financiranja terorističnih dejavnosti, ki jo je podal 18. marca 2013,

–  ob upoštevanju pisma, ki ga je 18. aprila 2011 Paul Breibarth iz nizozemskega organa za varstvo podatkov poslal vodji delegacije skupine EU za skupni pregled Sporazuma o programu za sledenje financiranja terorističnih dejavnosti,

–  ob upoštevanju pisma, ki ga je 7. junija 2011 Jacob Kohnstamm v imenu delovne skupine za varstvo podatkov iz člena 29 poslal namestnici pomočnika finančnega ministra ZDA Melissi A. Hartman,

–  ob upoštevanju pisma, ki ga je Jacob Kohnstamm v imenu delovne skupine za varstvo podatkov iz člena 29 dne 21. decembra 2012 poslal predsedniku Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve Juanu Fernandu Lópezu Aguilarju,

–  ob upoštevanju pisma, ki ga je 12. septembra 2013 komisarka Cecilia Malmström poslala podsekretarju ministrstva za finance ZDA za terorizem in finančni nadzor Davidu Cohenu, ter njegovega odgovora z dne 18. septembra 2013,

–  ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 13. julija 2011 z naslovom „Evropski sistem za sledenje financiranja terorističnih dejavnosti: razpoložljive možnosti" (COM(2011)0429),

–  ob upoštevanju vprašanj za pisni odgovor E-011200/2010, E-002166/2011, E-002762/2011, E‑002783/2011, E-003148/2011, E-003778/2011, E-003779/2011, E-004483/2011, E-006633/2011, E‑008044/2011, E-008752/2011, E-000617/2012, E-002349/2012, E-003325/2012, E-007570/2012 in E‑000351/2013,

–  ob upoštevanju člena 110(2)in 110(4) Poslovnika,

A.  ker je Sporazum med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike o obdelavi in posredovanju podatkov o sporočilih glede finančnih plačil iz Evropske unije Združenim državam Amerike za namene programa za sledenje financiranja terorističnih dejavnosti začel veljati 1. avgusta 2010;

B.  ker medijska poročila navajajo, da je imela Agencija ZDA za nacionalno varnost neposreden dostop do informacijskih sistemov več zasebnih podjetij ter pridobila dostop do sporočil o finančnih plačilih, ki so se nanašala na finančne prenose, in s tem povezanih podatkov ponudnika storitev sporočanja o mednarodnih finančnih plačilih, ki jih trenutno zajema sporazum;

C.  ker je v zgoraj navedeni resoluciji z dne 4. julija 2013 Parlament naročil svojemu Odboru za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve, naj opravi podrobno preiskavo o tem v sodelovanju z nacionalnimi parlamenti in strokovno skupino EU-ZDA, ki jo je ustanovila Komisija, ter do konca leta predloži poročilo;

D.  ker je po zavrnitvi začasnega Sporazuma o programu za sledenje financiranja terorističnih dejavnosti večina v Evropskem parlamentu odobrila sedanji sporazum šele, ko je bilo v njem zagotovljeno okrepljeno varstvo z namenom varovanja osebnih podatkov državljanov EU in pravic zasebnosti;

E.  ker je finančno ministrstvo ZDA veliko zadevnih informacij, povezanih s tem sporazumom, označilo kot „EU Secret“;

F.  ker utegne biti sedanji postopek za uveljavljanje pravice do dostopa po mnenju delovne skupine za varstvo podatkov iz člena 29 neustrezen in bi lahko bilo v praksi nemogoče uveljavljati pravico do popravka, izbrisa in blokiranja;

G.  ker je Komisija izjavila, da sporazum sicer določa stroge zaščitne ukrepe glede posredovanja podatkov;

H.  ker je bila Komisija pozvana, naj Parlamentu in Svetu najpozneje do 1. avgusta 2011 predloži pravni in tehnični okvir za pridobivanje podatkov na ozemlju EU in najpozneje do 1. avgusta 2013 poročilo o napredku glede razvoja enakovrednega sistema EU na podlagi člena 11 sporazuma;

I.  ker je Komisija namesto pravnega in tehničnega okvira za pridobivanje podatkov na ozemlju EU 13. julija 2011 predložila opis drugih ukrepov, ki jih je sprejela za vzpostavitev pravnega in tehničnega okvira, ter sporočila predhodne rezultate in nekatere teoretske možnosti za evropski sistem za sledenje financiranja terorističnih dejavnosti, ni pa navedla podrobnosti;

J.  ker pogovori med službami Komisije in administracijo ZDA ne morejo šteti kot preiskava, pa tudi preprosto zanašanje na izjave ZDA ne;

1.  meni, da je treba glede na to, da je temeljni cilj EU spodbujati svobodo posameznika, varnostne ukrepe , vključno s protiterorističnimi, izvajati v okviru načel pravne države, in da morajo za te ukrepe veljati obveznosti v zvezi s temeljnimi pravicami, vključno s pravicami glede zasebnosti in varstva podatkov;

2.  ponovno poudarja, da mora biti vsako posredovanje osebnih podatkov v skladu s pravom EU in držav članic ter obveznostmi v zvezi s temeljnimi pravicami, vključno s pravicami glede zasebnosti in varstva podatkov;

3.  je resno zaskrbljen zaradi nedavno razkritih dokumentov o dejavnostih Agencije za nacionalno varnost v zvezi z neposrednim dostopom do sporočil o finančnih plačilih in s tem povezanih podatkov, kar bi pomenilo jasno kršitev sporazuma, zlasti njegovega prvega člena;

4.  poziva k temeljiti preiskavi na kraju samem o navedbah, da so imele oblasti ZDA nepooblaščen dostop do strežnikov SWIFT ali da so morda ustvarile stranska vrata do njih; obžaluje dejstvo, da niti ena država članica ni začela preiskave , brez preiskave pa ugotavljanje dejstev ni mogoče;

5.  ponovno poudarja, da je treba sporazume z ZDA o izmenjavi podatkov zasnovati v usklajenem pravnem okviru za varstvo podatkov, ki bo zagotavljal pravno zavezujoče standarde o varstvu osebnih podatkov, tudi v zvezi z omejitvijo namena, omejitvijo podatkov na najmanjši možni obseg, informacijami, dostopom, popravkom, izbrisom in pravnim sredstvom;

6.  je zaskrbljen, da se sporazum ne izvaja v skladu z njegovimi določbami, zlasti tistimi iz členov 1, 4, 12, 13, 15 in 16;

7.  odločno poziva vse tri institucije, naj skrbno premislijo o posledicah, ki jih bodo v prihodnosti na področju človekovih pravic imele alternativne možnosti za izmenjavo podatkov, pri katerih bi se v celoti spoštovala načela varstva podatkov, zlasti preskus potrebnosti in sorazmernosti;

8.  opozarja, da je treba pri preskusu potrebnosti in sorazmernosti katerega koli ukrepa, ki omejuje temeljne pravice in svoboščine, upoštevati celoten sklop obstoječih varnostnih ukrepov za boj proti terorizmu in hudim kaznivim dejanjem; meni, da opravičevanje vseh varnostnih ukrepov, brez razlik s splošnim sklicevanjem na boj proti terorizmu ali hudim kaznivim dejanjem, ne zadostuje;

9.  glede na zgoraj navedeno zahteva, naj Svet in države članice Center za boj proti kibernetski kriminaliteti pri Europolu pooblastijo za preiskavo navedb o nepooblaščenem dostopu do podatkov o finančnih plačilih, ki jih ureja sporazum;

10.  poziva, naj Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve uvede posebno preiskavo o množičnem nadzoru nad državljani EU, v okviru katere naj dodatno preveri trditve o nezakonitem dostopanju do sporočil o finančnih plačilih, zajetih v sporazumu;

11.  čeprav Parlament na podlagi člena 218 PDEU nima uradnih pristojnosti za prekinitev ali prenehanje mednarodnega sporazuma, meni, da bo Komisija v primeru, če Parlament umakne podporo določenemu sporazumu, morala ukrepati; opozarja, da bo Parlament pri odločanju, ali naj v prihodnje odobri sklenitev mednarodnih sporazumov ali ne, upošteval odzive Komisije in Sveta v zvezi s tem sporazumom;

12.  glede na zgoraj navedeno Komisijo poziva, naj prekine izvajanje sporazuma;

13.  zahteva, da se dajo vse zadevne informacije in dokumenti nemudoma na voljo Parlamentu za obravnavo;

14.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji in Europolu.

(1) Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0322.
(2) UL L 195, 27.7.2010, str. 3.
(3) UL C 224 E, 19.8.2010, str. 8.
(4) UL C 341 E, 16.12.2010, str. 100.
(5) UL C 81 E, 15.3.2011, str. 66.
(6) UL C 351 E, 2.12.2011, str. 453.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov