Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2011/0370(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0011/2013

Előterjesztett szövegek :

A7-0011/2013

Viták :

PV 18/11/2013 - 16
CRE 18/11/2013 - 16

Szavazatok :

PV 19/11/2013 - 8.7
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2013)0461

Elfogadott szövegek
PDF 203kWORD 28k
2013. november 19., Kedd - Strasbourg
A Kreatív Európa program ***I
P7_TA(2013)0461A7-0011/2013
Állásfoglalás
 Szöveg

Az Európai Parlament 2013. november 19-i jogalkotási állásfoglalása a Kreatív Európa program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2011)0785 – C7-0435/2011 – 2011/0370(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2011)0785),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 166. cikkének (4) bekezdésére és 167. cikkének (5) cikkére valamint 173. cikkének (3) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7–0435/2011),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2012. március 28-i véleményére(1),

–  tekintettel a Régiók Bizottsága 2012. július 18-i véleményére(2),

–  tekintettel a Tanács képviselőjének 2013. október 16-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért a Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével összhangban

–  tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–  tekintettel a Kulturális és Oktatási Bizottság jelentésére és a Költségvetési Bizottság, a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság és az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság véleményére (A7-0011/2013),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 181., 2012.6.21., 35. o.
(2) HL C 277., 2012.9.13., 156. o.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2013. november 19-én került elfogadásra a Kreatív Európa program (2014–2020) létrehozásáról és az 1718/2006/EK, az 1855/2006/EK és az 1041/2009/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló .../2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
P7_TC1-COD(2011)0370

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, 1295/2013/EU rendelet.)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat