Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2013/2255(BUD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0369/2013

Ingediende teksten :

A7-0369/2013

Debatten :

Stemmingen :

PV 20/11/2013 - 8.4
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2013)0475

Aangenomen teksten
PDF 197kWORD 47k
Woensdag 20 november 2013 - Straatsburg
Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie - droogte en bosbranden in Roemenië en overstromingen in Duitsland, Oostenrijk en de Tsjechische Republiek
P7_TA(2013)0475A7-0369/2013
Resolutie
 Bijlage

Resolutie van het Europees Parlement van 20 november 2013 over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie, overeenkomstig punt 26 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (droogte en bosbranden in Roemenië en overstromingen in Duitsland, Oostenrijk en de Tsjechische Republiek) (COM(2013)0692 – C7-0343/2013 – 2013/2255(BUD))

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2013)0692 – C7‑0343/2013),

–  gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer(1), en met name punt 26 hiervan,

–  gezien Verordening (EG) nr. 2012/2002 van de Raad van 11 november 2002 tot oprichting van het Solidariteitsfonds van de Europese Unie(2),

–  gezien de gezamenlijke verklaring van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie, goedgekeurd tijdens het overleg op 17 juli 2008 over het Solidariteitsfonds,

–  gezien de brief van de Commissie regionale ontwikkeling,

–  gezien het verslag van de Begrotingscommissie (A7-0369/2013),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het bij deze resolutie gevoegde besluit;

2.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit samen met de voorzitter van de Raad te ondertekenen en zorg te dragen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie;

3.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie, met inbegrip van de bijlage, te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

(1) PB C 139 van 14.6.2006, blz. 1.
(2) PB L 311 van 14.11.2002, blz. 3.


BIJLAGE

BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie

(De tekst van de bijlage wordt hier niet weergegeven, aangezien deze overeenkomt met de definitieve handeling: Besluit 2014/95/EU.)

Juridische mededeling - Privacybeleid