Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2012/0337(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0166/2013

Predkladané texty :

A7-0166/2013

Rozpravy :

PV 23/10/2013 - 19
CRE 23/10/2013 - 19

Hlasovanie :

PV 24/10/2013 - 12.2
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0451

Prijaté texty
PDF 280kWORD 38k
Štvrtok, 24. októbra 2013 - Štrasburg
Všeobecný environmentálny akčný program Únie do roku 2020 ***I
P7_TA(2013)0451A7-0166/2013
Uznesenie
 Text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 24. októbra 2013 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o všeobecnom environmentálnom akčnom programe Únie do roku 2020 „Dobrý život v rámci možností našej planéty“ (COM(2012)0710 – C7-0392/2012 – 2012/0337(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2012)0710),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 192 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0392/2012),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 20. marca 2013(1),

–  so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov(2),

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 26. júna 2013, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín a stanovisko Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (A7–0166/2013),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 161, 6.6.2013, s. 77.
(2) Ú. v. EÚ C 218, 30.7.2013, s. 53.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 24. októbra 2013 na účely prijatia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. .../2013/EÚ o všeobecnom environmentálnom akčnom programe Únie do roku 2020 „Dobrý život v rámci možností našej planéty“
P7_TC1-COD(2012)0337

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, rozhodnutiu č. 1386/2013/EÚ.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia