Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2012/0321(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0331/2013

Ingediende teksten :

A7-0331/2013

Debatten :

Stemmingen :

PV 20/11/2013 - 8.10
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2013)0481

Aangenomen teksten
PDF 192kWORD 38k
Woensdag 20 november 2013 - Straatsburg
Rechtskader voor een Consortium voor een Europese onderzoeksinfrastructuur *
P7_TA(2013)0481A7-0331/2013

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 20 november 2013 over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 723/2009 van de Raad betreffende een communautair rechtskader voor een Consortium voor een Europese onderzoeksinfrastructuur (ERIC) (COM(2012)0682 – C7-0421/2012 – 2012/0321(NLE))

(Raadpleging)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2012)0682),

–  gezien de artikelen 187 en 188 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C7‑0421/2012),

–  gezien artikel 55 en artikel 46, lid 1, van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie (A7-0331/2013),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel;

2.  verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

3.  wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in de door het Parlement goedgekeurde tekst;

4.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie.

Juridische mededeling - Privacybeleid