Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2012/0337(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0166/2013

Iesniegtie teksti :

A7-0166/2013

Debates :

PV 23/10/2013 - 19
CRE 23/10/2013 - 19

Balsojumi :

PV 24/10/2013 - 12.2
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2013)0451

Pieņemtie teksti
PDF 269kWORD 39k
Ceturtdiena, 2013. gada 24. oktobris - Strasbūra
Vispārējā Savienības vides rīcības programma līdz 2020. gadam***I
P7_TA(2013)0451A7-0166/2013
Rezolūcija
 Teksts

Eiropas Parlamenta 2013. gada 24. oktobra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par vispārējo Savienības vides rīcības programmu līdz 2020. gadam „Labklājīga dzīve ar pieejamajiem planētas resursiem” (COM(2012)0710 – C7-0392/2012 – 2012/0337(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Parlamentam un Padomei (COM(2012)0710),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 294. panta 2. punktu un 192. panta 3. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7–0392/2012),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2013. gada 20. marta atzinumu(1),

–  ņemot vērā Reģionu komitejas atzinumu(2),

–  ņemot vērā Padomes pārstāvja 2013. gada 26. jūnija vēstulē pausto apņemšanos apstiprināt Eiropas Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 4. punktu

–  ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

–  ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu un Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas atzinumu (A7-0166/2013),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

(1) OV C 161, 6.6.2013., 77, lpp.
(2) OV C 218, 30.7.2013., 53. lpp.


Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2013. gada 24. oktobrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. .../2013/ES par vispārējo Savienības vides rīcības programmu līdz 2020.  gadam „Labklājīga dzīve ar pieejamajiem planētas resursiem”
P7_TC1-COD(2012)0337

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Lēmumam Nr. 1386/2013/ES.)

Juridisks paziņojums - Privātuma politika