Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/0801(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0351/2013

Indgivne tekster :

A7-0351/2013

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 20/11/2013 - 8.9
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2013)0480

Vedtagne tekster
PDF 101kWORD 37k
Onsdag den 20. november 2013 - Strasbourg
Tredjelande og organisationer, hvormed Europol skal indgå aftaler *
P7_TA(2013)0480A7-0351/2013

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 20. november 2013 om udkast til Rådets afgørelse om ændring af afgørelse 2009/935/RIA for så vidt angår listen over de tredjelande og organisationer, hvormed Europol skal indgå aftaler (16229/2012 – C7-0011/2013 – 2013/0801(CNS))

(Høring)

Europa-Parlamentet,

—  der henviser til udkast til Rådets afgørelse (16229/2012),

—  der henviser til Rådets afgørelse 2009/371/RIA af 6. april 2009 om oprettelse af Den Europæiske Politienhed (Europol)(1), særlig artikel 26, stk. 1, litra a), der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C7-0011/2013),

—  der henviser til Rådets afgørelse 2009/934/RIA af 30. november 2009 om vedtagelse af gennemførelsesbestemmelserne vedrørende Europols forbindelser med partnere, herunder udveksling af personoplysninger og klassificerede informationer(2),

—  der henviser til Rådets afgørelse 2009/935/RIA af 30. november 2009 om fastsættelse af listen over de tredjelande og organisationer, hvormed Europol skal indgå aftaler(3),

—  der henviser til forretningsordenens artikel 55,

—  der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A7-0351/2013),

1.  forkaster udkastet til Rådets afgørelse;

2.  opfordrer Rådet til ikke at vedtage afgørelsen, da Kommissionen for nylig har foreslået en ny Europol-forordning (Kommissionens forslag af 27. marts 2013 til en forordning om Den Europæiske Unions Agentur for Samarbejde og Uddannelse på Retshåndhævelsesområdet (Europol) og om ophævelse af afgørelse 2009/371/RIA og 2005/681/RIA(COM (2013) 0173)) hvorved bestemmelserne og proceduren for indgåelse af aftaler med tredjelande og organisationer ændres; der bør derfor ikke være nogen ændringer til gennemførelsesforanstaltningerne for afgørelse 2009/371/RIA;

3.  opfordrer Europols direktør og Styrelsesråd til, i tilfælde af at udkastet til Rådets afgørelse vedtages, at afstå fra at starte eventuelle forhandlinger om operative aftaler med nogen af de lande, der er anført i udkastet til afgørelse, eftersom der i visse af disse lande ikke er et tilstrækkeligt niveau for databeskyttelse, og den grundlæggende ret til beskyttelse af personoplysninger ikke kan sikres; understreger, at der til enhver udveksling af personoplysninger med tredjelande eller internationale organisationer skal være knyttet strenge sikkerhedsgarantier med hensyn til beskyttelse af privatlivets fred og de grundlæggende rettigheder;

4.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen og Europol.

(1) EUT L 121 af 15.5.2009, s. 37.
(2) EUT L 325 af 11.12.2009, s. 6.
(3) EUT L 325 af 11.12.2009, s. 12.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik