Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2013/2159(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0370/2013

Predložena besedila :

A7-0370/2013

Razprave :

Glasovanja :

PV 20/11/2013 - 8.5
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2013)0476

Sprejeta besedila
PDF 275kWORD 40k
Sreda, 20. november 2013 - Strasbourg
Uporaba instrumenta prilagodljivosti za dopolnitev financiranja v splošnem proračunu EU za leto 2013 za financiranje Evropskega socialnega sklada za povečanje dodelitev za Francijo, Italijo in Španijo
P7_TA(2013)0476A7-0370/2013
Resolucija
 Priloga

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 20. novembra 2013 o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi instrumenta prilagodljivosti (COM(2013)0559 – C7-0235/2013 – 2013/2159(BUD))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2013, kot je bil dokončno sprejet dne 12. decembra 2012(1),

–  ob upoštevanju predloga spremembe proračuna št. 7/2013, ki ga je Komisija predložila dne 25. julija 2013 (COM(2013)0557),

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju(2), zlasti točke 27 tega sporazuma,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2013)0559 – C7-0235/2013),

–  ob upoštevanju stališča Sveta, sprejetega 7. oktobra 2013,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A7-0370/2013),

A.  ker se po preučitvi vseh možnosti za prerazporeditev sredstev za prevzem obveznosti v razdelku 1b zdi, da je treba uporabiti instrument prilagodljivosti,

B.  ker je Komisija predlagala uporabo instrumenta prilagodljivosti, da bi financiranje iz splošnega proračuna Unije za proračunsko leto 2013 dopolnili preko zgornje meje iz razdelka 1b za 134 049 037 EUR in s tem financirali Evropski socialni sklad, iz katerega bi povečali sredstva namenjena Franciji, Italiji in Španiji za leto 2013 za skupno 150 000 000 EUR,

1.  je seznanjen s predlogom Komisije, da se zgornja meja iz razdelka 1b za leto 2013 prekorači za 134 049 037 EUR in se sredstva iz Evropskega socialnega sklada dodeljena Franciji, Italiji in Španiji za leto 2013 povečajo za skupen znesek 150 000 000 EUR ter se ustrezno uporabi instrument prilagodljivosti;

2.  se strinja z uporabo instrumenta prilagodljivosti za obveznosti v znesku največ 134 049 037 EUR za financiranje teh dodatnih dodelitev v okviru razdelka 1b;

3.  odobri sklep, priložen tej resoluciji;

4.  naroči svojemu predsedniku, naj podpiše ta sklep skupaj s predsednikom Sveta ter poskrbi za njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije;

5.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo skupaj s prilogo posreduje Svetu in Komisiji.

(1) UL L 66, 8.3.2013.
(2) UL C 139, 14.6.2006, str. 1.


PRILOGA

SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o uporabi instrumenta prilagodljivosti

(Besedilo Priloge na tem mestu ni navedeno, saj je enako končnemu aktu, Sklepu 2014/94/EU.)

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov