Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2013/2151(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0347/2013

Előterjesztett szövegek :

A7-0347/2013

Viták :

PV 24/10/2013 - 9
CRE 24/10/2013 - 9

Szavazatok :

PV 24/10/2013 - 12.1
CRE 24/10/2013 - 12.1
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2013)0450

Elfogadott szövegek
PDF 206kWORD 22k
2013. október 24., Csütörtök - Strasbourg
6/2013. sz. költségvetés-módosítási tervezet
P7_TA(2013)0450A7-0347/2013

Az Európai Parlament 2013. október 24-i állásfoglalása az Európai Unió 2013-as pénzügyi évre vonatkozó, 6/2013. számú költségvetés-módosítási tervezetéről (III. szakasz – Bizottság) szóló tanácsi álláspontról (14870/2013 – C7-0378/2013 – 2013/2151(BUD))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 314. cikkére és az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 106a. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(1) (költségvetési rendelet),

–  tekintettel az Európai Unió 2013-as pénzügyi évre szóló általános költségvetésére, amelyet 2012. december 12-én fogadtak el véglegesen(2),

–  tekintettel az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló, 2007. június 7-i 2007/436/EK, Euratom tanácsi határozatra(3),

–  tekintettel a 6/2013. számú költségvetés-módosítási tervezetre, melyet a Bizottság 2013. július 10-én nyújtott be (COM(2013)0518), és 2013. szeptember 18-án módosító indítvánnyal módosított (COM(2013)0655),

–  tekintettel a Tanács által 2013. október 21-én elfogadott és az Európai Parlamentnek ugyanazon a napon megküldött, 6/2013. számú költségvetés-módosítási tervezetről szóló álláspontra (14870/2013 – C7–0378/2013),

–  tekintettel eljárási szabályzata 75b. és 75e. cikkére,

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A7-0347/2013),

A.  mivel a Bizottság által a 2013. szeptember 18-i módosító indítvánnyal módosított 6/2013. számú költségvetés-módosítási tervezet a tradicionális saját források (vámok és cukorilletékek) és a héa- és GNI-alapok előrejelzésének felülvizsgálatával, a vonatkozó brit korrekciók költségvetésbe történő beépítésével, valamint a bírságokból származó egyéb bevételek előrejelzésének felülvizsgálatával foglalkozik, ami az uniós költségvetéshez saját forrásból biztosított tagállami hozzájárulások szintjének és megoszlásának módosulását eredményezi,

B.  mivel a 6/2013. számú költségvetés-módosítási tervezet a költségvetési rendelet 187. cikkében előirányzott uniós vagyonkezelői alapok létrehozásához szükséges költségvetési struktúrák kialakításával is foglalkozik,

C.  mivel a Tanács 6/2013. számú költségvetés-módosítási tervezetről szóló álláspontja nem módosítja a Bizottság módosító indítvánnyal módosított javaslatát,

D.  mivel a költségvetés-módosítási tervezet kulcsfontosságú a készpénzhiány elkerülése érdekében, amely 2013-ban hiányos végrehajtáshoz vezethet, a 2013-as költségvetésben engedélyezett kifizetési előirányzatok alapján, csak az 1–5/2013. számú költségvetés-módosításokat beleértve,

1.  tudomásul veszi a Bizottság által 2013. július 10-én előterjesztett és a 2013. szeptember 18-i módosító indítvánnyal módosított 6/2013. számú költségvetés-módosítási tervezetet, amely a tradicionális saját források (vámok és a cukorilletékek) előrejelzésének felülvizsgálatával foglalkozik a Bizottság legjobb becslése és egyéb fejlemények alapján, valamint a véglegessé váló, és így a költségvetésben előirányozható bírságokból származó egyéb bevételek előrejelzésének további felülvizsgálatát tartalmazza;

2.  megállapítja, hogy a tradicionális saját források előrejelzések szerinti 3 955 millió eurós csökkenését és a héa-alapú saját források előrejelzések szerinti 384 millió eurós csökkenését a fent említett bírságok kompenzálják, összességében 1 229 millió euró értékben;

3.  megállapítja, hogy ez technikailag a tagállamok GNI-alapú kiegészítő hozzájárulásának 3 110 millió eurós növekedését, azaz a „nemzeti hozzájárulások” (héával együtt) nettó 2 736 millió eurós növekedését eredményezi;

4.  elismeri, hogy ez jelentős terhet ró a nemzeti költségvetésekre, ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a bevételi oldal ily módon történő technikai kiigazítása nem veszélyeztetheti a Bizottság által a 8. és 9/2013. számú költségvetés-módosítási tervezetekben már beazonosított, indokolt kifizetési igények teljes mértékű teljesítését; emlékezteti a Tanácsot az előző évekbeli, a költségvetés művi alultervezésén alapuló álláspontjára, és ezzel összefüggésben hangsúlyozza, hogy a 2007–2013-as időszak éves költségvetései összeadva 60 milliárd euróval a 2007–2013 közötti időszakra szóló többéves pénzügyi keretben a kifizetésekre megállapított általános határérték alatt maradnak, miközben ugyanebben az időszakban összesen 12 milliárd eurós többlet de facto visszakerült a tagállamokhoz az összesített GNI-hozzájárulásuk egyező összeggel történő csökkentése révén;

5.  kéri, hogy a Bizottság minden információt osszon meg az Európai Parlamenttel arra vonatkozóan, hogy ezeket a megemelt nemzeti hozzájárulásokat mikor és hogyan utalják át a tagállamok kincstárából az Unió költségvetésébe; kéri, hogy a Bizottság tájékoztassa a Parlamentet a megemelt GNI-hozzájárulások tagállami költségvetések mérlegére 2013-ban és 2014-ben esetlegesen gyakorolt nettó hatásáról;

6.  jóváhagyja a 6/2013. számú költségvetés-módosítási tervezetről szóló tanácsi álláspontot;

7.  rámutat, hogy a 6/2013. számú költségvetés-módosítási tervezet elfogadása nem kezeli a 2013-as költségvetésben jóváhagyott – és a kifizetetlen számlák rendezéséhez szükséges – kifizetési előirányzatok hiányát; kitart amellett, hogy a Tanácsnak sürgősséggel el kell fogadnia a 8/2013. számú költségvetés-módosítási tervezetet; ismételten hangsúlyozza, hogy – amint azt 2013. július 3-i állásfoglalásában egyértelműen kinyilvánította – mindaddig nem fogja egyetértését adni a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló rendelethez, amíg nem kerül elfogadásra a 8/2013. számú költségvetés-módosítási tervezet.

8.  utasítja elnökét annak kihirdetésére, hogy a 6/2013. sz. költségvetés-módosítás véglegesen elfogadásra került, továbbá arra, hogy gondoskodjon annak közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

9.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(2) HL L 66., 2013.3.8.
(3) HL L 163., 2007.6.23., 17. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat