Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2013/0128(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0335/2013

Pateikti tekstai :

A7-0335/2013

Debatai :

Balsavimas :

PV 20/11/2013 - 8.7
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2013)0478

Priimti tekstai
PDF 272kWORD 37k
Trečiadienis, 2013 m. lapkričio 20 d. - Strasbūras
Makrofinansinė pagalba Jordanijai ***I
P7_TA(2013)0478A7-0335/2013
Rezoliucija
 Tekstas

2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo suteikti makrofinansinę pagalbą Jordanijos Hašimitų Karalystei (COM(2013)0242 – C7-0119/2013 – 2013/0128(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2013)0242),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir į 212 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0119/2013),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į Tarybos atstovo 2013 m. spalio 29 d. laišku prisiimtą įsipareigojimą pritarti Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto pranešimą ir į Užsienio reikalų komiteto ir Biudžeto komiteto nuomones (A7-0335/2013),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.


Europos Parlamento pozicija, priimta 2013 lapkričio 20 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. .../2013/ES, kuriuo suteikiama makrofinansinė pagalba Jordanijos Hašimitų Karalystei
P7_TC1-COD(2013)0128

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį teisės aktą, Sprendimą Nr. 1351/2013/ES.)

Teisinė informacija - Privatumo politika