Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2012/0321(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0331/2013

Teksty złożone :

A7-0331/2013

Debaty :

Głosowanie :

PV 20/11/2013 - 8.10
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2013)0481

Teksty przyjęte
PDF 197kWORD 35k
Środa, 20 listopada 2013 r. - Strasburg
Ramy prawne konsorcjum na rzecz europejskiej infrastruktury badawczej *
P7_TA(2013)0481A7-0331/2013

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 723/2009 w sprawie wspólnotowych ram prawnych konsorcjum na rzecz europejskiej infrastruktury badawczej (ERIC) (COM(2012)0682 – C7-0421/2012 – 2012/0321(NLE))

(Konsultacja)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2012)0682),

–  uwzględniając art. 187 i 188 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którym Rada skonsultowała się z Parlamentem (C7–0421/2012),

–  uwzględniając art. 55 oraz art. 46 ust.1 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (A7–0331/2013),

1.  zatwierdza wniosek Komisji;

2.  zwraca się do Rady o poinformowanie go w przypadku uznania za stosowne odejścia od tekstu przyjętego przez Parlament;

3.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do tekstu przyjętego przez Parlament;

4.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności