Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2012/0337(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0166/2013

Texte depuse :

A7-0166/2013

Dezbateri :

PV 23/10/2013 - 19
CRE 23/10/2013 - 19

Voturi :

PV 24/10/2013 - 12.2
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2013)0451

Texte adoptate
PDF 277kWORD 37k
Joi, 24 octombrie 2013 - Strasbourg
Program general de acțiune pentru mediu al UE până în 2020 ***I
P7_TA(2013)0451A7-0166/2013
Rezoluţie
 Text

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 24 octombrie 2013 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind un Program general de acțiune pentru mediu al UE până în 2020: „O viață bună, în limitele planetei noastre” (COM(2012)0710 – C7-0392/2012 – 2012/0337(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului și Consiliului (COM(2012)0710),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 192 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7–0392/2012),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 20 martie 2013(1),

–  având în vedere avizul Comitetului Regiunilor(2),

–  având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului exprimat prin scrisoarea din 26 iunie 2013 de aprobare a poziției Parlamentului, în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară și avizul Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală (A7-0166/2013),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 161, 6.6.2013, p. 77.
(2) JO C 218, 30.7.2013, p. 53.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 24 octombrie 2013 în vederea adoptării Deciziei nr. …/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind un Program general de acțiune pentru mediu al UE până în 2020: „O viață bună, în limitele planetei noastre”
P7_TC1-COD(2012)0337

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Decizia nr. 1386/2013/UE.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate