Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2012/0337(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0166/2013

Előterjesztett szövegek :

A7-0166/2013

Viták :

PV 23/10/2013 - 19
CRE 23/10/2013 - 19

Szavazatok :

PV 24/10/2013 - 12.2
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2013)0451

Elfogadott szövegek
PDF 203kWORD 38k
2013. október 24., Csütörtök - Strasbourg
A 2020-ig tartó időszakra szóló általános uniós környezetvédelmi cselekvési program ***I
P7_TA(2013)0451A7-0166/2013
Állásfoglalás
 Szöveg

Az Európai Parlament 2013. október 24-i jogalkotási állásfoglalása a „Jólét bolygónk felélése nélkül” című, a 2020-ig tartó időszakra szóló általános uniós környezetvédelmi cselekvési programról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2012)0710 – C7-0392/2012 – 2012/0337(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2012)0710),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 294. cikkének (2) bekezdésére és 192. cikkének (3) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7–0392/2012),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2013. március 20-i véleményére(1),

–  tekintettel a Régiók Bizottsága véleményére(2),

–  tekintettel a Tanács képviselőjének 2013. június 26-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért a Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével összhangban– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–  tekintettel az eljárási szabályzata 55. cikkére,

–  tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság jelentésére és a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság véleményére (A7-0166/2013),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 161., 2013.6.6., 77. o.
(2) HL C 218., 2013.7.30., 53. o.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2013. október 24-én került elfogadásra a „Jólét bolygónk felélése nélkül” című, a 2020-ig tartó időszakra szóló általános uniós környezetvédelmi cselekvési programról szóló .../2013/EU európai parlamenti és tanácsi határozat elfogadására tekintettel
P7_TC1-COD(2012)0337

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, 1386/2013/EU határozat.)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat