Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/2255(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0369/2013

Indgivne tekster :

A7-0369/2013

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 20/11/2013 - 8.4
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2013)0475

Vedtagne tekster
PDF 202kWORD 37k
Onsdag den 20. november 2013 - Strasbourg
Anvendelse af EU's Solidaritetsfond - tørke og skovbrande i Rumænien, oversvømmelser i Tyskland, Østrig og Den Tjekkiske Republik
P7_TA(2013)0475A7-0369/2013
Beslutning
 Bilag

Europa-Parlamentets beslutning af 20. november 2013 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond i henhold til punkt 26 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (tørke og skovbrande i Rumænien og oversvømmelser i Tyskland, Østrig og Tjekkiet) (COM(2013)0692 – C7-0343/2013 – 2013/2255(BUD))

Europa-Parlamentet,

—  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2013)0692 – C7‑0343/2013),

—  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning(1), særlig punkt 26,

—  der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 2012/2002 af 11. november 2002 om oprettelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond(2),

—  der henviser til Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens fælles erklæring vedtaget under samrådsmødet den 17. juli 2008 om Den Europæiske Unions Solidaritetsfond,

—  der henviser til skrivelse fra Regionaludviklingsudvalget,

—  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A7-0369/2013),

1.  godkender den afgørelse, der er vedføjet denne beslutning;

2.  pålægger sin formand at undertegne denne afgørelse sammen med Rådets formand og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

3.  pålægger sin formand at sende denne beslutning sammen med bilaget til Rådet og Kommissionen.

(1) EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.
(2) EFT L 311 af 14.11.2002, s. 3.


BILAG

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, afgørelse 2014/95/EU).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik