Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/2159(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0370/2013

Indgivne tekster :

A7-0370/2013

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 20/11/2013 - 8.5
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2013)0476

Vedtagne tekster
PDF 204kWORD 38k
Onsdag den 20. november 2013 - Strasbourg
Anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet til at supplere finansieringen af Den Europæiske Socialfond i henhold til EU's almindelige budget for 2013 med henblik på at forhøje bevillingerne til Frankrig, Italien og Spanien
P7_TA(2013)0476A7-0370/2013
Beslutning
 Bilag

Europa-Parlamentets beslutning af 20. november 2013 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet (COM(2013)0559 – C7-0235/2013 – 2013/2159(BUD))

Europa-Parlamentet,

—  der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013, endeligt vedtaget den 12. december 2012(1),

—  der henviser til forslag til ændringsbudget nr. 7/2013, forelagt af Kommissionen den 25. juli 2013 (COM(2013)0557),

—  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning(2), særlig punkt 27,

—  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2013)0559 – C7-0235/2013),

—  der henviser til Rådets holdning, der blev vedtaget den 7. oktober 2013,

—  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A7-0370/2013),

A.  der henviser til, at det, efter at alle muligheder for at omfordele bevillingsforpligtelserne under udgiftsområde 1b er undersøgt, synes nødvendigt at bringe fleksibilitetsinstrumentet i anvendelse;

B.  der henviser til, at Kommissionen har foreslået at bringe fleksibilitetsinstrumentet i anvendelse for at supplere finansieringen i Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013 af Den Europæiske Socialfond (ESF) ud over loftet for udgiftsområde 1b med 134 049 037 EUR med henblik på at forhøje bevillingerne til Frankrig, Italien og Spanien for 2013 med et samlet beløb på 150 mio. EUR;

1.  noterer sig Kommissionens forslag om at overskride loftet for udgiftsområde 1b med 134 049 037 EUR med henblik på at forhøje ESF-bevillinger til Frankrig, Italien og Spanien for 2013 med et samlet beløb på 150 mio. EUR og at bringe fleksibilitetsinstrumentet i anvendelse i overensstemmelse med dette;

2.  er enig i anvendelsen af fleksibilitetsinstrumentet i forpligtelsesbevillinger op til et beløb på 134 049 037 EUR til finansiering af disse yderligere bevillinger under udgiftsområde 1b;

3.  godkender den afgørelse, der er vedføjet som bilag til denne beslutning;

4.  pålægger sin formand at undertegne denne afgørelse sammen med Rådets formand og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

5.  pålægger sin formand at sende denne beslutning sammen med bilaget til Rådet og Kommissionen.

(1) EUT L 66 af 8.3.2013.
(2) EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.


BILAG

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

om anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, afgørelse 2014/94/EU).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik