2. června 2016
P7_TA(2013)0482(COR02)
OPRAVA
k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 20. listopadu 2013 k přijetí výše uvedeného nařízení)
COM(2013)0246 – C7-0107/2013 – 2011/0276(COD))

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech:
PDF 113kWORD 77k
Právní upozornění - Ochrana soukromí