Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2011/0436(APP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0424/2012

Ingediende teksten :

A7-0424/2012

Debatten :

PV 18/11/2013 - 18
CRE 18/11/2013 - 18

Stemmingen :

PV 19/11/2013 - 8.8
CRE 19/11/2013 - 8.8
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2013)0462

Aangenomen teksten
PDF 194kWORD 19k
Dinsdag 19 november 2013 - Straatsburg
Programma "Europa voor de burger" ***
P7_TA(2013)0462A7-0424/2012
Resolutie
 Bijlage

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 19 november 2013 over het ontwerp van verordening van de Raad tot vaststelling van het programma “Europa voor de burger” voor de periode 2014-2020 (12557/2013 – C7-0307/2013 – 2011/0436(APP))

(Bijzondere wetgevingsprocedure - goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerp van verordening van de Raad (12557/2013),

–  gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 352 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C7-0307/2013),

–  gezien het advies van de Commissie juridische zaken over de voorgestelde rechtsgrondslag,

–  gezien de artikelen 81, lid 1, en 37 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie cultuur en onderwijs en de adviezen van de Begrotingscommissie, de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken en de Commissie constitutionele zaken (A7-0424/2012),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het ontwerp van verordening van de Raad;

2.  hecht zijn goedkeuring aan de verklaring die als bijlage bij onderhavige resolutie is gevoegd;

3.  verzoekt zijn Voorzitter zijn standpunt te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en de nationale parlementen.


BIJLAGE

Verklaring van het Europees Parlement

Het Europees Parlement spreekt opnieuw als zijn overtuiging uit dat met deze verordening ook de in artikel 167 VWEU verankerde doelstellingen op het gebied van cultuur en geschiedenis worden nagestreefd. Daarom had voor dit dossier een tweeledige rechtsgrond moeten gelden die in de gewone wetgevingsprocedure voorziet. Dat het Europees Parlement zijn standpunt inzake de tweeledige rechtsgrond en daarmee zijn eis met betrekking tot medebeslissing heeft opgegeven en de goedkeuringsprocedure - overeenkomstig het op artikel 352 VWEU gebaseerde voorstel van de Commissie - heeft aanvaard, is uitsluitend ingegeven door zijn wens een volledige procedurele impasse en een daaruit voortvloeiende vertraging bij de inwerkingtreding van het programma te voorkomen. Het Europees Parlement wijst erop dat het vastbesloten is een dergelijke situatie niet nog eens te laten ontstaan.

Juridische mededeling - Privacybeleid