Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/0436(APP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0424/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0424/2012

Συζήτηση :

PV 18/11/2013 - 18
CRE 18/11/2013 - 18

Ψηφοφορία :

PV 19/11/2013 - 8.8
CRE 19/11/2013 - 8.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0462

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 276kWORD 22k
Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2013 - Στρασβούργο
Πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες» ***
P7_TA(2013)0462A7-0424/2012
Ψήφισμα
 Παράρτημα

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2013 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες» για την περίοδο 2014-2020 (12557/2013 – C7-0307/2013 – 2011/0436(APP))

(Ειδική νομοθετική διαδικασία - έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση το σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου (12557/2013),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 352 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C7-0307/2013),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων σχετικά με την προτεινόμενη νομική βάση,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 81 παράγραφος 1 και 37 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών, της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (A7-0424/2012),

1.  εγκρίνει το σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου·

2.  εγκρίνει τη δήλωση που προσαρτάται στο παρόν ψήφισμα·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.


ΠAΡAΡTHMA

Δήλωση του Ευρωπαϊκού Kοινοβουλίου

The European Parliament reaffirms its conviction that this Regulation pursues also the objectives linked to culture and history as enshrined in Article 167 TFEU. Therefore a dual legal basis entailing the ordinary legislative procedure should have been applied to this dossier. The only reason why the European Parliament gave up its position on the dual legal basis and hence its claim on codecision and accepted the consent procedure - in accordance with the Commission's proposal based on Article 352 TFEU - was its desire to avoid a complete procedural deadlock and a consequent delay in the entry into force of the Programme. The European Parliament draws attention to its determination not to allow such a situation to arise again.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου