Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2013/2159(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0370/2013

Teksty złożone :

A7-0370/2013

Debaty :

Głosowanie :

PV 20/11/2013 - 8.5
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2013)0476

Teksty przyjęte
PDF 285kWORD 38k
Środa, 20 listopada 2013 r. - Strasburg
Uruchomienie instrumentu elastyczności w celu uzupełnienia środków przewidzianych w budżecie ogólnym UE na rok budżetowy 2013 na rzecz Europejskiego Funduszu Społecznego w celu zwiększenia środków przeznaczonych dla Francji, Włoch i Hiszpanii
P7_TA(2013)0476A7-0370/2013
Rezolucja
 Załącznik

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie mobilizacji instrumentu elastyczności (COM(2013)0559 – C7-0235/2013 – 2013/2159(BUD))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013 w formie przyjętej ostatecznie w dniu 12 grudnia 2012 r.(1),

–  uwzględniając projekt budżetu korygującego nr 7/2013 przedłożony przez Komisję dnia 25 lipca 2013 r. (COM(2013)0557),

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami(2), w szczególności jego pkt 27,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2013)0559 – C7-0235/2013),

–  uwzględniając stanowisko Rady przyjęte w dniu 7 października 2013 r.,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A7-0370/2013),

A.  mając na uwadze, że po zbadaniu wszystkich możliwości realokacji środków na zobowiązania w ramach działu 1b zachodzi konieczność uruchomienia instrumentu elastyczności,

B.  mając na uwadze, że Komisja zaproponowała uruchomienie instrumentu elastyczności w celu uzupełnienia finansowania w budżecie ogólnym Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013 poza pułap działu 1b o kwotę 134 049 037 EUR na rzecz finansowania Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), w celu zwiększenia środków dla Francji, Włoch i Hiszpanii na rok 2013 o łącznie 150 000 000 EUR,

1.  przyjmuje do wiadomości propozycję Komisji dotyczącą przekroczenia pułapu na rok 2013 dla działu 1b o 134 049 037 EUR w celu zwiększenia środków z EFS dla Francji, Włoch i Hiszpanii na rok 2013 o całkowitą kwotę 150 000 000 EUR i do stosownego uruchomienia instrumentu elastyczności;

2.  wyraża zgodę na uruchomienie instrumentu elastyczności w odniesieniu do środków na zobowiązania do kwoty 134 049 037 EUR w celu sfinansowania tych dodatkowych środków w ramach działu 1b;

3.  zatwierdza decyzję załączoną do niniejszej rezolucji;

4.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady niniejszej decyzji i zapewnienia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wraz z załącznikiem Radzie i Komisji.

(1) Dz.U. L 66 z 8.3.2013.
(2) Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie uruchomienia instrumentu elastyczności

(Tekst tego załącznika nie został powtórzony w tym miejscu, ponieważ odpowiada on końcowej wersji decyzji 2014/94/UE.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności