Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/0436(APP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0424/2012

Predkladané texty :

A7-0424/2012

Rozpravy :

PV 18/11/2013 - 18
CRE 18/11/2013 - 18

Hlasovanie :

PV 19/11/2013 - 8.8
CRE 19/11/2013 - 8.8
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0462

Prijaté texty
PDF 198kWORD 21k
Utorok, 19. novembra 2013 - Štrasburg
Program Európa pre občanov ***
P7_TA(2013)0462A7-0424/2012
Uznesenie
 Príloha

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 19. novembra 2013 o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa na obdobie rokov 2014 – 2020 ustanovuje program Európa pre občanov (12557/2013 – C7-0307/2013 – 2011/0436(APP))

(Mimoriadny legislatívny postup - súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh nariadenia Rady (12557/2013),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 352 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C7-0307/2013),

–  so zreteľom na stanovisko Výboru pre právne veci k navrhnutému právnemu základu,

–  so zreteľom na článok 81 ods. 1 a článok 37 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kultúru a vzdelávanie a stanoviská Výboru pre rozpočet, Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a Výboru pre ústavné veci (A7-0424/2012),

1.  udeľuje súhlas s návrhom nariadenia Rady;

2.  schvaľuje vyhlásenie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.


PRÍLOHA

Vyhlásenie Európskeho parlamentu

Európsky parlament opakuje svoje presvedčenie, že toto nariadenie sa takisto usiluje plniť ciele spojené s kultúrou a históriou v zmysle článku 167 ZFEÚ. Preto sa na tento spis mal uplatňovať dvojaký právny základ a následne riadny legislatívny postup. Jediným dôvodom, pre ktorý sa Európsky parlament vzdal svojej pozície k dvojakému právnemu základu a teda svojho nároku na spolurozhodovanie a prijal postup súhlasu v súlade s návrhom Komisie na základe článku 352 ZFEÚ bolo úsilie o vyhnutie sa patovej situácii v legislatívnom postupe a následnému oneskoreniu nadobudnutia účinnosti programu. Európsky parlament upozorňuje, že sa bude usilovať o vyhnutie sa opätovnému vzniku podobnej situácie.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia