2. lipnja 2016.
P7_TA(2013)0482(COR02)
ISPRAVAK
Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo, o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 (stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 20. studenog 2013. radi donošenja gore navedene Uredbe)
(COM(2013)0246 – C7-0107/2013 – 2011/0276(COD))

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima:
PDF 112kWORD 77k
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti