Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2013/2151(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0347/2013

Predložena besedila :

A7-0347/2013

Razprave :

PV 24/10/2013 - 9
CRE 24/10/2013 - 9

Glasovanja :

PV 24/10/2013 - 12.1
CRE 24/10/2013 - 12.1
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2013)0450

Sprejeta besedila
PDF 201kWORD 22k
Četrtek, 24. oktober 2013 - Strasbourg
Predlog spremembe proračuna št. 6/2013
P7_TA(2013)0450A7-0347/2013

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 24. oktobra 2013 o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 6/2013 za proračunsko leto 2013, Oddelek III – Komisija (14870/2013 – C7-0378/2013 – 2013/2151(BUD))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 314 Pogodbe o delovanju Evropske unije in člena 106a Pogodbe Euratom,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(1) (v nadaljevanju: Finančna uredba),

–  ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2013, kakor je bil dokončno sprejet dne 12. decembra 2012(2),

–  ob upoštevanju Sklepa Sveta 2007/436/ES, Euratom z dne 7. junija 2007 o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih skupnosti(3),

–  ob upoštevanju predloga spremembe proračuna št. 6/2013, ki ga je Komisija predložila dne 10. julija 2013 (COM(2013)0518) in ga 18. septembra 2013 dopolnila z dopolnilnim pismom (COM(2013)0655),

–  ob upoštevanju stališča o predlogu spremembe proračuna št. 6/2013, ki ga je Svet sprejel 21. oktobra 2013 in ga istega dne posredoval Evropskemu parlamentu (14870/2013 – C7-0378/2013),

–  ob upoštevanju člena 75b in 75e Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A7-0347/2013),

A.  ker se predlog spremembe proračuna št. 6/2013, kot ga je Komisija 18. septembra 2013 dopolnila z dopolnilnim pismom, nanaša na revizijo napovedi osnov tradicionalnih lastnih sredstev (tj. carine in prelevmani v sektorju sladkorja), DDV in BND, na vključitev ustreznih popravkov za Združeno kraljestvo v proračun in na revizijo napovedi drugih prihodkov od glob, zaradi česar se bo med državami članicami spremenila raven in porazdelitev njihovih prispevkov iz lastnih sredstev v proračun Unije,

B.  ker predlog spremembe proračuna št. 6/2013 obsega tudi oblikovanje potrebne proračunske strukture, s katero bi omogočili vzpostavitev skrbniških skladov Unije, predvidenih v členu 187 Finančne uredbe,

C.  ker stališče Sveta o predlogu spremembe proračuna št. 6/2013 ne spreminja predloga Komisije, kakor je bil dopolnjen z dopolnilnim pismom,

D.  ker je ta predlog spremembe proračuna ključen za to, da bi preprečili pomanjkanje denarnih sredstev, ki bi lahko povzročilo primanjkljaj pri izvrševanju v letu 2013 zgolj na podlagi sredstev za plačila, odobrenih v proračunu za leto 2013, vključno s spremembami proračuna 1 do 5/2013,

1.  je seznanjen s predlogom spremembe proračuna št. 6/2013, ki ga je Komisija predstavila 10. julija 2013, kakor je bil dopolnjen z dopolnilnim pismom z dne 18. septembra 2013, in ki omogoča revizijo napovedi tradicionalnih lastnih sredstev (tj. carine in prelevmani v sektorju sladkorja) na podlagi najboljših ocen Komisije in določenih drugih dogodkov ter nadaljnjo revizijo napovedi drugih prihodkov, ki izhajajo iz niza glob, ki so postale dokončne in jih je zato mogoče vključiti v proračun;

2.  ugotavlja, da se zmanjšanje napovedi tradicionalnih lastnih sredstev, ki znaša približno 3,955 milijarde EUR, in lastnih sredstev na podlagi DDV, ki znaša približno 384 milijonov EUR, izravna z zgoraj navedenimi globami v skupnem znesku 1,229 milijarde EUR;

3.  ugotavlja, da se s tem mehansko povečajo dopolnilni prispevki držav članic na podlagi BND v znesku 3,11 milijarde EUR, kar pomeni neto povečanje „nacionalnih prispevkov“ (vključno z DDV) za 2,736 milijarde EUR;

4.  priznava, da bo to znatno obremenilo državne proračune, pri tem pa poudarja, da ta tehnična prilagoditev na strani prihodkov ne bi smela biti izvedena v škodo kritju upravičenih potreb po sredstvih za plačila, ki jih je Komisija prepoznala že v predlogih spremembe proračuna 8 in 9/2013, v celoti; opominja Svet na svoje stališče, osnovano na umetnih dodelitvah nezadostnih proračunskih sredstev iz prejšnjih let, in v zvezi s tem poudarja, da je raven seštevka letnih proračunov za obdobje 2007–2013 za 60 milijard EUR manjša od dogovorjene zgornje meje plačil za obdobje 2007–2013 večletnega finančnega okvira, skupen presežek v višini 12 milijard EUR za obdobje 2007–2013 pa je bil dejansko vrnjen državam članicam z zmanjšanjem njihovih skupnih prispevkov na osnovi BND za ta znesek;

5.  poziva Komisijo, naj Evropskemu parlamentu posreduje vse informacije, ki jih ima o tem, kdaj in kako se bodo ti povečani nacionalni prispevki prenesli iz zakladnic držav članic v proračun Unije; poziva Komisijo, naj Parlamentu posreduje neto učinek, ki ga bodo ti povečani prispevki na osnovi BND morebiti imeli na bilanco proračunov držav članic v letu 2013 ali 2014;

6.  odobri stališče Sveta o predlogu spremembe proračuna št. 6/2013;

7.  poudarja, da se pri sprejetju predloga spremembe proračuna št. 6/2013 ne obravnava pomanjkanja sredstev za plačila, odobrenih v proračunu za leto 2013, ki so potrebna za plačilo neporavnanih zahtevkov; še vedno vztraja pri tem, da mora Svet čim prej sprejeti predlog spremembe proračuna št. 8/2013; ponovno poudarja, da ne bo odobril uredbe o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020, dokler ne bo sprejet predlog spremembe proračuna št. 8/2013, na kar je že jasno opozoril v svoji resoluciji z dne 3. julija 2013;

8.  naroči svojemu predsedniku, naj razglasi, da je sprememba proračuna št. 6/2013 dokončno sprejeta, in poskrbi za njeno objavo v Uradnem listu Evropske unije;

9.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

(1) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(2) UL L 66, 8.3.2013
(3) UL L 163, 23.6.2007, str. 17.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov