Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/2255(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0369/2013

Predkladané texty :

A7-0369/2013

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 20/11/2013 - 8.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0475

Prijaté texty
PDF 281kWORD 36k
Streda, 20. novembra 2013 - Štrasburg
Mobilizácia Fondu solidarity EÚ - sucho a lesné požiare v Rumunsku a záplavy v Nemecku, Rakúsku a Českej republike
P7_TA(2013)0475A7-0369/2013
Uznesenie
 Príloha

Uznesenie Európskeho parlamentu z 20. novembra 2013 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Fondu solidarity EÚ podľa bodu 26 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (sucho a lesné požiare v Rumunsku a povodne v Nemecku, Rakúsku a Českej republike) (COM(2013)0692 – C7-0343/2013 – 2013/2255(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2013)0692 – C7‑0343/2013),

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení(1), a najmä na jej bod 26,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2012/2002 z 11. novembra 2002, ktorým sa zriaďuje fond solidarity Európskej únie(2),

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie o Fonde solidarity prijaté na zasadnutí zmierovacieho výboru 17. júla 2008,

–  so zreteľom na list Výboru pre regionálny rozvoj,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A7-0369/2013),

1.  schvaľuje rozhodnutie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

2.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal toto rozhodnutie spoločne s predsedom Rady a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie spolu s prílohou Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ C 139, 14. 6.2006, s. 1.
(2) Ú. v. ES L 311, 14.11.2002, s. 3.


PRÍLOHA

ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o mobilizácii Fondu solidarity Európskej únie

(Znenie tejto prílohy sa neuvádza, pretože zodpovedá konečnému aktu, rozhodnutiu 2014/95/EÚ.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia