7. märts 2014
P7_TA-PROV(2013)0461(COR01)
PARANDUS
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 1295/2013, millega luuakse programm „Loov Euroopa”(2014–2020) ning tunnistatakse kehtetuks otsused nr 1718/2006/EÜ, nr 1855/2006/EÜ ja nr 1041/2009/EÜ (19. novembril 2013. aastal esimesel lugemisel vastu võetud Euroopa Parlamendi seisukoht eesmärgiga võtta vastu ülalnimetatud määrus)
(COM(2011)0785 – C7-0435/2011 – 2011/0370(COD))

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 84kWORD 44k
Õigusteave - Privaatsuspoliitika