Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/0128(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0335/2013

Indgivne tekster :

A7-0335/2013

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 20/11/2013 - 8.7
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2013)0478

Vedtagne tekster
PDF 196kWORD 42k
Onsdag den 20. november 2013 - Strasbourg
Makrofinansiel bistand til Det Hashemitiske Kongerige Jordan ***I
P7_TA(2013)0478A7-0335/2013
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 20. november 2013 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om makrofinansiel bistand til Det Hashemitiske Kongerige Jordan (COM(2013)0242 – C7-0119/2013 – 2013/0128(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2013)0242),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 212 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7‑0119/2013),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 29. oktober 2013 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om International Handel og udtalelser fra Udenrigsudvalget og Budgetudvalget (A7-0335/2013),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 20. november 2013 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. .../2013/EU om makrofinansiel bistand til Det Hashemitiske Kongerige Jordan
P7_TC1-COD(2013)0128

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, afgørelse nr. 1351/2013/EU).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik