Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2013/2159(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0370/2013

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0370/2013

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 20/11/2013 - 8.5
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2013)0476

Hyväksytyt tekstit
PDF 191kWORD 39k
Keskiviikko 20. marraskuuta 2013 - Strasbourg
Joustovälineen varojen käyttöön ottaminen EU:n yleisen talousarvion 2013 täydentämiseksi, jotta voidaan lisätä Euroopan sosiaalirahastosta Ranskalle, Italialle ja Espanjalle myönnettävää rahoitusta
P7_TA(2013)0476A7-0370/2013
Päätöslauselma
 Liite

Euroopan parlamentin päätöslauselma 20. marraskuuta 2013 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi joustovälineen varojen käyttöön ottamisesta (COM(2013)0559 – C7-0235/2013 – 2013/2159(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon 12. joulukuuta 2012 lopullisesti hyväksytyn Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2013(1),

–  ottaa huomioon komission 25. heinäkuuta 2013 antaman esityksen lisätalousarvioksi nro 7/2013 (COM(2013)0557),

–  ottavat huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17. toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(2) ja erityisesti sen 27 kohdan,

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2013)0559 – C7‑0235/2013),

–  ottaa huomioon neuvoston 7. lokakuuta 2013 vahvistaman kannan,

–  ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A7-0370/2013),

A.  katsoo, että kun kaikki mahdollisuudet määrärahojen uudelleen kohdentamiseen otsakkeen 1 b sisällä on tutkittu, näyttää siltä, että joustovälineestä on tarpeen ottaa käyttöön varoja,

B.  ottaa huomioon, että komissio on ehdottanut, että joustovälineestä otetaan käyttöön 134 049 037 euron määrä, jolla täydennetään Euroopan unionin varainhoitovuoden 2013 yleiseen talousarvioon otettua rahoitusta ylittämällä otsakkeen 1 b enimmäismäärä ja joka käytetään Euroopan sosiaalirahastosta (ESR) Ranskalle, Italialle ja Espanjalle vuodeksi 2013 myönnettävän rahoituksen lisäämiseen yhteensä 150 miljoonalla eurolla,

1.  panee merkille komission ehdotuksen, että otsakkeen 1 b enimmäismäärä varainhoitovuodeksi 2013 ylitetään 134 049 037 eurolla, joka käytetään Euroopan sosiaalirahastosta Ranskalle, Italialle ja Espanjalle vuodeksi 2013 myönnettävän rahoituksen lisäämiseen yhteensä 150 miljoonalla eurolla, ja että nämä varat otetaan käyttöön joustovälineestä;

2.  hyväksyy sen, että joustovälineestä otetaan käyttöön maksusitoumusmäärärahoina enintään 134 049 037 euron määrä näiden otsakkeeseen 1 b kuuluvien lisämäärärahojen rahoittamiseksi;

3.  hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan päätöksen;

4.  kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan päätöksen neuvoston puheenjohtajan kanssa ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman liitteineen neuvostolle ja komissiolle.

(1) EUVL L 66, 8.3.2013.
(2) EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1.


LIITE

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

joustovälineen varojen käyttöön ottamisesta

(Tätä liitettä ei esitetä tässä, koska se vastaa lopullista säädöstä, päätöstä 2014/94/EU.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö