Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2011/0177(APP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0389/2013

Predložena besedila :

A7-0389/2013

Razprave :

PV 19/11/2013 - 4
CRE 19/11/2013 - 4

Glasovanja :

PV 19/11/2013 - 8.1
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2013)0455

Sprejeta besedila
PDF 286kWORD 24k
Torek, 19. november 2013 - Strasbourg
Večletni finančni okvir 2014–2020 ***
P7_TA(2013)0455A7-0389/2013
Resolucija
 Priloga
 Priloga

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 19. novembra 2013 o osnutku uredbe Sveta o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020 (11791/2013 – C7-0238/2013 – 2011/0177(APP))

(Posebni zakonodajni postopek – odobritev)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga uredbe Sveta (COM(2011)0398, spremenjenega s COM(2012)0388),

–  ob upoštevanju osnutka uredbe Sveta (11791/2013) in popravka Sveta k temu osnutku z dne 14. novembra 2013 (11791/2013 COR 1),

–  ob upoštevanju prošnje za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s členom 312 Pogodbe o delovanju Evropske unije in členom 106a Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo (C7-0238/2013),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 23. oktobra 2012 v interesu doseganja pozitivnega izida postopka odobritve večletnega finančnega okvira(1),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 13. marca 2013 o sklepih Evropskega sveta z dne 7. in 8. februarja 2013 o večletnem finančnem okviru(2),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 3. julija 2013 o političnem sporazumu o večletnem finančnem okviru 2014–2020(3),

–  ob upoštevanju člena 75 in člena 81(1) Poslovnika,

–  ob upoštevanju priporočila Odbora za proračun, mnenja Odbora za regionalni razvoj ter pisma Odbora za promet in turizem (A7-0389/2013),

1.  odobri osnutek uredbe Sveta o večletnem finančnem okvirju za obdobje 2014–2020, kot je določen v prilogi k tej resoluciji;

2.  odobri skupne izjave Parlamenta, Sveta in Komisije, priložene tej resoluciji;

3.  je seznanjen z izjavami Komisije, ki so priložene k tej resoluciji;

4.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu, Komisiji in nacionalnim parlamentom.

(1) Sprejeta besedila, P7_TA(2012)0360.
(2) Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0078.
(3) Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0304.


PRILOGA 1

OSNUTEK UREDBE SVETA O VEČLETNEM FINANČNEM OKVIRU ZA OBDOBJE 2014–2020

(Besedilo Priloge na tem mestu ni navedeno, saj je enako končnemu aktu, Uredbi Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013.)


PRILOGA 2

IZJAVE

Skupna izjava o virih lastnih sredstev

1.  Evropska unija si v skladu s členom 311 PDEU zagotovi potrebna sredstva za uresničevanje ciljev in izvajanje politik; proračun pa se brez vpliva na druge prihodke v celoti financira iz lastnih sredstev. V tretjem odstavku navedenega člena je določeno, da Svet po posebnem zakonodajnem postopku in po posvetovanju z Evropskim parlamentom soglasno sprejme sklep, ki določa sistem virov lastnih sredstev, v ta namen pa lahko uvede tudi nove kategorije virov lastnih sredstev ali odpravi obstoječe.

2.  Komisija je ob upoštevanju navedenega junija 2011 predstavila sveženj predlogov o prenovitvi sistema lastnih sredstev Unije. Evropski svet se je na zasedanju 7. in 8. februarja dogovoril, da bi morali biti viri lastnih sredstev urejeni v skladu s splošnimi cilji enostavnosti, preglednosti in pravičnosti. Poleg tega je Svet pozval, naj nadaljuje delo v zvezi s predlogom Komisije za nov vir lastnih sredstev iz naslova davka na dodano vrednost (DDV). Države članice, ki okrepljeno sodelujejo na področju davka na finančne transakcije, je povabil, naj preučijo, če bi ta davek lahko postal podlaga za nova lastna sredstva proračuna EU.

3.  V vprašanje lastnih sredstev se bo treba še poglobiti, zato bo v ta namen ustanovljena skupina na visoki ravni, katere člane bodo imenovale tri institucije in bo upoštevala vse sedanje ali prihodnje prispevke vseh treh evropskih institucij ter nacionalnih parlamentov. Pri tem se bo oprla na ustrezno strokovno znanje, tudi nacionalnih proračunskih in davčnih organov ter neodvisnih strokovnjakov.

4.  Skupina bo opravila splošen pregled sistema virov lastnih sredstev v skladu s splošnimi cilji, ki so enostavnost, preglednost, pravičnost in demokratična odgovornost. Prva ocena bo podana konec leta 2014, doseženi napredek pa bo vrednoten na rednih srečanjih na politični ravni najmanj vsakih šest mesecev.

5.  Leta 2016 bodo k preučitvi rezultata navedenih prizadevanj na medinstitucionalni konferenci povabljeni tudi nacionalni parlamenti.

6.  Na podlagi rezultatov navedenega dela bo Komisija ocenila ustreznost pobud glede novih virov lastnih sredstev ustrezne, kar bo storila hkrati s pregledom iz člena 1a uredbe o večletnem finančnem okviru, da bi tako preučila morebitne reforme za obdobje, ki ga pokriva prihodnji večletni finančni okvir.

Skupna izjava o izboljšanju učinkovitosti javne porabe na področjih, na katerih se uporabljajo ukrepi EU

Evropski parlament, Svet in Komisija so se dogovorili o sodelovanju, da bi prihranili sredstva in se bolje dopolnjevali na ravni držav članic in na ravni Evropske unije ter tako izboljšali učinkovitost javne porabe na področjih, na katerih se uporabljajo ukrepi EU. Institucije se bodo zato na način, ki se jim zdi najbolj primeren, oprle na najboljše prakse, izmenjavo informacij in razpoložljive neodvisne ocene ter druge vire. Izhajajoči rezultati bodo ena od podlag predloga Komisije za prihodnji večletni finančni okvir.

Skupna izjava

Evropski parlament, Svet in Komisija so se dogovorili, da bodo v letne proračunske postopke, ki se uporabljajo za večletni finančni okvir za obdobje 2014–2020, po potrebi vključeni elementi, ki bodo upoštevali enakost spolov, pri čemer se upoštevajo načini, na katere splošni finančni okvir Unije prispeva k večji enakosti spolov (in zagotavlja vključevanje načela enakosti spolov).

Skupna izjava o členu 15 Uredbe Sveta o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020<BR>(nekdanja opomba k členu 9f iz dokumenta 11655/13)

Institucije se strinjajo z uporabo zneska iz člena 15 Uredbe Sveta o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020 kot sledi: 2143 milijonov EUR zaposlovanje mladih, 200 milijonov EUR za program, Obzorje 2020,150 milijonov EUR za program Erasmus in 50 milijonov EUR za program COSME.

Izjava Evropske komisije o nacionalnih izjavah o upravljanju

Evropski parlament je v resoluciji o razrešnici 17. aprila 2013 zahteval uvedbo predloge za nacionalne izjave o upravljanju, ki jih države članice izdajo na ustrezni politični ravni. Komisija je pripravljena to zahtevo preučiti, Evropski parlament in Svet pa poziva k sodelovanju v zadevni delovni skupini, da bi do konca tega leta podali ustrezna priporočila.

Izjava Evropske komisije o pregledu/spremembi

Komisija v zvezi določbami člena 1a uredbe o večletnem finančnem okviru in ob upoštevanju rezultata pregleda potrjuje svojo pripravljenost podaje zakonodajnih predlogov za pregled uredbe o večletnem finančnem okviru. V tem okviru bo zlasti pozorna na zgornjo mejo plačil in tako zagotovila, da bo skozi ves večletni finančni okvir skupna zgornja meja plačil ostala na voljo. Preučila bo tudi razvoj skupne zgornje meje obveznosti in upoštevala specifične zahteve glede programa Obzorje 2020. Komisija bo tudi preučila, kako bi uskladila svoje predloge za naslednji večletni finančni okvir s političnimi cikli institucij.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov