Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/0801(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0351/2013

Predkladané texty :

A7-0351/2013

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 20/11/2013 - 8.9
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0480

Prijaté texty
PDF 197kWORD 38k
Streda, 20. novembra 2013 - Štrasburg
Zoznam tretích štátov a organizácií, s ktorými Europol uzatvára dohody *
P7_TA(2013)0480A7-0351/2013

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 20. novembra 2013 o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa mení rozhodnutie 2009/935/SVV, pokiaľ ide o zoznam tretích štátov a organizácií, s ktorými Europol uzavrie dohody (16229/2012 – C7-0011/2013 – 2013/0801(CNS))

(Konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (16229/2012),

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2009/371/SVV zo 6. apríla 2009 o zriadení Európskeho policajného úradu (Europol)(1), a najmä na jeho článok 26 ods. 1 písm. a), v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C7-0011/2013),

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2009/934/SVV z 30. novembra 2009, ktorým sa prijímajú vykonávacie predpisy upravujúce vzťahy Europolu s jeho partnermi vrátane výmeny osobných údajov a utajovaných skutočností(2),

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2009/935/SVV z 30. novembra 2009, ktorým sa určuje zoznam tretích štátov a organizácií, s ktorými Europol uzavrie dohody(3),

–  so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A7-0351/2013),

1.  zamieta návrh rozhodnutia Rady;

2.  vyzýva Radu, aby rozhodnutie neprijala, pretože Komisia nedávno navrhla nové nariadenie o Europole (návrh Komisie z 27. marca 2013 na nariadenie o agentúre Európskej únie pre spoluprácu a odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (Europol), ktorým sa zrušujú rozhodnutia Rady 2009/371/SVV a 2005/681/SVV (COM(2013)0173)), ktorým sa majú upraviť ustanovenia a postup uzatvárania dohôd s tretími krajinami a organizáciami; opatrenia, ktorými sa vykonáva rozhodnutie 2009/371/SVV, by sa preto nemali nijako meniť;

3.  vyzýva riaditeľa a správnu radu Europolu, aby v prípade prijatia návrhu rozhodnutia Rady nezačínali rokovania o operačných dohodách so žiadnou z krajín, ktoré sú v ňom uvedené, pretože v niektorých krajinách uvedených v návrhu rozhodnutia Rady nie je zabezpečená dostatočná úroveň ochrany údajov a nie je možné zaručiť dodržiavanie základného práva na ochranu osobných údajov; zdôrazňuje, že pri každej výmene osobných údajov s tretími štátmi alebo medzinárodnými organizáciami musia byť zaistené prísne bezpečnostné záruky, pokiaľ ide o ochranu súkromia a základných práv;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a Europolu.

(1) Ú. v. EÚ L 121, 15.5.2009, s. 37.
(2) Ú. v. EÚ L 325, 11.12.2009, s. 6.
(3) Ú. v. EÚ L 325, 11.12.2009, s. 12.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia