Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2012/0337(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0166/2013

Předložené texty :

A7-0166/2013

Rozpravy :

PV 23/10/2013 - 19
CRE 23/10/2013 - 19

Hlasování :

PV 24/10/2013 - 12.2
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2013)0451

Přijaté texty
PDF 311kWORD 38k
Čtvrtek, 24. října 2013 - Štrasburk
Všeobecný akční program Unie pro životní prostředí na období do roku 2020 ***I
P7_TA(2013)0451A7-0166/2013
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 24. října 2013 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o všeobecném akčním programu Unie pro životní prostředí na období do roku 2020 „Spokojený život v mezích naší planety“ (COM(2012)0710 – C7-0392/2012 – 2012/0337(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

—  s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (COM(2012)0710),

—  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 192 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7–0392/2012),

—  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

—  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 20. března 2013(1),

—  s ohledem na stanovisko Výboru regionů(2),

—  s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 26. června 2013 zavázal schválit postoj Evropského parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

—  s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

—  s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a stanovisko Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (A7-0166/2013),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 161, 6.6.2013, s. 77.
(2) Úř. věst. C 218, 30.7.2013, s. 53.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 24. října 2013 k přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. .../2013/EU o všeobecném akčním programu Unie pro životní prostředí na období do roku 2020 „Spokojený život v mezích naší planety“
P7_TC1-COD(2012)0337

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, rozhodnutí č. 1386/2013/EU.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí