Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/0005(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0342/2013

Ingivna texter :

A7-0342/2013

Debatter :

Omröstningar :

PV 20/11/2013 - 8.8
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2013)0479

Antagna texter
PDF 188kWORD 33k
Onsdagen den 20 november 2013 - Strasbourg
Avtal mellan Europeiska unionen och Ryska federationen om narkotikaprekursorer ***
P7_TA(2013)0479A7-0342/2013

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 20 november 2013 om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Ryska federationen om narkotikaprekursorer (12221/2013 – C7-0308/2013 – 2013/0005(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (12221/2013),

–  med beaktande av utkastet till avtal mellan Europeiska unionen och Ryska federationen om narkotikaprekursorer (08178/2013),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 207.4 första stycket samt artikel 218.6 andra stycket led a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C7‑0308/2013),

–  med beaktande av artiklarna 81 och 90.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för internationell handel och yttrandet från utskottet för rättsliga frågor (A7-0342/2013).

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Ryska federationen.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy