Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2011/0436(APP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0424/2012

Teksty złożone :

A7-0424/2012

Debaty :

PV 18/11/2013 - 18
CRE 18/11/2013 - 18

Głosowanie :

PV 19/11/2013 - 8.8
CRE 19/11/2013 - 8.8
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2013)0462

Teksty przyjęte
PDF 197kWORD 21k
Wtorek, 19 listopada 2013 r. - Strasburg
Program „Europa dla obywateli” ***
P7_TA(2013)0462A7-0424/2012
Rezolucja
 Załącznik

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie rozporządzenia Rady ustanawiającego program „Europa dla obywateli” na lata 2014–2020 (12557/2013 – C7-0307/2013 – 2011/0436(APP))

(Specjalna procedura ustawodawcza – zgoda)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt rozporządzenia Rady 12557/2013,

–  uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 352 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C7-0307/2013),

–  uwzględniając opinię Komisji Prawnej w sprawie proponowanej podstawy prawnej,

–  uwzględniając art. 81 ust. 1 i art. 37 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kultury i Edukacji oraz opinie Komisji Budżetowej, Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Spraw Konstytucyjnych (A7–0424/2012),

1.  wyraża zgodę na projekt rozporządzenia Rady;

2.  przyjmuje oświadczenie załączone do niniejszej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji i parlamentom krajowym.


ZAŁĄCZNIK

Oświadczenie Parlamentu Europejskiego

Parlament Europejski potwierdza swoje przekonanie, że przedmiotowe rozporządzenie dąży do realizacji celów związanych z kulturą i historią zgodnie z art. 167 TFUE. W związku z tym należało tu zastosować podwójną podstawę prawną, wiążąca się ze zwykłą procedurą ustawodawczą. Jedynym powodem, dla którego Parlament Europejski zrezygnował ze swojego stanowiska dotyczącego podwójnej podstawy prawnej, a co za tym idzie z wniosku o zastosowanie procedury współdecyzji, i przyjął procedurę zgody – zgodnie z wnioskiem Komisji na podstawie art. 352 TFUE – była chęć uniknięcia całkowitego proceduralnego impasu i w konsekwencji opóźnienia wejścia w życie programu. Parlament Europejski zwraca uwagę na swoją determinację w niedopuszczeniu do powtórzenia się takiej sytuacji.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności