Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2011/0370(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0011/2013

Předložené texty :

A7-0011/2013

Rozpravy :

PV 18/11/2013 - 16
CRE 18/11/2013 - 16

Hlasování :

PV 19/11/2013 - 8.7
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2013)0461

Přijaté texty
PDF 311kWORD 29k
Úterý, 19. listopadu 2013 - Štrasburk
Program Tvůrčí Evropa ***I
P7_TA(2013)0461A7-0011/2013
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 19. listopadu 2013 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Tvůrčí Evropa (COM(2011)0785 – C7-0435/2011 – 2011/0370(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2011)0785),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 166 odst. 4, čl. 167 odst. 5 a čl. 173 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7–0435/2011),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 28. března 2012(1),

–  s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 18. července 2012(2),

—  s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 16. října 2013 zavázal schválit postoj Evropského parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro kulturu a vzdělávání a stanoviska Rozpočtového výboru, Výboru pro zaměstnanost a sociální věci a Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (A7-0011/2013),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 181, 21.6.2012, s. 35.
(2) Úř. věst. C 277, 13.9.2012, s. 156.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 19. listopadu 2013 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. .../2013, kterým se zavádí program Kreativní Evropa (2014–2020) a zrušují rozhodnutí č. 1718/2006/ES, č. 1855/2006/ES a č. 1041/2009/ES
P7_TC1-COD(2011)0370

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) č. 1295/2013.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí