Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2011/0436(APP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0424/2012

Indgivne tekster :

A7-0424/2012

Forhandlinger :

PV 18/11/2013 - 18
CRE 18/11/2013 - 18

Afstemninger :

PV 19/11/2013 - 8.8
CRE 19/11/2013 - 8.8
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2013)0462

Vedtagne tekster
PDF 97kWORD 22k
Tirsdag den 19. november 2013 - Strasbourg
Fastlæggelse af programmet "Europa for Borgerne" for perioden 2014-2020 ***
P7_TA(2013)0462A7-0424/2012
Beslutning
 Bilag

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 19. november 2013 om udkast til Rådets forordning om oprettelse af programmet "Europa for Borgerne" for perioden 2014-2020 (12557/2013 – C7-0307/2013 – 2011/0436(APP))

(Særlig lovgivningsprocedure: godkendelse)

Europa-Parlamentet,

—  der henviser til udkast til Rådets forordning (12557/2013),

—  der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 352 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C7-0307/2013),

—  der henviser til udtalelse fra Retsudvalget om det foreslåede retsgrundlag,

—  der henviser til forretningsordenens artikel 81, stk. 1 og 37,

—  der henviser til betænkning fra Kultur- og Uddannelsesudvalget og udtalelser fra Budgetudvalget, Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender og Udvalget om Konstitutionelle Anliggender (A7-0424/2012),

1.  godkender udkastet til Rådets forordning;

2.  godkender den erklæring, der er vedføjet som bilag til denne beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og de nationale parlamenter.


BILAG

Erklæring fra Europa-Parlamentet

Europa-Parlamentet bekræfter på ny sin overbevisning om, at denne forordning også forfølger mål knyttet til kultur og historie som stadfæstet i artikel 167 i TEUF. Derfor burde der i denne sag havde været anvendt et dobbelt retsgrundlag og efterfølgende almindelig lovgivningsprocedure. Den eneste grund til, at Europa-Parlamentet gav efter med hensyn til anvendelse af et dobbelt retsgrundlag og krav på medlovgivning og accepterede høringsproceduren - i overensstemmelse med Kommissionens forslag baseret på artikel 352 i TEUF - var, at det ønskede at undgå en fuldstændig proceduremæssig blokering med efterfølgende forsinkelse af programmets ikrafttræden. Europa-Parlamentet er fast besluttet på ikke at tillade, at en sådan situation gentager sig.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik