Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2011/0370(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0011/2013

Texte depuse :

A7-0011/2013

Dezbateri :

PV 18/11/2013 - 16
CRE 18/11/2013 - 16

Voturi :

PV 19/11/2013 - 8.7
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2013)0461

Texte adoptate
PDF 278kWORD 29k
Marţi, 19 noiembrie 2013 - Strasbourg
Programul „Europa creativă” ***I
P7_TA(2013)0461A7-0011/2013
Rezoluţie
 Text

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 19 noiembrie 2013 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea programului „Europa creativă” (COM(2011)0785 – C7-0435/2011 – 2011/0370(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2011)0785),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2), articolul 166 alineatul (4), articolul 167 alineatul (5) și articolul 173 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7–0435/2011),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 28 martie 2012(1),

–  având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 18 iulie 2012(2),

–  având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului exprimat prin scrisoarea din 16 octombrie 2013 de aprobare a poziției Parlamentului, în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru cultură și educație și avizul Comisiei pentru bugete, al Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale, precum și cel al Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (A7-0011/2013),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 181, 21.6.2012, p. 35.
(2) JO C 277, 13.9.2012, p. 156.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 19 noiembrie 2013 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea programului „Europa creativă” (2014-2020) și de abrogare a Deciziilor nr. 1718/2006/CE, nr. 1855/2006/CE și nr. 1041/2009/CE
P7_TC1-COD(2011)0370

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) nr. 1295/2013.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate